Kohila Lasteaed Sipsik

Kohila Lasteaed Sipsik

Sipsiku lasteaed on innovaatiline haridusasutus, kus IGA laps on oluline ja märgatud

Operating as usual

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 23/11/2023

Meil käisid täna külas kadrisandid Põnnipere majast🤩
Saime osa vahvatest kadrilauludest, tantsust ja mõistatustest😍

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 23/11/2023

Tere hommikust❄️☃️❄️
Kõik meie hommikud algavad õues ja no nii äge on🤩

Photos from Haridus- ja Teadusministeerium's post 22/11/2023

Täna toimus Tartus inspireeriv konverents “Laps ja loovus”. Meie lasteaia lapsest lähtuvast tegevuskultuurist ja loovust toetavast keskkonnast rääkis meie Mesisummi rühma õpetaja Mari Kummer🤩

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 22/11/2023

Täna toimus järjekordne lastekogu koosolek, mis õnnestus 100%. Teemaks olid meie rühmavälised mängupesad, kus lapsed saavad iseseisvalt mängimas käia. Lapsed mõtlesid nii hoolega kaasa, pakkusid ideid, otsisid lahendusi ja andsid tagasisidet.
Eelnevalt olime pildistanud kõik pesad üles ja koosolekul vaatasime neid läbi projektori. Lapsed tõid välja, et luku- ja nukupesas on osad võtmed kadunud. Raamatupessa soovitakse juurde raamatuid putukatest, superkangelastest ning Lottest. Fuajeesse soovivad lapsed luua uue legopesa ja onnide ehitamise pesa. Lapsed läksid oma ideedega väga elevile. Üks laps oskas märgata ja tõi ka välja, et hetkel on fuajees jalanõud ühe potentsiaalse pesa asemel. Siinkohal saame kindlasti ümberkorraldused teha ja laste soovil saame ka sinna mängupesa luua.
Osad lapsed jõudsid juba oma rühmas ka koosoleku pesade teemal läbi viia ja lapsed dokumenteerisid oma nägemuse. Kindlasti tuleb laste sellist huvi ja algatusvõimet ära kasutada ning neid kaasates loome fuajeesse uued mängupesad. Siiralt hea meel ja uhke tunne, kui ägedad arutlejad ja lahenduste leidjad meie lapsed on, super😍

21/11/2023

Üks näide, kuidas luua rühmas loomulikku sisemisele motivatsioonile tuginevat õpiprotsessi.
Rõõmutirtsud avastasid, et üks radiaator ei tööta ja tekkis mõte, et enne, kui seda Kadrile (majandusjuhatajale) teatama läheme,
kaardistame meie rühma kõikide ruumide olukorra.
Lapsed võtsid asja enda peale ja katsusid radikad üle. Kiri oli vaja Kadrile edastada, info pidi õige olema, et saaksime asjad korda.
Lapsed jagasid omavahel ruumid, mida kontrollida ning kirjutasid saadud info paberile.
Lõpuks viisime selle koos Kadrile.
Kui lapsed saavad "päris" asju teha, siis on nad rohkem motiveeritud. Kirja lugedes hääldasime
pikki ja lühikesi häälikuid. Osad lapsed parandasid ka kirjavead.
Kui lapsed ise niimoodi dokuementeerivad on rõhk õppimisel, mitte õpetamisel. Ja me ju teame, et lapsed õpivad niimoodi palju efektiivsemalt ja motiveeritumalt👏

