Jõhvi Muusikakool

Põhikool - pilliõpetusosakond, üldkultuuriline osakond. Eelkool - ettevalmistusklass, laulu- ja mängukool. Vabaõpe, täiskasvanute vabaõpe.

Operating as usual

Jõhvi valla põhikoolid ning huvikoolid alustavad kontaktõppega esmaspäeval, 7.septembril.
Aktused uutele õpilastele saavad 1.septembril igal pool loodetavasti ikkagi toimuma, nii ka muusikakoolis.
Jälgige infot.

Selleks, et uus kooliaasta algaks rõõmsalt ning kulgeks rahulikult, sõltub paljus meist endist. Hoiame üksteist!

Vahelduseks kodusele pillimängule (millega kõik muusikakooli õpilased kindlasti ka suvel innukalt tegelevad 😉), kutsuge sõbrad kaasa ning tehke muusikaväljakul üks meeleolukas löökpillishow!

https://www.facebook.com/events/880860859068490/

www.huvikeskus.info/muusika

Jõhvi

Jõhvi Muusikaväljaku avamine!

18. juunil andis Jõhvi muusikaväljaku avamisel oma muusikalise panuse Jõhvi Muusikakooli Big Band Raivo Kallase juhendamisel.
Loodetavasti leiavad nii väikesed kui suured muusikasõbrad üle väljaku kõndides tee ka Jõhvi Muusikakooli.
Sisseastumisavaldusi ootame elektrooniliselt kuni 18. augustini.

Head õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!
Kohe-kohe on lõppemas see eriline õppeaasta ning algamas suvine koolivaheaeg. Oleme kõik kogemuse võrra rikkamad ning paljudes asjades targemad. Aitäh teile, et olite selle keerulise aja jooksul õppetöös jätkuvalt innukad, toetavad ning õpihimulised! Rõõm on tõdeda, et 99,99% muusikakooli õpilastest said oma ülesannetega suurepäraselt hakkama ning sooritasid edukalt arvestused ja eksamid nii klassi, algastme kui muusikalise põhihariduse lõpetamiseks.
Kahjuks ei kõlanud sellel kevadel meie traditsiooniline kevadkontsert ja suurema publiku ees jäid tunnustamata kõik need tublid noored muusikud ning nende õpetajad, kes lõppeval õppeaastal saavutasid suurepäraseid tulemusi erinevatel konkurssidel ja festivalidel. Aitäh teile veelkord ning loodetavasti olete valmis uuteks muusikalisteks väljakutseteks.
Päikselist suve kõigile ning kohtumiseni 1.septembril!

2012. aastal alustas Jõhvi muusikakooli 1. klassis õpinguid 28 väikest pillimängijat.
2020. aasta 5. juunil said Jõhvi muusikakooli 61. lennu lõpuaktusel lõputunnistuse viis noort neidu, kes on oma õpingutega finišisse jõudnud.
Palju õnne Anelina Leiten, Valeria Glimakova, Jekaterina Shaydurova, Kerli Tarum ja Kätriin Kütt!
Koos teiega on Jõhvi muusikakooli lõpetajate raamatusse nüüdseks kantud juba 1088 nime.

youtube.com

Rahvusooperi muusikatund – Mis on orkester?

Rahvusooper Estonia toob muusikatunnid koju kätte. Vaata, kuula ja saad teada, mis on orkester, ooper ja ballett.
Mis on orkester? - https://www.youtube.com/watch?v=hErSV9zjsu0
Mis on ooper? - https://www.youtube.com/watch?v=b_eWpQ7jz5U
Mis on ballett? - https://www.youtube.com/watch?v=zofyglR9JO8
Mis on hääleliigid? - https://www.youtube.com/watch?v=s9UqcEACho8

Rahvusooper Estonia orkestri trompetirühma kontsertmeister ja teatri haridusprojektide loominguline juht Priit Aimla teab vastust küsimusele „Mis on orkester...

Seoses osalisele kontaktõppele üleminekuga kehtivad Jõhvi Muusikakoolis alates 18. maist uued käitumisjuhised.
Kui kõik oleme hoolsad ning järgime nõudeid, siis püsime kindlasti ka terved!

