Jõhvi Gümnaasium

Inimlikkus - Loovus - Tarkus - Ettevõtlikkus - Disain - Ida-kultuur ja keeled

Esimene riigigümnaasium kogu Virumaal, kus õpivad kahe erineva emakeelega õpilased 10. - 12. klassini. Usume, et iga inimene on ise oma tulviku arhitekt. Selleks väärtustame eriliselt inimlikkust, loovust ja tarkust ning pühendume õppetöös teemadele nagu disain, ettevõtlikkus ja ida-kultuurid, keeled

Mission: Pakume koostöös kodu ja kogukonnaga innustavat, arendavat ja turvalist koolikeskkonda, kus iga inimene on väärtustatud ning areneb parema iseenda, Eesti ja maailma loomiseks. USUME: Faber est suae quisque fortunae Iga inimene on oma tuleviku looja Appius Claudius Caecus (340– 273 eKR)

08.06.2019 Jõhvi Gümnaasiumi koolipere Narva Energiajooksul. Ilm oli soojemast soojem, rada oli põnev, kõik jõudsid õnnelikult finišisse!
Aitäh õp Priidule! Osaleme kindlasti ka järgmisel aastal!

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit korraldas täna, 6. juunil 2019 Tulivees vastuvõtu maakonna tublimatele õpilastele ja nende juhendajatele.
Jõhvi Gümnaasiumist olid vastuvõtule kutsutud 2019. a kuldmedalistid ning 2018/19. õa-l vabariiklikel olümpiaadidel maakonda edukalt esindanud õpilased koos juhendajatega.

Hea 9. klassi õpilane!
Jõhvi Gümnaasiumi 10.klassidesse vastuvõtt kestab veel selle nädala lõpuni!
Õpilaskandidaadiks saab registreerida kuni 9.juunini aadressil: sisseastumine.ee/johvi

ERR Lastejaam ning Laulu- ja Tantsupidu SA korraldatud joonistuskonkursil "Laulupidu 2069" pälvis Jõhvi Gümnaasiumi õpilane Daniel Lambing Kunstihariduse ühingu eripreemia!
Konkursitööde näitus on avatud Tallinnas, Solarise keskuses kuni laulupeo lõpuni.

Eile avasime Solarise keskuses laste ja noorte saadetud joonistustest näituse, mida saavad kõik huvilised vaatama minna.

Kokku saadeti joonistuskonkursile 720 joonistust. Iga vanuserühma parimal on võimalus kanda oma kodukandis juubelilaulu- ja tantsupeo tuld.

Aitäh kõigile osalemast ja oma mõtteid tulevikulaulupeol meiega jagamast!

Parimaid töid näed siit: https://bit.ly/2wGXKEt

Fotod: Rene Mitt / Nikon

#laulupidu #minuarm

pohjarannik.postimees.ee

Kohtla-Nõmmel peeti minitantsupidu

Jõhvi Gümnaasiumi rahvatantsurühm "Jõhvikas" tantsis 28. mail Kohtla-Nõmme minitantsupeol.
Artikkel: Põhjarannik

pohjarannik.postimees.ee "Ilmataat hoidis meid − vihmapilv läks ära. Järelikult me oleme head tantsijad," rõõmustas Kohtla-Nõmme tantsupeo korraldaja Imbi Tito.

Kui ma oleksin leiutaja, siis ...

Eesti keele kui teise keele õpetajad Veronika Tohver, Kristina Skutšas ja Olga Orlenko otsustasid teha 10. klassides ebatavalise õuesõppetunni, mis seostub kursusega „Keskkond ja tehnoloogia”. Kahjuks ei soosinud sel päeval vihmane ilm õues õppimist, mistõttu viidi planeeritud tegevused läbi koolimajas, sest oli kahju loobuda esialgsest ideest.

Õpilased jaotati rühmadesse spetsiaalse arvutiprogrammi abil ning seejärel pidid nad looma plakati teemal „Kui ma oleksin leiutaja, siis ma leiutaksin...“. Lisaks leiutise nimetusele ja illustratsioonile pidi plakatil olema ka selle kirjeldus, eesmärk, sihtrühm, vajalikkus, kasutamine jne.

