Jõhvi Gümnaasium

Jõhvi Gümnaasium

Comments

Это важно для всех нас. Что хочет сделать Ээсти 200 с русской школой? Онлайн-встреча с Кристиной Каллас. Не пропустите!
Veel on mõned vabad kohad. Noori ootavad põnevad töötoad je terveks euks vajalikud teadmised. Lisaks ka Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli tunnistused! Rohkem infot ja registreerumine: https://forms.gle/PxmPZW1KJ9Gywccg8 Alustame reedel 7.veebruaril kell 12.30 Virumaa kolledžis. Kohtume I korruse fuajees.
Siia koondub info humanitaarhuvidega koolilastele, kes tahaksid ka väljaspool kooli mõõtu võtta või kursustel käia. https://www.facebook.com/humanitaarinfo/?modal=admin_todo_tour
Tartu Ülikooli teaduskooli e-kursus Linnaplaneerimine on registreerimiseks avatud! Osalema on oodatud põhikooli lõpetajad ja gümnasistid. Lisainfo: https://www.facebook.com/geograafia/posts/3232987566741185
Valaste puhkeküla otsib suveks oma kollektiivi toredat administraator-klienditeenindajat. Täpsemat infot saab telefonil 5117951. CV tuleks saata aadressil [email protected]. Juhul, kui Teil on mõni tuttav, kellele see töö võiks huvi pakkuda, oleksime väga tänulikud kuulutuse jagamise eest.
Jõhvi Riigigümnaasiumi külastus oli meeldiv ja muljeterohke. Vestlesime direktor Tatjana Aitiga Eesti hariduspoliitikast, selle probleemidest ning millele tuleb riigil hariduse andmisel olulist tähelepanu pöörata. Tutvusin kooli ja koolirahvaga, kes on uue maja ja selle kontseptsiooni õnnestunult üles ehitanud ning sisuga täitnud. Jõhvi Riigigümnaasium on Tatjana juhtimisel hea näide sellest, kuidas korraldada õppetöö kahes keeles, kus keskkond on eestikeelne ja eestimeelne ning kõik rahvused saavad oma olemust hoida ja arendada. Jõhvi Riigigümnaasium on teinud märkimisväärset tööd piirkonna hariduse edendamisel. Eesti jaoks on tähtis, et lapsed saavad ka võõrkeelses keskkonnas tugeva emakeelse hariduse. Mitte ainult Eestis, vaid ka Soomes ja mujal välismaal. Iga keele oskus on oluline, kuid kõige tähtsam on emakeele valdamine. See on Eestis tähtis nii eestlaste kui ka venelaste jaoks. Jõhvi saab selle oskuse andmisega hästi hakkama. Suur tänu!
Kallid õpetajad! Palju õnne Õpetajate päeva puhul!
Jõhvi Gümnaasiumist valmis tänu 10. klassi õpilasele Kirill Volkovile demovideo! Tule ja õpi Jõhvi Gümnaasiumis! :D
Doonorite päev on käes! Vastuvõtt 10.00-13.00

Inimlikkus - Loovus - Tarkus - Ettevõtlikkus - Disain - Ida-kultuur ja keeled

Esimene riigigümnaasium kogu Virumaal, kus õpivad kahe erineva emakeelega õpilased 10. - 12. klassini. Usume, et iga inimene on ise oma tulviku arhitekt. Selleks väärtustame eriliselt inimlikkust, loovust ja tarkust ning pühendume õppetöös teemadele nagu disain, ettevõtlikkus ja ida-kultuurid, keeled

Mission: Pakume koostöös kodu ja kogukonnaga innustavat, arendavat ja turvalist koolikeskkonda, kus iga inimene on väärtustatud ning areneb parema iseenda, Eesti ja maailma loomiseks. USUME: Faber est suae quisque fortunae Iga inimene on oma tuleviku looja Appius Claudius Caecus (340– 273 eKR)

johvig.ee

Taaskohtumise rõõm

Aktiivsuskalkulaatori ehk klassidevahelise punktiarvestuse tulemused on selgunud, sel aastal tuli võitjaks 10.b klass. Palju õnne!
Silmapaistva õpilase tiitli pälvis kogu kooli peale 44 õpilast.
Oleme uhked Teie üle!

