Järvakandi Lasteaed Pesamuna

30.mail kâisid lasteaias tutipeolised-9 klassi ôpilased.
Nad olid nii armsad ja toredad ning abivalmid,et kaevasid meie koolieelikute óhtuseks lópupeoks puule istutusaugu.
Suur tânu!Head pôrumist eksamitel😉

Tâna kâisid lasteaias koolieelikutel kúlas Jârvakandi Kooli 8 klassi ópilased koos ópetaja Piretiga,et tutvust luua.
8 klass vótab septembris need samad lapsed vastu kooliperre.
Kaasas isevalmistatud tort ja sôrmenukud ning súletãis óhupalle😊
Koos mângiti,lustiti ja kook maitses imehâsti😋

Kas meie lasteaia isad oleksid valmis
ka meie lastele midagi sarnast meisterdama?
See idee on juba mônda aega móne ópetaja peas mólkunud😊

Úhe Tallinna lasteaia tublide isade pildid nâidiseks
https://www.facebook.com/groups/324672547603822/permalink/2803663276371391/

Kes nóus,palun anna mârku,kutsu sóber kaasa ja loome úhiselt lastele toreda mãngimisvôimaluse😊

Ja jâtkub veel...

Pildiseeria jãtkub....

Meie lasteaial on tore traditsioon,kevadeti toimub koolieelikute óppekâik Jârvakandi klaasimuuseumisse. Lapsed saavad teadmisi klaasitootmisest,selle ajaloost,muuhulgas ka sellest,kuidas see tööstusharu Jãrvakandis alguse sai ning nâevad vanu tööriistu, seadmeid ja erinevaid tolleaegseid tooteid. Muuseumitunnis räãgib Kúlli,kuidas ikkagi seda ôrna,lãbipaistvat,vahel ka vârvilist, materjali valmistatakse.
Kóik saavad ka loomulikult ise jãrgi proovida,kuidas praktikas klaasipuhumine toimub,seda Eero Vaikre juhendamisel, abiks on ka Kaja Vaikre.Lôpptulemuseks valmib igal puhujal imeliselt kaunis luik😊

Meie laste perede poolt meisterdatud pesakastides kãib vilgas elu😊ka pojad sees😊
Projekti "100 linnumaja Kehtna valda" rõõmustab meid jãtkuvalt😊

Vanema rûhma emadepâeva óhtupoolik

[05/14/19]   Järvakandi lasteaed Pesamuna kuulutab välja konkursi rühmaõpetaja 1,0 ametikoha täitmiseks.

Koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded: kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid.

Kandidaadile esitatavad nõuded: vastavus kvalifikatsiooninõuetele, tahe töötada lastega, heal tasemel suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, arvutioskus, avatus uuendustele, oskus pakkuda lastele turvalist, hoolivat lapsekeskset arengukeskkonda.

Pakume: paindlikku tööaega, puhkust suvel (42 kalendripäeva), vaheldusrikast, mängulist ja vastutusrikast tööd, võimalust enesetäienduseks, toredat kollektiivi, ilusat sise-ja väliskeskkonda.

Kandideerimistähtaeg: 10.06.2019
Tööle asumine: september 2019

Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata e-posti aadressil: [email protected] või
Pargi 3, Järvakandi 79101, Järvakandi Lasteaed Pesamuna.
Info telefonil: 53 44 08 04

Noorema rúhma emadepâeva
úritus

Vanema rúhma animatsioon emadepâevaks
Juhendaja:ópetaja Moonika

Ettevalmistused animatsiooni tegemiseks

Sôim tãhistas saabuvat emadepâeva😊

Koolieelikud Kehtnas,
Raplamaa Tervist Edendavate Lasteaedade rongkãigul ja olúmpiamãngudel

Vanem rûhm kúlas ôpetaja abi Liisil
Uuriti,puuriti,vaadeldi,
uudistati,roniti,otsiti,leiti,nãhti...kogeti palju huvitavat!
Isegi lóunatati vârskes óhus😊

Tervisenâdala joogahommik
koos liikumisópetaja Liisiga

Tervisenãdalal toimus ka traditsiooniline Jûriööjooks
Sôimekad "tôrvikutega"askeldamas

Meie tublid rehitsejad😊

Tervisenâdala kolmas pâev:smuuti valmistamine ja liikumine ôues

Tervisenâdala teine pâev:esmaabi ôppimine koos Sandraga Raplamaa Punasest Ristist

Aitãh Sulle Treks ja Aliis😊

Meie tervisenãdal algas koos Treksiga ja tema omaniku Aliisiga,kes ôpetasid,kuidas igaûks saab ise oma môtteid juhtida ja ikka positiivsuse suunas😊

Meie lasteaia sûnnipâevakontsert😊

[04/15/19]   Hea lapsevanem

Palun leia 5 minutit ja tâida rahulolukûsitlus,mis on saadetud Teie meilile.
Iga vastus on vãga oodatud,vaid nii saame oma tööle tagasisidet ning teha parendusi!

Tänud ette!

