LexLegis võlanõustamine

www.lexlegis.ee
Jagame õigusuudiseid, õpetame ja korraldame koolitusi mittejuristidele

Operating as usual

[10/18/17]   Võlanõustamine ei ole inimeste halvustamine ja ei tasu karta oma probleemidega silmitsi seista. Meie suhtume klienti lugupidamisega ja pakume probleemidele võimalikke lahendusi ja alternatiive. Kui oled ummikusse jooksnud ja otsid väljapääsu, siis küsi spetsialistideslt abi, selleks me olemegi ellu kutsutud.

[09/01/17]   Võlanõustaja:

- kuulab ära sinu probleemi
- suhtleb võlausaldajatega
- analüüsib nõudeid
- aitab läbirääkimisi pidada
- selgitab õigusi ja kohustusi
- hindab adekvaatselt võlgneusi
- aitab suhelda kohtutäituritega, võlausaldajatega
- on abiks lahenduste leidmisel
- on abiks realistlike maksegraafikute koostamisel
- on abiks maksepuhkuse taotlemisel
- on abiks kokkulepete sõlmimisel

[08/31/17]   Võlanõustamise juristi konsultatsioon maksab 49 eurot ja kestab 45 minutit. Selleks, et nõustamine oleks võimalikult efektiivne, võta kaasa asjasse puutuvad materjalid. Oma soovist tulla nõustamisele saad teada anda [email protected]

[03/21/17]   Hei, ära ole oma murega üksi, julge pöörduda võlanõustaja poole ja sa saad abi. Võlanõustajad tegutsevad üle Eesti.

kodu.postimees.ee 21/02/2017

7 põhjust, miks endale kinnisvara osta ei tasu

kodu.postimees.ee Väga sageli räägitakse kinnisvara omamise suurtest eelistest üürimise ees, kuid tugevaid miinusi kuigi tihti teemaks ei võeta. Ometi on need täiesti olemas.

tarbija24.postimees.ee 10/04/2015

Iga kolmas reisiostja teeb rumala vea - Puhkus - Tarbija24.ee

tarbija24.postimees.ee Turismimessil Tourest 2015 korraldas tarbijakaitseamet küsitluse, mille tulemustest selgus, et kuigi paljud reisihuvilised teevad enne reisi ostmist eeltööd, siis umbes kolmandik vastajaist ei tee seda üldse või teevad pealiskaudselt.

tarbija24.postimees.ee 07/04/2015

Seadus keelab koolijütside bussist maha tõstmise - Tarbija

tarbija24.postimees.ee Kui seni oli üksjagu juhuseid, kus bussijuht või piletikontroll õpilaspileti koju unustanud lapse bussist maha tõstsid, siis nüüd on see seadusega keelatud.

postimees.ee 06/04/2015

Politsei: ratturid on liiklusseadusest valesti aru saanud - Eesti uudised - Postimees.ee

postimees.ee Kui enne 1. juulit ei võinud jalgratturid vöötrajal üldse sõita, siis uues liiklusseaduses selline keeld puudub. Paljud ratturid ongi selle teadmise endale kõrva taha pannud ning liiguvad ülekäiguradadel võrdselt jalakäijatega.

07/03/2015

Eluasemelaenude piirangud hakkasid kehtima

Kommertspankadele hakkasid kehtima eluasemelaenude andmisel kolm lisapiirangut, millega keskpank loodab vähendada tulevikus laenubuumi riski.

"Need nõuded ei mõjuta hetkel märgatavalt laenuturgu, kuna kehtestasime nõuded selle taseme lähedal, mille juures pangad praegu laenu annavad. Nõuded hakkavad eesmärki täitma siis, kui konkureerivad pangad tahaks kiire laenukasvu ajal võtta liigselt riske," ütles keskpanga president Ardo Hansson pressiteate vahendusel.

Eluasemelaenude andmise esimene nõue on see, et laenusumma võib olla kuni 85 protsenti tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest. Kui laenu käendab Kredex, siis võib laenu anda kuni 90 protsenti tagatise väärtusest.

