Eesti inseneripedagoogika keskus

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus tehnikaülikoolis. Keskus on Balti riikides seni ainus Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu (IGIP) poolt akrediteeritud STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics ehk loodusteaduste, tehnoloogia, inseneri ja matemaatika) valdkonna kompetentsikeskus.

07/06/2022

Tahaksid huvitavamalt õpetada reaalaineid?
Sooviksid oma tehnoloogiateadmisi oskuslikumalt edasi anda?
Laienda oma võimalusi tööturul ja tule õpi TalTechi mikrokraadikaval!

https://taltech.ee/avatud-ope/mikrokraadid/opetaja-lisaeriala

Photos from Eesti inseneripedagoogika keskus's post 29/10/2021

Eesti inseneripedagoogika keskus - 20!
Kakskümmend aastat tagasi panid tollane haridusminister Tõnis Lukas ja vabariigi kolme juhtiva ülikooli rektorid: professorid Jaak Aaviksoo, Mati Heidmets ja Andres Keevallik neljapoolse «Heade kavatsuste protokolliga» aluse Eesti inseneripedagoogika keskusele Tallinna Tehnikaülikoolis. 28. oktoobril toimus meie sünnipäevakonverents.

Tiia Rüütmann valiti Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu presidendiks | TalTech 29/09/2021

Tiia Rüütmann valiti Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu presidendiks | TalTech

Eelmisel nädalal Dresdenis valiti Tiia Rüütmann Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP presidendiks.
Tiia Rüütmann: "Ees ootavad uued ja suuremad väljakutsed lisaks jätkuvale tööle õppejõuna tehnikaülikoolis. Eriliseks teeb IGIP presidendi ameti minu jaoks see, et minu doktoritöö juhendaja, professor Adolf Melezinek, Austriast oli IGIP-i looja ja esimene president. IGIP-il on enne mind olnud üks naispresident, Teresa Restivo Porto Ülikoolist, kes tõstis lati ikka väga kõrgele. Püüan seda rahvusvahelist organisatsiooni edasi viia ja sellest ka Eestile suuremat kasu tuua. STEM valdkonna õppeainete tulemuslik ja mõjus õpetamine nii üldharidus- kui ka ülikoolis vajab uusi tuuli ja parimaid praktikaid laiemast maailmast. Aitäh headele kolleegidele üle maailma toetuse eest!"
https://taltech.ee/uudised/tiia-ruutmann-valiti-rahvusvahelise-inseneripedagoogika-uhingu-presidendiks?fbclid=IwAR21MBscf9tQXPSWatFlK76Y-YjwOZ1c1XkbH6qQMFWqreUirsthv-e7TIg

Tiia Rüütmann valiti Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu presidendiks | TalTech Rahvusvahelise Inseneripedagoogika Ühingu IGIP 49. aastakonverentsil 22.-24.09.2021 Saksamaal Dresdenis valiti president ja täitevkomitee liikmed.

17/09/2021

16.09-17.09.21 viib Inseneripedagoogika keskus Tallinna Tehnikaülikoolis läbi rahvusvahelise inseneripedagoogika koolituse Venemaa ja Kasahstani juhtivate tehnikaülikoolide õppejõududele. Eestisse saabus koolitusele 28 välisõppejõudu.

International Society for Engineering Pedagogy - IGIP 17/09/2021

International Society for Engineering Pedagogy - IGIP

Inseneripedagoogika keskus sai uue rahvusvahelise akrediteeringu. IGIP (www.igip.org) akrediteeris nii keskuse kui ka meie õppekavad järgmiseks viieks aastaks. Meie taseme- ja täiendusõppekava läbinud saavad taotleda rahvusvahelise insenerpedagoogi ING.PAED IGIP kvalifikatsiooni http://www.igip.org/ing-paed-IGIP.php. Akrediteeringuga kaasneb ka õigus viia läbi rahvusvahelisi koolitusi.

International Society for Engineering Pedagogy - IGIP IGIP mantains a list of accredited international engineering educators who were awarded the title ING.PAED.IGIP. The title ING.PAED.IGIP certifies a certain educational level for a teacher, trainer or instructor, which is given by the IGIP curriculum.

