Pärnu Ühisgümnaasium

Pärnu Ühisgümnaasium

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Pärnu Ühisgümnaasium, High School, Kooli 13, Pärnu.

Operating as usual

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 17/11/2023

Täna käis meie kooli vilistlane, pankrotihaldur Ly Müürsoo õpilastele rääkimas laenutarkusest. Väga õpetlik loeng, huvitavate näidetega, mis võib juhtuda, kui sa kergekäelised võtad laenu, annad laenu või lubad end käendajaks. Suur-suur tänu!

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 17/11/2023

💥Vilistlaste nädala raames toome teieni môned toredad kohtumised meie värskete vilistlastega.

✔️Kohtusime Tallinna Ülikoolis meie vilistlastega, kes lõpetasid gümnaasiumi 2022. ja 2023. aastal.
🔹Mis erialadel nad ülikoolis õpivad?
🔹Mida nad gümnaasiumiajast igatsevad?
🔹Mis on hetkel nende õpingute suurim väljakutse?
🔹Mis neile ülikoolis eriti meeldib?
🔹Mida nad ütleksid gümnaasiumis õppivale iseendale, kui neil oleks võimalus aega tagasi keerata?

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 16/11/2023

🔹16.-22. novembril toimub Pärnu Ühisgümnaasiumi vilistlaste nädal, mis avati täna meie G2 õpilase Markus Sooväli uurimistöö raames korraldatud malevõistlusega.
🔹Maletaja Paul Keres on 1934.a lõpetanud meie kooli, mis sel hetkel kandis Pärnu Poeglaste Gümnaasiumi nime.
🔹Tänasel malevõistlusel osales kokku 31 õpilast: 28 malehuvilist Pärnu Ühisgümnaasiumist, kaks Koidula Gümnaasiumist ja üks Paikuse Koolist.

🏆Esikolmikusse kuulusid Pärnu Ühisgümnaasiumi male valikaine õpilased.

🥇koha saavutas Renee Rändla.
🥈koha saavutas Kris Talving.
🥉koha saavutas Argo Luur.

Aitäh Markusele võistluse korraldamise, õpetaja Eleri Tehvanusele malehuviliste juhendamise ja kõigile õpilastele põnevate malelahingute eest!

16/11/2023

🔊14. novembril toimus taas meie koolipere ühine töövarjupäev.
✅ Õpilased varjutasid erinevates asutustes ja ülikoolides, õpetajad kogusid inspiratsiooni ja kogemusi erinevates koolides üle Eesti.
👉Õpilastel oli võimalus näha seoseid koolis õpitava ja töömaailma ootuste vahel.
👉Mitmedki õpilased said selgemaks mõtted tulevikutöö ja edasiõppimise suhtes ning mõistsid selgemini, millele tuleks fookus seada nüüd ja praegu.

Aitäh kogu kooliperere ja kõigile koostööpartneritele!

16/11/2023

Eesti koolide arendusjuhtide grupp kohtus eile Paikuse koolis.
🗓️Igal kuul külastatakse grupis olevaid koole, tutvutakse üksteise tegemiste ja eripàradega, arutletakse erinevatel kooliarenduse teemadel ja õpitakse üksteiselt.

Koostöö erinevate koolide ja inimeste vahel viib edasi!

Meie kooli külastas arendusjuhtide mastermind grupp, tutvuti Paikuse Kooli eripäradega ning arutati üheskoos tunnustamise, turundamise ja kooli brändingu teemadel. ©️

Osalesid Miina Härma Gymnasiumi, Lihula Gümnaasiumi, Kullamaa Keskkooli, Pärnu Ühisgümnaasiumi ja Jüri Gümnaasiumi arendusjuhid. Oma nõu jagas ka Pärnumaa Arenduskeskusest Hando Murumägi.

16/11/2023

Esmaspäeval, 20. novembril tähistame oma kooli 162. sünnipäeva. Ühtlasi tähistame ühe silmapaistva vilistlase – Valter Ojakääru 100. sünniaastapäeva. Toona, Valter Ojakääru õpingute ajal, kandis kool nime Pärnu Poeglaste Gümnaasium ning asus Kuninga tänaval. Meie kool on asunud erinevates koolihoonetes ning kandnud erinevaid nimesid: Pärnu Poeglaste Gümnaasium, Ühisgümnaasium, Pärnu 1. Keskkool, Pärnu August Jakobsoni nim. 1. Keskkool ning alates 1995. aastast nime Pärnu Ühisgümnaasium.