21/11/2023

Kui lapsed saavad ise omale loovat keskkonda luua 😍
Meil on hoovis lastele vabalt kasutamiseks erinevad looduslikud vahendid - puupakud, -lauad jms.
Rõõmutirtsud kasutasid neid, et ehitada endale ise seiklusrada🤩 Kogu protsess on laste enda loodud, alates ideest kuni teostuseni. Ja millise rõõmuga tulemust kasutati!
Mida selline laste omaalgatus ja isetegutsemine neile õpetab?
See arendab laste loovust ja probleemilahendusoskusi, kuna nad pidid välja mõtlema, kuidas ehitada takistusrada kasutades olemasolevaid puidust materjale. Lisaks on toetatud meeskonnatöö ja koostööoskuste areng, kui nad koos rada loovad ning ideid omavahel jagavad.
Takistusraja ehitamine aitab lastel õppida ka ruumilist mõtlemist ja füüsilist planeerimist, kuna nad peavad arvestama puidust osade paigutust ja nende vahelisi kaugusi. Lisaks õpetab see neile järjepidevust ja enesekindlust, kuna nad katsetavad erinevaid lahendusi ning õpivad läbi proovimise ja eksimiste.
Samuti saavad lapsed arendada oma füüsilist osavust, tasakaalu ja koordinatsiooni, kui nad raja läbimiseks üle erinevate takistuste liiguvad.
Ja iselooduga kaasneb ka eduelamus ning liikumisrõõm, mis ongi kõige tähtsam 😍

20/11/2023

Head isu🤩

16/11/2023

Sellel neljapäeval toimus meie õpetajatele/assistentidele MTÜ Peaasjad vaimse tervise esmaabi koolitus. Koolituse tulemusel on osalejal pädevus pakkuda vaimse tervise murega abivajajale esmast tuge ja infot ning rakendada enda vaimse tervise toetamiseks põhilisi eneseabivõtteid. Peame seda teemat väga oluliseks ja seetõttu on suur rõõm, et nii paljudel meist oli võimalus antud koolitusel osaleda.

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 14/11/2023

Meil on igas rühmas sensoorsed tegevuslauad, mis on aktiivselt igapäevaselt kasutuses🤩
Tihti kajastub seal projekti teemaga seonduv. Näeme, kui loovad on lapsed, kui neil on sobiv keskkond, kus nad saavad ise oma mängu luua😍
Näiteks Rõõmutirtsud ehitasid ägeda päkapikumaa ja mängul ei näi lõppu olevat🤩

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 13/11/2023

Põnnipere pannkoogihommik tähistas ühe ürituste aasta möödumist. Nüüd võib juba öelda, et tegemist on traditsioonilise üritusega :)
Olgugi, et õues oli hommikul pime ja vihmane, tõi lõke naha vahele sooja ning koka küpsetatud soojad pannkoogid maitsesid imehästi. Koidu ajal oli sööjaid juba rohkem, esimesed mängudki õue peal käima läinud. Kella üheksaks olid lapsed saanud õues kõhu täis ning aktiivse alguse hommikule. Mõned inimesed on hommikuti ikka ujedamad ja armastavad rohkem sooja, kuid nemad said lõkke ääres end soojendada ning rahulikult päeva teetassiga alustada.

13/11/2023

Hea võimalus võimaldada lapsele arendavat ja lõbusat tegevust, kui endal on vaja aega omaette olemiseks või jõuluostude tegemiseks. Kõik lapsed saavad enda tehtud pitsa koju kaasa. Info ja registreerimine siin: https://forms.gle/QVDmMXaEYZCV7i1p8

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 13/11/2023

Viis Tallinna Ülikooli magistranti valisid ELU aine raames oma arendusprojekti koostööpartneriks meie lasteaia. Esimesel kohtumisel eelmisel reedel kaardistasime struktueeritult meie organisatsiooni hästi toimivad lahendused, võimalused ja positiivsed küljed ning väljakutsed, millega kokku puutume. Rõõm, et meie poolt sai arutelul osaleda 10 töötajat ja kõikide ametikohtade esindajad olid olemas, seega sai tulemus laiapõhjaline ning teemad olid väga huvitavad. Valisime üheskoos välja fookuse, millega edasi liigume. Meie teemaks sai hästitoimivad ja koostöised suhted, mis tuginevad meie kokkulepitud väärtussüsteemile. Oleme väga tänulikud ja ootame juba põnevusega järgmisi kohtumisi🤩

