Jõhvi Muusikakool

Põhikool - pilliõpetusosakond, üldkultuuriline osakond. Eelkool - ettevalmistusklass, laulu- ja mängukool. Vabaõpe, täiskasvanute vabaõpe.

Operating as usual

30/04/2021

Alates esmaspäevast, 3. maist hakkavad Jõhvi Muusikakoolis toimuma INDIVIDUAALSED KONTAKTTUNNID.
On hea meel õpilastega jälle silmast silma, ilma arvutiekraanide vahenduseta kohtuda!
Püsime terved!

Alates esmaspäevast, 3. maist hakkavad Jõhvi Muusikakoolis toimuma INDIVIDUAALSED KONTAKTTUNNID.
On hea meel õpilastega jälle silmast silma, ilma arvutiekraanide vahenduseta kohtuda!
Püsime terved!

30/04/2021
22/04/2021

Head õpilased ja lapsevanemad
Pärast kevadvaheaja lõppu, ALATES, 26. APRILLIST jätkame Jõhvi Muusikakoolis õppetööd DISTANTSÕPPEL.
Rõõmustav uudis on aga see, et vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saame ALATES 3. MAIST alustada INDIVIDUAALSE KONTAKTÕPPEGA (1 õpilane - 1 õpetaja).
Kontakttundidena hakkavad toimuma pillitunnid ning kokkuleppelised individuaalsed konsultatsioonid solfedžos ja muusikaloos.
Rühmatunde jätkame distantsõppena edasi niikaua, kui pole tulnud uusi korraldusi piirangute leevendamise kohta.
Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist

Head õpilased ja lapsevanemad
Pärast kevadvaheaja lõppu, ALATES, 26. APRILLIST jätkame Jõhvi Muusikakoolis õppetööd DISTANTSÕPPEL.
Rõõmustav uudis on aga see, et vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele saame ALATES 3. MAIST alustada INDIVIDUAALSE KONTAKTÕPPEGA (1 õpilane - 1 õpetaja).
Kontakttundidena hakkavad toimuma pillitunnid ning kokkuleppelised individuaalsed konsultatsioonid solfedžos ja muusikaloos.
Rühmatunde jätkame distantsõppena edasi niikaua, kui pole tulnud uusi korraldusi piirangute leevendamise kohta.
Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!

https://www.kriis.ee/et/uudised/valitsus-leevendab-jark-jargult-covid-19-piiranguid-alates-26-aprillist

08/04/2021
07/04/2021

Eesti Muusikakoolide Liidu vabariiklik õpilaskonkurss "Parim noor instrumentalist 2021" jõudis sellel õppeaastal finišisse.
Viimasena astusid videosalvestuste vahendusel konkursikarussellile noored pianistid, nende seas ka Jõhvi Muusikakooli klaveriõpilased ANTON GULEVITŠ (õpetaja Jelena Anufrikova) ning ALEKSEI VARUNOV (õpetaja Jelena Gromova).
Mõlemad noormehed tulid konkursi DIPLOMANDIDEKS.
Palju õnne! 🎹👬🎹

Eesti Muusikakoolide Liidu vabariiklik õpilaskonkurss "Parim noor instrumentalist 2021" jõudis sellel õppeaastal finišisse.
Viimasena astusid videosalvestuste vahendusel konkursikarussellile noored pianistid, nende seas ka Jõhvi Muusikakooli klaveriõpilased ANTON GULEVITŠ (õpetaja Jelena Anufrikova) ning ALEKSEI VARUNOV (õpetaja Jelena Gromova).
Mõlemad noormehed tulid konkursi DIPLOMANDIDEKS.
Palju õnne! 🎹👬🎹

30/03/2021

Eesti Muusikakoolide Liidu vabariikliku õpilaskonkursi "Parim noor instrumentalist 2021" lõppvoorus osalesid videosalvestuste vahendusel Jõhvi Muusikakooli saksofoniõpilased TIMOFEY GOSHKA ja NIKITA RYBALOV (õpetaja Raivo Kallas, kontsertmeister Jelena Gromova).
Mõlemad noormehed tulid konkursi DIPLOMANDIDEKS.
Palju õnne! 🎷👬🎷