Kontsert-aktused toimuvad esmaspäeval, 20. novembril
11.05 G1 klassidele
12.30 G2 ja G3 klassidele ning külalistele

PÜ - põline ja ühtehoidev

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 15/11/2023

🎓G1.c klassi õpilased veetsid hariva ja põneva päeva õppereisil Tallinnas.
✔️Õpilased osalesid Suurgildi majas muuseumitundides "Meritsi rikkaks" ning "Venekirves ja pronksspiraal".
✔️Kui muuseumitunnid läbi, ootas ees Apollo kino. Kuna kõik G1.c klassi õpilased õpivad B-keelena soome keelt, kasutasid õpilased ja nende mentor-klassijuhatajad suurepärast võimalust vaadata PÖFFI noortefilmide võistlusprogrammi raames linastunud soomekeelset filmi "Valgus, valgus, valgus".

Oli hariv päev!

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 13/11/2023

🗓️Kas teadsite, et 13. novembril tähistatakse ülemaailmset headusepäeva?

🤍🧳Headus ja selle märkamine, heade sõnade ja tegude esile toomine ning jagamine on kindlasti üks oluline väärtus, mida soovime oma õpilaste elukohvritesse kaasa anda.
Lisaks toetab headusest ümbritsetud õpikeskkond õpilaste arengut ja õppimist.
✔️Meie õpilased võtsid reedel aja, et leida meie koolist headust ja jagada häid soove, tänusõnu oma kooli, õpetajate, töötajate, kooli- ja klassikaaslaste kohta.
✔️Tänasel koolipäeval soojendasid õpilaste märkamised ja sõnad meid ekraanidel ja seintel.

👇Ilusat headusepäeva!👇

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 09/11/2023

Meie viis vahvat tüdrukut, Marta-Liisa, Meribel, Hetlin, Jane ja Merit, said täna pisut isemoodi koolipäeva osaliseks. Nad osalesid noortekonverentsil „Lahe Koolipäev“. Selle aasta teemaks oli „Kuidas juhtida oma elu?“. Inspireerivaid ettekandeid ja esinejaid oli palju nagu näiteks Hirvo Surva, Eda-Ines Etti, Jaan Aru, Kristian Jaani jt.
Homme saavad tüdrukud oma muljeid jagada koolikaaslastega ja anda ehk mõne hea nipi, kuidas peaksime oma elu juhtima😊

09/11/2023

Eesti haridustöötajate liidu (EHL) eestvedamisel toimub reedel (10.11.23) üle Eesti õpetajate hoiatusstreik, õpetajad nii lasteaedades kui koolides teevad tunniajalise tööseisaku. Ka meie kooli õpetajad on ühinenud hoiatusstreigiga ning kell 9.00 – 10.00 katkestavad nad töö.

Õpilastel algab homme koolipäev tavapärasel ajal ning kõik tunnid toimuvad tunniplaani järgselt. Streigi ajal kell 9.00 - 10.00 on kõik õpilased aulas ning Õpilasesinduse eestvedamisel tutvustatakse maailmahariduslikku filmiprogrammi.

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 08/11/2023

🤝Täna toimus Eesti-Rootsi haridusdelegatsioonide koostöökohtumine Tabasalu Gümnaasiumis.
✍️Pärnust oli kohtumisele kutsutud meie kooli arendusjuht Kriste Talving ja Pärnu Linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Jana Ruubel.
✔️Roteeruvates laudkondades arutleti kahe riigi haridusteemaliste rõõmude ja väljakutsete ning võimalike lahenduste üle.
🇸🇪Rootsi delegatsiooni liikmed tõid positiivse eeskujuna välja Eesti hariduse õppijakesksuse, tõenduspõhise õpetamise ja juhtimise ning teadliku digipädevuste arendamise.
👉Meie koolis õpetatav “Mälu ja õppimine” ainekursus ja fookus kooliülesele õpipädevuse arendamisele omab Rootsi haridusdelegatsiooni arvamusel suurt rolli tänases kiiresti muutuvas, eluaegset õppimist, õpivalmidust ja -oskust vajavas maailmas.

Oli hea meel jagada kogemusi, üksteiselt õppida ja mõista, et meie fookused ja tegevused on eeskujuks ka teistele riikidele.

