Eesti NLP Instituut

MTÜ EESTI NLP INSTITUUT on Eestis ainuke NLP baastaseme (NLP Praktik) ja edasijőudnute taseme (NLP Meisterpraktik) ja NLP Koolitajate VÄLJAŐPPEKURSUSI korraldav organisatsioon.

1994.a. toimus Eestis meie initsiatiivil esimene NLP koolitus, Soome NLP Traineri Lauri Heikkilä läbiviimisel. Oleme NLP metoodika „maaletoojateks“ ja innustunud edendajateks Eestis. Meie poolt läbiviidavad regulaarsed NLP praktikute ja meisterpraktikute väljaőppekursused Eestis said alguse 1997.a. Huvi ja vajadus kaasaegse rakenduspsühholoogia suuna - neuro-lingvistilise programmeerimise - teadmiste ja oskuste järele ning pikaajaline NLP őpetamise ja őppimise kogemus on aluseks ideele, millest 2002.a. sündis MTÜ Eesti NLP Instituut.

NLP ANNAB TEILE : •Eneseväljenduse ja suhete paranemise •Enesehinnangu tõusu •Intellektuaalse jõu maksimaliseerimise •Tervise, rikkuse ja õnne kättesaadavuse •Tööst rahulduse saamise •Hingelise elu kasvu VIIME LÄBI JÄRGMISI VÄLJAÕPPEKOOLITUSI: NLP PRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS – avatud kõikidele huvilistele. Rühma alustamise aegu jälgi uudistest. NLP MEISTERPRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS – NLP Praktiku sertifikaadi omanikele. Koolitusrühm komplekteeritakse ja avatakse sooviavalduste laekumisel Eesti NLP Instituudi e-mailile [email protected] NLP KOOLITAJATE KOOLITUSE VÄLJAÕPPEKURSUS – NLP Meisterpraktiku sertifikaadi omanikele. Koolitusrühm komplekteeritakse ja avatakse sooviavalduste laekumisel Eesti NLP Instituudi e-mailile [email protected] NLP PRAKTIK ÕPETAJATELE – õpetajatele ja teistele haridustöötajatele (avatud rühmad ja koolide poolt tellitav kursus) VIIME LÄBI TÄIENDKOOLITUSI ORGANISATSIOONIDELE. Näidisprogrammid ja teemad kodulehel. Tellides meilt koolituse koostame koolitusprogrammi just teie vajadustest lähtuvalt.

Mission: MEIE MISSIOON on aidata luua Eestis sellist ühiskonda, kuhu igaüks tahab kuuluda. Selleks aitame oma koolituste kaudu leida inimestel uusi lahendusi isiklikuks ja tööalaseks arenguks ning pakume paindlikku ja õppija vajadusi arvestavat, kogemusliku ja rakendusliku suunitlusega täiendkoolitust elukestvaks õppeks.

Eesti NLP Instituut

Nii inimese kui koolitajana olen veenunud, et elu väljakutsetes on alati kasvuvõimalused peidus. Mingid asjad võivad meid rööpast välja viia, negatiivsed välismõjud me plaanid uppi lüüa, kuid meie kõigi käsutuses on õppimisvõime ja isiklike väärtuste näol tõelised võluvahendid, mida saame alati enda (ja teiste) hüvanguks kasutada.
Üheks võimaluseks neile, kes soovivad praegust aega kasutada oma sisemise tugevuse teadlikuks kasvatamiseks, on veebikursus „Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?“ (8 x 3 ak/tundi, kokku 24 ak/tundi).

Kursuse eesmärk: Leida endale sobivaid enesejuhtimise ja -väestamise võtted, eristada väärtuspõhiseid valikuid „automaatpiloodil“ reageerimisest ja planeerida kasulikke tegevusstrateegiaid.