johvig.ee 8.-9. juunil toimusid 10. ja 11. klasside õppeaasta lõpuaktused. Kohtumise rõõm oli suur! Tunnustati silmapaistvaid ja II poolaasta edukaid. Selgusid aktiivsuskalkulaatori ehk klassidevahelise punktiarvestuse tulemused. Esikolmikus toimus pingeline rebimine ja otsustavaks said viimased tulemused...

Haridus- ja Teadusministeerium

Haridus- ja teadusminister Mailis Repsi pöördumine kooliaasta lõpu puhul:

Armsad õpilased, hea koolirahvas, austatud lapsevanemad!

Suvevaheaeg on lõpuks ometi käes! Tänavu, pärast nii erilist ja väsitavat õppeaastat ootasid seda koos lastega ka paljud lapsevanemad.

Sügisel ütlesin, et meil tuleb digipöörane õppeaasta. Pidasin siis silmas koolide uuenevaid IT taristuid, koolidesse jõudvaid nutikaid seadmeid ja suurenevat digiõpikute valikut – kõike seda, mis aitab nüüdisajastada õppekeskkonda. Õppeaasta kujuneski digipööraseks, kuid palju jõulisemalt, kui me siis oskasime ette kujutada.

Varakevadel tabas meid ootamatult üleilmne viirusepuhang. Kui selle tõttu märtsi keskel distantsõppele üle läksime, oli Eesti paljude riikidega võrreldes kindlamas seisus. Digivahendite, e-õppe materjalide ja e-õpikeskkondade kasutamine õppetöös polnud meie jaoks ju nii uus. Ometi tuli ka meil distantsõppe esimestel nädalatel kiiresti ja väga palju uut õppida. Näiteks selgus, et varasemast hoopis enam läks vaja enesejuhtimise ja iseseisva töö oskust. Aga me saime hakkama! Meie lapsed said juurde iseseisvust, vastutustunnet ja oskust pingutada. Ka need olid õppetunnid – lisaks matemaatikale või geograafiale.

Armsad õppurid, olen kindel, et kooliaasta pakkus teile väljakutsete kõrval ka rõõmu. Soovin, et see õppeaasta jääks teile meelde mitte üksnes distantsõppe kogemuse, vaid ka rõõmsate ja elavate hetkede pärast. Olgu neiks siis omapead läbitud kevadised matkarajad või põnevad teistmoodi koosviibimised sõpradega.

Nüüd on aeg puhata. Tehke seda. Olete viimastel kuudel ekraani taga istudes veetnud aega küll ja veel. Suvi on suurepärane aeg näiteks matkamiseks. Eesti loodusest ilusamat pole terves ilmas, seda tasub lähedalt vaadelda ja tundma õppida. Soovitan suvel ka raamatuid lugeda. Ma ei pea silmas vaid etteantud lektüüri kirjandustundideks, vaid igasuguseid raamatuid, mis võiks teile huvi pakkuda.

Hea koolirahvas ja kodused! Tänan teid südamest sel õppeaastal tehtud töö eest ja nähtud vaeva eest! Jätkame sealt, kus töö pooleli jäi, ikka tarkusepäeval, 1. septembril. Soovin kõigile rõõmsat ja kosutavat suvepuhkust, tervist ja palju häid mõtteid nii uuele õppeaastale kui ka kaugemale tulevikule mõeldes. Soovin, et vaheaeg oleks eriline selle sõna kõige paremas tähenduses!

Hetked tänastest 10. klasside aktustest. Saime nautida pilvi ja ka kuuma päikest. Tore oli üle pika aja kokku saada! Imelist suve JG10!
Fotode autor Kadri Keerme

innove.ee

Täna toimub matemaatika riigieksam - Sihtasutus Innove

Täna toimub matemaatika riigieksam, mis lõpetab enamuse abiturientide sellekevadise eksamiperioodi.

