Pärnu väikelastekool

Pärnu väikelastekool

Comments

parnu.postimees.ee/4507740/vaikelastekool-saatis-esimesse-klassi-viienda-lennu?utm_source&utm_medium=button_article&utm_content&utm_campaign=fb_social
parnu.postimees.ee/4507740/vaikelastekool-saatis-esimesse-klassi-viienda-lennu?utm_source&utm_medium=button_article&utm_content&utm_campaign=fb_social
Meie armas ema - Pärnumaa AASTA ÕPETAJA! Õnnitlused ja kallistused sinu laste poolt! Oled imeline! :)

PÄRNU VÄIKELASTEKOOL on seadnud eesmärgiks toetada arendusringides 5-7 aastasi lapsi parema koolivalmiduse taseme saavutamisel.

Arendusringides käivad hea arengutasemega lapsed, kes lisaks lasteaiaelule soovivad osaleda väikelastekooli poolt pakutavas mitmekülgselt arendavas õppekasvatustöös. Laste arengut toetatakse tunnetustegevuse arendamise, suhtlemis- ja kombeõpetuse, eesti keele ja matemaatika õppimise eelduste kujundamise kaudu. Väikelastekool alustas tööd 2013. aasta sügisest. Käesoleva aasta kevadel lõpetavad eelkooli esimesed 11 last, kes septembris rõõmsalt 1. klassi astuvad. Hetkel on komplekteerimisel uued viieaastaste laste rühmad, kes alustavad tööd 2015. aasta sügisel. Õpetamisel on väga oluline süsteemsus (millal ja mida õpetada) ning metoodika (kuidas õpetada). Koolieelsel perioodil on eriti tähtis arendav mängulisus ja ülesannete raskusaste. Liiga kerge ülesanne last ei arenda, ülearu raske aga võtab isu. Väikest pingutust nõudev ülesanne on parim, sest siis tunneb laps rõõmu: „Sain hakkama!“. Vajalik on märgata muutusi lapse arengus. Laps osaleb arendusringis kahe õppeaasta vältel ühel päeval nädalas. Soovime, et laps alustaks kooliteed positiivse enesehinnanguga ja tuleks koolis hästi toime. Täpsem info: http://vaikelastekool.weebly.com

Austatud viieaastaste laste vanemad!
Kas soovite, et laps saaks 1. klassi astudes hästi hakkama?

PÄRNU VÄIKELASTEKOOL alustab 4. veebruarist 2020. a viieaastaste laste registreerimist.
Õppekasvatustöö toimub üks kord nädalas kahe õppeaasta vältel K (16.30-18.00). Alustame 2. sept 2020. a.
Info ja esmane registreerimine kodulehel: www.vaikelastekool.ee tel: 522 4680.

Õppeaasta 2019/2020
Esimene koolipäev

KAUNIST TEADMISTEPÄEVA!
Armsad Adriana, Angelina, Arina, Elisabeth, Emma, Katariina-Heleene, Lily Lauren, Lisandra, Maia, Adrian, Armen, Brian Sebastian, Dayron, Egon, Georg Sebastian, Kirill, Marat, Ramil, Risto ja Romet!

Soovin, et oleksite alati õnnelikud ja õpihimulised!

Õpetaja Hilve

PÄRNU VÄIKELASTEKOOL jätkab viieaastaste laste registreerimist, kes astuvad 1. klassi 2021. aastal. Õppekasvatustöö toimub üks kord nädalas kahe õppeaasta vältel E või T (16.30-18.00). Alustame 4. sept 2019. a.
Info ja esmane registreerimine kodulehel: www.vaikelastekool.ee tel: 522 4680.

PÄRNU VÄIKELASTEKOOL jätkab viieaastaste laste registreerimist, kes astuvad 1. klassi 2021. aastal. Õppekasvatustöö toimub üks kord nädalas kahe õppeaasta vältel E või T (16.30-18.00). Alustame 4. sept 2019. a. Info ja esmane registreerimine kodulehel: www.vaikelastekool.ee tel: 522 4680.

