Rapla Vesiroosi Kool

Rapla Vesiroosi Kool

Comments

Algas Rapla valla kaasava eelarve hääletus. Kutsume hääletama ideed "Kogupere mänguväljak Vesiroosi parki" Ideega saab tutvuda Rapla Vallavalitsuse kodulehel https://rapla.kovtp.ee/2020-kaasav-eelarve ja hääletada https://rapla.kovtp.ee/haaletus Iga hääl loeb!
AVAVÕISTLUS - Rapla Vesiroosi DG Park - PÜHAPÄEV 8. oktoober - Registreerimine: https://www.discgolfmetrix.com/?u=scorecard&ID=550714 - Asukoht: https://goo.gl/maps/gQ3vs1rJNnQ2 - Põhivõistlus: 2 võistlusringi (2x11) + täpsusvõistlused - Auhinnasadu
Vikerkaar ja pihlakad täna meie kooli hoidmas :)
Palju õnne!

1988. aastal loodud

Operating as usual

Jätkub KIK projekt „Rapla Vesiroosi Kooli õpilaste õppekäigud
2019/ 20. õppeaastal”

Keskkonnainvesteeringute Keskus ( KIK) andis
loa kevadel ärajäänud keskkonnahariduslikud õppeprogrammid läbi viia sügisel, selleks pikendas projekti lõpptähtaega.
Nüüdseks on kõik õppereisid saanud uued kuupäevad, mil meie kooli õpilasi ootavad looduseskused ja on tehtud kokkulepped bussifirmadega.

2. ja 9. klassid alustavad kooliaastat sõitudega loomaaeda. Sõidetakse koos ( näiteks 2. c ja 9. c) suure bussiga, loomaaias ootab kumbagi klassi oma retkejuht ja oma programm, mille käigus kinnistatakse loomade eluks vajalikke tingimusi ja kohastumisi.

Septembris saavad õppepäevadele sõita veel 6., 7. ja 8. klassid. Nende sõitudega soovime ära lõpetada eelmise õppeaasta 2019/20 projekti.

Oktoobrisse on juba planeeritud tegevused projekti „Rapla Vesiroosi Kooli õpilaste õppekäigud 2020/ 21. õppeaastal” raames.

Projektidest: KIK toetab loodus – ja keskkonnahariduskeskuste aktiivõppeprogramme, kus õppija osaleb aktiivsetes tegevustes. Selleks tuleb esitada projekt, taotlusvoor on tavaliselt avatud veebruaris- märtsis. Taotleda saab toetust igale klassile ühe õppeprogrammi korraldamiseks õppeaasta jooksul. Täpsemat infot kavandatud õppeprogrammide kohta saab lugeda kooli kodulehel olevast aastaringist.

Jääb loota, et kõik terved püsiksid ja planeeritud käigud toimuda saaksid.

[08/26/20]   Kell 9.30 algavad klassijuhatajatunnid 2. - 9. klassile.
Kell 9.40 kogunevad 1. klassid koos vanematega koduklassidesse.
Kell 10.00 algab kogu koolipere aktus kooli ees, mille lõpus tehakse ühispilt.
Pärast aktust lähevad 2. - 8. klassid koju.
Kell 10.30 algab 1. klassi aktus aulas. Pärast aktust 1. klassi klassijuhatajatund.

1. september on pidulik sündmus - teadmistepäev. Palume võimalusel selga panna pidulikud riided!

[08/22/20]   Õpikute ja töövihikute kätteandmine raamatukogust toimub järgmistel aegadel:
24. august (esmaspäev) 9.00- 11.00 3.klassid
11.00- 13.00 4.klassid
13.00-15.00 5.klassid
25.august (teisipäev) 9.00- 11.00 6.klassid
11.00-13.00 7.klassid
13.00- 15.00 8.klassid
26.august (kolmapäev) 9.00- 11.00 9.klassid
Kellel ei ole võimalik tulla ettenähtud aegadel, saab õpikud kätte ka tööpäevadel alates 24.augustist (9.00 - 15.00).
1. ja 2. klassid saavad õppevahendid kätte õppetöö alguses koos klassijuhatajaga.

Leitud võtmed. Kätte saab kooli valvelauast.

[08/18/20]   1. klasside lastevanemate koosolek toimub 27. augustil kell 18.00 aulas ja klassides.

