Kadrina Keskkool

Kadrina Keskkooli ametlik keskkond Facebook´is.

[05/04/20]   Tere, head lapsevanemad!

Annan teada, et toidupakkide jagamine toimub järgmiselt:
Kadrina Keskkool (söökla juures)
5. mai teisipäev kell 15:00 – 18:00
6. mai kolmapäev kell 09:00 – 11:00


Hulja Raamatukogu
5. mai teisipäev kell 12:00 – 17:00


Kihlevere Raamatukogu
5. mai teisipäev kell 13:00 – 17:00


Viitna Raamatukogu
5. mai teisipäev kell 13:30 – 18:00


Ridaküla Seltsimaja
5. mai teisipäev kell 14:00 – 15:00


Vohnja ja Läsna pakid toimetatakse koju

Palun toidupakkide jagamise kohtades järgida jätkuvalt 2+2 reegleid!

Arvo Pani
direktor

Loominguvõistlus 2020

Kevadvaheajal toimunud loominguvõistlusele ei laekunud küll väga palju töid, kuid see-eest on kõik saabunud tööd väga vahvad ja kevadiselt kaunid!
Nüüd saavad huvilised neid virtuaalnäitusel samuti imetleda!
Kõik osalejad saavad ära märgitud ning tänatud!

Kevadvaheajal toimunud loominguvõistlusele ei laekunud küll väga palju töid, kuid see-eest on kõik saabunud tööd väga vahvad ja kevadiselt kaunid!
Nüüd saavad huvilised neid virtuaalnäitusel samuti imetleda!
Kõik osalejad saavad ära märgitud ning tänatud!

Tööpakkumised õpetajatele

Muusika teeb meele rõõmsaks!🎶
Kadrina Keskkool otsib toredat põhikooli muusikaõpetajat. 👇

#tööõpetajale #cvkeskus #töö #tööpakkumine #töökuulutus #pakuntööd #otsintööd #karjäär #õpetaja #kool #muusika

Seoses eriolukorraga hakkab Kadrina Keskkool alates 4. maist kuni 22. maini 2020.a 2020/2021. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu võtma elektrooniliselt või posti teel aadressil: Kadrina Keskkool, Rakvere tee 4, Kadrina, Lääne-Virumaa 45201.

Palun saata digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressile: [email protected]. Võimalusel lisada taotlusele skaneering või koopia lapse dokumendist (sünnitõend või rahvastikuregistri väljavõte).
Kui Rajaleidja on soovitanud õpinguid erivajadustega õpilaste klassis, siis palun teha vastav märge taotlusele (Muu oluline teave lapse kohta).

Alates 03. augustist kuni 14. augustini palume tuua kooli kantseleisse täiendavalt järgmised dokumendid:
🔹 lapse tervisetõend perearstilt
🔹 dokumendifoto 3x4 cm
🔹 koolivalmiduskaart

Taotluse vormi leiate Kadrina Keskkooli kodulehelt dokumentide alt https://www.kadrina-kool.edu.ee/est/dokumendid

Vajadusel täiendav info tel 322 5640 (kooli kantselei)

[04/27/20]   Hea lapsevanem

Mai alguses jagame välja uued koolitoidupakid.

Toidupakid saab kätte järgmistes jagamispunktides:

Kadrina keskkool
Hulja raamatukogu
Vohnja mõis
Ridaküla seltsimaja
Kihlevere raamatukogu
Läsna rahvamaja
Viitna raamatukogu


Toidupaki saavad kõik, kes oma soovist teada annavad allpool olevatele kontaktidele hiljemalt kolmapäeval (29.04). Kätte saamise aja ja juhised teatame paki saajatele e-posti teel. Kindlasti tuleb teada anda jaotuspunkt, kuhu järgi tulete.

