TLÜ Rakvere Kolledž

TLÜ Rakvere Kolledž

Comments

Tervist! Võrumaal Rõuge vallas tööd alustanud Rõuge Koostöökeskus ootab oma meeskonda • logopeedi (1,0 ametikohta); • eripedagoogi (1,0 ametikohta); • sotsiaalpedagoogi (1,0 ametikohta). Tööülesanded tulenevad peamiselt HTM 21.02.2018 määrusest nr 4 „Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord". Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada hiljemalt 18. oktoobriks 2019 meiliaadressile [email protected]. Lisainfo: Maie Oppar (tel 513 8321 või [email protected]). Et RÕUGE RÕÕM EI RAUGEKS, alustas käesoleva aasta 1. septembrist uudsena Võrumaal tööd Rõuge Koostöökeskus, mis pakub kõigile Rõuge valla lastele ja noortele haridus- ja sotsiaalvaldkonna tugiteenuseid. Keskuse esimeseks sammuks on korraldada hariduse tugiteenuste kättesaadavus kõigile valla haridusasutustes õppivatele lastele.
Head tudengid, kes Te praegu TLÜ's õpite! Pöördun Teie poole palvega, osaleda uuringus, mille eesmärk on teada saada, milline on seos vaimse heaolu ja looduskeskkonnaga kokkupuute vahel Tallinna Ülikooli tudengite näitel. Uurimuses osalemine on anonüümne ning andmeid kasutatakse üldistatud kujul. Küsimustik on leitav järgnevalt lingilt: https://www.esurveycreator.com/s/5e6b426 Küsimustik koosneb neljast osast ning vastamiseks kulub ~15 minutit. Antud küsimustik on koostatud Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži Tervisejuhi eriala lõputöö kirjutamiseks. Küsimuste korral kirjutage: [email protected] Ette tänades, Helena Pruul

Vägevad aastad väge täis linnas!

19. juunil 2019 oli TLÜ Rakvere kolledžis alushariduse pedagoogi ja sotaiaalpedagoogika eriala lõpuaktus.
Diplomi said 39 üliõpilast, neist 5 cm laude.

Soovime kõigile lõpetajatele ilusat suvepuhkust ja edu!

See oli ka 20 aastaseks saanud TLÜ Rakvere kolledži
viimane lõpuaktus.
Täname kõiki õppejõude ja kolledži töötajaid, kes on panustanud kolledži arengusse ja soovime jätkuvat edu kõigile vilistlastele.

Need aastad ei unune - 20 aastast kolledži ajalugu jääb sügisest meenutama pink Rakvere kirikupargis.

Taaskohtumisteni!

Foto: Jess Foto

HÕBEAKADEEMIA 30.mai.2019
Selle õppeaasta viimane Hõbeakadeemia loeng ja pidulik lõpetamine on erandkorras neljapäeval 30.mail kell 12.

Eesti perenimede kujunemisest, enimlevinud- ja imelikematest nimedest ning nimede järgi oma juurte leidmisest räägib Eesti Isikuloo Keskuse juhataja Fred Puss.
Sel aastal möödub 200 aastat Eestlastele perekonnanimede panemisest. Eestlaste perekonnanimed jutustavad nii meie ajalugu, territoriaalset jaotust kui ka mõttemaailma, ning on tänuväärne materjal suguvõsa uurimisel.

2018/2019 õppeaasta oli Hõbeakadeemias rekordilise osavõtajate arvuga, mis näitab nii inimeste huvi kui ka teemade ja lektorite valiku järjepidevust..

RAKVERE KOLLEDŽ 20!
Tänavu saab TLÜ Rakvere kolledži asutamisest 20 aastat!

Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž avas uksed 1999. aasta 1. septembril, olles asutamisest alates õpetajakoolituse traditsiooni edasikandja piirkonnas.
Asutati ju Õpetajate Seminar Rakveres juba 1912. aastal ja Rakvere Pedagoogikakool 1972. aastal.
Alates 2002. sügisest toimub kolledži õppetöö ajaloolises hoones Rakvere vanalinnas, Pikal tänaval.
Palju toredat on tehtud paljude toredate inimestega.
Suur tänu kõigile kes on oma panustanud, et need 20 aastat oleks edukad!