06/11/2023

Oktoobris ja novembris pöörasime oma koolis tähelepanu liiklusohutusele. G2 ja G3 klassi õpilased osalesid noorte riskivältimise koolitusel „Selge pilt...?!“.

Koolituse käigus räägiti noorte käitumishoiakutest liikluses, sellest, kuidas säästa ennast ja teisi. Räägiti grupidünaamikast ja igaühe võimalustest ohutuse tagamisel. Samuti alkoholi mõjust ja promilli kujunemisest/alanemisest. Räägiti kiirusest tulenevast ohust ja kuidas seda hinnata.

Iga osaleja täitis enne koolitust küsimustiku, et teada saada enda liiklusriskid ja võrrelda neid koolituse käigus teiste grupiliikmete tulemustega. Lisaks teaduslikule infole, said meie noored soovitusi ja juhiseid liiklusohutuse tagamiseks nii politsei kui kogemusnõustaja ehk liiklusohvri käest. Isiklikke kogemusi edastati struktureeritult ja objektiivselt.

Õpilaste tagasiside koolitusele oli väga positiivne.

Turvalist liiklemist!

06/11/2023

Sügisulu eelvoorud meie majas on edukalt lõppenud. Suur tänu meie õpilastele, kes vabatahtlikena panustasid maakondliku suurürituse toimumisse: Kendra Karpender, Lisette Morozova, Emily Lääts, Steven Saar, Georg Sillat, Hetlin Kiisler, Teor Talts, Remy-Lauri Kikkas, Maria Luik, Siim Sinijärv, Luisa Bergmann, Anita Leilop, Lore Leismann, Mia-Kärt Kaas, Madli-Ann Ihermann! Oli uhke tunne kuulata Teie esitusi - Emily Lääts, Steven Saar, Artur Striž, Aurelia ja Rebecca Murrand, Kert Johan Sommer, Lily-Marleen Saks. Ja palju õnne Aureliale, Kerdile ja Lily-Marleenile, kellele saame pöialt hoidma tulla ka Sügisulu finaalis 26. novembril Endla teatris!:)

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 04/11/2023

🤝Valikaine “Rahvusvahelised suhted” pakub õpilastele võimalust eestvedaja roll võtta ning kutsuda ise tundi esinejaid, kes ainekursusega seotud olulistel teemadel oma teadmisi ja kogemusi jagaksid.
✍️Nii kutsusidki õpilased selle nädala tundi külalislektori, kelleks oli riigikogu aseesimees Toomas Kivimägi.

Räägiti järgmistel teemadel:
✔️Kuidas toimib Eesti välispoliitika?
✔️Millised mured ja rõõmud on hetkel riigikogus päevakavas?
✔️Milline on Presidendi roll?
✔️Millised on oganisatsioonid, kuhu Eesti kuulub?
✔️Kuidas Pärnu areneb, vaadates seda Pärnumaa esindajana riigikogus?

👉Toomas Kivimägi sõnul on Pärnu riigikoguliikme seisukohast väga heas olukorras, sest on hoitud ja areneb jôudsalt.

Aitäh külalislektor Toomas Kivimägile, valikaine õpetaja Karel Allikule ning valikaine õpilastele!

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 02/11/2023

♟️Täna andis meie kooli õpilastele malesimultaani Andrei Korobeinik!
♟️Meie noored tõid koju 6 võitu ja 3 viiki.

Aitäh maleringi juhendaja Eleri Tehvanusele, kõigile meie malehuvilistele ja Andrei Korobeinikule suurepärase ürituse eest!

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 01/11/2023

🔊Tâna algas meie pônev avatud uste kuu!

👉Novembrikuu jooksul külastavad meid pôhikoolide õpilased, et veeta osa koolipäevast meie koolis, tutvudes meie tegemiste, vôimaluste, inimestega ning saades ise päriselt osa meie ôpikeskkonnast.
✔️Kooli direktor ja arendusjuht tutvustavad kooli tegevusi, fookuseid, ôpilaste jaoks loodud vôimalusi ja sisseastumisega seonduvat.
✔️Kohtutakse oma põhikooliaegsete koolikaaslastega, kellelt saab kõige vahetumat tagasisidet ja küsida kôike, mis vähegi südamel.
✔️Osaletakse ühes ainetunnis ning saadakse osa meie ôppeprotsessist ja -keskkonnast.

