Karksi-Nuia Muusikakool

Karksi-Nuia Muusikakool

1975.aasta septembris Nuia lastemuusikakooli nime all uksed avanud koolis on võetud sihiks aidata igal pillimängu õppijal leida just sobivaim pill ning just talle kõige paslikum õpetus. Kool tegutseb samas maja tänaseni. Keerulised ajad Kui 35 aastat tagasi alustati 70 õpilasega, siis vaatamata vahepealsele drastilisele iibelangusele on õpilaste arv jäänud sama suureks ka praegu. Karksi-Nuia muusikakooli on lõpetanud teiste hulgas ka praegu Vanalinna hariduskolleegiumis tegutsev Ene Nael, Nikn Sunsi tegevmuusik Priit Oks, ERSO muusik Meelis Ainsalu, rahvamuusik Kadri Mägi ja paljud teised. Tähelepanuväärsel kombel on paljud kooli vilistlased valinud oma elukutseks muusikaõpetaja raske, kuid tänuväärse ameti. Kõige keerulisemad ajad saabusid kooli jaoks õppeaastal 1992/93, kui tekkis täiesti reaalne oht oma majast ilma jääda. Kui asi näis päris lootusetu, siis tulid appi lapsevanemad, Rootsi sõprusmaakonnas Leksandis müüdi meie kooli toetuseks pildiga abistamisssertifikaate ning lõpuks ostis maja ära teiste abiga üks perekond Zieminski Saksamaalt. Nii me püsima jäimegi. Kooli materiaalse baasi tugevdamiseks ja selle läbi muusikaõpetuse taseme tõstmiseks on asutatud Karksi-Nuia muusikakooli sihtasutus, mille omanduses on kinnistu koos koolihoonetega. Kogutud vahenditega on ehitatud kooli juurdeehitus, värvitud kaks hoonet ja vahetatud välja nende katus, ehitatud ümber osa peahoone elektrisüsteemist ning remonditud enamus ruume. 1993. aasta lõpul sai valmis renoveeritud saal. Kooli katuse all tegutsevatest ansamblitest on kõige nimekam kevadel oma esimese albumini „Laia taevaliua sinal“ jõudnud Tuulepuu ja nende jälgedes ka Linnutee, kel 2012 .a. maikuus valmis plaat nimega „Rändaja unistus“. Omad ansamblid on viiuldajatel, kitarristidel, kanneldajatel ja akordionistidel. Koolis tegutseb veel ka Ivi Harju juhtimisel vokaalansambel, kuhu kuuluvad nii õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Muusikakooli õpetaja Ruth Kuhi eestvedamisel tegutseb üle-eestiline noorte kandleansambel Sotto Voce, kelle repertuaar ulatub Bachist tänapäevase filmimuusikani välja. Niisiis on igal õpilasel oma bänd ning paljud neist teevad kaasa koguni mitmes kollektiivis. Siin olevad lasteaed, kool, muusikakool, nooretekeskus, kunstikool, spordikool ja kultuurikeskus on omavahel orgaanilselt seotud ja teevad väga toredat koostööd. Kõik aitavad ja abistavad üksteist kõiges.. Lisaks veel oma kogukond hoiab noorte heaolul silma peal. Kooli sise- ja välisilme kujundus on teostatud valdavalt Gennadi Strelkovi kavandite järgi, suures osas Olev Vaiksaare kätetööna. KOOL 1993.aastast sai Nuia lastemuusikakoolist Karksi-Nuia muusikakool. kooli nimi. • 1975 aastal alustati tööd 70 õpilase ja kuue õpetajaga neljal erialal - klaver, viiul, akordion ja puhkpill • 1976.aastal lisandus kitarriõpetus, mis pikemate vaheaegadega jätkub tänaseni. • 1982. aastal loodi levimuusika osakond • 1984. aastal avati kandle eriala. • Võimalus lisapillina löökriistu õppida loodi alles käesoleval aastatuhandel. ________________________________________

tv7.ee

Laulumaa - Rael ja Isabel

Muusikakooli laululaps Isabel Palu esines TV7 laste laulusaates Laulumaa.
https://www.tv7.ee/vod/player/68544/?fbclid=IwAR0BPJMNABCvyOKcOcfUwGU0okXwivX9V0ZcOK_4ViG4Mpk3hYWfzCRuXVs

tv7.ee Laste laulusaade, mis pakub meelelahutust kogu perele. Saates astuvad üles 5-12-aastased laululapsed, kelle hulgast vaatajad valivad välja ühe rahvalemmiku, kes pääseb edasi finaali.

