Eesti NLP Instituut

MTÜ EESTI NLP INSTITUUT on Eestis ainuke NLP baastaseme (NLP Praktik) ja edasijőudnute taseme (NLP Meisterpraktik) ja NLP Koolitajate VÄLJAŐPPEKURSUSI korraldav organisatsioon.

1994.a. toimus Eestis meie initsiatiivil esimene NLP koolitus, Soome NLP Traineri Lauri Heikkilä läbiviimisel. Oleme NLP metoodika „maaletoojateks“ ja innustunud edendajateks Eestis. Meie poolt läbiviidavad regulaarsed NLP praktikute ja meisterpraktikute väljaőppekursused Eestis said alguse 1997.a. Huvi ja vajadus kaasaegse rakenduspsühholoogia suuna - neuro-lingvistilise programmeerimise - teadmi

Photos from Eesti NLP Instituut's post 03/08/2022

Lepaninal toimunud NLP suvekool 2022, "Positiivsed muutused", sai selleks korraks läbi. Positiivsete muutuste protsess aga kestab. Aitäh kõigile osalejatele kahe inspireeriva, värskeid mõtteid tootva ja jõustava päeva eest! Igaühes on olemas kõik ressursid, mis on vajalikud soovitud muutuste elluviimiseks!
Uue kohtumiseni NLP suvekoolis 2023 8.-9.augustil 2023.🌞

12/07/2022

NLP SUVEKOOLI 2.-3.08.2022 vabanes 2 kohta - kes ees, see sees. 😊 Kirjuta [email protected]

16/05/2022

VIII koolitajate mittekonverentsil (teemaks: täiskasvanuõpe ja koolitaja kompetentsus kriisi ajal) toodi välja, et üldhariduskoolides juba kasutatakse ümberpööratud klassiruumi, seda tuleks teha ka täiskasvanukoolitusel.
Tegutsedes 4C metoodika alusel (S. L. Bowman) on ka täiskasvanukoolituses `klassiruum ümberpööratud`, so õppija on esiplaanil, õppija on keskne ja ennastjuhtiv, koolitaja on tagaplaanil.
Järgmine 4C metoodikat käsitlev ja samal metoodikal põhinev koolitajameisterlikkuse koolitus algab juba 2. septembril 2022 Pärnus. Registreerimine on avatud!
MTÜ Eesti NLP Instituut on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ning Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige.

Photos from Eesti NLP Instituut's post 09/05/2022

Hiljuti toimunud aktsionäride koosolekul avaldas investeerimisguru Warren Buffett parima investeeringu saladuse. Noor neiu, kes uuris Buffetilt küsimuste voorus, mis aktsiat vanameister praegu ostaks, võttes arvesse, et on inflatsiooniline keskkond ja aktsiatel ei lähe väga hästi, sai ta Buffetilt vastuseks: "Sa pead olema milleski väga hea, oma eluala parim spetsialist. Seda ei saa keegi sinult ära võtta, mis tähendab, et sind on vaja, sul on alati raha ja sa ei pea turgude ega aktsiate pärast majanduslanguse ajal muretsema. Parim investeering on enda oskuste maksimaalne arendamine, et saada väga heaks selles, mida sa teed.“
Kutsume enese ja oma kutseoskuste arendamist huvitatud täiskasvanute koolitajaid 02.09.2022 algavale kutseoskuste lihvimise kursusele "Koolitajameisterlikkus".
Täpsem info kursuse, moodulite toimumise aegade ja kursusele registreerumise kohta: https://nlpinstituut.ee/2022/05/09/alanud-on-registreerimine-02-09-2022-alustavale-taiskasvanute-koolitajate-kutseoskuste-arendamise-kursusele-koolitajameisterlikkus/

Photos from Eesti NLP Instituut's post 09/05/2022

Head NLP Praktiku kursuse huvilised - alanud on registreerumine uude, 13.01.2023, alustavasse NLP Praktiku taseme väljaõppekursusele nr. 45.
Info kursuse kohta ja registreerumine: https://nlpinstituut.ee/2022/05/09/alanud-on-registreerimine-nlp-praktiku-taseme-valjaoppekursusele-nr-45-mis-toimub-13-01-26-08-2023-parnus-villa-wessetis/

Photos from Eesti NLP Instituut's post 07/05/2022

NLP Praktikute 43. lend - tuult teile tiibadesse! ☀️

It's now easier to send Eesti NLP Instituut a message. 20/03/2022

It's now easier to send Eesti NLP Instituut a message.