Noortekohtumine „Esivanemate jälgedes“
Kirja pannud noortekohtumise projektijuht Krista Olesk

10-15 augustil toimus Rapla Vesiroosi Kooli ja Narva Soldino Gümnaasiumi noorte kohtumislaager Tarsi loodustalus. Laager kujunes õpetlikuks, harivaks ning mõnusalt väsitavaks ja tegusaks kohtumiseks. Tegevused olid väga erinevat laadi ja siinkohal neid ei kirjeldaks. Pigem tooksin välja noorte tagasisidest saadud arvamused, mis on kindlasti põnevaks peegelduseks laagri toimumise kohta.

1. Mida avastasin endas või oma sõbras uut?
Laagri tagasisidest selgus, et noored õppisid enda ja oma sõprade kohta väga palju uut: eestlased said teada, et tegelikult oskavad vene noored palju rohkem eesti keelt kui välja näitavad (selgus omavahelises tegevusvälises suhtluses , kus kasutati keerulisemaid sõnu ja jälgiti siis vene noorte reaktsioone  ) , mõni noor avastas enda jaoks lõkkekuumuse ja mõned noored avastasid endas ka uue oskuse-ande. Üks eesti noor avastas, et ta ei olegi nii mõistev kui arvas end olevat. Vene noored nentisid üllatusega, et looduses on siiski päris hea magada (meil ju telklaager). Paljud noored leidsid, et väga vahva on suhelda, segades keeli erinevat moodi ja kasutades mitut keelt segamini suheldes üksteisega (see muuseas on omane ka laagri korraldajale). Üks eesti noor avastas oma sõbras toreda malemängukaaslase. Noored nentisid ka seda, et koos on palju parem tegevusi organiseerida, teistega arvestades ja hästi läbi saades. Avastati ka seda et üldjoontes meeldivad noortele rohkem aktiivsemat laadi tegevused, mis ilmselt on mõistetav meie digistunud maailma arvestades ja see mis aastakümneid tagasi oli ainus võimalus suhtlemisel on nüüdseks muutunud huvitavaks alternatiivvariandiks ja meeldib noortele väga.

2. Milline konkreetne tegevus õpetas mulle midagi, mida ma varem ei teadnud?
Enamus noori mainisid siin kohe ööhäiret, mis kujunes konfliktisituatsiooniks meie kohtumise jooksul. Ja põnev on just see, et sellest õpiti kõige enam: kuidas inimesed on erinevad ja saavad asjadest väga erinevalt aru. Ööhäirele järgnenud päeva hommikupoolik kuni lõunani kujunes olukorra arutamisele ja lahenduste vaagimisele. See oli väga õpetlik ja rahvuslikke iseärasusi kajastav arutelu. Tegevusena, kus õpiti midagi uut, mainisid noored veel prügi-moešõud. Õpiti kuidas väga väheste vahenditega ja ilma igasuguse kuluta saab teha väga vahvaid asju- fantaasia, mis sünnib ühistegevusest ja teineteise kuulamisest, on meeletu ! Uue oskusena jäi paljudele meelde lõkke tegemine. Kuidas looduslikest vahenditest teha lõke. Samuti mainisid noored uute teadmistena saadud looduses orienteerumisoskust, konflikti lahendamise võimalusi ja oskusi. Vene noorte poolt läbi viidud pelmeenide tegemise juures meeldis eestlastele vene keele kasutamine . Üldse vaimustusid eesti noored vene keelest ja tahavad seda edaspidi tunduvalt rohkem kasutada. Seetõttu oli tore, et vastastikku viidi läbi õpitubasid segakeeltes. See meeldis kõigile.