Meie kooli kanneldajate uus põlvkond Karksi- Nuia eakate päeva kontserdil.
Juhendaja Heidi Öövel.

Endiselt Karksi piirkonna juhid pole unustanud meie koolipere koolialguse puhul.
Kniksud ja kraapsud meiegi poolt vastu :)

[09/01/19]   Karksi - Nuia Muusikakooli avaaktus on 2.septembril kl.13.00

[09/01/19]   Karksi- Nuia Muusikakooli avaaktus on 2.septembril kl.13.00

[08/28/19]   Tähelepanuks muusikakooli astujatele!
Anname Teile teada, et sellel aastal on üldkooli ESIMESSE klassi minejatel võimalik õppida Muusikakoolis EELKLASSIS. See sisaldab ühte rühmatundi ja ühte pillitundi nädalas valitud erialainstrumendil.
Kel huvi, võtke ühendust [email protected]
Lisavastuvõtt veel vakantsetele õppekohtadele esimesel septembrinädalal.

Kasutage veel võimalust tulla meile pilli õppima! Oodatud on nii väikesed kui ka suuremad muusikasõbrad!

Verdi Reekviem

Tänu Monika-Evelin Liiv initsiatiivile, said ka meie kooli lapsed tasuta pääsme sellele toredale kontserdile!

Täname!

Karksi-Nuia Kultuurikeskus

Karksi-Nuia Muusikakooli kevadkontsert 3. juunil kell 18 Karksi-Nuia kultuurikeskuses.
Esinevad muusikakooli solistid ja ansamblid.

Olete kõik oodatud! :)

Emadepäeva kontserdil kultuurikeskuses laulsid Isabel Palu ja Berit Ruusväli.

Ettevalmistused õp.Ivi Harju juubeliks käivad täie hooga! :)

Olete oodatud õnnitema austatud õpetajat ja armastatud pedagoogi!

Austame Ivi-Heljo Harjut! Ivi-Heljo Harju 80!
Pühapäeval, 19. mail kell 15 avatakse Karksi-Nuia muusikakooli juures Ivi-Heljo Harju nimeline pink.
Sellele järgneb Karksi-Nuia kultuurikeskuses kell 16 kontsert ning õnnitlused. Esineb naiskoor Maimu, ansambel Järgmine kord laulame paremini, solistid ja teised.
Olete kõik oodatud!

[05/06/19]   Karksi-Nuia Muusikakooli lõpetajate lõpuaktus toimub R.07.juunil 2019 kl. 17.00 Muusikakooli saalis.

Muusikakool Lasteaial külas. Hiljuti istusid nii mõnedki artistid veel publiku hulgas :)

Vokaalansamblite ülevaatus 13.aprill 2019

Ansambel "Karksi-Nuia Muusikakooli vokaalansambel "Järgmine Kord Laulame Paremini"

Ansambel "Karksi-Nuia Muusikakooli vokaalansambel "Järgmine Kord Laulame Paremini"

Nelja sõprusmuusikakooli Ansamblipäevast veel üks pilt :)

Abja Kultuurimaja

[04/10/19]   Ansamblimuusikapäev Abja Kultuurimajas 12.04.2019

Buss väljub Muusikakooli juurest kl.14.30
PROOV(репетйцйя)
14.00-14.30 Abja (söök14.30)
14.30-15.00 Kilingi-Nõmme (söök 14.00)
15.00-15.30 Nuia (söök15.30)
15.30-16.00 Ruijena 15.00)
16.00-16.30 ühislugu „Smoke on the Water“

SÖÖMINE 14.00-15.50 Abja Päevakeskus

KONTSERT algusega 17.00
1.Kilingi-Nõmme
2.Abja
3.Nuia
4.Ruijena +ühislugu“Smoke on the Water“
Orjenteeruv ürituse lõpp 19.00

Semula rahvas kinkis meie kooli õpilasele uue korraliku viiuli sõbrapäeva puhul. Kõik on õnnelikud :)

Esimene katsetus uue pilliga, nüüd siis juba täisviiul.

Photos from Karksi-Nuia Muusikakool's post

Karksi-Nuia Muusikakool's cover photo

12.12.2018 oli ilus kontsert meie Muusikakooli viiuli- ja flöödiõpilastelt.