Meeleolukas 20 aasta meenutuste õhtu toimus 16.mai 2019.a

HÕBEAKADEEMIA LOENG
8.märts 2019, kell 12.00 -13.30
Hollywoodi kuldajastu filmistaaride lummusest räägib Jaak Jõekallas.

Palju õnne, Eesti! 🇪🇪

virumaateataja.postimees.ee

Naine, kes vingub üksnes siis, kui vaja on

Meie tubli üliõpilane alushariduse pedagoogi eriala 3.kursuselt! 👍☘️

virumaateataja.postimees.ee Kui Marika Kundla (38) saa jooksurajal enam prahi pärast loodust imetleda, võtab ta prügikoti ja korjab rämpsu ära. Kui ta soovib võimalikult palju asju taaskasutada, loob ta Facebooki grupi “Prügi aardeks taaskasutus: Rakvere”. Kui ta tahab, et lasteaialaste vanemad omavahel rohkem suhtl...

18. jaanuar 2019 kell 12
HÕBEAKADEEMIA
prof. Anu Toots loeng
"Sotsiaalpoliitika pakilised probleemid erakondade valimiskampaaniates"

Saalitäis huvilisi tuli 7.detsembril Rakvere kolledži Hõbeakadeemia loengusse, kus näitleja ja psühholoog Rita Rätsepp rääkis teemal "Tänapäeva vanavanemate roll ja mõttemustrid meie peas" .

TLÜ Rakvere Kolledž's cover photo

7. detsember 2018 kell 12
HÕBEAKADEEMIA LOENG teemal
"Tänapäeva vanavanemate roll ja
mõttemustrid meie peas."
RITA RÄTSEPP

Täiskasvanud õppija (TÕN) nädala algust tähistati Rakvere Kolledžis 19.oktoobril Hõbeakadeemia loenguga.
Saalitäis aktiivseid eakamaid Rakvere elanikke olid tulnud kuulama Liia Hänni loengut Eesti iseseisvuse taastamisest.

19. oktoobril Liia Hänni Hõbeakadeemia loeng

Hänni ise on loengu teemat kommenteerinud „ Räägime nagu eakaaslased omavahel Eesti riigist. Kuna kuulun ka ise Hõbeakadeemia vanuserühma 60+ siis võiksime arutada meie põlvkonna vaadet toimunule ja ees ootavale“.

Loeng toimub Rakvere kolledžis, Pikk 40 algusega kell 12


Foto: ERR

tlu.ee

www.tlu.ee

Hõbeakadeemia alustab uut hooaega!

28. septembril kell 12.00 alustab esimese loenguga Jüri Aarma teemal „Naised on targemad kui mehed... ja teisi elutarkusi“.

https://www.tlu.ee/sites/default/files/Rakvere%20kolled%C5%BE/HA_sept.pdf

tlu.ee

Inspireerituna Rakveres toimunud Eesti esimesest üldluulepeost avasime õppeaasta luuleaktusega. Õhinat õppimisel ja õpetamisel!

postimees.ee

Galerii: Tallinna Ülikooli avaaktus peeti tänavu parklas

Rakvere linnapea Marko Torm pälvis Tallinna Ülikooli silmapaistva vilistlaste aunimetuse maavanemana ja Rakvere linnapeana Lääne-Virumaa arengusse panustamise ning sealse hariduselu edendamise eest.

Aunimetus kuulutati välja Tallinna Ülikooli õppeaasta avaaktusel 31.augustil 2018 aastal Tallinnas.

Marko Torm on lõpetanud 2006.a TLÜ Rakvere kolledži riigiteaduste magistriõppekava ning vilistlasena panustanud ka mitmetesse kolledži tegevustesse. Aktiivse ja sotsiaalse eluhoiakuga on ta positiivseks eeskujuks noortele.