Tunni teises pooles toimus leiutiste esitamine teistele rühmadele ja klassikaaslaste täiendavatele küsimustele vastamine.

Väga populaarseks teemaks leiutiste „loomisel“ osutus keskkonna kaitsmise ja prügi sorteerimise teema, nt iseennast välja viiv mitmekordselt kasutatav prügikott, nutikas prügi sorteeriv konteiner, meresid ja ookeane plastikust puhastav masin, liikuv kasvuhoone jne.

Samuti esitati õppetööks vajalikke leiutisi, nt vigu parandav pastakas, testide ja kontrolltööde vastuseid näitavad prillid ning innovaatiline tool, mille peal saad kiikuda nii palju, kui soovid, aga kukkuda pole võimalik.

Õpilastel oli väga huvitav leiutisi välja mõelda ja neid teistele tutvustada. Tunni lõpus said õpilased hääletada neile kõige rohkem meeldinud leiutise poolt.

Õpetaja Olga Orlenko

Fotode autor Kristina Skutšas

Päästelaager Väike-Maarjas

Meie kooli sisejulgeoleku suuna valinud õpilased osalesid eelmisel nädalal Väike-Maarjas toimunud päästelaagris.

Kahepäevases laagrikavas oli nii teoreetilisi kui ka praktilisi ülesandeid, mis aitasid paremini mõista päästeametnike tööd.

Esimesel päeval oli palju erinevaid loenguid. Näiteks üks loengutest tutvustas häirekeskuse tööd. Õpilased said oma silmaga näha arvutisüsteemi, mille abil toimub päästekorraldaja igapäevane töö.

Lisaks õpetasid Sisekaitseakadeemia kadetid, kuidas elustada teadvuse kaotanud inimest ning millised vahendid ja varustus on olemas päästjatel erinevate õnnetuste jaoks.

Esimene päev lõppes huvitava teatevõistlusega, kus õpilased said ennast päästja rollis proovile panna. Parimaid võistlejaid premeeriti.

Teine päev oli pühendatud aktiivsetele praktilistele tegevustele. Kohe pärast hommikuvõimlemist külastati hoonet, kus imiteeriti suitsusukeldumist. Õpilased pidid ise suitsusest majast inimese välja tooma. Pärast harjutamist ja lühikest puhkust sõideti päästekooli õppeväljakule. Seal oli õpilastel võimalus töötada hüdrauliliste vahenditega ja terve auto “katki lõigata”. Lisaks sellele, said õpilased spetsiaalse kostüümi abil veepinnal ujuda.


Õpilaste jaoks oli laager väga kasulik.

Danil Perednja 11.D klassi õpilane

Piltide autor Jelizaveta Nikolas

JG10 õpilased riigikaitselaagris

16.-17. mail toimus Kohtla-Nõmmel 10. lennu iga-aastane riigikaitselaager.

Laagripäevad pakkusid õpilastele mõnusat koosolemist ja põnevaid tegevusi.

Osaleti erinevates töötubades, kus sai lasta õhupüssist, mängida paintballi, läbida takistusrada, teha kamuflaaži ning harjutada riigikaitseõpetuse tundides läbivõetud tegevusi.

Laagris andis Kaitseväe ohvitser üle meie 10.b õpilasele Arina Danilovale auhinna - nimelt saavutas Arina I koha vanemas vanuserühmas Kaitseväe Kevadtormi raames korraldatud üle-Eestilisel joonistusvõistlusel "Kaitsevägi õppusel".
Palju õnne Arina!!

Suur tänu korraldajatele toreda laagrikogemuse eest!

Foto autor Peeter Pau

Maakondlik eesti keele kui teise keele olümpiaad 2019

2. mail 2019 toimus Jõhvi Gümnaasiumis Ida-Viru maakonna eesti keele kui teise keele olümpiaad,
millest võttis osa 4 põhikooli ja 4 gümnaasiumi. Kokku osales maakondlikul olümpiaadil ja sai oma teadmisi proovile panna 36 õpilast.

Olümpiaaditöö koostas TÜ Narva Kolledži eesti keele õpetaja Maarja Hein ja töö hõlmas eesti keele grammatika põhivara. Õpilastel oli 9 ülesande lahendamiseks aega 90 minutit ja tööst oli võimalik koguda 111 punkti.

