LexLegis võlanõustamine

LexLegis võlanõustamine

www.lexlegis.ee
Jagame õigusuudiseid, õpetame ja korraldame koolitusi mittejuristidele

Operating as usual

18/10/2017

Võlanõustamine ei ole inimeste halvustamine ja ei tasu karta oma probleemidega silmitsi seista. Meie suhtume klienti lugupidamisega ja pakume probleemidele võimalikke lahendusi ja alternatiive. Kui oled ummikusse jooksnud ja otsid väljapääsu, siis küsi spetsialistideslt abi, selleks me olemegi ellu kutsutud.

01/09/2017

Võlanõustaja:

- kuulab ära sinu probleemi
- suhtleb võlausaldajatega
- analüüsib nõudeid
- aitab läbirääkimisi pidada
- selgitab õigusi ja kohustusi
- hindab adekvaatselt võlgneusi
- aitab suhelda kohtutäituritega, võlausaldajatega
- on abiks lahenduste leidmisel
- on abiks realistlike maksegraafikute koostamisel
- on abiks maksepuhkuse taotlemisel
- on abiks kokkulepete sõlmimisel

31/08/2017

Võlanõustamise juristi konsultatsioon maksab 49 eurot ja kestab 45 minutit. Selleks, et nõustamine oleks võimalikult efektiivne, võta kaasa asjasse puutuvad materjalid. Oma soovist tulla nõustamisele saad teada anda [email protected]

21/03/2017

Hei, ära ole oma murega üksi, julge pöörduda võlanõustaja poole ja sa saad abi. Võlanõustajad tegutsevad üle Eesti.

Iga kolmas reisiostja teeb rumala vea - Puhkus - Tarbija24.ee 10/04/2015

Iga kolmas reisiostja teeb rumala vea - Puhkus - Tarbija24.ee Turismimessil Tourest 2015 korraldas tarbijakaitseamet küsitluse, mille tulemustest selgus, et kuigi paljud reisihuvilised teevad enne reisi ostmist eeltööd, siis umbes kolmandik vastajaist ei tee seda üldse või teevad pealiskaudselt.

Timeline photos 07/03/2015

Eluasemelaenude piirangud hakkasid kehtima

Kommertspankadele hakkasid kehtima eluasemelaenude andmisel kolm lisapiirangut, millega keskpank loodab vähendada tulevikus laenubuumi riski.

"Need nõuded ei mõjuta hetkel märgatavalt laenuturgu, kuna kehtestasime nõuded selle taseme lähedal, mille juures pangad praegu laenu annavad. Nõuded hakkavad eesmärki täitma siis, kui konkureerivad pangad tahaks kiire laenukasvu ajal võtta liigselt riske," ütles keskpanga president Ardo Hansson pressiteate vahendusel.

Eluasemelaenude andmise esimene nõue on see, et laenusumma võib olla kuni 85 protsenti tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest. Kui laenu käendab Kredex, siis võib laenu anda kuni 90 protsenti tagatise väärtusest.

Teine nõue on, et laenusoovija kõik igakuised laenu- ja liisingumaksed kokku võivad moodustada kuni 50 protsenti tema netosissetulekust. Netosissetulek tähendab regulaarset sissetulekut, mis pärast maksude maksmist laekub pangaarvele. Kolmas nõue on, et eluasemelaenu võib anda kuni 30 aastaks.

Uued eluasemelaenude andmise nõuded on kehtestatud pankade praeguste laenustandardite lähedasel tasemel. Seega ei avalda need nõuded suurt mõju Eesti eluasemelaenuturul praegu pakutavatele tingimustele. Lisaks on pankadel lubatud teha seatud nõuetes erandeid 15 protsendi ulatuses kvartalis väljastatud eluasemelaenude mahust, mis tagab neile laenuotsuste tegemisel piisava paindlikkuse. Erandid on mõeldud näiteks juhuks, kui laenuvõtjal on väga hea maksevõime või väga hea tagatis.

Eesti Panga nõuded kehtivad kõikidele Eestis tegutsevatele pankadele, sealhulgas välispankade Eestis tegutsevatele filiaalidele. Nõuete täitmist hakkab jälgima finantsinspektsioon.