TalTechi Eesti inseneripedagoogika keskus pakub täiendkoolitust kolleegidele Riia ja Vilniuse tehnikaülikoolidest | TalTech 09/09/2021

TalTechi Eesti inseneripedagoogika keskus pakub täiendkoolitust kolleegidele Riia ja Vilniuse tehnikaülikoolidest | TalTech

TALTECHI EESTI INSENERIPEDAGOOGIKA KESKUS PAKUB TÄIENDKOOLITUST KOLLEEGIDELE RIIA JA VILNIUSE TEHNIKAÜLIKOOLIDEST

https://taltech.ee/uudised/taltechi-eesti-inseneripedagoogika-keskus-pakub-taiendkoolitust-kolleegidele-riia-ja

TalTechi Eesti inseneripedagoogika keskus pakub täiendkoolitust kolleegidele Riia ja Vilniuse tehnikaülikoolidest | TalTech Eesti inseneripedagoogika keskuses alustavad alates 08.09.2021 täiendusõpet inseneripedagoogikas ja STEM didaktikas Riia Tehnikaülikooli ja Vilniuse Gediminase Tehnikaülikooli õppejõud. Täiendusõppe läbimise eesmärgiks on IGIP akrediteeritud inseneripedagoogika keskuste avamine nimetatud t...

08/07/2021

Oleme Kirovis ENTER programmi konverentsil 07.07 - 10.07.21
http://www.erasmus-enter.org/about.php?lang=en

04/03/2021

Inseneriteaduskonnal on taaskord põhjust rõõmu tunda ja õnnitlusi jagada.
Eesti inseneripedagoogika keskuse juhatajale Tiia Rüütmannile omistati Globaalne insenerihariduse auhind! Palju õnne!
Oleme ütlemata rõõmsad, et meil on õppejõud ja teadlane, keda märgatakse ja tunnustatakse üle maailma!
Globaalne insenerihariduse auhind antakse kord aastas ühele silmapaistvale insenerihariduse edendajale.

https://www.taltech.ee/uudised/tiia-ruutmannile-omistati-globaalne-insenerihariduse-auhind?fbclid=IwAR3Hfn6N4ObtA_t1Bi0jYUzrZL0UeKeCVjvgh4CbgTuN3J2sZD0-VFilF2U

15/10/2020

Oleme Moskvas ENTER programmi konverentsil 14.-15.10.2020

International Conference ENTER 2020
"ENGINEERING EDUCATORS PEDAGOGICAL TRAINING"
Midterm Online Conference
14 – 15 October 2020

26/09/2020

Inseneripedagoogika Keskuse juhataja Tiia Rüütmann pälvis Adolf Melezineki nimelise IGIP elutöö preemia, mille andis konverentsil üle IGIP peasekretär Prof Michael Auer. Adolf Melezineki nimeline elutööpreemia on IGIP kõrgeim autasu. Austria professor Adolf Melezinek oli IGIP looja ja inseneripedagoogika rajaja. IGIP, kuhu kuulub liikmeid 75-st riigist, koordineerib tehnikaõpetajate ja -õppejõudude pedagoogilist koolitust ning tehnikaõppejõudude ja -õpetajate õppekavade arendamist kõikidel kõrgharidustasemetel.

Photos from Eesti inseneripedagoogika keskus's post 25/09/2020

ICL2020 teaduskonverentsi otseülekannet jälgiti üle maailma 141 tehnikaülikoolis. Esindatud oli 42 riigi teadlased:Eesti, Läti, Leedu, Soome, Norra, Venemaa, Ukraina, Austria, Kreeka, Ühendkuningriik, Iisrael, Slovakkia, Tšehhi, Saksamaa, Horvaatia, Iraan, Ecuador, India, Lõuna-Aafrika, Brasiilia, Portugal, Hispaania, Rumeenia, Iirimaa, Poola, Tšiili, Austraalia, Ungari, Belgia, USA, Jaapan, Sri Lanka, Küpros, Uus-Meremaa, Kuveit, Šveits, Holland, Katar, Kolumbia, Mehhiko, Itaalia, Egiptus.
Konverentsi 148 eelretsenseeritud teadusartiklit trükitakse Springeri eriväljaandes ja avaldatakse andmebaasis SCOPUS. Toimus 24 paralleelsessiooni, 5 töötuba ja ümarlaud.

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning 23/09/2020

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning

23.-25.092020 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis ICL2020 rahvusvaheline veebipõhine konverents, mida korraldab Eesti inseneripedagoogika keskus.

ICL2020 on kõrgetasemeline teaduskonverents, mille eelretsenseeritud artiklid avaldatakse Springeri poolt eriväljaandena ja need on tsiteeritavad rahvusvahelises andmebaasis SCOPUS. Konverents toetab insenerihariduse ja õppejõukoolituse olulisust kaasajal. E-õpe, hübriidõpe, aktiivõpe, arusaamisega õppimine, õppurite toetamine, loov õppekeskkond, kaug- ja e-laborid, robootika ja droonid õppetöös, lõimitud probleem- ja projektõpe - need on vaid mõned teemad, mida käsitletakse veebikonverentsil.

