Sillamäe Gümnaasium

Sillamäe Gümnaasium on uus kool Ida-Virumaal, kus hakkab 1.septembrist 2012a õppima ca 160 gümnaasiumiõpilast Sillamäelt ja lähiümbrusest.

Sillamäe Gümnaasium alustab õppetööd 1.septembril 2012. Kool moodustub kolme Sillamäe kooli gümnaasiumiosade baasil. Sillamäe Gümnaasium on üks seni vähestest nn puhastest gümnaasiumidest ja ligemale 170-180 õpilasega saab olema suurima gümnaasiumiõpilaste arvuga kool regioonis. Kool pakub Sillamäe ja selle ümbruse sh Narva õpilastele õppimisvõimalusi vähemalt kolmel õppesuunal. Kursused toimuvad vähemalt 60% mahus eesti õppekeeles. Gümnaasiumisse on oodatud õppima motiveeritud noored niii Sillamäelt kui kogu Ida-Virumaalt.

Mission: Gümnaasium toetab õpilaste kujunenemist loovaks, sotsiaalselt küpseks ja usaldusväärseks isiksuseks ning oma eesmärke teadvustavaks ja saavutada oskavaks inimeseks, kes tahab ja suudab end teostada erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, oma kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning oma ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna

youtube.com

ESN TV 8.04.2019 МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ СИЛЛАМЯЭ (РЕПОРТАЖ)

ESN TV 8.04.2019 МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ СИЛЛАМЯЭ (РЕПОРТАЖ) 8 апреля Открытый молодежный центре ESN провел для учащихся силламяэской гимназии обучающий...

Blog-page

Sillamäe Gümnaasium on liikumist toetav kool. Ka meie õpilastel on võimalik vahetundide ajal lauatennist mängida:)!

Для настоящих любителей настольного тенниса: Жак Secrétin и винсент purkart поднимают в до истинной игры! 🏓 🏓

(многоугольник, 1979)

home.sillamaegymn.edu.ee

Koolivaheaeg Sillamäe Gümnaasiumis | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

home.sillamaegymn.edu.ee Alanud on sel aastal juba neljas koolivaheaeg. Õpilased saavad puhata 19.-28.aprillini, õpetajad siiski natuke vähem. Esmaspäeval toimub gümnaasiumi õppenõukogu, teisipäeval alustame aga riigieksamite perioodiga. Esimene riigieksam on traditsiooniliselt eesti keel teise keelena. Eksamile on ...

home.sillamaegymn.edu.ee

Loodusainete nädal gümnaasiumis | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

home.sillamaegymn.edu.ee Traditsiooniline loodusainete nädal toimus gümnaasiumis 8.-12.aprillil. Sillamäe Gümnaasiumi loodusainete ainesektsiooni õpetajad korraldasid taas selle nädala raames huvitavaid tunde ja üritusi. Loodusainete nädalal pöörati suuremat tähelepanu keemia, füüsika, geograafia ja bioloogia t...

youtube.com

ESN TV 8.04.2019 МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ СИЛЛАМЯЭ (РЕПОРТАЖ)

ESN TV 8.04.2019 МАСТЕР КЛАСС ДЛЯ ГИМНАЗИСТОВ СИЛЛАМЯЭ (РЕПОРТАЖ) 8 апреля Открытый молодежный центре ESN провел для учащихся силламяэской гимназии обучающий...

vahilapsed.ee

Sillamäe gümnaasium annetas meie liidule 700 eurot | Vähilapsed

Head uudised ja head teod Sillamäe Gümnaasiumis

vahilapsed.ee Sillamäe gümnaasium on kool, mille õpilased on heategevuslikus korras meie liitu toetanud juba mitmeid aastaid, kogudes kooli heategevuslike üritustega meie liidu toetuseks annetusi. Möödunud j...

Eesti ANK

Paide ja Sillamäe 35 noort kohtuvad 26.-27.04.2019 Järvamaal Lõõlas, et lõimuda metsas läbi erinevate tegevuste ja elamuste. Soovime pakkuda noortele õpetlikku keskonnateemalist looduses koosviibimist ja hakkama saamist. Kohtumine korraldatakse Kaitseliidu Õppekeskuses ja metsas.
Avastame Eesti loodust, kuuleme häid matkatarkusi ja õpime, kuidas metsas hakkama saada. Õppimiskogemust rikastab kogenud reisisell Marko Kaldur koos matkakoera Tähekiirega. Seejärel matkame läbi metsa laagripaika, kus meid ootavad kaitseliidu instruktorid. Õpime, kuidas panna üles telki, teeme endale laagripaiga ja seame mõnusalt sisse. Järgnevad projektimeeskonna poolt ettevalmistatud meeskonnamängud, ettevalmistus lõkkeõhtuks. Proovime laulda ja mängida seltskonnamänge mõlemas keeles.
Ööks on kavandatud ööhäire, mille käigus otsime meeskondadena helkureid ning tuletame meelde helkuri olemasolu vajadust. Helkurid plaanime küsida politseilt. Soovime, et Eesti ja Vene noored looks omavahel kontakti läbi erinevate tegevuste, mida oleme nende jaoks välja mõelnud. Noored omandavad uusi teadmisi, saavad juurde julgust, on avatumad ning saavad praktiseerida keeleoskust.
Projekti meeskonda kuuluvad Paide Avatud Noortekeskuse, Sillamäe Noortekeskuse noorsootöötajad ja noored. Koostööpartneriteks on Kaitseliit ja reisiettevõte „Avasta Eesti“.

