Leisi Kool

Leisi Kooli 1983. aastal ehitatud hoone on hiljuti täielikult renoveeritud ning oma materiaal-tehnilise baasi poolest üks paremaid Saaremaal.

Leisi Keskkooli 1983. aastal ehitatud hoone on hiljuti täielikult renoveeritud ning oma tehnilise baasi poolest üks paremaid Saaremaal. Siin on suurepärane spordikompleks koos spaa-stiilis ujula, suure võimla, jõusaali jm ruumidega. Uhkust saame tunda oma kaasaegse sisseseadega klassitubade üle, mille seas paistavad silma puidutöö ja tüdrukute tööõpetuse klass. Koolimajja siseneja võib rõõmustada kaunilt kujundatud ja talveaiana aastaringi rohelise avaliku ruumi üle, mille pärliks on meelis-kohtumispaik - klaaslaega avar aatrium. Kooli aulas toimuvad pidulikud üritused. Põhjust esinemiseks on palju, sest meil tegutsevad rahvatantsurühmad ja laulukoorid. Kooli bändidele on soetatud vajalik tehnika ning ehitatud helikindel prooviruum. Pühapäeviti näidatakse kooli saalis kino. Meie koolis on majasisene arvutivõrk ja õdus raamatukogu. Õpilased saavad vajadusel kasutada tasuta elamispinda kooli kunagises internaadis. Boonuseid on veelgi - meie koolis saavad tasuta koolilõunat ka gümnaasiumiõpilased, samuti on õpilastele prii bussidega kooli ja koju sõitmine. Gümnaasiumiklassides saab teha autojuhiload, samuti tasuta! logo Leisis on haridust antud teadaolevatel andmetel 1851.aastast alates, mil Veske külas Tuulingu talu väikeses kambris alustati koolitööd.

Mission: VISIOON Aastaks 2016 on Leisi Keskkool jätkusuutlik õppeasutus, kus tähtsustatakse vaimsust ja haritust ning pööratakse tähelepanu iga õppija mitmekülgse arengu toetamisele. Säilitatakse gümnaasiumihariduse andmine ja pakutakse õppuritele ööbimisvõimalust rekonstrueeritud internaadihoones. Leisi Keskkoolis on parimad võimalused õppetöö, kultuuriharrastuste ja spordiga tegelemise ühildamiseks. MISSIOON Leisi Keskkool loob võrdsed võimalused heatasemelise hariduse andmiseks kõigile erinevate võimetega õppuritele. Noortes kasvatatakse oluliste isikuomaduste – aususe, kohusetunde, töökuse, initsiatiivikuse, koostöövalmiduse, nõrgematest hoolimise jms – väärtustamist, et tagada nende edukas toimetulek edasises elus. KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK Kooli põhieesmärgiks on arendada õpilast, anda õpilasele oskus otsustada ja valikuid teha haridustee kavandamisel ja elluviimisel. Luua koolis võrdväärsed võimalused ja tingimused õpilaste individuaalsusi arvestava arengu toetamiseks ning õpi-, töö- ja elukeskkonnas toimetuleva vastutusvõimelise isiksuse kujunemiseks. Kooli arengu võtmeküsimusteks on jätkusuutlikkus, uuendusmeelsus ja pidevalt täiustuv õpikeskkond, kus on loodud head tingimused nii formaal- kui ka huvihariduse omandamiseks kõigis kooliastmetes. KOOLI ÜLESANDED Kooli põhieesmärgiks on arendada õpilast, anda õpilasele oskus otsustada ja valikuid teha haridustee kavandamisel ja elluviimisel. Luua koolis võrdväärsed võimalused ja tingimused õpilaste individuaalsusi arvestava arengu toetamiseks ning õpi-, töö- ja elukeskkonnas toimetuleva vastutusvõimelise isiksuse kujunemiseks. Kooli arengu võtmeküsimusteks on jätkusuutlikkus, uuendusmeelsus ja pidevalt täiustuv õpikeskkond, kus on loodud head tingimused nii formaal- kui ka huvihariduse omandamiseks kõigis kooliastmetes.