Toimumiskoht: zoom.us veebikeskkond

Kursuse ajakava ja käsitletavad teemad:
5. mai kell 10.00-12.30: Kuidas painavate mõtetega toime tulla?
7. mai kell 10.00-12.30: Kuidas oma emotsioone taltsutada?
12. mai kell 10.00-12.30: Kuidas arukalt otsustada?
14. mai kell 10.00-12.30: Kuidas täie tähelepanuga käesolevas hetkes kohal olla?
19. mai kell 10.00-12.30: Kuidas enda väärtustest jõudu ammutada?
21. mai kell 10.00-12.30: Kuidas olulisele keskenduda?
26. mai kell 10.00-12.30: Kuidas oma sisemisele tarkusele ligi pääseda?
28. mai kell 10.00-12.30: Kuidas eneseusaldust kasvatada?

Koolituse läbiviija: Ave Eero
Koolitusele registreerumine e-mailil: [email protected]
Viimane päev registreerumiseks on 3.mai 2020
Koolituse maksumus: ühe 3ak-tunnise veebikoolituse maksumus osalejale on 30 eurot (sisaldab 20 % käibemaksu). Tasudes kogu kursuse eest korraga on maksumuseks osalejale 216 eurot (sisaldab 20% km).

Millist kasu võid sellelt kursuselt oodata?
Olen märganud, et koolitusteemadesse süvenemine veebikursuse ettevalmistamise protsessis on pannud mind selgemini märkama neid mänge, mida aju meiega mängib; jälgima oma suhet mõtete ja emotsioonidega ning seda vajadusel reguleerima; teadvustama selgemalt otsuse tegemise protsessi; hoidma oma tähelepanu käsiloleva tegevuse juures (ja vajadusel seda sinna tagasi tooma); ühenduma enda jaoks oluliste väärtustega ja endale meenutama, miks ma midagi teen; tegutsema väärtustest (mitte uitmõtetest või hetkeemotsioonidest) juhituna; suunama oma jõupingutused sellele, mida tõepoolest saan kontrollida; seadistama olukorrale lähenemise vaatenurka ja olema kontaktis vaatleva osaga endast; usaldama rohkem ennast.
Tõenäoliselt võid midagi sarnast kogeda, kui oled valmis ühe kuu jooksul panustama õppimisse (teemadesse süvenemisse ja arutlemisse, harjutuste praktilisse läbitegemisse, oma eluga seoste loomisse ja iseseisvasse uurimisse) oma aega ja energiat.

Kursusele registreerunud saavad enne koolituse algust:
1.Pdf- formaadis koolitusmaterjali (teemakäsitlust, harjutusi, küsimusi ja lugemissoovitusi edasiseks süvenemiseks). Soovi ja võimaluse korral saate materjali endale välja printida.
2.Lingi, mille kaudu koolitusel osalemiseks zoom.us keskkonda sisse logida.

Koolitusel osalemiseks vajad arvutit, millel töötab kaamera ja mikrofon (testi enne koolitust); paberit - pliiatsit kirjutamiseks ja harjutuste tegemiseks.

Veebikursus "Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?"

Nii inimese kui koolitajana olen veenunud, et elu väljakutsetes on alati kasvuvõimalused peidus. Mingid asjad võivad meid rööpast välja viia, negatiivsed välismõjud me plaanid uppi lüüa, kuid meie kõigi käsutuses on õppimisvõime ja isiklike väärtuste näol tõelised võluvahendid, mida saame alati enda (ja teiste) hüvanguks kasutada.
Üheks võimaluseks neile, kes soovivad praegust aega kasutada oma sisemise tugevuse teadlikuks kasvatamiseks, on veebikursus „Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?“ (8 x 3 ak/tundi, kokku 24 ak/tundi).

Kursuse eesmärk: Leida endale sobivaid enesejuhtimise ja -väestamise võtted, eristada väärtuspõhiseid valikuid „automaatpiloodil“ reageerimisest ja planeerida kasulikke tegevusstrateegiaid.

