Rakvere Waldorflasteaed Kaur

Maja, kus tegutseb eralasteaed Kaur on ehitatud 1930. a. Algselt oligi siin lasteaed. Vahepeal aga pioneeride maja, hiljem muusika- ja kunstiringid ning mängurühmad. Hetkel tegutseb majas 3 pererühma, kokku 72 lapsega vanuses 2-7 eluaastat. Waldorflasteaed on lapsele justkui teine kodu, kus tegutsevad head eeskuju andvad täiskasvanud, keda matkida ning erinevas vanuses lapsed, kes saavad omavahel suhelda, üksteiselt õppida ja üksteist aidata.

virumaateataja.postimees.ee

Kauri lasteaed pidas perepäeva

https://virumaateataja.postimees.ee/6684969/kauri-lasteaed-pidas-perepaeva?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6684969

virumaateataja.postimees.ee Teisipäeva õhtupoolikul kogunesid pered Waldorfi lasteaia Kaur hoovile traditsioonilist perepäeva pidama. Töötubades sai laulda, lustida ja liikuda.

Soovime Teile ilusaid lihavõtte pühi 😊
Jalutage palju looduses ja märgake, kuidas loodus taas ärkab 🤗
Värvige mune ja tundke kevade jõudu.

Meie teatrikuu märts 😁🤩

2.märtsil toimus Rakvere Waldorflasteaias avatud uste päev. Lapsed oodatud meie lasteaeda ja eelkoolis 😊

virumaateataja.postimees.ee

Kauri lasteaia pesamunad saavad oma maja

https://virumaateataja.postimees.ee/6545505/kauri-lasteaia-pesamunad-saavad-oma-maja

virumaateataja.postimees.ee Rakvere linnas on pooleteise- kuni kolmeaastaste laste hoid korraldatud erahoidude abil, mis tegutsevad enamasti kodustes või kõige tillematele kohandatud ruumides. Eralasteaias Kaur toimetasid sõimelapsed seni suurematega ühistes ruumides, nüüd on aga lasteaiapidajal plaanis ehitada pisikeste...

Kohtume juba järgmisel laupäeval 😉
Huvi korral astu kindlasti läbi!
On, mida avastada

Ootame Teid Koidula 14

Rakvere Waldorflasteaed Kaur's cover photo

xn--waldorf-hendus-nsb.ee

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendus

Tähistame 2019. aastal waldorfhariduse 100. aastapäeva aasta jooksul toimuvate erinevate sündmustega. Jaanuaris, veebruaris ja märtsis toimuvad waldorfkoolides üle kogu Eesti avatud uste päevad, kuhu on oodatud kõik huvilised. Tulge meile külla!
Enam infot leiad koolide kodulehekülgedelt või http://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/

xn--waldorf-hendus-nsb.ee Tere tulemast meie kodulehele! Eesti Vabade Waldorfkoolide- ja lasteaedade Ühendus (EVWÜ) on tegutsenud 1990-ndate algusest, ajast, mil loodi esimesed waldorfkoolid Eestis. Ühised eesmärgipüstitused, arutelud, koolitused, õppevahendite, kirjanduse jm. koolieluks vajaliku hankimine ja jagamine ...