9. klassi arvestuses võitis olümpiaadi Ahtme Gümnaasiumi õpilane Adelina Kulešova, teise ja kolmanda koha viisid Tammiku Põhikooli Anna Derdessova ja Olesja Zenkova.

10. klassi arvestuses jäid kõik auhinnalised kohad Jõhvi Gümnaasiumi. I koha sai 10.c klassi õpilane Jelena Samsonova, kellele järgnesid 10.d klassi õpilane Veronika Toomik ja 10.f klassi õpilane Daniel Lambing.

11. klassi arvestuses saavutasid Jõhvi Gümnaasiumi õpilased I ja III koha. Esimeseks tuli 11.d klassi õpilane Aleksandra Ratkovitš ja III koht kuulus 11.d klassis õppivale Martin Zimnitskile. II koha viis Ahtme Gümnaasiumi Yuriy Kostyukovskyy.

Aitäh kõikidele olümpiaadil osalenud õpilastele ja neid ettevalmistanud õpetajatele!

Olümpiaadi korraldas Ida-Viru maakonna eesti keele kui teise keele ainesktsioon.

Olümpiaadi läbiviimist toetasid IVOL ja Jõhvi Gümnaasium.

Maakondliku eesti keele kui teise keele ainesektsiooni juht
Ulvi Vilumets

Lõppes 11. lennu kõnekonkurss „Kui mina oleksin Eesti keskkonnaminister, siis …“

16. mail 2019 toimus Jõhvi Gümnaasiumis 11. klasside kõnevõistluse „Kui mina oleksin Eesti keskkonnaminister, siis …“ lõppvoor, kuhu pääsesid rühmasiseste eelvoorude parimad. Konkurss keskkonnaministri kohale oli tihe. Kandidaate oli sellele ihaldusväärsele kohale tervelt 16!

Oma kõnes üritasid ministrikandidaadid mõjutada žüriid, kuhu kuulusid õpetajad, ja publikut, mille moodustasid sama lennu õpilased. Kõnelejad püüdsid oma esinemisega kuulajate toetust ja poolehoidu võita, et panna nad enda poolt hääletama. Esinejad tõstatasid Eesti jaoks olulisi keskkonnaprobleeme, muretsesid Eesti kui elukeskkonna jätkusuutlikkuse pärast, tõid välja kohalikke kitsaskohti, rõhutasid igaühe panust keskkonnakaitsesse ja kutsusid üles koostööle.

Žürii arvates oli kõige veenvam kõne ja esitus 11.d klassi õpilasel Diana Ragnil. II ja III koha vääriliseks tunnistati sama klassi õpilaste Aleksandra Ratkovitši ja Kristina Linnardi kõne.

Publiku lemmiku valimisel jagunesid hääled võrdselt 2 kandidaadi vahel: need olid Martin Pihlap 11.d-st ja Emil Morozov 11.e-st.

Iga-aastased kõnekonkursid on Jõhvi Gümnaasiumi eesti keele kui teise keele õppe lahutamatu osa ja need annavad õpilastele elus väga vajaliku avaliku esinemise kogemuse ja kasvatavad neis esinemisjulgust.

Eesti keele kui teise keele õppetooli juht
Ulvi Vilumets

johvig.ee

Allkirjastasime koostöölepingu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ja Jõhvi Gümnaasiumi direktor Tatjana Ait allkirjastasid 20. mail 2019 koostöölepingu, mille eesmärgiks on kutsealase eelkoolituse valikkursuste läbiviimine gümnaasiumis.

johvig.ee Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ja Jõhvi Gümnaasiumi direktor Tatjana Ait allkirjastasid 20. mail 2019 koostöölepingu. Alates 2019/20. õa-st on meie gümnasistidel võimalik õppida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli eelkoolituse valikkursustel.

Osalesime maapõuenädala avaüritusel Viimsi Gümnaasiumis

9. -17. maini toimus Eesti esimene maapõuenädal, mis on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga selleks, et tutvustada maavaradega seotud teemasid ja populariseerida geoloogiaga seotud elukutseid.

