Kuressaare Ristiku Lasteaed

Kuressaare Ristiku Lasteaed

Comments

Ristiku Lasteaia lapsevanem ja õpetaja! Kui tunned, et oled jäänud lapse/laste õpetamise/toetamisega kodus hätta või vajad nõu/abi, siis võta julgelt ühendust ja püüame leida koos lahenduse. Võid kirjutada lasteaia eripedagoogile [email protected] või Eliisi kaudu; helistada numbril 53592655 (kogu tööpäeva jooksul). Lasteaia logopeediga saab ühendust [email protected] või Eliisi kaudu, samuti telefonitsi 55569833 (kogu tööpäeva jooksul) või Skype`s nimeotsingu Riina Räim kaudu tööpäeviti 12.00-14.00. Julgelt võib võtta ühendust ka Tugikeskuse numbritel, kui soovite saada telefoni teel nõustamist. Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse töötajad: Psühholoog Pirgit Põld (tel 5887 3446, vastab tööpäeviti kell 13.00–16.00); Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Aile Aedma (tel 5886 6691, vastab tööpäeviti kell 9.00–13.00); Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Monika Sarapuu (tel 5883 4056, vastab tööpäeviti kell 13.00–17.00). Lääne-Eesti Rajaleidja Saaremaa piirkonna psühholoog Eveli Kallas (tel 5885 3694, vastab tööpäeviti kell 10.00–13.00). Lastel, kes saavad lasteaias logopeedilist või eripedagoogilist abi, hetkel kontakttunde ei toimu, kuid palume jälgida Eliisi, kuhu tugispetsialistid lisavad koduseid ülesandeid! Olge terved! 🙂 Ristiku lasteaia tugispetsialistid Maige ja Riina
Tere! Palun anna oma hääl ja palu ka oma sõbral sama teha
Loodan, et valimiseelsel lingil on ka kandev tähendus. Hääletus lõppeb 27.02!

Saaremaa vald

🧸 Anname teada, et tänavu jäävad suveperioodil avatuks kõik Saaremaa valla maapiirkondade lasteaiad, #Kuressaare linnas aga töötab valvelasteaiana Ida-Niidu Lasteaed (avatud 22. juunist 9. augustini).

👪 Pered, kelle laps käib Kuressaares lasteaias ning kes soovivad oma lapsele suveks Ida-Niitu valvelasteaiakohta, saavad 10. juunini avalduse esitada Saaremaa valla haridusregistris.

#saaremaalapsed #saaremaalasteaiad #saaremaaharidus #saaremaasuvi

🧸 Anname teada, et tänavu jäävad suveperioodil avatuks kõik Saaremaa valla maapiirkondade lasteaiad, #Kuressaare linnas aga töötab valvelasteaiana Ida-Niidu Lasteaed (avatud 22. juunist 9. augustini).

👪 Pered, kelle laps käib Kuressaares lasteaias ning kes soovivad oma lapsele suveks Ida-Niitu valvelasteaiakohta, saavad 10. juunini avalduse esitada Saaremaa valla haridusregistris.

#saaremaalapsed #saaremaalasteaiad #saaremaaharidus #saaremaasuvi

[05/14/20]   Kuressaare Ristiku Lasteaed kuulutab välja konkursi õpetaja ametikohale.
Kandidaadilt ootame head meeskonnatöö oskust ning omalt poolt pakume põnevaid väljakutseid pakkuvat tööd.
CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavad dokumendid palume saata meilile [email protected] või postiaadressil Ristiku 2b, Kuressaare 93811 hiljemalt 29.05.2020.

saartehaal.postimees.ee

EKA tudeng kinkis Ristiku lasteaiale oma lõputöö

Suured tänud Liisi Kippak 🙂🙂🙂

saartehaal.postimees.ee Eesti Kunstiakadeemia tudeng Liisi Kippak tegi tootedisaini eriala lõputööna lastele mõeldud lugemismajakese ning kinkis selle Kuressaare Ristiku lasteaiale.

[05/08/20]   Head vanemad!

Anname teada, et Kuressaare Ristiku lasteaed on
22. juuni kuni 9. august 2020. a (k.a.) SULETUD.

Antud perioodil on avatud suverühmad
Kuressaare Ida-Niidu lasteaias.

