Pärnu Vanalinna Põhikool

Pärnu Vanalinna Põhikool

Koolimaja Praegune koolihoone on tõeline pärl Pärnu linnas, mis ootab küll kapitaalremonti, kuid on üks kaunemaid koolihooneid linnas. Seda ajaloolist hoonet hakati projekteerima ja ehitama 1901. aastal ning hoone valmis 1902. aastal. Projekti autoriks oli baltisaksa päritolu August Reinberg, kes kuulus Riia Arhitektide Ühendusse. Pärnu Vanalinna Põhikooli juurde kuulub ka Pühavaimu 19 asuv võimla, mis paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitse alal ja on samuti arvel arhitektuurimälestisena. Võimla asub oma algse otstarbe minetanud püssirohukeldri kohal. Samas hoones asus ka linnaarhiiv. Kivihoone, mis ehitatud püssirohukeldri peale moodustab arhitektuurse terviku 1902. aastal valminud koolihoonega. 2009.a anti võimla ja arhiivimaja üle Pärnu Vanalinna Põhikoolile. Arhiivis, mis oli vastavalt arhiiviriiulite ja muu sisustusega sisustatud, asub nüüd Pärnu Vanalinna Põhikooli raamatukogu. Kooli ajalugu 1971 direktori ametikohal alustas kooli loomist Hilda Jõesalu. 1971/72 1.sept. avati IX–8.klassiline kool aadressil Kuninga 29. Tööd alustas 10 klassi-komplekti - 312 õpilast ja põhikohaga töötajaid oli 15. Õppealajuhatajana alustas Vaike Toht. 1972/73 kool sai esimese noore teaduri – Toomas Volkmann´i (bioloogia) 1975 alustab koolis tööd kaks esimest klassi. 1979 direktori ametikohale asus Rein Eglon 1979/80 kolis IX-8.klassiline kooli Nikolai tn 26 ruumidesse. Koolis oli 17 klassikomplekti: õpilasi 396, õpetajaid 23, neist kõrgema haridusega 17. 1980 direktori ametikohale asus Vaike Vaga. 1980/81 Garderoobid viidi kooli fuajeest alla keldrisse, sööklaruumid ehitati ringi, keldriruumid tehti korda. Kooli saal tehti kaasaegseks kauniks aulaks. Alustati kooli puhkpilliorkestri väljaõpetamist. Sellel aastal alustati veel mitmete uute tähtpäevade tähistamist nagu tublidepäev, kooli sünnipäev ja folklooripäev. 1981/82 alustati sõprussidemeid Soome Vaasa Onkilahti kooliga. Kooli pioneerimalev kanti ENSV pioneeriorganisatsiooni auraamatusse. 1983/84 suveks moodustati õpilaste toitlustusrühmad, kes olid abiks puhkajate toitlustamisel. Kooli toitlustajate rühm sai vabariigis I koha. Kooli puhkpilliorkester saavutas vabariigis I koha. 1984/85 kooli õppealajuhatajana alustas tööd Mare Haidak 1986/87 novembris tähistati kooli 15. sünnipäeva sünnipäevakringlitega. Kevadel korraldatakse kooli lastevanematele galakontsert. 1987/88 vabariikliku ja ka üleliidulise bioloogiaalase olümpiaadi võitis Mart Lebedev. Juhendaja Katrin Lekk 1989/90 lõpetas kooli puhkpilliorkester oma kauaaegse tegevuse. 1990 a. direktori ametikohale asus Garri Trofimov. 1990/91 1.novembril nimetati kool ümber Pärnu Vanalinna Kooliks. 1991/92 tähistati kooli 20. juubelit. 15. aprillist kannab kool nime Pärnu Vanalinna Põhikool 1994/95 augustis alustas kooli ilma direktorita . 1994 sept. keskel kinnitati kooli direktoriks naaberkooli direktor Neeme Ellermaa 1995 asus direktori ametikohale Mart Kuuskmann 1995/96 õppeaasta eesmärgiks oli muuta maja jälle kauniks. Suvel saigi 2. korruse koridor ja saali põrand uue parkettkatte. 1996/97 tehti euroremont arvutiklassis . Kooli tulid 6 esimest arvutit ja sellega algas arvutiõpe koolis. Õpetaja Siina Pau´le omistati „Aasta õpetaja“ aunimetus 1997/98 kooli õppealajuhataja ametikohal alustas tööd Malle Šalda. Said alguse traditsioonilised õpilaste teaduskonverentsid. Kooli raamatukogu sai keldrikorrusel uued ruumid. Avati Nikolai tänava poolne kooli peauks, fuajee sai garderoobiks. 1998/99 1.septembril külastas kooli Norra kuningapaar ja president Lennart Meri. Algasid välissuhted Norra Frolandi kooliga. Sellel õppeaastal remonditi kooli köök. 1999 asus direktori ametikohale Jaan Viertek. 2000/01 valmis kooli hümn „Tark maja” – autoriteks Toomas Voll ja Helle Voogel. 2002/03 kooli hoonel täitus 100 aastat, majale paigaldati uus kivikatus, remonditi ametiruumid keldrikorrusel, kool sai uue kaasaegse kujundusega koolilipu. Viidi sisse mitmekülgne abiõppe süsteem. 2005/06 vahetati koolimajal kõik aknad ja parandati ka klassiruumide valgustust . 2006/07 valmis uus, algupärane ja muinsuskaitse nõudmistele vastav piirdeaed koos efektsete raudväravatega. Kool liitus e-kooliga. Pärnu linna parimaks noorsootöötajaks tunnistati Marje Vaan. 2007/08 Malle Shaldale omistati vabariigi „Aastate õpetaja" aunimetus. Ukrainas XII Rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil võitis Eero Vaher hõbemedali. Taivanil IV rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil võitis Eero Vaher hõbemedali. 2008/09 anti kooli kasutusse linna ajalooline spordi- ja arhiivihoone. Vabanenud ruumidesse saime tööruumid kooli raamatukogule ja õpikeskusele. 2009/10 kooli õppealajuhataja ametikohal alustas tööd Kaire Teemägi. Valmis sihtasutuse „Pärnu Koolide Sihtasutus” tööna ja finantseerimisel kooli- ja võimlahoone kapitaalne, kõikidele muinsuskaitse nõuetele vastav restaureerimisprojekt 2010 asus direktori ametikohale Pille Tahker, eelmine direktor Jaan Viertek jäi pensionile. 2010/11 õpetaja Tiiu Maide´le omistati „Aasta õpetaja“ aunimetus. Õpikeskuse meeskonnale omistati Eesti Õppija arengu toetaja auhind. Remonditi kooli koridor, õpetajate tuba ja mõned klassiruumid, kooli koridor ja 2 klassiruumi said uue kaasaegse valgustuse mida Eesti koolidesse veel paigaldatud pole. Valgustuse paigaldamist toetasid Trilux, Tallinna ja Pärnu Lions Club. CO2 programmist eraldi koolile 1,6 milj. EEK, mille eest restaureeriti osaliselt kooli võimlahoone.