👉Uue aasta alguses ootame avatud uste pàevadel kûlla ka väiksemate põhikoolide üheksandikke.

2023. AASTA U18 VANUSEKLASSI NEIDUDE NOMINENDID 01/11/2023

Anname oma hääle - VIOLALE!🥳

VIOLA poolt hääletamiseks ava pilt ja vajuta - Like/Meeldib - nupule!

2023. aasta parimate kergejõustiklaste valimine Facebookis toimub 1.11-12.11.

Viola Hambidge

Mitmevõistlus – PB: 5578/3957, SB: 5578/3957
Klubi: Pärnu SK Altius
Treener: Romet Mihkels

• EYOF, 7-v. 4. koht, 5578
• VEM, 400 m 12. koht, 55.22
• BM, 400 m 1. koht, 55.36
• EKV, 400 m 1. koht, 55.61
• U18 BM, 800 m 1. koht, 2:17.91
• U18 BM, kaugushüpe 1. koht, 5.91
• U18 BM, 7-v. 1. koht, 5544
• U18 EMV, 800 m 1. koht, 2:15.61
• U18 EMV, 200 m 2. koht, 24.79
• U18 EMV, kaugushüpe 2. koht, 5.68 (3,1)
• Sise EMV, 800 m 2. koht, 2:14.79
• Sise EMV, 400 m 3. koht, 56.17
• Sise U18 BM, 400 m 1. koht, 56.62
• Sise U18 BM, 60 m tj 1. koht, 8.61
• Sise U18 BM, 5-v. 1. koht, 3957
• Sise U18 EMV, 200 m 1. koht, 25.15
• Sise U18 EMV, 400 m 1. koht, 56.25
• Sise U18 EMV, 800 m 1. koht, 2:17.51
• Sise U18 EMV, 60 m tj 1. koht, 8.66
• Sise U18 EMV, 5-v. 1. koht, 3863
• Sise U18 EKV, 200 m 1. koht, 25.24
• Sise U18 EKV, 60 m tj 1. koht, 8.65
• Sise U18 EKV, kaugushüpe 2. koht, 5.60

Maailma U18 edetabelis - 7. /8.
Euroopa U18 edetabelis - 7. /8.

Foto: Matic Klansek

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 31/10/2023

🗞️Rääkisime Õpetajate Lehele ühest võimalusest, kuidas me Pärnu Ühisgümnaasiumis oma õppijaid ja nende ennastjuhtivust toetame.
✍️Ennastjuhtiva õppija toetamisest saame rääkida vaid juhul, kui kool võtab õpilaste mõtteid, arvamusi, huve ja vajadusi arvesse ning annab õpilastele võimaluse valida, katsetada, eksida, silma särama löövaid valdkondi leida.
📰 https://opleht.ee/2023/10/kust-tuleb-ennastjuhtiv-oppija/

SIRELIN JÜRGENS - ALWAYS REMEMBER US THIS WAY 30/10/2023

🎬Meie Sirelin jõudis eile saates “Ma näen su häält” võiduka lõpuni ja esitas imelise loo Karl Madisega.
🎤Paljudel jäi aga hinge kripeldama kuulmata jäänud lugu, mis tuli esitlusele vaid siis, kui saatest välja langeti.
🤍Aga siin ta nüüd on, see mitte väljalangemise tõttu esitamata jäänud lugu.
Aitäh, Sirelin!

SIRELIN JÜRGENS - ALWAYS REMEMBER US THIS WAY MA NÄEN SU HÄÄLT 3. hooaeg, 7. saade.

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 29/10/2023

🎬Meie “Kiikuja” hakkab kohe-kohe tegusid tegema saates “Ma näen Su häält”.
🎤Täna õhtul kell 20.05 Kanal 2-s!
😉Elame pônevusega kaasa ja vaatame, mis lugu selle kiikumisega siis on.

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 26/10/2023

Kuna õpilased on vaheajal ja klassiruumid tühjad, kasutasid meie õpetajad täna võimalust ise koolimajas üks mônus koostöine päev veeta.

📋Analüüsisime erinevate tagasisideküsitluste tulemusi.
📊Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi kaasprofessor Katrin Saks tutvustas Pärnu linna 10. klasside õpilaste akadeemilise eneseregulatsiooni uuringu tulemusi. Üheskoos arutlesime nii murede, rõõmude kui ka vôimalike lahenduste üle.