It's now easier to send Eesti NLP Instituut a message.

07/03/2022

"Positiivsed muutused küpsevad positiivsete inimeste keskel" - NLP suvekooli 2.-3.08.2022 on jäänud 3 viimast vaba kohta.

Photos from Eesti NLP Instituut's post 13/02/2022

See, kes tunneb teisi on tark.
See, kes tunneb ennast on valgustunud. /Lao Tzu /
NLP Meisterpraktikute 2021 / 2022 lend sai täna tuule tiibadesse. Hoogu teile, armsad!

26/01/2022

NLP suvekool tuleb taas!
2.-3.augustil 2022 toimub Pärnumaal Lepaninal kolmas Eesti NLP Instituudi lõpetanud NLP Praktikute, meisterpraktikute ja koolitajate kokkutulek-suvekool. Suvekooli (14 ah/h) keskseks teemaks on sedapuhku positiivsed muutused. Mõtestame, kogeme-katsetame, sünteesime, järeldame. Kokkutuleku hingeks ja südameks on kõik kokku tulijad, kokkukutsujateks ja koolituste eestvedajateks NLP treenerid Viive, Ave, Külli.
Toimumiskoht: Lepanina Puhkekeskus Pärnumaal. https://www.lepanina.ee/
Toimumisaeg: 02.-03.08.2022
Osalustasu: 252 eurot (sisaldab käibemaksu)
Osalustasus sisaldub ööbimine kahekohalises merevaate ja rõduga toas, saabumiskohv, hommikusöök ja 2 lõunasööki, suvekoolis osalemine ja suvekooli kirjalikud materjalid.
Registreerumine: [email protected] hiljemalt 30.03.2022 või kuni kohti jätkub. Kokkutuleku kohtade arv piiratud kuni 40 osalejaga.
Registreerumisel arve alusel ettemaks 96 eurot (sisaldab käibemaksu), palun anna registreerudes teada, kellele arve esitada. Ettemaksu laekumine on kokkutuleku registreeringu kinnituseks. Teine osamaksu arve summas 156 eurot (sisaldab käibemaksu) laekub sinu postkasti juunis 2022.
Suvekooli kava:
Teisipäev, 02.08.2022
10.30 - 11.00 saabumine ja saabumiskohv
11.00 – 14.00 suvekool „Positiivsed muutused“
14.00 – 15.00 lõuna ja tubadesse majutumine
15.00 – 19.00 suvekool „Positiivsed muutused“
19.00 - ... meri, päikeseloojang, kogemustevahetus heade kaaslastega

Kolmapäev, 03.08.2022
10.00 – 14.00 suvekool „Positiivsed muutused“
14.00 – 14.30 lõunasöök ja kokkutuleku lõpetamine

03/01/2022

TÄISKASVANUTE KOOLITAJA KOOLITUS "Koolitajameisterlikkus"
21.01. – 4.06.2022
8 kahepäevast moodulit (kokku 128 tundi)

Toimub Pärnus, villa Wesseti seminariruumis
Grupi suurus: Maksimaalselt 12 inimest
Koolituse läbiviijad Ave Eero ja Viive Einfeldt on pikaajalise kogemusega oma valdkonna
praktikud ning täiskasvanute koolitaja kutse 7. taseme omanikud.
Koolituse maksumus: 1300 eurot + km (1560 eurot käibemaksuga). Koolituse maksumus
sisaldab koolitusmaterjale ja kohvipause. Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa.
Sellele koolitusele kehtib tulumaksusoodustus 20% (vt Tulumaksuseadus § 26 lg 2 ja lg 21).
Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust.
MTÜ Eesti NLP Instituut on Töötukassa koolituskaardi koostööpartner ning Eesti
Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras liige.
Koolitusele registreerimine e-mailil: [email protected]

Koolitaja väljaõpe põhineb õppimist käsitlevatel aju-uuringutel, kaasaegsel õpiteoorial ning süsteemsel õppijakesksel õpi- ja õpetamismetoodikal (S. L. Bowman jt). Koolitusel arendatakse täiskasvanute koolitaja kompetentse ning soovi korral valmistutakse
täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks. Koolitusel läbitakse täiskasvanute koolitaja kutse 5. ja 6. taseme kompetentsid.