Eesti Muusikakoolide Liidu vabariikliku õpilaskonkursi "Parim noor instrumentalist 2021" lõppvoorus osalesid videosalvestuste vahendusel Jõhvi Muusikakooli saksofoniõpilased TIMOFEY GOSHKA ja NIKITA RYBALOV (õpetaja Raivo Kallas, kontsertmeister Jelena Gromova).
Mõlemad noormehed tulid konkursi DIPLOMANDIDEKS.
Palju õnne! 🎷👬🎷

Photos from Jõhvi Muusikakool's post 20/03/2021

Eesti Muusikakoolide Liidu õpilaskonkursi „Parim noor instrumentalist 2021“ klaverimängijate Virumaa regionaalses eelvoorus osales viis Jõhvi Muusikakooli noort pianisti.
ANTON GULEVITŠ (õpetaja Jelena Anufrikova) saavutas oma vanuserühmas II KOHA, ALEKSEI VARUNOV (õpetaja Jelena Gromova) III KOHA.
Konkursi DIPLOMANDIDEKS tulid ANASTASSIA SMIRNOVA (õpetaja Svetlana Ratsõborskaja), MAKSIM SHEVCHENKO (õpetaja Larissa Šilova) ja MARKUS GRINFELD (õpetaja Jelena Anufrikova).
Palju õnne! 🎹

Photos from Jõhvi Muusikakool's post 16/03/2021

Eesti Muusikakoolide Liidu õpilaskonkurss „Parim noor instrumentalist 2021“ toimub sellel õppeaastal uuel kujul. Pidades silmas keerulist olukorda, viidi konkurss üle videoformaati ning seetõttu toimub osalejate ning žüriiliikmete kokkusaamine elava kontsertettekande asemel hoopis digikeskkonnas.
Puupuhkpillimängijate Virumaa regionaalsest eelvoorust võttis osa kaks Jõhvi Muusikakooli saksofoniõpilast – NIKITA RYBALOV ja TIMOFEY GOSHKA (õpetaja Raivo Kallas, kontsertmeister Jelena Gromova). Mõlemad noormehed saavutasid oma vanuserühmas II KOHA.
Palju õnne! 🎷

[03/10/21]   Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub 11. märtsist kuni 11. aprillini Jõhvi Muusikakoolis õppetöö AINULT DISTANTSÕPPENA.
Distantsõpe toimub kõikides õppeainetes, välja arvatud koosmusitseerimine.
Õpetajad võtavad õpilaste ja/või lastevanematega õppetöö korraldamise osas ühendust. Kõikide küsimuste korral pöörduge julgesti ka ise otse õpetajate poole või võtke ühendust kooliga aadressil [email protected]

Hoidke ennast ja teisi, sest igaühest meist sõltub, kui kiiresti me tavapärase elukorralduse juurde tagasi saame!

09/03/2021

Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka 1.-4. klasside õpilased. Kontaktõpe on keelatud kõigis haridusasutustes: üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolides. Kontaktõppes võivad jätkata hariduslike erivajadustega õppijad.

Lapsevanematel palume ilma vältimatu vajaduseta lapsi lasteaeda ja lastehoidu mitte viia.

Noorsootöö, täienduskoolitus ja -haridus ning huviharidus- ja tegevus (sh sportimine) on siseruumides keelatud. Välitingimustes võib koos olla ja liikuda kuni 2 inimest, kes peavad teistega hoidma 2 meetrist vahemaad.

Saadame kõigile haridusasutustele täpsemad juhised esimesel võimalusel, samuti avaldame need veebilehel www.hm.ee/koroona ja siinsamas Facebookis.