Suverühma koha saamiseks tuleb lapsevanemal esitada taotlus Saaremaa valla haridusregistris perioodil 1. mai kuni 10. juuni 2020. a

Taotluse esitamisega võtab lapsevanem endale kohustuse tasuda osalustasu lasteaiakoha eest taotlusel märgitud perioodil. Juhul kui vanem ei kasuta lasteaiakohta suvekuudel (juuni, juuli ja/või august) ja on sellest meili teel teavitanud lasteaia direktorit, siis suvekuude eest kohatasu ei arvestata.

[05/07/20]   Head vanemad!

Anname teada, et alates 18. maist avatakse kõik lasteaiarühmad ning rakendub tavaolukord.

Lasteaia kohatasu:

• Eriolukorra kehtivuse ajal (16. märts -17. mai) kohatasu maksmise kohustust ei rakendata.

• Kohatasu maksmise kohustus taastub alates 18. maist, mil kõik lasteaiarühmad on avatud. Mai teise poole kohatasu loetakse tasutuks märtsis väljastatud arve tasumisega (märtsi kohatasust jäi 50% ettemaksuks).

• Maikuu kohatasu ei rakendata peredele, kes on teinud lasteaia direktorile hiljemalt 8. maiks kell 9.00 avalduse, et tema laps ei kasuta lasteaiakohta terve mai kuu ulatuses. Kui pere on 8. maiks teada andnud, et nad ei kasuta lasteaiakohta mai kuus jääb märtsikuu arve ettemaksu osa tulevaste perioodide katteks.

docs.google.com

LAPSEVANEMA RAHULOLU UURING 2019/20 õppeaasta

Lp lapsevanem!

Pöördume Teie poole palvega osaleda meie lasteaia korraldatud uuringus.
Täites järgneva küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata meie lasteaia arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel ning koostöö tõhustamisel.

Loodame, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks. Ootame teie vastuseid kuni 18.mai 2020

Vastamiseks valige sobivaim vastuse variant:
1- ei ole üldse nõus/kesine,
2- pigem ei ole nõus/rahuldav,
3- seisukoht puudub, ei oska vastata
4- pigem olen nõus/hea,
5- olen täiesti nõus/vägahea.

Ootame aktiivset tagasisidet!

Ette tänades,
Teie lasteaed!

docs.google.com Lp lapsevanem! Pöördume Teie poole palvega osaleda meie lasteaia korraldatud uuringus. Täites järgneva küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata tehtud tööd ning pöörata meie lasteaia arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasis...

[04/30/20]   Lasteaedade rühmade avamine

Tänu vanemate hoidvale suhtumisele on lasteaiakohtade nõudlus eriolukorra tingimustes olnud minimaalne ja see on kindlasti kaasa aidanud, et nüüd järk-järgult hakata eriolukorrast väljuma.
Alates 5. maist avame igas Saaremaa valla lasteaias väiksearvulisi rühmi, kus esialgu on kuni 6 last rühmas.

Kehtivate piirangute lõppemiseni kutsume lapsevanemaid endiselt üles, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Avatavatesse rühmadesse võtame vastu lapsed, kelle peredel on möödapääsmatu vajadus tööle asumiseks ja kellel ei ole tagalat lapse hoidmiseks. Rühma koha saamiseks tuleb vanemal esitada vabas vormis taotlus lasteaia direktorile ([email protected]). Taotlused järgmiseks päevaks peavad direktorile olema esitatud tööpäeval hiljemalt 10.00. Direktoril on õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi. Lasteaiakoht järgmiseks tööpäevaks on võimaldatud kui vanem saab hiljemalt kell 16 sellekohase kinnituse lasteaia direktorilt.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, peavad lasteaiad oma töö korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Direktoril tuleb rühmade moodustamisel arvestada, et ühe pere lapsed, kes on vanuses 3-7 aastased, on ühes rühmas. Kehtima jääb reegel, et nii laps kui tema pere peavad olema terved ja juhul kui laps haigestub lasteaias on vanema kohustus laps koheselt koju viia.

Igapäevane lapse vastuvõtt ja üleandmine vanemale korraldatakse lasteaia õuealalt või halva ilma korral rühma ukselt. Üldjuhul ei ole vanemal enne eriolukorra perioodi lõppemist võimalust lasteaia ruumidesse siseneda. Lasteaed võib teha erandeid sõimerühma puhul, kuid sel juhul tuleb ruumi sisenemisel järgida maski kandmise reeglit.