Head õpilased ning lapsevanemad
18. maist alustab Jõhvi Muusikakool kontaktõppega. Toimuma hakkavad pillitunnid ning osaliselt ka rühmatunnid (solfedžo, muusikalugu). Koosmusitseerimise tunde (ansamblid, orkestrid, koorid) õppeaasta lõpuni ei toimu.
Kooli ruumides järgime ohutusnõudeid, kõik klassiruumid on varustatud desinfitseerimisvahenditega.
Jälgime, et korraga viibiks üldkasutatavates ruumides võimalikult vähe inimesi. Soovitav on kasutada pigem treppi kui lifti. Lapsevanemad liiguvad majas ainult siis, kui on vaja külastada administratsiooni kabinette. Õpilasi oodatakse väljaspool koolihoonet või äärmisel juhul garderoobi juures.
7. mail kogunes Jõhvi Muusikakooli õppenõukogu. Arutati kõiki õppeaasta lõpetamisega seotud küsimusi ning võeti vastu otsus õppekorralduse ning õppekava täitmise nõuete kohta. Täismahus otsusega võib soovi korral tutvuda koolis. Kuupäevad pannakse lõplikult paika siis, kui kontaktõpe on alanud. Õppetundide läbiviimine ning eksamite ja arvestuste sooritamine on planeeritud lõpetada 5. juuniks.
Lapsevanemal on õigus kontakttundidest loobuda. Sellisel juhul jätkub õpilasega distantsõpe ning järgmisesse klassi üleviimiseks peavad olema kõik õppekava nõuded täidetud.

Olulisem info:

Pilliõpe:
7. klass sooritab koolis hindelise lõpueksami pilliõppes ning solfedžos. Kõikides õppeainetes hinnatakse õpilast 3. trimestril arvestusega/mittearvestusega. Aastahinded pannakse välja kahe esimese trimestri hinnete põhjal. 7. klassi lõpuaktuse/tunnistuste kätteandmise toimumise korra otsustame hiljem.
4. klass sooritab koolis hindelise algastme lõpueksami pilliõppes ning tasemetöö solfedžos. Kõikides teistes õppeainetes hinnatakse õpilast 3. trimestril arvestusega/mittearvestusega. Aastahinded pannakse välja kahe esimese trimestri hinnete põhjal.
1. klass sooritab (soovitavalt) koolis hindelise esinemise pilliõppes. Soovi korral võib esinemise teha salvestuse teel. 1. klassi õpilased viiakse üle kas 1.a klassi pilliõpetusosakonda või jäetakse klassi kordama (lapsevanema avalduse alusel või õppenõukogu otsusega). Üleviimine üldkultuurilisse osakonda otsustatakse 1.a klassi kevadel.
1.a-3. ja 5.-6. klass sooritavad arvestusliku esinemise pilliõppes. Esinemine võib toimuda nii koolis kui salvestuse teel.

Rühmatundide toimumine alates 18. maist:

Solfedžo:
1. klassil solfedžo tunde sellel õppeaastal enam ei toimu.
4. ja 7. klassi õpilased lepivad õpetajaga kokku konsultatsioonid tasemetööks/lõpueksamiks valmistumiseks.
Teistel klassidel toimub vähemalt 1 kontakttund nädalas – õpetaja poolitab vajadusel grupi ning teeb tunni poolte lastega ühel ja teise poolega teisel päeval.

Muusikalugu:
Toimub kontakttunnina või distantsõppena vastavalt õpetaja poolt paika pandud töökorraldusele. Õpetaja poolitab vajadusel grupi ning teeb tunni poolte lastega ühel ja teise poolega teisel nädalal.

Loodame väga, et saame selle õppeaasta lõpetatud oma plaanide kohaselt ning mingid ootamatused seda enam ei muuda. Püsime terved!

Digisolf harjutused

Tarmo Johannese koostatud Digisolfi lehel saab harjutada intervallide ning akordide kuulamist: https://tarmo.uuu.ee/digisolf/?fbclid=IwAR2ICMFT1Dl914b1S-wrB36GmSbpo0ZorPS-Kl-BBGQ5MVBefPL-6Kj2DWg

tarmo.uuu.ee

Mul meeles veel - Nordplus 2017

Kevadisse koolivaheaega sobib üks muusikaline meenutus 2017. aasta oktoobrikuust, kui Jõhvi Muusikakoolis toimus Nordplus projektinädal ning lõppkontserdil sai koos Soome, Läti ja Leedu sõpradega lauldud „Aeg nii kiiresti läeb, möödub pea talv ning kevad on käes. Ammu pole sind näind, seda ei tea, kuhu sa jäid…“
Tänase päeva kontekstis on laulu „Mul meeles veel“ sõnum saanud hoopis teise tähenduse :)
Aga kõik meie head sõbrad ning kolleegid koolis, tööl ja kodust kaugemal on alles ning küllap me varsti ka silmast-silma kohtume.
Päikselist kevadet!