Igas moodulis keskendutakse erinevate teemade käsitlemisel kolmele aspektile: koolitaja isiksuslik meisterlikkus (väärtuste ja põhimõtete teadlik kasutamine, enesejuhtimine ja eneserefleksioon), koolitaja süsteemne lähenemisviis (terviku nägemine, protsesside juhtimine ja analüüs) ja koolitaja konkreetsed tegevused (tegevuste kavandamine seoste loomiseks, uute teadmiste ja oskuste õppimiseks, õpitu harjutamiseks ja hindamiseks).

Koolituse käigus saavad osalejad rakendada koolitajaoskusi grupitöödes, simulatsioonides ja lühikoolituste läbiviimisel, millele järgneb osalejate ja koolitaja tagasiside ning koolitajate
eneserefleksioon.

MOODULITE TOIMUMISAJAD
I moodul 21.-22.01.2021
Mida tähendab koolitajaks olemine?
• Nüüdisaegne õpikäsitus
• Täiskasvanu õppimine ja koolitamise põhimõtted
• Ajusõbralik õppimine
• Õppimise neli faasi
• Koolituse kavandamine ja õppimisprotsessi ettevalmistamine
• Täiskasvanute koolitaja eneseanalüüsi formaadi tutvustamine ja jagamine

II moodul 18.-19.02.2022
Kuidas toetada täiskasvanute õppimist?
• Koolituse läbiviimine ja juhtimine
• Õpiprotsesside juhtimine
• Grupiprotsesside arvestamine koolitamisel
• Isikliku arengu protsesside suunamine

III moodul 11.-12.03.2022
Milliste seoste loomine on vajalik tulemuslikuks õppimiseks?
• Õppimisprotsessi läbiviimine: seoste loomine
• Ühenduste loomine: õppija-õppija, õppija-teema, õppija-isiklikud eesmärgid, õppijaõpiväljundid, esmasuse-värskuse põhimõte
• Erinevad õppijakesksed tegevused seoste loomiseks

IV moodul 01.-02.04.2022
Kuidas uusi teadmisi õppijakeskselt käsitleda?
• Õppimisprotsessi läbiviimine: uute teadmiste käsitlemine koolitusel
• Mõistete kaartide ja jooniste kasutamine
• Interaktiivsed uued info käsitlemise viisid
• Erinevad õppijakesksed tegevused uute teadmiste omandamiseks

V moodul 29.-30.04.2022
Kuidas harjutada uute teadmiste ja oskuste kasutamist?
• Õppimisprotsessi läbiviimine: harjutamise tähtsus õppimisel
• Mõjusa harjutamise elemendid
• Vigadest õppimine
• Erinevad õppijakesksed tegevused omandatud teadmiste kasutamiseks ja uute oskuste
• harjutamiseks

VI moodul 13.-14.05.2022
Kuidas õpitut hinnata ja rakendamist kavandada?
• Õppimisprotsessi analüüs ja hindamine
• Kokkuvõtete ja järelduste tegemine
• Õppijate juhitud kokkuvõtted
• Õppijakeskne hindamine ja tegevusplaanid
• Õpitu tähistamine õppijate juhtimisel

VII moodul 27.-28.05.2022
Kuidas koolitusel toime tulla vastupanu ja keeruliste olukordadega?
• Õppimisprotsessi käigus tekkivate keeruliste olukordade ja vastupanu käsitlemine
• Koolitaja eneseregulatsioon pingeolukordades
• Õppijate seisundi juhtimine ja õppimist toetava õhkkonna taastamine

VIII moodul 3.-4.06.2022
Mida on vaja täiskasvanute koolitaja kutse taotlemisel ja taastõendamisel?
• Täiskasvanute koolitaja kutsestandard ja eetikakoodeks
• Koolitaja kompetentsipõhine eneseanalüüs
• Koolitajaoskuste eksam: lühikoolituse läbiviimine, eneserefleksioon ja tagasisidestamine
• Õpitu pidulik tähistamine

01/01/2022

NLP Instituudi uksed ja koolitajate südamed on ka uuel, 2022. aastal, avatud arengutoe pakkumiseks.