Teatamise kontaktid:

Kadrina keskkooli õpilastele [email protected], tel 533 33898

Vohnja kooli õpilastele [email protected], tel 509 1304

Õpilastele, kes õpivad teistes koolides [email protected], tel 322 5616

! Palun kindlasti üles anda lapse nimi, klass lapsevanema nimi, telefon,e-post ja kust kuhu järgi tulete.



Heade soovidega,

Kairit Pihlak

vallavanem

Kadrina Vallavalitsus

Veel täna ootame töid loominguvõistlusele! :)

Tänase, 16. aprilli seisuga möödub täpselt üks kuu e-õppel. Küllap on silmad ekraanivaatamisest väsinud ja pead teistlaadi koolitööst paksud.

Õnneks algab aga kohe kauaoodatud vaheaeg ning arvutiekraani ja õpikud saab terveks nädalaks kinni panna!

Kuulutame sel kevadel vaheajaks välja loominguvõistluse, kuhu ootame 1.-12. klasside õpilaste töid, tegemisi ja ettevõtmisi sellel keerulisel COVID-19 viiruse ajal.

Osalemiskordade arv ei ole piiratud ning oma tegemisi võib jagada kasvõi mitu korda päevas! Valminud töödest teeme virtuaalnäituse ning põnevamatele töödele on välja pandud auhinnad!

Omaloomingukategooriad:

🌷Luuletused, lühijutud
🌷Laulud-tantsud
🌷Fotod
🌷Lühifilmid, -videod
🌷Omaloomingulised retseptid
🌷Käsitöö
🌷Kunstitööd
🌷Stsenaariumid
🌷Varia (trikid, väljakutsed, kehalised harjutused, herbaariumid, loodusvaatlus, Goldbergi masin, lilleseade vms)


Tehtud tööd saata failide, fotode või videotena hiljemalt 26. aprilliks huvijuhile - [email protected], osaleda võib üksi, koos perega või koos sõbraga, kuid ära ei tohi unustada 2+2 reeglit!



Põnevaid ideid, palju liikumist ja head tervist!



Lisainfo huvijuhilt: [email protected]

Kadrina Keskkooli usinatel reaal-tehnilise õppesuuna noortel, kes soovivad kooli lõpuks omandada ka CNC-pingi operaatori kutsetunnistuse, jätkuvad videotunnid ka vaheajal. Kadrina Keskkooli ja Rakvere Ametkooli koostöös on Kadrina Keskkooli reaal-tehnilise õppesuuna õpilastel võimalus omandada kahe õppeaasta jooksul CNC-pingi operaatori kutsetunnistus. Vajalikud õppeained on kaetud kahe kooli õppekavadega ning praktikumid viikse läbi koostööpartnerite Aru Grupp AS ja Flexa Eesti AS juures. Sel kevadel lõpetavad esimesed kuus oma õpingud kutseeksamiga, Nii tuleb tööturule taas kuus uut tublit oskustöölist.
Pildil Holger Bremen (Kadrina Keskkooli arvutijoonestamise õpetaja) ja Rasmus Pilt (Kadrina Keskkooli vilistlane).

RMK Metsaviktoriin 2020
Selgusid RMK Metsaviktoriini 2020 parimad võistkonnad. Kadrina Keskkooli 10. Lote
võistkond (osales 13 õpilast) saavutas oma vanusegrupis tubli 9. koha. Suurema panuse
võistkonna töösse panid Lisete jürgens, Krete-Ly Salumäe, Karoliina Kask ja Bretie Bligzna.
Õpilasi juhendas bioloogiaõpetaja Siret Pung. Looduskaitse 110. aastapäeva puhul saavad
10 paremat võistkonda auhinnaks vabalt valitud loodusõppeprogrammi mõnes meie
rahvuspargis, millega kaasneb ka bussikompensatsioon programmile sõiduks.
Sel aastal osales 10.-12. klassi vanuseastmes 50 võistkonda. Viktoriin toimus distantsõppe
olukorras, mis tegi meeskonnatöö keerukamaks. Kõigi raskuste kiuste otsisid ja leidsid 2020.
aastal Metsaviktoriini küsimustele vastuseid õpilased 928 klassist, kokku 241 koolist üle
Eesti. Seda suurem rõõm on, et tulemused said kirja tervelt 10435 õpilast! Kadrina
Keskkoolist osalesid ka 3. e klassi õpilased (20), juhendajaks õpetaja Evelin Teiva.
RMK internetipõhine Metsaviktoriin toimus juba üheksateistkümnendat korda ning on
mõeldud abiks õpetajatele loodusainete õpetamisel ja pakkumaks õpilastele huvitavat ning
mitmekesist õppematerjali.
KOHTUME METSAS!
Rohkem informatsiooni: https://loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin
Tulemused: https://loodusegakoos.ee/metsakool/metsaviktoriin/metsaviktoriin-2020-
kusimused/parimad-klassid-2020