Allikas: BNS

04/03/2015

Riigikogu võttis vastu uue planeerimisseaduse rakendusseaduse, mis muu hulgas hõlbustab Rail Balticu sarnaste suurobjektide planeerimist. Muutmisel on kaks eesmärki. Esiteks pakub see üleminekunormid uute seaduste kehtima hakkamisel ja teiseks määrab kindlaks teiste seaduste muutmise vajaduse tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse heakskiitmisest.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega jõustatakse kaks nimetatud seadust 1. juulil 2015. Erand on tehtud avalikke detailplaneeringuid puudutavale osale, mis jõustub tavalises korras ehk kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Enne seda peab president seaduse välja kuulutama.
„Selle eesmärk on mõjutada enne uue planeerimisseaduse ja selle rakendamise seaduse jõustumist algatatud joonehitise planeeringu koostamise menetlust. Üks eesmärk on ka vältida võimalikke takistusi Rail Balticu planeeringu kehtestamisel,” teatas Riigikogu

22/02/2015

Nüüd siis puutusime ise kokku sõna otseses mõttes intelektuaalse omandi vargusega ja nimelt on häkitud meie veebiserverisse ja lisaks on varastatud meie domeeni nimi. Vabandame kuid hetkel on meie veebileht www.lexlegis.ee ajutiselt suletud kuni lahendame probleemi

13/01/2015

Ära lase oma maksusoodustuse käest?

Alates 1. jaanuarist 2015 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi peavad juriidilised isikud 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust. Selliseid tulumaksuvabastust võimaldavaid asjaolusid on absoluutselt igal ettevõtjal, mistõttu on väga oluline, et tähtaeg ei jääks märkamata.

Eesti juriidilised isikud ning Eestis püsivat tegevuskohta omavad mitteresidendist juriidilised isikud peavad deklareerima asjaolud, mis võimaldavad investeeritud summasid hiljem maksuvabalt välja võtta. Teatavasti on näiteks väljamaksed kapitalist (nt kapitali vähendamise või likvideerimise kaudu) maksuvabad selles ulatuses, milles kapitali sissemakseid kunagi tehtud on. Siiani aga sissemakseid deklareerida ei tulnud – seda tuli teha alles siis, kui sooviti kapitali maksuvabalt välja võtta. Nüüd aga kaotab ettevõtja, kes sissemaksed deklareerimata jätab, hiljem võimaluse neid maksuvaba summana arvesse võtta.

Hea külastaja! | Juristaitab 06/01/2015

Õigusabiportaalist www.juristaitab.ee ja
www.juristaitab.ee/ru saab kiirelt, tasuta ja täpset õigusabi.
Soovime kõikidele õigusabi taotlejatele ilusat, tegusat ja õiguskindlat uut aastat!
Juba 2014.a. maist haldab Eesti Juristide Liit e-õigusabi portaali www.juristaitab.ee ning 2014.a. kokkuvõttes saab märkida, et portaali on külastanud üle 6000 inimese ja konkreetsetele küsimustele on saanud vastuse pea 1000 abivajajat.
1. jaanuarist 2015.a. haldab Eesti Juristide Liit lisaks eestikeelsele e-õigusabi portaalile www.juristaitab.ee ka venekeelset õigusabi portaali www.juristaitab.ee/ru.
Justiitsministeeriumi eestvõtmisel ja tellimusel täiendati eestikeelset e-õigusabi portaali www.juristaitab.ee ja loodi venekeelse elanikkonna tarbeks tasuta e-õigusabi portaal www.juristaitab.ee/ru.
Viimatinimetatud portaali kaudu saab iga vene keelt kõnelev õigusabivajaja vastused oma juriidilistele küsimustele ja probleemidele. Venekeelses portaalis on tõlgitud ja avaldatud 31 enamkasutatavat seadust, antud õigusekspertide poolt kommentaare ja selgitusi seaduste rakendamisest ja toimest. Samas on abivajajatele tagatud võimalus õigusabi portaali www.juristaitab.ee/ru postitada oma küsimus või probleem. Selleks on portaalis loodud FORUMI nupp ning abivajaja saab postitada teda huvitava valdkonna alla oma küsimuse.
Õigusnõustajad ja eksperdid vastavad teie küsimusele 5 kalendripäeva jooksul järgmistes valdkondades: perekonnaõigus, võlad ja nende ümberkujundamine, eluruumi omamine ja kasutamine, üürisuhted ja korteriühistute problemaatika, pärimisõigus, asjaõigus (maa ja kinnisvara), täitemenetlus ja eraisiku pankrott, kohtusse pöördumine ja hagile esitatavad nõuded, Eestis tehtud kohtuotsuse tunnustamine välismaal, piiriülesed nõuded ja nende menetlemine.
Lisaks küsimustele saab iga abivajaja tutvuda portaalis avaldatud seaduste tõlgenduste ja rakendustega. Lihtsas, kõikidele abiotsijatele selges, arusaadavas keeles, on antud lühiülevaade erinevate seaduste rakendamisest.
Olete oodatud postitama oma küsimusi, mis vajavad juriidilist tõlgendust või juristi abi ning te saate oma probleemidele kiire, kvaliteetse ja tasuta lahendi või tegutsemisjuhendi.
Eesti Juristide Liidu pikaajalise nõustamiskogemusega õigusnõustajad, advokaadid ja eksperdid on valmis teie küsimustele seadustele vastavalt vastama.

Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt küsimuste ja vastuste rubriigis.

Hea külastaja! | Juristaitab Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt küsimuste ja vastuste rubriigis. Täiendame neid teemasid pidevalt, arvestades külastajate eelistusi ja soove. Kui Te aga sealt lahendust ei leia,…

Timeline photos 09/12/2014

MILLISED MAKSUD MUUTUSID JA MUUTUVAD

Sel aastal on toimunud mitmeid maksumuudatusi ning ka 2015. aastal ootavad meid mitmes valdkonnas olulised maksumuudatused.

Muudatusi on tegelikult oluliselt rohkem, kuid peatume siinkohal vaid olulisematel.

Maksukorralduse seadus
Maksusumma tagastamine maksukohustuslasele toimub alates 2014. aasta augustist 60 päeva jooksul, senise 30 päeva asemel. Teisisõnu pikendati tagastusnõude täitmise tähtaega 30 päeva võrra.

Käibemaksuseadus
Alates 2014. aasta augustist muudeti käibemaksuseaduses tagastusnõude kontrollimise tähtaega. Maksuhaldur võib nüüd käibemaksutagastust kontrollides pikendada tagastustähtaega kuni 60 päeva, senise 90 asemel. Ehk kui maksukorralduse seaduses pikendati üldist tagastustähtaega 30 päeva, siis käibemaksuseaduses vähendati maksimaalset tagastustähtaega 30 päeva.
Alates 2014. aasta 1. novembrist tuleb käibemaksukohustuslasel hakata KMD lisal INF deklareerima kõiki arveid (või arvete summa tehingupartneri lõikes), mille summa on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta.
Alates 2014. aasta 1. detsembrist rakendub 50% sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang ettevõtluses kasutatavate sõiduautode ja sõiduautoga seotud kulutuste kohta. Ehk, siis kui seni saab sõiduautoga seotud kulutustelt maha arvata 100% sisendkäibemaksu, siis alates 1. detsembrist saab maha arvata üksnes 50%. Üksikud erandid välja arvata.
Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab kehtima uus kord elektrooniliselt osutatavate teenuste käibe tekkimise koha määramisel.
Tulumaksuseadus
Alates 1. septembrist 2014:
kadus võimalus maksta maksuvabalt isikliku sõiduauto kompensatsiooni ilma arvestust pidamata 64 eurot kuus. Arvestust pidades saab hüvitada 30 senti kilomeetri kohta, kuni 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.
Alates 1. jaanuarist 2015:
on tulumaksumäär 20%.
on maksuvaba tulu 154 eurot kuus.
on pensioni maksuvaba osa 220 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
hakkavad kehtima uued TSD vormid.
Aktsiisid 1. jaanuarist 2015:
Alkoholiaktsiis tõuseb 15%.
Kaotatakse aktsiisivabastus kalalaevadele.
Keelatakse eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli kasutamine raudtee- ja meretranspordil.
Sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot (2014. aastal kehtinud 320 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus.

Töötuskindlustusmaksed
Töötajal 1,6% (2014 oli 2%);
Tööandjal 0,8% (2014 oli 1%).