Selle jaoks, kes tahab olla kasvataja, peab iga arenev inimolevus olema looduse mõistatus, mis ootab
lahendamist.”
Rudolf Steiner
Waldorfpedagoogika on Rudolf Steineri (1861–1925) välja töötatud õpetamis- ja kasvatusmeetod,
mis põhineb antroposoofilisel inimeseõpetusel, laiemas mõttes antroposoofilisel vaimuteadusel.
Waldorfpedagoogika eesmärk on võimaldada lapse ainuomase individuaalsuse vaba avaldumist ja
arengut.
Esimene waldorfkool rajati 1919. a Rudolf Steineri ja Emil Molti (1876–1936) ühisel ettevõtmisel. Emil
Molt oli tollase Waldorf-Astoria sigaretivabriku direktor ja omanik, kes soovis luua kooli oma
töötajate lastele. Kool saigi nime – Stuttgarti Vaba Waldorfkool – vabriku järgi. Kooli rajamise juures
ja üheks esimeseks õpetajaks oli Pärnus sündinud mees Herbert Hahn (1890 – 1970).
Kooli asutamisele eelnesid Rudolf Steineri peetud loengkursused inimeseõpetuse,
metoodilis-didaktiliste ja muude pedagoogiliste küsimuste alal. Hiljem järgnesid täiendavad loengud
Saksamaal, Šveitsis, Austrias, Hollandis ja Inglismaal. Steiner nõustas ja koolitas uue kooli
õpetajaskonda kuni oma elu lõpuni 1925. a.
Waldorfkoolis hakati rakendama tolle aja kohta väga uuenduslikke põhimõtteid, nagu laste
koosõpetamine sõltumata nende sotsiaalsest päritolust, andekusest ja tulevasest erialavalikust;
segaklassid, istumajätmise vältimine, numbrilise hindamise asendamise iseloomustusega, käsitöö ja
kunsti suurem osakaal, epohhiõpe, loovust arendav kujundlik õpetamisviis jm, millest paljud on
muutunud tänapäeval üldlevinud pedagoogika lahutamatuks osaks. Waldorfkooli eripära oli ja on ka
kooli ja lastevanemate ning lastevanemate omavaheline tihedam suhtlus ja koostöö.
Järgnevatel aastatel rajati uusi waldorfkoole nii Saksamaal kui mujal riikides, 1928. aastal tegutsesid
waldorfkoolid Baselis, Budapestis, Londonis, Lissabonis ja New Yorkis. Natsionaalsotsialistlik aeg
Saksamaal tõi kaasa waldorfkoolide järk-järgulise sulgemise, Teise maailmasõja järel avati Saksamaal
koolid uuesti. 1970. aastatel kasvas waldorfkoolide arv nii Saksamaal kui mujal hüppeliselt, alates
1990. aastatest hakati waldorfkoole rajama ka Ida-Euroopas.
Kogu maailmas oli 2018 aastal 1092 waldorfkooli 64 riigis ja 1857 waldorflasteaeda 73 riigis.
Waldorfkoolide ja waldorflasteadade, waldorfkoolide- ja lasteaedade ühingute, waldorfkoolide
õpetajate ja koolitusorganisatsioonide nimekirja uuendatakse igal aastal. 2018 a nimekiri on SIIN:
https://www.freunde-waldorf.de/fileadmin/user_upload/images/Waldorf_World_List/Waldorf_Worl
d_List.pdf
Eesti waldorfkoolide ajalugu
1988. aasta sügisel taasasutati Eesti Antroposoofiline Selts (EAS), mille üheks eesmärgiks sai ka
avalike loengute korraldamine. 1989. aasta kevad-talvel tuli EAS-i kutsel Tallinna Pedagoogikaülikooli
täiendkoolituse raames loengusarja pidama Freddy Heimsch – Soomes tegutsev ravipedagoog, Lahti
Steinerkooli üks asutajatest. Enne Eesti iseseisvumist oli tema esimene, kes pidas siin avaliku
loengutsükli lapse arenguetappide ja waldorfpedagoogika põhialustest.
1989. a suvel korraldas EAS Tallinna Vanalinna Muusikamajas ja Pedagoogikaülikooli aulas
õpetajatele, tudengitele kohtumise pr Margaret Meyercort´iga, staažika waldorfpedagoogiga
Inglismaalt. Huvi oli suur, loengud läksid täismajale. Pärast loenguid toimusid aktiivsed arutelud.
Aeg uue kooli tekkimiseks oli küps. Oli hulk lapsevanemaid, kes olid avatud uuele. Tartus lõid
suurpered isegi Tartu Pereliidu, eesmärgiga teadvustada ühiskonnale, et lapsed ei takista
täiskasvanute elu, vaid vastupidi – meie lapsed panevad meid olukorda, kus me hindame ümber
ajalisi ja ajatuid väärtusi, kasvatades eelkõige iseennast ja luues parima võimaliku keskkonna nende
kasvamiseks. Waldorfkoolid sündisid lastevanemate initsiatiivist.
Tartus, Tallinnas, Rakveres ja Põlvas algasid ettevalmistused waldorfpedagoogikal põhineva kooli
rajamiseks. Vaja oli leida ruumid, õpetajad. Lapsevanemad moodustasid asjaajamise hõlbustamiseks
seltsid, mille ülesandeks sai kooli loomine, waldorfpedagoogika põhimõtete tutvustamine.
1. sptembril 1990 alustas õppetööd 3 waldorfkooli: Tartus, Põlva vallas Rosma külas ja Tallinnas
Nõmmel. 1991. a alustas waldorfkool Rakveres, 1992. a Arukülas ning 1993. a Viljandis. Tänaseks on
waldorfkoolina tegevuse lõpetanud Tallinnas (Nõmmel) ja Rakveres alustanud koolid, mis 1990.
aastate lõpust jätkasid riiklikku õppekava järgivate erakoolidena.
2001. aastast on Tallinnas taas waldorfkool, Tallinna Vaba Waldorfkool (Pelgulinnas). 7 aastat hiljem
2008. a avas 1. klassi Erakool Läte, mis alates 2016. aastast on Waldorfkool Läte. Rakvere
Waldorfkool alustas 2011. a sügisel nime all Rakvere Vanalinna Kool. 2013. a sügisel alustas Herbert
Hahni kool, mis alates 2017. aastast on Pärnu Waldorfkool.
Eestis tegutseb 2 erivajadustega õpilaste waldofkooli. Tartu Maarja Kool, mis on ainuke
munitsipaalomandis waldorfkool, alustas tegevust 1994. a, Hilariuse kool alustas 2005. aastal.
2018/2019. õppeaastal õpib Eesti waldorfkoolides 1 402 õpilast: põhikoolis on 1163, gümnaasiumis
127 ja koduõppel on 112 õpilast.