Avaldamiseks võeti vastu 162 teadusartiklit 42 riigi teadlastelt-õppejõududelt, kes töötavad 141 tehnikaülikoolis üle kogu maailma.

Konverentsi raames toimub veebipõhiselt 5 töötuba ja ümarlaud "COVID19 mõju inseneriharidusele", kus erinevate tehnikaülikoolide esindajad jagavad oma kogemusi õppetöö läbiviimisel koroonapandeemia ajal.

http://www.icl-conference.org/current/

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning ICL2020 will be organized at TalTech Mektory, Tallinn, Estonia, 23-25 September 2020, but it will be a fully virtual conference.

ENTER - EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining 17/09/2020

ENTER - EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining

21.-22.09. 2020 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis meie keskuse poolt korraldatav ENTER Erasmus+ projekti veebipõhine konverents ja tehnikaülikoolide õppejõdude inseneripedagoogiline koolitus programmi raames väljatöötatud pedagoogiliste õppeprogrammide alusel
http://erasmus-enter.org/index.php?lang=en

ENTER - EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining Project Reference: 598506-EPP-1-2018-1-PT-EPPKA2-CBHE-JP Start: 15-11-2018 - End: 14-11-2021 EU Grant: 868768 EUR Programme: Erasmus+ Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices Action Type: Capacity Building in higher education

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning 17/09/2020

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning

23.-25.092020 toimub Tallinna Tehnikaülikoolis ICL2020 rahvusvaheline veebipõhine konverents, mida korraldab Eesti inseneripedagoogika keskus.

ICL2020 on kõrgetasemeline teaduskonverents, mille eelretsenseeritud artiklid avaldatakse Springeri poolt eriväljaandena ja need on tsiteeritavad rahvusvahelises andmebaasis SCOPUS. Konverents toetab insenerihariduse ja õppejõukoolituse olulisust kaasajal. E-õpe, hübriidõpe, aktiivõpe, arusaamisega õppimine, õppurite toetamine, loov õppekeskkond, kaug- ja e-laborid, robootika ja droonid õppetöös, lõimitud probleem- ja projektõpe - need on vaid mõned teemad, mida käsitletakse veebikonverentsil.

Avaldamiseks võeti vastu 162 teadusartiklit 42 riigi teadlastelt-õppejõududelt, kes töötavad 141 tehnikaülikoolis üle kogu maailma.

Konverentsi raames toimub veebipõhiselt 5 töötuba ja ümarlaud "COVID19 mõju inseneriharidusele", kus erinevate tehnikaülikoolide esindajad jagavad oma kogemusi õppetöö läbiviimisel koroonapandeemia ajal.

http://www.icl-conference.org/current/

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning ICL2020 will be organized at TalTech Mektory, Tallinn, Estonia, 23-25 September 2020, but it will be a fully virtual conference.

Kutseõpetaja magistrikaval on uuendusi 04/06/2020

Kutseõpetaja magistrikaval on uuendusi

https://kasulik.delfi.ee/news/sisseastumine/kutseopetaja-magistrikaval-on-uuendusi?id=90044445

Kutseõpetaja magistrikaval on uuendusi 2020/2021. õppeaastast pakub Tallinna ülikooli ja Tallinna tehnikaülikooli uuendatud kutseõpetaja ühisõppekava mitmekülgseid ja uutmoodi õppimis- ning karjäärivõimalusi erineva erialase taustaga inimestele.

TalTech 02/06/2020

TalTech

Ootame huvilisi õppima!

Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) Eesti inseneripedagoogika keskus pakub huvitavat võimalust juba töötavatele õpetajatele/õppejõududele või õpetajana/õppejõuna tööle asuda soovijaile: algamas on STREAM (Science, Technology, Robotics, Engineering, Arts (Design), Mathematics) õpetaja lisaeriala täiendusõpe projekti „STREAM õpetajad: parim võimalus täiendõppeks on Tallinna Tehnikaülikool“ raames.

Koolituse sihtrühmaks on üldhariduskoolide (sh täiskasvanute gümnaasiumide) ja kutseõppeasutuste juba töötavad õpetajad, kõrgkoolide õppejõud, tööjuhendajad või õpetajana/õppejõuna tööle asuvad isikud.