Hoiame Teile pöialt head abituriendid!

innove.ee Täna, 5. juunil teevad 7086 noort üle Eesti matemaatika riigieksamit. Õpilane võis valida kitsa või laia matemaatikakursuse eksami vahel. Kitsa matemaatikakursuse eksamile registreerus 2589 ja laia matemaatikakursuse eksami valis 4479 eksaminandi.... Loe edasi

johvig.ee

#JG5 sünnipäev: sõna saavad meie vilistlased vol 2

VOL 2
Peagi saabuva Jõhvi Gümnaasiumi esimese tähtsa sünnipäeva valguses anname sõna oma silmapaistvatele arhitektidele!

johvig.ee Sügisel saabuva Jõhvi Gümnaasiumi tähtsa sünnipäeva valguses anname sõna oma silmapaistvatele arhitektidele! #tulevikuarhitekt

innove.ee

Kevadise riigieksamite perioodi avab eesti keele riigieksam - Sihtasutus Innove

Täna saab avastardi riigieksamite periood ning loetud minutite pärast asuvad abituriendid kirjutama eesti keele riigieksamit.

Kallid abituriendid! Kogu koolipere hoiab Teile kõvasti pöialt!

innove.ee Täna algava riigieksamite perioodi avab eesti keele eksam, millele on registreerunud 6264 gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajat. Esmaspäeval toimub eesti keele teise keelena eksam, kuhu on end kirja pannud 1860 eksamitegijat.... Loe edasi

Jõhvi Vallavalitsus tänas Jõhvi Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele appi läinud vabatahtlikke, kes aitasid koroonakriisi ajal õpilastele ja pensionäridele toidupakke kohale toimetada.
Jõhvi Gümnaasiumi 11.c õpilased Denni, Igor ja Daniel, 11.f õpilane Nikita ja 2017.a vilistlane Anastassia said vabatahtliku töö eest Jõhvi Vallavalitsuse tänukirjad.

Сегодня, 26 мая, в здании Йыхвиского волостного управления чествовали добровольцев, которые во время чрезвычайного положения помогали Йыхвиской социальной службе доставлять продовольственные пакеты школьникам и пенсионерам на дом. Юным добровольцам (Anastassia Gavrina, Nikita Kotskin, Denni Karin, Igor Mahlinovski, Daniel Lambing) были вручены благодарственные письма, а также памятные подарки.

Põnev ajaloo e-külalistund

14. mail osalesid 10.a ja 10.b klass Tagasi Kooli raames Youtube vahendusel e-külalistunnis, mille viis läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumi usundiloo õpetaja Jaak Juske. Tunnis käsitleti teemat "Kuidas saab küll ühe koolimaja abil pea kogu Eesti ajalugu jutustada?"

Õpilased said teadmisi Gustav Adolfi Gümnaasiumi asutamisest, Eesti kooli ajaloost ja Tallinna vanalinnast.
Tunni järel vaatasid õpilased videoid erinevate ajaperioodide koolielust ja täitsid töölehe. Tunnis osales Eesti koolidest 179 õpilast. Õpilastel oli võimalus küsimusi esitada.

Tund oli teistmoodi, informatiivne ja huvitav!

Foto allikas: https://pixel.facebook.com/tagasikooli/photos/gm.4112811165396495/3038177939583517/?type=3&theater

Leigi Molodõk
JG ajalooõpetaja

keskkonnatunnustused.ee

Keskkonnakampaania "Jõhvi Gümnaasium mõtleb roheliselt" -Jõhvi Gümnaasium | Keskkonnatunnustused

