LexLegis võlanõustamine

www.lexlegis.ee
Jagame õigusuudiseid, õpetame ja korraldame koolitusi mittejuristidele

Operating as usual

18/10/2017

Võlanõustamine ei ole inimeste halvustamine ja ei tasu karta oma probleemidega silmitsi seista. Meie suhtume klienti lugupidamisega ja pakume probleemidele võimalikke lahendusi ja alternatiive. Kui oled ummikusse jooksnud ja otsid väljapääsu, siis küsi spetsialistideslt abi, selleks me olemegi ellu kutsutud.

01/09/2017

Võlanõustaja:

- kuulab ära sinu probleemi
- suhtleb võlausaldajatega
- analüüsib nõudeid
- aitab läbirääkimisi pidada
- selgitab õigusi ja kohustusi
- hindab adekvaatselt võlgneusi
- aitab suhelda kohtutäituritega, võlausaldajatega
- on abiks lahenduste leidmisel
- on abiks realistlike maksegraafikute koostamisel
- on abiks maksepuhkuse taotlemisel
- on abiks kokkulepete sõlmimisel

31/08/2017

Võlanõustamise juristi konsultatsioon maksab 49 eurot ja kestab 45 minutit. Selleks, et nõustamine oleks võimalikult efektiivne, võta kaasa asjasse puutuvad materjalid. Oma soovist tulla nõustamisele saad teada anda [email protected]

21/03/2017

Hei, ära ole oma murega üksi, julge pöörduda võlanõustaja poole ja sa saad abi. Võlanõustajad tegutsevad üle Eesti.

7 põhjust, miks endale kinnisvara osta ei tasu 21/02/2017

7 põhjust, miks endale kinnisvara osta ei tasu

7 põhjust, miks endale kinnisvara osta ei tasu Väga sageli räägitakse kinnisvara omamise suurtest eelistest üürimise ees, kuid tugevaid miinusi kuigi tihti teemaks ei võeta. Ometi on need täiesti olemas.

Iga kolmas reisiostja teeb rumala vea - Puhkus - Tarbija24.ee 10/04/2015

Iga kolmas reisiostja teeb rumala vea - Puhkus - Tarbija24.ee

Iga kolmas reisiostja teeb rumala vea - Puhkus - Tarbija24.ee Turismimessil Tourest 2015 korraldas tarbijakaitseamet küsitluse, mille tulemustest selgus, et kuigi paljud reisihuvilised teevad enne reisi ostmist eeltööd, siis umbes kolmandik vastajaist ei tee seda üldse või teevad pealiskaudselt.

Seadus keelab koolijütside bussist maha tõstmise - Tarbija 07/04/2015

Seadus keelab koolijütside bussist maha tõstmise - Tarbija

Seadus keelab koolijütside bussist maha tõstmise - Tarbija Kui seni oli üksjagu juhuseid, kus bussijuht või piletikontroll õpilaspileti koju unustanud lapse bussist maha tõstsid, siis nüüd on see seadusega keelatud.

Politsei: ratturid on liiklusseadusest valesti aru saanud - Eesti uudised - Postimees.ee 06/04/2015

Politsei: ratturid on liiklusseadusest valesti aru saanud - Eesti uudised - Postimees.ee

Politsei: ratturid on liiklusseadusest valesti aru saanud - Eesti uudised - Postimees.ee Kui enne 1. juulit ei võinud jalgratturid vöötrajal üldse sõita, siis uues liiklusseaduses selline keeld puudub. Paljud ratturid ongi selle teadmise endale kõrva taha pannud ning liiguvad ülekäiguradadel võrdselt jalakäijatega.

Timeline photos 07/03/2015

Eluasemelaenude piirangud hakkasid kehtima

Kommertspankadele hakkasid kehtima eluasemelaenude andmisel kolm lisapiirangut, millega keskpank loodab vähendada tulevikus laenubuumi riski.

"Need nõuded ei mõjuta hetkel märgatavalt laenuturgu, kuna kehtestasime nõuded selle taseme lähedal, mille juures pangad praegu laenu annavad. Nõuded hakkavad eesmärki täitma siis, kui konkureerivad pangad tahaks kiire laenukasvu ajal võtta liigselt riske," ütles keskpanga president Ardo Hansson pressiteate vahendusel.