Karjääriõpetuse tunnis külastasid 6.-7. klassid kahte kodulinna galeriides eksponeeritavat näitust.
Endla teatrigaleriis tutvustas Piret Bergmann näitust MANDRAGORA.
Robert Puumeister on 18-aastane gümnaasiumiõpilane, kes võttis esimest korda pintsli kätte kaks aastat tagasi. 2018. aasta augustikuus tõi ta Tallinna Telliskivi Loomelinnakus avalikkuse ette oma esimese isikunäituse „101 tööd“ ja on nüüd oma teise isikunäitusega Endla Teatrigaleriis.
Pärnu Linnagaleriis külastasid õpilased Pärnu (m)Moodsa Kunsti näitust alapealkirjaga „Puhastustuli”.
Suur tänu Piret Bergmannile võimaluse loomise eest näitusi külastada.

roboolumpia.ee

Tulemused | RoboOlümpia 2019

Robolümpia lõppes suurepäraste tulemustega

1. klassi võistkond saavutas Pärnu linnas I koha. Võistkonda kuulusid: Henri Vendik, Ruudi Seppel, Toomas Tüür, Daniel Kaarma, Remo Maripuu.
Õpilasi juhendas õpetaja Tuuli Koitjärv
Otto Veskimägi 4.a klassist saavutas Nutipere kategoorias I koha vabariigis. Juhendaja Diana Veskimägi. PALJU ÕNNE!

