Kärdla Muusikakool

Kärdla Muusikakool

Comments

Õpetaja Mare solfedžo õpilased! Palun võtke minuga tänase päeva jooksul ühendust telefoni teel, et arutada edasist õppekorraldust. 56298343.
Muusikute fond PLMF kutsub kõiki muusikakoolide vanemate klasside õpilasi ning akadeemilise kõrghariduse omandanud pianiste ilma vanusepiiranguta võtma osa RAHVUSVAHELISEST EIVERE PIANISTIDE SUVEKOOLIST 2. - 4. august 2019. Juhendajaks on tunnustatud pianist IRINA ZAHHARENKOVA. Aktiivsetele osalejatele võimaldatakse: – 2×45 min individuaalõpet õpetaja juhendamisel; – esinemise 4. augustil VII Eivere Klaverifestivali suvekooli lõppkontserdil kell 12.00 Paide Raekojas.

Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadele loovat muusikalist põhiharidust lastele ja noortele ning valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse omandamiseks.

photos.google.com

TMKK flashmob karantiinis! :)

Tallinna Muusikakeskkool karantiinis :) Väga palju toredaid momente kodudest! Võtkem eeskuju :)

photos.google.com 67 new photos added to shared album

youtube.com

If I Had You ⎮Tommy Emmanuel & Joscho Stephan

Pöördumine lapsevanemate poole 27.03. 2020. a.
Austatud lapsevanemad!
Kaks nädalat on möödunud Eesti Vabariigi valitsuse korraldusest kehtestada eriolukord seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega. Kuna see korraldus hõlmab ka muusikakoole, elame hetkel just sellises olukorras...Meie armas koolimaja on suletud. Aga me elame! Kõik meie kooli õpetajad on leidnud võimalusi õppetöö jätkamiseks. Kes teeb seda tavapärases
tunniplaanis aga lihtsalt distantsilt, üle võrgu (nagu näiteks allakirjutanu), kes otsib ning leiab muid lahendusi. Oma kogemusest võin öelda, et asi töötab. Eraldi tahaks kiita neid lapsevanemaid, et peale tehniliste võimaluste loomise ka ise õppetöös osalevad. Ka selliseid on! Aitäh!
Tihti on muusikaharrastusega seoses olnud küsimusi stiilis „miks seda vaja on?” või „mida see mulle annab?” Praegune olukord laseb vastata lihtsalt. Muusikat õppides kasvatame me endas püsivust, kannatlikkust, isetust, eesmärgistatud tegevuse (töö) oskust. Muidugi ka traditsioonide austamist ja alandlikkust. Nendest väärtustest võib sündida tõeline muusikaarmastus. Ise tegemise kaudu.
Kultuurisoovitusena soovitaksin kodus kuulata head muusikat. Olgu see siis seotud õpitava
erialaga näiteks „tuubist” või lihtsalt Klassikaraadio...
Väike lõõgastus, millise ettevalmistamiseks on muusikutel kulunud kindlasti tuhandeid
harjutustunde......https://www.youtube.com/watch?v=yIWZHvCwuoA

Arvo Haasma
Muusikakooli direktor

Its a great honor and a longtime wish to welcome our friend Mr. Tommy Emmanuel at the GypsyGuitarAcademy. Watch the full interview/performance: https://www.g...

Kuidas õppida kodus muusikalugu?
Klaveriõpetaja saatis õpilasele koduseks kuulamiseks erinevad osad teosest "Loomade karneval" Koostada tuli e-kiri või teha intervjuu. Siin üks väike helilõik koduõppest. Kuulake teiegi seda väga tuntud osa, mille leiate kommentaarist.

Distantsõpe sujub solfedzos hästi :) Lastelt vaimukaid vastuseid saades läheb ka õpetaja suu muigele :) Aitäh 7. aastane Carina!

Hea koolipere!

Hea koolipere!
Esimene koduõppe nädal Kärdla Muusikakoolis on selja taga.Täname kõiki lapsevanemaid kaasabi ja mõistva suhtumise eest. Püüame koos õpetajatega leida sobivaid lahendusi- juhtimaks õppeprotsessi targalt ning rahulikult. Paljud erialaõpetajad viivad tunde läbi skype´i. Õppeöö on jätkunud solfedzos ning muusikaloos.
Rohkem tubast olekut on hea võimalus rohkem oma pilliga koos aega veeta.
Väike näide Helga ( 7.a) mängust, kes saadab oma õpetajale koduse töö(tekst pähe) video.
Olge hoitud ja armastatud!