Täienduskoolituse eesmärgiks on pakkuda juba töötavatele õpetajatele või muudest valdkondadest õpetajatööle sisenejatele mitmekesiseid paindlikke võimalusi STREAM õpetaja lisaeriala ja ainedidaktilise pädevuse omandamiseks.

Täienduskoolituse kulud katab SA Innove ja osalejatele on õpe tasuta. Täpsem info ja ülevaade täiendusõppekavast on leitav Eesti inseneripedagoogika keskuse kodulehel https://www.taltech.ee/kursus/21238

Lisaeriala täiendusõpe algab 1. septembril 2020 ja toimub reedeti, 2-3 korda kuus. Vajadusel viime koolituse läbi ka kombineeritud õppes või e-õppes, sõltuvalt olukorrast. Täpsem tunniplaan on leitav keskuse kodulehelt juunikuus.

Koolituse maht on kokku 32 EAP (832 tundi), kuid valida võib soovi korral ka üksikuid mooduleid.

Õppekava on rahvusvaheliselt akrediteeritud ja lõpetajad, kel on kõrgharidus STREAM valdkonnas, saavad soovi korral ka rahvusvahelise tunnistuse.

Registreerumine lisaeriala täiendusõppesse on avatud.

TalTech Aineõpetajate koolitus: üldhariduskoolide (sh täiskasvanute gümnaasiumide) ja kutseõppeasutuste juba töötavad õpetajad, kõrgkoolide õppejõud, tööjuhendajad või õpetajana/õppejõuna tööle asuda soovivad isikudÕppekava eesmärk : pakkuda töötavatele õpetajatele mitmekesiseid pain...

IEEE EDUCON2020 Global Engineering Education Conference 13/05/2020

IEEE EDUCON2020 Global Engineering Education Conference

IEEE EDUCON2020 veebikonverentsil osalemine Portos, Portugalis http://educon-conference.org/current/

IEEE EDUCON2020 Global Engineering Education Conference

ENTER - EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining 13/05/2020

ENTER - EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining

ERASMUS+ ENTER project online meeting in Bratislava http://erasmus-enter.org/news.php?id=4&lang=en

ENTER - EngineeriNg educaTors pEdagogical tRaining

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning 26/02/2020

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning

Kutse ICl2020 konverentsile!
First Announcement & Call for Papers
23st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2020)
49th IGIP International Conference on Engineering Pedagogy
“Educating Engineers for Future Industrial Revolutions”
TalTech Mektory, Tallinn, Estonia, 23-25 September 2020
http://icl-conference.org/current/cfp_ICL.php

ICL2020 – International Conference on Interactive Collaborative Learning This interdisciplinary conference aims to focus on the exchange of relevant trends and research results as well as the presentation of practical experiences in Interactive Collaborative Learning and Engineering Pedagogy.

24/01/2020

Algavad koolitused

Algavad koolitused: 1) Mehaanikainseneri meistriklass 6. moodul Tootmise korraldamine ja juhtimine https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/inseneeria/?id=26999&koolitus=15887
2) Mehaanikainseneri meistriklass 7 moodul Keevitustehnoloogiad https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/inseneeria/?id=26999&koolitus=15888
3) Haridusliku erivajadusega õpilane koolis https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/algavad-koolitused-2/?koolitus=19877&op=_print

Algavad koolitused Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

Konverents Synergy 2020 19/12/2019

Peterburi konverentsilt Synergy2020, mis toimus Admiral Makarovi nimelises Peterburi Riiklikus Mereakadeemias 03.-05.12.2019

Inseneripedagoogika õpitoad 05/12/2019

18.-20 novembril 2019 toimusid inseneripedagoogika õpitoad Riia Tehnikaülikoolis ja Läti Ülikoolis.

29/11/2019

Algavad koolitused

Algavad koolitused: Mehaanikainseneri meistriklass 5. moodul Seadmete hooldus ja järelvalve https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/inseneeria/?id=26999&koolitus=15886

Algavad koolitused Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

29/11/2019

Algavad koolitused

Algavad koolitused: Mehaanikainseneri meistriklass 4. moodul Robotisüsteemide arendamine https://www.ttu.ee/taiendusoppijale/koolituskalender/algavad-koolitused/algavad-koolitused-2/?koolitus=15890

Algavad koolitused Tallinna Tehnikaülikooli missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

Konverents Moskva Riiklikus Tehnikaülikoolis 25/10/2019

11. oktoobril toimus Moskva Riiklikus Tehnikaülikoolis MADI rahvusvaheline inseneripedagoogika konverents „Inseneriharidus – arengud ja muutused tööstus 4.0 toetuseks - Synergy2019“, kus plenaarsessioonil esines kutsutud esinejana IGIP Rahvusvahelise Seirekomitee president Tiia Rüütmann ettekandega „Inseneripedagoogika uusimad arengud innovaatilise õpetamise ja õppimise toetamiseks tööstus 4.0 ajastul".