Head lapsevanemad
Jõhvi Vallavalitsus andis 14. aprillil välja korralduse, mis puudutab õppetasude arvestust Jõhvi valla huvikoolides ning huviringides.
Selle alusel arvestatakse Jõhvi muusikakoolis õppetasu 1. aprillist kuni 1. maini täismahus, välja arvatud ettevalmistusklassi õpilased, kellel aprillikuus distantsõpet ei toimu.
Eriolukorra tõttu majandusraskustesse sattunud peredel on võimalus taotleda õppetasu vabastust 100% või 50% ulatuses. Digitaalselt allkirjastatud avaldused saata elektrooniliselt aadressile [email protected]

Selgituseks vallavalitsuse korraldusele:
Seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega välja kuulutatud eriolukord paneb nii eraisikud kui omavalitsused keerukasse olukorda. Praegu peaksid kõik andma oma panuse selleks, et peale eriolukorra lõppemist toimiks meie riik endiselt. Kõige muu kõrval peame oluliseks, et meie lapsed ja noored saaksid jätkata oma õpinguid huvikoolides ning arendada oma võimeid huvitegevuses täies mahus ka peale kriisi.
Tuginedes eelnevale, aruteludele asutuste juhtkondade ja hoolekogudega ning Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustele, kutsume üles lapsevanemaid ja huvitegevustes osalejaid näitama üles oma head tahet jätkates õppe- ja osalustasude tasumist ka eriolukorras, mis aitab tagada õppetöö elujõulisuse ka eriolukorra järgselt.
Tegutsegem käesolevas olukorras põhimõtel “meie”, siis on pärast palju lihtsam tavaeluga edasi minna!

Rahvusooper Estonia

11.aprillil kell 19.00 on võimalus sättida end istuma kodusesse teatrisaali ning vaadata Eduard Tubina balletti "Kratt".
Etendus peaks jääma järelvaadatavaks nädala aja jooksul.
Soovitame soojalt nii muusikaloo tunni raames, kui ka lihtsalt suurepärase kunstielamuse saamiseks!

ENGLISH BELOW 👇

Meie ooperi- ja balletiülekanded Facebookis jätkuvad! ⭐

Sellel laupäeval toome teieni legendaarse Eesti balleti „Kratt“ uusversiooni, mille on lavastanud Marina Kesler. Etendust dirigeerib Vello Pähn, peaosades tantsivad Denis Klimuk, Anatoli Arhangelski, Eneko Amoros, Jevgeni Grib ja Marika Muiste.

Lavastusest saab lähemalt lugeda ja ka kavalehega tutvuda Estonia kodulehel 👉 https://bit.ly/3bZPOkC.

Ootame teid ekraanide ette 11. aprillil kell 19.00, et koos head Eesti balletti nautida!

Rahvusooper tänab koostööpartnereid Eesti Rahvusringhäälingut ja Estonian Records Productionit, kellega koostöös etendused läbi interneti publikuni tuuakse.

***

We will be streaming Eduard Tubin’s ballet „The Goblin“ on opera’s page on April 11 at 7 PM! ⭐

The production premiered in 2015 with Marina Kesler being the director and choreographer. The conductor is Vello Pähn, performers include Denis Klimuk, Anatoli Arhangelski, Eneko Amorós, Jevgeni Grib, Marika Muiste and others.