[04/17/20]   Head õpetajad, õpilased, lapsevanemad!

Oleme kõik rohkem kui kuu töötanud eriolukorra tingimustes. See on olnud meie kõigi jaoks uus olukord, mis
nõudnud hoopis teistsugust lähenemist ja oma töö ning igapäevase elu ümberkorraldamist. Samas tuli ette tavaõppe
tingimustest erinevaid olukordi, millele tuli leida ka tavapärasest erinevaid lahendusi. Seega, viirus COVID-19 on korralikult pannud proovile meie kõigi oskused ja võimed ning testinud meie pingetaluvust.
Usun ja loodan, et te ei ole lasknud sel viirusel oma igapäevaseid töid ja tegemisi segada. Kindlasti olete endast kõik andnud, et õppimine kodus on sujunud ja tulemused on head või väga head.
Kui on tublisti tööd tehtud, kulub puhkus kindlasti meile kõigile ära. Seega, homsest algav koolivaheaeg on just hea võimalus
korraks aeg maha võtta ja energiat koguda, et pidada vastu eriolukorras jätkuvale distantsõppele.
Infoks veel niipalju, et Haridus - ja Teadusministeerium valmistab ette määruste muutmise eelnõud, mis puudutab kooli lõpetamist 2020. aastal nii põhikooli- kui ka gümnaasiumiastmetes. Otsus peaks jõustuma järgmise nädala lõpuks. Anname teile sellest kindlasti kohe teada.

Järgmist toidupakkide jagamise korraldamist arutame 27.aprillil k.a. ja see saab toimuma maikuu esimese täistöönadala jooksul.

Tänan teid kõiki asjaliku suhtumise ja panustamise eest! Ainult vastastikune mõistmine ja üksteise toetamine tagab kõige paremad tulemused.

Ilusat koolivaheaega! Ärge unustage seejuures oma tegevuste juures järgida reegleid, mis kehtestatud eriolukorraks! Me tahame ju kõik, et see olukord võimalikult kiiresti läbi saaks.

Olge kõik terved!

Kadrina Keskkoolis on kõige paremad õpetajad, õpilased ja lapsevanemad!

Tervist!

Arvo Pani

Tänase, 16. aprilli seisuga möödub täpselt üks kuu e-õppel. Küllap on silmad ekraanivaatamisest väsinud ja pead teistlaadi koolitööst paksud.

Õnneks algab aga kohe kauaoodatud vaheaeg ning arvutiekraani ja õpikud saab terveks nädalaks kinni panna!

Kuulutame sel kevadel vaheajaks välja loominguvõistluse, kuhu ootame 1.-12. klasside õpilaste töid, tegemisi ja ettevõtmisi sellel keerulisel COVID-19 viiruse ajal.

Osalemiskordade arv ei ole piiratud ning oma tegemisi võib jagada kasvõi mitu korda päevas! Valminud töödest teeme virtuaalnäituse ning põnevamatele töödele on välja pandud auhinnad!

