Pärnu Vanalinna Põhikool

Pärnu Vanalinna Põhikool

Koolimaja Praegune koolihoone on tõeline pärl Pärnu linnas, mis ootab küll kapitaalremonti, kuid on üks kaunemaid koolihooneid linnas. Seda ajaloolist hoonet hakati projekteerima ja ehitama 1901. aastal ning hoone valmis 1902. aastal. Projekti autoriks oli baltisaksa päritolu August Reinberg, kes kuulus Riia Arhitektide Ühendusse. Pärnu Vanalinna Põhikooli juurde kuulub ka Pühavaimu 19 asuv võimla, mis paikneb Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitse alal ja on samuti arvel arhitektuurimälestisena. Võimla asub oma algse otstarbe minetanud püssirohukeldri kohal. Samas hoones asus ka linnaarhiiv. Kivihoone, mis ehitatud püssirohukeldri peale moodustab arhitektuurse terviku 1902. aastal valminud koolihoonega. 2009.a anti võimla ja arhiivimaja üle Pärnu Vanalinna Põhikoolile. Arhiivis, mis oli vastavalt arhiiviriiulite ja muu sisustusega sisustatud, asub nüüd Pärnu Vanalinna Põhikooli raamatukogu. Kooli ajalugu 1971 direktori ametikohal alustas kooli loomist Hilda Jõesalu. 1971/72 1.sept. avati IX–8.klassiline kool aadressil Kuninga 29. Tööd alustas 10 klassi-komplekti - 312 õpilast ja põhikohaga töötajaid oli 15. Õppealajuhatajana alustas Vaike Toht. 1972/73 kool sai esimese noore teaduri – Toomas Volkmann´i (bioloogia) 1975 alustab koolis tööd kaks esimest klassi. 1979 direktori ametikohale asus Rein Eglon 1979/80 kolis IX-8.klassiline kooli Nikolai tn 26 ruumidesse. Koolis oli 17 klassikomplekti: õpilasi 396, õpetajaid 23, neist kõrgema haridusega 17. 1980 direktori ametikohale asus Vaike Vaga. 1980/81 Garderoobid viidi kooli fuajeest alla keldrisse, sööklaruumid ehitati ringi, keldriruumid tehti korda. Kooli saal tehti kaasaegseks kauniks aulaks. Alustati kooli puhkpilliorkestri väljaõpetamist. Sellel aastal alustati veel mitmete uute tähtpäevade tähistamist nagu tublidepäev, kooli sünnipäev ja folklooripäev. 1981/82 alustati sõprussidemeid Soome Vaasa Onkilahti kooliga. Kooli pioneerimalev kanti ENSV pioneeriorganisatsiooni auraamatusse. 1983/84 suveks moodustati õpilaste toitlustusrühmad, kes olid abiks puhkajate toitlustamisel. Kooli toitlustajate rühm sai vabariigis I koha. Kooli puhkpilliorkester saavutas vabariigis I koha. 1984/85 kooli õppealajuhatajana alustas tööd Mare Haidak 1986/87 novembris tähistati kooli 15. sünnipäeva sünnipäevakringlitega. Kevadel korraldatakse kooli lastevanematele galakontsert. 1987/88 vabariikliku ja ka üleliidulise bioloogiaalase olümpiaadi võitis Mart Lebedev. Juhendaja Katrin Lekk 1989/90 lõpetas kooli puhkpilliorkester oma kauaaegse tegevuse. 1990 a. direktori ametikohale asus Garri Trofimov. 1990/91 1.novembril nimetati kool ümber Pärnu Vanalinna Kooliks. 1991/92 tähistati kooli 20. juubelit. 15. aprillist kannab kool nime Pärnu Vanalinna Põhikool 1994/95 augustis alustas kooli ilma direktorita . 1994 sept. keskel kinnitati kooli direktoriks naaberkooli direktor Neeme Ellermaa 1995 asus direktori ametikohale Mart Kuuskmann 1995/96 õppeaasta eesmärgiks oli muuta maja jälle kauniks. Suvel saigi 2. korruse koridor ja saali põrand uue parkettkatte. 1996/97 tehti euroremont arvutiklassis . Kooli tulid 6 esimest arvutit ja sellega algas arvutiõpe koolis. Õpetaja Siina Pau´le omistati „Aasta õpetaja“ aunimetus 1997/98 kooli õppealajuhataja ametikohal alustas tööd Malle Šalda. Said alguse traditsioonilised õpilaste teaduskonverentsid. Kooli raamatukogu sai keldrikorrusel uued ruumid. Avati Nikolai tänava poolne kooli peauks, fuajee sai garderoobiks. 1998/99 1.septembril külastas kooli Norra kuningapaar ja president Lennart Meri. Algasid välissuhted Norra Frolandi kooliga. Sellel õppeaastal remonditi kooli köök. 1999 asus direktori ametikohale Jaan Viertek. 2000/01 valmis kooli hümn „Tark maja” – autoriteks Toomas Voll ja Helle Voogel. 2002/03 kooli hoonel täitus 100 aastat, majale paigaldati uus kivikatus, remonditi ametiruumid keldrikorrusel, kool sai uue kaasaegse kujundusega koolilipu. Viidi sisse mitmekülgne abiõppe süsteem. 2005/06 vahetati koolimajal kõik aknad ja parandati ka klassiruumide valgustust . 2006/07 valmis uus, algupärane ja muinsuskaitse nõudmistele vastav piirdeaed koos efektsete raudväravatega. Kool liitus e-kooliga. Pärnu linna parimaks noorsootöötajaks tunnistati Marje Vaan. 2007/08 Malle Shaldale omistati vabariigi „Aastate õpetaja" aunimetus. Ukrainas XII Rahvusvahelisel astronoomiaolümpiaadil võitis Eero Vaher hõbemedali. Taivanil IV rahvusvahelisel loodusteaduste olümpiaadil võitis Eero Vaher hõbemedali. 2008/09 anti kooli kasutusse linna ajalooline spordi- ja arhiivihoone. Vabanenud ruumidesse saime tööruumid kooli raamatukogule ja õpikeskusele. 2009/10 kooli õppealajuhataja ametikohal alustas tööd Kaire Teemägi. Valmis sihtasutuse „Pärnu Koolide Sihtasutus” tööna ja finantseerimisel kooli- ja võimlahoone kapitaalne, kõikidele muinsuskaitse nõuetele vastav restaureerimisprojekt 2010 asus direktori ametikohale Pille Tahker, eelmine direktor Jaan Viertek jäi pensionile. 2010/11 õpetaja Tiiu Maide´le omistati „Aasta õpetaja“ aunimetus. Õpikeskuse meeskonnale omistati Eesti Õppija arengu toetaja auhind. Remonditi kooli koridor, õpetajate tuba ja mõned klassiruumid, kooli koridor ja 2 klassiruumi said uue kaasaegse valgustuse mida Eesti koolidesse veel paigaldatud pole. Valgustuse paigaldamist toetasid Trilux, Tallinna ja Pärnu Lions Club. CO2 programmist eraldi koolile 1,6 milj. EEK, mille eest restaureeriti osaliselt kooli võimlahoone.