Võistlus toimus tiimides. Osaleda said ka peretiimid:)

Iga tiim pidi valima lähtuvalt vanusetasemest ühe roboti ja selle juurde käiva missiooni, mida lahendada.
Iga tiim hindas oma sooritust ise. Iga missiooni juures olid hindamiskriteeriumid ja iga soorituse eest oli võimalik saada punkte. Tiimid pidid iga missiooni lahendamise jäädvustama ja koguma tõendusmaterjali ning jagama seda oma blogis vm veebikeskkonnas (kood, koodipilt, videod, pildid jne). https://roboolumpia.ee/tulemused#features3-2l

roboolumpia.ee Vau, 1050 last ja noort osales RoboOlümpia 2019 virtuaalsel võistlusel. Tutvu tulemuste ja võitjatega.

4. a klassil avanes täna hommikul võimalus osaleda juhtimiskonverentsi "Muutu või sure" avaüritusel, kuhu kogunesid Eesti firmade juhid ja otsustajad. Laste ülesandeks oli anda saabujatele performance etendus tervitamaks osalejaid. Kiitus õpetaja Annele, kes võimalusest haaras ja lastele vahvaid emotsioone pakkus.

youtube.com

VPK Kosmos - teine lend pardalt!

Pärnu Vanalinna Põhikool on üks kosmosekoolide võrgustikus osalevaid koole ning me korraldame 26.mail Väätsal festivali, kuhu on oodatud kõik huvilised.
26. mail toimub Väätsal Eesti Kosmosekoolide Festival. See on järg eelmisel aastal toimunud Kosmosepäevale, mille käigus korraldasime stratosfääri heeliumpalli lende (https://www.youtube.com/watch?v=ZHgbGNMsfps&t=6s) ning ohtralt töötubasid ja muud tegevust kogukonnale. Selle-aastane üritus tuleb suurem, kuna ühe kooli asemel on kaasatud kümme kooli, kes on aasta aega ürituseks valmistunud. Festivalipäeval toimuvad töötoad suurtele ja väikestele, arutelu tänapäeva teaduse ja tehnoloogia teemadel, saadetakse kosmosesse sonde ning saab nautida head muusikat, mida pakub Up The Sky. Festivalil osalemine on külalistele tasuta.

https://youtu.be/ZHgbGNMsfps

Teisel lennul õnnestus säraküünal juba süüdata (mitte küll rekordilisel kõrgusel) ning saavutada mammutiliselt pika, 4 tundi kestnud reisi jooksul kõrgus 32 ...

Palju õnne meie kooli mudilas -ja lastekoorile! Vanalinna koorid on lubatud XX laulupeole "Minu arm". Suur töö ja pingutamine õpetaja Anne Uusna taktikepi all viis suurepärase tulemuseni. Õnnitleme ja rõõmustame!

Emadepäeva kontsert

MEIE KOOLIST OSALES TEATEJOOKSUL 180 ÕPILAST. TEATEJOOKSU EESMÄRK ON PROPAGEERIDA LASTE TERVISLIKKU ELUSTIILI JA MUUTA LIIKUMISHARJUMUSI. ÜLE KOGU EESTI JOOKSID  LAPSED NENDE LASTE HEAKS, KES ON KAOTANUD LIIKUMISVÕIME.

MEIE KOOLIST OSALES TEATEJOOKSUL 180 ÕPILAST. TEATEJOOKSU EESMÄRK ON PROPAGEERIDA LASTE TERVISLIKKU ELUSTIILI JA MUUTA LIIKUMISHARJUMUSI. ÜLE KOGU EESTI JOOKSID LAPSED NENDE LASTE HEAKS, KES ON KAOTANUD LIIKUMISVÕIME.

Suur tänu kõikidele 8. klassi õpilastele, juhendajatele ja laste toetajatele suurepäraste tööde eest!  Tänusõnad õpetaja Otile loovtööde protsessi juhtimise eest.