Teine nõue on, et laenusoovija kõik igakuised laenu- ja liisingumaksed kokku võivad moodustada kuni 50 protsenti tema netosissetulekust. Netosissetulek tähendab regulaarset sissetulekut, mis pärast maksude maksmist laekub pangaarvele. Kolmas nõue on, et eluasemelaenu võib anda kuni 30 aastaks.

Uued eluasemelaenude andmise nõuded on kehtestatud pankade praeguste laenustandardite lähedasel tasemel. Seega ei avalda need nõuded suurt mõju Eesti eluasemelaenuturul praegu pakutavatele tingimustele. Lisaks on pankadel lubatud teha seatud nõuetes erandeid 15 protsendi ulatuses kvartalis väljastatud eluasemelaenude mahust, mis tagab neile laenuotsuste tegemisel piisava paindlikkuse. Erandid on mõeldud näiteks juhuks, kui laenuvõtjal on väga hea maksevõime või väga hea tagatis.

Eesti Panga nõuded kehtivad kõikidele Eestis tegutsevatele pankadele, sealhulgas välispankade Eestis tegutsevatele filiaalidele. Nõuete täitmist hakkab jälgima finantsinspektsioon.

Allikas: BNS

[03/04/15]   Riigikogu võttis vastu uue planeerimisseaduse rakendusseaduse, mis muu hulgas hõlbustab Rail Balticu sarnaste suurobjektide planeerimist. Muutmisel on kaks eesmärki. Esiteks pakub see üleminekunormid uute seaduste kehtima hakkamisel ja teiseks määrab kindlaks teiste seaduste muutmise vajaduse tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse heakskiitmisest.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega jõustatakse kaks nimetatud seadust 1. juulil 2015. Erand on tehtud avalikke detailplaneeringuid puudutavale osale, mis jõustub tavalises korras ehk kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Enne seda peab president seaduse välja kuulutama.
„Selle eesmärk on mõjutada enne uue planeerimisseaduse ja selle rakendamise seaduse jõustumist algatatud joonehitise planeeringu koostamise menetlust. Üks eesmärk on ka vältida võimalikke takistusi Rail Balticu planeeringu kehtestamisel,” teatas Riigikogu

[02/22/15]   Nüüd siis puutusime ise kokku sõna otseses mõttes intelektuaalse omandi vargusega ja nimelt on häkitud meie veebiserverisse ja lisaks on varastatud meie domeeni nimi. Vabandame kuid hetkel on meie veebileht www.lexlegis.ee ajutiselt suletud kuni lahendame probleemi

koda.ee 19/02/2015

Kaubanduskoja algatatud maksuseaduse eelnõu võeti vastu

http://www.koda.ee/kaubanduskoja-algatatud-maksuseaduse-eelnou-voeti-vastu/

koda.ee Täna hommikul kell 10.11 võttis Riigikogu vastu maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu. Ettepaneku maksuseaduse eelnõuks tegi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos 1300 ettevõtja ja ettevõtliku inimesega.

postimees.ee 14/01/2015

Taas algab parima ja halvima seaduse konkurss - Eesti uudised - Postimees.ee

http://www.postimees.ee/3055709/taas-algab-parima-ja-halvima-seaduse-konkurss

postimees.ee Teenusmajanduse Koda korraldab koostöös Postimehega juba neljandat korda parima ja halvima seaduse konkursi.

[01/13/15]   Ära lase oma maksusoodustuse käest?

Alates 1. jaanuarist 2015 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi peavad juriidilised isikud 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust. Selliseid tulumaksuvabastust võimaldavaid asjaolusid on absoluutselt igal ettevõtjal, mistõttu on väga oluline, et tähtaeg ei jääks märkamata.