Distantsõpe klaveris 16. märtsil 2020 ( kell 10.00)

Õpetaja Olesja Voronjuk ja õpilane Helga Kaibald

kardlamu.edu.ee

Solfedzo distantsõpe

https://kardlamu.edu.ee/solfedzo-distantsope/

kardlamu.edu.ee Õpetaja Mare solfedžo õpilased! Palun võtke minuga tänase päeva jooksul ühendust telefoni teel, et arutada edasist õppekorraldust. 56298343. Õpetaja Raili saadab õppetöö ülesanded lapsevanemale või õpilasele e-posti teel. Õpilane ei ole kohustatud omama e-posti aadressi. Püüame mõ...

[03/13/20]   Hea koolipere

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. 14 päeva järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta.
Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.
Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.
Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.
Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.
Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Võtke julgelt ühendust oma eriala õpetajatega, kes juhendavad ja jagavad mõtteid koduseks harjutamiseks.
Edasine info muusikakooli kodulehel ja fb.

Kontserdisoovitus Käinas ja Kärdlas!

ÕPETAJAD LAVAL
8. märts 2020 kell 18 Kadrioru loss. LOSSIMUUSIKA Gambakonsort väikerinG Arvo Haasma, Peeter Klaas, Villu Vihermäe. Kõlab inglise, itaalia ja kataloonia muusika 3-le bassgambale 14.-16. sajandist.

20. veebruaril oli Kärdla Muusikakooli klaveriõpilastel võimalus osaleda pianist Ralf Taali meistrikursusel. Koos püüti palades leida mängutehnilisi lahendusi, mis aitaks muusikas end paremini väljendada. Ralf Taal ütles, et kõige olulisem on muusikas rõõmu tunda ja palades see rõõm üles leida. Selleni jõudmine tähendab pidevat harjutamist ja koosolemist oma pilliga. Oluliseks peab ta ka esinemiskogemuste kogumist, sest need õpetavad muusikas end lõpuks vabana tundma. Aitäh Ralf Taal! Aitäh klaveriõpilastele Berit Tikenberg, Teneliis Vahtras, Mariette Kaunimäe,
Carmen- Cassandra Kärtner, Eliis Rajaveer ning nende õpetajatele Svea Pilvik ja Ellen Takkin.

Kontserdisoovitus muusikasõpradele! Kõikidel vaskpilli ja löökpillimängijatel on suurepärane võimalus tutvuda väga heade mängijatega!

[02/12/20]   21. veebruaril alustab "Klassikatähed 2020". Soovitame kõigile oma õpilastele ja muusikahuvilistele selle saate jälgimist ning noortele talentidele kaasaelamist.
Kõigest mõni nädal tagasi oli võimalik kuulata Kärdla Muusikakoolis Tähe- Lee Liivi klaverimängu.

youtube.com

Trummipoisid Saaremaal 3 - Sära, sära väike täht

1. veebruaril käis õpetaja Taavo Taelma oma õpilastega naabersaarel Saaremaal. Koos õpetaja Jorma Moilaneniga mängiti erinevaid löökpille ja nauditi ansamblimängu.

https://www.youtube.com/watch?v=Y9eRSL64v-4&fbclid=IwAR2R4Csr47MhPp2SuPTruc3Hx4_rkdJypPA1-h8lA_bAD3KpOhdqfvYRtI0

Kärdla Muusikakooli trummiõpilased Saaremaal.

Kärdla Muusikakooli tegevuskava kuupäevad talv/kevad 2020

ÕPILASÕHTUD
20. veebruar
19. märts
16. aprill
14. mai
21. mai

EKSAMID
11. mai solfedžo tasemetöö NOOREM ASTE
14. mai solfedžo lõpueksam VANEM ASTE
25 - 29. mai eriala eksamite nädal

6. juuni LÕPUAKTUS
7 - 8. juuni R. Tobiase nimeline klaveriõpilaste konkurss Käinas https://tobias.hiiumaa.ee/ Kärdla Muusikakooli esindavad Helga Kaibald ( 7. a) Heti Kaibald ( 10. a) - õpetaja Olesja Voronjuk

Täna on sünnipäev meie klaveriõpetajal Olesjal! Palju õnne, innukaid õpilasi ja rõõmu igasse päeva!

30. JAANUAR KELL 18.00 ÕPILASÕHTU ja ÜLLATUSESINEJA TÄHE-LEE LIIV!
Tähe-Lee Liiviga saab lähemalt tutvuda http://kammermuusikud.ee/tahe-lee-liiv/ ning tema mängu kuulata https://www.youtube.com/watch?v=Cl30hoOVjoE
Olete väga oodatud!

