Eesti NLP Instituut

MTÜ EESTI NLP INSTITUUT on Eestis ainuke NLP baastaseme (NLP Praktik) ja edasijőudnute taseme (NLP Meisterpraktik) ja NLP Koolitajate VÄLJAŐPPEKURSUSI korraldav organisatsioon.

1994.a. toimus Eestis meie initsiatiivil esimene NLP koolitus, Soome NLP Traineri Lauri Heikkilä läbiviimisel. Oleme NLP metoodika „maaletoojateks“ ja innustunud edendajateks Eestis. Meie poolt läbiviidavad regulaarsed NLP praktikute ja meisterpraktikute väljaőppekursused Eestis said alguse 1997.a. Huvi ja vajadus kaasaegse rakenduspsühholoogia suuna - neuro-lingvistilise programmeerimise - teadmiste ja oskuste järele ning pikaajaline NLP őpetamise ja őppimise kogemus on aluseks ideele, millest 2002.a. sündis MTÜ Eesti NLP Instituut.

NLP ANNAB TEILE : •Eneseväljenduse ja suhete paranemise •Enesehinnangu tõusu •Intellektuaalse jõu maksimaliseerimise •Tervise, rikkuse ja õnne kättesaadavuse •Tööst rahulduse saamise •Hingelise elu kasvu VIIME LÄBI JÄRGMISI VÄLJAÕPPEKOOLITUSI: NLP PRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS – avatud kõikidele huvilistele. Rühma alustamise aegu jälgi uudistest. NLP MEISTERPRAKTIKU TASEME VÄLJAÕPPEKURSUS – NLP Praktiku sertifikaadi omanikele. Koolitusrühm komplekteeritakse ja avatakse sooviavalduste laekumisel Eesti NLP Instituudi e-mailile [email protected] NLP KOOLITAJATE KOOLITUSE VÄLJAÕPPEKURSUS – NLP Meisterpraktiku sertifikaadi omanikele. Koolitusrühm komplekteeritakse ja avatakse sooviavalduste laekumisel Eesti NLP Instituudi e-mailile [email protected] NLP PRAKTIK ÕPETAJATELE – õpetajatele ja teistele haridustöötajatele (avatud rühmad ja koolide poolt tellitav kursus) VIIME LÄBI TÄIENDKOOLITUSI ORGANISATSIOONIDELE. Näidisprogrammid ja teemad kodulehel. Tellides meilt koolituse koostame koolitusprogrammi just teie vajadustest lähtuvalt.

Mission: MEIE MISSIOON on aidata luua Eestis sellist ühiskonda, kuhu igaüks tahab kuuluda. Selleks aitame oma koolituste kaudu leida inimestel uusi lahendusi isiklikuks ja tööalaseks arenguks ning pakume paindlikku ja õppija vajadusi arvestavat, kogemusliku ja rakendusliku suunitlusega täiendkoolitust elukestvaks õppeks.

NLP Praktikute 38.-s lend - väljendugu teie potentsiaal parimal viisil ümbritsevas keskkonnas. /Tiibeti õnnistus/
Kuna inimmõistus liigub enamjaolt rajal: oletus – järeldus- reageering, täites tekkivaid infotühimikke endi eeldustega, siis olgu öeldud, et pildil helkivad klaasid on täidetud isetehtud alkoholivaba vaarikamojitoga :)
Teekonna kokkuvõte Urmas Kamdroni värsivõtmes:

NLP on investeering,
sõber Silver eksponeeris.
Ütles minema ma pean,
et suures pildis teeb see head.

Mõeldud tehtud regatud,
investeering tagatud,
kas see parim, seda näeme,
kui detsembris torti sööme.

Aprillis startis lootus uus,
sai kokku grupp, mis tunudus tuus.
Sai paika pandud koha ankur,
jaht loomulikult Pärnus randus.