Stiilinädal

Stiilinädal

Anett Leesment, 8.a ja Lene Sepandi, 9.b osalesid 12. veebruaril Pärnu linna 20. Kuldsuu kõnevõistlusel.
Igaüks oli enne ette valmistanud teema "Ühine või ühendav". Hiljem tuli oma mõte kohapeal tööle panna ja poole tunni jooksul seada kõnevalmis loosiga võetud teema.
Mõlemad neiud said eripreemia: Anett improkõne, Lene arusaadavuse eest. Tüdrukuid õpetavad Mare Hallop ja Eve Hirvela. Palju õnne!

Fotod: Mailiis Ollino (PP)

KUTSE KOGU KOOLIPERELE
Ootame kõiki Vanalinna kooli õpilasi koos peredega tähistama Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva pühapäeval, 23.veebruaril.
Vanalinna kooli 1.-9. klassi õpilased võtavad sellel aastal rongkäigust osa koos peredega. Tunneme rõõmu pidupäevast minnes üheskoos rongkäigule.
Pärnu linnavalitsus ja Kaitseliidu Pärnumaa malev ootavad meie õpilasi, õpetajaid ja lapsevanemaid osalema pühapäeval, 23. veebruaril Pärnus toimuval Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikule jalutuskäigule ja kuulamaa iseseisvusmanifesti ettelugemist. Kooliperel palutakse olla Alevi kalmistu ees kohal hiljemalt kell 12.45. Kell 13.00 asetatakse pärjad Vabadussõjas langenute ausamba jalamile ja orienteeruvalt kell 13.15 hakkame üheskoos orkestri saatel kesklinna poole kõndima. Kaasa võtame sinimustvalged lipud!