Toimumiskoht: zoom.us veebikeskkond

Kursuse ajakava ja käsitletavad teemad:
5. mai kell 10.00-12.30: Kuidas painavate mõtetega toime tulla?
7. mai kell 10.00-12.30: Kuidas oma emotsioone taltsutada?
12. mai kell 10.00-12.30: Kuidas arukalt otsustada?
14. mai kell 10.00-12.30: Kuidas täie tähelepanuga käesolevas hetkes kohal olla?
19. mai kell 10.00-12.30: Kuidas enda väärtustest jõudu ammutada?
21. mai kell 10.00-12.30: Kuidas olulisele keskenduda?
26. mai kell 10.00-12.30: Kuidas oma sisemisele tarkusele ligi pääseda?
28. mai kell 10.00-12.30: Kuidas eneseusaldust kasvatada?

Koolituse läbiviija: Ave Eero
Koolitusele registreerumine e-mailil: [email protected]
Viimane päev registreerumiseks on 3.mai 2020
Koolituse maksumus: ühe 3ak-tunnise veebikoolituse maksumus osalejale on 30 eurot (sisaldab 20 % käibemaksu). Tasudes kogu kursuse eest korraga on maksumuseks osalejale 216 eurot (sisaldab 20% km).

Millist kasu võid sellelt kursuselt oodata?
Olen märganud, et koolitusteemadesse süvenemine veebikursuse ettevalmistamise protsessis on pannud mind selgemini märkama neid mänge, mida aju meiega mängib; jälgima oma suhet mõtete ja emotsioonidega ning seda vajadusel reguleerima; teadvustama selgemalt otsuse tegemise protsessi; hoidma oma tähelepanu käsiloleva tegevuse juures (ja vajadusel seda sinna tagasi tooma); ühenduma enda jaoks oluliste väärtustega ja endale meenutama, miks ma midagi teen; tegutsema väärtustest (mitte uitmõtetest või hetkeemotsioonidest) juhituna; suunama oma jõupingutused sellele, mida tõepoolest saan kontrollida; seadistama olukorrale lähenemise vaatenurka ja olema kontaktis vaatleva osaga endast; usaldama rohkem ennast.
Tõenäoliselt võid midagi sarnast kogeda, kui oled valmis ühe kuu jooksul panustama õppimisse (teemadesse süvenemisse ja arutlemisse, harjutuste praktilisse läbitegemisse, oma eluga seoste loomisse ja iseseisvasse uurimisse) oma aega ja energiat.

Kursusele registreerunud saavad enne koolituse algust:
1.Pdf- formaadis koolitusmaterjali (teemakäsitlust, harjutusi, küsimusi ja lugemissoovitusi edasiseks süvenemiseks). Soovi ja võimaluse korral saate materjali endale välja printida.
2.Lingi, mille kaudu koolitusel osalemiseks zoom.us keskkonda sisse logida.

Koolitusel osalemiseks vajad arvutit, millel töötab kaamera ja mikrofon (testi enne koolitust); paberit - pliiatsit kirjutamiseks ja harjutuste tegemiseks.

Kui vajad värskeid ideid ...
https://app.voomly.com/f/bQ_E1TSX0

"Ole see, kes energiat annab, mitte see, kes seda ära võtab."
Hea meelega oleme need, kes energiat annavad.

Praegune olukord pakub palju vaba aega, mida me saaksime kasutada ka veebipõhiste õpiampsude pakkumiseks. Meil endal on mitmeid mõtteid. Kuid me küsime hoopis teilt. Milliste teemade suhtes on teil praegusel ajal kõige suurem huvi ja vajadus? Milliseid probleeme tahate lahendada? Milles soovite julgustust? Ootame teilt kommentaare. Tänu!

Praegune olukord pakub palju vaba aega, mida me saaksime kasutada ka veebipõhiste õpiampsude pakkumiseks. Meil endal on mitmeid mõtteid. Kuid me küsime hoopis teilt. Milliste teemade suhtes on teil praegusel ajal kõige suurem huvi ja vajadus? Milliseid probleeme tahate lahendada? Milles soovite julgustust? Ootame teilt kommentaare. Tänu!

youtube.com

Rupert Sheldrake: "Lahendus peitub tänulikkuses."