Väga uhke ☺

Timeline Photos

Valgust, armastust meile kōikidele 🙏

[11/11/18]   Kolmapäeval 14.novembril ootame vanemaid Vanemate kooli , lektorikst tuleb Lena Jaago teemal ,,Stress lapses,,.

Timeline Photos

Aitäh Rakvere päästjatele meid kűlastamast ja harimast 🙏projekt,,Tulest targem,,

Meie meeli toitvad tegevused 25 ja 26 august

Oli ääretult meeldiv ja hariv nädalavahetus Waldorflasteaednike seltsis 25 ja 26 august

[08/19/18]   · 25.-26. augustil 2018, toimub Rakveres, Susanne Vieser´i (Stuttgardi Waldorfpedagoogiline Seminar, Saksamaa) koolitus teemal „Lapse eluprotsessid, nagu hingamine, soojus, toitumine jne. ning nende tähendus töös väikelapsega.“

Seminari liikumistunde viivad läbi muusika õpetaja Ester ja lasteaiaõpetajad Eve ning Raina (Rakvere Waldorflasteaed).

Koolitust tõlgib Külli Puumeister
Kellel huvi , palun kirjutage 🙂

Meie käisime tantsimas ja laulmas 🙂🙂
Lääne-Virumaa liikumispidu 😉

Meie traditsiooniline perepäev 😊, ,,on hetki,mis on ilusam kui teine, mõni hetk on kohe päris päris ilus ,,😊

Pöialpoiste rühm naudib Nukuteatri ilu ja võlusi 😉

Suured suured tänud meie kolleegidele Rakvere Eragümnaasiumi õpetajatele,et meiega seda muinasjutuvõlu jagasite . Toredat kevadet kõigile , et päike paistaks ja silm säraks.

Soovime oma pere poolt HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA :D

Hõissa vastlad , meie pikad liud on lastud ✌😁

Rakvere Waldorflasteaed Kaur's cover photo

[12/31/17]   Head vana -aasta lõppu ja tegusat uut aastat !

Ilusaid pühi !

Rakvere Waldorflasteaed Kaur võttis osa Prillitoosi üleskutsest teha jõulukingitus lasterikastele peredele.
Nobedate näppude abil valmisid imetoredad kaisunukud.
Meid toetasid oma näputööga ka teised kolleegid.
Märkamisrohket aastat meile kõigile.

Advendiaeg on imedeaeg 😊

Pime aeg soodustab seda, et süütaksime hubases ruumis küünla, vaataksime leeki, suudaksime minna oma tunnete,mõtetega enda sisse.Vaataksime oma lähedaste, armsate,sõprade silmadesse, tunneksime ka nende mõtteid ja tundeid.See on aeg ,kus hindame kvaliteeti lähedastega, võtame aja,et nautida mõnusat muusikat, erinevaid maitseelamusi,vestlusi-olla tõeliselt olemas.
Meilegi avanes selline tänulik võimalus.Aitäh Kadri Allikmäe ja Günter Kits.
Aitäh maitseelamuse eest Epp Kolberg
Suured tänud armsatele kolleegidele Eve Murdjõe ja Raina Vangonen😘

Laternapeo ootuses😊

Ettevalmistused laternameisterdamis õhtuks😉😊

Oleme nii uhked ,et meie toredas Rakveres tegutseb pagariäri Päts,kes täna meid soojalt oma külalislahkusega kostitas.
Oli äge ja soe , ääretult tore oli koos laulda ✌😁

Raina juhendamisel tegelevad naised mõnusate käsitöö-õhtutega😊

Photos from Rakvere Waldorflasteaed Kaur's post

Mõnus nautida kultuuri ja mekkida enda küpsetatud leiba.

Timeline Photos

Meie päev Politseimuuseumis 👍😊😉

Meie naudime igat ilma ✌😉

Pöialpoisid ja Päikene käisid Oandu kopraradu avastamas 😊

Want your school to be the top-listed School/college in Rakvere?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Koidula 14
Rakvere

Opening Hours

Monday 07:00 - 19:00
Tuesday 07:00 - 19:00
Wednesday 07:00 - 19:00
Thursday 07:00 - 19:00
Friday 07:00 - 19:00
Other Education in Rakvere (show all)
OÜ Keerub OÜ Keerub
Tallinna 21
Rakvere, 44311

Tegeleme erinevate sotsiaal-ja tööturuteenuste ning koolituste ja nõustamistega.

Teadusteater TIPP JA PAUK Teadusteater TIPP JA PAUK
Võidu 67
Rakvere

Teadusteater TIPP JA PAUK on teadust populariseeriv kollektiiv Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetajatest ja õpilastest.