Suur tänu kõikidele 8. klassi õpilastele, juhendajatele ja laste toetajatele suurepäraste tööde eest! Tänusõnad õpetaja Otile loovtööde protsessi juhtimise eest.

Lugemispesa lapsed võitsid osa Tomuskimängust! TOMUSKimäng kutsus võistlema 2.-4. klasside lapsi. Vastata tuli küsimustele Ilmar Tomuski lasteraamatute ja kirjaniku enda elukäigu kohta. Kasuks tulid ka teadmised Endla teatri lastelasvastustest ja Eesti lasteteatritest.

Lugemispesa lapsed;
Kaisa-Maria Kurg 4.b
Laura Liis Laurits 2.b
Ellinor Eelmäe 2.b
Isabell Eelmäe 2.b
Kaspar Koppas 2.b
Marten Mõlder 3.a
Shadi Laanemets 3.a

Juhendajad: õp Helvi Põder ja Liliana Kester

Tomuskimängus saavutasid lapsed 1.koha. Mäng kestis pikalt, oli lausa 4 vooru.
1. voorus 3. koht ja saime edasi kaheksa hulka.
2. voorus 1. koht ja saime poolfinaali.
3. voorus 2. koht ja saime finaali.
4. voorus üldvõitjad ja 1. koht.

Lapsed lugesid läbi 10 Tomuski raamatut, tutvusid Tomuski elulooga ja kõikide Eestis olevate laste teatrietendustega. See suur töö päädis suure võiduga. Liliana ja Helvi on õpetajatena väga õnnelikud, et meie koolis õpivad sellise suure pühendumusega õpilased.
PALJU ÕNNE!

Meie kooli 1. ja 2. klassi lastega kohtus raamatukogus Sloveenia lastekirjanik Majda Koren.
Lapsed on temaga tuttavad tänu rahvusvahelisele lugemisprojektile Meie Väike Raamatukogu. Eestist osaleb selles projektis 3690 õpilast 92 kooli 199 klassist. Koos Sloveenia, Poola, Horvaatia ja Läti lastega on aga osalejaid kokku ligi 50000.

Sel suvel võib rannas pingil istudes leida meie kooli õpilaste maalitud lepatriinusid. Pärnu Kunstikooli eestvedamisel maalisid Vanalinna kooli, Kuninga kooli ja Sütevaka õpilased rannapingid rõõmsamaks.

Nädalavahetusel saabusid rõõmusõnumid kogu Eesti tantsijatele. Ka Vanalinna 5.-6. klassi rahvatantsijad lubati XX tantsupeole "Minu arm". Trenn ja harjutamine koos Raeküla kooliga viis tubli tulemuseni! Õpilasi juhendasid Ülle Pääslane ja Liliana Kester.
PALJU ÕNNE!

Pildil on meie tantsijad koos Raeküla tantsijatega

Meie kooli 3. klasside võistkond saavutas jalgpallivõistlustel 3. koha. Võistkonda kuulusid:
Ragnar Kirsel 3. b
Karel Kissand 3. b
Sebastian Luks 3. b
Rocco Siigur 3. b
Chris Thor Tahker 3. b
Remy Orgussaar 3. c
Gregor Pilter 3. c
Õpilasi juhendab Janar Jermakov. PALJU ÕNNE!

Täna olid karjääriõpetuse tunnis külas Eve Lepik ja Maarja Padari-Kallit, kes tutvustasid õpilastele agilityt. Agility on tempokas koeraspordiala, milles koerajuhi ülesanne on aidata koeral läbida takistusrada, selle toreda lastele ning täiskasvanutele mõeldud hobiga võib tegelda ka Pärnus. Treener Eve selgitas, et agility’ga võib tegeleda igaüks, kellel vähegi tahtmist. Sportimise teeb kergemaks koostööaldis koer, kuid koostöö looma ja inimese vahel on arendatav. Iga koera, sõltumata tema tõust, soost või vanusest, on võimalik õpetada, samuti ei sea agility piire ei omaniku vanusele ega varasemale treenitusele.
Suur tänu toredate tundide eest!