Pärnu Vanalinna Põhikooli võistkond tuli 12.02 Pärnu linna koolide seas võrkpalli miniliiga meistriks.
Võistkonnas mängisid:
Laurette Sooäär 4.c
Delis Tomasson 6.b
Emilia Kapp 6.a
Sirelin Jürgens 6.a
Laura Villiste 6a
Alexandra Lisete Kiir 5.a
Õpilasi treenivad Maarja-Liisa Kirschbaum, Riina Ernits ja Helju Sutt. Kehalise kasvatuse õpetaja on Piret Aas. Palju õnne!

Pärnumaa poistelaulu konkursil "Poiss on olla vahva" saavutas Romet Pihlak I koha vanuseastmes 12-häälemurre. Tema juhendaja on Anne Uusna. Palju õnne!

Reedel on ülemaailmne jalgrattaga kooli/tööle päev. Tule Sinagi sel päeval oma kaherattalise sõbraga! 🚴‍♀️🚴‍♂️

5.b klass valis klassiväliseks lugemiseks hiljuti välja antud laste- või noorsooraamatu. Igaüks tutvustas loetud teksti sisu kirjalikult, aga pidi ka kujundama kaaned.
Kui õpetaja Mare Hallop paberilehed kokku voltis, kujunesid töödest ruumilised teosed, mille seljalt saab näha, mida õpilased lugemiseks valisid.

See on 5.b klassi raamaturiiul.

10.-14.02 korraldab õpilasesindus STIILINÄDALA

Tänased vahetunnimängud koridorides:)

Maailma saame puhtamana hoida ainult ise.

Meie kooli traditsioonilise ettevõtmisena kogutakse talveperioodil ühiselt küünlaümbriseid.
Selle toreda ettevõtmisega sai sellel aastal sorteeritud, kokku kogutud ja õigesse kohta toimetatud 124 kg prügi, mis muidu oleks võinud sattuda loodusesse. Saadud tulu annetati kooli “Kultuuriabi” fondi (26 eurot).
Kiitus kõikidele kaasalööjatele ja 4.b klassi õpilastele, õpetaja Tiiu Maidele ja vanematele ettevõtmise eestvedamise eest.
Küünlaümbriste kogume jätkub! Aasta pärast kogume kokku ja viime ära!

Täna andis lõbusa etenduse mustkunstnik Fred-Erik Johanson.
Etendusel lõid kaasa ka valge jänes ja merisiga ning tuvid. Oli vahva lasteetendus.

parnu.postimees.ee

Pärnakas valiti Eesti kõige sportlikumaks abipolitseinikuks

Õnnitleme kehalise kasvatuse õpetajat Piret Aasa tubli saavutuse puhul!
https://parnu.postimees.ee/6881182/parnakas-valiti-eesti-koige-sportlikumaks-abipolitseinikuks?fbclid=IwAR3efAftFEL3XYimlItmlHG6mJBe80BTsa49WxVQGikjVJ16Uu3pL5-NHxc

parnu.postimees.ee Politsei- ja piirvalveameti möödunud aasta parimate sportlaste väljakuulutamisel tunnustati kõige sportlikuma abipolitseiniku tiitliga Lääne prefektuuri Pärnu rühma abipolitseinikku Piret Aasa.

5.-7. klassi segarahvatantsurühm ja tantsuõpetaja Ülle kutsuvad tantsima!

SOOVIME KAUNEID JÕULE!

HEATEGU TULEB SÜDAMEST

Valmistasime Vapruse helmeid vähihaigetele lastele, kellele neid just täna on vaja, et saada vapramaks oma järjekordse ebameeldiva protseduuri ees ja aidata neil seda raskust jagada, et pärast läbi selle tervemaks saada.
Aitäh meie koolile, et seda ettevõtmis rahaliselt toetasite, kummardus Liis-Katrinile ja Annelyle, kes asja eest vedasid, lapsi juhendasid ning valmis Vapruse helmed päris abivajajateni viivad. Meie koolis sai Vapruse helmeid valmistada ligi kaheksakümmend last.
Lihtne on mõelda kui kõik on tavapärane, et kõik lapsed on jõulude ajal kodus ja ootavad rõõmsat jõuluvana, kuusk on toas, kingitused kuuse all, salmid peas, …
Aga alati ei pruugi nii olla, mõned lapsed peavad ka jõulud kahjuks haiglas veetma. On asju ja hetki, mis ei küsi aega ega kohta.

