Pärnu Koidula Gümnaasium

Kooli missioon on luua võimalus omandada kõrgetasemeline akadeemilise rõhuasetusega gümnaasiumiharidus, et jätkata õpinguid neile sobivas kõrgkoolis

Kool on üks tugevamaid reaalkallakuga koole Eestis. Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: kaks arvutiklassi, lokaalne arvutivõrk, interneti püsiühendus igas ainekabinetis, kooliraadio, raamatukogu, normaalmõõtmetega võimla, ujula, staadion ja korralik söökla. Koolis tegutsevad väitlusring, meediaring, kooliraadio, puhkpilliorkester, segakoor, näitering, bioloogiaklubi ja palju muud. Huviringe on üle 20.

Mission: Pärnu Koidula Gümnaasium on akadeemilise õhkkonnaga üldhariduskool.

koidulag.edu.ee

Draamaringi etendus tehti sel aastal teistmoodi

Loe ja vaata, kuidas toimetasid draamaringi õpilased sel huvitaval õppeaastal.

koidulag.edu.ee Sel hooajal lähenesid draamaringis osalejad asjadele veidi teistmoodi. Nad ei võtnud oma etenduse aluseks näidendit, vaid monoloogid.

Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi tervitus riigieksamite alguse puhul.

Head eksamitegijad!

Tänavuse õppeaasta eel ütlesin, et meil tuleb digipöörane õppeaasta. Pidasin siis silmas koolide uuenevaid IT taristuid, koolidesse jõudvaid nutikaid seadmeid ja suurenevat digiõpikute valikut – kõike seda, mis aitab nüüdisajastada õppekeskkonda. Õppeaasta kujuneski digipööraseks, kuid palju jõulisemalt, kui me tookord, sügise hakul oskasime ette kujutada. Sõnas on vägi, nagu ütles Veljo Tormis. Eesti rahvatarkuste seas on selle väe kohta palju õpetlikke ja ka hoiatavaid ütlemisi. Vahetult eesti keele eksami eel on igati sobilik meenutada vanasõnu:

Hea sõna võidab võõra väe.
Sõna vägi on suurem kui sõjavägi.
Rääkimine hõbe, vaikimine kuld.
Enne mõtle, siis ütle.
Suuga teeb suure linna, käega ei kärbse pesagi.
Ausõnal augud sees.
Lahke sõna aitab rohkem kui vits.
Meest sõnast, härga sarvest.
Suu ees sulasõber, tagaselja verivaenlane.
Pipart sulle keele peale.

Keel on midagi enesestmõistetavat, mida kasutame päevast päeva, ilma et selle üle põhjalikumalt juurdleksime. Ometi on keelekasutusel suur jõud ja välja öeldud sõnadel mõju. Vajame kõik julgustavat ja toetavat sõna. Targa sõnaga, mis õigel ajal öeldud, võib palju head korda saata. Lohaka ja mõtlematu ütlemisega on vastupidi – võime endale hoopis probleeme tekitada. Kõik oleneb sellest, mida me oskame antud olukorras öelda ja kuidas me seda teeme. Peame teadma, milliseid sõnu kasutame ja milliseid väldime. Kord lendu lastud sõna enam tagasi võtta ei saa.

Tulles tagasi digipöörase õppeaasta juurde – neid sõnu olen valmis ikka ja jälle kordama. Märtsi keskel üleilmse viirusepuhangu tõttu distantõppele üle minnes oli Eesti paljude riikidega võrreldes kindlamas seisus. Digivahendite, e-õppe materjalide ja e-õpikeskkondade kasutamine õppetöös polnud meie jaoks ju midagi uut. Ometi tuli ka meil distantsõppe esimestel nädalatel kiiresti ja väga palju uut õppida. Näiteks selgus, et varasemast hoopis enam läks vaja enesejuhtimise ja iseseisva töö oskust.

Head koolilõpetajad! Ma tunnustan teid, teie õpetajaid ja vanemaid tehtud töö ja nähtud vaeva eest. Tänu teie südikusele jätkus hariduselu Eestis ka eriolukorra ajal ning e-õppe võimalused ja võimekus kasvasid veelgi.