👩‍🏫Õppejuht Varje Tipp viis läbi õpitoa teemal koostööpõhine õpe (test, kontrolltöö, rühmatöö) ning hindamisvahendid.
👩‍🏫Arendusjuht Kriste Talving viis läbi õpitoa, mis keskendus kolmefaasilise tunni osadele, jagades mõtteid ja kogemusi eelteadmiste aktiveerimise ja arutluse tekitamise võimaluste, meetodite ja ülesannete kohta.
👩‍💻Haridustehnoloog Kaia Metsaalt tõi erinevate ülesannete juures sisse ka digikeskkondade kasutamise võimalused.
👨‍👨‍👧‍👧Päeva jooksul jagasid õpetajad kogemusi oma tundides kasutatavatest meetoditest.

✍️Õpitubade teemad lähtusid Hattie uuringutel põhinevatest õpiedukust môjutavatest teguritest ja keskendusid nende praktikasse viimisele.

Iga meie õpetaja kasutab oma tundides väga erinevaid ja põnevaid meetodeid - on rõõm, et saame vahepeal võtta aja, et seda ka omavahel jagada ja üksteiselt seeläbi õppida.

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 22/10/2023

📚Õppimist ja õpimotivatsiooni mõjutab keskkond, mis õppijaid igapäevaselt ümbritseb.
🙂Seejuures on väga suur roll emotsioonidel - positiivsed emotsioonid muudavad õppimise tõhusamaks ja õpitu püsivamaks ning toetavad õpimotivatsiooni.
👇1. õppeperiood on lõppenud ning on hea aeg vaadata tagasi pildile jäänud positiivsetele emotsioonidele, mis seda põnevat ja pingutustnõudvat perioodi saatnud on.

Ilusat vaheaega, armas koolipere!
Puhake ja leidke aega logelemiseks ning enda lemmiktegevustega tegelemiseks, et uuel perioodil ikka sama rõõmsalt jätkata!

20/10/2023

Meie vaimse tervise päeva une teemalisest loengust Terevisiooni saates.

Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler Hanna Vseviovile jäid meie kooli vaimse tervise päeva tegemised silma.

19/10/2023

Täna autasustasime meremiilijooksu võitjaid ning sügisese nutiorienteerumise parimaid, ent loosisime välja ka jõuluolümpia riigid🎅 Iga klass esindab olümpial ühte riiki – tutvustab selle kultuuri, kannab selle maa (rahva)rõivaid, kujundab plakateid, teeb lipu jpm. Täpsemad juhised antakse pärast koolivaheaega. Loositahtel jagunesid riigid nõnda:
G1.a Brasiilia
G1.b Itaalia
G1.c Argentina
G1.d Belgia
G2.a Kreeka
G2.b Soome
G2.c Saksamaa
G2.d Norra
G3.a Ameerika Ühendriigid
G3.b Gruusia
G3.c Austria
G3.d Hispaania

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 18/10/2023

🔹Täna suunasime kogu kooliperega mõtted ja tegemised vaimse tervise teemadele ning oma vaimse tervise hoidmise võimalustele.
✔️Päev algas mentor-klassijuhataja tunniga, milles Peaasi.ee materjalidele tuginedes analüüsiti, millest koosneb vaimne tervis, arutleti, millised on võimalused, mis aitavad igaühel oma vaimset tervist tõhusamalt hoida ning sooritati vaimse tervise vitamiini test.
🔹Kõikidele klassidele toimus päeva jooksul kaks loengut.
✔️Unenõustaja ja psühholoog Kene Vernik rääkis õpilastega hea une olulisusest, unehügieenist, võimalustest oma und ja selle kvaliteeti parandada ning seeläbi enda õppimist ja heaolu toetada.
✔️Teine kohtumine toimus näitleja Märt Avandiga, kes tõi meieni tõsised teemad, nagu sõltuvus, stress ja vaimne tervis.
Märt avas ilustamata meile oma loo koos kõigi põhjuste, tagajärgede ja saadud õppetundidega.
Noored said kõike küsida ja vastused olid kohati lausa valusalt ausad.
See oli kohtumine, mis tuli otse südamest ja läks otsejoones kõigi kuulajate südamesse.