loodusegakoos.ee

Loodusega Koos

Meie kooli tubli 4. klassi õpilase Kristo Kase poolt saad hääletada läbi allpool oleva lingi! Pildi nimeks on “Väikesed seened” 🍄 Hääletada saab kuni 21. novembrini!
Ava link, otsi pilt ja hääleta! 🙂
https://loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2019

loodusegakoos.ee

15. novembril külastasid Järvamaa majandusõpetajad, ETTEVÕTLIK KOOL koordinaatorid ja KOV esindajad õppreisi raames ka Leisi Kooli.

Järvamaa majandusõpetajate, ETTEVÕTLIK KOOL koordinaatorite ja KOV esindajate õppereisi raames külastati 14.-15. novembril Muhu Noortekeskust, Orissaare Gümnaasiumit, Orissaare Noortekeskust, Lindvart OÜ, Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaama, Aste Põhikooli, Leisi Kooli, Metsküla Lastehoidu ja lahkudes osteti pikale teele kaasa sooja Muhu Leiba.

Kogumiskampaania “Teeküünla ümbris pole prügi!”

Kampaania aeg: 1. November 2019 – 1. Märts 2020
Kampaania koht: Saaremaa vald

Miks koguda teeküünalde ümbrised eraldi?
Üks tavapärane alumiiniumist teeküünlaümbris kaalub veidi rohkem kui grammi, kuid selle taaskasutusse suunamine muudab vaatamata väikesele kaalule meie loodust märkimisväärselt puhtamaks ning säästab keskkonda. Nimelt saavad väikestest kogustest kiiresti suured: kui
aastas põletatakse Eestis hinnanguliselt 15 miljonit teeküünalt, siis tähendab see 20 tonni jäätmeid. Olmeprügi hulka visatuna võivad aga pisikesed küünlaümbrised jääda
jäätmejaamas välja sortimata, kuna metallidetektorid ei leia neid kerge kaalu tõttu lihtsalt ülesse. Seetõttu on kõige mõistlikum küünlaümbrised kohe muudest jäätmetest eraldi koguda nagu tehakse näiteks kasutatud patareidega. Erinevalt roostetavast rauast ei lagune alumiinium looduses kunagi ning jääb metsa alla sattudes sinna igaveseks. Samas on vastupidavus ka alumiiniumi plussiks – seda metalli saab lõpmatu arv kordi ümber töödelda ilma, et omadused sellest oluliselt muutuksid. Nii säilitab taaskasutusse suunatud alumiinium oma korrosioonikindluse, painduvuse, lihtsasti töödeldavuse, tuleohutuse, hea elektri- ja soojusjuhitavuse ning muud eelised. Ehkki alumiinium on meie planeedil hapniku ja räni järel kolmas kõige levinum element, ei leidu seda keemilise aktiivsuse tõttu looduses puhtal kujul. Alumiiniumi toodetakse boksiidimaagist, kuid see protsess nõuab väga palju energiat. Teine alternatiiv ongi urban mining ehk sekundaarse tooraine “kaevandamine” taaskasutusse suunatud jäätmetest. Sel viisil alumiiniumi ümbertöötlemine võtab kõigest 5% sellest energiast, mis
kuluks sama koguse alumiiniumi tootmisele maagist. Hinnanguliselt umbes 33% maailmas kasutatavast alumiiniumist on saadud jäätmete ümbertöötlemisest. Parimaid tulemusi alumiiniumi uuesti kasutamisel on näidanud Euroopa, kus ringlusse võetakse 42% joogipurkidest, 85% ehitusmaterjalidest ning 95% sõidukites kasutatavast alumiiniumist. Samas on alumiinium väga laialdaselt kasutatav metall, mida leidub alates lennukitest, laevadest ja akendest-ustest kuni elektroonika, tänavavalgustite, elektriliinide ja tarbeesemeteni. Veelgi enam, see metall on vajalik ka igapäevaste pakendite nagu fooliumi, joogipurkide või jogurtitopside kaante valmistamiseks. Võrdluseks võib öelda, et üle Eestilise keskkonnakampaania “Küünlaümbriste jaht” nelja hooaja jooksul kogutud ja ringlusse suunatud ligikaudu 11 miljonist alumiiniumist küünlaümbrisest on saanud toota näiteks kümneid alumiiniumist autokeresid, sadu mobiilside tugijaamu või koguni mõne lennukitiiva.