Soovin teile tänaseks eesti keele riigieksamiks rahulikku meelt, nutikaid mõttekäike ja oskuslikku sõnavalikut. Olge tublid!

Pärnu linn

Täna andsid linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Varje Tipp üle õpilaspreemiad.
Aasta õpilane 2020: Martin Eier (Pärnu Mai Kool) ja Andres Alumets (Pärnu Koidula Gümnaasium)

Aasta huvitegevuse parim 2020: Andrias Sepp (Jõõpre Kool) ja Jasmiin Üpraus (Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium)

Aasta aktiivne noor 2020: Joonas Leemet (Pärnu Rääma Põhikool) ja Andra-Helena Toomet (Pärnu Koidula Gümnaasium)

Aasta edeneja 2020: Hendrik Püide (Pärnu Ülejõe Põhikool) ja Britt Rondo (Pärnu Ühisgümnaasium)
Palju õnne kõigile! 🎉

💙 Pärnu noored!

Pärnu Postimees

Palju õnne, aasta õpilane Andres Alumets ja aasta aktiivne noor Andra-Helena Toomet! 👏

Pärnu linnavalitsus andis tiitli “Aasta õpilane 2020” Mai kooli õpilasele Martin Eierile ja Koidula gümnaasiumi õppurile Andres Alumetsale. Mõlemat premeeritakse 300 euroga. Tunnustus antakse üle homme kell 14 Pärnu linnavalitsuse saalis, tseremooniast teeb otseülekande Pärnu Postimees.

parnu.postimees.ee

Koolilõpetajad ei jää aktuseta

parnu.postimees.ee Koolilõpetamine on iga nooruki elus tähtis verstapost. Veel kuu aega tagasi tuli tänavustel lõpetajatel seedida mõtet, et elu üks tähtsündmusi ehk lõpuaktus jääb ära. Asjalood on aga muutunud: piirangud leevenenud ja aktused toimuvad nüüd kriisiolukorraga sobivas vormis.

parnumaa.ee

Rääma Nutiajud kabeturniir | Pärnumaa infovärav

Gümnaasiumi ja kutsekooli õpilaste kabeturniiril võidutses Pärnu Koidula Gümnaasium

19. mail toimus kolmas võistlus sarjast „Rääma Nutiajud kabeturniir, mida mängitakse vint.ee keskkonnas vene kabe reeglite järgi. Turniirist võttis osa 12 võistlejat 6 Pärnumaa koolist, seekord viis võidu koju Pärnu Koidula Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Markus Hansson. 👏💪

parnumaa.ee Pärnumaa koolide õpetajatele ja töötajatele toimub Rääma Nutiajud kabeturniir, mis viiakse läbi teisipäeval, 12. mail 2020 algusega kell 18.00 virtuaalselt keskkonnas vint.ee.

👏

Tänasest, 15. maist on avanenud võimalus taastada kõigis haridusasutustes osaline kontaktõpe. Nagu öeldud, see on võimalus, mitte kohustus. Sel õppeaastal kõik lapsed korraga enam koolimajja ei kogune, enamus läheb 10. juunil algavale suvevaheajale vastu distantsõpet jätkates.

Täname ja tunnustame õpilasi, õpetajaid, koolijuhte ja lapsevanemaid distantsõppe perioodil tehtud töö ja nähtud vaeva eest.

Nii mõnigi on jõudnud meilt juba küsida, kuidas algab sügisel uus õppeaasta. Teadlaste prognoosidele tuginedes on põhjust arvata ja loota, et õppeaastat 2020/2021 alustame tavapäraselt – koolimajades, klassiruumides, auditooriumides.

Soovime, et igaüks leiaks enne uut kooliaastat võimaluse mõnusalt puhata – mõistagi parajasti kehtivaid reegleid järgides.

innove.ee

Muudatused riigieksamite korralduses - oluline info eksaminandile

❗️

innove.ee Riigieksamite sooritamine on sel kevadel vabatahtlik, loobujatel tuleb Innovele sellest teada anda 11. maiks. Soovi korral on kõigil võimalik osaleda sügisel toimuvatel lisaeksamitel. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabat...

Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsuse tänase otsuse kohaselt võib alates 15. maist taastada osalise kontaktõppe kõigis haridusasutustes: üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides, täienduskoolitusasutustes, huvikoolides ning avatud noortekeskustes.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles https://bit.ly/2W4uTHK või vene keeles https://bit.ly/2SGU29z

hm.ee

Haridus- ja teadusminister: riigieksamid on sellel õppeaastal vabatahtlikud | Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusministri ettepaneku, mille kohaselt gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

hm.ee Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusministri ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

teaduskool.ut.ee

8.–12. klassi õpilane, pane oma füüsikateadmised veebiviktoriinil „Spekter“ proovile!

❗️

teaduskool.ut.ee 28.

koidulag.edu.ee

Õpilaste riikliku teadustööde konkursi 2020 eripreemia pälvis Maiann Pukka

koidulag.edu.ee Pärnu Koidula Gümnaasiumi G2BK õpilane Maiann Pukka osales riiklikul teadustööde konkursil 2020 uurimistööga "Trihhinelloosi esinemine Sohlu küla lammastel ja karjaga kokkupuutuvatel loomadel". Maiann Pukka töö võistles 167 uurimistööga ja pälvis Maaeluministeeriumi eripreemia.

Haridus- ja Teadusministeerium

Esmaspäeval algab koolivaheaeg! See on vajalik ja oodatud puhkepaus kõigile õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele. Kasutage seda välja puhkamiseks ja akude laadimiseks.

Kutsume koos portaalidega Teeviit ja Delfi üles veetma vaheaega sisukalt! Vaata täpsemalt siit: delfi.ee/sisukasvaheaeg ja https://www.teeviit.ee.

Oluline on meeles pidada, et eriolukorras vaheaja veetmine on tavapärasest teistsugusem: tuleb jälgida viiruse ennetamiseks vajalikke nõudeid nagu distantsi hoidmine, äärmisel vajadusel avalikes kohtades viibimine ja haigena kodus püsimine.

#sisukasvaheaeg

Minukarjäär.ee

Seoses hetkel Eestis kehtiva eriolukorraga, on Eesti Töötukassa karjääriteenused kättesaadavad e-kanalites.
Pakutakse individuaalset karjäärinõustamist ning vastatakse karjäärivalikutega seotud küsimustele telefoni, e-kirja ja videoteenuste (Skype, Microsoft Teams) vahendusel.

Täpsemalt saab töötukassa e-karjääriteenuste kohta lugeda minukarjäär.ee lehelt:


Meie kontaktid:
[email protected]
+372 528 6837

Teenust osutame:
E, K, N 8:15 - 16:00
T 8:15 - 17:30
R 8:15 - 12:00

minukarjaar.ee

❗️

Valitsus toetab plaani, et juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, siis pärast 15. maid taastatakse koolides õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe.

Lisaks otsustati tänavu ära jätta põhikooli lõpueksamid ning gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles https://bit.ly/2RpIeI3 või vene keeles https://bit.ly/2UTpp27

❗️🤓

13.–17. aprillini toob teaduskool Tartu Ülikooli teadlaste loengud koju kätte. 👩‍💻👨‍💻

Videoloengute nädala jooksul peavad ülikooli teadlased ja õppejõud iga päev ühe pooletunnise loengu ning vastavad kuulajate küsimustele.

Juttu tuleb maavälistest elust 👽, mõtteeksperimentidest 🤔, kurjusest 😈, kliimamuutustest 🥶 ja pehmerobotitest 🤖.

Kõik loengud algavad kell 11.00 ning toimuvad Microsoft Teams’i vahendusel.

Tasuta loengud on valdavalt suunatud kooliõpilastele, kuid ootame liituma ka kõiki teisi huvilisi!