Jõulude suurim mõte on teha head.

Jõululaadal päkapikupäeval.lapsed valmistusid,küpsetasid, meisterdasid, kujundasid,müüsid, aga tahtsid ikka anda oma teenitud raha kellelegi, kellel seda rohkem on vaja.
4. klassidest tegutses kohvikus palju lapsi. Osad loobusid oma tulust ja annetasid 62 eurot ja 85 senti Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule.

Need on väärtused, mida kannavad edasi kodu ja kool käsikäes

Aitäh ja kauneid pühi.

Teisipäeval 17.12. külastas meie kooli kehalise kasvatuse tunde tänavasportlane ja tänavaspordi viljeleja Erik Naissaar, kes näitas lastele, et aktiivne saab olla ka õues aktiivselt liikudes ja välijõusaale kasutades. Erik õpetas lastele ka trikke ning julgemad said omal nahal järgi proovida.

Päkapikupäev 2019

Täname lapsevanemaid, sõpru ja häid koostööpartnereid töötubade läbiviimise eest! Oli väga tore päev!

Täname lapsevanemaid, sõpru ja häid koostööpartnereid töötubade läbiviimise eest! Oli väga tore päev!

Jõulukontsert 2019

Jõulukontsert 2019

Bioloogias andis külalistundi merebioloog Jüri Tenson. 7.b ja 7.v klassi õpilased tutvusid tähtsamate Eesti kaladega ja uurisid ahvena ja latika sisikonda.

Olete te enne mõelnud, kui palju siiraid emotsioone võib ühes ainetunnis leida? Fotograaf Viktoria Reimann püüdis pildile 3.a klassi koos kõigi tegevuste ja emotsioonidega õpetaja Kriste inglise keele tunnis.

JÕULUPIDU 2019

JÕULUPIDU 2019

Rahvusvahelisel matemaatikamängude päeval math 99 osales meie koolist 11 võistkonda. Meiega koos oli võistlustules üle 10 000 õpilase üle Euroopa. Meie kooli 4.b ja 8.a saavutasid esimesed kohad, teise koha saavutasid 1.a ja 6. klass. Kõik teised osalenud võistkonnad saavutasid samuti väga kõrgeid kohti. Väga tublid peastarvutajad on meie koolis. Lastele meeldis see haarav võistlus väga.

Igal aastal käivad meie kooli 4. klasside lapsed Tammsaare lasteaias jõulujutte ette lugemas. Nii ka seekord. Tore traditsioon, mis seob Ilusat jõuluaega.

Ootame teid kõiki kontserdile "IMELINE JÕULUAEG", tule ja rõõmusta koos meiega! Kontsert toimub kooli aulas.

Eile lõpetas rahvusvahelise projekti “DigiYouth - Student Startup Programme for Schools” 1. lend, kes esitles oma tooteid rahvusvahelisele žüriile.
Meie koolist esitles oma loodud ettevõtteid ja tooteid kümme ettevõtlikku 9. klassi õpilast.
Selle 1,5-aasta jooksul on läbi tehtud oma Start-up ettevõtte loomisprotsess, saadud kogemusi rahvusvahelise meeskonna loomises ja töös hoidmises, rahvusvahelises kommunikatsioonis, prototüüpimises, turunduses, ajaplaneerimises ja pingetaluvuses. Kogemus, mis jääb saatma kogu elu!

Täname DigiYouth - Student Startup Programme for Schools programmi ellukutsujat, Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskust pakutud võimaluste eest!

Projekti lõpetamine 2.-4.12.2019

KÕNNIHOMMIKUD

Novembrikuus toimunud helkurite jalutamise jätkuks on kõigil töötajatel, lastel ja vanematel võimalik osaleda Vanalinna koolipere kõnnihommikutel.