Heade tulemuste võti on koostöö

Muusikakoolis õppimine nõuab suurt vastutustunnet. See nõuab päeva- ja nädalaplaneerimist ning on vastutus kogu perele. Muusikakool ei ole lihtsalt huviring, vaid kool, oma programmi, kontsertide ja õppetööga. Lapse edu muusikakoolis sõltub paljuski perekonnast. Kui pere ei pea muusikakooli tähtsaks, siis ei pea seda ka laps. Edukate muusikaõpilaste ühiseks nimetajaks ongi suur kodune toetus ning huvi.

Vestluses klaveriõpetaja Olesja Voronjuki ning lapsevanemate Riina Riiel-Mürgi ning Raili Kaibaldiga mõtiskleme selle üle, kuidas saame lapsi toetada nende muusikaõpingutes.

Kas teie kodus on ühist musitseerimist, laulmist või muusika kuulamist?

Olesja: “Lapsena minu kodus sellist kommet polnud. Mäletan, et ema käis kõiki minu esinemisi kuulamas ja tihtipeale oli ta ka pisarais.”

Riina: ” Kodus korraldavad kontserte vaid lapsed. Vanaema juures lauldakse vanaemaga, aga seda juhtub väga harva. Kodused laste korraldatud kontserdid koosnevad muusikakoolis õpitud paladest ning omaloomingust. Mõnikord on kontsert selline juhuslik möödaminnes tegevus, mille käigus esitatakse meile selgeks õpitud lood. Teine kord jällegi korraldatakse uhke kontsert, mille tarvis ehitatakse lava, koostatakse kava, ja müüakse isegi pileteid.”

Raili: “Olin oma peres ainuke, kes muusikaõpinguid alustas. Ema soov oli alati, et ma ühistel peresündmustel teistele klaverit mängiksin või laulaksin. Ühiseid laulmisi tuli ikka ette, eriti sünnipäevadel. Usun, et see on toetanud minu kasvavat huvi muusika vastu.”

Milliseid kontserte te külastate? Kas Hiiumaal on piisavalt kontserte, kus kõlab ehe pillimäng soolopilli/orkestrina või lauluhäälena?

O: “Hiiumaal on üsna palju häid kontserte. Meil käib palju kõrgetasemelisi muusikuid esinemas. Puudust tunnen orkestrimuusikast.”

R: “Perena külastame kontserte pigem harva, sest ei ela Kärdlas ja alati pole võimalik leida transporti. Heal meelel külastaksime teisipäevaõhtuseid muusikakoolis toimuvaid kontserte, kuid sageli oleme loobunud laste suure õpikoormuse tõttu.”

R: “Ühinen Olesja mõtetega. Lisaks orkestrimuusikale ootaksin saarele ka oluliselt rohkem erinevaid koorikollektiive- mudilastest täiskasvanuteni. Pean ühiseid sobilikke kontserdikülastusi väga oluliseks võtmeks, et lapse pillimäng edeneks.”

Kuidas te olete korraldanud koduse pillimängu harjutamise? Kas on kindel rutiin?

O: “Harjutamine peaks olema koduse õppimise üks osa, mida tehakse iga päev. Pillimäng võiks ja peaks olema päeva loomulik toimetus nagu näiteks hammaste pesemine.”

R: “Kodune pillimängu harjutamine ei käi päris kindla rutiini järgi. Üldiselt proovivad mõlemad tüdrukud päevas korra harjutada. Koolipäevadel harjutavad nad tavaliselt pärast koduste tööde tegemist, nädalavahetusel siis, kui selleks tuju on. Lühematele mandrireisidele pille kaasa ei võta, aga kui on pikem vanaema juures olemine, siis võtavad tüdrukud pillid kaasa, et ka seal harjutada.”

R: “Oleme püüdnud jälgida kindlat rutiini. Iga päev vähemalt 20 minutit. Mida väiksem laps, seda lühem on ühe harjutamise ajaintervall. Oleme kasutanud ka taimerit, mille laps ise sisse paneb ja 5 minuti kaupa harjutab. Lepime kokku, mitu korda ta näiteks kahte takti mängib. Vähemalt kolm korda peab õnnestuma, et jälle puhata. Vanem laps harjutab juba teadlikumalt lõikude kaupa ning oskab oma aega harjutamisel jaotada.”

Kas tuleb tihti ette, et laps tõotab muusikakooli pooleli jätta või harjutatakse “kaup kauba vastu” stiilis?