[05/02/19]   1.a klass valmistas täna 9.klassi õpilaste juhendamisel ja abil laavalampi. Tulemused olid väga toredad 👌😊

Kes soovib kodus järele proovida, siis õpetuse leiab https://youtu.be/8YNBQakU05g

Pardiralli

Head teha on hea. Vahel vajab keegi abi sinust rohkem. Seepärast võiks vahel mõelda, kas sa saaksid kedagi aidata. Sageli on nii, et abivajajad ise ei suuda vajalikul hetkel abi paluda, näiteks nad on haiged. Seepärast ongi ellu kutsutud heategevuslikud projektid, läbi mille saate abivajajaid aidata.
Kätte on jõudnud PARDIRALLI AEG. Läbi selle projekti saate aidata vähihaigeid lapsi.
Tutvu osalemise võimalustega kodulehel, võimalusel osale ja anneta.
Meie kool osaleb ka pardi ehitamise loovkonkursil.

https://www.facebook.com/Pardiralli/

Pardiralli on EVLVLi poolt ellu kutsutud heategevusüritus, millega kogutakse annetusi raskelt haigete laste ja nende perede toetuseks.

Kutse kõikidele emadele, vanaemadele ja peredele!❤️

KLAVER MÜÜDUD!

Müüa kooli aulas olev töökorras, renoveerimist vajav tiibklaver ESTONIA- 6
Valmistamisaeg 1978 aasta. Hind kokkuleppel.

Täna esinesid 5.-7.klasside 22. õpilaskonverentsi parimad esinejad. Kooli hoolekogu esindajad autasustasid esinejaid järgmiselt:
Sisukaim ettekanne - Emma Juhkov
Säravaim esineja - Anett Leesment
Põnevaim esineja - Greg Marcus Aurelius Lall
Hirmuäratavaim sisu - Beatrice Barbo ja Karina Dreimann
Mõtlemapanevaim sisu - Katriin Jaani
Kompaktsuse eripreemia - Emma Lotta Meeksa ja Anni-Marii Männi.

Igal aastal oleme välja andnud 5.-7. klasside seas kommikarika sellele klassile, kus oli kõige rohkem tublisid esinejaid, kes aulasse esinema pääsesid. Ja karika võitis
5.b klass.
PALJU ÕNNE!

Täna toimunud Pärnu linna koolide kogemuspäeval jagas meie õpetaja Kriste teistele koolidele oma kogemust nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisest. Seejärel toimunud õpitubades õpetasid meie kolmanda, neljanda ja üheksanda klassi õpilased huvilistele kuidas programmeerida roboteid ja viisid läbi erinevaid loodusainete katseid.
Õpilasi juhendasid õpetajad Merike Ehapalu, Piret Preimann, Anne Kaare ja Piret Karu. Lisaks aitasid töötube läbi viia õpetajad Tuuli Koitjärv ja Liliana Kester!
Aitäh tegutsejatele ja korraldajatele, oli väga tore päev!

[04/18/19]   5.-7. klasside õpilaskonverentsil valisid õpilased igas sektsioonis parimad esinejad, kelle esitlust saame uuesti kuulata 29. aprillil 3. ja 4. tunni ajal.

Parimad esinejad:
Anett Leesment, 7.a, Queen (Eve Hirvela)
Emma Lotta Meeksa ja Anni - Marii Männi, 7.a, Tants (Eve Hirvela)
Mia Marii Isand ja Angela Jürgens, 6.a, 5 kõige kummituslikumat kohta maailmas (Ave Soodla)
Beatrice Barbo ja Karina Dreimann, 7.b, Kolm enesetapupaika maailmas (Ele Jaanimägi)
Hanna - Maria Tromm, 6.a, Minu lemmikloomad (Pirgit Saar)
Liisbet Talisoo, 5.b, Ratsutamine (Signe Pärtel)
Emma Juhkov, 7.b, Maailma tähelepanuväärseimad ehitised (Signe Pärtel)
Greg Marcus Aurelius Lall, 6.b, Arvutite ajalugu (Väino Tuisk)
Martha Hiiesalu, 5.a, Pancake ´s Day (Airi Kurg)
Katriin Jaani, 5.b, Prügi ja reostus (Liliana Kester)
Lisandra Kaarma, 5.a, Akrobaatika (Ludmilla Vaik)
Kristyn Ojaste, 5.b, Ratsarõivaste ajalugu (Heli Liiv)
Karola Alberg ja Kristell Rodendau,6.b,Nutisõltuvus (Marje Vaan)

Palju õnne!