Millal on viimane aeg “Teeküünla ümbris pole prügi!” kampaanias osalemiseks registreeruda?
Registreeruda võib kuni 1. Detsember 2019

Kas registreeruma peavad kõik osaleda soovivad lapsed ükshaaval?
Ei. Osalejad registreeritakse koosseisudena vastutava isiku poolt. Soovi korral võib osa võtta ka üksikkogujana, kuid sellisel juhul peab registreerima ikkagi vastutav täiskasvanu (nt lapsevanem).

Kui kaua on küünlaümbriste ja patareide kogumiseks aega?
Kogumiseks on aega kuni 1. Veebruarini 2020 (kaasaarvatud). Pärast seda algab kogutu
äratoomise periood, mis kestab kuni 10. Veebruarini 2019 (kaasaarvatud).

Kus kogutud küünlaümbriseid kogumise perioodil hoiustada?
Iga meeskond ehk koosseis kogub ümbriseid omal vastutusel, oma ruumides.

Millal, kuhu ja kes peab kogutud ümbrised ja patareid ära tooma?
Kogutud ümbrised saab tuua kampaania korraldajate kätte 1. Veebruarist kuni 10. Veebruarini Allee tn 8a ja eelnevalt tuleks aeg kokkuleppida võttes ühendust korraldajatega.
Toojaks peab olema täiskasvanud isik (ei pea olema sama isik, kes registreerimisel vastutavaks märgiti).

Kui mitmest liikmest meeskond ehk koosseis koosneda võib?
Igas koosseisus saab olla 1-30 kogujat pluss 1 koosseisu eest vastutav isik.

Mis ma osalemise eest saan?
Iga osaleja saab anda oma hindamatu panuse keskkonna hoidmisele ning vähendada prügi sattumist loodusesse. Kõik kampaanias osalenud koosseisud saavad lisaks tänutäheks
väikese tänupaki ja -kirja. Lisaks premeerime tublimaid nii grupi- kui üksikarvestuses erinevate auhindadega 16. veebruaril 2020 toimuval kampaania lõpupeol, ning loosime välja hulganisti eriauhindu kõigi osalejate vahel, kes kampaania raames oma panuse on andnud.

Millised on koosseisude omavahelise võistluse kategooriad?
Võistlus toimub kolmes vanuserühmas:
Lasteaialapsed
1.-6. klasside õpilased
7.-12. klasside õpilased

Kontaktid:
Triin Sepp
Kampaania peakorraldaja
[email protected]
www.puhasmaa.com
Tel: 53499085

Saaremaa noorte infomess TULEVIKU KOMPASS 2019, mis toimub KOLMAPÄEVAL, 13. novembril kell 13-16 Kuressaare Spordikeskuses (Vallimaa 16a, Kuressaare). Oma võimalusi tutvustavad gümnaasiumid, kutse- ja kõrgkoolid ning noortega tegelevad organisatsioonid nii Saaremaalt kui mandrilt.

Lisaks tavalisele messimelule on sel aastal noortel võimalus katsetada praktilist tööd simulaatoritel ? metsalangetamine ja keevitamine. Julgemad saavad ennast proovile panna põgenemistoas. Messi FB lehe leiate järgenvalt lingilt https://www.facebook.com/events/2439055013025863/.