15/12/2021

Koolitajameisterlikkus 2022

Koolitajatena "küpseme" ise järjepidevalt uusi oskusi, teadmisi ja taipamisi omandades. Selle kinnituseks on ka alljärgnev lühike videotutvustus 21.jaanuaril 2022 Eesti NLP Instituudis algavast täiskasvanute koolitajate kursusest "Koolitajameisterlikkus". Esimene katsetus videot üles laadida nii, et see kõigile avaneks, päädis omamoodi fiaskoga. Ent tagasilöögid on õppimise kalliskivideks ja healt digihaldjalt väärtuslikku juhatust saanuna õnnestus teine katse suurepäraselt. Huumorimeelest, optimismist ja õppija fookusest on alati abi. :)
Koolitajameisterlikkuse kursusele registreerumine: [email protected]

06/12/2021

Tee endale parim kingitus!
Täiskasvanute koolitaja väljaõppekursus koolitajameisterlikkuse arendamiseks on taas alustamas.
Oodatud on kõik, kes on huvitatud õppimist käsitlevatest aju-uuringutest, kaasaegsest süsteemsest õppijakesksest õpi- ja õpetamismetoodikast (S. L. Bowman jt), õpitava kohesest rakendamisest ning hindavad head seltskonda :-)
Koolitus arvestab täiskasvanute koolitaja kutse 5. ja 6. taseme kompetentsi nõuetega ning soovi korral saab valmistuda täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks.
Koolitajateks on pikaajalise kogemuse ja kutsetunnistusega (7. tase) Ave Eero ja Viive Einfeldt.
Registreerumine ja küsimused [email protected] või nlpinstituut.ee/uudised

05/12/2021

NLP Praktikute 42. grupp lõpetas - õnne, edu ja tulemuslikku praktiseerimist teile!
Alanud on registreerimine 18.03.2022 alustavasse NLP Praktiku taseme väljaõppekursusele nr 44.
https://nlpinstituut.ee/2021/12/05/alanud-on-registreerimine-nlp-praktiku-valjaoppekursusele-nr-44-mis-algab-18-03-2022-parnus/

Photos from Eesti NLP Instituut's post 28/11/2021

NLP Koolitajate kolmas lend tuult teile tiibadesse!

Photos from Eesti NLP Instituut's post 08/10/2021

NLP Meisterpraktikud uurimas-analüüsimas Robert Kegan'i isiksuse kasvu etappe.

25/08/2021

Täiskasvanute koolitaja koolitajameisterlikkuse koolitus Pärnus algab taas 1. oktoobril. Täpsem info: https://nlpinstituut.ee/2021/05/06/alanud-on-registreerimine-sugisel-2021-alustavale-taiskasvanute-koolitajate-koolitusele-koolitajameisterlikkus/
Koolitaja väljaõpe põhineb õppimist käsitlevatel aju-uuringutel, kaasaegsel õpiteoorial ning süsteemsel õppijakesksel õpi-ja õpetamismetoodikal (S. L. Bowman jt). Koolitusel arendad täiskasvanute koolitaja kompetentse ning soovi korral valmistud täiskasvanute koolitaja kutse taotlemiseks.
Koolitajad on täiskasvanute koolitaja kutsega (7. tase) Ave Eero ja Viive Einfeldt.
Eesti NLP Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi partner.

Photos from Eesti NLP Instituut's post 05/08/2021

NLP suvekool 2021 Lepaninal on selleks korraks läbi saanud. Olid imeliselt inspireerivad ja positiivsest energiast pakatavad päevad. Aitäh kõikidele osalejatele koosloome, sisemise tarkuse jagamise ja täiega kohalolu eest! Taaskohtumiseni järgmise aasta augustis NLP suvekoolis 2022! 🤗

Photos from Eesti NLP Instituut's post 04/08/2021

Esimene päev suvekoolis möödub lennukalt vaimse vormi laineil.

Photos from Eesti NLP Instituut's post 04/08/2021

Täna algab Lepaninal NLP suvekool 2021.