[04/18/19]   22. Pärnu Vanalinna Põhikooli 1.-4. klasside õpilaskonverents on läbi saanud.

Kiitus kõikidele õpilastele ja juhendajatele suurepäraste konverentsitööde eest.

Hoolekogu valis tänaste esinejate seast oma lemmikud:

Säravaim – Mia Malin Näär 1.a
Armsaim – Victoria Vaisma 2.b
Lõbusaim – Herman Avandi 3.b
Põnevaim – Hendrik Lensment 3.c
Sisukaim – Reti Tross 4.a

Igast klassist valisid õpilasesiduse liikmed parimad esinejad:

Mia Malin Näär 1.a
Maria Tamm 1.a
Anrete Ly Kalmer 1.b
Laura Sprenk 1.b
Sebastian Värk 1.b
Helena Haase 2.a
John Matthias Puusild 2.a
Isabell Eelmäe 2.b
Victoria Vaisma 2.b
Mihkel Mattias Hunt 3.a
Hella Lee Pärtel 3.b
Herman Avandi 3.b
Getter Jürimäe 3.c
Hendrik Lensment 3.c
Sofia Tomson 4.a
Reti Tross 4.a
Emili Vaisma 4.b
Andri Värk 4.b

Pärnu linna Nutivõistlusel saavutasid mõlemad Vanalinna kooli võistkonnad väga head tulemused!
👉 5.-6. klasside arvestuses III koht
Võistkonda kuulusid Loore Lumisalu, Karola Alberg, Kevin-Kristofer Lainela
👉 7.-9. klasside arvestuses võidukas I koht
Võistkonda kuulusid Merili Umb, Kädi Kull, Lene Sepandi.
Palju õnne tublidele lastele!

Põhikooli vanuseastmes

PÄRNU VANALINNA PÕHIKOOLI 22.ÕPILASKONVERENTS

parnu.postimees.ee

Galerii: sajad lapsed tähistasid rongkäigu ja jooksuvõistlusega jüriööd

https://parnu.postimees.ee/6572117/galerii-sajad-lapsed-tahistasid-rongkaigu-ja-jooksuvoistlusega-juriood?gallery=270893&image=11958881

parnu.postimees.ee Pärnu Vanalinna põhikooli õpilased ja õpetajad marssisid täna õhtul tõrvikutega rongkäigus koolimaja juurest Munamäele, et süüdata jüriöö tuli ja pidada traditsiooniline jooksuvõistlus ümber linna kõrgeima künka.

JÜRIÖÖJOOKS 2019

Meie kooli 3.-4. klasside näiteseltskond mängis Miniteatrite päeval näidendit "Koll Kallid".
Kõik olid väga tublid.
Trupi eripreemia sai Herman Avandi 3.b
Näitlejad:
Herman Avandi 3.b
Karel Kissand 3.b
Gerda Tammik3.a
Tuule - Haldja Karusoo 3.a
Piia Juursalu 3.c
Marie Heleen Moloney 3.c
Carmen Tüür 4.a
Anna-Liisa Poom 4.a
Laura Kangur 4.a
Sofia Tomson 4.a
Alexandra Lisete Kiir 4.a
Hanneloore Jõekäär 4.a
Karoliina Sepp 4.b
Kateriin Tuulik 4.b

Trupi juhendaja on Tiiu Maide. Palju õnne!

youtube.com

Pärnu ööorienteerumine 2018

Hea, Vanalinna õpilane, õpetaja ja lapsevanem! See on põnev ja hariv vabaajategevus! Võta sõbrad kaasa ja nautige suurpärast õhtupoolikut!

Song: Nublu-TMT Neljapäeval, 29. novembri õhtupoolikul startisid Tartu Ülikooli Pärnu kolledži eest Pärnu ööorienteerujad! Kolledži aktiivsete noorte poolt k...