Eesti juriidilised isikud ning Eestis püsivat tegevuskohta omavad mitteresidendist juriidilised isikud peavad deklareerima asjaolud, mis võimaldavad investeeritud summasid hiljem maksuvabalt välja võtta. Teatavasti on näiteks väljamaksed kapitalist (nt kapitali vähendamise või likvideerimise kaudu) maksuvabad selles ulatuses, milles kapitali sissemakseid kunagi tehtud on. Siiani aga sissemakseid deklareerida ei tulnud – seda tuli teha alles siis, kui sooviti kapitali maksuvabalt välja võtta. Nüüd aga kaotab ettevõtja, kes sissemaksed deklareerimata jätab, hiljem võimaluse neid maksuvaba summana arvesse võtta.

.

toostusuudised.ee 07/01/2015

Ülekriminaliseerimata karistusmaastik - toostusuudised.ee

http://www.toostusuudised.ee/opinion/2015/1/6/ulekriminaliseerimata_karistusmaastik

toostusuudised.ee Ülekriminaliseerimata karistusmaastik Ülekriminaliseerimise vältimiseks jõustunud muudatuste tõttu muutus ka majandusalaste süütegude peatükk karistusseadustiku

juristaitab.ee 06/01/2015

Hea külastaja! | Juristaitab

Õigusabiportaalist www.juristaitab.ee ja
www.juristaitab.ee/ru saab kiirelt, tasuta ja täpset õigusabi.
Soovime kõikidele õigusabi taotlejatele ilusat, tegusat ja õiguskindlat uut aastat!
Juba 2014.a. maist haldab Eesti Juristide Liit e-õigusabi portaali www.juristaitab.ee ning 2014.a. kokkuvõttes saab märkida, et portaali on külastanud üle 6000 inimese ja konkreetsetele küsimustele on saanud vastuse pea 1000 abivajajat.
1. jaanuarist 2015.a. haldab Eesti Juristide Liit lisaks eestikeelsele e-õigusabi portaalile www.juristaitab.ee ka venekeelset õigusabi portaali www.juristaitab.ee/ru.
Justiitsministeeriumi eestvõtmisel ja tellimusel täiendati eestikeelset e-õigusabi portaali www.juristaitab.ee ja loodi venekeelse elanikkonna tarbeks tasuta e-õigusabi portaal www.juristaitab.ee/ru.
Viimatinimetatud portaali kaudu saab iga vene keelt kõnelev õigusabivajaja vastused oma juriidilistele küsimustele ja probleemidele. Venekeelses portaalis on tõlgitud ja avaldatud 31 enamkasutatavat seadust, antud õigusekspertide poolt kommentaare ja selgitusi seaduste rakendamisest ja toimest. Samas on abivajajatele tagatud võimalus õigusabi portaali www.juristaitab.ee/ru postitada oma küsimus või probleem. Selleks on portaalis loodud FORUMI nupp ning abivajaja saab postitada teda huvitava valdkonna alla oma küsimuse.
Õigusnõustajad ja eksperdid vastavad teie küsimusele 5 kalendripäeva jooksul järgmistes valdkondades: perekonnaõigus, võlad ja nende ümberkujundamine, eluruumi omamine ja kasutamine, üürisuhted ja korteriühistute problemaatika, pärimisõigus, asjaõigus (maa ja kinnisvara), täitemenetlus ja eraisiku pankrott, kohtusse pöördumine ja hagile esitatavad nõuded, Eestis tehtud kohtuotsuse tunnustamine välismaal, piiriülesed nõuded ja nende menetlemine.
Lisaks küsimustele saab iga abivajaja tutvuda portaalis avaldatud seaduste tõlgenduste ja rakendustega. Lihtsas, kõikidele abiotsijatele selges, arusaadavas keeles, on antud lühiülevaade erinevate seaduste rakendamisest.
Olete oodatud postitama oma küsimusi, mis vajavad juriidilist tõlgendust või juristi abi ning te saate oma probleemidele kiire, kvaliteetse ja tasuta lahendi või tegutsemisjuhendi.
Eesti Juristide Liidu pikaajalise nõustamiskogemusega õigusnõustajad, advokaadid ja eksperdid on valmis teie küsimustele seadustele vastavalt vastama.

Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt küsimuste ja vastuste rubriigis.

juristaitab.ee Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt küsimuste ja vastuste rubriigis. Täiendame neid teemasid pidevalt, arvestades külastajate eelistusi ja soove. Kui Te aga sealt lahendust ei leia,…

tarbija24.postimees.ee 09/12/2014

Viis levinumat petuskeemi e-kaubanduses - Kaup - Tarbija24

http://tarbija24.postimees.ee/3014213/viis-levinumat-petuskeemi-e-kaubanduses

tarbija24.postimees.ee Üks levinumaid petuskeeme e-kaubanduses on see, kui kaupleja palub kauba eest maksta mitte veebilehega seotud firma, vaid mõne eraisiku, transpordifirma või vahendaja kontole.

riigioigusabi.ee 09/12/2014

Avaleht - Advokatuur

http://www.riigioigusabi.ee/

riigioigusabi.ee Riigi õigusabi osutava advokaadi nimetab Eesti Advokatuur vastavalt riigi õigusabi seadusele.

korruptsioon.ee 09/12/2014

Käsiraamat volikogudele | Korruptsioon

http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele

korruptsioon.ee Voldiku eesmärk on aidata omavalitsustel lahendada huvide konflikti olukordi. Voldikust leiab ülevaate 13 võimaliku huvide konflikti olukorrast, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Voldikus on iga olukorra kirjelduse juurde lisatud selgitus, kuidas huvide konflikti korral võiks käituda. V…

09/12/2014

MILLISED MAKSUD MUUTUSID JA MUUTUVAD

Sel aastal on toimunud mitmeid maksumuudatusi ning ka 2015. aastal ootavad meid mitmes valdkonnas olulised maksumuudatused.

Muudatusi on tegelikult oluliselt rohkem, kuid peatume siinkohal vaid olulisematel.

Maksukorralduse seadus
Maksusumma tagastamine maksukohustuslasele toimub alates 2014. aasta augustist 60 päeva jooksul, senise 30 päeva asemel. Teisisõnu pikendati tagastusnõude täitmise tähtaega 30 päeva võrra.

Käibemaksuseadus
Alates 2014. aasta augustist muudeti käibemaksuseaduses tagastusnõude kontrollimise tähtaega. Maksuhaldur võib nüüd käibemaksutagastust kontrollides pikendada tagastustähtaega kuni 60 päeva, senise 90 asemel. Ehk kui maksukorralduse seaduses pikendati üldist tagastustähtaega 30 päeva, siis käibemaksuseaduses vähendati maksimaalset tagastustähtaega 30 päeva.
Alates 2014. aasta 1. novembrist tuleb käibemaksukohustuslasel hakata KMD lisal INF deklareerima kõiki arveid (või arvete summa tehingupartneri lõikes), mille summa on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta.
Alates 2014. aasta 1. detsembrist rakendub 50% sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang ettevõtluses kasutatavate sõiduautode ja sõiduautoga seotud kulutuste kohta. Ehk, siis kui seni saab sõiduautoga seotud kulutustelt maha arvata 100% sisendkäibemaksu, siis alates 1. detsembrist saab maha arvata üksnes 50%. Üksikud erandid välja arvata.
Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab kehtima uus kord elektrooniliselt osutatavate teenuste käibe tekkimise koha määramisel.
Tulumaksuseadus
Alates 1. septembrist 2014:
kadus võimalus maksta maksuvabalt isikliku sõiduauto kompensatsiooni ilma arvestust pidamata 64 eurot kuus. Arvestust pidades saab hüvitada 30 senti kilomeetri kohta, kuni 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.
Alates 1. jaanuarist 2015:
on tulumaksumäär 20%.
on maksuvaba tulu 154 eurot kuus.
on pensioni maksuvaba osa 220 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
hakkavad kehtima uued TSD vormid.
Aktsiisid 1. jaanuarist 2015:
Alkoholiaktsiis tõuseb 15%.
Kaotatakse aktsiisivabastus kalalaevadele.
Keelatakse eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli kasutamine raudtee- ja meretranspordil.
Sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot (2014. aastal kehtinud 320 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus.