Palume vanematel, kelle lapsed (näiteks koolieelikud) enam ei kasuta või terve kuu ulatuses ei kasuta lasteaiakohta, sellest teada anda lasteaia direktorile, et arvestada osalustasust vabastamisega.

Täiendavat infot lasteaia töökorralduse kohta saab lasteaia direktorilt ([email protected], 53328071)

palunabi.ee

Palunabi

Kriisiabi kontaktid
Saare maakonnas
riigiasutused – kohalik omavalitsus – vabatahtlikud

Üleriigilised kontaktid
Hädaabi 112

Häirekeskuse infotelefon 1247
käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h)

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24h)
vestle chatis www.palunabi.ee
e-kiri [email protected]
facebookis „Palun Abi“

Lasteabitelefon 116 111 (24h)
vestle chatis www.lasteabi.ee
Eesti Haigekassa Klienditelefon 669 6630
E–N 8.30–16.30, R 8.30–14.00

Sotsiaalkindlustusamet infotelefon 612 1360
E–R 9.00–17.00

Perearsti nõuandetelefon 1220 või 634 6630 (24h)
juhul, kui ei saa kontakti enda perearstiga;
eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni

Konsulaarabi 5301 9999 (24h)
Mure enda või lähedaste pärast
Häirekeskuse infotelefon 1247
koroonaviiruse info ja psühhosotsiaalne kriisiabi

Emotsionaalse toe telefon Eluliin
eesti keeles tel 655 8088; E–P 19.00–7.00
vene keeles tel 655 5688; K–R 19.00–7.00

Psühholoogiline kriisinõustamine 6 314 300
E–N 15.00–19.00, R 15.00–18.00

Saare ohvriabikeskus
tel 5757 0744;
E–R 9.00–17.00

Terapeut Helar Peterson
nõustamine kokkuleppel; tel 5668 9227

Psühholoog Siivi Hansen
nõustamine kokkuleppel;
[email protected]; tel 521 9692
Kliiniline psühholoog Lia Hanso
tel 5561 0071;
E–R 9.00–14.00, 17.00–19.00

Psühholoog Pirgit Põld
[email protected]; tel 5887 3446;
E–R 13.00–16.00

Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Aile Aedma
[email protected]; tel 5886 6691;
E–R 9.00–13.00

Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Monika Sarapuu [email protected]; tel 5883 4056;
E–R 13.00–17.00

Kogemusnõustajate koda Karin Kiigemägi
nõustamine kokkuleppel;
[email protected]

Juriidiline abi
Tööalane ülepinge
Tööinspektsioon
tel 640 6000; [email protected];
E–R 9.00–16.30;

Õigusnõustamine
https://v1.juristaitab.ee/oigusnoustamine

Notarite koda
www.notar.ee

Vilma Kippak
[email protected]
Traumaterapeut, superviisor Siivi Hansen
nõustamine kokkuleppel;
[email protected]; tel 521 9692

Eesti Supervisiooni ja Coachingu Ühing
grupinõustamine www.supervisioon.ee

Kliinilise psühholoogi konsultatsioon
nõustamine skype’i või telefoni teel eesliini töötajatele kokkuleppel; [email protected]; tel 678 7422

Urmas Lehtsalu
[email protected]; tel 507 7716
K, R 10.00–12.00
Mure lapse pärast
Peresuhted
Lasteabitelefon 116 111 (24h)
vestle chatis www.lasteabi.ee

Kuidas keerulisel ajal end ja oma peret hoida
www.tarkvanem.ee

Laste vaimse tervise keskus
tel 678 7422; E–R 9.00–10.00

Peaasi vaimse tervise spetsialistid
www.peaasi.ee

Noorte Usaldustelefon 646 666
N–L 19.00–22.00

Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus
Aile Aedma
[email protected]; tel 5886 6691; E–R 9.00–13.00

Monika Sarapuu
[email protected]; tel 5883 4056;
E–R 13.00–17.00

Pirgit Põld
[email protected]; tel 5887 3446; E–R 13.00–16.00

Vajalikud sotsiaalteenused, Anneli Tõru
[email protected]; tel 5330 4031
Saare ohvriabikeskus
tel 5757 0744; E–R 9.00–17.00

Ohvriabi kriisitelefon 116 006 (24h)