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 10/11/2023

Tänasel Erasmus+ koolitusel tutvusime põgusalt Reggio Emilia pedagoogika põhimõtetega ning Kolbi formaalse ja mitteformaalse kogemusõppega.
Meile loodud õpikeskkond oli mänguline ja lahendasime praktilisi ülesandeid grupitöödes.
Lisaks koolitusele vallutasime täna kohaliku kõrgeima mäetipu Monte Pellegrino.
Oleme tänulikud saadud väärtusliku kogemuse eest siin Palermos. Saime sellelt koolituselt uusi kontakte võimalikuks edasiseks koostööks.


Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 10/11/2023

Meie Erasmus+ projekti “Kohila lasteaed Sipsik meeskonna säilenõtkuse ja projektõppe ning õuesõppe alase professionaalsuse tõstmine” raames toimusid säilenõtkuse töötoad kogu meeskonnale. Arutasime, mis on säilenõtkus, kuidas seda treenida ja miks seda vaja on. Läbi praktiliste harjutuste ja arutelude on teadlikkus palju suurem, suudame olla rohkem kohal ja oskame efektiivsemalt omandatud tööriistu enesearengus kasutada.

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 09/11/2023

Täna külastasime Palermo Istituto Minutoli EcoSchool eralasteaed-algkooli. Kooli rajas praeguse direktori vanaisa 1940 aastatel.
Selles oli 2 lasteaiarühma ja 5 algkooli klassi.
Maja ruumid olid avarad ja valgusküllased. Mängud ja õppevahendid olid looduslikust materjalist.
Nad kasutavad aktiivselt õuesõpet. Meie nägime kahte lõimitud tegevust. Ühes tegutsesid 4-5 aastased lapsed, selles olid lõimitud liikumine, muusika, matemaatika ja teise tegevuse viis läbi direktor, kes oli ka liikumisõpetaja. Lapsed said joosta labürindis Yann Tierseni muusika saatel.
Tegevused toimusid lähedalasuvas Hiina palee pargis looduslikult ilusas kohas.


Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 09/11/2023

Prillimäe vahel võis täna kohata Põnnipere rahvast mardijooksul. Tervitatud said möödujad ja heade soovidega üle külvatud ka prügiautojuht. Mardipäeval on kombeks käia ukselt-uksele ja seega otsustasime proovida päriselt minna kellelegi külla. Üheskoos saime proovida, kuidas on võõrale uksele koputamine. See nõudis üksjagu julgust ja hoidis kambas ka elevust.
Mardijooksu tegime ka pisematele Põnniperelistele, nendel oli võimalus näha, kuidas eeskava välja näeb. Toetatud oli laste esinemisjulgus, kellegiks kehastamine ning ka koostööoskus. Tunti ühiselt eduelamust, et saadud palk töö eest oli ka pingutust väärt.

Laste järeldus oli, et nüüd on hulga julgem õhtul küla peale mardijooksule minna. Selged on mõistatused, laulud ja kombestik. Seega soovitame täna õhtul valvel olla, ehk täna keegi koputab ka teile uksele! 😉

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 09/11/2023

Aitäh Kohila Mõisakooli vahvatele mardisantidele toreda külaskäigu ja heade soovide eest🤩

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 09/11/2023

Pannkoogihommik peredega🥰

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 08/11/2023

Erasmus + koolitusel Palermos tutvusime täna lähemalt Montessori pedagoogikaga.
Peamised võtmesõnad Montessoris on sensitiivne periood, vastuvõtlikkus, järjepidevus, valikuvabadus ja iseseisvus.
Montessori pedagoogikat iseloomustab individuaalsus, erivanuselised rühmad ning see, et igal lapsel on oma õpitee.
Tõdesime, et Sipsikus kasutame mõningaid Montessori elemente, mis kannavaid meie väärtuseid. Näiteks lapse iseseisvus ja individuaalsusega arvestamine ning Maria Montessori idee “Help me to do it myself” ehk “Aita mul seda ise teha” järgi tegutsemine.