Soovime Marko Tormile kogu Rakvere kolledži pere poolt palju õnne ja jätkuvat koostööd!

https://www.postimees.ee/6173290/galerii-tallinna-ulikooli-avaaktus-peeti-tanavu-parklas

postimees.ee Tallinna Ülikooli parklas peeti täna kell 12 avaaktus, misjärel õpinguid alustab 2263 uut tudengit. Aktusel tehti teatavaks ka aasta vilistlase või silmapaistva vilistlase tiitli pälvinud vilistlased.

opleht.ee

Õuesõppe traditsioonid TLÜ Rakvere kolledžis

ÕUESÕPPE TRADITSIOON RAKVERE KOLLEDŽIS

Kas õuesõppimine on uus või taas avastatud vana hea meetod tarkuste omandamiseks? Ajaloos tagasi vaadates võime näha, et õues viibimine nii õppimise, töökasvatuse kui ka tervise tugevdamise eesmärgil on Eestis alati au sees olnud.

Tööstuse ja infotehnoloogia kiire areng on muutnud elu oluliselt lihtsamaks – saame peaaegu kõiki vajalikke toiminguid teha toast väljumata, kasutades selleks internetti. Elukorralduse hõlbustamise kõrval on see kahjuks kaasa toonud tarbijamentaliteedi tekkimise ja loodusest võõrandumise. Kohati arutuks muutunud tootmise ja tarbimise tagajärg on elukeskkonna pidev halvenemine.
........
Loe edasi Õpetajatelehest

http://opleht.ee/2018/06/ouesoppe-traditsioonid-tlu-rakvere-kolledzis/

opleht.ee Õuesõppe traditsioonid TLÜ Rakvere kolledžis 15. juuni 2018 Lehte Tuuling lektor, õuesõppe konverentside korraldaja - Kommenteeri artiklit Loodusgiid Priit Adler rääkis toidu leidmisest metsas ning konverents lõppeski ühise vaarikavarretee joomisega. Fotod: Andri Inno Kaisa Haugas ja Imma ...

Tänasel TLÜ Rakvere kolledži pidulikul aktustel anti bakalaureusediplom 44-le lõpetajale alushariduse pedagoogi, haldus- ja ärikorralduse ning sotsiaalpedagoogika erialalt. Neist 4 said diplomi kiitusega (cum laude).
Palju õnne, armsad lõpetajad ning edu edasistes ettevõtmistes!
Foto: Katri Laine

TLÜ Rakvere kolledžis algavad järgmisel nädalal bakalaureusetööde kaitsmised. Kaitsmisele lähevad alushariduse pedagoogi ja sotsiaalpedagoogika eriala üliõpilaste bakalaureusetööd.

Kaitsmiste ajakava ja lõputööde teemad:
• Alushariduse pedagoogi eriala: http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7599/loputoode-kaitsmiste-ajad-alushariduse-pedagoog
• Sotsiaalpedagoogika eriala: http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7600/loputoode-kaitsmiste-ajad-sotsiaalpedagoogika

Edukat kaitsmist, armsad tudengid!

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tunnustas maakonna parimaid lõpetajaid 23.mail Rakvere Kultuurikeskuses.
TLÜ Rakvere kolledži lõpetajatest sai tunnustuse
Terje Murakas (alushariduse pedagoogi eriala. Fotol koos kolledži direktori Silver Pramanniga) ja Triin Tohver (sotsiaalpedagoogika eriala)

Palju, palju õnne tunnustuse pälvinutele ja
edukat lõputöö kaitsmist kõigile lõpetajatele!

17. - 18 mai 2018 on TLÜ Rakvere kolledžis 10. rahvusvaheline õuesõppe konverents.

Tervitussõnad ütles Rakvere abilinnapea Triin Varek ja TLÜ Rakvere kolledži direktor Silver Pramann andis Lehte Tuulingule üle tänukirja kümne aasta pühendunud panuse eest õuesõppe konverentside korraldamisel.

SUUR, SUUR TÄNU SULLE LEHTE!

Lehte Tuuling tegi ka lühiülevaate kümne aasta jooksul toimunust, Valdur Mikita rikastas osalejaid metsamõtisklustega ning välislektorid Taanist ja Šotimaalt andsid ülevaate oma riikide kogemustest, ning siis oligi aeg minna õue praktikas kõike ise proovima. Meenutamaks 10. konverentsi istutati kolledži aeda pihlakapuu.