28/04/2021

ÄRATUS! järjekordne NLP praktiku väljaõppekursus on algamas sügisel Pärnus. Grupi suurus on piiratud. Registreerida saab nii kodulehel kui emailil [email protected] . Täpsemalt vaata kodulehelt https://nlpinstituut.ee/2021/04/28/algas-registreerimine-nlp-praktiku-taseme-43-valjaoppekursusele/ 🥰

12/04/2021

Oh suvekool, suvekool, millal sina tuled...? Juba augustis kohtume Lepaninal ja turgutame oma vaimset vormi. Registreerimine avatud, kuni kohti jätkub. 🌞

Photos from Eesti NLP Instituut's post 07/11/2020

NLP Koolitajate ja NLP Praktikute koosloome: NLP Koolitajad NLP Praktikute õpi- (ja grupi- ja isiksusliku kasvu) protsesse juhtimas.

Photos from Eesti NLP Instituut's post 24/10/2020

Ühine arenguteekond sai väärilise punkti NLP Meistrite tänasel lõpueksamil 🤩

03/10/2020

VAK õhtusöömaaeg Wessetis...

02/10/2020

Täna alustab uus NLP Koolitajate väljaõppekursus - rõõmsat arenguteekonda!

Photos from Eesti NLP Instituut's post 26/09/2020

NLP Meistrid tööhoos. 😊

13/08/2020

Lehvitustega äsja lõppenud NLP suvekoolist. 🤩

Photos from Eesti NLP Instituut's post 12/08/2020

NLP suvekool 2020 Lepaninal

28/04/2020

Veebikursus "Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?"

28/04/2020

Veebikursus "Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?"

Nii inimese kui koolitajana olen veenunud, et elu väljakutsetes on alati kasvuvõimalused peidus. Mingid asjad võivad meid rööpast välja viia, negatiivsed välismõjud me plaanid uppi lüüa, kuid meie kõigi käsutuses on õppimisvõime ja isiklike väärtuste näol tõelised võluvahendid, mida saame alati enda (ja teiste) hüvanguks kasutada.
Üheks võimaluseks neile, kes soovivad praegust aega kasutada oma sisemise tugevuse teadlikuks kasvatamiseks, on veebikursus „Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?“ (8 x 3 ak/tundi, kokku 24 ak/tundi).

Kursuse eesmärk: Leida endale sobivaid enesejuhtimise ja -väestamise võtted, eristada väärtuspõhiseid valikuid „automaatpiloodil“ reageerimisest ja planeerida kasulikke tegevusstrateegiaid.

Toimumiskoht: zoom.us veebikeskkond

Kursuse ajakava ja käsitletavad teemad:
5. mai kell 10.00-12.30: Kuidas painavate mõtetega toime tulla?
7. mai kell 10.00-12.30: Kuidas oma emotsioone taltsutada?
12. mai kell 10.00-12.30: Kuidas arukalt otsustada?
14. mai kell 10.00-12.30: Kuidas täie tähelepanuga käesolevas hetkes kohal olla?
19. mai kell 10.00-12.30: Kuidas enda väärtustest jõudu ammutada?
21. mai kell 10.00-12.30: Kuidas olulisele keskenduda?
26. mai kell 10.00-12.30: Kuidas oma sisemisele tarkusele ligi pääseda?
28. mai kell 10.00-12.30: Kuidas eneseusaldust kasvatada?

Koolituse läbiviija: Ave Eero
Koolitusele registreerumine e-mailil: [email protected]
Viimane päev registreerumiseks on 3.mai 2020
Koolituse maksumus: ühe 3ak-tunnise veebikoolituse maksumus osalejale on 30 eurot (sisaldab 20 % käibemaksu). Tasudes kogu kursuse eest korraga on maksumuseks osalejale 216 eurot (sisaldab 20% km).