Vaata lisa 👉 https://www.teaduskool.ut.ee/et/videoloeng

vint.ee

Vint.ee : Mõttespordi olümpiaad 2019/2020 - Koondtulemused

Gümnaasiumiarvestuses on parim mõttesportlane meie Markus Hansson! Palju õnne! 👏

vint.ee Vint.ee on Eesti mõttespordi portaal. Meil saab mängida nii kabet ja malet kui ka lahendada sudokusid või ristsõnu. Ajaviiteks võite proovida meie online kaardimänge: Sasku, Tuhat, Bismarck või Podkidnoi

❗️

📚 INSPIRA x INTERAKTIIVNE KOOLITUND 📚
Vaata juba täna kell 11.00 Inspira kanalil esimest Telia, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Haridustehnoloogide Liidu koostöös sündinud live-koolitundi! 🤓 Tund keskendub nii õppimise kui õpetamise erinevatele tahkudele, esimest koolitundi viivad läbi läbi Tallinna Ülikooli haridusteaduste eksperdid Grete Arro ja Kriste Talving. Vaata live-koolitundi Inspirast 👉 https://www.teliatv.ee/#/saade/22631083

Live-koolitunnid toimuvad alates 2. aprillist igal neljapäeval kell 11.00 ja on ka järelvaadatavad.

Haridus- ja Teadusministeerium

Kes on sinu lemmikõpetaja? Kes väärib preemiat haridusvaldkonnas silmapaistva tegutsemise eest? Tunnusta enda õpetajat, koolijuhti, tugispetsialisti või hoopis haridust muutvat tegu – esita oma kandidaat Aasta Õpetaja 2020 konkursile!

Parimaid tunnustame tervelt 13 kategoorias:
✔️ Aasta lasteaiaõpetaja
✔️ Aasta klassiõpetaja
✔️ Aasta klassijuhataja
✔️ Aasta põhikooli aineõpetaja
✔️ Aasta gümnaasiumiõpetaja
✔️ Aasta kutseõpetaja
✔️ Aasta tugispetsialist
✔️ Aasta huviala õpetaja
✔️ Aasta õppejõud
✔️ Aasta õppeasutuse juht
✔️ Aasta hariduse sõber
✔️ Aasta haridustegu
✔️ Haridustöötaja elutööpreemia

Kes väärib Sinu hinnangul nominatsiooni? Esita oma kandidaat enne 26. aprilli https://hm.ee/gala

parnu.postimees.ee

Zontad pidid andekate laste tunnustamise edasi lükkama

Konkursi "Andekas laps" üks stipendiaat on meie Henriete Toomlaid 👏

parnu.postimees.ee Pärnu Zonta klubi konkursile “Andekas laps” laekus 15 taotlust, millest viis jäid laureaadina sõelale. Stipendiaadid on Anna Sharlotte Hallgrimsson Tõstamaa keskkoolist, Lii Urb Lihula gümnaasiumist, Laura Kaaviste Pärnu Sütevaka humanitaargümnaasiumist, Toomas Kõuts Juu­rikaru põhiko...

err.ee

Koolijuhid: põhikooli ja gümnaasiumi peaks saama lõpetada eksameid sooritamata

err.ee Eesti Koolijuhtide Ühendus (EKJÜ) saatis haridus- ja teadusministeeriumile pöördumise ettepanekuga võtta kiiresti vastu otsused kooliaasta ja kooli lõpetamise kohta. Ühenduse esimees Urmo Uiboleht selgitas ERR-i portaalile pöördumise ettepanekud lähemalt lahti, mis ennekõike puudutavad p....

parnu.postimees.ee

Noorte ajakirjanduskonkurss tuleb eriolukorra ja koduõppe kiuste

Pärnu Postimees kuulutas eelmisel nädalal taas välja ajakirjanduskonkursi gümnasistidele ja tudengitele. Parimatele on taas toekad auhinnad ja hästikirjutatud töödel võimalus pääseda kevadel Pärnu Postimehe kaudu suurema hulga lugejate ette.

parnu.postimees.ee Pärnu Postimees kutsub gümnasiste ja tudengeid üles osalema ajakirjanduskonkursil. Oodatud on nii Pärnumaa kui ülejäänud Eesti noorte osavõtt. Peaauhinnaks on 200 eurot kätte.