O: “Pooleli soovitakse jätta kõige enam puberteedieas. Tahtsin isegi 6. klassis pooleli jätta. See ongi üks väga keeruline periood lapse elus, mis lihtsalt tuleb üle elada. Suur osa on siin kanda lapsevanemal. Mida järjekindlamad on vanemad, seda väiksem tõenäosus, et muusikakool pooleli jäetakse. “Kaup kauba vastu” harjutamine ei vii reeglina mitte kuskile – lapsevanem peab sel juhul olema valmis pidevalt harjutamise eest “maksma”, mis ei ole jätkusuutlik õppevorm.”

R: “Siiani pole kumbki laps arvanud, et tahaks muusikakooli pooleli jätta. Samuti ei ole vaja neid motiveerida harjutama. Piisab vaid küsimusest, kas nad tahavad tulevikus osata pilli mängida.”

R: “Neid kordi on palju ette tulnud. Isegi noote on loobitud ja katki rebitud… aga peale õnnestunud esinemisi, tunnustamisi, õpetajaga ühistel väljasõitudel käimisi läheb see jälle üle ning rõõm varjutab need raskused. Kaup-kauba” stiilis harjutamist on ka ette tulnud, aga selle toimeaaeg on lühike.”

Kui pikk on ühe harjutumise aeg ? Mitu korda päevas, nädalas harjutatakse?

O: “Harjutamissessiooni pikkus sõltub lapse vanusest ja klassist. Mängimine ei võrdu harjutamisega. Kui pillimäng võiks olla igapäevane harjumus, siis harjutamist võiks plaanida 3-4 korda nädalas vastavalt vajadusele. 1.-2. klassi harjutamine võiks olla kuni 20 min korraga, 3.-4. klass 30-40 minutit, 5.-7. klass vähemalt tund aega (klaverimängu puhul).”

R: “Harjutatakse 5-7 korda nädalas. Nädalavahetusel võib juhtuda, et laps harjutab mitu korda päevas. Nädala sees võib juhtuda, et pole aega harjutada. Kui aega eriti ei ole, siis mängitakse vähemalt kõik õpitavad lood läbi.”

R: “Nooremal lapsel 2X10 minutit päevas. Vanemal 2*20. Muidugi on päevi, kus jääb harjutamine ka vahele. Olen kogenud, et seda raskem on jälle lapsel klaveri taha minna.”

Kirjeldage hetki, kui laps on saanud loo selgeks ja saab seda vabalt esitada. Kas last valdab rõõm, sest pingutus kandis vilja ja ta tajub ise ka õnnestumist?

O: “Õpetajana näen, et lapsele loeb palju lapsevanema ja õpetaja heakskiit. Eriti uhke tunne on siis, kui keegi võõras kiidab mängu. Oluline on ka oma eakaaslaste ja klassikaaslaste heakskiit. Kindlasti on see lapsele väga hea tunne, kui ta oskab midagi teistest paremini ja kui tal see hästi välja tuleb – eduelamust vajavad kõik, nii lapsed kui täiskasvanud.”

R: “Mõlemal tüdrukul on alati hea meel, kui lugu selgeks saab. Erinevate lugudega on emotsioonid erinevad. Mõned palad lastele meeldivad ja teised on sellised “kohustuslikud”. Võib juhtuda, et pala selgeks saades kaotab laps huvi ning tahab juba uut pala, mille kallal pusida. Samas on ka lugusid, mille juurde nad ikka ja jälle tagasi tulevad.

R: “Ühinen Olesja mõtetega. Lapsevanemana olen märganud, et värske hoo on harjutamisele andnud mõnest konkursist või klaverikoolist osavõtt.”

Kas teie laps on saanud muusikat õppides uusi sõpru? Kuidas õpetaja ja õpilase suhe muuta tugevamaks?

O: “Minu kogemus näitab, et sõpradeks saadakse ühistel väljasõitudel. Olen oma õpilastega käinud klaverilaagrites ja erinevatel konkurssidel. Eriti toredad on need väljasõidud, kus me peame ööbima ja lisaks pillimängule tegelema muude põnevate asjadega. Näiteks ühised söömaajad, jõuluturu külastus, väljasõit A. Pärdi keskusesse, jalutuskäik rabas, õhtused lauamängud on mind õpilastega palju lähedasemaks muutnud.”

R: “Pigem ei ole, sest erialatunnid on individuaalsed ning solfedžo grupis suhtlevad nad oma klassikaaslastega. Mulle tundub, et muusikakoolis ei ole selliseid hetki, kus oleks võimalik uute lastega tutvuda. Lapsed tulevad koolist otse muusikakooli tundi ning siis jälle kohe trenni või koju.”