Vanalinna kooli õpetajad ja õpilased on kogemuspäeval kohal põnevate töötubadega. Kutsume ka teid osa saama sellest kuidas tänapäeval õpitakse 😊

Teisipäeval, 23. aprillil 2019 toimub Koidula Gümnaasiumis Pärnu linna koolide kogemuspäev, mille märksõnaks on nüüdisaegne õpikäsitus.
Oodatud on õpetajad, lapsevanemad ja kõik haridushuvilised!

Registreerimine 20. aprilliks 2019 aadressil http://lingid.ee/kogemuspaev2019

JUTUVESTJATE KONKURSS

Jutuvestjate konkursil saavutasid meie õpilased auhinnalisi kohti
Raimond Laiv 6. a klassist 2. koha, õpetaja Mare Hallop.
Kaisa- Maria Kurg 4. b klassist 2.koha, õpetaja Piret Preimann
Keitlin Pilter 5. b klassist III koha ja Sirelin Jürgens 5. a klassist pälvis eripreemia. 5. klassi õpilasi juhendab Eve Hirvela.
PALJU ÕNNE!

Õpilasesinduse liikmed ja oma klassi õpilased kuulavad konverentsi raames nädala jooksul algklassides ettekandeid. Õpilastele jagatakse tagasisidet uurimistöö ja esinemise kohta ning tänatakse esinejaid tänukirjaga. Parimate esinemine toimub 18.aprillil kell 10.30 aulas.

Õpilasesinduse liikmed ja oma klassi õpilased kuulavad konverentsi raames nädala jooksul algklassides ettekandeid. Õpilastele jagatakse tagasisidet uurimistöö ja esinemise kohta ning tänatakse esinejaid tänukirjaga. Parimate esinemine toimub 18.aprillil kell 10.30 aulas.

Vabariiklikul Kooliliiga võrkpallivõistlustel saavutas kooli võistkond 4.koha. Võistkonda kuulusid: Hans Alfons Haljas 7.b, Martin Jürissoo 7.b, Alex Laats 7.b, Aleksander Sarapuu 7.b, Darek Vahemets 7.b, Skender Andresson 7.b, Kristofer Rünt 8.b, Markus Kohtla 8.b.
Võistkonda treenisid Rein Semenov, Raini Lelle, Peeter Kais. PALJU ÕNNE!

Kombineeritud teatevõistlustel saavutasid meie kooli 2. ja 3. klasside võistkond 3.koha.
2. klassi võistkonnas võistlesid
Joukovets, Ilja 2.a
Marjak, Keil-Mariken 2.a
Kodar, Kristofer 2.a
Liiber, Luise-Riin 2.a
Virula, Berit 2.a
Laurits, Laura Liis 2.b
Mearu, Viljam 2.b
Lopsik, Konrad 2.b
Vaisma, Victoria 2.b
Lõõbas, Mathias 2.b

3.klassi võistkonnas võistlesid
Hansen, Elle-Mai 3.a
Masing, Helis Delisia 3.a
Kimmel, Raian 3.a
Kirsel, Ragnar 3.b
Siigur, Rocco 3.b
Nõmm, Uku 3.b
Liitmaa, Nele-Liis 3.b
Tahker, Chris Thor 3.b
Juursalu, Piia 3.c
Sooäär, Laurette 3.c
Õpilaste juhendaja on Janar Jermakov.
PALJU ÕNNE!

[04/11/19]   Pärnu Keskraamatukogu ja Pärnu Muuseumi viiendate klasside nutimängul osales 16 neljaliikmelist võistkonda. Küsimustele otsiti vastuseid nii raamatukogust kui muuseumist ning lõpuks pandi oma teadmised proovile Kahoot mängus. Vanalinna Põhikooli 5.b klassi võistkond saavutas 3.koha. Võistkonda kuulusid Killu Lembit, Rander Lääts, Maria Slinko ja Maksim Petrov. Palju õnne!