Millist kasu võid sellelt kursuselt oodata?
Olen märganud, et koolitusteemadesse süvenemine veebikursuse ettevalmistamise protsessis on pannud mind selgemini märkama neid mänge, mida aju meiega mängib; jälgima oma suhet mõtete ja emotsioonidega ning seda vajadusel reguleerima; teadvustama selgemalt otsuse tegemise protsessi; hoidma oma tähelepanu käsiloleva tegevuse juures (ja vajadusel seda sinna tagasi tooma); ühenduma enda jaoks oluliste väärtustega ja endale meenutama, miks ma midagi teen; tegutsema väärtustest (mitte uitmõtetest või hetkeemotsioonidest) juhituna; suunama oma jõupingutused sellele, mida tõepoolest saan kontrollida; seadistama olukorrale lähenemise vaatenurka ja olema kontaktis vaatleva osaga endast; usaldama rohkem ennast.
Tõenäoliselt võid midagi sarnast kogeda, kui oled valmis ühe kuu jooksul panustama õppimisse (teemadesse süvenemisse ja arutlemisse, harjutuste praktilisse läbitegemisse, oma eluga seoste loomisse ja iseseisvasse uurimisse) oma aega ja energiat.

Kursusele registreerunud saavad enne koolituse algust:
1.Pdf- formaadis koolitusmaterjali (teemakäsitlust, harjutusi, küsimusi ja lugemissoovitusi edasiseks süvenemiseks). Soovi ja võimaluse korral saate materjali endale välja printida.
2.Lingi, mille kaudu koolitusel osalemiseks zoom.us keskkonda sisse logida.

Koolitusel osalemiseks vajad arvutit, millel töötab kaamera ja mikrofon (testi enne koolitust); paberit - pliiatsit kirjutamiseks ja harjutuste tegemiseks.

Photos from Eesti NLP Instituut's post 03/04/2020

Kui vajad värskeid ideid ...
https://app.voomly.com/f/bQ_E1TSX0

30/03/2020

"Ole see, kes energiat annab, mitte see, kes seda ära võtab."
Hea meelega oleme need, kes energiat annavad.

Praegune olukord pakub palju vaba aega, mida me saaksime kasutada ka veebipõhiste õpiampsude pakkumiseks. Meil endal on mitmeid mõtteid. Kuid me küsime hoopis teilt. Milliste teemade suhtes on teil praegusel ajal kõige suurem huvi ja vajadus? Milliseid probleeme tahate lahendada? Milles soovite julgustust? Ootame teilt kommentaare. Tänu!

30/03/2020

Praegune olukord pakub palju vaba aega, mida me saaksime kasutada ka veebipõhiste õpiampsude pakkumiseks. Meil endal on mitmeid mõtteid. Kuid me küsime hoopis teilt. Milliste teemade suhtes on teil praegusel ajal kõige suurem huvi ja vajadus? Milliseid probleeme tahate lahendada? Milles soovite julgustust? Ootame teilt kommentaare. Tänu!

Rupert Sheldrake: "Lahendus peitub tänulikkuses." 25/03/2020

Rupert Sheldrake: "Lahendus peitub tänulikkuses."

Tundub, et praegu on just sobiv aeg oma mõtlemist kohendada :-)
https://www.youtube.com/watch?v=_yqkdUqKDIM&list=PLhpEK-_b7mfGsQNoc9wM4EEZJyxb8U7cd&index=3

Rupert Sheldrake: "Lahendus peitub tänulikkuses." Selles London Realile* antud intervjuus räägib erru läinud biokeemik Rupert Sheldrake eluspüsimiseks vajalikust hoiakumuutusest. Tänulikkus on Sheldrake'i sõ...

24/03/2020

Võimalused versus paratamatus :-)
Alati on valik!

23/03/2020

Võimalused versus paratamatus :-)
Alati on valik!

Videos (show all)

Koolitajameisterlikkus 2022
Veebikursus "Kuidas hoida jalad maas ja pea selge?"
Mis on NLP ja kus seda õppida?

Location

Category

Products

VIIME LÄBI JÄRGMISI VÄLJAÕPPEKOOLITUSI:
NLP PRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS – avatud kõikidele huvilistele. Rühma alustamise aegu jälgi uudistest.
NLP MEISTERPRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS – NLP Praktiku sertifikaadi omanikele. Koolitusrühm komplekteeritakse ja avatakse sooviavalduste laekumisel Eesti NLP Instituudi e-mailile [email protected]
NLP KOOLITAJATE KOOLITUSE VÄLJAÕPPEKURSUS – NLP Meisterpraktiku sertifikaadi omanikele. Koolitusrühm komplekteeritakse ja avatakse sooviavalduste laekumisel Eesti NLP Instituudi e-mailile [email protected]
NLP PRAKTIK ÕPETAJATELE – õpetajatele ja teistele haridustöötajatele (avatud rühmad ja koolide poolt tellitav kursus)
VIIME LÄBI TÄIENDKOOLITUSI ORGANISATSIOONIDELE. Näidisprogrammid ja teemad kodulehel. Tellides meilt koolituse koostame koolitusprogrammi just teie vajadustest lähtuvalt.