Omaloomingukategooriad:

🌷Luuletused, lühijutud
🌷Laulud-tantsud
🌷Fotod
🌷Lühifilmid, -videod
🌷Omaloomingulised retseptid
🌷Käsitöö
🌷Kunstitööd
🌷Stsenaariumid
🌷Varia (trikid, väljakutsed, kehalised harjutused, herbaariumid, loodusvaatlus, Goldbergi masin, lilleseade vms)


Tehtud tööd saata failide, fotode või videotena hiljemalt 26. aprilliks huvijuhile - [email protected], osaleda võib üksi, koos perega või koos sõbraga, kuid ära ei tohi unustada 2+2 reeglit!



Põnevaid ideid, palju liikumist ja head tervist!



Lisainfo huvijuhilt: [email protected]

[04/15/20]   Käimas on ETV ja Rakett 69 Goldbergi masina konkurss. Ka meie õpilased Siim Kruusmann, Mihkel Eslon,Jaagup Sulev, Mihkel Arak ja õpetaja Karl Meos saatsid konkursile ühistööna valminud video.
Video osaleb nüüd rahvahääletusel, mille tulemusena selgitatakse välja võitja 22. aprilliks. Kutsume kõiki meie õpilaste video eest häält andma - hääletamine lingil: https://novaator.err.ee/k/goldbergimasin ! :)

votavabalt.ee

Kadrina Keskkooli 3.e klass - Võta vabalt - 2. voor

🤓 Kadrina Keskkooli 3.e klassi õpilased osalevad samuti keskkonnaalases projektis Võta Vabalt 2020. 🤓

Toetame nende püüdlusi ja anname hääle nende 2. kodutööle!
Hääli saab anda vahemikus 6.- 12. aprill ning seda kuni kell 23.59.

Oleme juba ette tänulikud ja teeme kaasaelajatele pika pai! 🤗
https://votavabalt.ee/contest-photo/151/

votavabalt.ee Kadrina Keskkooli 3.e klass - https://www.youtube.com/watch?v=199-OPFPgR8&feature=youtu.be

votavabalt.ee

Kadrina Keskkooli 6.a klass - Võta vabalt - 2. voor

🤓 Kadrina Keskkooli 6.a klassi võistkond jätkab osalemist keskkonnaalases projektis Võta Vabalt 2020. 🤓

Toeta Sinagi nende püüdlusi ja anna hääl nende 2. kodutööle!

Hääli saab anda vahemikus 6.- 12. aprill ning seda kuni kell 23.59.

https://votavabalt.ee/contest-photo/154/

votavabalt.ee Kadrina Keskkooli 6.a klass -

Goldbergi masin

ETV ja Rakett 69 eestvedamisel toimub Goldbergi masina konkurs. Kus osalevad omatehtud videoga Käed puhtaks 9.a. klassi poisid Siim Kruusmann, Mihkel Eslon,Jaagup Sulev ja Mihkel Arak (nimed videode esitamise järjekorras).Noormeeste juhendaja õp. Karl Meos. Peavõitja valitakse rahvahääletusel 6-12 aprillini.

[03/30/20]   Hea koolipere!

Algab järjekordne kodus õppimise nädal. Ilmselt ei jää ka see viimaseks. Kindlasti on tänaseks igal ühel meist välja kujunenud oma töörütm. Oleme kõik proovinud ja katsetanud
erinevaid võimalusi, kuidas õppeprotsessi huvitavamaks ja omandatavamaks muuta. Loodan, et kõigil jätkub entusiasmi, tahtmist ja positiivset suhtumist seda teed jätkata. Püüame ikka igati üksteisele toeks olla! Kõige tähtsam on järgida neid reegleid, mis eriolukorra tõttu on kehtestatud!
Peame ikka meeles seda, et eriolukorra pikkus oleneb eelkõige meist enestest!
Püsime kodus ja oleme terved!
Järgime ka 2+2 reeglit!
Tegusat töönädalat kõigile!

Sel nädalal hakkame jagama ka õpilastele toidupakke!
Täpsema info edastan lähiajal!