Tundub, et praegu on just sobiv aeg oma mõtlemist kohendada :-)
https://www.youtube.com/watch?v=_yqkdUqKDIM&list=PLhpEK-_b7mfGsQNoc9wM4EEZJyxb8U7cd&index=3

Selles London Realile* antud intervjuus räägib erru läinud biokeemik Rupert Sheldrake eluspüsimiseks vajalikust hoiakumuutusest. Tänulikkus on Sheldrake'i sõ...

Võimalused versus paratamatus :-)
Alati on valik!

Võimalused versus paratamatus :-)
Alati on valik!

NLP Praktikute 38.-s lend - väljendugu teie potentsiaal parimal viisil ümbritsevas keskkonnas. /Tiibeti õnnistus/
Kuna inimmõistus liigub enamjaolt rajal: oletus – järeldus- reageering, täites tekkivaid infotühimikke endi eeldustega, siis olgu öeldud, et pildil helkivad klaasid on täidetud isetehtud alkoholivaba vaarikamojitoga :)
Teekonna kokkuvõte Urmas Kamdroni värsivõtmes:

NLP on investeering,
sõber Silver eksponeeris.
Ütles minema ma pean,
et suures pildis teeb see head.

Mõeldud tehtud regatud,
investeering tagatud,
kas see parim, seda näeme,
kui detsembris torti sööme.

Aprillis startis lootus uus,
sai kokku grupp, mis tunudus tuus.
Sai paika pandud koha ankur,
jaht loomulikult Pärnus randus.

Mul palju mälestusi siin,
ja Räämalt algav vereliin,
kuid mitte enam poksiklubi,
vaid intellekt ja uued huvid.

On avanenud uued kaardid,
siin kõiki - ässad, kunnid, daamid.
On igal meist ju oma lugu,
mis läbi aasta tuure kogus.

Mis on see võit, mis grupist saame,
mask langeb, avaneb me vaade.
On kõigi hinges mõned karid,
ning õiged sõnad just kui ravi.

Miks ütled asju, mida mõtled,
su komminikatsioon saaks olla nõtkem.
Sa soovid peegelpildi muutust,
su mõttemuster vajab uudsust.

Wessetil on uhke sviit,
kõik alguse ju saabki siit.
On igal korral oma nägu,
vaid üks on selge, meil hajub hägu.

Ning kui sa lahkud koduteele,
on palju mõtteid puhtal meelel.
Sa tunned kergust, uusi tuuli,
kuid tead, et lahendamist jäi veelgi.

Me käikudest on saand rutiin,
ning turvatsooni loob see tiim.
Sa tahad tulla, tahad olla,
su arengul on purjed valla.

Birgit, Helin, Evelin ja Marge. Endrik, Getter, Silver, Andres. Diana, Karin, Anu, Ave, Verner, Merike ja Viive. Ave, Külli nüüd on aeg, võtta kokku aasta nael. Tõuske toolilt suurde ringi, siis kaheks loe ja saadki kingi...

NLP Meisterpraktikute "koolitusampsudest" inspireeritud haikud:
1.
Ankrud on loodud
Karini meelelaev teel
Roosivee lummus
2.
Väärtuste väärtus
Elliko teab ja juhib
Olla kooskõlas
3.
Teema on rapport
Merike usaldust loob
Tähine side
4.
Tasandite tants
Siret selgitab samme
Kiht kihi haaval
5.
Tajupositsioon
Tajutav Kenedi poolt
Maailm avardub
6.
Usk on ulakas
Kristjan kirjeldab miks nii
Lohutav teada
7.
Krutskeid täis on keel
Ülla briljantne poetab
Meeles ja keelel
8.
Meeled terased
Ülle VAK-stiile timmib
Tunnen... Kuulen... Näen
9.
Programme palju
Merike "metat" pakub
Sama... erinev
/Ave/