Osaleme konkursil Keskkonnakäpp!
Oma hääle saad meile anda lingil: https://keskkonnatunnustused.ee/et/keskkonnakapp/kool/582

keskkonnatunnustused.ee Keskkonnakampaaniaga "JG mõtleb roheliselt" on Jõhvi Gümnaasiumis toimunud juba 4 aastat. Esimesel aastal alustasime küünlaümbriste kogumisega, teisel aastal kogusime juba ka vanapaberit, kolmandal aastal lisaks patareisid ja pandimärgisega taarat.  Viimasel aastal jätkasime vanapaberi, kü...

pohjarannik.postimees.ee

Jõhvi gümnasistid panevad oma vormi proovile NATO testiga

Tänases Põhjarannikus räägib Jõhvi Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õppetooli juht Priit Palmet iga-aastasest väljakutsest, milles poisid end kehalises kasvatuses kevadeti proovile panevad.

pohjarannik.postimees.ee Eriolukorra lõppedes saavad Jõhvi gümnaasiumi noormehed teha läbi igakevadise jõu- ja vastupidavusproovi. NATO test on osa selle kooli kehalise kasvatuse õppekavast ja ühtlasi ettevalmistus eluks, sest samal moel hinnatakse ajateenijate sportlikku vormi.

Online keskkonnanädal

Keskkonnanädal sai vaatamata eriolukorra kiuste peetud elektrooniliselt. Õpilased said osa viktoriinidest, aerofotomängust ja igaks päevaks keskkonnateemalise filmisoovituse. Osa sai võtta ka luulekonkursist.

Iga päeva hommik algas aerofoto mänguga. Mängus olnud fotod on ka artikli juures oleval pildil. Osalejaid oli palju, aga ainult 3 õpilast vastasid kõigil neljal päeval õigesti ja need õpilased on:
Helger Orel 11.a
Raul Kaarlõp 11.a
Daniel Lambing 11.c

Õiged vastused olid:
Narva jõe struugad
turbaraba
Viru kaevanduse aherainemägi
Narva elektrijaama tuhavälja tuulikud

Esmaspäevast kuni neljapäevani olid lõuna ajal nuputamiseks loodusainete teemalised viktoriinid Kahootis.

Esmaspäev oli bioloogia päev, vastajaid oli kokku 33, neist 100% õigesti vastasid 6 õpilast. Neli kiireimat olid:
Dmitri Kuznetsov 11.c
Ilja Trostin 11.c
Roman Kudinov 11.c
Igor Mahlinovski 11.c

Teisipäev oli keemia päev, vastajaid oli kokku 25, neist 100% õigesti vastasid 6 õpilast. Neli kiireimat olid:
Kerli Teder 11.a
Janika Velmar 12.a
Aleksandra Amelina 12.d
Kaur Kullamäe 11.a

Kolmapäev oli geograafia päev, vastajaid oli kokku 29, neist 100% õigesti vastasid 4 õpilast:
Simo Sambla 11.a
Denni Karin 11.c
Daniel Lambing 11.c
Aleksandra Ratkovitš 12.d

Neljapäev oli füüsika päev, vastajaid oli kokku 27, neist 100% õigesti vastasid 9 õpilast. Neli kiireimat olid:
Igor Mahlinovski 11.c
Roman Kudinov 11.c
Dmitri Kuznetsov 11.c
Denni Karin 11.c

Luulekonkursist võttis osa 6 õpilast, luuletused olid väga erinevad ja väga erinevas stiilis, žürii peab võitjateks kõiki. Niisiis sai esimese koha Gerel Atheron Normak 11.a ja teist kohta jäid jagama: Geret Filippov 11.a, Laura Lang 11.a, Aleksandr Petrov 11.b, Elina Mostovaja 11.c ja Jelizaveta Ool 11.c.

Ootame esmaspäeval 18. mail kõiki nimetatud õpilasi koolimajja vahemikul 15.00-18.00, et kätte saada oma auhinnad.

Suur aitäh kõikidele osavõtjatele! Olite väga tublid!