Hea meel on näha, nii suurt osalejate hulka ja tõdeda, et kümne aasta eest alguse saanud ettevõtmine on endiselt populaarsed ja leidnud oma kindla koha Rakvere kevades.

tlu.ee

Sündmused / Rakvere kolledž / Tallinna Ülikool

10 aastat õuesõppe konverentse on leidnud kindla koha mai kuu tegemistes.
TLÜ Rakvere kolledž õuesõppe konverentsi idee on jätkuvalt vahendada häid õuesõpetamise kogemusi koolitajatelt ja praktikutelt ning pealkirjale kohaselt toimub suur osa tegevusi õues. Igal aastal on fookusteema, 2018 aastal on selleks MAA.

Esimene õuesõppe konverents toimus 2008. aastal.
10 aasta jooksul on rahvusvahelised koolitajaid olnud Rootsist, Taanist, Šotimaalt, Sloveeniast, Lätist, Norrast, Saksamaalt, Iisraelist, Türgist, Leedust, Inglismaalt ja Tšehhist. Sellel aastal on külalised Šotimaalt ja Taanist.

Konverentsi algatajaks ja 10 aastat eestvedajaks on olnud Rakvere kolledži õppejõud Lehte Tuuling. Lehte teeb konverentsil ka väikse tagasivaate eelnevatele konverentsidele.

Algusaastatest peale on konverentsi lahutamatuks ja kõige emotsionaalsemaks osaks õpitoad, mis toimuvad iga ilmaga ikka õues. Aastate jooksul on muutunud töötubade teemad ja juhendajad ning mitmed osalejad on nüüd juba ise juhendajateks. Töötoad on väga praktilised ja neis õpitut saab kohe koos lastega ellu rakendada.
Juba järgmisel nädalal saavad kõik looduse ja õuesõppe huvilised ise osaleda õpitubades ja olla õues.

NÄDAL ON VEEL AEGA REGISTREERIMISEKS!

Täpsem info ja registreerimine Rakvere kolledži kodulehel:
http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7642/x-rahvusvaheline-ouesoppe-konverents-maa-meid-toidab-maa-meid-katab

tlu.ee Igaühe elu on seotud looduselementidega – õhk, vesi, tuli, maa. Eelmisel aastal oli meie konverentsi teemaks tuli, käesoleval aastal on teemaks järgmine element – maa.

TLÜ Rakvere kolledži Hõbeakadeemia 3. hooaja lõpuloeng ja pidulik tunnistuste üleandmine toimus 4.mail 2018.
Loengu teemal „Tuleviku Rakvere“ pidas linnapea Marko Torm, kes rääkis uutest ideedest ja rasketest valikutest Rakvere arengus.

Hõbeakadeemial on juba kujunenud oma kindel kuulajaskond. 2017/18 hooajal oli üle 100 osaleja, neist 36 kuulasid kõiki loenguid ja said selle kohase tunnistuse. 13 inimest on kuulanudi kõiki loenguid kolme aasta jooksul.

2015. aastal ellu kutsutud loengusari on saanud 2016. aastal festivali „Aastad täis sära ja väärikust” tunnustus kategoorias „teadmised, elukestev õpe“ ja 2017. aasta täiskasvanud õppija nädala raames valiti Lääne-Virumaa „Aasta õpiteoks“.

Kõik kolm aastat on Hõbeakadeemiat vedanud kolledži täienduskoolituse spetsialist Merle Vallner – SUUR, SUUR AITÄH SULLE!

Hõbeakadeemiat toetavad Eesti Kultuurkapital ja Rakvere linn

Täname kõiki osalejaid ja kohtumiseni uutes loengutes sügisel!

HÕBEAKADEEMIA 4.mai loeng "TULEVIKU RAKVERE"
Rakvere linnapea Marko Torm

Õppeaasta pidulik lõpetamine.

