KJ Kunstidekool

Hea on teisi kuulata ja vaadata, veel parem on ise osata! Tule ja tee koos meiega! :))

Operating as usual

Õnnitleme! Rahvusvaheline komkurss 29/04/2021

Õnnitleme! Rahvusvaheline komkurss

Õnnitleme! Rahvusvaheline komkurss

Õnnitleme! Rahvusvaheline komkurss 9 new photos · Album by Kohtla-Järve Kunstide Kool

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss 29/04/2021

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss 8 new photos · Album by Kohtla-Järve Kunstide Kool

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss 29/04/2021

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss 12 new photos · Album by Kohtla-Järve Kunstide Kool

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss 29/04/2021

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss 3 new photos · Album by Kohtla-Järve Kunstide Kool

06/04/2021

Õnnuitleme!

Õnnuitleme!

Photos from KJ Kunstidekool's post 06/04/2021

Õnnitleme!

Photos from KJ Kunstidekool's post 29/03/2021

Õnnitleme!

Photos from KJ Kunstidekool's post 29/03/2021

Õnnitleme!

Photos from KJ Kunstidekool's post 22/03/2021

Õnnitleme!

Photos from KJ Kunstidekool's post 22/03/2021

Õnnitleme!

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss "Sügis" 22/03/2021

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss "Sügis"

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss "Sügis"

Õnnitleme! Rahvusvaheline konkurss "Sügis" 22 new photos · Album by Kohtla-Järve Kunstide Kool

15/03/2021
Photos from KJ Kunstidekool's post 11/03/2021

Õnnitleme!
Viktoria Krivoglazova ja Alisa Vernidub!

Photos from KJ Kunstidekool's post 11/03/2021

Поздравляем!
Виктория Кривоглазова
Грамота по случаю 103 годовщины независимости Эстонии за ответственную и богатую результатами работу в течении многих лет

Photos from KJ Kunstidekool's post 11/03/2021

Õnnitleme!
Viktoria Krivoglazova
Pikaajalise vastutustundliku ja tulemusliku töö eest noorte kasvatamisel ning seoses Eesti Vabariigi 103. aastapäevaga

[03/09/21]   Koroonaviiruse leviku tõkestamise ranged piirangud kehtivad vähemalt üks kuu
8. märts 2021 - 23:01

Stenbocki maja, 8. märts 2021 – Valitsuse liikmed kinnitasid tänasel kabinetinõupidamisel otsused, mille alusel kehtestatakse Eestis alates neljapäevast, 11. märtsist kuni 11. aprillini veelgi ulatuslikumad piirangud. Piiranguid leevendatakse siis, kui koroonaviiruse levik Eestis on langenud tasemele, mis ei ohusta meditsiinisüsteemi toimepidevust. Täna võttis valitsus vastu põhimõttelised otsused, homsel erakorralisel istungil on plaanis heaks kiita vastav korraldus.
„Värsked andmed näitavad, et koroonaviiruse agressiivsem briti tüvi on Eestis seni prognoositust tõsisemalt levimas. Meie meditsiinisüsteem on kriisis,“ ütles Kaja Kallas. „Eriti kriitiline on olukord Tallinnas ja Põhja-Eestis, kus haiglate toimetulek on suure surve all, kuid olukord on väga raske üle kogu Eesti. Seetõttu otsustas valitsus kehtestada täiendavad piirangud, mille eesmärk on viia kontaktid inimeste vahel miinimumini. Ainult nii on võimalik sellest kriisist välja tulla. Igaühe käitumisest sõltub, kui kiiresti see meil õnnestub.“