Mul palju mälestusi siin,
ja Räämalt algav vereliin,
kuid mitte enam poksiklubi,
vaid intellekt ja uued huvid.

On avanenud uued kaardid,
siin kõiki - ässad, kunnid, daamid.
On igal meist ju oma lugu,
mis läbi aasta tuure kogus.

Mis on see võit, mis grupist saame,
mask langeb, avaneb me vaade.
On kõigi hinges mõned karid,
ning õiged sõnad just kui ravi.

Miks ütled asju, mida mõtled,
su komminikatsioon saaks olla nõtkem.
Sa soovid peegelpildi muutust,
su mõttemuster vajab uudsust.

Wessetil on uhke sviit,
kõik alguse ju saabki siit.
On igal korral oma nägu,
vaid üks on selge, meil hajub hägu.

Ning kui sa lahkud koduteele,
on palju mõtteid puhtal meelel.
Sa tunned kergust, uusi tuuli,
kuid tead, et lahendamist jäi veelgi.

Me käikudest on saand rutiin,
ning turvatsooni loob see tiim.
Sa tahad tulla, tahad olla,
su arengul on purjed valla.

Birgit, Helin, Evelin ja Marge. Endrik, Getter, Silver, Andres. Diana, Karin, Anu, Ave, Verner, Merike ja Viive. Ave, Külli nüüd on aeg, võtta kokku aasta nael. Tõuske toolilt suurde ringi, siis kaheks loe ja saadki kingi...

NLP Meisterpraktikute "koolitusampsudest" inspireeritud haikud:
1.
Ankrud on loodud
Karini meelelaev teel
Roosivee lummus
2.
Väärtuste väärtus
Elliko teab ja juhib
Olla kooskõlas
3.
Teema on rapport
Merike usaldust loob
Tähine side
4.
Tasandite tants
Siret selgitab samme
Kiht kihi haaval
5.
Tajupositsioon
Tajutav Kenedi poolt
Maailm avardub
6.
Usk on ulakas
Kristjan kirjeldab miks nii
Lohutav teada
7.
Krutskeid täis on keel
Ülla briljantne poetab
Meeles ja keelel
8.
Meeled terased
Ülle VAK-stiile timmib
Tunnen... Kuulen... Näen
9.
Programme palju
Merike "metat" pakub
Sama... erinev
/Ave/

Eesti NLP Instituudist said täna tuule tiibadesse NLP Meisterpraktikud :)

NLP alusfilosoofia - taustaoletused - sõnas ja pildis, NLP Praktikute 39.rühma vaates :)

2020 sügisel alustame järgmise NLP KOOLITAJA väljaõppekursusega.
Pikemalt loe kursuse kohta https://www.facebook.com/events/485138195598358/
http://nlpinstituut.ee/koolitused/nlp_valjaoppe_kursused_oppekavad/

nlpinstituut.ee

Eesti NLP Instituut

nlpinstituut.ee Oodatav tulemus: koolituse läbinud osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ja valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.

nlpinstituut.ee

Eesti NLP Instituut

Sügisesed uudised NLP Instituudi poolt: nii Pärnus (19.09, 17.10 ja 7.11) kui ka Tallinnas (25.09, 16.10 ja 6.11) taas 3-päevane koolitus teemal "Ennastvaldav õpetaja/koolitaja". Tänapäevane õpikäsitus toetab enesest teadlikku ja sotsiaalselt kompetentset õpetajat/koolitajat, nende kompetentside arendamine on rohkem enda asi. "Tänapäeva kultuur on ära retsinud inimese sisekõne, keegi ei õpeta enam inimesele, milline on tee iseenda juurde." (Valdur Mikita)
Oleme Eesti NLP Instituudis võtnud südameasjaks tegelda õpetaja/koolitaja isiksusliku arenguga, sest kompetentsust realiseerib indiviid - konkreetne isik sõltuvalt oma sisemaailmast. Seda kinnitavad ka meie enda rikkalikud kogemused.
Koolituse info leiad nlpinstituut.ee uudiste rubriigist.
"Mõnikord olen üritanud mõtte eest ärahüppamist. Hüppad enne eest ära, kui mõte sind tabab, segaduses mõte rabeleb veidi rohul ja seejärel viirastus kaob. ... Nõndaviisi muutub iga sõna, mille eest ära hüpatakse, tähendamissõnaks. Niiviisi võib proovida näiteks mure eest ärahüppamist. Peale õnnestunud hüpet jääb hingehäda inimesele rumala näoga järele vaatama." (Valdur Mikita)