Nädala avaüritus toimus Viimsi Gümnaasiumis, kus osalesid õpilased Jõhvi Gümnaasiumi 10.c ja 10.a klassist. Üritust juhtis ajakirjanik ja saatejuht Urmas Vaino, kes küsis algatuseks kohalviibijatelt, kas absoluutses vaesuses elavate inimeste arv on viimase 50 aastaga kaks korda kasvanud, jäänud samaks või kaks korda vähenenud. Enamik kuulajatest pakkus, et vaesuses olevate inimeste hulk on suurenenud, mis ei vastanud tõele. Vaino tõi välja, et tegelikult on nende inimeste hulk vähenenud ning kuna teema puudutab tugevalt inimeste emotsioone, siis on võimalik, et nii meediast kui muudest allikatest on jäänud mulje, et vaesuse hulk on suurenenud. Paralleele tõmbas ta ka geoloogia ja maavarade kasutamisega. Inimeste hoiak teema suhtes on pigem emotsionaalne ning negatiivne. See, et ühiskonnas käsitletaks maapõue teemasid lähtudes faktidest, mitte arvamustest, on nädala peamine eesmärk.

Ürituse alguses pidas sissejuhatava loengu tulevikumaardlatest Eesti Geoloogiateenistuse juht Alvar Soesoo. Järgnes maapõuenädala ametlik avamine, kus said sõna Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsler Timo Tatar, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo ja teised valdkonnaga seotud inimesed. Autasustati maateaduste olümpiaadi võitjaid ning seejärel suunati õpilased töötubadesse, mille viisid läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumi ja Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi esindajad.

Töötoad olid õpilaste jaoks huvitavad ning väljakutset pakkuvad. Hüdrobioloogia töötoas uuriti erosiooni toimemehhanisme. „Küpsise kaevandamise“ töötoas mõõdeti ja arvutati välja „kulla ja hõbeda“ ehk šokolaadi ja mandlite osakaal küpsistes ning kas neid oleks sellise kontsentratsiooni juures kasumlik kaevandada. Ringmajanduse töötoas uuriti nutitelefoni koostise päritolu ja taaskasutuse võimalusi.

Õpetajatel oli samal ajal võimalus osaleda „Geoloogia – eraldi õppeaine õppekavasse“ teemalisel arutelul, mida juhtis Urmas Vaino ja kus osalesid ülikoolide, ministeeriumite, õpetajate ja kohalike omavalitsuste esindajad. Maapõuenädala avamist ja toimunud arutelu on võimalik järele vaadata järgnevalt lingilt: https://eestigeoloog.ee/maapouenadal/maapouenadala-avauritus-viimsi-gumnaasiumis

Kokkuvõtteks mõned muljed üritusest:
Kaur, Kris ja Simo: “Oli väga põnev päev. Saime teada, mida kõike võib leida Eesti maapõuest ja mis täpselt on maavarad.“

Lennujuhendaja Leili: “Päev oli väga huvitav ja silmaringi avardav. Käsitleti aktuaalseid teemasid. Selleks, et kõigile jätkuks piisavalt toitu ja ressursse tuleb majandada targalt. Meeldis, et noored, kes üritusel osalesid olid motiveeritud, huvitusid teemast ja andsid toimunule positiivse tagasiside.“

Õpilasi saatsid JG10 lennujuhendaja Leili, geograafiaõpetaja Ene ja bioloogiaõpetaja Liina.

Õpetaja Liina Kollo

Fotode autor Liina Kollo

johvig.ee

Kergejõustikuvõistlustelt Rakveres saime palju medaleid

Kergejõustikuvõistlused Rakveres olid eriti edukad.

johvig.ee 14. mail Rakveres toimunud Ida-Virumaa koolidevahelistel kergejõustiku meistrivõistlustel olid Jõhvi Gümnaasiumi ōpilastest parimad neiud Anastassia Soonvald (100 m ja kõrgushüppes 1. koht) ja Helen Orel (odaviskes ja kettaheites 1. koht, kuulitõukes 2. koht). Noormeestest olid meie kooli k....

johvig.ee

Alutaguse maraton

11. klasside õpilased käisid Alutaguse maratonil vabatahtlikena abis

johvig.ee 4. mail 2019 toimus Alutagusel 1. Alutaguse kepikõnni- ja käimismaraton. Start anti Alutaguse Puhke- ja Spordikeskusest ja rada kulges läbi Eesti noorima looduskaitseala. Läbida võis 10 või 21 kilomeetri pikkust rada.