🔹Aitäh kõigile meie imelistele õpilastele, mentor-klassijuhatajatele, õpetajatele, esinejatele ja kuulajatele selle päeva eest!
🔹Aitäh arendusjuht Kriste Talvingule meie kooli vaimse tervise päeva eestvedamise ja korraldamise eest!

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 17/10/2023

🇪🇪 🇧🇪 🇵🇱 🇵🇹 🇹🇷 🇹🇯
Erasmus+ filosoofia ja kunsti projektile sai pühapäeval joon alla tõmmatud, mil viimased projektipartnerid koju lendasid. Oli tegus ja väga õpetlik nädal. Noored õppisid sel nädalal empaatilist kuulamist, meisterdasid väärtuste kohvreid ja esitlesid nende tutvustamiseks sketše, õpetasid külalistele mardi-ja kadrikombeid ning meie rahvalaule ja –tantse. Üheskoos vaadati filmi laulvast revolutsioonist ning arutleti meie ajaloo üle. Kultuuriõhtul sai maitsta erinevate maade toite ning tantsida erinevate rahvaste tantse. Ettevõtmisse olid kaasatud ka meie vilistlased. Aleksander Vunk õpetas noored väitlema, Martin Laine pidas huvitava loengu sõnavabadusest ning Mareli Reinhold tutvustas Pärnu kunstielu. Tallinnas külastati Maarjamäe kommunismiohvrite memoriaali ning Fotografiska muuseumis tutvuti kahe väga huvitava kunstniku – Omar Victor Diopi ja Toomas Volkmanni mõtlemapanevate töödega. Nädala kulminatsiooniks sai Euroopa Noorte Väärtuste Harta kinnitamine. See on oluline dokument, millest saame edaspidi oma tegevustes juhinduda.

Oli huvitav, mõtlemapanev, inspireeriv ja õpetlik nädal. Täname kõiki õpetajaid, õpilasi, vanemaid ja vilistlasi, tänu kellele see nädal teoks sai!

Photos from Pärnu Linnagalerii's post 12/10/2023
Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 11/10/2023

Meil on suur rõõm võõrustada Erasmus+ projektipartnereid Poolast, Türgist, Portugalist, Ungarist ja Belgiast. Projekti “Philosophy of Arts and Art of Philosophy“ raames on sel nädalal meie koolis 10 toredat õpetajat ja 20 vahvat noort. Meie imelised õpilased on projektipartnerid väga soojalt vastu võtnud. Aitäh, teile!

Projekti eesmärgiks on kultuuriliste eelarvamuste vähendamine, ühiste väärtuste leidmine, vastastikune dialoog, aga ka meie kultuuri ja ajaloo tutvustamine, Euroopa Noorte Väärtuste Harta kokkupanek ja palju-palju muud. Ees ootavad veel paar töist ja huvitavat päeva😇

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 11/10/2023

🔸Kolmapäeval, 18. oktoobril tähistame ühiselt vaimse tervise päeva!

✔️Mentor-klassijuhatajad viivad lâbi tunni teemal “Vaimne tervis ja selle hoidmise võimalused”.
✔️Unenõustaja ja psühholoog Kene Vernik räägib meie noortega une teemadel ja viib läbi loengu “Hea une ABC”.
✔️Näitleja Märt Avandi jagab oma teadmisi, mõtteid ja kogemuslugu depressiooni ja stressi teemadel.

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 11/10/2023

👩‍💻👨‍💻Täna külastas meid Tartu Ülikooli informaatika didaktika töörühm koos õppejõudude ning matemaatika-informaatika õpetaja eriala üliõpilastega.
📚Tutvuti meie kooli, õppekorralduse, õppevahendite, -meetodite ja valikainetega ning arutati koostöövõimalusi.
🧑‍🎓Üliõpilased osalesid tunnivaatlejana kahes matemaatika tunnis.

Suur aitäh Tartu Ülikooli töörühmale koostöise päeva eest!

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 10/10/2023

Täna veetis meie arendusjuht Kriste Talvinguga ühise tööpäeva Lihula Gümnaasiumi arendusjuht Kätlin Reinik.
✔️Jagati môtteid ja kogemusi kooliarenduse teemadel.
✔️Toimus koolide arendusjuhtide mastermind grupi esimene veebikohtumine.