Eluasemelaenude andmise esimene nõue on see, et laenusumma võib olla kuni 85 protsenti tagatiseks oleva kinnisvara väärtusest. Kui laenu käendab Kredex, siis võib laenu anda kuni 90 protsenti tagatise väärtusest.

Teine nõue on, et laenusoovija kõik igakuised laenu- ja liisingumaksed kokku võivad moodustada kuni 50 protsenti tema netosissetulekust. Netosissetulek tähendab regulaarset sissetulekut, mis pärast maksude maksmist laekub pangaarvele. Kolmas nõue on, et eluasemelaenu võib anda kuni 30 aastaks.

Uued eluasemelaenude andmise nõuded on kehtestatud pankade praeguste laenustandardite lähedasel tasemel. Seega ei avalda need nõuded suurt mõju Eesti eluasemelaenuturul praegu pakutavatele tingimustele. Lisaks on pankadel lubatud teha seatud nõuetes erandeid 15 protsendi ulatuses kvartalis väljastatud eluasemelaenude mahust, mis tagab neile laenuotsuste tegemisel piisava paindlikkuse. Erandid on mõeldud näiteks juhuks, kui laenuvõtjal on väga hea maksevõime või väga hea tagatis.

Eesti Panga nõuded kehtivad kõikidele Eestis tegutsevatele pankadele, sealhulgas välispankade Eestis tegutsevatele filiaalidele. Nõuete täitmist hakkab jälgima finantsinspektsioon.

Allikas: BNS

04/03/2015

Riigikogu võttis vastu uue planeerimisseaduse rakendusseaduse, mis muu hulgas hõlbustab Rail Balticu sarnaste suurobjektide planeerimist. Muutmisel on kaks eesmärki. Esiteks pakub see üleminekunormid uute seaduste kehtima hakkamisel ja teiseks määrab kindlaks teiste seaduste muutmise vajaduse tulenevalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse heakskiitmisest.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusega jõustatakse kaks nimetatud seadust 1. juulil 2015. Erand on tehtud avalikke detailplaneeringuid puudutavale osale, mis jõustub tavalises korras ehk kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Enne seda peab president seaduse välja kuulutama.
„Selle eesmärk on mõjutada enne uue planeerimisseaduse ja selle rakendamise seaduse jõustumist algatatud joonehitise planeeringu koostamise menetlust. Üks eesmärk on ka vältida võimalikke takistusi Rail Balticu planeeringu kehtestamisel,” teatas Riigikogu

22/02/2015

Nüüd siis puutusime ise kokku sõna otseses mõttes intelektuaalse omandi vargusega ja nimelt on häkitud meie veebiserverisse ja lisaks on varastatud meie domeeni nimi. Vabandame kuid hetkel on meie veebileht www.lexlegis.ee ajutiselt suletud kuni lahendame probleemi

Kaubanduskoja algatatud maksuseaduse eelnõu võeti vastu 19/02/2015

Kaubanduskoja algatatud maksuseaduse eelnõu võeti vastu

http://www.koda.ee/kaubanduskoja-algatatud-maksuseaduse-eelnou-voeti-vastu/

Kaubanduskoja algatatud maksuseaduse eelnõu võeti vastu Täna hommikul kell 10.11 võttis Riigikogu vastu maksukorralduse seaduse muutmise eelnõu. Ettepaneku maksuseaduse eelnõuks tegi Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koos 1300 ettevõtja ja ettevõtliku inimesega.

INTELLEKTUAALNE OMAND - AUTORIÕIGUSED - Lex Legis 28/01/2015

INTELLEKTUAALNE OMAND - AUTORIÕIGUSED - Lex Legis

http://lexlegis.ee/blogi/intellektuaalne-omand-autorioigused/

INTELLEKTUAALNE OMAND - AUTORIÕIGUSED - Lex Legis INTELLEKTUAALNE OMAND – AUTORIÕIGUSED Sel korral oleme otsustanud peatuda teemal, millega puutuvad enamasti kokku loomeinimesed. Intellektuaalne omand, täpsemalt autoriõigused on õigusvaldkond, millest kirjanikud, kunstnikud, luuletajad ja mis tahes muu loometööga tegelevad inimesed ei saa üle ega ü…

Taas algab parima ja halvima seaduse konkurss - Eesti uudised - Postimees.ee 14/01/2015

Taas algab parima ja halvima seaduse konkurss - Eesti uudised - Postimees.ee

http://www.postimees.ee/3055709/taas-algab-parima-ja-halvima-seaduse-konkurss

Taas algab parima ja halvima seaduse konkurss - Eesti uudised - Postimees.ee Teenusmajanduse Koda korraldab koostöös Postimehega juba neljandat korda parima ja halvima seaduse konkursi.