Jõhvi Gümnaasiumi koolipere ootab meeskonnaga liituma lisaks olemasolevatele antud ainete õpetajatele uusi õpetajaid:
- keemiaõpetaja (1,0)
- füüsikaõpetaja (1,0)
- matemaatikaõpetaja (1,0)
- eesti keele ja kirjanduse õpetaja (1,0)

Kandideerimistähtaeg: 10. juuni 2019
Lisainfo: www.johvig.ee/toopakkumised

johvig.ee

Roheline mõtteviis Jõhvi Gümnaasiumis

Roheline mõtteviis Jõhvi Gümnaasiumis

6.-10. mail toimus Jõhvi Gümnaasiumis kevadine keskkonnanädal, mis ühtlasi tähistas terve õppeaasta vältel kestnud keskkonnakampaaniate perioodi lõppu.
Loe täpsemalt kooli kodulehelt: https://johvig.ee/uudised/roheline-motteviis-johvi-gumnaasiumis

johvig.ee 6.-10. mail toimus Jõhvi Gümnaasiumis kevadine keskkonnanädal, mis ühtlasi tähistas terve õppeaasta vältel kestnud keskkonnakampaaniate perioodi lõppu.

Avastasime filmi- ja teatrimaailma

8. mail külastasid 10. lennu valikkursuste „Kirjandus ja film“ ning „Draama ja teater“ õpilased Tallinnas Filmimuuseumi ja Eesti Draamateatrit.

Filmimuuseumis oli õpilastel võimalus tutvuda Eesti filmi arenguga, uurida filmi tegijate tööülesandeid. Muuseum pakub palju interaktiivset. Ringkäigu ajal pakuti ka tegevusi rühmades, kus pidi ära arvama filme, heliloojaid, lauljaid ja ning plakateid. Palju elevust pakkus võimalus sattuda green screen´i abil tuntud filmi ja riietuda nunna või kellamees Lible kostüümi.

Pärast muuseumi avastamist liikusime edasi Eesti Draamateatrisse, kus meid võttis vastu kirjandustoa toimetaja Kairi Kruus, kes tegi meile teatris tuuri. Nägime lavatagust, näitlejate puhketuba ja palju muud. Seejärel kogunesime Maalisaali, kus kohtusime noore näitleja Karmo Nigula ja dramaturg Mehis Pihlaga. Nad jutustasid meile, kuidas nad teatrisse jõudsid, milline on teatriinimeste argipäev.

Õppekäik oli väga hariv ning põnev. Kindlasti soovitan kõigil filmihuvilistel külastada Filmimuuseumit ja vaadata ära mõni etendus Eesti Draamateatris.

Maria-Helene Sternhof
10.b klassi õpilane

Fotode autor on Aleksandr Petrov.

Jõhvi Gümnaasium on üks Eesti kosmosekoolide võrgustiku koolidest

2018/2019. õppeaastast lööb Jõhvi Gümnaasium kaasa Eesti kosmosekoolide võrgustiku programmis.

Meie koolist osalevad projektis 10. klassi õpilased, kes tutvustavad oma tegemisi ning ennast järgnevalt:
„Kosmoseprogramm on hea võimalus õppida uusi asju nii stratosfääri kui ka IT kohta. Programmis osalemisega õpime tundma, kuidas programmeerida ning ka seda, mida on vaja teha selleks, et saata meie poolt programmeeritud arvuti stratosfääri, mis hakkab seal koguma informatsiooni erinevate andurite abil. Jõhvi Gümnaasiumi kosmoseprogrammi tiimi kuuluvad järgnevad õpilased: Roland Raidma, Erich Pullerits, Karl Johannes Rattasepp ja Henri Lemmats. Õpilaste juhendajaks on õpetaja Airika Andruse. Meie eesmärkideks on õppida uusi asju, viia edukalt läbi lennud stratosfääri ja võib-olla teha 11. klassis selle kosmoseprogrammi kohta praktiline töö.“