08/11/2023

Kookide tegemiseks kasutatav lõkkepann reisib esmaspäevaks ka Põnnipere õuele.

Võtame korraks hommikusest kiirustamise rallilt aja maha ja sööme rahulikult kõik koos hommikust. ☺️ 🥞

07/11/2023
Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 07/11/2023

Täna külastasime Palermo Montessori lasteaeda, mis oli liitunud ka Eco Schools programmiga. Kõik, mis nende aias kasvab kasutatakse oma tarbeks, näiteks teevad nad mandariini marmelaadi, sidrunitest sidrunimahla ja oma oliividest õli. Selles lasteaias käivad kuni 6 aastased lapsed ja lasteaed on avatud kl 8-15. Nad söövad eraldi ruumis ja puhkamiseks on samuti oma ruum. Märkasime, et lastel olid kasutuses joogipudelid, nagu ka meil.
Nägime avatud tegevust taimede teemal. Avatud tegevus toimus õues ilusas õppeaias.
Oli huvitav näha ühte Sitsiilia lasteaeda ja saame siit kaasa mõned head ideed.


07/11/2023

Neljapäeval on Sipsiku maja hoovis pannkoogihommik peredele🥰
Pannkooke pakutakse õues kI 7-9, nii on kõigil vanematel võimalus koos lapsega hommikusööki nautida ja ühiselt aega veeta🥞

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 07/11/2023

Meie lasteaed võtab ka sellel aastal osa ROHEJAHIST ehk kogume küünlaümbriseid🤩
Rohejahi eesmärgid:
* vähendada olmeprügi hulka sattuvate küünlaümbriste hulka.
* Mitte küünlaümbriste tarbimist suurendada.
Muudame Eesti keskkonna rohelisemaks!
Ja muidugi käis kogu projekti ettevalmistusprotsess koos lastega. Taaskasutusmaterjalidest valmistasid lapsed ümbriste kogumiseks kastid ja tegid kuulutused. Mida rohkem on lapsed kaasatud, seda enam nad mõistavad selliste projektide sisu ja vajalikkust👏
Kogumiskastid on lasteaia sissepääsude juures 🙂

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 07/11/2023

Meie lasteaia värava küljest saab iga soovija võtta endale helkuri 🤩 Ole nähtav!
Ja nagu ikka tegutsesime koos lastega - alates sildi tegemisest kuni helkurite riputamiseni 🙂

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 06/11/2023

Osaleme Erasmus+ poolt rahastatud nädalasel koolitusel “The best for preschool teachers” Palermos.
Täna tutvusime teiste osalejatega ja saime teada erinevate riikide (Kreeka, Iirimaa, Rootsi) haridussüsteemidest.
Esitlesime ka Sipsiku lasteaeda ja meie tööpõhimõtteid.
Ees on ootamas põnev nädal.

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 03/11/2023

Üks näide, kuidas me oma põhimõtteid arvestades tegutseme🎃
Rõõmutirtsusid küsisid ja said kogukonnalt kõrvitsad. Koos lastega tehti nendest halloweeni dekoratsioonid. Lapsed tükeldasid kõrvitsa sisu ja nendest keedeti moos, mis hommikusöögi kõrvale maitses imehästi🤩
Ehk et midagi ei lähe raisku ja kõike teeme koos lastega❤️