2+2 LIIKUMISREEGLIT TULEB HAKATA JÄRGIMA KA ÕUES
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatakse avalikus väliruumis liikumisel 2+2 liikumispiirang, mis tähendab, et koos tohib liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest hoidma kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele ning olukordades, kus seda pole võimalik täita.
HARIDUS
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium annab juhised, kuidas koolieelses lasteasutuses tööd võimalikult ohutult korraldada.
Alates 11. märtsist ei tohi koolihoonetes viibida enam ka 1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Samas nähakse ette, et algklasside õpilastel on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.
Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.
SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS, HUVIHARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE
Alates 11. märtsist on siseruumides keelatud kõik tegevused nimetatud valdkondades. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.
Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.
Siseruumides ja välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene nimetatud piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
KEELATUD ON SPORDIVÕISTLUSED NING SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED
Jätkuvalt on lubatud spordivõistlused ainult proffidele, kuid keelatakse esiliiga spordivõistlused. Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50 ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.
Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste piirang erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Sarnaselt kehtivale korrale ei laiene spordivõistluste piirang professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele, koondise kandidaadile ja meistriliigale. Piirangud ei laiene riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele.
AVALIKUD ÜRITUSED, KULTUUR, MEELELAHUTUS, SPAAD, BASSEINID SAUNAD
Alates 11. märtsist on keelatud ka välitingimustes avalike ürituste läbiviimine ning viibimine meelelahutusteenuse osutamise kohas nii statsionaarsete kui ka mittestatsionaarsete istekohtadega toimumiskohtades. Samuti peavad olema suletud spaad, basseinid, saunad, ujulad.
Lubatud on üksnes välitingimustes läbiviidavad avalikud koosolekud ja avalikud jumalateenistused, osavõtjate piirarvuks on kuni 10-inimeselised rühmad. Muuseumide välialadel tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti.
TOITLUSTUSETTEVÕTTED
Toitlustusettevõtete puhul jääb lubatuks ainult toidu kaasamüük.
POED JA KAUBANDUSKESKUSED
Alates 11. märtsist peavad poed olema suletud. Piirang ei kehti toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele, optikapoodidele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele. Tanklakohvikus kohapeal süüa-juua ei tohi.
Poodides, mis tohivad jääda avatuks, tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõudega ja 2+2 liikumispiiranguga.
Muudel juhtudel on lubatud üksnes nii nimetatud luugimüük, kus kaup väljastatakse kliendile ilma kliendi sisenemiseta siseruumides asuvasse müügisaali; drive-in tüüpi müük ning müük välialadel. Poepidaja peab tagama, et kliendid omavahel kokku ei puutuks.
TEENINDUSETTEVÕTTED
Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata, kuid rangemaks muutub ruumitäitumuse piirang, mida alandatakse 50lt protsendilt kuni 25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.
Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida kontakte teiste inimestega, kui kohtumine on hädavajalik ei tohiks seda teha korraga rohkem kui kuue inimesega.
Ühtlasi otsustasid valitsuse liikmed, et seoses täiendavate piirangutega jätkub ka majanduskahjude hüvitamine valdkondadele, mis on COVID-19 kriisis kõige enam kannatada saanud.
Valitsuse kabinetinõupidamisest võtsid osa ka valitsust nõustava teadusnõukoja juht Irja Lutsar, hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule, terviseameti peadirektor Üllar Lanno.
Homme on valitsusel plaanis erakorralisel istungil heaks kiita piirangute korraldus. Valitsuse kommunikatsioonibüroo teeb sellest eraldi teate, avaldab korralduse ja korralduse seletuskirja kodulehel kriis.ee

Cтрогие ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут действовать не меньше месяца
9. марта 2021 - 0:40

Дом Стенбока, 8 марта 2021 – Члены правительства на сегодняшнем кабинетном совещании приняли решение, в соответствии с которым в Эстонии с четверга, 11 марта, и до 11 апреля вводятся еще более масштабные ограничения. Ограничения будут смягчены после того, как распространение коронавируса снизится до уровня, который не будет угрожать дееспособности системы здравоохранения. Сегодня правительство приняло принципиальные решения, на завтрашнем внеочередном заседании планируется утвердить соответствующее распоряжение.

«Свежие данные показывают, что более агрессивный британский штамм коронавируса распространен в Эстонии шире, чем прогнозировалось. Наша медицинская система в кризисе, – сказала премьер-министр Кая Каллас. – Особенно критическая ситуация в Таллинне и Северной Эстонии, где дееспособность больниц оказалась под значительным давлением, однако ситуация серьезна по всей Эстонии. Поэтому правительство решило ввести дополнительные ограничения, целью которых является уменьшить до минимума контакты между людьми. Только так возможно выйти из этого кризиса. От поведения каждого из нас зависит, как быстро нам это удастся».
Правило 2+2 начнет действовать и на улице
Для предотвращения распространения коронавируса в общественном пространстве вне помещений будет введено ограничение на передвижение по принципу 2+2, которое означает, что вместе могут передвигаться до двух человек, которые должны придерживаться с другими дистанции в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его невозможно выполнить.

Образование

Правительство настоятельно рекомендует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки предоставит инструкции, как наиболее безопасно организовать работу дошкольных детских учреждений.

С 11 марта в школах больше не смогут находиться и учащиеся 1- 4 классов, также контактное обучение не разрешено для учеников, готовящихся к выпускным экзаменам в основной школе и государственным экзаменам и гимназии. Однако для учащихся начальных классов предусмотрена возможность в крайних случаях находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.

С учетом введенных для борьбы с коронавирусом ограничений в школе может находиться ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных услугах, консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены или тесты.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, образование и деятельность по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации
С 11 марта в помещениях запрещены все виды деятельности, относящиеся к вышеперечисленным сферам. Ограничение не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные услуги.