Gruppi kuuluvad:
🔹Pärnu Ühisgümnaasium
🔹Paikuse Kool
🔹Viimsi Gümnaasium
🔹Miina Härma Gümnaasium
🔹Jüri Gümnaasium
🔹Lihula Gümnaasium

✔️ Eesmärk on üksteiselt inspiratsiooni koguda ja õppida ning üheskoos meie kõigi koolide arengut toetada.
✔️ Arendusjuhid kohtuvad edaspidi kord kuus ka üksteise koole külastades, et iga kooli fookuste ja tegemistega juba lähemalt tutvuda.

Koostöös peitub jõud.

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 05/10/2023

Tänane õpetajate päev – tunde andsid meie vahvad abituriendid, õpetajate teadmised pandi proovile nii mälumängus kui Kahootis, tänati ja tunnustati selle aasta parimaid õpetajaid ja kuulati meeleolukat kontserti, mille andsid säravad Sigrid Mutso ja Tiiu Sisask.

Õpilasesinduse eestvedamisel valis õpilaskond Aasta õpetajaks 2023 meie imelise Kristiina Pahki! Palju-palju õnne!

Aitäh, abituriendid selle ilusa päeva eest!

05/10/2023

Head õpetajad, ilusat õpetajate päeva! 💐

Head õpilased, aitäh selle südamliku tervituse eest!
Olete meile väga kallid! 😊

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 05/10/2023
Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 04/10/2023

💫Koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse ja aprillis „Brackmanni Pärandil“ nimetatud „Juhtimise Meistriklassi“ laureaatidega toimus täna ettevõtlusnädala raames kobarkonverents, kus igal meistriklassi liikmel on oma valdkonnas üheaegselt töötuba/seminar erinevates Pärnu asukohtades.
💫Pärnu Ühisgümnaasiumis viis töötoa läbi Pärnu mänguarendusstuudio Gamecan asutaja ja tegevjuht Marten Palu.
💫Teemaks "Pärnu - parim paik mulle kui ettevõtjale".

Rõõm oli näha ka meie kooli noori töötoas aktiivselt kaasa mõtlemas ja küsimusi küsimas.

Aitäh Pärnumaa Arenduskeskusele, Marten Palule ning kõigile kuulama tulnud huvilistele.

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 04/10/2023

🔹Alustasime visiitidega koolidesse, et tutvuda erinevate mentorsüsteemidega õppijate toetamiseks.
🔹Kooli direktor Anneli Rabbi, õppejuht Varje Tipp, arendusjuht Kriste Talving ja haridustehnoloog Kaia Metsaalt külastasid eile Rae Gümnaasiumi ja Pelgulinna Riigigümnaasiumi.

🔸Järgmisel sügisel avatava Rae Gümnaasiumi direktor Sirje Kautsaar on mentorlusest haaratud juba aastast 2016 ning on ka Eesti Mentorite Koja liige. Ta andis põhjaliku ülevaate, kuidas toimis individuaalne mentorsüsteem Rapla Gümnaasiumis, kus ta varem töötas.
🔸Pelgulinna Riigigümnaasium on oma õppetegevuses loonud õppijate toetamiseks erinevaid põnevaid lahendusi ning samuti kasutusele võtnud mentorluse. Nende kogemus andis mentorlusele teise põneva vaate ja lähenemisnurga.

🔹Iga kool loob ja arendab just tema enda mentorsüsteemi, kuid eesmärk on üks - õppija ja tema arengu toetamine.
🔹Peagi ootavad ees uued külastused ja kohtumised, et vahetada mentorluse teemal mõtteid ja tutvuda teiste kogemustega ning teha kokkuleppeid novembris toimuvaks töövarjupäevaks.

Aitäh meid vastu võtmast ja meiega mõtteid jagamast!

02/10/2023

JUBA ÜLEHOMME - KOBARKONVERENTS!

Koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse- ja aprillis „Brackmanni Pärandil“ nimetatud „Juhtimise Meistriklassi“ laureaatidega korraldatakse ettevõtlusnädala raames kobarkonverents, kus iga Meistriklassi liikmel on oma valdkonnas üheaegselt oma töötuba/seminar erinevates Pärnu asukohtades (sh ka meie koolis).

JUBA ÜLEHOMME - KOBARKONVERENTS

Käesoleva aasta aprillis Pärnumaa ettevõtlike inimeste kevadgalal „Brackmanni Pärand“ nimetasime ettevõtete endi poolt üles seatud kandidaatide hulgast „Juhtimise Meistriklassi“ viis laureaati erinevates juhtimisvaldkondades sh tegevjuhtimine, müügi ja turunduse juhtimine, tootmise ja teenuse juhtimine, personali juhtimine ja finantsjuhtimine.