Lähemalt: https://www.hm.ee/et/uudised/distantsoppele-peavad-jaama-ka-1-4-klasside-opilased-lasteaialapsed-soovitatakse-koju-jatta

01/03/2021

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates 1. märtsist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Ettevalmistusklassi tunnid toimuvad vastavalt kohandatud tunniplaanile.
Koosmusitseerimisi (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu, vajadusel teevad juhendajad õpilastega tööd individuaalselt.
Õpilased alates 12. eluaastast kannavad üldkasutatavates ruumides ning õppetundides maski, välja arvatud õppetegevuse iseloomust (pillimäng) tulenevad erandid.
Palume järgida Jõhvi Muusikakooli käitumisjuhiseid!

Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele toimub alates 1. märtsist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Ettevalmistusklassi tunnid toimuvad vastavalt kohandatud tunniplaanile.
Koosmusitseerimisi (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu, vajadusel teevad juhendajad õpilastega tööd individuaalselt.
Õpilased alates 12. eluaastast kannavad üldkasutatavates ruumides ning õppetundides maski, välja arvatud õppetegevuse iseloomust (pillimäng) tulenevad erandid.
Palume järgida Jõhvi Muusikakooli käitumisjuhiseid!

Hoiame ennast ja teisi ning püsime terved!

18/02/2021

22. veebruarist võib huvitegevust ja -haridust, noorsootööd, täienduskoolitust ja -õpet siseruumides viia läbi ainult individuaaltegevusena. Väljas võib tegevuses osaleda kuni 50 inimest.

1. märtsist jäävad üldhariduskoolides distantsõppele kõik peale 1.-4. klassi. Lasteaiad, kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja kõrgkoolid saavad jätkata ettevaatusabinõusid kasutades kontakttegevusi.

Loe lähemalt meie veebist: https://www.hm.ee/et/uudised/huviharidusele-taiendoppele-ja-noorsootoole-rakenduvad-esmaspaevast-uued-piirangud

11/02/2021
Eesti Klaveriõpetajate Ühingu õpinädal „Viimane lihv“ 07/02/2021

Eesti Klaveriõpetajate Ühingu õpinädal „Viimane lihv“

Eesti Klaveriõpetajate Ühingu õpinädal „Viimane lihv“ Seoses läheneva õpilaskonku

Kogu riigis ühtlustuvad piirangud huviharidusele ja –tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele | Haridus- ja Teadusministeerium 29/01/2021

Kogu riigis ühtlustuvad piirangud huviharidusele ja –tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele | Haridus- ja Teadusministeerium

Head õpilased ja lapsevanemad
On suur rõõm teatada, et alates ESMASPÄEVAST, 1.VEEBRUARIST saame muusikakoolis ALUSTADA KONTAKTÕPPEGA RÜHMATEGEVUSTES (solfedžo, muusikalugu, koosmusitseerimine).
Koosmusitseerimises jagatakse suuremad kollektiivid vajaduspõhiselt väiksemateks koosseisudeks (häälerühmade/pillirühmade kaupa). Vajaliku info edastab õpetaja.
Alates 12. eluaastast palume õpilastel kanda üldkasutatavates ruumides ning õppetundides maski, välja arvatud õppetegevuse iseloomust (pillimäng) tulenevad erandid.
Oleme hoolsad ja järgime kõiki tervisekaitsenõudeid, sest otseselt sellest sõltub meie endi tervis ning see, et saame koolis jätkata kontaktõppega.
Püsime terved!

https://www.hm.ee/et/uudised/kogu-riigis-uhtlustuvad-piirangud-huviharidusele-ja-tegevusele-noorsootoole-ning

Kogu riigis ühtlustuvad piirangud huviharidusele ja –tegevusele, noorsootööle ning täienduskoolitusele | Haridus- ja Teadusministeerium 28. jaanuar 2021 - 20:11 Vabariigi Valitsuse liikmed võtsid teadusnõukoja ettepanekul vastu põhimõttelise otsuse ühtlustada koroonaviiruse üle-eestilise ulatusliku leviku tõttu Eestis kehtivad piirangud huviharidusele ja -tegevusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ning -õppele. „Pean...

Taotle toetust õpilaste ja õpetajate arenguks! 24/01/2021

Taotle toetust õpilaste ja õpetajate arenguks!