Вне помещений все образование и деятельность по интересам, дополнительное обучение, повышение квалификации, молодежная работа, занятия спортом и тренировки разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это значит, что передвигаться и заниматься вместе могут до двух человек (включая также наставника), а с другими людьми необходимо придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничения не распространяются на семьи и людей с особыми потребностями, в том числе на услуги социальной и трудовой реабилитации.

В помещениях и вне их ограничения на занятия спортом не распространяются также на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее членов. Также ограничения не распространяются на деятельность, связанную с обороной государства и внутренней безопасностью.
Запрещены спортивные соревнования, а также спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия

Спортивные соревнования по-прежнему разрешены только для профессиональных спортсменов, однако будут запрещены соревнования для первой лиги. В спортивных соревнованиях, спортивных и пропагандирующих подвижный образ жизни мероприятиях в помещениях может принимать участие до 50, а вне помещений – до 100 человек.

Как и прежде, ограничение на проведение мероприятий, пропагандирующих подвижный образ жизни, не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные занятия. Также ограничения на занятия спортом не распространяются на профессиональных спортсменов, кандидатов в сборную и ее членов, а также игроков высшей лиги. Ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью.

Публичные мероприятия, культура, сфера развлечений, СПА, бассейны, бани
С 11 марта запрещено проводить публичные мероприятия также и вне помещений, а кроме того находиться в местах, где предоставляются услуги развлекательной сферы, вне зависимости от наличия или отсутствия стационарных посадочных мест. Также должны быть закрыты бассейны, СПА и бани.

Разрешены только публичные собрания и богослужения под открытым небом в группах до 10 человек. На открытой территории музеев можно находиться, соблюдая правило 2+2 с учетом, что ограниченная территория не должна быть заполнена больше, чем на 25 процентов.

Предприятия общественного питания

Для предприятий общественного питания разрешена только продажа еды навынос.
Магазины и торговые центры
C 11 марта магазины должны быть закрыты. Ограничение не распространяется на продуктовые магазины, аптеки, магазины, в которых продаются вспомогательные средства и медицинские приспособления, представительства телекоммуникационных фирм, магазины оптики, зоомагазины и заправочные станции. В кафе на заправочных станциях употреблять еду и напитки на месте не разрешено.

В магазинах, которые могут продолжать работать, нужно соблюдать правило заполнять помещение не более, чем на 25%, и правило 2+2.

В остальных случаях разрешена только так называемая торговля через люк, когда товар клиенту передается без того, чтобы клиент должен был заходить во внутренний торговый зал, торговля по системе драйв-ин и торговля под открытым небом. Владелец магазина должен следить за тем, чтобы клиенты не пересекались друг с другом.

Предприятия сферы обслуживания
Предприятия сферы обслуживания могут продолжать свою деятельность, однако ужесточены будут правила по заполняемости помещений – с 50% максимальную заполняемость понизят до 25%. Соблюдать необходимо все правила по предотвращению распространения коронавируса: правило 2+2, обязанность носить маску, требования дезинфекции в соответствии с инструкциями департамента здоровья.
Помимо ограничений правительство настоятельно рекомендует избегать контактов, а в случае, если встречи не избежать, количество ее участников должно быть ограничено максимум шестью.
Также члены правительства решили, что в связи с новыми ограничениями продолжится также компенсация ущерба для сфер, которые больше всего пострадали от вызванного COVID-19 кризиса.
В совещании правительства приняли участие также председатель ученого совета Ирья Лутсар, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Урмас Суле и генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланно.

Завтра на внеочередном заседании правительство планирует одобрить распоряжение о введении ограничений. Коммуникационное бюро правительства опубликует на этот счет отдельное пресс-сообщение, распоряжение и пояснительная записка будут опубликованы на сайте kriis.ee. Перевод распоряжения станет доступен в ближайшие дни на сайте Riigi Teataja.

Maakondlikule kunstikonkursile "Mina ja minu maailm 2021" laekunud õppurite konkursitööde "Mina ja minu muusika" näituse avamine Kohtla-Järve Kunstide Koolis. 06/03/2021

Maakondlikule kunstikonkursile "Mina ja minu maailm 2021" laekunud õppurite konkursitööde "Mina ja minu muusika" näituse avamine Kohtla-Järve Kunstide Koolis.

Maakondlikule kunstikonkursile "Mina ja minu maailm 2021" laekunud õppurite konkursitööde "Mina ja minu muusika" näituse avamine Kohtla-Järve Kunstide Koolis.