3. Mida teeksin teisiti?
Siinkohal toodi välja veel suurem keelepraktiseerimine mõlema grupi noorte poolt aga eriti eestlaste poolt. On ülimalt tore, et eesti noortele, kes meie kohtumistel osalevad, hakkab meeldima vene keel, mis olgem ausad ei ole koolides laste seas just populaarne. Eks see tuleb meie ajaloost ja vanemate kaudu meie nõukogude aja üleelamistest. Tore et see tendents on noorte hulgas murdumas.
Noortel ei puudu ka enesekriitika: nii leidsid noored, et aktiivse omavahelise suhtlusega võiks alustada juba kohe esimesest päevast, et mitte aega raisku lasta- väga toredaks ja lähedaseks kujunesid meie kohtumisel suhted aga alles kolmandal päeval seoses just ööhäire konflikitega kui need leidsid lahendused. Siit tekib huvitav mõte- kas peaks laagri alguses kohe mingi konfliktsituatsiooni tekitama (samas meie olukorras see lihtsalt tekkis- loomulikult planeerimata), et arutelud aktiivselt käivituksid? Ka leidsid noored ühiselt, et tegevusteks, mida omavahel läbi viiakse, tuleks rohkem valmistuda juba enne laagrit, et asjad paremini sujuksid. Plaan võiks veelgi kindlam olla. Samas korraldajana meeldis mulle et tuli ette muudatusi ja noored reageerisid kiirelt uutele mõtetele- näiteks orienteerumise korraldamisel, kus tuli vene noortele poistele appi ka üks meie grupi lisanoor (Ukraina tüdruk) – ühe osaleja õde. Leiti ka et võiks olla erinevamaid viise gruppidesse jagamisel. Et oleks huvitav ja grupid iga kord erinevad.
Kokkuvõtteks : kuna paljud olid arvamusel, et võiks veidi rohkem puhkuseks vaba aega olla (et kasvõi lõunauinakut teha) , tundub et meie kohtumine oli aktiivne ja tegus. Ühiselt jõuti ka arvamusele , et kõik peaksid kõiges osalema ja tuju peab rõõmus olema- kui seda ei suuda, siis ära laagrisse tule. Karm hinnang aga nii arvasid noored: kui keegi vingub ja viriseb , siis jää koju, muidu rikud ka teiste meeleolu ja olemise.
Nagu selgus , jäi noortele viiest päevast ilmselgelt väheseks ja bussijuht pidi päris pikalt ärasõitu ootama- hüvastijätt kujunes emotsionaalseks ja pisut kurvameelseks.

[08/10/20]   Õpikute ja töövihikute kätteandmine raamatukogust toimub järgmistel aegadel:
24. august (esmaspäev) 9.00- 11.00 3.klassid
11.00- 13.00 4.klassid
13.00-15.00 5.klassid
25.august (teisipäev) 9.00- 11.00 6.klassid
11.00-13.00 7.klassid
13.00- 15.00 8.klassid
26.august (kolmapäev) 9.00- 11.00 9.klassid
Kellel ei ole võimalik tulla ettenähtud aegadel, saab õpikud kätte ka tööpäevadel alates 24.augustist (9.00 - 15.00).
1. ja 2. klassid saavad õppevahendid kätte õppetöö alguses koos klassijuhatajaga.

[08/10/20]   Rapla Vesiroosi Kool pakub tööd õhtusele administraatorile
Tööaeg E-R 15.00-21.00.
Sobib rõõmsameelsele, lapsi ja korda armastavale inimesele.
Kasuks tuleb hea suhtlusoskus.
Palume saata CV hiljemalt 21. augustiks e posti aadressil [email protected]
Lisainformatsioon tel 5088599

Meie kooli värskelt lõpetanud Frances Fuchs pälvis tubli ja motiveeritud saksa keele õppijana Saksa-Balti sõprusühingu stipendiumi. Frances plaanib saksa keelega siduda ka oma edasised õpingud. Soovime õnne ja edu!

Sa armastad ja näed vaeva ja siis põrkud üha uuesti ja uuesti pahatahtliku hoolimatusega. Sellel kevadel on Vesiroosi kooliõuel toimunud erinevad korrastus- ja renoveerimistööd. Korvpalliplats on saanud uue asfaltkatte ja pinkidega tribüüni.
Verdi taguselt parkimiskohalt platsile on rajatud kõnnitee. Kõik selleks, et meil kõigil oleks võimalik aktiivselt vaba aega sisustada.
Nii kurb kui see ka ei ole oli palliplats juba järgmisel hommikul pärast asfalteerimist soditud. Autoga on sõidetud üle kõnnitee kõrval oleva vastrajatud muruala. Auto koht ei ole palliplatsil. Uhiuusi pinke rikutakse. Kõikjal vedeleb konisid, ka väiksemate laste mänguväljakul.
Me jätkuvalt usume inimeste headusesse ja sellesse, et suurem osa meist tunneb sama pahameelt sellise käitumise üle ning järgmisel möödaminekul vaatab ja vajadusel teavitab sellest, mis Vesiroosi õuel toimub.