13/01/2015

Ära lase oma maksusoodustuse käest?

Alates 1. jaanuarist 2015 jõustub tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi peavad juriidilised isikud 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust. Selliseid tulumaksuvabastust võimaldavaid asjaolusid on absoluutselt igal ettevõtjal, mistõttu on väga oluline, et tähtaeg ei jääks märkamata.

Eesti juriidilised isikud ning Eestis püsivat tegevuskohta omavad mitteresidendist juriidilised isikud peavad deklareerima asjaolud, mis võimaldavad investeeritud summasid hiljem maksuvabalt välja võtta. Teatavasti on näiteks väljamaksed kapitalist (nt kapitali vähendamise või likvideerimise kaudu) maksuvabad selles ulatuses, milles kapitali sissemakseid kunagi tehtud on. Siiani aga sissemakseid deklareerida ei tulnud – seda tuli teha alles siis, kui sooviti kapitali maksuvabalt välja võtta. Nüüd aga kaotab ettevõtja, kes sissemaksed deklareerimata jätab, hiljem võimaluse neid maksuvaba summana arvesse võtta.

.

Ülekriminaliseerimata karistusmaastik - toostusuudised.ee 07/01/2015

Ülekriminaliseerimata karistusmaastik - toostusuudised.ee

http://www.toostusuudised.ee/opinion/2015/1/6/ulekriminaliseerimata_karistusmaastik

Ülekriminaliseerimata karistusmaastik - toostusuudised.ee Ülekriminaliseerimata karistusmaastik Ülekriminaliseerimise vältimiseks jõustunud muudatuste tõttu muutus ka majandusalaste süütegude peatükk karistusseadustiku

Hea külastaja! | Juristaitab 06/01/2015

Hea külastaja! | Juristaitab

Õigusabiportaalist www.juristaitab.ee ja
www.juristaitab.ee/ru saab kiirelt, tasuta ja täpset õigusabi.
Soovime kõikidele õigusabi taotlejatele ilusat, tegusat ja õiguskindlat uut aastat!
Juba 2014.a. maist haldab Eesti Juristide Liit e-õigusabi portaali www.juristaitab.ee ning 2014.a. kokkuvõttes saab märkida, et portaali on külastanud üle 6000 inimese ja konkreetsetele küsimustele on saanud vastuse pea 1000 abivajajat.
1. jaanuarist 2015.a. haldab Eesti Juristide Liit lisaks eestikeelsele e-õigusabi portaalile www.juristaitab.ee ka venekeelset õigusabi portaali www.juristaitab.ee/ru.
Justiitsministeeriumi eestvõtmisel ja tellimusel täiendati eestikeelset e-õigusabi portaali www.juristaitab.ee ja loodi venekeelse elanikkonna tarbeks tasuta e-õigusabi portaal www.juristaitab.ee/ru.
Viimatinimetatud portaali kaudu saab iga vene keelt kõnelev õigusabivajaja vastused oma juriidilistele küsimustele ja probleemidele. Venekeelses portaalis on tõlgitud ja avaldatud 31 enamkasutatavat seadust, antud õigusekspertide poolt kommentaare ja selgitusi seaduste rakendamisest ja toimest. Samas on abivajajatele tagatud võimalus õigusabi portaali www.juristaitab.ee/ru postitada oma küsimus või probleem. Selleks on portaalis loodud FORUMI nupp ning abivajaja saab postitada teda huvitava valdkonna alla oma küsimuse.
Õigusnõustajad ja eksperdid vastavad teie küsimusele 5 kalendripäeva jooksul järgmistes valdkondades: perekonnaõigus, võlad ja nende ümberkujundamine, eluruumi omamine ja kasutamine, üürisuhted ja korteriühistute problemaatika, pärimisõigus, asjaõigus (maa ja kinnisvara), täitemenetlus ja eraisiku pankrott, kohtusse pöördumine ja hagile esitatavad nõuded, Eestis tehtud kohtuotsuse tunnustamine välismaal, piiriülesed nõuded ja nende menetlemine.
Lisaks küsimustele saab iga abivajaja tutvuda portaalis avaldatud seaduste tõlgenduste ja rakendustega. Lihtsas, kõikidele abiotsijatele selges, arusaadavas keeles, on antud lühiülevaade erinevate seaduste rakendamisest.
Olete oodatud postitama oma küsimusi, mis vajavad juriidilist tõlgendust või juristi abi ning te saate oma probleemidele kiire, kvaliteetse ja tasuta lahendi või tegutsemisjuhendi.
Eesti Juristide Liidu pikaajalise nõustamiskogemusega õigusnõustajad, advokaadid ja eksperdid on valmis teie küsimustele seadustele vastavalt vastama.

Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt küsimuste ja vastuste rubriigis.

Hea külastaja! | Juristaitab Veebileht aitab Teil leida vastuseid igapäevaelu õigusküsimustele ning ka dokumendivormide näidiseid. Soovitame otsida vastust oma õigusküsimusele esmalt küsimuste ja vastuste rubriigis. Täiendame neid teemasid pidevalt, arvestades külastajate eelistusi ja soove. Kui Te aga sealt lahendust ei leia,…

Kas kohus või vahekohus? 09/12/2014

Kas kohus või vahekohus?

http://www.aripaev.ee/arvamused/2014/11/22/kas-kohus-voi-vahekohus

Kas kohus või vahekohus? Vahekohtukokkuleppe sõlmimine on riskantne samm, samas on sel rida eeliseid: kiirus ja konfidentsiaalsus näiteks, kirjutab vandeadvokaat Leon Glikman.

Viis levinumat petuskeemi e-kaubanduses - Kaup - Tarbija24 09/12/2014

Viis levinumat petuskeemi e-kaubanduses - Kaup - Tarbija24

http://tarbija24.postimees.ee/3014213/viis-levinumat-petuskeemi-e-kaubanduses

Viis levinumat petuskeemi e-kaubanduses - Kaup - Tarbija24 Üks levinumaid petuskeeme e-kaubanduses on see, kui kaupleja palub kauba eest maksta mitte veebilehega seotud firma, vaid mõne eraisiku, transpordifirma või vahendaja kontole.

Avaleht - Advokatuur 09/12/2014

Avaleht - Advokatuur

http://www.riigioigusabi.ee/

Avaleht - Advokatuur Riigi õigusabi osutava advokaadi nimetab Eesti Advokatuur vastavalt riigi õigusabi seadusele.

Käsiraamat volikogudele | Korruptsioon 09/12/2014

Käsiraamat volikogudele | Korruptsioon

http://www.korruptsioon.ee/et/huvide-konflikt/kasiraamat-volikogudele

Käsiraamat volikogudele | Korruptsioon Voldiku eesmärk on aidata omavalitsustel lahendada huvide konflikti olukordi. Voldikust leiab ülevaate 13 võimaliku huvide konflikti olukorrast, millega Eesti omavalitsused on kokku puutunud. Voldikus on iga olukorra kirjelduse juurde lisatud selgitus, kuidas huvide konflikti korral võiks käituda. V…

Timeline photos 09/12/2014

MILLISED MAKSUD MUUTUSID JA MUUTUVAD

Sel aastal on toimunud mitmeid maksumuudatusi ning ka 2015. aastal ootavad meid mitmes valdkonnas olulised maksumuudatused.

Muudatusi on tegelikult oluliselt rohkem, kuid peatume siinkohal vaid olulisematel.

Maksukorralduse seadus
Maksusumma tagastamine maksukohustuslasele toimub alates 2014. aasta augustist 60 päeva jooksul, senise 30 päeva asemel. Teisisõnu pikendati tagastusnõude täitmise tähtaega 30 päeva võrra.