home.sillamaegymn.edu.ee

Eesti keele nädal eesti keele aastal | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1348

home.sillamaegymn.edu.ee 2019.aasta on eesti keele aasta. Sillamäe Gümnaasium korraldab 11.-16.märtsil eesti keele nädala, mille üheks tähtsündmuseks on eesti keele olümpiaadi läbiviimine.

home.sillamaegymn.edu.ee

Karjäärinädal Sillamäe Gümnaasiumis 11.-16.märtsil 2019 | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1347

home.sillamaegymn.edu.ee Sillamäe Gümnaasiumis toimub taas karjäärinädal. Gümnaasiumi üheks oluliseks ülesandeks on noortele karjäärialase info andmine, nõustamine ja igakülgne karääriteadlikkuse tõstmine. Karjäärinädalal teeme seekord koostööd Töötukassa karjäärispetsialistidega jt asutuste ja töö...

Tuleviku ajakirjandus

EV100 Sillamäe Gümnaasiumi etendus '1918. Eesti Vabariigi sünd'.
Sillamäe Gümnaasium.
SGTV.
1KÕIK.
Tuleviku ajakirjandus!

#SGTV #SillamäeGümnaasium #Sillamäe #TulevikuAjakirjandus #EV100

Ida-Virumaa spordiliit

Kõik lapsed liikuma!

http://www.liikumakutsuvkool.ee/liikumakutsuvkool/

home.sillamaegymn.edu.ee

Ümarlaud Sillamäe Gümnaasiumis | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1213

home.sillamaegymn.edu.ee Sillamäe Gümnaasiumis on hea tava arutada ühiseid probleeme ja välja tuua uusi ideid kogu koolipere osalemise kaudu. Üheks heaks ja demokrraatslikuks koostöövormiks on ümarlaud, millest võtavad osa nii juhtkonna kui vanemate, õpetajate ja õpilaste esindajad.

etv.err.ee

Tutvustame mardipäeva kombeid

10.november on Eesti rahvakultuuris mardipäev.
Loe lisaks siin https://et.wikipedia.org/wiki/Mardip%C3%A4ev

etv.err.ee Saates on külas mardisandid Sardiiniast, kes teevad ka etteaste. Missugused on mardipäeva kombed Eestis, aga millised mujal maailmas?

Tublid! Õnnitlen!

Head gümnasistid! Hoiatav pilt ja info.

Kallis tudeng, paneme Sulle südamele, et Sa ei õpiks võimalusel nutiseadmest.

Päevaleht kirjutab põhjalikult sellest, kuidas Y-põlvkonna maailm on nutiseadmes. Kas aga teadsid, et nutiekraani vaatamiseks kummardatud pea kaalub selgroole 27 kilo, tekitades kaela- ja selgroomuutusi, mille tulemuseks on "text neck"? Lisaks räägitakse nutiekraani mõjust silmadele ja kõrvaklappide ohust kuulmisele. Väärt lugemine, mida sõbraga jagada! http://goo.gl/fXx3PY

home.sillamaegymn.edu.ee

Uus päevakava! | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

Septembrikuus - kõik on uus!
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1165

home.sillamaegymn.edu.ee Sillamäe Gümnaasiumis on uuel õppeaastal uus päevakava. Koolipäev algab kl 8 ja kestab kuni kl 16,25. Koolipäeva jooksul on õpilasel kuni 4 75-minutilist tundi ja kuni 3 45-minutilist tundi koos õpetajaga ja vähemalt üks 45-minutiline tund iseseisvaks õppetegevuseks. Gümnaasium toetab om...

home.sillamaegymn.edu.ee

Õppeaasta lõpetamine Orava talus | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1154

home.sillamaegymn.edu.ee Esmaspäeval, 11. juunil kogunesid Sillamäe Gümnaasiumi õpilased mitte koolihoonesse vaid lähedalasuva Orava talu õuele. Kohale tuldi nii jalgrataste kui autodega, enamus aga jalgsi matkates. Orava talus toimuski juba traditsiooniliseks ürituseks saanud kooliaasta lõpetamine. Ilm oli seekord ...