Pärnu Väikelastekooli 5. lennu koolisaatmispidu

Pärnu Väikelastekooli 5. lennu koolisaatmispidu

Õppeaasta alustamine 05.09.2018.a

ILUSAT TEADMISTEPÄEVA!
Armsad Lisanna, Nora Agathe, Mia, Elisabeth, Meliise, Emilia, Kendra, Kertu, Kasper, Renar,
Karl Nikolai ja Hardi!
Soovin, et teid ootaks ees põnev koolielu ja et teist sirguksid rõõmsameelsed, ettevõtlikud ja targad inimesed!
Õpetaja Hilve

Koolisaatmis- ja vilistlaspidu 2018

Koolisaatmis- ja vilistlaspidu 2018

Perepäev 2018

opleht.ee

Kuidas laps kõne saab

http://opleht.ee/2018/02/kuidas-laps-kone-saab/

Info ja tellimine:
www.vaikelastekool.ee
[email protected]

opleht.ee Kuidas laps kõne saab 16. veebr. 2018 Annika Poldre - Kommenteeri artiklit Logopeed Astrid Pulsi tunnis on seekord teemaks auto ja selle koorem: „Roosa auto toob laigulise jope, sinine auto toob kirju pluusi.” Foto: Annika Poldre Lapsed õpivad rääkima erinevalt. On lapsi, kelle sõnavara ....

parnu.postimees.ee

Pärnu eripedagoogid lõid õppevahendid väikelaste kõne arendamiseks

https://parnu.postimees.ee/4343229/parnu-eripedagoogid-loid-oppevahendid-vaikelaste-kone-arendamiseks

parnu.postimees.ee Pärnu väikelastekooli õpetaja-koolijuht ja eripedagoog Surju põhikoolis Hilve Kivipõld-Verbitskas ja Pärnu Mai lasteaia eripedagoog Kristiina Kunto on veendunud, et mäng on väikelapsele peamine ja meeliköitvaim tegevus, mille käigus saab omandada teadmisi-oskusi ja arendada lapse tunnetuse...

Tähelepanuavaldus endiselt õpilaselt

Alustasime õppeaastat sõbraliku perena 06.09.2017.a.

[09/01/17]   TOREDAT TEADMISTEPÄEVA!

Armsad Grete, Lydia Adelheid, Melyssa, Andreas, Johann Jakob, Karl-Marten, Kennet, Klenert, Markus, Regon ja Reiko!

Soovin, et kogeksite koolis palju-palju head ja huvitavat!
Kohtumiseni kevadel väikelastekooli 5. aastapäeval!

Õpetaja Hilve

Veel on vabu kohti 5aastaste laste arendusringidesse!

PÄRNU VÄIKELASTEKOOL on huvikool, kus mõjutatakse laste arengut
• tunnetustegevuse arendamise,
• väärtuskasvatuse,
• suhtlemis- ja kombeõpetuse ning
• eesti keele ja matemaatika õppimise eelduste kujundamise kaudu.

Eesmärk: toetada 5-7aastasi lapsi parema koolivalmiduse taseme saavutamisel. Laps osaleb õppetöös kahe õppeaasta vältel, ühel päeval nädalas. Soovime, et laps alustaks kooliteed positiivse enesehinnanguga ja saaks hästi hakkama.

2017/2018. a täitub väikelastekoolil viies tegevusaasta. Tunneme siirast rõõmu laste säravatest silmadest ja lastevanemate toetavast hoiakust.

REGISTREERIMINE:
www.vaikelastekool.ee
info tel +372 522 4680
[email protected]

PÄRNU VÄIKELASTEKOOL

UUTE LASTE REGISTREERIMINE PÄRNU VÄIKELASTEKOOLI
Registreerumine on avatud 5aastaste laste rühma 2017/2018. õ-a!