6. novembril toimus Muhu põhikoolis Koolivikker. Koolivikker on Saaremaa ning Muhu koolidevaheline võistlus, kus saab võistelda kahel alal- mälumängus ning kunstivikris. Mälumängus oli meie kooli meeskond esindatud koosseisus: Mirko-Antti Vikat, Morten Kosk, Sirelin Ermann, Õnnely Rahu ning Hannaly Õunaid. Nad saavutasid 2. koha! Kunstivikris 5.-6. klassi arvestuses esindasid meie kooli Luise Mägi ning Christelle-Maria Tamm (6.-7. koht) ning 7.-9. klassi arvestuses Marilyn Lempu ja Kristina Rand (10.-11. koht). Aitähh kõigile õpilastele kooli esindamise eest!

Reedel tähistame kooli sünnipäeva!🎉
Sünnipäev algab aktusega ning peale aktust kingib iga klass koolile sünnipäevaks mängu, mida õpetatakse teistele kaasõpilastele! Loosimine, kes õpetab kellele ning kus on juba toimunud!

Lisaks meisterdasid õpilased käsitöö tunnis sünnipäevale kohaselt tordi, kohvitassid ning ilusad lilled!

Kuupäev ning kellaaeg muutus! Meie kooli tubli 8. klassi õpilane Laura teeb loovtöö raames raamatuklubi 📚. Raamatuklubisse on oodatud 6.-9. klassi õpilased ning esimene kohtumine toimub juba 21. november kell 15.10! Pane ennast kirja peatrepi juures olevale registreerimislehele!
Tule kohale ja sukeldu põnevasse raamatumaailma! 📖😊

[11/04/19]   🔹9. detsembril toimub Leisi Koolis Sass Henno loeng "ASJAD MILLEST TÄISKASVANUD RÄÄKIDA EI JULGE"
🔹Loeng algab kell 12.10.
🔹Lisaks 6.-9. klassi õpilastele ootame loengusse ka lapsevanemaid ning teisi huvilisi!

"Vägivallast läbiimbunud lapsepõlv. Kogemused korgijoogi ja koduvägivallaga. Ohumärke täis suhted. Kirjanik Sass Henno loenguprojekt toob noorte ette väga isiklikud, valusad ning olulised teemad, millest sageli ausalt ei räägita. See loeng on mõeldud igas vanuses õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, kes soovivad anda oma panuse, et me ei kordaks kogemata eelmiste põlvkondade vigu. Sind ootavad karmid lood, huvitavad näited ja kasulikud nõuanded, kuidas kaitsta ennast ja oma kaaslasi ohtude eest, millest paljud täiskasvanud isegi teadlikud pole."

Üritust toetab projektikonkurss "Ideeviit"

mi.ee

Marketingi Instituut

Marketing Instituut (https://mi.ee/) pakub tasuta koolitusi.

Tegemist on INNOVE ja Euroopa Sotsiaalfond poolt rahastatud ettevõtlikkuse programmiga „Hobist Ärini" . Programm sisaldab erinevaid koolitust. Soovi korral saab osaleda ka ainult ühel meelepärasel koolitusel. Koolitused on ühepäevased, algusega kell 10.00-15.30.

4.11.2019 Kuidas luua kasulikke suhteid? https://mi.ee/koolitused/hobist-arini-kuidas-luua-kasulikke-suhteid

Räägime kuidas olla avatud ja julgem suhtleja, osata sõlmida kergesti uusi tutvusi? Suhete loomise õppimine on kasulik oskus, mida saad kasutada oma hobi tutvustamisel ja arendamisel. Koolitusel arutleme erinevate hobide ja suhtlemise üle. Räägime suhtlemisest, suhetest ja sellest, kuidas luua suhteid. Õpime, mis on aktiivne kuulamine ja praktiseerime seda.