Maakondlikule kunstikonkursile "Mina ja minu maailm 2021" laekunud õppurite konkursitööde "Mina ja minu muusika" näituse avamine Kohtla-Järve Kunstide Koolis. 25 new photos · Album by Kohtla-Järve Kunstide Kool

06/03/2021

Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilasedMihhail Janevits Arietta Mihkel Haljaste kontsertmeister Inna Badina

Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilasedMihhail Janevits Camille Saint-Saёns Elevant. õpetaja Mihkel Haljaste kontsertmeister Inna Badina

06/03/2021

Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilased. Мark Malashenko J. Rheinberger Trio op.49 nr 1 õp. I. Badina

Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilased. Мark Malashenko
J. Rheinberger Trio op.49 nr 1
õp. I. Badina

05/03/2021

Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilased. Ljubov Karhanina „Ilu“ Maria Tšajkovskaja õp. Elena Kravchenko

Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilased. Ljubov Karhanina „Ilu“ Maria Tšajkovskaja õp. Elena Kravchenko

Videos (show all)

Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilasedMihhail Janevits Arietta Mihkel Haljaste kontsertmeist...
Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilased. Мark Malashenko J. Rheinberger Trio op.49 nr 1 õp. I....
Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilased. Ljubov Karhanina „Ilu“ Maria Tšajkovskaja õp. Elena...
Naistepäeva kontsert Esinevad Kohtla-Järve Kunstide Kooli õpilased Anastasia Zinovieva „Lost Boy“ Ruth B. õp. Elena Kra...
Naistepäeva kontsert Giacomo Debenedetti Blues Mirek Salmin Õpetaja Tatjana Starodub
Naistepäeva konsert. Esinevad Kotla-Järve Kunstide Kooli õpilased. Mark Malashenko И. Корнелюк "Город, которого нет" õp....
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert. Katja Makarova , konsertmeister Viia Igaunis, õpetaja Natalja Viiksaar
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert. Serafima Karhhanina, konsertmeister ja õpetaja Maria Bakejeva
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert. Mihhail Janevits J. Hasse Hasse Suite II- Arietta Mihkel Haljaste kontsertmeister...
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert. Kristine Bratlie "Ärkamine" Deeli Paate õpetaja Tatjana Starodub
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert  Jessenia Mikelson, konsertmeister Tatjana Starodub, õpetaja Maria Bakejeva
Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert  Kuldar Mänd Iiri rahvalaul "Londonderry Air" Asta Jugaste

Location

Category

Telephone

Address


Kalevi 37
Kohtla-Järve
30323
Other Kohtla-Järve schools & colleges (show all)
Kohtla-Järve 15 - 9 kl. kool Kohtla-Järve 15 - 9 kl. kool
Männi 1
Kohtla-Järve, 31221

Kohtla-Järve 15 - 9 kl. kool Varasema nimega Kohtla-Järve 15 - 8 kl. kool ja hilisema nimega Kohtla-Järve Oru Põhikool

Kindergarten Mesimumm Kindergarten Mesimumm
Оутокумпу 11
Kohtla-Järve, 30327

Kindergarten Mesimumm was launched 17.09.2001.In our kindergarten: 88 children from 1 year to 7 years old. There are 4 groups.Professional teachers.

Kohtla-Järve Tammiku Põhikool Kohtla-Järve Tammiku Põhikool
Puru Tee 38
Kohtla-Järve, 31023

Kohtla - Järve Tammiku Põhikool

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Pärna 49
Kohtla-Järve, 30326

Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium
Järveküla Tee, 39
Kohtla-Järve, 30328

Напоминаем, что данная страница является неофициальной фан-страничкой Ярвеской Русской Гимназии

MTÜ Asenduskodu "Südamepaik" MTÜ Asenduskodu "Südamepaik"
Estonia Pst 30-1
Kohtla-Järve, 31022

Детский дом

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool
Pärna 20
Kohtla-Järve, 30323

Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool http://www.kjkesklinna.edu.ee/

KJJK Moedemm KJJK Moedemm
Katse 2
Kohtla-Järve

MOEDEMM on Kohtla-Järve Järve Kooli õpilasesinduse traditsiooniline moesündmus Ida-Virumaa noortele.

Kohtla-Järve Keskraamatukogu Kohtla-Järve Keskraamatukogu
Pärna 27
Kohtla-Järve, 30323

Pärna 27 Kohtla-Järve telef: 33 54353

Tantsud õpetajatega Tantsud õpetajatega
Katse 2
Kohtla-Järve

Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemaja
Keskallee 31
Kohtla-Järve, 30321

Kohtla-Järve Ahtme Põhikool Kohtla-Järve Ahtme Põhikool
Altserva Tn 6, Kohtla-Järve
Kohtla-Järve, 31021

1962-XII.1993 - средняя школа №14 XII.1993-VIII.2019 - Ахтмеская гимназия г.Кохтла-Ярве с 01.09.2019 - Ахтмеская основная школа г.Кохтла-Ярве