nlpinstituut.ee Oodatav tulemus: koolituse läbinud osaleja määratleb enda sisemised ressursid ja piirangute ületamise võimalused ja valib sobiva viisi isikliku mõjujõu rakendamiseks elulistes situatsioonides.

Kaunist ja elamuslikku suve kõigile!
Sügiseplaanide koostamiseks saate vaadata nlpinstituut.ee uudiste rubriiki, kus näha kõigile avatud kursused. NLP praktiku sügisene kursus on peaaegu täis (hetkel 4 vaba kohta). Enesevaldamist saab aga sel sügisel harjutada nii Pärnus kui Tallinnas. Ja alati oleme rõõmsad sõnumeid, kirju, teateid saades!
Tervitustega Pärnust!

Meisterpraktikud tööhoos - mudelid kaaslase oskusest on peagi valmimas.

„Isiklik areng tugineb usule, et oled enese arendamiseks vajalikku pingutust, aega ja energiat väärt.“ Denis Waitley
Saadaval on veel mõned kohad südasuvisesse eneseväestamise laagrisse „ÄRATA ENESE VÄGI, AVASTA TAIMEDE VÄGI“
Eneseväestamise laagris keskendume:
• Isiklikku heaolu ja mõjujõudu tagavate tegurite tundmaõppimisele.
• Ümbritsevast keskkonnast (loodusest) väe ammutamise viisidele.
• Taimede tundmaõppimisele ja kasutamisele.
• Loodustunnetuse ja suhete teadlikkuse avardamisele.

22.07 esmaspäev
ENESES OLEVA VÄE ÄRATAMINE
13.00 – 14.00 saabumine, tutvumine
14.00 – 20.00 praktilised tegevused enese- ja loodustunnetuse tugevdamiseks. Saadud kogemuste mõtestamine ja rakendatavus igapäevaelus.
17.00-17.30 toitumine
20.00 – lõkkeõhtu, lõkkejutud. taimede keraamika ja lõkketoidud

23.07 teisipäev
TAIMEDE VÄE AVASTAMINE
9.00 – 9.30 hommikune väestav keha-vaimu-hinge laadimine
9.30 – 10.00 hommikusöök
10.00 – 19.00 praktilised tegevused taimede ja nende väe tundmaõppimiseks. Saadud kogemuste mõtestamine ja rakendatavus igapäevaelus.
14.00 – 15.00 toitumine
19.00 – saunaõhtu väetaimedest vihaga

24.07 kolmapäev
SUHETE VÄGI
9.00 – 9.30 hommikune väestav keha-vaimu-hinge laadimine
9.30 – 10.00 hommikusöök
10.00 – 16.00 praktilised tegevused enese ja ümbritseva (loodus, taimed, inimesed) suhete teadvustamiseks. Saadud kogemuste mõtestamine ja rakendatavus igapäevaelus.
13.00 – 14.00 lõunane kehakinnitus
16.00 lõpetamine ja koduteele asumine

Laagri läbiviijad: Kristel Vilbaste ja Ave Eero
Toimumiskoht: Pärnumaal metsade rüpes (täpsem kohalejõudmise „legend“ laagrisse registreerunutele)
Ööbimine: 6 kohta majas, 6 kohta telkides.
Grupi suurus: Maksimaalselt 12 inimest
Osaluspanus: 200 eurot + 20 % km (40 eurot), kokku 240 eurot. Osaluspanus katab kulutused toidule, ööbimisele, saunale ja koolitusmaterjalidele.
Registreerumine: [email protected], mob. 56464265.
Registreerumine kuni 15.06.2019 või kuni kohti jätkub.