7.11.2019 Kuidas mõjuvalt esineda? https://mi.ee/koolitused/hobist-arini-kuidas-mojuvalt-esineda

Koolitusel räägime esinemisoskusest just niisuguse nurga alt, kuidas see saab tuua kasu hobi tutvustamisel. Koolitusel arutleme erinevate hobide üle ja räägime, kuidas oma hobi teistele tutvustada, kuidas mõjuvalt esineda ja kuulajas tähelepanu äratada. Räägime, missugustes olukordades ja kellele peaks oma hobi tutvustama, et sellest oleks kasu. Õpime oma hobi tutvustama.

Igal koolituspäeval on kutsutud esinema üks kohalik ettevõtja, kes on oma hobi tutvustab ja jagab oma kogemusi hobitegevusega tulu teenimisest.

Koolitustele tuleb eelnevalt registreeruda.

Koolituse sihtgrupp on:
1. lastega kodus olevad vanemad;
2. vanemaealised (55+) mitte töötavad;
3. noored täiskasvanud (kuni 29­aastased), kellel on lõpetamata põhi-­, kesk-­ või kutsekool.

mi.ee Marketingi Instituut: Praktilised ja tõhusad koolitused, kus Eesti parimad praktikud annavad efektiivselt edasi oma teadmisi ja värskeid kogemusi.

Praamid.ee

Kutsume 9.-12. klassi õpilasi osa võtma TS Laevade TÖÖVARJUPÄEVAST, mis toimub 21. novembril. Töövarje ootavad järgmised ametid: klienditeenindaja kassas, teenindusspetsialist kail, klienditeenindaja klienditoes, klienditoe juht, teenindusjuht, kapten, tüürimees, pootsman, madrus, mehaanik ja elektrimehaanik . Huvilistel palume kirjutada [email protected] märksõnaga „Töövarjupäev“ ning lisada, millist ametit õpilane sooviks töövarjupäeval jälgima tulla. Ühe ameti juurde mahub maksimaalselt 2 töövarju, seega soovitame huvilistel kiiresti reageerida.

Kust saab abi laps ja tema pere? - meiemaa.ee

meiemaa.ee Saaremaa laste ja perede tugikeskuse käivitamisega on tekkinud küsimused, kuidas abi andmine on korraldatud. Milline roll on lasteaial, milline koolil, milline tugikeskusel? Saare maakonna päevaleht - Meie Maa võrguväljaanne meiemaa.ee

youtube.com

8.-9.10.2019 Innokas Saaremaal

Liikuvad mälupildid ettevõtlusnädala tehnoloogia/ robootika ja õpilasfirmade töötubadest Leisi Koolis, Orissaare Gümnaasiumis, Aste ja Valjala Põhikoolis. https://www.youtube.com/watch?v=nuno_MPJTlM&feature=youtu.be

Innovatsioonikeskuse INNOKAS töötoad toimusid koostöös Saare Arenduskeskusega 8.-9. oktoobril 2019 üle-eestilise ettevõtlusnädala raames Orissaare Gümnaasium...

Täna alustas Hallikivi matka- ja seiklusring, millest võtsid ka osa meie kooli 11 õpilast. Seikluspargis ronimist juhendasid Riina ja Kalle Voog ning Jaan Künnap õpetas sõlmede tegemist.
Oli huvitav ja seiklusrohke päev!

Järgmine kohtumine toimub 25. jaanuar, kus Henno Rüütel jagab teadmisi orienteerumisest.

ETTEVÕTLIK KOOL

Hetki Saaremaa koolidele ettevõtliku õppe baastaseme tunnistuste üleandmiselt Haridusfestivalil. Festivali eeltöödesse panustasid ja visuaalset mälumaterjali kogusid ikka meie oma noored.