31/10/2023

👀

27/10/2023

Meie lasteaia peakokk Mari Laas esines täna Kiievis toimunud rahvusvahelisel konverentsil “Healthy Eating from Childhood to Longevity: Integrated Approach, Status and Prospects”. Mari teemadeks oli meie lasteaia kogemus, kuidas lapsi kaasates tutvustada neile põnevat ja mitmekesist toidumaailma. Kuidas me lapsi kaasame toiduvalmistamise protsessi, viime läbi meeltetegevusi, et erinevaid toidu tekstuure ja maitseid tutvustada, fruktodisaini meetodi võimalus jne.
Samuti tutvustas Mari toitumisalaseid nõudeid, millest peavad haridusasutused Eestis lähtuma.
Mari osales konverentsil veebi teel.
Oleme rõõmsad, et meie lasteaia lapsest lähtuvad ideed levivad ka Eestist väljapoole🤩

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 26/10/2023

Osa meie juhtkonnast külastas täna häid kolleege Alasniidu lasteaiast. Saime väga palju põnevaid ideid nii sündmuste, töökorralduse, dokumentatsiooni, eelarvemudeli jms kohta. Eriti äge on, et Alasniidu lasteaial on toidujagamiskapp. Selle idee proovime oma lasteaias ka realiseerida🤩
Suur aitäh inspireeriva kohtumise eest ja ootame teid vastukülaskäigule😍

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 26/10/2023

Õnnetriinu rühma lapsed käisid täna jalutuskäigul ning ühtlasi korjasid loodusest ka prügi vähemaks. Lapsed leidsid loodusest taara, mis ühisel nõul viidi taaraautomaati. Automaat andis vastu tśeki väärtusega 10 senti, mille eest osteti poest üks porgand. Esialgu valisid lapsed liiga suure porgandi, mis maksis 16 senti. Tuli teha uus valik ja juba kolmandal korral leitigi porgand, mis maksis 8 senti. Igaks juhuks arutasime ka selle üle kas 10 sendi eest saab osta 8 senti maksva porgandi ja lapsed arvasid, et saame osta küll. Ja neil oli tuline õigus. Porgand kotis, sammusime tagasi lasteaia poole. Lasteaeda jõudes sõime hoolega valitud porgandi ka lõpuks ära.
Meie lasteaias on selline loomulik õpimigemus au sees🤩

26/10/2023

Meie direktor Kristina proovis täna uut ametit🤩

Täna oli meie raamatukogus lugejaid teenindamas Kohila Lasteaed Sipsik direktor Kristina Mägi. Lugejaid oli nii suuri, kui väikseid! 🙂

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 25/10/2023

Sipsiku maja rühmad lustisid täna vahval spordipäeval, mis toimus Kohila Spordikompleksis🤩
Liikumisõpetaja Terje oli lastele ettevalmistanud mängulised tegevuspesad, kus lapsed said enda osavust proovile panna.
Lapsed olid väga osavõtlikud ja nautisid aktiivseid tegevusi rõõmuga😍
Aitäh liikumisõpetaja Terjele toreda päeva korraldamise eest!

22/10/2023

Suve alguses, kui meie ERASMUS+ projekt rahastuse sai, ei osanud me keegi oodata, millise arengu ja emotsioonid see endaga kaasa toob. Terve nädal uute teadmiste omandamist, eneseanalüüsi, raskemaid ja helgemaid hetki, eneseteadlikkuse kasvu, vestlusi, coachingut, nõustamist, imelisi vaateid, eneseületusi ja palju muud. Aitäh, Evelyn Soidla ja Markos Perrakis, nende väärtuslike õppetundide, tehnikate ja tööriistade eest, mis te meile sellel nädalal jagasite. Meie meeskonnal on nüüd teadmised ja vahendid säilenõtkuse ehitamiseks nii personaalsel kui ka tiimi tasandil ning see annab meile võimaluse veelgi professionaalemalt laste arengut toetada.