Tulevased kunstnikud proovivad ametit😊

lasteaedpesamuna.kehtna.ee

Pealeht

Hea lapsevanem

Alustame rühmade komplekteerimist uueks 2019/2020 õppeaastaks.

Kui soovid oma lapsele/lastele uueks õppeaastaks lasteaiakohta,siis:
* täida sellekohane avaldus, mis on leitav lasteaia kodulehel aadressil: www.lasteaedpesamuna.kehtna.ee.
* allkirjasta avaldus digitaalselt ning saada meiliaadressile
[email protected]

Avaldust on võimalik tulla tegema ka lasteaeda, selleks palun ette helistada,
tel nr. 48 77 732 või 53 44 08 04.

lasteaedpesamuna.kehtna.ee

Teatripâev sôimerúhmas😊

Emakeelepãev-moodustasime ilusaid sónu,lugesime luuletusi,etendasime etűůde,mãngisime😊

[03/04/19]   Jãrvakandi lasteaias kãiv 6a laps vajab ajutiselt (kuni 17.aprillini)tugiisikut.Tugiisiku roll on abistada last kóikides,ôpetaja juhendatavates, tegevustes ja igapãevatoimingutes.Tööaeg kella 8.00-13.00-ni. Töölepingu sôlmib Kehtna Vallavalitsus.
Huvi ja tãiendavate kúsimuste korral palun vôta ûhendust telefonil 53 44 08 04 vôi e-posti teel:[email protected]

[03/04/19]   Järvakandi lasteaed Pesamuna pakub tööd pesumasinistile, koormusega 0,25 ametikohta, tööle asumine esimesel võimalusel või alates 01.04.2019. Töögraafik paindlik.
Alates 11.07.2019 on võimalus asuda tööle 0,75 ametikohaga (pesupesemine+ koristamine).
Juhul, kui pakkumine tekitas huvi, palun võta ühendust telefonil 53 44 08 04 või e-postil: [email protected]

Vanema rûhma kunstitegevus
Teema:presidendi portree
Ópetaja/juhendaja:Moonika

Veel toredaid pilte Päästeametist

Ôppekãik Päästeametisse
Lapsed said teadmisi tuleohutusest,päästjate elukutsest,tööst,masinapargist ja kóigest sellega seonduvast

Sôbrapãeva mãngupidu

Toredat sõbrapãeva😍

112 on Euroopas ühtne hädaabinumber. Selle numbri teadvustamiseks kutsus Häirekeskus kõiki tegema numbri 112 lumest või lumele.

Kúlalisetendus koolilaste nâiteringilt, Rea Uueni juhendamisel

Tâna kâis meie "liitrûhm",noorem+vanem, Jârvakandi klaasimuuseumis

[01/03/19]   Järvakandi lasteaed Pesamuna pakub tööd õpetaja abile (1,0 asendaja lapsepuhkuse ajaks).
Tööle asumine 25.jaanuar 2019.

Töö kirjeldus:
Õpetaja abi tööks on õpetaja abistamine õppe-ja kasvatustöö läbiviimisel (toas ja õues), rühmaruumide koristamine, toidu serveerimine ja sööginõude korras hoidmine, voodipesude vahetamine, laste abistamine riietumisel ja muudel toimingutel jne.

Nõudmised kandidaadile:
Keskharidus, kohusetundlikkus, sõbralikkus, abivalmidus, tahe töötada väikelastega ning meeskonnatöö oskus.

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri saata hiljemalt 18.jaanuariks 2019
[email protected]
Täiendav info telefonil 5115927

Oli emotsiooniderohke pãev
Alici juubel
Head aega Maile
Saabuvad jôulupùhad

Meil kãis kûlas koolilaste nãitetrupp Rea Uueni juhendamisel.
Vaatasime nãidendit "Jänesepoiss jôuluvanaks"

Kôik on valmis jõululôunaks

Óues saab ka tantsida

Want your school to be the top-listed School/college in Järvakandi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Category

Address


Pargi 3
Järvakandi
79101
Other Järvakandi schools & colleges (show all)
Järvakandi Kool Järvakandi Kool
Nõlva 16
Järvakandi, 79101

Järvakandi Kooli/Gümnaasiumi/Keskkooli vilistlased Järvakandi Kooli/Gümnaasiumi/Keskkooli vilistlased
Nõlva 16
Järvakandi, 79101

Sündis mõte siia kokku kutsuda Järvakandi keskkooli/gümnaasiumi praegused ning tulevased vilistlased :)

Järvakandi Avatud Noortekeskus Järvakandi Avatud Noortekeskus
Tallinna Mnt. 19
Järvakandi, 79101

Keskus, mis on mõeldud noortele, kooli- ja koduvälise aja kasulikuks ja harivaks sisustamiseks, seadmata neile selleks eeltingimusi.

MTÜ Klaasipealinna töötoad MTÜ Klaasipealinna töötoad
Pargi 1, Järvakandi
Järvakandi, 79101

klaasikunsti ja käsitöö kaudu kodukanti arendav ühendus