Eesti NLP Instituudist said täna tuule tiibadesse NLP Meisterpraktikud :)

NLP alusfilosoofia - taustaoletused - sõnas ja pildis, NLP Praktikute 39.rühma vaates :)

2020 sügisel alustame järgmise NLP KOOLITAJA väljaõppekursusega.
Pikemalt loe kursuse kohta https://www.facebook.com/events/485138195598358/
http://nlpinstituut.ee/koolitused/nlp_valjaoppe_kursused_oppekavad/

nlpinstituut.ee

Eesti NLP Instituut

nlpinstituut.ee Oodatav tulemus: koolituse läbinud osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ja valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.

nlpinstituut.ee

Eesti NLP Instituut

Sügisesed uudised NLP Instituudi poolt: nii Pärnus (19.09, 17.10 ja 7.11) kui ka Tallinnas (25.09, 16.10 ja 6.11) taas 3-päevane koolitus teemal "Ennastvaldav õpetaja/koolitaja". Tänapäevane õpikäsitus toetab enesest teadlikku ja sotsiaalselt kompetentset õpetajat/koolitajat, nende kompetentside arendamine on rohkem enda asi. "Tänapäeva kultuur on ära retsinud inimese sisekõne, keegi ei õpeta enam inimesele, milline on tee iseenda juurde." (Valdur Mikita)
Oleme Eesti NLP Instituudis võtnud südameasjaks tegelda õpetaja/koolitaja isiksusliku arenguga, sest kompetentsust realiseerib indiviid - konkreetne isik sõltuvalt oma sisemaailmast. Seda kinnitavad ka meie enda rikkalikud kogemused.
Koolituse info leiad nlpinstituut.ee uudiste rubriigist.
"Mõnikord olen üritanud mõtte eest ärahüppamist. Hüppad enne eest ära, kui mõte sind tabab, segaduses mõte rabeleb veidi rohul ja seejärel viirastus kaob. ... Nõndaviisi muutub iga sõna, mille eest ära hüpatakse, tähendamissõnaks. Niiviisi võib proovida näiteks mure eest ärahüppamist. Peale õnnestunud hüpet jääb hingehäda inimesele rumala näoga järele vaatama." (Valdur Mikita)

nlpinstituut.ee Oodatav tulemus: koolituse läbinud osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ja valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.

Kaunist ja elamuslikku suve kõigile!
Sügiseplaanide koostamiseks saate vaadata nlpinstituut.ee uudiste rubriiki, kus näha kõigile avatud kursused. NLP praktiku sügisene kursus on peaaegu täis (hetkel 4 vaba kohta). Enesevaldamist saab aga sel sügisel harjutada nii Pärnus kui Tallinnas. Ja alati oleme rõõmsad sõnumeid, kirju, teateid saades!
Tervitustega Pärnust!

Meisterpraktikud tööhoos - mudelid kaaslase oskusest on peagi valmimas.

„Isiklik areng tugineb usule, et oled enese arendamiseks vajalikku pingutust, aega ja energiat väärt.“ Denis Waitley
Saadaval on veel mõned kohad südasuvisesse eneseväestamise laagrisse „ÄRATA ENESE VÄGI, AVASTA TAIMEDE VÄGI“
Eneseväestamise laagris keskendume:
• Isiklikku heaolu ja mõjujõudu tagavate tegurite tundmaõppimisele.
• Ümbritsevast keskkonnast (loodusest) väe ammutamise viisidele.
• Taimede tundmaõppimisele ja kasutamisele.
• Loodustunnetuse ja suhete teadlikkuse avardamisele.