❗️

Õpetajate soovil - 3. Moodle'i kiirkursus! Praktiline koolitus neile, kes soovivad luua e-kursust ja toetada õppijat e-õppe keskkonnas. Reaalajas veebiseminaridel saadud teadmisi saab kohe Moodle'i keskkonnas rakendada. 📍 Esimene veebiseminar juba 31. märtsil kl 16
Pane end kirja 👉 koolitus.edu.ee/training/3879
.
AJAKAVA
31.03 kell 16:00-17:00
03.04 kell 16:00-17:00
07.04 kell 16:00-17:00
.
E-õppe infot täiendame pidevalt siin 👇
www.hitsa.ee/e-ope-korduma-kippuvad-kusimused

parnu.postimees.ee

Eksamid lükkuvad edasi, uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest

parnu.postimees.ee Haridus- ja teadusministeerium otsustas, et eriolukorra tõttu lükatakse edasi põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite periood. Eriolukorras ei toimu keeletaseme eksamid, testid ega tasemetööd. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest.

Haridus- ja Teadusministeerium

Teine distantsõppe nädal on alanud. Aitäh tublidele õpetajatele ja koolijuhtidele, nutikatele õpilastele, digipädevatele koolidele ja toetavatele lapsevanematele, tänu kellele õppimine uues keskkonnas võimalik on!
Tuletame meelde, et nii õpetajatel kui õpilastel kulub õige töötempo leidmiseks aega – olgem üksteisega mõistvad ja toetavad.

🔸 Õppida saab ka numbrilisi hindeid panemata. Praegu sobib paremini kujundav hindamine ja ilma hindamiseta õpitu kinnistamine.
🔸 Tunnustage lapsi pingutuse, mitte tulemuse eest!
🔸 Suunake lapsi endale päevaks kindlaid õpieesmärke seadma. Ärge unustage puhkepause!
🔸 Korraldage ekraanivabu õppimise päevi!
🔸 Koolijuhid saavad toetada õpetajaid ja koordineerida tegevusi, et leida parim lahendus.
🔸 Õpilased, õpiharjumused, iseseisva töö võimekus ja lapsevanemate võimalused on erinevad - arvestage sellega õpieesmärkide seadmisel.
🔸 Mõelge, kuidas saate kompenseerida sotsiaalse suhtlemise puudumist – kool tähendab ka sõpru ja suhtlemist.
🔸 Säilitage rahulikku meelt!

Loe meie veebis ka juhiseid ning küsimusi ja vastuseid eesti keeles https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele, vene keeles https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniy või inglise keeles https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educational-institutions

parnu.postimees.ee

Pärnumaa noored võitsid mõttespordis kõrgeid kohti

Palju õnne, Markus Hansson ja õpetaja Ruslan Mironov!

parnu.postimees.ee Sel nädalal lõppenud mõttespordi online-olümpiaadil, kus kolmes vanuseastmes võeti neljal etapil mõõtu males, kabes, gomokus ja sudoku lahendamises, pälvisid Pärnumaa õpilased kõrgeid kohti.

koidulag.edu.ee

Sisseastumiskatsed gümnaasiumisse

Pärnu Koidula Gümnaasiumi katsetele/vestlustele registreerimine lõppes 15. märtsil. Kokku laekus pea 400 avaldust, mis teeb keskmiseks konkursiks 2 inimest ühele kohale.

koidulag.edu.ee Reedel, 20. märtsil kell 14.00 matemaatika-füüsika õppesuunal testid matemaatikas ja füüsikas. Reedel, 20. märtsil kell 14.00 “4-5” ja “5” õppijatele vestlus. Reedel, 3. aprillil kell 15.00 reaal-, loodus-, Euroopa ja ettevõtlussuunal testid matemaatikas, inglise keeles ja eesti kee...

Pärnu Koidula Gümnaasium - eTwinningu kool 2020-2021 👏

🎉🏫 #eTwSchools Labels are here!

With the eTwinning School Label, eTwinning recognises and appraises the involvement, commitment and dedication of the whole school, where teams of teachers and school leaders work together.

eTwinning would like to congratulate the schools that have been awarded the eTwinning School Label 2020-2021.