Allikas: Tõnis Elling,
Grant Thornton Rimessi maksunõustaja

Timeline photos 06/11/2014

Liigkasutunnustega laenuvõrk ei lase lahti
Septembri lõpus Rahandusministeeriumile kooskõlastamisele saadetud seaduseelnõu seab krediidiandjatele hulga kohustusi. Seisuga 30.01.2014 on Eestis registreeritud 34 706 maksehäirega isikut.
Laenuandmise kontrolli alla saamiseks on eelnõus kehtestatud Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemise kohustus sh. firma tegevuse avalikustamine. Lisaks on krediidiandjatele ja –vahendajatele kehtestatud vähemalt 50 000€ suurune kapitali nõue ning järelevalvetasu maksmise kohustus. Sellised meetmed pole siiski piisavalt tõhusad. Hetkel on teatud juhtudel soovitatavat keskmist krediidi kulukuse määra ületatud isegi sada või enam korda, mis on laenajate suhtes ääretult ebaaus ja tekitab juurde uusi võlgnikke. Tegelikult on see liigkasu tunnustega raha andmine/laenamine. Kiirlaen ei ole enamikel juhtudel laenuandmise teenus, vaid on osa sotsiaalsest probleemist, mis aitab kaasa nende süvenemisele ja see levib nagu katk. Inimestele pakutakse emotsiooni ja kiiret lahendust kuid tegelikult niisugune liigkasu tunnustega laen ei leevenda rahahäda vaid süvendab seda veelgi. Lihtne eluline näide, mil soovitakse soodsalt osta päikesereis kuid raha ei ole. Reis maksab kahele 1000 eurot. SMS laen annab laenu, küsides tagasi 1300 eurot. Palk laekub aga näda aega hiljem ja selleks on vaja laenu pikendada näiteks veel kaks nädalat. Nüüd tuleb tasuda pikendamise tasu 150 eurot jne. Veel hullem kui laen võetakse kasiinos käimiseks, peo pidamiseks või mõneks muuks sarnaseks tegevuseks andmata endale aru laenu hädavajalikkusest. Teisalt tundub, et pangast saadud laenu maksmiseks võetud hiigelintressiga kiirlaen on paljude arvates hädavajalik. Kuid tegelikult satub inimene kiirlaenu võrku, millest väljapääseda on keeruline, üks laen ajab teist taga ja üks ähvarduskiri järgneb teisele, ähvardatakse kohtusse anda jmt, kusjuures iga järgneva kirja eest küsitakse raha juurde kuni lõpuks nõutakse võlgnikult laenuks saadud raha mitmekordselt kopsaka summana tagasi.
Siiani lahendamata probleemiks on inkassofirmade ebaseaduslik aegunud nõuete väljanõudmine. Nimelt on kolm aastat ja mitte rohkem pärast arve mittetasumist võimalik võlgnikult tasumata summat välja nõuda. Tänaseni esinevad aga juhtumid, kus võlgnik asja aegumise kohta midagi ei tea ja nii nõutakse võlgnikultvälja ka kõiksugu aegunud nõuded koos kõrvalnõuete intresside ja muude liigkasutunnustega summad. Probleeme on ja lahendused tunduvad kohmakad. Võlgnikud on nagu kärbsed võrgus, kes ootavad hirmu all järgmist ämbliku visiiti. Kuidas aga laenuvõrgust välja rabeleda, kui õigusabi jaoks raha ei ole ja võlanõustaja soovitab kodu maha müüja? Võib olla tasub juba põhikoolis õpetada finantskäitumist, mis ennetab sarnaseid probleeme, kuid mis saab nendest ligi 35 000 võlglasest?

Timeline photos 05/11/2014

Muutus ja muutub veelgi liikluskindlustuse seadus

Liikluskindlustuse seaduses on liikluskindlustus sätestatud täpsemalt ning kindlustamine on mugavam. Alates 1. jaanuarist 2015 on t kannatanul õigus nõuda kahju hüvitamist oma kindlustusandjalt. Enam ei pea õnnetuse juhtumise korral pöörduma kahju põhjustaja kindlustusandja poole, vaid kindlustusandjad arveldavad selle hiljem omavahel.
Liikluskindlustuse leping muutub tavaliseks kindlustuslepinguks, mis tähendab, et endiste poliiside väljastamise asemel väljastatakse nüüd ainult üks kindlustuspoliis kindlustuslepingu sõlmimise kohta. Lisaks sõlmitakse nüüd endise tähtajatu lepingu asemel kuni ühe aastase tähtajaga leping , mis tagab kindlustusvõtjale võimaluse valida uus kindlustusandja. Võib otsustada ka automaatselt pikeneva lepingu kasuks. Mis puutub kindlustuslepingu sõlmimise kohustusse, lasub see nüüd lisaks sõiduki omanikule ka sõiduki vastutaval kasutajal. Senise kahe aasta asemel võib nüüd sõiduk olla kehtiva kindlustuseta ühe aasta. Pärast aasta täitumist teeb Liikluskindlustuse Fond sõidukile sundkindlustuse. Uunikumidele ja sõidukitele, mis ei ole kahe aasta jooksul omanud liikluskindlustust ega läbinud ülevaatust sundkindlustus ei rakendu ja Maanteeamet peatab registrikande.