Isiksustega suhtlemist eeldavas ametis ei õnnestu põgeneda omaenda isiksuse eest. Õppimissituatsioon on valgusvihk, mis toob isiksuse esile. (E. Saarinen, K. Lonka, Muutumised. 2004)
Inimene (koolitaja) võib olla suurte teadmiste ja tõendatud kompetentsidega, kuid need tõendatud kompetentsid ei pruugi piisaval määral väljenduda tema tegevuses, töös, kui ta ei saa hakkama oma siseilma juhtimisega.
Enesevaldamise koolitus taas sügisel. Info nlpinstituut.ee uudiste rubriigis.

Parimad(t)!

NLP praktikud 37.grupi lõpetamine :)

NLP praktikud 37.grupi lõpetamine :)

NLP Praktikute 37.grupi lõpetamine :)

Me suudame ehitada omaenda potentsiaali. /Anders Ericsson/
NLP Meisterpraktikud 2019 alustasid oma meisterlikkuse lihvimise teekonda.

Jälle pisut teadlikumad - eilne õppepäev!

Mõistlikud inimesed kohandavad ennast maailmaga. Ebamõistlikud inimesed kohandavad maailma endaga. Just sellepärast sõltubki progress ebamõistlikest inimestest. /George Bernard Shaw/

NLP praktiku grupp tööhoos. Üks pool grupist :-)

[04/01/19]   Juba sel nädalal alustab uus NLP praktiku väljaõppekursus, mis täitus `ääreni`. Lohutuseks hilinenutele - järgmine kursus algab juba oktoobris. Jälgige kodulehe nlpinstituut.ee uudiste rubriiki!

Et istunud kord vanatüdruk surnuaias pingil ja jutustanud:
"Kõik armusid, mina olin ettevaatlik,
kõik abiellusid, mina olin ettevaatlik,
kõik said lapsed, mina olin ettevaatlik,
kõik lahutasid, mina olin ettevaatlik,
kõik armusid uuesti, mina olin ettevaatlik,
nüüd on nad kõik surnud,
Mina olen ettevaatlik."
Head naistepäeva!

Nii arvutid kui rakud on programmeeritavad. Programmeerija on väljaspool arvutit või rakku. (B. Lipton)

Tashi Delek - ma näen sinus peituvat suurepärasust! NLP Praktikute väärtustav pilk märkas ... :)

Hoogsalt alanud uus aasta on kindlasti toonud uusi teostamist ootavaid plaane ja ideid. NLP Instituudis alustab ka sel kevadel uus NLP Praktiku väljaõppekursus: https://nlpinstituut.ee/2018/10/20/alanud-on-registreerimine-05-04-2019-alustavale-nlp-praktiku-valjaoppekursuse-gruppi-nr38/
Sul on võimalus registreeruda, et saada värskeid impulsse, toetust ja väge oma parima "mina" realiseerimiseks.

Eesti NLP Instituut's cover photo

Eesti NLP Instituut's cover photo

See treeningväli LAHENDUSMAA on ju NLP põhine, et arendada ennast ja kinnistada NLP koolitustel õpitut!
Treeningväli pakub lahendusstrateegiaid elus ettetulevaga toimetulekuks. 😍

Kallis JÕULUVANA, praktilised ja lõbusad JÕULUKINGID nii noortele kui vanadele 🎄leiad siit:
👍 https://developmentproducts.com/ ,
🥰 http://solutionlandgame.com/

Rõõm, inspiratsioon, küpsised... ja NLP Praktikute 36.grupp lendab teele :) Olge hoitud!