Telephone

Address


Supeluse 26
Pärnu
80010

General information

MTÜ Eesti NLP Instituudi Koolituskeskus omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba nr 5831 HTM.

Other Education in Pärnu (show all)
Art Week Estonia / Kunstinädal Art Week Estonia / Kunstinädal
Pärnu, 11317

Kunstinädal suundub pealinnast suvepealinna - Tallinn Art Week'i raames taaselustatud traditsioon jätkub tänavu Pärnus. Art Week moves from Estonia's capital to summer capital - a tradition revived as Tallinn Art Week continues this year in Pärnu.

Oma Kool OÜ Oma Kool OÜ
Pärnu, 80024

Kui tunned, et hing ihkab koguda uusi teadmisi või vajad abi kodutöödes, siis pöördu Oma Kooli.

Pärnu Vabahariduskeskus SA Pärnu Vabahariduskeskus SA
Pühavaimu 26
Pärnu

Pernova Loodusmaja Pernova Loodusmaja
A. H. Tammsaare Pst 57
Pärnu, 80019

Pernova Loodusmaja - unikaalne murukatusega külastuskeskus kerakino ja Pärnumaa looduse püsinäitusega

Julgelt Vastu Julgelt Vastu
Pärnu

Julgelt vastu on 2012. aasta oktoobris ENTRUM ettevõtlusinkubaatori raames käivitatud koolivägiva

Pärnu Männipargi Lasteaed Pärnu Männipargi Lasteaed
Rääma 38b
Pärnu, 80040

Pärnu linna vanim ja väikseim lasteaed. Väga hubane ja armas :)

Jõõpre Kool Jõõpre Kool
Jõõpre Kool
Pärnu, 88303

Jõõpre Kooli Facebook´i leht

Viru laulik ja Koidula Viru laulik ja Koidula
Pärnu, 80032

Dokumentaalnäidend kahes vaatuses Osades Kaili Viidas (Endla teater) ja Elmar Trink (Koidula muuseu

Teekond Vabaduseni Teekond Vabaduseni
Pärnu, 80010

Teekond Vabaduseni toob Teieni koolitusi, kus esinevad erinevad Eesti ettevõtjad ja investorid, kes jagavad enda nippe ja kogemusi. Lisaks postitame Facebooki kasulikke artikleid, huvitavaid intervjuusid, mõtlema panevaid ideid ja harivaid videoid.

Maarja Punupatsid Maarja Punupatsid
Tallinna Maantee 1
Pärnu, 80036

Juuksed on ehe, millega annab teha paljut :). Punupatsid on silmapaistvad ja mugavad! Olen õnnist

Teooriast praktikasse Teooriast praktikasse
Ringi 35
Pärnu, 80012

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži praktikaõppe suhtluskeskkond. Ettevõtlus ja projektijuhimine

Herbert Hahni Selts Herbert Hahni Selts
Ringi 10
Pärnu, 80014

Oleme waldorfpedagoogikast huvituvad lapsevanemad, kes tegutsevad selle nimel, et Pärnus oleks wald

x

Other Education in Pärnu (show all)

Ansambel Merileid Pärnu Vabahariduskeskus SA Herbert Hahni Selts Pärnu MTÜ Slaavi Kultuuriühing Jaroslavna Slaavi Kultuuriühing Jaroslavna ÕF PII-IKS Autosert / Kutselise Autojuhi Koolituskeskus Pernova Hariduskeskus-Loovuse Laegas Pernova Hariduskeskus Maarja Punupatsid Savii Digital Pärnu Männipargi Lasteaed Viru laulik ja Koidula Pärnu Kastani Lasteaed Pernova Loodusmaja