Kõike paremat soovides

Arvo Pani

[03/27/20]   Head lapsevanemad!

Ootan teie kiiret reageerimist!
Palun edastada järgmised andmed:

1.Lapse nimi ja klass
2. Lapsevanema nimi ja e-posti aadress
3. Koht, kuhu tulete pakile järgi

Tänan!

Arvo Pani
direktor



Hea lapsevanem

Eriolukorras, kus õpilased on kodus distantsõppel, jäävad nad ilma koolide poolt pakutavast tavapärasest koolilõunast. Selle kompenseerimiseks on võimalus kõigil soovijatel saada toidupakk, mis sisaldab toiduaineid, millest saab ise lihtsalt toitu valmistada.

Toidupakid saab kätte järgmistes jagamispunktides:

Kadrina keskkool
Hulja raamatukogu
Vohnja mõis
Ridaküla seltsimaja
Kihlevere raamatukogu
Läsna rahvamaja
Viitna raamatukogu


Toidupaki saavad kõik, kes oma soovist teada annavad allpool olevatele kontaktidele hiljemalt esmapäeval (30.03) kell 12.00. Kätte saamise aja ja juhised teatame paki saajatele e-posti teel. Kindlasti tuleb teada anda jaotuspunkt, kuhu järgi tulete.

Teatamise kontaktid:

Kadrina keskkooli õpilastele [email protected], tel 533 33898

Vohnja kooli õpilastele [email protected], tel 509 1304

Õpilastele, kes õpivad teistes koolides [email protected], tel 322 5616



Head tervist ja mõistmist soovides


Kairit Pihlak
vallavanem
Kadrina Vallavalitsus
+372 322 5602
+372 527 1962
[email protected]

➡️Hei, noor!⬅️

Siin on Sulle mõned võimalused, mida praeguse eriolukorra ajal ette võtta:
🔸Koolitööde tegemisel, pea ikka ka vahetunde ja liiguta ennast – harjuta tantsu, mida saame tagasi kooli tulles ühiselt tantsida - https://www.youtube.com/watch?v=7hGtkE3mG_g&fbclid=IwAR3bIFPTd0qEEXuw6YajlY93qJJtELFeNok7aBFMnoozJH4FLazjIpsu2mg
🔹Ära unusta ka õues liikuda - kool ja Spordikeskus on ühiselt ette valmistanud põneva küsimustega orienteerumismängu Kadrinas - https://www.facebook.com/events/1586199244876640/. Raja võid läbida kõndides, joostes või rattaga sõites ning saad seda teha ka mitmes osas.
🔸Liikumissõpradele on loodud Kadrina 1. virtuaaljooks – võistlemiseks võimalus valida erinevaid distantse jooksmiseks või ka rattaga läbimiseks - https://www.facebook.com/events/651990992250543/
🔹Tallinna Spordi- ja Noorsooameti poolt korraldatakse huvitav tasuta karjäärinõustamise töötuba-webinar “Minu kutsumus”, mis toimub 28. märtsil kell 14.00-16.00. Osalejatel on hea võimalus end analüüsida ja mõista, kelleks saada – registreerimine - https://zoom.us/meeting/register/vJUrcOyoqD8p4JOzG62GSnL-pN5VShdfcw
🔸Virtuaalselt on toimetamas ka Kadrina Huvi-ja noortekeskus, kus pakutakse noortele tegevust, tuge ja õpiabi – noorsootöötajatega saab ühendust sotsiaalmeediakanalite abil – https://www.facebook.com/KadrinaHuviJaNoortekeskus/
🔹Viktoriinihuvilistel on võimalik osaleda üleriigilises nutiviktoriinis “Nutt tuleb peale” - http://nutiraama.weebly.com/ ja viktoriinis 15-19 aastastele õpilastele – “Noored Euroopa metsades” (3-liikmelised võistkonnad, kõik vastavad oma kodudes) - http://www.metsaselts.ee/noored-euroopa-metsades-registreerimine
🔸Lisaks saab kodus meisterdada, trenni teha, lugeda, lauamänge mängida, kunsti teha ja palju muud – ideid ja võimalusi leiad - https://www.facebook.com/teeviit.ee/

🔜Peagi on lisandumas tegevuste hulka ka fotojaht Kadrinas ja Huljal, jälgi infot e-päevikust või kooli Facebooki lehelt!