Selleks korraks sai koolitus "Ennastvaldav õpetaja / koolitaja" läbi. Kas poleks äge kinkida endale või heale kolleegile osalemisvõimalus 4. jaanuaril 2019 algaval koolitusel :) Programm siin: https://www.aveeero.com/uploads/4/2/4/2/42422409/koolitus_ennastvaldav_%C3%95petaja_-_koolitaja.pdf Lõppenud koolitusel osalenute arvamused, kellele ja miks tasuks seda koolitust soovitada:
• Oma koolijuhile.
• Konkreetset inimest ei oka välja tuua, aga inimesele, kes tahab endast ja teistest paremini aru saada. Inimesele, kes tegeleb teiste inimestega.
• Kõigile.
• Inimestele, kes puutuvad töös kokku inimestega ja peavad neid juhendama / õpetama.
• Kõigile, kes suhtlevad, sest see aitab endal selgema pilguga maailma nähe ja selgemalt suhelda.
• Õpetajatele, vanematele, et nad saaksid lastest paremini aru.
• Soovitaksin seda koolitust ka mitte koolitajatele. Koolitusest on palju abi tavaelu situatsioonidega toimetulekul. Sobiks just oma emotsioonidega kimpus inimestele.
• Asutuste juhtidele, noortele õpetajatele, inimestega töötavatele inimestele – vajalik enese leidmiseks ja ka kehtestamiseks, et mitte jääda kinni oma probleemidesse.
• Iga inimene võiks seda õppida. Õpetab kasulikult mõtlema ja see on väga vajalik kõikidele inimestele.
• Igaühele, kes puutub kokku teiste inimestega – inimeseks olemise põhitõdesid ei ole kunagi liiga palju.
• Kõikidele koolijuhtidele ja õpetajatele; inimestele, kes gruppidega tegelevad, ka koorijuhtidele.
• Enda mehele, sest soovin, et tema saaks rohkem mõista nii mind kui teisi inimesi.

Maailma mõistmine algab iseenda mõistmisest. Suurem teadlikkus endast ning keeles ja suhetes peituvatest võimalustest suurendab meelerahu ja isiklikku mõjujõudu, et seista silmitsi elus ettetulevate pingetest laetud olukordadega. Uue aasta alguses avaneb sul taas võimalus avastusretkeks enesevaldamise radadel. 3-päevane koolitus „Ennastvaldav õpetaja / koolitaja“ toimub Tallinnas Bliss konverentsikeskuses 4. jaanuaril, 25. jaanuaril ja 1. märtsil 2019. Registreerumiseks saada e-mail [email protected]
Lisainfot koolituse kohta leiad: https://nlpinstituut.ee/2018/10/06/3-paevane-praktiline-kursus-ennastvaldav-opetaja-koolitaja-18-10-8-11-ja-6-12-2018-tallinnas/

Ühes intervjuus tõi Eesti kogenuim koopasukelduja Rait Kütt veealuste ohtude nimistus esile inimliku kalduvuse paanikaks: ootamatuste korral on meie esmaseks impulsiks kohe tegutseda ja arutult „rapsima“ hakata. Sestap treenitakse sukeldujaid järgima mudelit: peatu - hinga – analüüsi tekkinud olukorda – võta vastu teadlik otsus edasise tegutsemise osas.
Selline enesevaldamine on suureks abiks ka igapäevaelus tekkivates pingelistes situatsioonides ... ja seda oskust saab endas arendada. Pakume arengutuge iseendast ning keeles ja suhetes peituvatest võimalustest teadlikumaks saamisel 3-päevasel koolitusel „Ennastvaldav õpetaja / koolitaja“, mis toimub 2.11, 22.11 ja 14.12 Tartus Domus Dorpatensise seminariruumis, Raekoja plats 1 / Ülikooli 7, Tartu. Kursusele registreeruda saad e-mailil: [email protected]
Kursuse programmiga saad tutvuda: https://nlpinstituut.ee/2018/10/06/3-paevane-praktiline-kursus-ennastvaldav-opetaja-koolitaja-18-10-8-11-ja-6-12-2018-tallinnas/