More information about the production on our homepage 👉 https://bit.ly/34rWFRc.

johvimk.ee

johvimk.ee

Jõhvi Muusikakooli kodulehel http://johvimk.ee/ on nii solfedžo kui muusikaloo materjalid esilehele kokku koondatud eraldi pealkirjade alla. Kes ei taha Facebook`i lehel otsida ning edasi-tagasi kerida, siis vaadake sinna. Materjale täiendame pidevalt, nii kui midagi huvitavat silma ja kõrva jääb.
Ärge unustage ka harjutamispäevikut! ♪♪♪

johvimk.ee

Pillihunt kutsub orkestripillidega tutvust tegema. Mängida võib kohe nii mitu korda järjest, et pillid saavad välimuselt ja kõlalt päris selgeks:
https://concert.ee/pillihunt/?fbclid=IwAR3NnlF2f9ulRd_g7xFksooT2L7IRmzoUc39N-CWKJVkQSQBSOpGtt31S9k

youtube.com

Koroonatõrjumise lauluke

Muusikul ja heliloojal Siim Aimlal valmis päevakajaline lauluke, mis sobib hästi sisustama vahetundi õppimise ning pilliharjutamise vahel. Laula kaasa, tantsi ja kui soovid, võid kuulmise järgi proovida ka pilli kaasa mängida.
Peaasi, et me ei lase tujul langeda :)
https://www.youtube.com/watch?v=6MLDnzOulB0

Sai siin sõprade abiga veidi koorilaulu harjutatud!

pilliportaal.kultuur.ut.ee

Esileht - Pilliportaal

Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakond on kokku pannud Pilliportaali, mis aitab rohkearvulises pillimaailmas orienteeruda ning erinevate pillidega paremini tuttavaks saada:
https://pilliportaal.kultuur.ut.ee/?fbclid=IwAR0Hd3ur5MF7NHk4CDuOCE-V3W5y3poA5XtckXyQg8AboX3Pf6nSl0opdcY

pilliportaal.kultuur.ut.ee

ajaloomuuseum.ee

Virtuaalnäitused — Eesti Ajaloomuuseum

Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kodulehel saab tutvuda eesti rahvapillidega ning panna oma teadmised proovile viktoriinis:
https://www.ajaloomuuseum.ee/naitused/virtuaalnaitused/rahvapillide-helinaiteid

ajaloomuuseum.ee

youtube.com

Introduction to Rhythm Reading: Stage One

Rütmiharjutusi 1.-2. klassile.
Erinevus meie õppesüsteemis kasutusel olevate rütmisilpidega:
Ta-a = To-e
Paus = Shh

Rütmiharjutused 4/4 taktimõõdus:
1. osa: https://www.youtube.com/watch?v=4vZ5mlfZlgk
2. osa: https://www.youtube.com/watch?v=cHad-I5AJT0
3. osa: https://www.youtube.com/watch?v=rf5rcXhGPps
Lisa: https://www.youtube.com/watch?v=yTUXC_O2FI8

Rütmiharjutus ¾ taktimõõdus: https://www.youtube.com/watch?v=MtEkC454tJI

Hey Musical Youtubers! I'm happy to announce a new series of videos on music rhythm reading designed for beginners. This first video explores the relationshi...

[03/30/20]   Head õpilased ja lapsevanemad!
Saabuv aprillikuu toob kaasa distantsõppe jätkumise. Loodetavasti on kõik õpilased töörütmi kätte saanud ning oskavad oma aega üldhariduskooli õppetöö ning muusikakooli pilliharjutamise tarbeks ilusasti jaotada. Ning „vahetunni“ ajal võib lahendada erinevaid solfedžoga seotud ülesandeid või vaadata silmaringi avardavaid klippe ning saateid, mida me jõudumööda nii Facebook`i lehele kui muusikakooli kodulehele üles paneme. Hoidke meie postitustel ikka silm peal. Kui keegi teist on ise midagi toredat vaatamiseks-kuulamiseks-harjutamiseks leidnud, siis andke meile teada ning jagame seda lahkelt kõigiga.
Püsime kodus ning püsime vaimult virged!
Olge terved!

etv2.err.ee

Lastelavastus Georg Udukübara aaria, 1/10: Fuajee ja tagauks (ETV 2016) | ETV2 | ERR