➡️ Click here to view the full list of awarded schools: https://www.etwinning.net/en/pub/newsroom/highlights/2020--2021-etwinning-school-.htm

hm.ee

PARANDATUD TEADE: Haridus- ja Teadusministeerium soovitab vähemalt esimesel kahel nädalal hoiduda õpilaste numbrilisest hindamisest | Haridus- ja Teadusministeerium

hm.ee Haridus- ja Teadusministeerium soovitab õpetajatel distantsõppe tingimustes hoiduda vähemalt esimesel kahel nädalal numbrilisest hindamisest. Keskenduma ei peaks niivõrd laste õpitulemuste numbrilisele hindamisele, vaid suunama tähelepanu õppekorraldusele ning uues olukorras toimetulekule. N...

Eesti Keele Instituut

Head emakeelepäeva! Olge terved!

koidulag.edu.ee

Kool on 16.–29. märtsini distantsõppel

koidulag.edu.ee Valitsuskabinet otsustas 12. märtsil, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.

❗️❗️❗️

Tähelepanu!
Anname teada, et koroonaviiruse kõrgendatud ohu tõttu emakeeleolümpiaadi (13.-14. märts) ja lingvistikaolümpiaadi (14.-15. märts) lõppvoore ei toimu.
Kuigi võistlemine on oluline väljund andekatele õpilastele, on tervis kõige tähtsam.
Edasiste otsuste osas jälgige infot teaduskooli kodulehel.

ettevotlusope.edu.ee

Võida STARTER inspiratsioonipäev oma kooli!

https://ettevotlusope.edu.ee/syndmus/voida-starter-inspiratsioonipaev-oma-kooli/?fbclid=IwAR0AFU31x0NYN70j17GaSF9JzrpMc8oRp7nFAcOm8tj6P81G-h8vzrmOSS0

ettevotlusope.edu.ee Head sõbrad – õpetajad, koolijuhid, haridusse panustajad ja ka õpilased! Ettevõtlusõppe programmil Edu ja Tegu on teile väike kingitus – oleme valmis tulema ja korraldama teie koolis STARTER inspiratsioonipäeva õpilastele ning meiega liitub inspireeriva esineja, edukas noor ettevõtja Kr...

Our Story

PKG on üks tugevamaid reaalkallakuga koole Eestis. Koolil on kõik kaasaegsed tingimused õppe- ja klassiväliseks tööks: kaks arvutiklassi, lokaalne arvutivõrk, kiire interneti püsiühendus igas ainekabinetis, kooliraadio, raamatukogu, normaalmõõtmetega võimla, ujula, staadion ja korralik söökla. Koolis tegutsevad programmeerimis-, robootika- ja väitlusringid, koolimeedia, rahvatants, puhkpilliorkester, segakoor, draamaring, bioloogiaklubi ja palju muud põnevat.

Want your school to be the top-listed School/college in Pärnu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

RAKETT69
"100 tilka verd"

Location

Telephone

Address


Metsa 21
Pärnu
80010
Other High Schools in Pärnu (show all)
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Lõuna 20
Pärnu, 80010

VABADUS, LOOVUS, VASTUTUS Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ametlik FB lehekülg on mõeldud kõigile kooli õpilastele, töötajatele, vilistlastele, lapsevanematele ja sõpradele, kelle südames hõõguvad Sütevaka söed.

Русская гимназия г.Пярну Русская гимназия г.Пярну
A.H.Tammsaare Pst.30
Pärnu, 80015

Информация о мероприятиях и интересных событиях школы.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
Noorte Väljak 2
Pärnu, 80032

Hea kool pooleli jäänud haridustee jätkamiseks igas vanuses õpihimulistele.

Pärnu Hansagümnaasium Pärnu Hansagümnaasium
Viimane Aadress Kooli 13
Pärnu, 80010

Hansagümnaasiumis sai õppida järgmistel õppesuundadel: loodus-reaal, ettevõtlus, sisekaitse, meedia ja keeled.