„Kasvatades teadmisi anname oma elule inimlikult väärika sisu,“ ütleb emeriitprofessor Ülo Vooglaid. Täna oli Eesti NLP Instituudis NLP Meisterpraktikute lõputööde esitlemise päev – võimestav ja rikastav kogemus kõigile kohalviibinutele. Raugematut uudishimu ja arengunõtkust teile värsked NLP Meisterpraktikud – vahe meistri ja algaja vahel on selles, et meister on kümneid korda rohkem eksinud, kui algaja on üldse proovinud :)

Google`i brändi turunduse tähtsaim visionäär Gopi Kallayil kirjeldab raamatus „Internet sinu sees“, kuidas ta koosviibimistel küsimusele: „Millega sina tegeled?“, vastab: „Ma elan rõõmsalt ja teadlikult. Just sellega ma tegelengi.“
Kas saaksid vastata nagu Gopi? Või tuleb ette, et tegutsed pigem automaatpiloodil: mõtted ja tunded tõmbavad sind siia-sinna nagu hüpiknukku; ja raske on teadlikult kontrollida oma tegevust või ja käitumist. Teadlikult elada on pidevalt ruttavas ja saavutustele orienteeritud maailmas paras pähkel. Reageeringuhoos kalduvad paljud käituma impulsiivselt– emotsioonid juhivad meid omasoodu ning oleme pimestatud oma uskumustest ja eelarvamustest. Teadlikumaks ja takistustevabamaks igapäevaseks toimetamiseks saab end treenida. Hea „äriplaani“ selleks leiad siin:
https://nlpinstituut.ee/2018/10/06/3-paevane-praktiline-kursus-ennastvaldav-opetaja-koolitaja-18-10-8-11-ja-6-12-2018-tallinnas/

Emeriitprofessor Mare Porgi sõnul toimub inimese areng pingeliste olukordade lahendamise, eneseanalüüsi ja elufilosoofia selginemise kaudu.
Me valdame paljut – arvutit; võõrkeeli; valdkonda, mida õpetame ... , kuid emotsionaalselt laetud olukordades võime jääda kimpu iseenda valdamisega.
• Kuidas reguleerida suhet oma mõtete ja tunnetega?
• Kuidas jõuda kiiresti olukorra omaksvõtmiseni ja konstruktiivsete lahendusteni?
• Kuidas mitte lasta olukorral ennast emotsionaalselt kahjustada?
Neile küsimustele keskendume 18. oktoobril 2018 Tallinnas algava 3-päevase koolituse „Ennastvaldav õpetaja / koolitaja“ esimesel koolituspäeval:
Koolituse põhifookused:
I päev – eneseteadlikkus, mis annab olukordadega toimetulekuks parima võimaliku energiakäepärasuse, sul on lihtsam olla elu keerulistel hetkedel oma parimas vormis.
II päev – keeleteadlikkus, mis tähendab, et teadvustad valitud keelekasutuse mõju iseendale ja teistele.
III päev - suhete teadlikkus, mis aitab prognoosida käitumisvalikute mõju omavaheliste suhete kvaliteedile nii lühi- kui kaugvaates.
Lisainfo ja registreerimine: https://www.facebook.com/events/1883447785067930/

aveeero.com

Kas enesevaldamist saab õppida? (3) – SUHETE TEADLIKKUS

Mida oskame märgata, seda saame ka muuta. Sedapuhku juttu suhete teadlikkusest.
https://www.aveeero.com/blogi/kas-enesevaldamist-saab-oppida-3-suhete-teadlikkus

aveeero.com Ave Eero

aveeero.com

Kas enesevaldamist saab õppida? (2) – KEELE TEADLIKKUS

Teadlikkus sõna väest kuulub enesevaldamise juurde.
https://www.aveeero.com/blogi/kas-enesevaldamist-saab-oppida-2-keele-teadlikkus