Pärnu linna ja Tartu Ülikooli koostöös toimus ülelinnaline teaduspäev. Meie õpilased said kuulata kahte loengut - "Arktika – värav kliimamuutuste uurimiseks!" ning "Kliimamuutuste mõju merevee ökosüsteemidele". Suur tänu Martin Liirale ja Gerli Albertile, kelle esitlus oli kaasahaarav ning visuaalne materjal aitas õpilastel teemat jälgida ja mõista.

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilased olid Nuti-Mati matemaatika Eesti meistrivõistluste finaalis väga tublid! Võistkondlikult saavutati suurte koolide arvestuses 6. koht. See on suurepärane tulemus. Õpilased suutsid finaalis parandada oma eelvõistluste kohta tervelt ühe koha võrra (finaalis läks arvesse ka eelvoorude tulemus, lisati finaalis kogutud punktid). Suuri koole võistles sel õppeaastal 29!
Individuaalsed tulemused:
Kalev Jaaksalu 1.b NutiSport 5.koht, õpetaja Liliana Kester
Gregor Lään 3.b NutiSport 4. koht, õpetaja Tiiu Maide
Karel Kissand 3.b NutiSport 13.koht, õpetaja Tiiu Maide
Vincent Mesias 3.b NutiSport 20.koht, õpetaja Tiiu Maide
Kaisa-Maria Kurg 4.b NutiSport 18.koht, õpetaja Piret Preimann
Ele-Liis Puusaag 7.b NutiSport 22.koht, õpetaja Pirgit Saar
Klaarika Prii õpetaja NutiSport 16.koht
PALJU ÕNNE!

Want your school to be the top-listed School/college in Pärnu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Vanalinna kooli 1. septembri aktus Pärnu Kontserdimajas
Spordipäev
Tammsaare lasteaia koolieelikud katsetasid koolilapseks olemist
Pärnu Vanalinna Põhikooli tänavatants 2018
VASTLAPÄEV
Algklasside JÕULUPIDU
Emakeelepäeva tervitus õpetaja Evelt
Spordipäev on täies hoos!

Location

Category

Telephone

Website

parnuvanalinnakool.ee

Address


Nikolai 26
Pärnu
80014
Other Schools in Pärnu (show all)
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Kuninga 29
Pärnu, 80014

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool on integreeritud põhikool, kus õppetöö toimub nii põhihariduse lihtsustatud kui ka riikliku põhihariduse õppekava alusel.

Tantsukool WAF Dance Tantsukool WAF Dance
Hommiku 3
Pärnu, 80010

Liitu meie perega siin : http://parnu.waf.ee/koolist/tantsija-ankeet/

Pärnu Muusikakool Pärnu Muusikakool
Aida, 4
Pärnu, 80010

Rohkem infot www.muusikakool.ee

Vingervaks Vingervaks
Riia Mnt. 129
Pärnu

Pärnu väikelastekool Pärnu väikelastekool
Metsa 21
Pärnu, 80010

PÄRNU VÄIKELASTEKOOL on seadnud eesmärgiks toetada arendusringides 5-7 aastasi lapsi parema koolivalmiduse taseme saavutamisel.

Janne Ristimetsa Tantsustuudio Janne Ristimetsa Tantsustuudio
Õhtu Põik 3-20
Pärnu

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Niidupargi Tn 12
Pärnu, 80047

Tunnuslause: KUTSE HEAST KOOLIST! Visioon: Hea mainega tunnustatud õpikeskkonnaga konkurentsivõimelisi töötajaid koolitav kutseõppeasutus.

Pärnu Saksa Tehnoloogiakool Pärnu Saksa Tehnoloogiakool
Jalaka 8
Pärnu, 80010

Kaasaegne kutseharidus keskkooli baasil ja tööalane täiendkoolitus erakutsekoolist! Õppida saab nii tasuta kui ka tasulistel kohtadel.

Head ideed Head ideed
Papiniide 31
Pärnu, 66545

Studio Happy Dancers Studio Happy Dancers
Rüütli Tn 2
Pärnu

Studio Happy Dancers on tantsu- ja spordikool Pärnus, kuhu ootame kõiki tantsuhuvilisi lapsi alates 4. eluaastast. Stiilideks disko, showtants ja laste fitness

Mailis olen Mailis olen
Rohu 82
Pärnu