Aitäh, Õpetaja Iris ja suurepärased õpilased! Ilusat suve!👏😍

RAPLA NOORTE HEATEGU!
Sel nädalal toimus Rapla Vesiroosi Kooli 9.klasside lõpuaktus. Õpilased kogusid õpetajale Iris Mõttusele kingituseks 650 eurot. Aga õpetaja arvas, et raha tuleks hoopis vähiravifondile annetada.
Täna andsid vahvad noored Rapla keskväljakul heateo fondile üle. Neist kõigil on mingi kogemus vähiga. Üks klassikaaslane on matnud ema.
Igatahes aitäh. Suurepärane eeskuju!

[06/19/20]   22.-26. juunil on Rapla Vesiroosi Kooli kantselei suletud.

29. juuni -3. juuli on kantselei avatud 9.00-13.00

[06/17/20]   Teadaanne!
Link tänasele põhikooli lõpuaktusele asub Vesiroosi kooli kodulehel!
Eduuuuuuuu

Kooliteatrite suvekool 2020 õnnestus suurepäraselt. Meie koolist osales 20 noort 5.-9. klassidest ja kokku osales laagris 60 osalejat üle Eesti. Õpitubasid viisid läbi Ragne Veensalu, Katrin Nielsen, Silvia Soro ja Tuudur Tilk. Laagri lõpetasid gruppide etendused. Õhtud muutsid elavaks ja seiklusrohkeks Rapla Gümnaasiumi abituriendid Mert Olesk ja Catherine Randlaht. Sügav kummardus ja tänu kõigile osalenutele suurepäraselt õnnestunud laagri eest. Tänud kõiksusele imelise ilma eest, mis tagas pingevaba olemise kehtestatud reeglite rägastikus.

Korraldaja Krista Olesk

Vabategevuse nädal

Rapla Vesiroosi koolis toimus eelmisel nädalal Vabategevuse nädal, mis oli mõeldud eelkõige neile õpilastele, kes on õppetöö selleks ajaks korralikult ära teinud ja hinded väljas. Tegevused, mis õpetajad ja huviringide juhendajad välja mõtlesid, olid päris põnevad ja õpilastele kohe kindlasti vabatahtlikud.
Nüüd on aeg õpilasi nende pingutuse eest premeerida.
Kooli huvijuht viis läbi 5 erinevat Kuldvillaku mängu ja siin on tulemused:
2. - 3. klassi mäng toimus esmaspäeval :
1. Karmen Lisette Läänaru 3A
2. Simon Elbrecht 3A
3. Karoliina Kohari 2C

4. - 5. klassi mäng toimus teisipäeval:
1. Kirke Lisete Udam 4C
2. Mia Lota Sutter 5B
3. Marta Viikmäe 4C

6. - 7. klassi mäng toimus kolmapäeval:
1. Susanna Elbrecht 6A
2. Iris Vahtra 6A
3. Evaliisa Poola 6A

8. - 9. klassi mäng toimus neljapäeval:
1. võistkond BrenKris 9C/9A
2. Johanna Ülejõe 9A
3. Romet Rättel 9B

Õpetajate mäng toimus esmaspäeval:
1. Reet Saar
2. Pilvi Pregel
3. Ly Torn

Mängude võitjad saavad võitu tähistada Pargi Restos, teiste kohtade võitjad nautida PizzaKioski maitsvaid pizzasid ja kolmandad kuni viiendad kohad saavad minna tasuta Rapla kinno. Täname väga kõiki osalejaid ja palju õnne võitjatele!