Alustame tööd 6. septembril, 2017. a. Lapsed käivad väikelastekoolis kahe õppeaasta vältel, ühel päeval nädalas. Huvikooli lõpetanud astuvad 1. klassi 2019. aastal.

Lisainfo: www.vaikelastekool.ee

vaikelastekool.ee

Koolisaatmispidu 2017

Koolisaatmispidu 2017

Timeline Photos

Perepäev 2017

Eesmärgiks on täiustada lastepäraste vahendite ja mänguliste võtetega mudilaste eakohast kõne arengut.

Lastega tegelev täiskasvanu on mängujuht, kes valib ja korraldab mängu vastavalt mängijate arengule ja kõnelistele oskustele.
Iga mängu juurde on lisatud soovitused ja mänguvariandid kasutamisjuhisena.

Täpsem info: www.vaikelastekool.ee

HEAD MÄNGIMIST!

Alustasime uut õppeaastat 7. septembril.
Edu ja kordaminekuid kõigile!

Õpetajad Katrin ja Hilve

[09/07/16]   Armsad uued õpilased!

Soovime rohkesti koolirõõmu!

Õpetajad
Katrin ja Hilve

[08/31/16]   IMELIST TEADMISTEPÄEVA!

Kallid Berit, Kaisa, Kretlin Lorii, Lyneth, Patricia, Albert Herman, Askar Derek, Atko Hartvig ja Raul!
Soovin teie kooliellu palju tegutsemis- ja avastamisrõõmu!

Õpetaja Hilve

[08/04/16]   UUTE LASTE REGISTREERIMINE Pärnu väikelastekooli viieaastaste rühma kestab kuni uue õppeaasta alguseni!

Koolisaatmispidu 2016

Koolisaatmispidu 2016

Head kooliteed, armsad lapsed!

Need ühised kaks aastat olid tulvil rõõmu ja õpihimu ning möödusid imekiirelt...

Kaunist suve!

Õpetaja Hilve

Head kooliteed, armsad lapsed!

Need ühised kaks aastat olid tulvil rõõmu ja õpihimu ning möödusid imekiirelt...

Kaunist suve!

Õpetaja Hilve

VIIMANE KOOLIKELL 2016

Perepäev 2016

Väga suur tänu teile, head lastevanemad!
Koostoimetamise rõõm oli võrratu!
Lapsed tulid ülesannete ja tegevustega väga hästi toime. Kiitus!

Väga suur tänu teile, head lastevanemad!
Koostoimetamise rõõm oli võrratu!
Lapsed tulid ülesannete ja tegevustega väga hästi toime. Kiitus!

Pakume ettetellimiseks õppemänge, mille koostamisel on silmas peetud mudilaste süsteemset kõne arendamist (sõna – sõnaühend – baaslause – lihtlause).
Lastega tegelev pedagoog või lapsevanem on mängujuht, kes valib ja korraldab mängu vastavalt mängijate arengule ning kõnelistele oskustele. Iga mängu juurde on lisatud soovitused ja mänguvariandid kasutamisjuhisena.
Tutvu lähemalt: www.vaikelastekool.ee

Meie tublid õpilased

Jõulud väikelastekoolis 2015

Jõulud väikelastekoolis 2015

[08/31/15]   IMELIST TARKUSEPÄEVA!

Kallid Annabel, Elisabeth, Gertie, Gerty-Kai, Marleen Leonella,
Ron Sebastian, Marten, Martin, Karl-Erik, Renee ja Hendrik!

Soovin palju-palju koolirõõmu 1. klassi astujaile!

Õpetaja Hilve

29. augustil Pärnu Postimehes avaldatud artikkel "Keeleliselt andekad on ka elus edukamad".

„Persona Dolls“ nukumetoodika rakendamine aitab kujundada laste väärtushinnanguid, rikastada sõnavara, arendada väljendus- ja suhtlemisoskust.

[08/19/15]   Austatud 5-aastaste laste vanemad Pärnu linnas ja maakonnas!