Eilse meenutuseks - hariduse kvaliteedimärgi ETTEVÕTLIK KOOL baastaseme saajad 2019. Aste Põhikool, Kärla Põhikool, Leisi Kool ja Lümanda Põhikool. Palju õnne ja vahvaid uusi ettevõtmisi!

“Ma ei saa mitte midagi aru!”
“Miks mina pean kirjutama?”
“Hakkame nüüd pihta!”
“Appi, ma ei saa midagi aru!”
Nende lausetega alustasid meie 6. klassi 5 õpilast oma esimest ülesannet õpioskuste võistlusel.
Kokkuvõttes olid nad väga tublid, 11-ne kooli seas said nad 5. koha!😊

2019 Haridusfestivali ettevalmistused tehtud! Külalised kogunevad, kaamerad särisevad, fotokad klõbisevad ja põhitöö võib alata :).

Jutukool

2.oktoobril toimus Saaremaal lugude jutustamise traditsiooni tutvustav jutuvestmispäevak.

Alustasime koos pärimusmuusik Kulno Malvaga lugude jutustamise hommikuga Leisi koolis. Olime tõesti väga oodatud. Ka peab ütlema, et nii head koolisaali, kui Leisi kooli oma, kohtab harva. Nii häid kuulajaid ka!
Suured poisid istuvad su jalge ees ja ei pelga muinasjuttudesse kaasa rändama tulla! Sellistega ei raatsi juttudest väljagi tulla!

Muusikaõpetaja Tiina Oks usaldas Kulnole mängimiseks väga ainulaadse „piibupilli“. Nõnda on mõnikord jutuvestjale kingitud lugusid – võta, hoia ja räägi edasi!

Jutupäevak jätkus loenguga minu loenguga Saare Maakonna Keskraamatukogus, kus olid kuulajateks maakonna raamatukogutöötajad. Loengu juurde tutvustasin lugude jutustamise traditsioonist kõnelevat näitust „Et rada ei rohtuks“. Loengu lõpetas pärimusmuusik Kulno Malva.
Järgmisel aastal on Jutukool seadnud oma tegevuse fookusesse eesti rahvajutud. Hea võimalus oli tutvustada teema-aasta ideid ja esitada üleskutse koostööks.

Alates 2.10-2.11.2019 on võimalik lugude jutustamisest kõnelevat rändnäitust „Et rada ei rohtuks“ vaadata/lugeda Salme ja Orissaare kultuurimajades.

Oli väga tihe programm, aga põnev ja huvitav tegijaile endilegi.
On ka kõige õigem aeg lugude jutustamisest rääkida, sest saabuvad pikad ja pimedad õhtud pakuvad kõige paremat võimalust koosolemiseks, kuulamiseks ja vestmiseks. Väga oluline on teada, kuidas see kõik on olnud enne meid. Selliseid jutupäevakuid võiks teisteski maakondades tulevikus korraldada.
Huvi korral, andke märki.
Mõtleme koos!

Piret Päär ja Kulno Malva Leisi Koolis 02.10.2019

Ettevõtlusnädala raames külastas 9. oktoobril Leisi Kooli Innovatsioonikeskus Innokas, kes viis läbi kaks töötuba 7. – 9. klassi õpilastele.

7. ja 8. klassi õpilased said teadmisi õpilasfirmadest ja 9. klass ehitas robootika töötoas erinevaid kaugjuhitavad sõidukeid, tuulegeneraatoreid jms.

Lubage esitleda: Leisi Kooli õpilaste Nunnude sügisnäitus! 🍁🍂
Aitäh kõigile, kes tõid näitusele oma vahvad sügiseteemalised nunnud ja meisterdused!