❗️Hoia end ja oma lähedasi!
❗️Sõpradega suhtle sotsiaalmeedias!
❗️Ole vastutustundlik ning õue liikuma minnes tee seda üksi!
❗️Muul ajal #püsikodus!

Lisainfo huvijuhilt: Kristi Aimla - [email protected]

Vastuvõtt 1. klassi lükkub eriolukorra tõttu edasi - hetkeseisuga hakatakse dokumente vastu võtma 4. maist.

Kadrina Keskkool võtab 2020/2021. õppeaastal 1. klassis õppima asuvate laste dokumente vastu alates 1. aprillist kuni 30. aprillini 2020.a.
Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus või sünnitõend, vanema isikut tõendav dokument, lapse tervisekaart, koolivalmiduskaart ja dokumendi pilt (3x4cm).
Info tel. 32 25 640 kantselei, 32 25 643 õppealajuhataja.

ideed.liikumakutsuvkool.ee

Avaleht

Ehk saate häid mõtteid Liikuma kutsuva kooli lehelt!
Eraldi ideed distantsõppes õppimiseks lastele ja ka nende vanematele: kuidas kombineerida liikumist ja õppimist, sisustada pause nii õues kui tubastes tingimustes.
Eriti soovitan noorematele lastele, kellel kipub energiat üle jääma! 😀https://ideed.liikumakutsuvkool.ee/

ideed.liikumakutsuvkool.ee

[03/25/20]   Head õpilased!
Seoses eriolukorra jätkumisega otsustati pikendada ka distantsõppe pikkust.
Esialgu jätkub see kaks nädalat, tõenäoliselt pikendatakse seda aprillikuu lõpuni.
Eriolukorra pikkus oleneb tegelikult kõigist meist. Seepärast kutsun teid kõiki üles
kinni pidama Valitsuse poolt kehtestatud nõuetest ja piirangutest.
ÄRGE KOGUNEGE GRUPPIDESSE, ÄRGE KORRALDAGE SÕPRADEGA ÜHISEID ÜRITUSI!
Teeme kõik ühiselt selleks, et võimalikult kiiresti sellest laastavast viirusest lahti saada
ja normaalsesse igapäevasesse töörütmi tagasi pöörduda.
Loodan väga teie mõistvale suhtumisele.
Hoiame end tervena!
Jõudu koduseks õppimiseks! Ärge unustage ka värskes õhus viibimist! (teate küll, kuidas seda teha )
Kõike paremat soovides
Arvo Pani

[03/23/20]   Tere hommikust kõik koolikaaslased!

Tõuseme ja püüame ikka särada, niipalju, kui see nendes tingimustes üldse võimalik on.

Algab teine töönädal eriolukorras. Püüdkem ikka rahulikult ja mõistlikult jätkata. Olgem üksteisele toeks, jagagem omavahel infot. Säilitagem positiivse mõtlemise ja suhtumise.

See aitab meil tööd paremini korraldada.

Kõige tähtsam - püsime terved!

Tegusat töönadala algust!

Küsimuste korral olen alati valmis neile vastama.

Tervitades

Arvo Pani

Want your school to be the top-listed School/college in Kadrina?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Goldbergi masin

Location

Telephone

Address


Rakvere Tee 4
Kadrina
45201
Other Kadrina schools & colleges (show all)
Kadrina Kunstidekool Kadrina Kunstidekool
Rakvere Tee 4
Kadrina, 45201

Kadrina Kunstidekool annab Kadrina valla ja teiste naabervaldade õpilastele võimaluse õppida muusikat ja kunsti.