Töötuskindlustusmaksed
Töötajal 1,6% (2014 oli 2%);
Tööandjal 0,8% (2014 oli 1%).


Allikas: Tõnis Elling,
Grant Thornton Rimessi maksunõustaja

arileht.delfi.ee 27/11/2014

Eelnõu: kiirlaenufirmad peavad hakkama finantsinspektsioonist tegevusluba taotlema

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/eelnou-kiirlaenufirmad-peavad-hakkama-finantsinspektsioonist-tegevusluba-taotlema.d?id=70242299

arileht.delfi.ee Täna valitsuses heaks kiidetud eelnõu kohustab kõiki tarbijatele laenu andvaid ettevõtjaid finantsinspektsioonist tegevusluba taotlema ning kehtestab neile ranged nõuded.

delfi.ee 27/11/2014

Elatisvõlgnikelt toetuse sisse nõudmise võimalused laienevad märgatavalt

http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/elatisvolgnikelt-toetuse-sisse-noudmise-voimalused-laienevad-margatavalt?id=70242427

delfi.ee Valitsus kiitis heaks eelnõu, mis lubab elatisvõlgnikelt võtta ära autojuhiloa ja jahipidamisõiguse, samuti peavad nad elatist maksma ka kuni 21-aastastele tudengitele.

raamatupidaja.ee 27/11/2014

raamatupidaja.ee - Kas anda üle või ühineda?

http://www.raamatupidaja.ee/Default.aspx?PublicationId=b9d0ae5a-fc52-4f5c-8c34-c188934c0c4e

raamatupidaja.ee Kas anda üle või ühineda? Ettevõtte üleandmise lepingus tuleb selgelt loetleda kõik üleantavad asjad, õigused, lepingud ja kohustused. Ühinemise korral sel