sillamaetrepijooks.blogspot.com

III Sillamäe Treppide Jooks

JUBA HOMME, 1.juunil...
https://sillamaetrepijooks.blogspot.com/

sillamaetrepijooks.blogspot.com

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1151

Noorteühing Avatud Vabariik

Marina Kaljurand noortele Euroopa päeval: “Ärge järgige Suurbritannia eeskuju ning ärge jätke Euroopa tulevikku otsustada ainult vanemale põlvkonnale.” 9. mai noorte osalusseminaril Sillamäe gümaasiumis arutletakse Euroopa Liidu tuleviku ja rahvusidentiteedi üle. Üritust toetab programm Erasmus+.

Sillamäe-Gümnaasium/Kalev korvpallis edukas: oluline kohtumine veel ees.
8.aprillil kl 17 kohtub Narva Energia spordihooones Sillamäe Gümnaasiumi meeskond Narva korvpalliklubiga. Mängu võitja läheb edasi!
Allikas basket.ee

Hea Sillamäe gümnaasiumi õpilane, lapsevanem, Sillamäe elanik, kutsume kõiki laupäeval 24. veebruaril kl 7.20 hommikul Eesti Vabariigi riigilipu heiskamistseremooniale! Heiskame lipu ja laulame Eesti 100. sünnipäeva auks!
Joome teed ja sööme kringlit! Palju õnne Eesti Vabariik!
Kohtume linnavalitsuse hoone ees keskväljakul lipumastide all!

home.sillamaegymn.edu.ee

Marginäitus "Eesti kirjanikud postmarkidel" Sillamäe Gümnaasiumis | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1122

home.sillamaegymn.edu.ee

Sillamäe Gümnaasium's cover photo

home.sillamaegymn.edu.ee

Head koolivaheaega! Toredat aastavahetust! | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1094

home.sillamaegymn.edu.ee Sillamäe Gümnaasiumi eneseanalüüsi ning arendusprojekt muutuvat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks 15.09.2017-30.11.2017

Gümnaasiumi koolikultuuri arendusprojekt on käivitunud | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/750

home.sillamaegymn.edu.ee Käesoleva aasta kevadel esitas Sillamäe Gümnaasium taotluse SA Innove taotlusvooru, et saada rahastust koolikultuuri arendusprojektile. Ekspertide nõukogu tegi positiivse otsuse ja Sillamäe Gümnaasium saigi käesoleva aasta septembris alustada projekti tegevuste elluviimist.Projekti üldine eesmärk on...

Head õpetajate päeva! | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1050

home.sillamaegymn.edu.ee

Sillamäe Gümnaasium

Head uut õppeaastat! | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1039

home.sillamaegymn.edu.ee

home.sillamaegymn.edu.ee

SILLAMÄE GÜMNAASIUM | Vitae, non scholae discimus

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et

home.sillamaegymn.edu.ee

Palju õnne, Eesti! | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1037

home.sillamaegymn.edu.ee Täna, 20.augustil tähistatakse Eestis taasiseseisvuse päeva. 26.aastat tagasi - 20.augustil 1991 kell 23.02 võttis parlamendikohuseid täitnud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse, et Eesti ei kuulu enam NSV Liitu ja on iseseisev vabariik ("Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus Eesti riiklikust isese...

Soovitused, kuidas vältida koolides valimiskampaaniat

Enne valimisi: http://novaator.err.ee/611920/soovitused-kuidas-valtida-koolides-valimiskampaaniat

novaator.err.ee Sel sügisel saavad esimest korda osaleda valimistel noored alates 16. eluaastast. See tähendab ühtlasi, et koolid on üha suurema poliitikute surve all – paljud otsivad võimalust oma töö tutvustamise egiidi all teha koolis valimiskampaaniat.

Uued tööpakkumised | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAME GÜMNAASIUMIST
Pakume tööd
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/868

home.sillamaegymn.edu.ee

Buildatory.com

Impressive work!