R: “Minu vanem tütar on tänu klaverimängu õpingutele muutunud palju julgemaks. Uued tutvused klaverilaagrites on õpetanud olema julgem, avatum ja tähelepanelikum. Ühised ettevõtmised koos õpetajaga on kindlasti õpingutele kaasa aidanud. Õpetajana püüan ka ise oma õpilastega osa võtta erinevatest meistrikursustest, kontsertidest ning kaasata neid tasapisi oma kooridesse laulma.”

kardlamu.edu.ee

Avaleht

Head Kärdla Muusikakooli sõbrad! Peale väikest pausi on taas võimalik olla kursis meie tegemistega muusikakooli kodulehel: https://kardlamu.edu.ee/ Koduleht täieneb jooksvalt uue infoga. Lehelt leiab ka solfedžo materjalid iseseisvaks harjutamiseks. Head külastamist!

kardlamu.edu.ee 13. detsembril kell 18.00 toimub muusikakoolis traditsiooniline Luutsinapäeva kontsert. Esinevad muusikakooli lapsed, õpetajad ja külalised.Soojem jõulutunne tuleb piparkookide ja kuuma joogiga.Olete oodatud!

Kärdla Muusikakool's cover photo

Kärdla Muusikakool

Kärdla Muusikakool's cover photo

Rahulikke jõule ja imelist muusikat saabuval aastal!

Kärdla Muusikakool soovib rahulikke jõule ja imelist muusikat saabuval aastal!

13. detsembril kell 18.00 toimub muusikakoolis traditsiooniline Luutsinapäeva kontsert. Esinevad muusikakooli lapsed, õpetajad ja külalised.
Soojem jõulutunne tuleb piparkookide ja kuuma joogiga.
Olete oodatud!

Muusika on tänu. Tänu võimaluse eest võtta lahti uus senitundmatu noot, mille lehed veel hästi lahtigi ei taha seista. Tänu istuda erialatunnis klaveri taga. Kuulata Õpetaja teadmisi ja see enesekasuks pöörata. Tänu olla laval, klahvipuudutusega publiku südameid helistamas. Veenma saalitulnuid oma muusikavalikus, oma helipidi täiuses, peensuses ja jõus.Ja minna kogenenumana, targemana, helisevamana uuele tänuringile. Uus noot, uus klahvipuudutus, uus kõla! (Timo Steiner Tallinna Muusikakeskkooli direktor)
28.11– 01.12. 2019 toimub Tallinna Muusikakeskkoolis kõrgetasemeline vabariiklik noorte pianistide konkursis “Eesti kõla VIII”.
Õpetaja Olesja Voronjuk esindas Hiiumaad sellel konkursil kahe õpilasega -Heti Kaibald (Kärdla Muusikakool) ja Anni Hiiemets (Käina Huvikool)
Võimalus mängida Eesti parimatega ühel laval, kasvada konkursil olles rohkem kokku oma õpetajaga, koguda uusi mõtteid, saada tugevamaks ning seada uusi eesmärke oli selle konkursi võit meie lastele.
Suur aitäh õpetajale, kes taaskord Hiiumaa nime tihedasse pianistide keerisesse viis.
R: „Mis sind ikka ja jälle tiivustab oma õpilasi viima festivalidele, konkurssidele ja erinevatele klaveripäevadele?“
O:„Nähes last, kellel on tahet ja potentsiaali saada toredaks klaverimängijaks siis püüan alati pakkuda just temale sobiva väljundi. Kogu see keeruline töö peaks alati saama võimaluse kõlamiseks ja elamuste kinkimiseks. Oluliseks pean ka laste silmaringi kasvamist, mis muusikamaastikul toimub.“

Want your school to be the top-listed School/college in Kärdla?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Hea koolipere!
Distantsõpe klaveris 16. märtsil 2020 ( kell 10.00)
Heade tulemuste võti on koostöö
Rahulikke jõule ja imelist muusikat saabuval aastal!
E. Tamberg "Igal linnul oma laul"
Pianistide suvekooli lõppkontsert TMKK kontserdisaalis.
KM
Trummid
Karumõmmi unelaul

Location

Category

Telephone

Address


Uus 4
Kärdla
92413
Other Schools in Kärdla (show all)
Hiiumaa Gümnaasium Hiiumaa Gümnaasium
Uus Tn 4
Kärdla, 92413

Kool alustas tööd 1. september 2016.

Hiiumaa Spordikool Hiiumaa Spordikool
Leigri Väljak 11
Kärdla, 92413

kool on loodud selleks, et arendada süsteemselt ja organiseeritult Hiiumaa spordielu

Kärdla ÜG 3.a Kärdla ÜG 3.a
30
Kärdla, 4123