Kõnnihommikud toimuvad alates homsest, 4. detsembrist, igal kolmapäeval kell 7.50-8.05. Kohtumispaigaks kooli hoov.

Detsember on aktiivse jõululuuletuse kuu!

Rõõmsat koosliikumist

KOIDULAULIKU KONKURSS OLI EDUKAS

Täna, 2.detsembril toimus ülelinnaline luulekonkurss "Koidulauliku valgel." Õpilaste etlemisoskust hindasid Karin Tammaru, Krista Visas, Elmar Trink.
5.-6.klass I koht Faustus Bolitshenko 6.b klass ( osaleb 12. detsembril vabariiklikul konkursil Koidula muuseumis) Õpetaja Eve Hirvela
5.-6.klass III koht Keitlin Pilter 6.b klass õpetaja Eve Hirvela
7.-9.klass II koht Liidia Vessmann 9.a klass õpetaja Eve Hirvela
Palju õnne!
Pildil: Hindajad ja vilistlane Kaur Rasmus Tammelaan

2018 aastas sügisel kokku tulnud Pärnu Vanalinna Põhikooli Meesteklubi, tuntud ka kui Lipsuklubi, valis enda hulka uusi noormehi. Valituks osutusid 8. ja 9. klassi noormehed. Poistega on meeldiv suhelda, nende õppimine on korras ja nad on esindanud kooli olümpiaadidel ja võistlustel. Nende käitumist saab eeskujuks tuua teistele.
See on ühele noormehele suur au, et ta nõnda meeste hulka valitakse. Noormehe kohustus on kooli pidulikel sündmustel kanda seda lipsu.

Sellel aastal osutusid valituteks:
Ranel Kuusik
Raul-Villem Vabrit
Hans Alfons Haljas
Ott Nõmm
Silver Slinko
Kevin Parts

Kooli sünnipäev 29.november 2019

Kooli sünnipäev 29.november 2019

Meie Pärnu 2019 viktoriinis saavutas kooli võistkond III koha. Võistkonda kuulusid: Andra Koskaru, Mirjam Ots, Keitlin Vaher, Darina Jagudina ja Gerttu Johanna Riik. Õpilasi juhendas Ott Anari. Palju õnne!

Tantsuvahetund

Liikuma kutsuva kooli tantsuvahetund

VII üleriigiline koolinoorte jutuvestjate konkursil “Kratilood” osalesid järgmised Vanalinna kooli õpilased:
Ellinor Eelmäe 9.aastane - "Õunaraksus"
Isabell Eelmäe 9.aastane- "Tagasi vanaisa lapsepõlve"
Laura Liis Laurits 9.aastane- "Kevadised suusasaapad"
Eleonora Palm 9.aastane - ""Kuldsekodu telefonid"
Ketter Haava 8.aastane - "Vahvlid ja pannkoogid"

1. - 3. klasside arvestuses saavutas 1.koha Isabell Eelmäe
Õpilaste juhendajad on Liliana Kester ja Helvi Põder. Palju õnne!

Ülelinnalisel koolidevahelistel SULGPALLI MV-l saavutati auhinnalisi kohti.
1.-3. klasside arvestuses saavutas Eleonora Palm 1. koha ja 7.-9. klasside arvestuses Janely Liivrand 8. b klassist 3. koha. Palju õnne!

9.a klassile andis täna kûlalistundi Epp Üpraus, kes töötab Pärnu Väikeloomakliinikus loomaarsti abilisena. Täname väga põneva ja õpetliku tunni eest!

Pärnu Kutsehariduskeskuse kokanduse eriala kutseõpetaja Taisi Talviste andis karjääriõpetuse tunde koos oma 2.kursuse õpilastega. Tulevased kokad tutvustasid oma kooli ja kokanduse eriala, rääkisid põnevalt õpilaste koolielust ja võistlustel osalemisest. Täname õpetaja Taisit ja kokanduse õpilasi sisukate tundide eest!

OMA STIILI PÄEV

26.novembril, trimestri viimasel päeval on Vanalinna kooli õpilastel ja töötajatel võimalus kooli tulla vabalt valitud riietuses.