Join & share your DIY work in our group https://www.facebook.com/groups/212611592563841/

Credit: @Kim Henriksen

Sillamäe Gümnaasium ootab oma õpilasi kooli 1.septembril 2017 | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1035

home.sillamaegymn.edu.ee

home.sillamaegymn.edu.ee

Gümnaasiumis lõpetab V lend | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/node/1034

home.sillamaegymn.edu.ee Enamus gümnasiste on juba suvepuhkusel, abituriendid aga valmistuvad lõpuaktuseks. Tänavu lõpetab Sillamäe Gümnaasiumi 40 õpilast. Lõpetajate seas on palju edukaid sportlasi, kõrgel tasemel tantsijaid ja lauljaid, palju väga heade erinevate oskustega noori, kes enamuses plaanivad jätkata õpinguid Ee...

home.sillamaegymn.edu.ee

Sillamäe Gümnaasium

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1030

home.sillamaegymn.edu.ee

home.sillamaegymn.edu.ee

Konverents « Sillamäe 10 imet » | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1027

home.sillamaegymn.edu.ee 24.05.2017 algusega kl 13.00 Sillamäe Gümnaasium viib Sillamäe linna 60.aastapäevale pühendatud ürituste raames läbi konverentsi «Sillamäe 10 imet». Osalevad Sillamäe linna ja Ida-Virumaa koolide õpilased, kes peavad esitama eelnevalt ette valmistatutud omapoolsed lood, jutud, esitlused Sillamäe li...

Anna

Noorte Maapäev otsib saadikuid!

Noorte Maapäev toimub Eesti Vabariik 100 raames ning annab noortele aimu, kuidas toimus Eesti riigi loomine sajand tagasi. Projektis saavad osaleda 15–18-aastased õpilased ning üheskoos kogunetakse 14. juulil, augustikuisel Arvamusfestivalil ning 28. novembril Maapäeva kogunemise tähistamiseks Riigikogu istungisaalis.

Kandideerimiseks tuleb täita vastavasisuline avaldus. Rohkem infot Õpilasliidu kodulehel: http://opilasliit.ee/uudised/noorte-maapaev/

Integratsiooni Sihtasutus

8.mail 2017 leidis Narva-Jõesuus aset ühiskondlikku sidusust toetava projekti esimene kohtumine. Programmis osalevad Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasiumi, Sillamäe Gümnaasiumi, Narva Kreenholmi Gümnaasiumi, Narva Soldino Gümnaasiumi ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased.

Osalejate hinnangul jäi enim kõlama nõuanne: "Ära kunagi karda võtta riske!".

Seminare rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projekti "Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused" vahenditest.

"Loodusteaduslik seiklus" | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1008

home.sillamaegymn.edu.ee Sillamäe Gümnaasium kutsub 8.-10.klasside õpilasi osalema põnevas ürituses „Loodusteaduslik seiklus“, mis toimub 22.aprillil „Teaduskooli“ raames.

karjeravestonii.ee

Päästeameti valmisoleku talituse ekspert Ksenia Vihrina leiab, et oluline pole mitte lihtsalt raha teenida, vaid teha midagi kasulikku, inimesi aidata. Ta lisab, et inimesed, kes tahavad maailma paremaks muuta, peaksid õppima ülikoolis ning töötama riigisektoris. Vaata lähemalt: http://karjeravestonii.meis.ee/#edulood

------------------

Эксперт службы боевой готовности Спасательного департамента Ксения Вихрина считает, что важно не только зарабатывать деньги, но и делать что-то полезное, помогать другим. Она добавляет, что люди, желающие изменить мир к лучшему, должны учиться в университете и работать в госсекторе. Смотри подробнее: http://karjeravestonii.meis.ee/#edulood

home.sillamaegymn.edu.ee

Sillamäe Gümnaasiumis oli taas väga põnev koolinädal | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1004

home.sillamaegymn.edu.ee Sillamäe Gümnaasium arendab oma õpilasi mitmekülgselt. Esmaspäeval külastasid kooli TTÜ Virumaa Kolledzi tudengid ja õppejõud. Külalised tutvustasid TTÜ Virumaa Kolledzis õpetatavaid erialasid ja õppimistingimusi.TTÜ õppejõud Erik Väli pidas lühiloengu mäeinseneri elukutsest ja Kiviõli Keemiatööstus...

Eesti keele kui II keele olümpiaad 2017 | SILLAMÄE GÜMNAASIUM

HEAD UUDISED SILLAMÄE GÜMNAASIUMIST
http://home.sillamaegymn.edu.ee/et/node/1002

home.sillamaegymn.edu.ee Olümpiaadil osalesid Ida – Virumaa koolid: Sillamäe Gümnaasium, Narva Kutsehariduskeskus, Sillamäe põhikoolid, Sinimäe Põhikool,

Want your school to be the top-listed School/college in Sillamäe?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Viru Pst. 26
Sillamäe
40232
Other Sillamäe schools & colleges (show all)
Sillamäe Muusikakool Sillamäe Muusikakool
Vladimir Majakovski Tn. 7
Sillamäe, 40231

Sillamäe Muusikakool

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus
Tallinna Maantee 13
Sillamäe, 40202

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ootab Teid, tehke oma valik ja tulge meile õppima!