03/10/2019

www.ttu.ee

https://www.ttu.ee/public/i/Inseneripedagoogika/Dotsent_Tiia_Ruutmanni_loengud_Peeter_Suure_nimelises_Peterburi_Tehnikaulikoolis.pdf

Dotsent Tiia Rüütmanni loengud Peeter Suure nimelises Peterburi Tehnikaülikoolis

www.ttu.ee

BalticSTE 2019 konverents Šiauliais 03/10/2019

BalticSTE 2019 konverents Šiauliais. Šiauliai tähendus leedu keeles on "päikese linn".
Konverentsil osaleb esindajaid 20 riigist. Tore on leida nii palju mõttekaaslasi, kes tegelevad tehnoloogia- ja insenerivaldkonna didaktikaga. Välismaal õnneks mõistetakse valdkonnapõhise didaktika olulisust ja väärtustatakse ka inseneripedagoogikat. Meie keskuse 18 aasta kogemusi tehnikavaldkonna õppejõudude pedagoogilisel koolitamisel hinnatakse seetõttu siin kõrgelt.
www.balticste.com
https://www.facebook.com/www.su.lt/videos/315599409388016/?v=315599409388016

Location

Category

Products

Tasemeõpe ja täienduskoolitus

Telephone

Address


Ehitajate Tee 5
Tallinn
19086

Other Education in Tallinn (show all)
Õpilasakadeemia Õpilasakadeemia
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Õpilasakadeemia pakub gümnasistidele kursusi huvipakkuvates valdkondades, näiteks ristmeedia, psühholoogia, õigus jpm. Õpi ülikoolis juba täna!

Eesti Entsüklopeedia Eesti Entsüklopeedia
Pärnu Mnt 17
Tallinn, 10149

Eesti Entsüklopeedia on pidevalt täienev veebipõhine teabevaramu, mis on mõeldud vabalt kasutamiseks

Florens Beauty Florens Beauty
Katusepapi 4
Tallinn, 11412

Студия маникюра и наращивания ногтей FLORENS BEAUTY. Дизайны ногтей. Обучение мастеров.

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Madara 29
Tallinn

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP koolitused eraisikutele. Fännidele alati -10%.

Eesti Üliõpilaskondade Liit Eesti Üliõpilaskondade Liit
Pärnu Mnt 102-21
Tallinn, 11312

Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL) on 1991. aastal asutatud üliõpilaste katusorganisatsioon. www.eyl.ee

MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus MTÜ Perede ja Laste Nõuandekeskus
Majaka 21-6
Tallinn, 11416

Teenused lastega peredele ning teenused-koolitused lastega töötavatele spetsialistidele. Vaata meie kodulehte: http://www.perenou.ee/

Sümpoosion Sümpoosion
Tallinn

TLÜ filosoofia tudengid esitlevad: SÜMPOOSION. Igal korral esineb mõni erialaspetsialist, kes ann

Studio Lingua HR Agency Studio Lingua HR Agency
Tõnismägi 3A
Tallinn, 10119

Co-Active Coach, Executive Coach / HR Professional 🇬🇧ENG 🇩🇪GER 🇪🇪EST

Prodance Dance Center Prodance Dance Center
Kreutzwaldi 24/ Tartu Mnt 39 (sisehoovis)
Tallinn

Prodance Dance Center is home for all who love to express themself throgh movement and dance. Studio is providing wild range of contemporary dance classes, workshops, performances.

Mentornaut Mentornaut
Telliskivi 60a/5
Tallinn, 10412

Mentornaut aitab sul leida endale sobiva eraõpetaja, kelle juhendamisel saad õppida eratunnis sulle sobival ajal ja sobivas kohas, parima hinnaga. Aitame igal õpilasel saavutada oma maksimaalse potentsiaali ja populariseerime õpetajaametit.

Molly Studio Molly Studio
Vabaduse Pst 160b-4
Tallinn, 10917

Школа анимации и кино. Обучаем искусству анимации и кино шаг за шагом. Присоединяйся к нам и стань создателем своих мультфильмов!