Photos from Kohila Lasteaed Sipsik's post 20/10/2023

Täna tähistasime ettelugemise päeva ja vaatasime Lastekirjanduse Keskuse otseülekannet, kus näitlejad lugesid ja kunstnikud illustreerisid Eno Raua lugusid. Meie majas oli kõige populaarsem lugu muidugi Sipsikust. Lastel oli väga põnev kuulata ja samal ajal jälgida loo illustratsiooni sündi, mitmed lapsed joonistasid ka ise kaasa. Oli väga tore ettevõtmine.

28/12/2022

Lasteaia kohatasud alates 1. jaanuarist 2023 Kohila valla lasteaedades

Vastavalt Kohila Vallavolikogu määrusele „Koolieelse lasteasutuse kohatasu ja toiduraha maksmise
kord“ on lasteaia kohatasu seotud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga alammääraga. Alates 1.
jaanuarist 2023 tõuseb palga alammäär 725 euroni. Tulenevalt sellest on Kohila valla lasteaedades
lasteaia kohatasu ja kohatasu soodustused alates 1. jaanuarist 2023 järgmised:
 lapsevanema poolt kaetav kohatasu on seotud Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu
alammääraga ning moodustab sellest 10%, ehk kohamaks aastal 2023 on 72,50 eurot;
 juhul, kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, on teise lapse eest kohatasu ühes
kuus 8% palga alammäärast ehk 2023. aastal 58,00 eurot;
 kui peres kasvab kolm või enam lapsetoetust saavat last, siis sama pere esimesele ja teisele
lapsele moodustab kohatasu ühes kuus 8% töötasu alammäärast, ehk 2022. aastal 58,00
eurot ning kolmanda ja enama lapse eest vanem koolieelse lasteasutuse kohatasu ei maksa.
 puudega lapse eest lapsevanem kohatasu ei maksa.
Mõned näited, et selgitada kohatasu soodustusi:
 Kui peres on kaks last ning mõlemad käivad lasteaias, siis esimese lapse eest on kohatasu
72,50 eurot ning teise lapse eest on kohatasu 58,00 eurot;
 Kui peres on kolm last, kellest kaks käivad lasteaias ja esimene laps on juba koolis. Sellisel
juhul on keskmise lapse eest on kohatasu 8% (2023. aastal 58,00 eurot) ja noorim on
kohatasust vabastatud.
 Kui peres on kolm last, kellest kaks on juba kooli jõudnud ning kolmas laps käib lasteaias, siis
vanem lasteaias käiva lapse eest kohatasu ei maksa.
 Kui peres on kolm last, kellest üks õpib koolis, teine käib lasteaias ja kolmas on veel kodus,
siis lapse eest, kes käib lasteaias, on kohatasu 8% töötasu alammäärast, ehk 2023. aastal
58,00 eurot.
 Kui peres on neli last, kellest kaks käivad koolis ja kaks lasteaias, siis lasteaias käivate laste
eest lapsevanem kohatasu ei maksa.
Soodustust on lapsevanemal õigus taotleda juhul, kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht
rahvastikuregistri andmetel on Kohila vallas.
Meeri Ehandi
haridusnõunik

Want your school to be the top-listed School/college in Kohila?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address


Posti 5a
Kohila
79804

Opening Hours

Monday 07:00 - 18:30
Tuesday 07:00 - 18:30
Wednesday 07:00 - 18:30
Thursday 07:00 - 18:30
Friday 07:00 - 18:30
Other Education in Kohila (show all)
Sutlema-Aespa Lasteaed Sutlema-Aespa Lasteaed
Lasteaia Tee 1//Köievabriku Tee 8, Sutlema Küla, Kohila Vald, Raplamaa
Kohila, 79710

Linnupesa majas on 2 rühma ja Metsaveere majas on 4 rühma.

Kohila Kunstide Kool Kohila Kunstide Kool
Viljandi Mnt 37
Kohila, 79804

Kohila Keskkonnahariduse Keskus Kohila Keskkonnahariduse Keskus
Kooli 1
Kohila

Keskkonnaharidust pakkuv organisatsioon. Kohila Environmental Centre