Kõik on lahkesti oodatud!

tlu.ee

Sündmused / Rakvere kolledž / Tallinna Ülikool

Õuesõppe konverentsi „Maa meid toidab, maa meid katab“ teemad
Ettekanded:
• “Metsaeestlust mõtestades”
• Õuesõppe rakendamise kogemused Šotimaal ja Taanis.
Õpiõuede teemad:
• “Maamõõdumängud”
• "Kivid räägivad salakeeles"
• „Maa - lõimitud õppekasvatustegevus“
• „Matemaatika nagu maast leitud“
• „ÕU MEID TOIDAB!“
• „Praktiline päikesepüüdja“
• „MAA.MAA?MAA!“
• „Must kuld“
• "Nuhvel õpetab - avastusrada.ee"
• „Mets meid toidab“

TÄPSEMA KAVA JA REGISTREERIMINE:
http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7642/x-rahvusvaheline-ouesoppe-konverents-maa-meid-toidab-maa-meid-katab

Konverentsi toimumist toetab Hasartmängumaksu nõukogu.

tlu.ee Igaühe elu on seotud looduselementidega – õhk, vesi, tuli, maa. Eelmisel aastal oli meie konverentsi teemaks tuli, käesoleval aastal on teemaks järgmine element – maa.

Tänase Hõbeakadeemia loengu esinejaks oli Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor Hannes Palang. Teemaks oli kultuur, maastik ja kultuurmaastik.

Hõbeakadeemia loeng homme kell 12! Seekordne esineja on Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor Hannes Palang.

tlu.ee

Sündmused / Rakvere kolledž / Tallinna Ülikool

TLÜ Rakvere kolledži rahvusvahelise õuesõppe konverentsi
„Maa meid toidab, maa meid katab“ registreerimine on avatud.
Konverents toimub 17-18. mail 2018, Rakveres,
Peaesinejad;
Valdur Mikita - Tartu Ülikooli vabade kunstide professor
Irene Bews - Alister Sangster Adventurascotland, Šotimaa
Jane Williams-Siegfredsen - Inside-Out Nature, Taani

Õpiõuesid viivad läbi tuntud koolitajad ja praktikud-lasteaiaõpetajad

http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/Syndmused/7642/x-rahvusvaheline-ouesoppe-konverents-maa-meid-toidab-maa-meid-katab

tlu.ee Igaühe elu on seotud looduselementidega – õhk, vesi, tuli, maa. Eelmisel aastal oli meie konverentsi teemaks tuli, käesoleval aastal on teemaks järgmine element – maa.

Eelteade.
TLÜ Rakvere kolledži kümnes õuesõppe konverents
toimub 17-18. mai 2018.
Seekord on teemaks „Maa meid toidab, maa meid katab“
Täpsem kava ja registreerimine avatakse peatselt.

Veebruarikuus olid Rakvere Põhjakeskuses kõigile huvilistele vaatamiseks TLÜ Rakvere kolledži tudengite poolt 2017/2018 õppeaastal valmistatud õpiõuede maketid.

Hääletajate lemmikuks osutus makett nr 3 „Maalasteaia õueala“.
Kokkuvõtet hääletusest ja võidutöö autorite kommentaare saab lugeda http://www.tlu.ee/et/Rakvere-kolledz/Uudised/4725/makettide-naituse-voitja-on-maalasteaia-oueala

Enim hääli kogunud maketi autorid on alushariduse pedagoogi kolmanda kursuse tudengid Annika Aupaju, Keith Lemendik, Kirsti Meremaa-Kalju, Nanci Ristla ja Kersti Vait.

Hääletanute vahel loosisime välja auhinnad laste ja täiskasvanute vanusegrupis.
Laste seas soosis loosiõnn Miiat ja täiskasvanute seas Nadeždat. Eriauhinna sisukaima kommentaari eest sai Kristo.
Õnnitleme võitjaid!

22. märts kell 13- 16 toimub
Rakvere kolledži akadeemiliste kevadpäevade RAAMATULAAT
Lääne-Virumaa raamatukogus, Lai 7, Rakvere

Müügil Tallinna Ülikooli kirjastuse ja Rakvere kolledži trükiseid. Maksta saab sularahas ja kaardiga.

KASUTAGE VÕIMALUST!