22.07 esmaspäev
ENESES OLEVA VÄE ÄRATAMINE
13.00 – 14.00 saabumine, tutvumine
14.00 – 20.00 praktilised tegevused enese- ja loodustunnetuse tugevdamiseks. Saadud kogemuste mõtestamine ja rakendatavus igapäevaelus.
17.00-17.30 toitumine
20.00 – lõkkeõhtu, lõkkejutud. taimede keraamika ja lõkketoidud

23.07 teisipäev
TAIMEDE VÄE AVASTAMINE
9.00 – 9.30 hommikune väestav keha-vaimu-hinge laadimine
9.30 – 10.00 hommikusöök
10.00 – 19.00 praktilised tegevused taimede ja nende väe tundmaõppimiseks. Saadud kogemuste mõtestamine ja rakendatavus igapäevaelus.
14.00 – 15.00 toitumine
19.00 – saunaõhtu väetaimedest vihaga

24.07 kolmapäev
SUHETE VÄGI
9.00 – 9.30 hommikune väestav keha-vaimu-hinge laadimine
9.30 – 10.00 hommikusöök
10.00 – 16.00 praktilised tegevused enese ja ümbritseva (loodus, taimed, inimesed) suhete teadvustamiseks. Saadud kogemuste mõtestamine ja rakendatavus igapäevaelus.
13.00 – 14.00 lõunane kehakinnitus
16.00 lõpetamine ja koduteele asumine

Laagri läbiviijad: Kristel Vilbaste ja Ave Eero
Toimumiskoht: Pärnumaal metsade rüpes (täpsem kohalejõudmise „legend“ laagrisse registreerunutele)
Ööbimine: 6 kohta majas, 6 kohta telkides.
Grupi suurus: Maksimaalselt 12 inimest
Osaluspanus: 200 eurot + 20 % km (40 eurot), kokku 240 eurot. Osaluspanus katab kulutused toidule, ööbimisele, saunale ja koolitusmaterjalidele.
Registreerumine: [email protected], mob. 56464265.
Registreerumine kuni 15.06.2019 või kuni kohti jätkub.

Isiksustega suhtlemist eeldavas ametis ei õnnestu põgeneda omaenda isiksuse eest. Õppimissituatsioon on valgusvihk, mis toob isiksuse esile. (E. Saarinen, K. Lonka, Muutumised. 2004)
Inimene (koolitaja) võib olla suurte teadmiste ja tõendatud kompetentsidega, kuid need tõendatud kompetentsid ei pruugi piisaval määral väljenduda tema tegevuses, töös, kui ta ei saa hakkama oma siseilma juhtimisega.
Enesevaldamise koolitus taas sügisel. Info nlpinstituut.ee uudiste rubriigis.

Parimad(t)!

NLP praktikud 37.grupi lõpetamine :)

NLP praktikud 37.grupi lõpetamine :)

NLP Praktikute 37.grupi lõpetamine :)

Me suudame ehitada omaenda potentsiaali. /Anders Ericsson/
NLP Meisterpraktikud 2019 alustasid oma meisterlikkuse lihvimise teekonda.

Jälle pisut teadlikumad - eilne õppepäev!

Mõistlikud inimesed kohandavad ennast maailmaga. Ebamõistlikud inimesed kohandavad maailma endaga. Just sellepärast sõltubki progress ebamõistlikest inimestest. /George Bernard Shaw/

NLP praktiku grupp tööhoos. Üks pool grupist :-)

[04/01/19]   Juba sel nädalal alustab uus NLP praktiku väljaõppekursus, mis täitus `ääreni`. Lohutuseks hilinenutele - järgmine kursus algab juba oktoobris. Jälgige kodulehe nlpinstituut.ee uudiste rubriiki!

Et istunud kord vanatüdruk surnuaias pingil ja jutustanud:
"Kõik armusid, mina olin ettevaatlik,
kõik abiellusid, mina olin ettevaatlik,
kõik said lapsed, mina olin ettevaatlik,
kõik lahutasid, mina olin ettevaatlik,
kõik armusid uuesti, mina olin ettevaatlik,
nüüd on nad kõik surnud,
Mina olen ettevaatlik."
Head naistepäeva!