Käibemaksuseadus
Alates 2014. aasta augustist muudeti käibemaksuseaduses tagastusnõude kontrollimise tähtaega. Maksuhaldur võib nüüd käibemaksutagastust kontrollides pikendada tagastustähtaega kuni 60 päeva, senise 90 asemel. Ehk kui maksukorralduse seaduses pikendati üldist tagastustähtaega 30 päeva, siis käibemaksuseaduses vähendati maksimaalset tagastustähtaega 30 päeva.
Alates 2014. aasta 1. novembrist tuleb käibemaksukohustuslasel hakata KMD lisal INF deklareerima kõiki arveid (või arvete summa tehingupartneri lõikes), mille summa on vähemalt 1000 eurot ilma käibemaksuta.
Alates 2014. aasta 1. detsembrist rakendub 50% sisendkäibemaksu mahaarvamise piirang ettevõtluses kasutatavate sõiduautode ja sõiduautoga seotud kulutuste kohta. Ehk, siis kui seni saab sõiduautoga seotud kulutustelt maha arvata 100% sisendkäibemaksu, siis alates 1. detsembrist saab maha arvata üksnes 50%. Üksikud erandid välja arvata.
Alates 1. jaanuarist 2015 hakkab kehtima uus kord elektrooniliselt osutatavate teenuste käibe tekkimise koha määramisel.
Tulumaksuseadus
Alates 1. septembrist 2014:
kadus võimalus maksta maksuvabalt isikliku sõiduauto kompensatsiooni ilma arvestust pidamata 64 eurot kuus. Arvestust pidades saab hüvitada 30 senti kilomeetri kohta, kuni 335 eurot kalendrikuus iga hüvitist maksva tööandja kohta.
Alates 1. jaanuarist 2015:
on tulumaksumäär 20%.
on maksuvaba tulu 154 eurot kuus.
on pensioni maksuvaba osa 220 eurot kuus (rakendavad ainult I ja II samba pensioni maksjad).
hakkavad kehtima uued TSD vormid.
Aktsiisid 1. jaanuarist 2015:
Alkoholiaktsiis tõuseb 15%.
Kaotatakse aktsiisivabastus kalalaevadele.
Keelatakse eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli kasutamine raudtee- ja meretranspordil.
Sotsiaalmaks
Sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 355 eurot (2014. aastal kehtinud 320 euro asemel), st sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on 117,15 eurot kuus.

Töötuskindlustusmaksed
Töötajal 1,6% (2014 oli 2%);
Tööandjal 0,8% (2014 oli 1%).


Allikas: Tõnis Elling,
Grant Thornton Rimessi maksunõustaja

Location

Products

õiguskool, koolitused, konsultatsioonid

Telephone

Address


Naerulinnu 5
Rapla
79531

Opening Hours

Monday 09:00 - 15:00
Tuesday 09:00 - 15:00
Wednesday 09:00 - 15:00
Thursday 09:00 - 15:00
Friday 09:00 - 15:00

Other Rapla schools & colleges (show all)
Juuksur/koolitaja Ülle-Lea / Rebasesaar Elustiilisalong Juuksur/koolitaja Ülle-Lea / Rebasesaar Elustiilisalong
Viljandi Mnt 6
Rapla

Juuste ja peanaha tervisele spetsialiseerunud juuksur.

Aire Tammik Autokool Aire Tammik Autokool
Tallinna Mnt 33
Rapla, 79512

A- ja B-kategooria sõidukijuhtide koolitus manuaal- ja automaatkäigukastiga õpesõidukiga. Teooriatunnid klassiõppes TASUTA. Teooriaõppe võimalus ka www.teooria.ee keskkonna kaudu

Raplamaa Jalgpallikool Raplamaa Jalgpallikool
Raplamaa
Rapla

#TeamRJK

Rapla Vesiroosi Kool Rapla Vesiroosi Kool
Viljandi Mnt 69
Rapla, 79514

1988. aastal loodud

Rapla Kesklinna Kool Rapla Kesklinna Kool
Keskkooli 2
Rapla, 79512

Endine Rapla Ühisgümnaasium, kunagine Rapla Keskkool ja Rapla I Keskkool. Alates 01.09.2018 Rapla

Rapla Laulustuudio Rapla Laulustuudio
Tallinna Mnt 17a, Rapla 79513
Rapla, 79513

Rapla Rahvakool Rapla Rahvakool
Hariduse Tänav 3
Rapla

Rapla Kirikumuusika Festival / Rapla Church Music Festival Rapla Kirikumuusika Festival / Rapla Church Music Festival
Kalda St 2
Rapla, 79513

XXVI Rapla Kirikumuusika Festival / 28th Rapla Church Music Festival 26.06-12.07.2020

Rapla Gümnaasium Rapla Gümnaasium
Kooli 8
Rapla, 79513

Rapla Gümnaasium on 2018 avatud riigigümnaasium, mille eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset haridust kõigile Raplamaa noortele.