#JGmõtlebroheliselt

Kadri Keerme
Kristelle Kaarmaa
Liina Kollo
Kai Habakukk
Ene Sokman
Julia Pahk
Ella Skiller

Huvitav distantskohtumine

8. mail kohtusid vene keele tunni raames Jõhvi Gümnaasiumi 11.a ja 11.b klassi õpilased Google Meetis Daniil Golubeviga, kes rääkis disaini valdkonna tähtsusest 21. sajandil, õppimis- ja karjäärivõimalustest ning eneseteostusest.

Olles Kohtla-Järvelt pärit ning elades praegu Hispaanias, jagas ta õpilastele mälestusi gümnaasiumis õppimisest, elutee radadelt saadud kogemusi ning disaini maailmas vajalikke oskusi - kõike seda, mis saaks aidata disainist huvitatud õpilasi ning inspireeriks noori avastama töömaailma võimalusi.

Daniil Golubevile oli see esimene kohtumine Jõhvi Gümnaasiumi õpilastega distantsõppe perioodil ning gümnasistid avastasid põnevusega, mis neid ootamas on.

Daniil alustas tundi enda tutvustamisega ning algushetkest oli tunda, et enamikule õpilastest oli see väga huvitav. Õpilased tutvusid Ida-Virumaalt pärit inimesega, kes oli veel mõned aastad tagasi üliõpilane, aga praeguseks on teinud koostööd mitme suure firmaga nii Eestis kui ka välismaal, kujundanud ning korraldanud mitu tähelepanuväärset projekti.

Daniil Golubevi tunni jooksul said õpilased teada,

● milline disain saab olla ning kui tähtis on see 21. sajandil;
● kui palju mõjutab disain meie igapäevast elu;
● millised õppimis- ja karjäärivõimalused on Eestis ja välismaal tänapäeval;
● kuidas leida idee ettevõtluseks ning saavutada häid tulemusi ärimaailmas;
● millised raskused võivad tekkida eneseteostusel ning kuidas nendega toime tulla.

Õpilaste lemmikuks osutus kohtumise viimane osa, kus moodustati võistkonnad ja tehti koos loovülesannet. Tunni viimases osas vastas Daniil õpilaste esitatud küsimustele ning märkis ära parimad. Gümnasistide kommentaaridest, heast tujust ning naeratusest võib arvata, et see tund jääb üheks eredamaks mälestuseks distantsõppe perioodist.

Aleksandr Petrov
JG 11.b klassi õpilane

Vabariiklik geograafiaolümpiaad

8. mail toimus ülevabariigiline geograafiaolümpiaad. Seekord oli olümpiaad veebipõhine. Kriisiolukorras viibis iga õpilane oma kodus ja lahendas ülesandeid Moodle keskkonnas.

Gümnaasiumiastmes osales 38 õpilast. Meie koolist osales 11.a klassi õpilane Helger Orel, kes saavutas 17. koha.

Palju õnne!

Ene Sokman
JG geograafiaõpetaja

Tänasesse päikeselisse päeva mahtus üks oluline Google Meet kohtumine! Täna toimus lõpukell, millest said osa 122 abiturienti, õpetajad ja lapsevanemad. Sõnavõtud olid soojad ja pisarad tikkusid silma, vaatamata tavapärase kontakti puudumisele.
JG12 õpilased, saatku õnn Teid teie ettevõtmistes!
#lõpukell2020 #tuulttiibadesse #eksamidootavad

Mai on keskkonnakuu! 11.-15. mail toimuvad Jõhvi Gümnaasiumis keskkonnateemalised viktoriinid, nuputada saab aerofotodel olevaid asukohti ja kirjutada luuletusi.
Kogu lisainfo Stuudiumis.

Aga mis Ida-Virumaa tuntud koht on aerofotol?

Peagi saabuva Jõhvi Gümnaasiumi esimese tähtsa sünnipäeva valguses anname sõna oma silmapaistvatele arhitektidele.

Hea põhikoolilõpetaja!

Vaid paar päeva on veel jäänud, et alustada juba sügisel õpinguid Jõhvi Gümnaasiumis!

Head põhikoolilõpetajad!