Lasteabitelefon 116 111 (24h)
vestle chatis www.lasteabi.ee

Eesti Naiste Varjupaikade Liit
tel 1492 (24h); füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda kogenud naistele

Saaremaa Naiste Tugikeskus
tel 5309 8919 (24h)

Perelepitaja Kerli Gutman-Laht
[email protected]; tel 5303 9589;
E–R 16.00–19.00, L 10.00–17.00
Leinanõustamine
Hingehoid
Anneli Tõru
[email protected]; tel 511 3114

Kerli Gutman-Laht
tel 5306 9517

Helle Kahm
[email protected]; tel 515 7198

Katrin Aaslav-Tepandi
(Hingehoiu kriisirühma koordinaator)
[email protected]; tel 5645 3144, 2626 9226

Tiina Ool
[email protected]; tel 5342 7096;
T–K 14.00–17.00, N–R 18.00–20.00

Katrin Kuum
[email protected]; tel 5646 2486

Rando Metsamaa (Kuressaare Metodisti kogudus)
[email protected]; tel 5340 1054

Marjana Luist (Reeküla Metodisti kogudus)
[email protected]; tel 5660 1464
Kui soovid rääkida
Kogemusnõustajate koda, Karin Kiigemägi
[email protected]; tel 5351 7218;
47 vabatahtlikku kogemusnõustajat pakuvad kriisis veebi- ja telefoninõustamist tasuta
Kui vanemaealine soovib rääkida noorega
www.jututaja.ee; tel 5683 0646;
helistamisajad ja -intervallid lepivad noor ja eakas omavahel ise kokku
Täiendav info
www.valitsus.eewww.kriis.eewww.terviseamet.ee
www.saaremaavald.eewww.facebook.com/saaremaavald
www.facebook.com/saarehaigla
www.saartehaal.ee

palunabi.ee

docs.google.com

LAPSE/PERE TOE VAJADUSE KAARDISTAMINE

LAPSE/PERE TOE VAJADUSE KAARDISTAMINE
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, mis pakub lastega peredele haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa vallas, sooviks praeguses kriisiolukorras kaardistada antud küsimustiku abil perede hetkeolukorda laste igakülgsest heaolust (hariduslik, sotsiaalne, psühholoogiline jne) lähtuvalt.

Meie eesmärgiks on leida üles ja pakkuda tuge neile lastele ja peredele, kes seda hetkel kõige enam vajavad ning siduda nad vajalike teenuste ja toega keskuse töötajate poolt.

Juhul, kui tunnete, et vajate lapsevanemana täiendavat abi pere toimetulekul või lapse juhendamisel ja olete valmis erinevate spetsialistide ning teenuste kaudu seda toetust saama, siis olge head ja täitke alljärgnevad küsimused ning vajalikud andmed hiljemalt 3. aprilliks 2020. *

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesj3BIp4Fgy3bBPQx-DK2h_vdtYCasWRZCl2Nop_866P52zg/viewform

docs.google.com Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus, mis pakub lastega peredele haridus- ja sotsiaaltugiteenuseid Saaremaa vallas, sooviks praeguses kriisiolukorras kaardistada antud küsimustiku abil perede hetkeolukorda laste igakülgsest heaolust (hariduslik, sotsiaalne, psühholoogiline jne) lähtuvalt. Meie ee...

Saaremaa vald

❗️Informatsioon lasteaedade kohamaksu ja huvikoolide ringitasude kohta

Seoses Saaremaa valla haldusterritooriumil leviva koroonaviirusega, otsustas Saaremaa Vallavalitsuse kriisikomisjon sulgeda lasteaiad ja huvikoolid.

Seoses sellega peatatakse alates 18.03.2020 uute arvete esitamine lasteaiakoha ja huviringides osalemise eest.

✔️ Märtsikuus juba esitatud arved kuuluvad tasumisele täies mahus ning sõltuvalt asutustest, saab käsitleda seda tulevaste perioodide ettemaksuna.

✔️ Aprillis saadetakse lasteaialaste vanematele arved üksnes märtsikuu toiduraha kohta tegeliku osalemise alusel ning kohatasu osa arvele ei lisata.

#mesaamehakkama

[03/17/20]   Ristiku Lasteaia lapsevanem ja õpetaja!