Taotle toetust õpilaste ja õpetajate arenguks! "Eesti Muusikakoolide Liidu arengutoetus noortele talentidele ja edukatele õpetajatele" on ettenähtud õpilaste ja õpetajate erialaseks enesetäiendamiseks (osalemine meistriklassides, õppelaagrites, koolitustel, konverentsidel, konkurssidel jms).

[01/22/21]   Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele jätkub esmaspäevast, 25. jaanuarist Jõhvi Muusikakoolis kontaktne õppetöö AINULT INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.
Püsime terved!

14/01/2021

❗Ida-Virumaal ja Harjumaal jätkuvad piirangud teatud leevendustega 1. veebruarini❗

Alates 18. jaanuarist leevenevad sisetingimustes toimuva noorsootöö, huvitegevuse, huvihariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe, sportimise ja treenimise piirangud ning muuseumitele ja näitustele, kuid ka toitlustusasutustele kehtivaid piiranguid. Kontaktõpe koolides taastub 25. jaanuarist.

☑️ Sisetingimustes lubatakse individuaaltegevusena, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja –õpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud jätkuvalt kuni kümneliikmelises rühmas.

☑️ 25. jaanuarist on lubatud taastada kontaktõpe kõigis hariduse astmetes. Kuni 25. jaanuarini saavad kontaktõppes osaleda 1.-4. klaas, 9. ja 12. klass. Teised klassid ning kutse- ja kõrghariduse õppurid on 25. jaanuarini distantsõppel.

☑️ 18. jaanuarist leevendatakse keeldu viibida toitlustusettevõtte müügi- või teenindussaalis kohapealseks ajaveetmiseks. Restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid võivad olla klientide jaoks kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.00-19.00.

1. veebruarini jäävad kehtima olemasolevad piirangud:

🚫 Keelatud on meelelahutusteenuste osutamise kohtades viibimine.

🚫 Külastajate jaoks peavad jääma suletuks saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad. Need on avatud ainult individuaalspordiks.

🚫 Siseruumides on keelatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni kümneliikmelises rühmas ning kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega. Avalik väliüritus peab lõppema kell 22.

👉 Loe lähemalt: https://valitsus.ee/uudised/ida-virumaal-ja-harjumaal-jatkuvad-piirangud-teatud-leevendustega-1-veebruarini

14/01/2021

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele saame alates esmaspäevast, 18. jaanuarist alustada Jõhvi Muusikakoolis kontaktset õppetööd INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.
Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel on Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad vabastatud jaanuari õppemaksu tasumisest.
Püsime terved!

Head õpilased ja lapsevanemad
Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele saame alates esmaspäevast, 18. jaanuarist alustada Jõhvi Muusikakoolis kontaktset õppetööd INDIVIDUAALTUNDIDENA (pilliõpe).
Solfedžo ja muusikaloo õpetajad võtavad iseseisva töö korraldamise osas õpilastega/lastevanematega ühendust. Vajadusel/kokkuleppel teeb õpetaja õpilasega solfedžo/muusikaloo individuaaltundi koolis.
Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) hetkel ei toimu.
Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel on Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad vabastatud jaanuari õppemaksu tasumisest.
Püsime terved!

07/01/2021

Head õpilased ja lapsevanemad
Rahulikku ning turvalist alanud aastat kõigile!
Loodame, et ainuke pisik, mis meid sellel aastal kimbutama tuleb, on muusikapisik – väga nakkav, kuid see-eest täiesti ohutu 🎼😉🎼
11. jaanuarist algab Eestimaa koolides taas õppetöö. Osa õpilastest suunduvad kontaktõppele, teine osa peab aga jätkama distantsõppel.
Järgides Vabariigi Valitsuse korraldust peame Jõhvi Muusikakoolis jätkama DISTANTSÕPPEL KUNI 17. JAANUARINI. Õpetajad lepivad õpilastega/lastevanematega kokku õppetundide läbiviimise osas.
Vajaduspõhised erisused eksamiklasside õpilastele ning vabariiklikeks konkurssideks valmistujatele tehakse kokkuleppel pilliõpetajaga ning kooli juhtkonna nõusolekul.
Jõhvi Vallavalitsuse otsuse alusel vabastatati Jõhvi valla huvikoolide õpilaste vanemad detsembrikuu õppetasu maksmisest. Lähemal ajal saame jagada infot jaanuari õppetasu arvestuse kohta.
Hoiame ennast ja teisi, sest sellest sõltub meie tavapärase “igava” elukorralduse taastumine!