Kunstiringi juhendaja Liina Raidoja viis läbi fotojahi nimega „Märka mustreid ümbritsevas”.
Oma toredate tööde eest saavad Rapla kino kinkekaardi järgmised õpilased:
• Derek Kutliahmetov 3A
• Victoria Virki 3A
• Victoria Kutliahmetov 1B
• Stegor Bogdanov 3A

Õpetaja Eva Hindremäe eestvedamisel toimus kunstipäev nimega Land Art, mille teemadeks olid looduse kunst, inimene ja loodus ning mandala. Rapla kino kinkekaardid lähevad nende tööde eest:
• Laura Prey 3A
• Karmen Lisette Läänaru 3A
• Karoli Kanarbik 3A
• Roko Kelder 4A

Õpetaja Ly Torn korraldas kaht tegevust – animatsiooni ja viktoriini.
Ägedate animatsioonide eest saavad Rapla kino kinkekaardid:
• Laura Vannas 2C
• Mikail Mathias Aslan 3A
• Eliis Forsel 4B
• Oliver Ellermaa 4B
• Kendra Loose 5B
• Helen Forsel 7B

Viktoriinide tulemused ja kinkekaardid Rapla kinno:

I kooliaste
Oliver Olju 1B
Kertu Tooming 3B

II kooliaste
Marta Viikmäe 4C
Britt Marii Sinisalu 6B

III kooliaste
Mariette Mikkus 8B

Liikumis- ja sportmängude ringi juhendaja Liia Tartov korraldas orienteerumist. 4. juunil toimus suundorienteerumine kolmes grupis. Kokku osales 20 õpilast I - VI klassini ja üks 0 klassi laps. I - III klassi lapsed läbisid 4 kontrollpunkti ja suuremad 7. Kõige kiiremad olid oma vanusegruppides ja saavad auhinnaks, üllatus-üllatus, Rapla kino kinkekaardi:
• Simon Elbrecht 3A
• Han Oscar Sündema 5A
• Gregor Tammik 6B

Terve nädala kestis ka räpi, mis on tegelikult luuletus, kirjutamise võistlus. Luule teemaks oli õppeaasta 2019/2020, aga sellest ei pidanud väga täpselt kinni pidama. Tuli päris mitu toredat teost, aga rekordi püstitas kindlasti Amanda Väljamats 3A klassist. Tüdruk oli oma räpi pähe õppinud ja saatis oma teosest video. Amanda, selle eest oled välja teeninud 15-eurose kinkekaardi Rapla Pizzakioskisse. Palju õnne ja head isu!

Nädala alguses osalesid 2 meie õpilast, Ann Katre Karlep (8B) ja Kärt Gertrud Rannamets (8B), projektis „Sünnipaik”. Eestvedaja Peeter Volkonski loodab kolme aasta pärast Eesti rahva muuseumisse luua virtuaalse kaarti, kust näha, millised Eesti suurmehed, kus sündinud on. Tänud näiteringi juhendajale Krista Oleskile!

Terve nädala eest on ka kaks suuremat auhinda. Esimene neist on Sushimushi 20-euro väärtuses kinkekaart ja see läheb kahele 6A klassi õpilasele – Susanna Elbrecht ja Iris Vahtra. Naudinguid teile!

Peaauhind, milleks on kultuurifestival Särin pass, läheb tüdrukule, kes osales peaaegu kõikides eelmise nädala tegevustes. Palju õnne - Kristiine-Marii Tuuga (6A)!!!

Kõik auhinnad saab kätte kooli peaukse juures istuvate administraatorite käest!!

Täname kõiki osalejaid ja nädala korraldajad!
Suured tänud ka meie sponsoritele: Pargi Resto, Rapla Kultuurimaja, Pizzakiosk, SushiMushi ja Kultuuriklubi Baas!!!

Kaunist suve kõigile!!!

Distantsilt ennemuistsel kombel kudumine ehk kõndides kudumine "KÄI ja KOO" või heegeldamine “KÄI ja HEEGELDA”. Nüüd siis juba VIIENDAT AASTAT oleme käsitöötundides harrastanud ennemuistsel kombel kudumist või heegeldamist. Distantsilt kudumine toimus õpilaste kodudes ja ilusa ilma korral õues õpilastele, kes vardaid või heegelnõela käes hoida mõistavad. Vajalikud vahendid valisid õpilased ise kodudest.
Eelnevalt tehti soojendus ehk randmeringid, et käed kudumiseks või heegeldamiseks soojad oleksid.
Kudumisel ja heegeldamisel tuli 15 minuti jooksul kõndida ning samal ajal kududa või heegeldada. Lõngakera hoiti vardakotis, mis ripub käsivarrel.
Vanasti oli igal naisel kudumine vardakotiga kaasas. Meie esiemad oleks tegevusetult istumist vägagi pahaks pannud, kui ei julgeks avalikus ruumis vardaid välja võtta. Räägitakse, et Kihnu naine ei läinud üle õuegi ilma, et sõrmede vahel vardaid klõbistanud ei oleks.