Vastuvõtt Jõhvi Gümnaasiumisse kestab kuni 21. aprillini. Olete väga oodatud!

Tartu Ülikooli keelepäevad lõppesid distantsõppes

2. aprilliks planeeritud keeletehnoloogia töötuba ei suutnud kuri viirus nurjata. Tartu Ülikooli teadur Heili Orav saatis meile põhjaliku materjali ning 10.a ja 10.b õpilased said emakeelekursuse „Keel ja ühiskond“ raames igaüks omas tempos veebis leiduvate võimalustega tutvuda. Üheskoos vaadati avastused ja esilekerkinud probleemid üle online-tunnis.

Kui siiani oldi enamasti kursis vaid veebist leitava õigekeelsussõnaraamatu ja Google Translate´i võimalustega, avastati, et veel põhjalikumat abi pakuvad näiteks eesti keele süntesaator aadressil https://filosoft.ee/ , keeleveeb http://www.keeleveeb.ee/ ja e-keelenõu http://kn.eki.ee/ .
Suhtlemisvõimalused on leitavad http://www.dialoogid.ee/. Kinno minekuks ei suutnud Alfred seal küll ühtki soovitust anda, aga ju tema ei mõista, mis olukorda eestlased sattunud on. Ingliskeelse juturobotiga võib suhelda http://www.dialoogid.ee/ .

Kõik, kel tõlkimisel abi vaja, võiksid võrrelda https://translate.google.ee/ , https://www.bing.com/translator , https://translate.tilde.com/et ja https://neurotolge.ee/ võimalusi. http://peeter.eki.ee:5000/valence/ uurib aga tekstides leiduvaid emotsioone. Kohe algaval vaheajal võiks ka keelemängudeks aega leida: https://keeleressursid.ee/et/keelemangud .

Keeleteadus ja informaatika on kokku saanud, et vastastikku rikastuda. Töötoas osalejad tõdesid, et keeletehnoloogia arendamine eesti keeles aitab tänapäeval ära hoida meie keele hääbumist.

Keeletehnoloogia oli kolmas ja viimane osa Tartu Ülikooli keelepäevade loengutest-töötubadest. Eelnesid Andriela Rääbise „Suuline suhtlus: toimetulek probleemsetes olukordades" ning Madis Arukase „Eesti keel Euroopas ja maailmas“ emakeelenädalal. Õppetööd rikastavaid Tartu Ülikooli keelepäevi haridusasutustes toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Dea Proode
JG eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Jõhvi Gümnaasium otsib oma toredasse meeskonda täiendust!

Tartu Ülikooli teaduskool

13.–17. aprillini toob teaduskool Tartu Ülikooli teadlaste loengud koju kätte. 👩‍💻👨‍💻

Videoloengute nädala jooksul peavad ülikooli teadlased ja õppejõud iga päev ühe pooletunnise loengu ning vastavad kuulajate küsimustele.

Juttu tuleb maavälistest elust 👽, mõtteeksperimentidest 🤔, kurjusest 😈, kliimamuutustest 🥶 ja pehmerobotitest 🤖.

Kõik loengud algavad kell 11.00 ning toimuvad Microsoft Teams’i vahendusel.

Tasuta loengud on valdavalt suunatud kooliõpilastele, kuid ootame liituma ka kõiki teisi huvilisi!

Vaata lisa 👉 https://www.teaduskool.ut.ee/et/videoloeng

Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus toetab plaani, et juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, siis pärast 15. maid taastatakse koolides õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe.

Lisaks otsustati tänavu ära jätta põhikooli lõpueksamid ning gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles https://bit.ly/2RpIeI3 või vene keeles https://bit.ly/2UTpp27

Kohe on lõppemas distantsõppe neljas nädal. Oleme pidevalt küsinud õpilaste, õpetajate ja vanemate tagasisidet distantsõppe kohta, et jagada rõõme ning leida parimad lahendused tekkinud probleemidele. Sellel nädalal panid õpetajad oma mõtted kirja sõnapilve. Õpetajate hinnangul on olnud väga intensiivne ja töine nädal, kuid rohkelt rõõmu on pakkunud sisukad arutelud õpilastega.

tervis.postimees.ee

Aasta õpetaja nominent Kristelle Kaarmaa: kõige olulisem on õpilase ja õpetaja vahetu kontakt

Distantsõppe rõõmudest ja muredest annab ülevaate meie õppejuht ja keemiaõpetaja Kristelle Kaarmaa.