Muusikaloo tunni raames võivad nii suured kui väikesed koduõppel olijad vaadata ETV järelvaatamisest 10-osalist saatesarja „Georg Udukübara aaria“. Iga saade on umbes 16 minutit pikk, nii et sobib hästi teiste õppeainetega tegelemise vahele väikeseks vahepalaks. Ja mis peaasi – on silmaringi avardav!
1. saade – Fuajee ja tagauks
https://etv2.err.ee/889306/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-1-10-fuajee-ja-tagauks-etv-2016
2. saade – Nõiutud labürint
https://etv2.err.ee/889305/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-2-10-noiutud-laburint-etv-2016
3. saade – Orkestriaugus
https://etv2.err.ee/889304/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-3-10-orkestriaugus-etv-2016
4. saade – Primadonnad ja buduaarid
https://etv2.err.ee/889303/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-4-10-primadonnad-ja-buduaarid-etv-2016
5. saade – Baleriinide juures
https://etv2.err.ee/889302/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-5-10-baleriinide-juures-etv-2016
6. saade – Värvid põrandal
https://etv2.err.ee/889317/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-6-10-varvid-porandal-eesti-2016
7. saade – Helistuudios
https://etv2.err.ee/889316/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-7-10-helistuudios-etv-2016
8. saade – Nupud ja mikrofon
https://etv2.err.ee/889315/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-8-10-nupud-ja-mikrofon-etv-2016
9. saade – Talveaias
https://etv2.err.ee/889314/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-9-10-talveaias-etv-2016
10. saade – Suur finaal
https://etv2.err.ee/889313/lastelavastus-georg-udukubara-aaria-10-10-suur-finaal-eesti-2016

etv2.err.ee Lastelavastus Georg Udukübara aaria, 1/10: Fuajee ja tagauks (ETV 2016)

youtube.com

Kvindiring, solfedžo

Kes tahab värskendada oma solfedžo teadmisi, siis Youtube`ist leiab Eva Mitreikina poolt üles pandud toredaid materjale. Sobib alates meie 2. klassi õppekavast.

Kvindiring, solfedžo:
https://www.youtube.com/watch?v=_i2gZmhPiLY

Intervallid, solfedžo:
https://www.youtube.com/watch?v=kSExhHki2GA

Solfedžo, bassivõti jm:
https://www.youtube.com/watch?v=Iwdf7NPCpNs

Dieesidega helistikud: Garderoobis Diivani All Elab Banaan=Hobune (si noot on klassikalise muusika traditsioonis H, aga rütmimuusikas nimetatakse seda B-ks),...

Head õpilased ja lapsevanemad!
Teine distantsõppe nädal on alanud ning kui pikalt me sellisel töörežiimil veel peame olema, ei tea keegi.
Loodetavasti pole keegi pillimängu unarusse jätnud ning ämblikud pole jõudnud pillikastidesse pesa teha.
Meie poolt soovituslikult üks väike lisaülesanne, mis teie koduõppe nädalate tegevust ka must-valgelt kajastaks. Selleks on „harjutamispäevik“. Meie õpilaspäevik seisab ju hetkel kasutamata ja sinna võikski õpilane oma pillimänguga seotud tegevused üles märkida. Väiksematel aitab seda teha lapsevanem.
1. Millal harjutasin, kui kaua
2. Mida mängisin, kui mitu korda, millele tähelepanu pöörasin
3. Mis tuli hästi välja, mida pean veel õppima… jne

Lisas pildid, mis on võetud Facebook`i grupi „Pilliõpe distantsilt“ harjutamispäevikust rääkiva postituse juurest. Annab väikese ülevaate.
Käsitsi kirjutamine ja eneseväljendusoskuse arendamine ei tule kellelegi kahjuks, ei väikestele ega suurtele.
Olge terved!

13. märtsil toimus Ahtme Kunstide Koolis Eesti Muusikakoolide Liidu õpilaskonkursi „Parim noor instrumentalist 2020“ Virumaa regiooni eelvoor keelpilliõpilastele. Konkursante hindas žürii koosseisus Niina Murdvee, Lembi Mets ja Ljudmilla Tsõgankova.
Jõhvi Muusikakoolist osalesid konkursil õpetaja Oksana Potapenko viiuliõpilased Vera Fedossova (kontsertmeister Larissa Šilova) ja Viktor Hristoforov (kontsertmeister Jelena Anufrikova). Mõlemad noored viiuldajad saavutasid oma vanusegrupis III koha.
Palju õnne!