PEAKOKAGA KOKKAMAS – Distantsõppe ajal valmistasid õpilased koduköökides Eesti peakokkade retseptide ja õppevideote järgi lihtsaid ja maitsvaid Eesti toite. Lemmikretseptideks osutusid toekas pannileib, krõbedad kalapalad ja lõhepasta. Magusatest kamakreem marjadega, karask ning purukoogis asendati õunad vastavalt hooajale rabarberiga.
Suur tänu koduõppe-õpetajatele ehk lastevanematele, kes olid toiduvalmistamisel kodudes toeks ja juhendajateks õpilastele.

Projekti "Peakokad koolides" raames valmis 20st retseptist koosnev abimaterjal, mis sisaldab ka õppevideoid, vaatamiseks asuvad siin: https://www.eestitoit.ee/et/kategooriad/peakokad-koolidesse
Pdf- retseptid alla laadimiseks siin: https://chef.ee/uritused/kokad-koolis

KOKA KUNST VÕI KOKAKUNST - Maaliline gurmee – KÜPSETA KUNSTITEOS
Kunstnikud on loonud põnevaid kunstiteoseid. Õpilased valmistasid oma kunstiteose aga mitte küll pintsliga vaid toiduainete ja toiduga. Maalikunsti ja kokakunsti lõimumine kodunduses - võimalused uuteks elamusteks. Koduseid gurmeeroogi kunstiteostena juhendas distantsilt Terje Raudsepa.
Kokakunst on tõeline koka kunst, see tulemus ei ole nii kaua kestev kui maalikunst aga imeliselt maitsev maaliline gurmee küll.

Want your school to be the top-listed School/college in Rapla?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Vesiroosi jõulutervitus

Location

Category

Telephone

Address


Viljandi Mnt 69
Rapla
79514

Opening Hours

Monday 07:30 - 21:00
Tuesday 07:30 - 21:00
Wednesday 07:30 - 21:00
Thursday 07:30 - 21:00
Friday 07:30 - 21:00
Other Rapla schools & colleges (show all)
Rapla Gümnaasium Rapla Gümnaasium
Kooli 8
Rapla, 79513

Rapla Gümnaasium on 2018 avatud riigigümnaasium, mille eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset haridust kõigile Raplamaa noortele.

Rapla Laulustuudio Rapla Laulustuudio
Tallinna Mnt 17a, Rapla 79513
Rapla, 79513

Rapla Kirikumuusika Festival / Rapla Church Music Festival Rapla Kirikumuusika Festival / Rapla Church Music Festival
Kalda St 2
Rapla, 79513

XXVI Rapla Kirikumuusika Festival / 28th Rapla Church Music Festival 26.06-12.07.2020

Rapla Rahvakool Rapla Rahvakool
Hariduse Tänav 3
Rapla

Raplamaa Jalgpallikool Raplamaa Jalgpallikool
Raplamaa
Rapla

Jalgpall meil südames!

Aire Tammik Autokool Aire Tammik Autokool
Tallinna Mnt 33
Rapla, 79512

A- ja B-kategooria sõidukijuhtide koolitus manuaal- ja automaatkäigukastiga õpesõidukiga. Teooriatunnid klassiõppes TASUTA. Teooriaõppe võimalus ka www.teooria.ee keskkonna kaudu

Rapla Kesklinna Kool Rapla Kesklinna Kool
Keskkooli 2
Rapla, 79512

Endine Rapla Ühisgümnaasium, kunagine Rapla Keskkool ja Rapla I Keskkool. Alates 01.09.2018 Rapla Kesklinna Kool www.rkk.edu.ee

Juuksur/koolitaja Ülle-Lea / Rebasesaar Elustiilisalong Juuksur/koolitaja Ülle-Lea / Rebasesaar Elustiilisalong
Viljandi Mnt 6
Rapla

Juuste ja peanaha tervisele spetsialiseerunud juuksur.

LexLegis võlanõustamine LexLegis võlanõustamine
Naerulinnu 5
Rapla, 79531

www.lexlegis.ee Jagame õigusuudiseid, õpetame ja korraldame koolitusi mittejuristidele

About   Privacy   Login C