Artikkel lugemiseks on siin:

https://tervis.postimees.ee/6941981/aasta-opetaja-nominent-kristelle-kaarmaa-koige-olulisem-on-opilase-ja-opetaja-vahetu-kontakt?fbclid=IwAR13chzje8TVR-5eF_b4Mh6D3fjOPLRDi4VU4XlZU6ZhjtSJiJB2vedc7Uc&utm_campaign=share-buttons&utm_content=6941981&utm_medium=social&utm_source=facebook.com

tervis.postimees.ee Jõhvi gümnaasiumi keemiaõpetaja Kristelle Kaarmaal on hetkel kokku 150 õpilast kuue klassi peale. Lisaks on ta selle kevade eksaminandide õppejuht ja põhikooli keemia huviringi eestvedaja. 2019. aastal Jõhvi aasta gümnaasiumiõpetajaks valitud Kaarmaa jagab, mis on oluline edukaks distantsõ...

Distantsõppe nutikad lahendused

Lõppes distantsõppe kolmas nädal. Selle aja jooksul on nii õpilased kui ka õpetajad pidanud kohanema ja edukalt hakkama saama uue õpikeskkonna ja meetoditega.

Maksimaalselt on proovile pandud meie kõigi digivõimekus. Tavapäraseks on muutunud online tunnid ja koosolekud nii õpilaste, õpetajate kui ka lapsevanematega.

Meie õpetajad on kasutanud väga erinevaid ning nutikaid lahendusi selleks, et õppimine oleks jätkuvalt motiveeriv, enesejuhitud, mitmekülgne ning tulemuslik.

Reaal- ja loodusainetes on õpilased pidanud ise koostama õppevideosid, milles õpitav on seostatud näidetega igapäevaelust. Lisaks on õpilased loonud nii meeskonnatööna kui ka individuaalselt veebipõhiseid mõistekaarte ja ristsõnu.

Ajaloo tundides on õpilased saanud koos tegutseda padlet keskkonnas ning teinud canva programmi abi temaatilisi esitlusi ja plakateid. Eesti keele tundides on koostatud väga sisukaid ja visuaalselt efektseid esitlusi.

Mitmed õpetajad kasutavad tunnitöös Google Drive keskkonda, mis võimaldab õpilastel mitmekesi koos töötada ja õpetajal koheselt kommenteerides anda tagasisidet.

Tänuväärne on ka paljude võimaluste ja innovaatiliste lahendustega Moodle e-õppe rakendus, kuhu õpetajad on loonud erinevaid kursusi.

Õpilastel ja õpetajatel on võimalus osaleda koolisisesel fotokonkursil „Mina ja distantsõpe“ ning jagada kooli Instagrami lehel inspireerivaid fotosid ja videoklippe sellest, kuidas üksi treenides ennast vormis hoida.

Kristelle Kaarmaa
JG õppejuht ja keemiaõpetaja

Want your school to be the top-listed School/college in Jõhvi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Kooli tutvustus
Jõhvi Gümnaasiumi meestepäev 18.11.2016

Location

Telephone

Address


Hariduse 5B
Jõhvi
41534

General information

Koolimaja suvel suletud kuni 4. augustini. Koolimaja avatud: E-R 05.08.-31.08. kell 9:30-15:00 Alates 2. septembrist tavapärastel aegadel.
Other High Schools in Jõhvi (show all)
Jõhvi Vene Põhikool Jõhvi Vene Põhikool
Narva Maantee 16
Jõhvi

Жизнь и деятельность Йыхвиской Русской Основной Школы