Kes me oleme ja millega tegeleme?
Kosmosekoolide võrgustik on haridusmaailma SpaceX. Meie silmapaistvaim siht ei ole heeliumpalle stratosfääri lennutada. Me teeme nende lendude käigus ühiselt andmeside, atmosfääri ja kaugseire õpilasteadust. Meie tegevuste baasiks on järjepidev koolitumine ning koostöö Eesti kosmosevaldkonna parimate teadlastega. Võrgustiku eesmärk on anda koolidele kokkupuude kõrgtehnoloogiliste teadusharudega ning tegutseda rahvusvahelistel võistlustel ja uurimistööde konkurssidel ESA liikmesriigi vääriliselt. (kosmosekoolid.ee, 2019)
Täpsemalt saab Kosmosekoolide Võrgustiku kohta infot veel kosmosekoolid.ee

Toimunud on :
13. - 14. detsember – kosmosekoolide võrgustiku 1. koolitus;

22. veebruar – kosmosekoolide võrgustiku 2. koolitus;

10. mai – kosmosekoolide võrgustiku 3. koolitus, TÜ Tõravere observatoorium.

Osaleme ja ootame kõiki huvilisi kaasa lööma järgneval üritusel:

26. mai – Eesti kosmosekoolide festival (avalik üritus), Väätsa Põhikool, Järvamaa

Õpetaja Airika Andruse

Plakati allikas: kosmosekoolid.ee

Want your school to be the top-listed School/college in Jõhvi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Kooli tutvustus
Jõhvi Gümnaasiumi meestepäev 18.11.2016

Location

Telephone

Address


Hariduse 5B
Jõhvi
41534

Opening Hours

Monday 08:00 - 19:00
Tuesday 08:00 - 19:00
Wednesday 08:00 - 19:00
Thursday 08:00 - 19:00
Friday 08:00 - 18:00
Other Jõhvi schools & colleges (show all)
ETTEVÕTLIK KOOL ETTEVÕTLIK KOOL
Keskväljak 4
Jõhvi, 41537

Sinu arvamus on alati teretulnud - ära karda kommenteerida! Samuti võib siia postitada kõike harivat, huvitavat ja inspireerivat, mis on seotud haridusvaldkonnaga. :)

Jõhvi Vene Põhikool Jõhvi Vene Põhikool
Narva Maantee 16
Jõhvi

Жизнь и деятельность Йыхвиской Русской Основной Школы

Mermali Loovuse Kool Mermali Loovuse Kool
Keskväljak 4
Jõhvi, 41501

Tõnis Mägi Autokool Tõnis Mägi Autokool
Rakvere 14
Jõhvi

Pakume Teile ajakohast A-, B-, C, CE- ja D- kategooria juhtide koolitust, Teie soove ja ettepanekuid arvestades.

Eterna Koolituskeskus OÜ Eterna Koolituskeskus OÜ
Uus 2
Jõhvi, 41533

Eterna Koolituskeskus OÜ on õppekeskus, mis korraldab koolitusi lastele ja täiskasvanutele.

Promenaad Keskväljak 7 Promenaad Keskväljak 7
Keskväljak 7
Jõhvi, 41536

Promenaadi koolitusruum Päevarent 60€ /8h Tunnirent 10€ /1h Pikemateks koolitusteks küsi hinnapakkumist! EST 56944902 RUS 5566 4975

Ontika Koolituskeskus Ontika Koolituskeskus
Pargi 40
Jõhvi, 41537

Ontika Koolituskeskus

Kersti Võlu Koolituskeskus Kersti Võlu Koolituskeskus
Kooli 7
Jõhvi, 41533

Koolitused Jõhvis ja ka suuremates Eesti linnades: Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Narvas.

Rõõmukool Rõõmukool
Kooli 2
Jõhvi, 41534

Lapse-Vanema Rõõmukool on koht, kus lapsed arenevad mängides, lapsevanema toel! Tulemus - õpivad koos mängima ja tunnevad sellest rõõmu!

Jõhvi Gümnaasiumi Õpilasesindus Jõhvi Gümnaasiumi Õpilasesindus
Hariduse 5
Jõhvi, 41534

Õpilasesindusse kuuluvad õpilased, kelle eesmärgiks on esindada oma kooli.