Kui tunned, et oled jäänud lapse/laste õpetamise/toetamisega kodus hätta või vajad nõu/abi, siis võta julgelt ühendust ja püüame leida koos lahenduse.
Võid kirjutada lasteaia eripedagoogile [email protected] või Eliisi kaudu; helistada numbril 53592655 (kogu tööpäeva jooksul).
Lasteaia logopeediga saab ühendust [email protected] või Eliisi kaudu, samuti telefonitsi 55569833 (kogu tööpäeva jooksul) või Skype`s nimeotsingu Riina Räim kaudu tööpäeviti 12.00-14.00.
Julgelt võib võtta ühendust ka Tugikeskuse numbritel, kui soovite saada telefoni teel nõustamist.
Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskuse töötajad:
Psühholoog Pirgit Põld (tel 5887 3446, vastab tööpäeviti kell 13.00–16.00);
Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Aile Aedma (tel 5886 6691, vastab tööpäeviti kell 9.00–13.00);
Sotsiaaltöötaja ja perenõustaja Monika Sarapuu (tel 5883 4056, vastab tööpäeviti kell 13.00–17.00).
Lääne-Eesti Rajaleidja Saaremaa piirkonna psühholoog Eveli Kallas (tel 5885 3694, vastab tööpäeviti kell 10.00–13.00).

Lastel, kes saavad lasteaias logopeedilist või eripedagoogilist abi, hetkel kontakttunde ei toimu, kuid palume jälgida Eliisi, kuhu tugispetsialistid lisavad koduseid ülesandeid!

Olge terved!
Ristiku lasteaia tugispetsialistid Maige ja Riina

Saaremaa vald

📚 Alates tänasest algab taotluste vastuvõtt esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramiseks. 🎒 Samuti saab esitada ka taotluse 200-eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks esmakordselt koolimineva lapse jaoks.

Taotluse saab esitada elektrooniliselt 🖱 https://haridus.saaremaavald.ee ning 📄 paberkandjal. Tulenevalt koroonaviiruse leviku riskist, palume eelistada elektroonilist taotlemist paberkandja omale!

👦👧 Rahvastikuregistri veebruarikuu andmeil elab Saaremaa vallas 354 last, kes jõuavad sügisel koolikohustuslikku ikka või kelle koolikohustuse täitmise algust on eelmisel kooliaastal pikendatud.

#saaremaaharidus #saaremaakoolid #saaremaalapsed #saaremaanoored

📚 Alates tänasest algab taotluste vastuvõtt esimeste klasside õpilastele elukohajärgse kooli määramiseks. 🎒 Samuti saab esitada ka taotluse 200-eurose ranitsatoetuse väljamaksmiseks esmakordselt koolimineva lapse jaoks.

Taotluse saab esitada elektrooniliselt 🖱 https://haridus.saaremaavald.ee ning 📄 paberkandjal. Tulenevalt koroonaviiruse leviku riskist, palume eelistada elektroonilist taotlemist paberkandja omale!

👦👧 Rahvastikuregistri veebruarikuu andmeil elab Saaremaa vallas 354 last, kes jõuavad sügisel koolikohustuslikku ikka või kelle koolikohustuse täitmise algust on eelmisel kooliaastal pikendatud.

#saaremaaharidus #saaremaakoolid #saaremaalapsed #saaremaanoored

Saaremaa vald

‼️ LASTEAIA VALVERÜHMA TÄIENDAV INFO ‼️

Homsest, 16. märtsist on lasteaia valverühmana avatud Kuressaare Rohu lasteaed. Lasteaed on avatud 7.30–18.00.

Toonitame, et valverühma avame ainult selleks, et pakkuda lastehoiuvõimalust ennekõike nendele peredele, kellel on tööl käimine vältimatu ja kes tagavad meile kõigile teenust 👩‍⚕️ meditsiini-, 👨‍⚕️ sotsiaal-, 👮‍♂️ politsei-, 👩‍💼 kaubandus- jt olulistes valdkondades.

Palume valverühma kasutamise vajadust hoolega kaaluda! Oma isetu tegevuse kaudu näitad Sina hoolimist ja annad oma panuse viiruse leviku tõkestamiseks. Palume oma last ja pere kaitsta liigsete kontaktide eest!

‼️‼️ VALVERÜHMA TAOTLUSE PEAB ESITAMA e-taotlusena aadressil https://iseteenindus.saaremaavald.ee.