Klaveriloomad

Klaveriloomad tervitavad kõiki klaveriõpilasi ja soovivad head omapead klaveriaega! Pilliõppimine teeb targaks ja seetõttu ei ole klaveriõpilaste ega -loomade hulgas kindlalt ühtegi peata kana, kes ei teaks, mida nüüd pihta hakata. Et aga seda teistmoodi aega veelgi põnevamaks muuta, kuulutavad Klaveriloomad välja OMALOOMINGUKONKURSI kõikidele Eesti klaveriõpilastele! Löö meiega julgelt kampa, kaotada pole midagi! Loe täpsemalt siit: http://www.klaveriloomad.ee/#konkurss

Head loometuhinat ja tugevat tervist!
#klaveriloomad #konkurss

Stenbocki maja

❗️Tähelepanu❗️
Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks on valitsus otsustanud kehtestada Eestis eriolukorra ning rakendada erimeetmeid:

📌 Alates esmaspäevast viiakse õppetöö üle üle kaug- ja koduõppevormile
📌 Kõik avalikud kogunemised on keelatud
📌 1. maini suletakse muuseumid ja kinod ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid keelatakse
📌 Spordivõistlused on keelatud 1. maini
📌 Piiridel kehtestatakse sanitaarkontroll
📌 Peatub kruiiside müük Tallinn-Stockholm-Tallinn liinile
📌 Raamatukogud jäävad avatuks piiratud ulatuses

❗️ Täiendav info valitsuse pressikonverentsil reedel kell 9: https://www.youtube.com/watch?v=3aq3fVmyNyo
❗️Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630
❗️Täiendav info koroonaviiruse kohta:
www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

BNS Eesti ERR uudised Delfi Postimees Õhtuleht Äripäev Sotsiaalministeerium Haridus- ja Teadusministeerium Kultuuriministeerium Kaitseministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Rahandusministeerium Siseministeerium Estonian Ministry of Foreign Affairs / Välisministeerium

Want your school to be the top-listed School/college in Jõhvi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Mul meeles veel - Nordplus 2017
Jõhvi Muusikakool 65 - õpetajate ühendansambel

Location

Category

Telephone

Website

Address


Pargi 40
Jõhvi
41537

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Jõhvi schools & colleges (show all)
Jõhvi noortekeskus Jõhvi noortekeskus
Hariduse 3
Jõhvi, 41534

Jõhvi noortekas on koht, kus toetatakse noori nende ideede ellu viimisel. Jõhvi noortekas on AVATUD E-R 12.00-19.00!

Tõnis Mägi Autokool Tõnis Mägi Autokool
Rakvere 14
Jõhvi

Pakume Teile ajakohast A-, B-, C, CE- ja D- kategooria juhtide koolitust, Teie soove ja ettepanekuid arvestades.

Jõhvi Gümnaasium Jõhvi Gümnaasium
Hariduse 5B
Jõhvi, 41534

Inimlikkus - Loovus - Tarkus - Ettevõtlikkus - Disain - Ida-kultuur ja keeled

Учебно-развивающий центр Елены Ушаковой Учебно-развивающий центр Елены Ушаковой
Kooли 3
Jõhvi, 41533

Учебно-развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Jõhvi Vene Põhikool Jõhvi Vene Põhikool
Narva Maantee 16
Jõhvi

Жизнь и деятельность Йыхвиской Русской Основной Школы

Rõõmukool Rõõmukool
Kooli 2
Jõhvi, 41595

Lapse-Vanema Rõõmukool on koht, kus lapsed arenevad mängides, lapsevanema toel! Tulemus - õpivad koos mängima ja tunnevad sellest rõõmu!

DANCE BOX Studio DANCE BOX Studio
Hariduse 5, Kalda 14
Jõhvi

DANCE BOX STUDIO это новая танцевальная студия в Ида-Вирумаа! У нас два зала в Йыхви (Jõhvi Spordihall, Hariduse 5) и в Силламяэ (Sillamäe noortekeskus)

Учебный Центр Kersti Võlu Учебный Центр Kersti Võlu
Kooli 7
Jõhvi, 41533

Мы предлагаем широкий выбор международных конференций, семинаров, образовательных програм в Таллиннe, в Тарту, в Раквере, в Йыхви.

Öökulli Lasteakadeemia Öökulli Lasteakadeemia
Kooli 7
Jõhvi, 41533

Õpe, kus laste jaoks on kombineeritud loovus, mängulisus ja põnevus, toob kiiremaid ja püsivamaid teadmisi.

Teleia Teleia
Pargi 27
Jõhvi, 41537

Koolitame ja toetame peresid vaimsete ja materiaalsete väärtuste loomisel.

Jõhvi Põhikool Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, 41534

Jõhvi Põhikooli õpilaste, vilistlaste ja sõprade kogunemispaik!

About   Privacy   Login C