Nüüd on nad taas teie ees jagamas oma kogemust ning rääkimas oma lugu
Koostöös Pärnumaa Arenduskeskuse- ja aprillis „Brackmanni Pärandil“ nimetatud „Juhtimise Meistriklassi“ laureaatidega korraldame ettevõtlusnädala raames kobarkonverentsi, kus iga Meistriklassi liikmel on oma valdkonnas üheaegselt oma töötuba/seminar erinevates Pärnu asukohtades sh Ühisgümnaasium, Sütevaka, Kolledž, Ammende (vt kuulutus allpool)
Pärast seminaride lõppu kogunevad kõik Wunderbaari, kus alates kl 18.00 Garri Raagmaa modereerimisel arutletakse ühiselt suurelt mõtlemisest ja Pärnust.
Sündmus on tasuta.

Sündmus on leitav ka Pärnu Kobar lehel https://parnukobar.ee/uritused/diskussioon-teemal-parnu-parim-paik-suurelt-motlemiseks/

Muusikat teeb ansambel MIRT

BRACKMANNI PÄRAND tuleb taas...

LÕPU KELLAAJA VALIB IGAÜKS ISE

Photos from Pärnu Ühisgümnaasium's post 01/10/2023

📰G1 õpilased õppisid enda ümber tekste märkama!
🏞️Õpilaste ülesandeks oli märgata linnaruumis erinevaid tekste, neid kategoriseerida, eesmärki ja sisu analüüsida ning nähtut ja tehtud järeldusi õpikaaslastele esitleda.
🎓Ülesanne, mis viis õppimise meie imeilusasse sügisesse linnaruumi, aitas korrata, korrastada ja kinnistada teadmisi, harjutada korrektse esitluse loomist, avalikkuse ees esinemist, tagasiside andmist ja selle vastuvõtmist.

Aitäh eesti keele ja kirjanduse õpetaja Marge Kannistele!

29/09/2023

🎓Uus ja põnev koostöö Tallinna Ülikooli ja Pärnu Ühisgümnaasiumi vahel on startinud!

🤝Täna kohtusid gümnaasiumi ja ülikooli koostöövõimaluste teemal meie arendusjuht Kriste Talving, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudi direktor Tiia Õun, õppejuht Mari-Liis Lind, haridusinnovatsiooni keskuse juhataja Hele Leek-Ambur ja koolitusjuht Elina Orasson.

🔜Kõigest täpsemalt saame rääkida juba kevadel, kui arendustöö on piloteerimiseks valmis.
Vihjeks jääb see, et kohtumine toimus TLÜ Haridusteaduste instituudi inimeste vahel ja ka meie arendusjuht on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi õppejõud. 😉

👏Kõik osapooled on ääretult põnevil ja motiveeritud - on, mida oodata!

📸Pildil Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi direktor Tiia Õun, õppejuht Mari-Liis Lind ning meie kooli arendusjuht Kriste Talving.

Want your school to be the top-listed School/college in Pärnu?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Meie kooli delegstsioon koosseisus õpetajad Liis Raal-Virks ja Kadri Keskküla ning õpilased Kaileen Umal ja Sander Lepik...
Laulu "Isamaa ilu hoieldes" uusversioon meie koori ja Itaalia, Küprose, Portugali ja Prantsusmaa projektipartnerite esit...
Segakoorid
PÜ C-segarühm I eelproovis
20.aprillil toimus Tartu Ülikooli Pärnu Kolledzis Pärnu Ühisgümnaasiumi õpilasfirmade uurimustööde kaitsmine. Avasõnad l...

Location

Category

Address


Kooli 13
Pärnu
80010
Other High Schools in Pärnu (show all)
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Lõuna 20
Pärnu, 80010

VABADUS, LOOVUS, VASTUTUS Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi ametlik FB lehekülg on mõeldud k

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium
NooRoute Väljak 2
Pärnu, 80032

Hea kool pooleli jäänud haridustee jätkamiseks igas vanuses õpihimulistele.

Русская гимназия г.Пярну Русская гимназия г.Пярну
A. H. Tammsaare Pst . 30
Pärnu, 80015

Информация о мероприятиях и интересных событиях школы