aveeero.com Ave Eero

aveeero.com

Kas enesevaldamist saab õppida? (1) - ENESETEADLIKKUS

Siin on juttu enesevaldamise ühest ehituskivist - eneseteadlikkusest :)
https://www.aveeero.com/blogi/kas-enesevaldamist-saab-oppida-1-eneseteadlikkus

aveeero.com Ave Eero

Kui sa tahad teada, mida endast kujutab NLP Praktiku väljaõppekursus, mis on algamas Eestis juba 37-ndat korda, siis tasub vaadata siia: http://nlpinstituut.ee/uudised/

Want your school to be the top-listed School/college in Pärnu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Mis on NLP ja kus seda õppida?

Location

Category

Telephone

Address


Supeluse 26
Pärnu
80010

General information

MTÜ Eesti NLP Instituudi Koolituskeskus omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt välja antud koolitusluba nr 5831 HTM.
Other Education in Pärnu (show all)
Pernova Loodusmaja Pernova Loodusmaja
A. H. Tammsaare Pst 57
Pärnu, 80019

Meie moto on "Uus põlvkond, teadlik tulevik".

Teekond Vabaduseni Teekond Vabaduseni
Pärnu, 80010

Teekond Vabaduseni toob Teieni koolitusi, kus esinevad erinevad Eesti ettevõtjad ja investorid, kes jagavad enda nippe ja kogemusi. Lisaks postitame Facebooki kasulikke artikleid, huvitavaid intervjuusid, mõtlema panevaid ideid ja harivaid videoid.

ÕF PII-IKS ÕF PII-IKS
Pargi 1
Pärnu, 80010

Pakume eratunde põhikoolile matemaatikas ja reaalainetes

Pärnu Vabahariduskeskus SA Pärnu Vabahariduskeskus SA
Pühavaimu 26
Pärnu

SMARTEstonia SMARTEstonia
Pärnu

SMART OÜ (reg. 12890693) Andrin Ratiste [email protected] 53363702 Siim Pukk [email protected] 56896898

Herbert Hahni Selts Herbert Hahni Selts
Ringi 10
Pärnu, 80014

Oleme waldorfpedagoogikast huvituvad lapsevanemad, kes tegutsevad selle nimel, et Pärnus oleks waldorfpedagoogikal põhinev kool ja lasteaed.

Alustame ametist Alustame ametist
Niidupargi 8//12
Pärnu, 80047

Õpipoisi- ehk töökohapõhine õpe Pärnumaa Kutsehariduskeskuses on üks tasemeõppe vormidest.

Oma Kool OÜ Oma Kool OÜ
Papiniidu 5a
Pärnu, 80024

Kui tunned, et hing ihkab koguda uusi teadmisi või vajad abi kodutöödes, siis pöördu Oma Kooli.

Õpipunkt Õpipunkt
Kuninga 19
Pärnu

Pakume 1.–9. klassi õpilastele tuge õppimisel ning lisatunde eksamiks valmistumisel järgmistes õppeainetes: matemaatika ja inglise keel.

Slaavi Kultuuriühing Jaroslavna Slaavi Kultuuriühing Jaroslavna
Rüütli 25
Pärnu

Информация об организующихся и проводящихся мероприятиях.

Viru laulik ja Koidula Viru laulik ja Koidula
Jannseni 37
Pärnu, 80032

Dokumentaalnäidend kahes vaatuses Osades Kaili Viidas (Endla teater) ja Elmar Trink (Koidula muuseum)

Laine Mägi Tantsukool Laine Mägi Tantsukool
Pühavaimu 26
Pärnu, 80014

Laine Mägi Tantsukool on 1996. aastast alates Pärnus tegutsev erahuvialakool, kus jagatakse tantsuõpet lastele ja noortele vanuses 3-20a.