ÕPILASED VIISID HELKURIPUULE HELKUREID

KIndlustusfirma PZU abiga soetatud helkureid käisid puu külge kinnitamas 1.a ja 7.a klassi õpilased. PP ja Tre Raadio helkuripuule kinnitati 75 helkurit. Õpilasesindus kontrollib hommikuti helkurite kandmist. Helkuri puudumisel oleme annetanud helkuri.

Täna on rahvusvaheline meestepäev!

Aitäh õpetaja Otile, kes meestepäeva töötoad ette valmistas ja läbiviimise organiseeris ning tänusõnad noorhärradele, kes töötubades meestele vajalikke oskusi õpetasid.

Aitäh õpetaja Otile, kes meestepäeva töötoad ette valmistas ja läbiviimise organiseeris ning tänusõnad noorhärradele, kes töötubades meestele vajalikke oskusi õpetasid.

Päästepäev 2019

Täname Lääne päästekeskuse ja Pärnu päästekomando meeskonda, kes eluks vajalikke teadmisi täna õpilasteni tõid. Suur tänu õpetliku päeva eest!

Täname Lääne päästekeskuse ja Pärnu päästekomando meeskonda, kes eluks vajalikke teadmisi täna õpilasteni tõid. Suur tänu õpetliku päeva eest!

7.-8. klassi vanuseastmes saavutas ülelinnalisel draamakonkursil 8.b klassi loominguline trupp III koha.
30 minutit ettevalmistusaega ja lavale esinema viie minutilise etüüdiga, kuhu sisse põimitud 3 korraldajatelt antud eset. Õpilasi juhendab Eve Hirvela. Palju õnne!

Foto: Eha Ristimets

Helle Kirsi raamatuesitlus

13.novembril tutvustas Helle Kirsi, endine PVPK eesti keele õpetaja ja koolihümni “Tark maja” autor, oma uut, äsjailmunud luuleraamatut “Kool ei murra konti”. Temaga oli kaasas raamatu illustraator Pusa, kes on (kodanikunimega Piret Bergmann) ka kujundaja.
Autor esitas mõningaid oma uue teose luuletusi ja meenutas, kuidas need sündisid. Enamus on kuidagimoodi seotud mingi kindla inimese või olukorraga. Kuulamise tegi meeleolukamaks ja nauditavamaks see, et Ado Kirsi oli juba jõudnud oma abikaasa tekste viisistada ja kandis neid kitarri saatel ka ette.
Pusa oli toonud vaatamiseks oma teisigi väljaantud raamatuid.
Pärast esinemist jäi aega ja võimalust autogrammiküttidele.

Want your school to be the top-listed School/college in Pärnu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Tantsuvahetund
Elina Nechayeva ja Mihkel Mattisen
Tuletõrjespordimängud 2019
Vanalinna kooli 1. septembri aktus Pärnu Kontserdimajas
Spordipäev
Tammsaare lasteaia koolieelikud katsetasid koolilapseks olemist

Location

Telephone

Website

parnuvanalinnakool.ee

Address


Nikolai 26
Pärnu
80014
Other Elementary Schools in Pärnu (show all)
Pärnu Vabakool Pärnu Vabakool
Noorte Väljak 2
Pärnu, 80032

Pärnu Vabakool on kogukondlik lapsevanematele kuuluv eraüldhariduskool. Pärnu Vabakooli pidaja on mittetulundusühing Pärnu Vabakooli Selts.

Pärnumaa Kutsehariduskeskus Pärnumaa Kutsehariduskeskus
Niidupargi Tn 12
Pärnu, 80047

Tunnuslause: KUTSE HEAST KOOLIST! Visioon: Hea mainega tunnustatud õpikeskkonnaga konkurentsivõimelisi töötajaid koolitav kutseõppeasutus.

Pärnu Mai Kool Pärnu Mai Kool
Mai Tn 3
Pärnu, 80010

TARKUS TARVILINE VARA

Pärnu Ülejõe Põhikool Pärnu Ülejõe Põhikool
Tallinna Mnt 40a
Pärnu, 80010

Pärnu Ülejõe Põhikool

Pärnu Raeküla Kool Pärnu Raeküla Kool
Käo 4
Pärnu, 80028

Kooli koduleht: http://raekyla.parnu.ee Mobiiliäpid: Android http://d2wuvg8krwnvon.cloudfront.net/appfile/37162c074df7.apk IPhone: http://snappy.appypie.com/app/download-plist/appId/37162c074df7