juristid.ee 12/11/2014

Vanalinna õigusabi | ÕIGUSABI

www.juristid.ee

juristid.ee õigusabi Tallina vanalinnas, Kiriku 6

06/11/2014

Liigkasutunnustega laenuvõrk ei lase lahti
Septembri lõpus Rahandusministeeriumile kooskõlastamisele saadetud seaduseelnõu seab krediidiandjatele hulga kohustusi. Seisuga 30.01.2014 on Eestis registreeritud 34 706 maksehäirega isikut.
Laenuandmise kontrolli alla saamiseks on eelnõus kehtestatud Finantsinspektsioonilt tegevusloa taotlemise kohustus sh. firma tegevuse avalikustamine. Lisaks on krediidiandjatele ja –vahendajatele kehtestatud vähemalt 50 000€ suurune kapitali nõue ning järelevalvetasu maksmise kohustus. Sellised meetmed pole siiski piisavalt tõhusad. Hetkel on teatud juhtudel soovitatavat keskmist krediidi kulukuse määra ületatud isegi sada või enam korda, mis on laenajate suhtes ääretult ebaaus ja tekitab juurde uusi võlgnikke. Tegelikult on see liigkasu tunnustega raha andmine/laenamine. Kiirlaen ei ole enamikel juhtudel laenuandmise teenus, vaid on osa sotsiaalsest probleemist, mis aitab kaasa nende süvenemisele ja see levib nagu katk. Inimestele pakutakse emotsiooni ja kiiret lahendust kuid tegelikult niisugune liigkasu tunnustega laen ei leevenda rahahäda vaid süvendab seda veelgi. Lihtne eluline näide, mil soovitakse soodsalt osta päikesereis kuid raha ei ole. Reis maksab kahele 1000 eurot. SMS laen annab laenu, küsides tagasi 1300 eurot. Palk laekub aga näda aega hiljem ja selleks on vaja laenu pikendada näiteks veel kaks nädalat. Nüüd tuleb tasuda pikendamise tasu 150 eurot jne. Veel hullem kui laen võetakse kasiinos käimiseks, peo pidamiseks või mõneks muuks sarnaseks tegevuseks andmata endale aru laenu hädavajalikkusest. Teisalt tundub, et pangast saadud laenu maksmiseks võetud hiigelintressiga kiirlaen on paljude arvates hädavajalik. Kuid tegelikult satub inimene kiirlaenu võrku, millest väljapääseda on keeruline, üks laen ajab teist taga ja üks ähvarduskiri järgneb teisele, ähvardatakse kohtusse anda jmt, kusjuures iga järgneva kirja eest küsitakse raha juurde kuni lõpuks nõutakse võlgnikult laenuks saadud raha mitmekordselt kopsaka summana tagasi.
Siiani lahendamata probleemiks on inkassofirmade ebaseaduslik aegunud nõuete väljanõudmine. Nimelt on kolm aastat ja mitte rohkem pärast arve mittetasumist võimalik võlgnikult tasumata summat välja nõuda. Tänaseni esinevad aga juhtumid, kus võlgnik asja aegumise kohta midagi ei tea ja nii nõutakse võlgnikultvälja ka kõiksugu aegunud nõuded koos kõrvalnõuete intresside ja muude liigkasutunnustega summad. Probleeme on ja lahendused tunduvad kohmakad. Võlgnikud on nagu kärbsed võrgus, kes ootavad hirmu all järgmist ämbliku visiiti. Kuidas aga laenuvõrgust välja rabeleda, kui õigusabi jaoks raha ei ole ja võlanõustaja soovitab kodu maha müüja? Võib olla tasub juba põhikoolis õpetada finantskäitumist, mis ennetab sarnaseid probleeme, kuid mis saab nendest ligi 35 000 võlglasest?

Location

Products

õiguskool, koolitused, konsultatsioonid

Telephone

Address


Naerulinnu 5
Rapla
79531

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Friday 09:00 - 15:00
Other Rapla schools & colleges (show all)
Rapla Kirikumuusika Festival / Rapla Church Music Festival Rapla Kirikumuusika Festival / Rapla Church Music Festival
Kalda St 2
Rapla, 79513

XXVI Rapla Kirikumuusika Festival / 28th Rapla Church Music Festival 26.06-12.07.2020

Rapla Laulustuudio Rapla Laulustuudio
Tallinna Mnt 17a, Rapla 79513
Rapla, 79513

Aire Tammik Autokool Aire Tammik Autokool
Tallinna Mnt 33
Rapla, 79512

A- ja B-kategooria sõidukijuhtide koolitus manuaal- ja automaatkäigukastiga õpesõidukiga. Teooriatunnid klassiõppes TASUTA. Teooriaõppe võimalus ka www.teooria.ee keskkonna kaudu

Raplamaa Jalgpallikool Raplamaa Jalgpallikool
Raplamaa
Rapla

#TeamRJK

Rapla Kesklinna Kool Rapla Kesklinna Kool
Keskkooli 2
Rapla, 79512

Endine Rapla Ühisgümnaasium, kunagine Rapla Keskkool ja Rapla I Keskkool. Alates 01.09.2018 Rapla

Juuksur/koolitaja Ülle-Lea / Rebasesaar Elustiilisalong Juuksur/koolitaja Ülle-Lea / Rebasesaar Elustiilisalong
Viljandi Mnt 6
Rapla

Juuste ja peanaha tervisele spetsialiseerunud juuksur.

Rapla Vesiroosi Kool Rapla Vesiroosi Kool
Viljandi Mnt 69
Rapla, 79514

1988. aastal loodud

Rapla Gümnaasium Rapla Gümnaasium
Kooli 8
Rapla, 79513

Rapla Gümnaasium on 2018 avatud riigigümnaasium, mille eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset haridust kõigile Raplamaa noortele.