16/12/2020
15/12/2020

Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!

Jõhvi Muusikakool avas oma uksed 15.detsembril 1953.aastal. Tavaolukorras oleks tänane päev täis sagimist ning elevust, sest õhtul saaks kõlama traditsiooniline aastapäeva- ja jõulukontsert. Reaalsuses aga tähistab muusikakool oma 67.sünnipäeva harjumatus vaikuses, sest pillimäng ei kõla mitte klassiruumides ja kontserdisaalis, vaid hoopis õpilaste kodudes ning õpetajate nutiseadmetes.
Muusikalised sünnipäevatervitused on salvestatud kontaktõppe viimasel päeval ning 1.klassi kontserdil „Esimene Meistriklass“.

Traditsionaal – Happy Birthday
Igor Rybalov, 1. klass (õpetaja Aleksandra Vaher)

15/12/2020

Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!

Jõhvi Muusikakool avas oma uksed 15.detsembril 1953.aastal. Tavaolukorras oleks tänane päev täis sagimist ning elevust, sest õhtul saaks kõlama traditsiooniline aastapäeva- ja jõulukontsert. Reaalsuses aga tähistab muusikakool oma 67.sünnipäeva harjumatus vaikuses, sest pillimäng ei kõla mitte klassiruumides ja kontserdisaalis, vaid hoopis õpilaste kodudes ning õpetajate nutiseadmetes.
Muusikalised sünnipäevatervitused on salvestatud kontaktõppe viimasel päeval ning 1.klassi kontserdil „Esimene Meistriklass“.

Lastelaul – Päikese laul
Daria Jakovleva, 1. klass (õpetaja Ljudmilla Tsõgankova, kontsertmeister Larissa Šilova)

15/12/2020

Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!

Jõhvi Muusikakool avas oma uksed 15.detsembril 1953.aastal. Tavaolukorras oleks tänane päev täis sagimist ning elevust, sest õhtul saaks kõlama traditsiooniline aastapäeva- ja jõulukontsert. Reaalsuses aga tähistab muusikakool oma 67.sünnipäeva harjumatus vaikuses, sest pillimäng ei kõla mitte klassiruumides ja kontserdisaalis, vaid hoopis õpilaste kodudes ning õpetajate nutiseadmetes.
Muusikalised sünnipäevatervitused on salvestatud kontaktõppe viimasel päeval ning 1.klassi kontserdil „Esimene Meistriklass“.

N.Toropova – Lõbusate konnapoegade marss
Liismari Seppa, 1.a klass (õpetaja Jelena Anufrikova)

15/12/2020

Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!

Jõhvi Muusikakool avas oma uksed 15.detsembril 1953.aastal. Tavaolukorras oleks tänane päev täis sagimist ning elevust, sest õhtul saaks kõlama traditsiooniline aastapäeva- ja jõulukontsert. Reaalsuses aga tähistab muusikakool oma 67.sünnipäeva harjumatus vaikuses, sest pillimäng ei kõla mitte klassiruumides ja kontserdisaalis, vaid hoopis õpilaste kodudes ning õpetajate nutiseadmetes.
Muusikalised sünnipäevatervitused on salvestatud kontaktõppe viimasel päeval ning 1.klassi kontserdil „Esimene Meistriklass“.

K.Laas – Kukerpallitavad karupojad
Vitalia Fedossova, 2. klass (õpetaja Jelena Pajuste)

15/12/2020

Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!