[10/09/19]   Ettevõtlusnädal Leisi Koolis

4. klassil algab harrastusteaduslik projekt "Iga ilmaga"
9.10.2019 Ettevõtlusnädala töötoad Leisi Koolis. IX klass - robootika; VII-VIII klass - Õpilasfirmade töötuba
9.10.2019 Motivaarika Kuressaares
10.10.2019 E-viktoriin majandusest
11.10.2019 VIII klassi KIK-i projekt Harilaiul

Meie tublid Andra, Hannaly ja Heidi käisid ka motivaarikal motivatsiooni kogumas!💪🏼😊

Täna toimus Kuressaare Avatud Noortekeskus Noortejaamas MOTIVAARIKAS - Saaremaa ja Muhu koolide õpilasesinduste ja noortevolikogude liikmed kogunesid kokku, et ammutada inspiratsiooni ja motivatsiooni uueks õppeaastaks.
Laual olid teemadeks: väärtused, noorteinfo, noorte osalus, eneseesitlus, rahvusvahelised õppimisvõimalused ning ürituste korraldamine.
Pildipank: Saaremaa Meedia Stuudio

Haridus- ja Teadusministeerium
Saaremaa vald
Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)
Eesti Noorsootöö Keskus
FLEX Program
Saaremaa valla noortevolikogu
Saaremaa Ühisgümnaasiumi Õpilasesindus
Kuressaare Gümnaasiumi Õpilasesindus
Kuressaare Gümnaasium
Saaremaa Ühisgümnaasium
Kuressaare Vanalinna Kool
Lümanda Põhikool
Leisi Kool
Orissaare Gümnaasium
Salme Põhikool
Aste Põhikool
Kahtla kool
- Kes veel? Anna teada!

#minuõpetajakooliskõigeparemta

1. klassil oli tegus päev!
Esmalt rääkis jutte Piret Päär ja pillilugusid mängis Kulno Malva.
Peagi oli aeg sealmaal, et buss viis lapsed õppereisile Mihkli talumuuseumi.
“Puud eile, täna, homme”
Õppereisi toetas Keskonnainvesteeringutekeskus.

Leisi Koolis toimub järgmisel nädalal (7.-11. okt) sügisnäitus!

[10/01/19]   Leisi ujula-SPA taasavatud alates 7. oktoobrist!
Ootame veemõnusid nautima!

Leisi Kooli 4. klass osales KIKi poolt toetatud aktiivõppeprogramm “Loomastik ja linnustik Sõrves”

HALLIKIVI seikluspargi eestvedamisel avatakse sel õppeaastal matka- ja seiklusring, kus saavad osaleda 26 Leisi Kooli õpilast. Esimene rühm, 13 osalejat, moodustatakse 1. - 5.klassi õpilastest ja teine rühm, 13 õpilast, moodustatakse 6.-9.klassi õpilastest.

Ringi tegevus toimub Hallikivi seikluspargis laupäeviti, kuhu viib ja toob koolibuss.

Tegevuskava:

19.10 - Jaan Künnap õpetab sõlmede tegemist ning köite kasutamist ja seiklust saab tõusva keerukusega radade läbimisel.

25.10 - Henno Rüütli juhendamisel õpitakse orienteeruma

15.02 - Kalle Voog korraldab ühe jahimeheretke

11.04 - Jaan Künnapi juhendamisel toimub jalgsimatk

Erilist seiklust pakub ööronimine, kus pealampide valgel saab osa teistlaadi reaalsusest.

Tingimuseks on , et lapsevanem ise toob lapse kohale ja viibib ronimise ajal turvalisuse eesmärgil kohapeal. Bussitransport õise ronimise korral ei toimu. (arvestada tuleb kolme tunniga, seikluspargi poolt pealambid, tee, küpsis)

Öine ronimine toimub eelneva registreerimise alusel pakutud aegadel:

reede, 27.09.2019 kell 19:00;

reede,03.04.2020 kell 20:00;

reede, 10.04.2020 kell 20:00.

Olemas on ka tegevuste sisukirjeldused.

Registreerida saab end ringis osalemiseks huvijuhi juures.

Want your school to be the top-listed School/college in Leisi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Head suve!

Location

Category

Telephone

Address


Kooli 4
Leisi
94202