Karksi-Nuia Kultuurikeskus

Karksi-Nuia Muusikakooli jõulukontsert 17. detsembril algusega kell 18.00 Karksi-Nuia kultuurikeskuses.
Esinevad muusikakooli solistid ja ansamblid.

youtube.com

Mulgimaa Noorteorkester - Sünnipäevavalss Monale

https://m.youtube.com/watch?v=dfYDyc5J_SQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3b7-tojWct8ZkXkaun3cWD9_9Jtw0kIk_iLLBUpPQOzggDXsHhihanRT8

1. novembril 2018 toimunud hingedepäeva kontserdi salvestus. Filmis Ülle Holmqvist.

Karksi-Nuia Kultuurikeskus

Mulgimaa muusikakoolide õpilaste hingedepäeva kontsert. Kaasa teeb ka Mulgimaa noorteorkester.

[10/16/18]   Ettevalmistusklassi tund toimub edaspidi neljapäeval kell 10.15 muusikakoolis.

Õp. Anne Gomaa tundide ajad alates 15.oktoobrist.

kultuur.ut.ee

Noore Muusiku Kool

Noortele muusikutele suurepärane võimalus end täiendada oktoobri esimesel nädalavahetusel Viljandis:

https://www.kultuur.ut.ee/et/taiendusope/noore-muusiku-kool

kultuur.ut.ee Kutsume muusikahuvilisi gümnaasiumiõpilasi osalema Noore Muusiku Kooli õppelaagris! Laagrisse on oodatud kõik vähemalt 16aastased noored, kes mängivad pilli ja kaaluvad võimalikku edasiõppimist muusika vallas.

Karksi Piirkonnajuht Dmitri tõi meie kooli õpetajatele uue õppeaasta puhul sellise kena ja maitsva kingi :)

[09/04/18]   ÕPETAJA ANNE GOMAA tunde asendab ajutiselt ÕPETAJA SIIRIUS SIKKA

Solfedžo tunnid homme, st. K.05.09.2018
15.30 - 5 solfedžo
16.15 - 6 solfedžo
17.00 - 7 muusikalugu
Ülejäänud tundide kohta täpsem info
homme, st. K.05.09.2018

hooandja.ee

Lõõtsavägilaste kolmas album #Kolmaz

Kallid nuiakad ja eksnuiakad ja vilistlased. Toetagem, kel huvi ja võimalus meie kooli vilistlasi.
Andkem hoogu!

https://www.hooandja.ee/projekt/lootsavagilaste-kolmas-album-kolmaz

hooandja.ee TereMeie oleme ansambel Lõõtsavägilased ning oleme välja andmas oma kolmandat albumit "#Kolmaz". Kolmandale laserkettale jõuab 19 lugu, millest neli on salvestatud 29. mail toimunud kontserdil Karksi-Nuia kultuurikeskuses. Selleks, et album saaks ilmuda on meil teie abi vaja kallid hooandjad. A...

Järjekordne ja harukordne lend :) 2018

UUENDATUD INFOT!

[04/16/18]   VII kl. eriala proovieksam algab kolmapäeval, 18.04 kl. 14.30

[04/12/18]   Ansamblimängu päeva ajakava 13.04

Karksi-Nuia Kultuurikeskuses

PROOVID:

14.00 - ABJA
14.30 - KILINGI-NÕMME
15.00 - RUHJA
15.30 - KARKSI-NUIA
16.00 - Ühislugu "Sõprade laul"

KONTSERT 17.00

Abja, Kilingi-Nõmme, Ruhja, Karksi-Nuia
Igale koolile max 30 min.

TOITLUSTAMINE OSAVÕTJATELE.

[03/23/18]   Viljandi maakonna laulukarusselli eelvoorus👍
Kaspar Jassik
Andro Ojakäär
Isabel Palu
Berit Ruusväli

24.02.2018 EV100🇪🇪
Mälestusmärgi juures laulis muusikakooli tütarlaste ansambel.

Want your school to be the top-listed School/college in Karksi-Nuia?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Telephone

Address

Karksi-Nuia
Other Schools in Karksi-Nuia (show all)
August Kitzbergi nim Gümnaasium August Kitzbergi nim Gümnaasium
Kooli 1
Karksi-Nuia, 69104

Gümnaasium