Jõhvi Muusikakool avas oma uksed 15.detsembril 1953.aastal. Tavaolukorras oleks tänane päev täis sagimist ning elevust, sest õhtul saaks kõlama traditsiooniline aastapäeva- ja jõulukontsert. Reaalsuses aga tähistab muusikakool oma 67.sünnipäeva harjumatus vaikuses, sest pillimäng ei kõla mitte klassiruumides ja kontserdisaalis, vaid hoopis õpilaste kodudes ning õpetajate nutiseadmetes.
Muusikalised sünnipäevatervitused on salvestatud kontaktõppe viimasel päeval ning 1.klassi kontserdil „Esimene Meistriklass“.

Etüüd – Marat Šatalov, 3. klass (õpetaja IngaTagirova)

Videos (show all)

Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!
Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!
Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!
Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!
Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!
Palju õnne, Jõhvi Muusikakool!
Mul meeles veel - Nordplus 2017
Jõhvi Muusikakool 65 - õpetajate ühendansambel

Location

Category

Telephone

Website

Address


Pargi 40
Jõhvi
41537

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Jõhvi schools & colleges (show all)
DANCE BOX Studio DANCE BOX Studio
Hariduse 5, Kalda 14
Jõhvi

DANCE BOX STUDIO это новая танцевальная студия в Ида-Вирумаа! У нас два зала в Йыхви (Jõhvi Spordihall, Hariduse 5) и в Силламяэ (Sillamäe noortekeskus)

Project "We do STEAM together" Project "We do STEAM together"
Narva Mnt. 16
Jõhvi

Международный проект

Rõõmukool Rõõmukool
Kooli 2
Jõhvi, 41595

Lapse-Vanema Rõõmukool on koht, kus lapsed arenevad mängides, lapsevanema toel! Tulemus - õpivad koos mängima ja tunnevad sellest rõõmu!

Tõnis Mägi Autokool Tõnis Mägi Autokool
Rakvere 14
Jõhvi

Pakume Teile ajakohast A-, B-, C, CE- ja D- kategooria juhtide koolitust, Teie soove ja ettepanekuid arvestades.

Autokool MEWO Autokool MEWO
Sompa 1a
Jõhvi, 41533

MEWO AUTOKOOL Sompa 1a , Jõhvi 41533 IDA-VIRUMAA +372 3370 731 +372 511 0192 [email protected] www.mewo.ee

Jõhvi Gümnaasiumi Õpilasesindus Jõhvi Gümnaasiumi Õpilasesindus
Hariduse 5b
Jõhvi, 41534

"Meil kõigil on sama eesmärk - olla oma tuleviku arhitekt, sest tõelised arhitektid tulevad just Jõhvi Gümnaasiumist." (Tarmo Valgepea - endine JG direktor)

Öökulli Lasteakadeemia Öökulli Lasteakadeemia
Kooli 7
Jõhvi, 41533

Õpe, kus laste jaoks on kombineeritud loovus, mängulisus ja põnevus, toob kiiremaid ja püsivamaid teadmisi.

Jõhvi Rahvaülikool- Ontika Koolituskeskus Jõhvi Rahvaülikool- Ontika Koolituskeskus
Pargi 40
Jõhvi, 41537

Jõhvi Rahvaülikool- Ontika Koolituskeskus

Kersti Võlu Koolituskeskus Kersti Võlu Koolituskeskus
Kooli 7
Jõhvi, 41533

Koolitused Jõhvis ja ka suuremates Eesti linnades: Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Narvas.

Jõhvi Gümnaasiumi Õpilasesindus Jõhvi Gümnaasiumi Õpilasesindus
Hariduse 5
Jõhvi, 41534

Õpilasesindusse kuuluvad õpilased, kelle eesmärgiks on esindada oma kooli.

Jõhvi Avatud Noortekeskus Jõhvi Avatud Noortekeskus
Hariduse 3
Jõhvi, 41534

Jõhvi Avatud Noortekeskus on koht, kus toetatakse noori nende ideede ellu viimisel. AVATUD E-R 12.00-19.00 Koolivaheaegadel: 11.00-18.00