Timeline photos 30/10/2014

2015. aasta maksumäärad.
Olulisimad muudatused on toimunud tulumaksu kinnipidamise määra, maksuvaba tulu summa ning töötuskindlustusmakse määradega.
2015. aastal on tulumaksu kinnipidamise määraks endise 21% asemel seatud 20%. Maksuvaba tulu on aga tõusnud 10 euro võrra, milleks on 154 eurot. Sama palju on tõusnud ka I ja II samba pensioni maksjatele rakenduv täiendav maksuvaba tulu– 220 eurot kuus.
Sotsiaalmaksu määr, milleks on 33%, püsib samal tasemel. Küll aga on tõusnud sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär. Endise 320 euro asemel on selleks 355 eurot kuus. See tähendab, et sotsiaalmaksu minimaalne kohustus saab kuus olema 117,15 eurot.
Töötuskindlustusmakse määrad on jällegi langenud. Töötaja ja tööandja määraks on 2015. aastal vastavalt 1,6% (2014. aastal 2%) ja 0,8% (2014. aastal 1%). Makse kinnipidamise kohustus lõpeb töötaja vanaduspensioniikka jõudmise või ennetähtaegse vanaduspensioni määramise kuu viimasel kuupäeval. Sellegipoolest juhul kui isik töötab edasi ka vanaduspensionieas või töötab edasi talle ennetähtaegselt määratud vanaduspensioniga, jääb tööandjale kehtima 0,8% töötuskindlustusmakse määr.
Kogumispensioni makse määr, mis on tuvastatav isiku isikukoodi järgi või masspäringuga on vastavalt 2% või 3%.

16/10/2014

Tallinnas kehtestatud reklaamimaksu kitsaskohtadest

Sageli on kerkinud küsimus Tallinnas kehtestatud reklaamimaksu selguse kohta. Kohalikul omavalitsusel on antud õigus kehtestada reklaamide loetelu, maksumäär ning antud õigus kindlaks määrata kohad, milline reklaam on Tallinnas lubatud. Selgusetu on aga küsimus, milline teave on reklaam. Järelikult on tegemist õigusselgusetusega. Tallinnas tõlgendatakse müügi- või teeninduskoha tähist kui reklaami, ehkki määruse kohaselt nii see ei ole vaid teave, mis paikneb avalikus kohas, erakinnistul, ühistranspordil või muul sõidukil, mille eesmärk on suurendada kauba müüki või teenuse osutamist kuulub maksustamisele. Teiseks probleemiks on reklaam autodel. Määruste kohaselt tekib maksukohustus juhul kui sõiduk seisab linnaruumis reklaami eesmärgil. Tegelikult on keeruline järeldada, millal on auto linnaruumi pargitud reklaami eesmärgil ja millal mitte.
Kokkuvõtteks on reklaamimaksu küsimus lahendatud ebaselgelt. Selgusetuks jääb, milline teave on maksustatud ja milline mitte.

Want your school to be the top-listed School/college in Rapla?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Naerulinnu 5
Rapla
79531

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Friday 09:00 - 15:00
Other Rapla schools & colleges (show all)
Rapla Kesklinna Kool Rapla Kesklinna Kool
Keskkooli 2
Rapla, 79512

Endine Rapla Ühisgümnaasium, kunagine Rapla Keskkool ja Rapla I Keskkool. Alates 01.09.2018 Rapla

Rapla Vesiroosi Kool Rapla Vesiroosi Kool
Viljandi Mnt 69
Rapla, 79514

1988. aastal loodud

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpilasesindus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpilasesindus
Viljandi Mnt. 69
Rapla, 79514

Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi õpilasesindus E-mail: [email protected]

Koolituskeskus ELLU Koolituskeskus ELLU
Oela Küla
Rapla, 79617

Koolituskeskus ELLU on virtuaalselt toetamas õpetamas ja nõustamas oma kodulehe kaudu www.ellu.ee

Rapla Rahvakool Rapla Rahvakool
Hariduse Tänav 3
Rapla

Rapla Laulustuudio Rapla Laulustuudio
Tallinna Mnt 17a
Rapla, 79513

Aire Tammik Autokool Aire Tammik Autokool
Tallinna Mnt 33
Rapla, 79512

A- ja B-kategooria sõidukijuhtide koolitus manuaal- ja automaatkäigukastiga õpesõidukiga. Teoori

Rapla Gümnaasium Rapla Gümnaasium
Kooli 8
Rapla, 79513

Rapla Gümnaasium on 2018. a avatud riigigümnaasium, mille eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset haridust