Nii arvutid kui rakud on programmeeritavad. Programmeerija on väljaspool arvutit või rakku. (B. Lipton)

Tashi Delek - ma näen sinus peituvat suurepärasust! NLP Praktikute väärtustav pilk märkas ... :)

Hoogsalt alanud uus aasta on kindlasti toonud uusi teostamist ootavaid plaane ja ideid. NLP Instituudis alustab ka sel kevadel uus NLP Praktiku väljaõppekursus: https://nlpinstituut.ee/2018/10/20/alanud-on-registreerimine-05-04-2019-alustavale-nlp-praktiku-valjaoppekursuse-gruppi-nr38/
Sul on võimalus registreeruda, et saada värskeid impulsse, toetust ja väge oma parima "mina" realiseerimiseks.

Want your school to be the top-listed School/college in Pärnu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Veebikursus "Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?"
Mis on NLP ja kus seda õppida?

Location

Category

Telephone

Address


Supeluse 26
Pärnu
80010

General information

MTÜ Eesti NLP Instituudi Koolituskeskus omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba nr 5831 HTM.
Other Education in Pärnu (show all)
Pernova Loodusmaja Pernova Loodusmaja
A. H. Tammsaare Pst 57
Pärnu, 80019

Meie moto on "Uus põlvkond, teadlik tulevik".

Autosert / Kutselise Autojuhi Koolituskeskus Autosert / Kutselise Autojuhi Koolituskeskus
Aida 5-205
Pärnu, 80010

Veoauto- ja bussijuhtide koolituskeskus. C, CE, D- kategooria õpe + täiend- ja ametikoolitused (kood 95).

Maarja Punupatsid Maarja Punupatsid
Tallinna Maantee 1
Pärnu, 80036

Juuksed on ehe, millega annab teha paljut :). Punupatsid on silmapaistvad ja mugavad! Olen õnnistatud ja tänulik, et mulle on antud selline anne :)

Pärnu Vabahariduskeskus SA Pärnu Vabahariduskeskus SA
Pühavaimu 26
Pärnu

SMARTEstonia SMARTEstonia
Pärnu

SMART OÜ (reg. 12890693) Andrin Ratiste [email protected] 53363702 Siim Pukk [email protected] 56896898

Viru laulik ja Koidula Viru laulik ja Koidula
Jannseni 37
Pärnu, 80032

Dokumentaalnäidend kahes vaatuses Osades Kaili Viidas (Endla teater) ja Elmar Trink (Koidula muuseum)

Noorte Kotkaste Pärnumaa malev Noorte Kotkaste Pärnumaa malev
Tallinna Mnt 49a
Pärnu

Noorte Kotkaste Pärnu maleva facebooki leht.

Õpipunkt Õpipunkt
Kuninga 19
Pärnu

Pakume 1.–9. klassi õpilastele tuge õppimisel ning lisatunde eksamiks valmistumisel järgmistes õppeainetes: matemaatika ja inglise keel.

Oma Kool OÜ Oma Kool OÜ
Papiniidu 5a
Pärnu, 80024

Kui tunned, et hing ihkab koguda uusi teadmisi või vajad abi kodutöödes, siis pöördu Oma Kooli.

Ansambel Merileid Ansambel Merileid
Hospidali 22-2
Pärnu, 80034

Pernova Hariduskeskus Pernova Hariduskeskus
Kooli 6B, Pärnu
Pärnu, 80016

Pernova Hariduskeskus pakub huvitegevust kolmes õppehoones.Loodusmaja, Tehnikamaja ja Motomaja pakuvad teenust nii kogukonnale kui ka Pärnu külastajatele.

Savii Digital Savii Digital
Jannseni 36b
Pärnu, 80041

Welcome to Savii Digital - Crypto and Blockchain Marketing agency The marketing agency with a focus on the worlds of cryptocurrency, blockchain and ICO promotion!