20. märtsist on avatud Rakvere Linnavalitsuse aatriumis Tallinna Ülikooli teadusnäitus „Mürkide salakaval ilu - pestitsiidid“. Näitus toimub Tallinna Ülikooli Rakvere kolledži akadeemiliste kevadpäevade raames ning on heaks näiteks kunsti ja teaduse sümbioosist.

Laiale publikule suunatud näitus tutvustab keemiliste taimekaitsevahendite kasutamisest tulenevat kasu ja kahju, selle alast olukorda maailmas ja juhtumeid Eestis. „Näitus on ka hea näide, kuidas akadeemilises õppes põimuvad erinevad teadusharud ja uued õppimismeetodid. Näituse algatus tuli ELU (erialasid lõimiv uuendus) õppeaine raames üliõpilaste endi poolt,“ lisab TLÜ Rakvere kolledži direktor Silver Pramann.

Näituse autorid on Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi molekulaarse biokeemia ja ökoloogia eriala magistrandid Kärt Viljalo (Eesti Keskkonnauuringute Keskus) ja Marko Veinbergs (fotod).

Näitus „Mürkide salakaval ilu - pestitsiidid“ jääb avatuks 28. märtsini 2018 E-R kell 08:00-17:00, reedeti kell 08:00-16:00 aadressil Lai 20 Rakvere.

Juba järgmisel nädala algavale laagrikasvataja koolitusel on veel viimased vabad kohad. Kutsu sõber kaasa ja osalege koolitusel, et saada laagrikasvataja osakutse ja veeta unustamatu suvi laagrikasvatajana!

Hõbeakadeemia märtsikuu loengu esineja, hingehoidja ja pereterapeut Naatan Haamer, kõneles kaotustest elus ja kuidas nendega toime tulla.

Emakeelepäeva puhul on TLÜ Rakvere kolledži alushariduse pedagoogi ja sotsiaalpedagoogika eriala 2. kursuse üliõpilased võtnud õppesessioonil kätte sukavardad ning kudunud valmis lipuvärvides salli. Täna käisid nad Friedrich Reinhold Kreutzwaldi ausamba juures, et käsitööna valminud sall Viru lauliku kaela asetada. Nii meie tuntud kirjaniku ning koolimehe ausammas nüüd välja näeb - sini-must-valgele kikilipsule on lisandunud sall, mis tänase päeva tähtsust sümboliseerib.

Want your school to be the top-listed School/college in Rakvere?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Erasmus in Schools projektiga liitunud välistudengid külas Rak...

Location

Category

Telephone

Address


Pikk 40
Rakvere
44307
Other Schools in Rakvere (show all)
OÜ Rossmanni Autokool OÜ Rossmanni Autokool
Rägavere Tee 22
Rakvere, 44312

Annan lisasõidutunde ka väljaspoolt meie kooli soovijatele! Sõidutund 15 eurot. Andres Rossmann 51 07 157 Madis Rossmann 50 23 840

Rakvere Reaalgümnaasiumi Õpilasesindus Rakvere Reaalgümnaasiumi Õpilasesindus
Rakvere

Saate teada kõike Rakvere Reaalgümnaasiumi tegemistest ja olemistest.

Ilu Võlu Koolituskeskus Ilu Võlu Koolituskeskus
Vilde 14
Rakvere

Ilu Võlu Koolituskeskuses on kõrgel tasemel koolitused ning õppetoolid praktiseerimiseks.

Rakvere Ametikooli Tugiõpilased Rakvere Ametikooli Tugiõpilased
Piiri 8B
Rakvere, 44316

Oleme Rakvere Ametikooli tugiõpilased, kelle põhimõteteks oma kaasõpilasi märgata, ning neid toetada, aidata ja nõustada.

Rakvere Gümnaasiumi Õpilasesindus Rakvere Gümnaasiumi Õpilasesindus
Vabaduse 1, Rakvere
Rakvere, 44316

RGÕE - Rakvere Gümnaasiumi Õpilasesindus

Rakvere Autokool OÜ Rakvere Autokool OÜ
Võidu 27
Rakvere, 44311