PÄRNU VÄIKELASTEKOOLI LAHTISTE USTE PÄEV toimub 26. augustil kell 18.00-19.00 Pärnu Keskraamatukogu 1. korruse saalis (Akadeemia 3). Kohapeal on võimalik tutvuda koolikorraldusega ja registreerida lapsi eelkooli. Õppekasvatustöö toimub alates 2. septembrist üks kord nädalas kahe aasta vältel. Meie eesmärk on aidata lapsel kooliga kohaneda ja anda õpikogemust, et ta oleks 1. klassi astumiseks paremini valmis.
Info tel 5224680
www.vaikelastekool.ee

parnupostimees.ee

Väikelastekooli lõpetas esimene lend - KOOL - Pärnu Postimees

http://www.parnupostimees.ee/3213251/vaikelastekooli-lopetas-esimene-lend

parnupostimees.ee Pärnu keskraamatukogu suures saalis toimus Pärnu väikelastekooli esimene koolisaatmispidu: huvikooli esimese lennu lõpetas 11 last.

KOOLISAATMISPIDU

KOOLISAATMISPIDU

[05/31/15]   30.mail toimus PÄRNU VÄIKELASTEKOOLIS 1.lennu KOOLISAATMISPIDU. Viis tüdrukut ja kuus poissi astuvad sügisel rõõmsalt esimesse klassi. Väikelastekool on nagu sild lasteaia ja kooli vahel, mis aitab kaasa sujuvale üleminekule mänguliselt põhitegevuselt vaimsemat laadi õpitegevusele.

Tänan südamest kõiki lapsi ja nende vanemaid koosveedetud aja eest! Need kaks aastat möödusid ruttu, sest meie koostöö sujus hästi.
Aitäh soojade sõnade, lõputute kallistuste ja imeilusa üllatuse eest, mida kroonisid laste nimed.

VÄGA SUUR TÄNU!
Õpetaja Hilve

Want your school to be the top-listed School/college in Pärnu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Metsa 21
Pärnu
80010
Other Schools in Pärnu (show all)
Head ideed Head ideed
Papiniide 31
Pärnu, 66545

Tantsuline lavakunst Tantsuline lavakunst
Pühavaimu 8
Pärnu, 80010

TANTSULINE LAVAKUNST on stuudio vormi täitev etenduskunstide ( eelkõige tantsukunsti ) praktiseerimise ja õpetamise/õppimise kooslus. Õpivad lapsed ja noored alates 3. eluaastast.

Pärnu Muusikakool Pärnu Muusikakool
Aida, 4
Pärnu, 80011

Rohkem infot www.muusikakool.ee

Atelier Meigikool Atelier Meigikool
A.H.Tammsaare Pst 41-106
Pärnu, 80016

End täiendama on oodatud nii algaja kui ka professionaalne jumestuskunstnik.

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Kuninga 29
Pärnu, 80014

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on integreeritud põhikool, kus õppetöö toimub nii põhihariduse lihtsustatud kui ka riikliku põhihariduse õppekava alusel.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž Tartu Ülikooli Pärnu kolledž
Ringi 35
Pärnu, 80012

TÜ Pärnu kolledž on Eestis teenuste juhtimise alase hariduse lipulaev juba mitu kümnendit. Pärnu kolledž pakub TÜ kvaliteedimärgiga kõrgharidust.

Tantsukool WAF Dance Tantsukool WAF Dance
Hommiku 3
Pärnu, 80010

Liitu meie perega siin : http://parnu.waf.ee/koolist/tantsija-ankeet/

Mailis olen Mailis olen
Rohu 82
Pärnu

Sütevaka vilistlased Sütevaka vilistlased
Lõuna 20
Pärnu, 80010

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi vilistlaste FB kodu

Pärnu Kesklinna Tennisekool Pärnu Kesklinna Tennisekool
Ringi 14a
Pärnu, 80014

Tenniseõpe lastele ja täiskasvanutele, linnalaagrid ja võistlused. www.parnutennis.ee/kool

Vingervaks Vingervaks
Riia Mnt. 129
Pärnu