Esitatud taotlusele saab vanem kinnituse hiljemalt kell 19.00, kas lasteaiakoht on võimaldatud ja kas ta saab järgmisel hommikul lapse lasteaed viia. KÕIK TAOTLUSED JÄRGMISEKS PÄEVAKS PEAVAD OLEMA ESITATUD HILJEMALT 16.30. (Arvestada sellega, et uued taotlused esitatakse valvelasteaeda iga päev kell 16.30, peale kl 16.30 esitatud taotlused edastatakse järgmisel tööpäeval!)

❔ Küsimuste korral võtke ühendust: Maiu Raun ([email protected], tel 452 5066, tel 511 6739).

Otselink taotlusele: https://iseteenindus.saaremaavald.ee/valve_la/ylevaade?toetus=467

----------

❕Teadmiseks vanemale:

• Kuressaare Rohu Lasteaia (aadress Rohu 4) valverühma saab siseneda Teetormaja OÜ poolsest küljest, mänguväljaku poolt. Tulijate jaoks on välja pandud viidad.
• Last lasteaeda tuues ning lapsele järele tulles peab lapsevanem kandma maski.
• Lasteaia välisuksest sisenedes peab vanem ja laps kasutama käte puhastamiseks desinfitseerivat vahendit.
• Pärast lapse lahti riietumist on vanema kohustus aidata lapsel seebiga käed pesta ja korralikult kuivatada.
• Lapsevanem ei sisene mängutuppa.
• Vanem peab tagama, et ta on telefonitsi kättesaadav, juhuks kui laps peaks haigestuma lasteaias.
• Lasteaial on õigus haigustunnustega last ja lapsevanemat lasteaeda mitte lubada.

#mesaamehakkama

Want your school to be the top-listed School/college in Kuressaare?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

"Sõprade laul"

Location

Category

Telephone

Address


Ristiku 2b
Kuressaare
Other Kuressaare schools & colleges (show all)
Luce Kool Luce Kool
Tallinna 12
Kuressaare

Kuressaare Vanalinna Kooli Õpilasesindus Kuressaare Vanalinna Kooli Õpilasesindus
Pikk 31, 93812, Kuressaare, Saaremaa, Eesti
Kuressaare

Kuressaare Vanalinna Kooli (KVK) õpilasesindus on KVK õpilasi esindav kogukond, kuhu kuuluvad kooli 5.-9. klassi vabatahtlikud esindajad.

Kuressaare Ametikool Kuressaare Ametikool
Kohtu 22
Kuressaare, 93812

Kuressaare Ametikooli missioon on ette valmistada tööturul konkurentsivõimelisi ja elus toimetulevaid inimesi.

Jooga Kuressaares Jooga Kuressaares
Komandandi 6
Kuressaare

Jooga Kuressaares, Kohtu tn 15.

Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasium
GARNISONI
Kuressaare, 93812

KTG - mittestatsionaarse õppega põhikool ja gümnaasium täiskasvanud õppijale.

Raamaturiiul Raamaturiiul
Aia28
Kuressaare, 93813

Müüme ja laenutame raamatuid ning korraldame lugemisõhtuid.

Kuressaare muusikakool Kuressaare muusikakool
Komandandi 9
Kuressaare, 93812

... ja jõuad kaugemale

Saaremaa Ühisgümnaasiumi Õpilasesindus Saaremaa Ühisgümnaasiumi Õpilasesindus
Hariduse 13
Kuressaare, 93812

Liikmed: http://www.syg.edu.ee/uus/syg/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=3

MTÜ Saarepiiga Koolitus MTÜ Saarepiiga Koolitus
Tallinna 12
Kuressaare, 93 813

*Lasteaiateenus *Lapsehoiuteenus *Laste ja täiskasvanute koolitus *Kultuuriprogrammid *Ürituste korraldamine

Saaremaa Ühisgümnaasium Saaremaa Ühisgümnaasium
Hariduse 13
Kuressaare, 93812

Saaremaa Ühisgümnaasium Sapere aude - söanda olla tark

Kuressaare Noorte Huvikeskuse Autoring Kuressaare Noorte Huvikeskuse Autoring
Kuressaare

Mida autoringis tehakse? Autoringis omandavad huvilised teadmise liikluseeskirjadest, saavad sõidukogemused ja esmavajalikud teadmised autoremondist.

Kuressaare Gümnaasium Kuressaare Gümnaasium
Nooruse 1
Kuressaare, 93815

KG - ja tahadki koolis käia