Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut

Avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis arendab restoratiivse õiguse põhimõtetest lähtuvalt kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teooriat ja praktikat.

Täna oli meil suurepärane võimalus kuulda Helgi Hilbornilt, millised on ohud ja võimalused suhtlemisel nii laste, kinnipeetavate kui ka kolleegidega :) tähistasime ka oma Natalja sünnipäeva, sõime torti ja suppi ja arutasime maailma asju. Homme lõpetame oma sügisese koolituse ning kõige värskemad huvilised alustavad tööd vanglast vabanejate tugiisikutena. Meil on teist kõigist nii suur rõõm!! AITÄH!

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut's cover photo

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut

Eelmine nädal oli tihe, jõudsime nii Prison Fellowshipi konverentsil uute ja vanade sõpradega Albaanias aega veeta kui ka täiesti värskete vanglatugiisikute grupi koolitusteed alustada. Loodame, et 25 aastat PFI ridades on alles algus ja esimene koolituspäev oli see kõige raskem :) Kõik on uus, käes oktoobrikuu. Aitäh kõigile, kes meie tegemistele kaasa aitavad ja kaasa elavad! IKKA JA ALATI Turvalise Eesti Eest (L)!

Konverentsil osalemisele aitas kaasa KÜSKi reisitoetus, tugiisikuid koolitada Euroopa Sotsiaalfond, aitäh!

Eva on jõudnud vihmasest Eestist kuuma Albaaniasse, Euroopa ja Kesk-Aasia Prison Fellowshipi foorumile, kus kohtuvad seekord 20 riigi esindajad, et jagada kogemusi oma tööst kinnipeetavate ja nende lähedastega. Esimeseks ülesandeks oli mõelda välja üks sõna, millega oma riigi PF iseloomustada, mitte läbi lillede, aga looduse ja teiste kaaslastega koos.
Osalemisele aitas kaasa KÜSKi reisitoetus, mille kohta saab lugeda täpsemalt kodulehelt https://www.kysk.ee/reisitoetused Aitäh!

Täna toimus Harkujärvel jälle üks vanglatugiisikute kovisioon, arutasime juhtumeid ja tegime lühiülevaate seksuaalkurjategijatega tehtavast tööst Tartu Vanglas. Oktoobris alustame juba uute tugiisikute koolitamisega. Aitäh kõigile osalejatele!

Alustame oktoobris uute tugiisikute koolitamist vanglast vabanejatele! Kui sina või su tuttav võiks olla sobiv inimene (vastutustundlik, teemast huvitatud, empaatiavõimeline), on viimane võimalus osa saada! Töö on tasustatud, koolitus tasuta, mis saaks veel parem olla? :) Kirjuta [email protected] ja saad kogu lisainfo maailmas! Ilusat sügist!

Äsja lõppes järjekordne vanglatugiisikute kovisioon. Täna pakkisime seljakotti vabanejate tarbeks ja arutasime maailma asju. Oli ilus, kohtume jälle septembris! Pilti ja vorsti tegi Tallinna koordinaator Fea, mõttejõuga aitasid kõik, aitäh! :)

naistetugi.ee

Kampaania #meieajakangelane julgustab vägivaldses suhtes olijaid abi küsima

Pöörame tähelepanu oma lähedastele ja teeme nii, et keegi ei tunneks, et vägivald on kuidagi õigustatav. Julgustame vajadusel abi küsima ja pakume seda ise, sest vahel on paluda palju raskem kui anda!
PS: ei ole pere siseasi, turvalise ühiskonna loomine KÕIGI jaoks on meie ühine vastutuse võtmise koht!
#meieajakangelane

naistetugi.ee Tänasest algas kodanikualgatusena sündinud kampaania #meieajakangelane, mille eesmärk on anda perevägivalla ohvritele jõudu ja julgust abi küsida. Kampaaniaga soovitakse tõsta inimeste teadlikkust lähisuhtevägivallast, et abivajajaid ümbritseks mõistmine ja toetus. Kampaaniat korraldavad ...

Täna käis meil külas STEP-programm Janne ja Tatjana näol, kes rääkisid tugiisikutele, kuidas noored seadusega pahuksis inimesed kõige kiiremini ja tõhusamalt rajale tagasi aidata. Pärast sai grillida ka:) aitäh kõigile osalejatele, varsti näeme!!!

kuuuurija.postimees.ee

Järelvaadatav «Kuuuurija»: Miks ei austa Tallinna Vangla laste õiguseid?

Vahistatute õigusest olla lapsevanem

https://kuuuurija.postimees.ee/6682573/jarelvaadatav-kuuuurija-miks-ei-austa-tallinna-vangla-laste-oiguseid?_ga=2.221682783.619646367.1557819857-524601922.1539366920

kuuuurija.postimees.ee Tänases saates rääkisid eeluurimise all olevate kinnipeetavate naised sellest, kuidas Tallinna Vangla ei lase trellide taga olevaid inimesi oma lastega füüsiliselt kokku. vangid kaebasid Tallina Vangla kohtusse ja said osalise võidu. Vaata täpsemalt siit:

Täna koolitas meie tugiisikuid Asta Vaks vanglates läbiviidavate programmide teemal. Sai kuulata, rääkida ja liikuda. Aitäh!!

Kriminoloog

Päevalehes ilmus täna artikkel vanglate sisekliima uuringust, oma nägemust jagasid ka Eva ja Rocky.

Uuring ise on kättesaadaval siin: https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/vanglate-sisekliima-uuring-sugis-2018

Vanglateenistuse jaoks polnud kinnipeetavate tänamatus uudiseks.

Eva käis eelmisel nädalal Brüsselis vaatamas, kas ja kuidas saaks karistussüsteemi tõhusamaks ja inimlikumaks muuta ajal, mil selgelt näeme, et vana viis enam ei tööta. RESCALED liikumise eesmärgiks on ühel päeval kaotada vanglad ja vangid ja nende asemele luua MAJAD, milles oleks oluliselt vähem INIMESI ja oluliselt rohkem individuaalset lähenemist. Luua kogukonnatunnet, vastutustunnet ja kohusetunnet päriselt kogukonna keskel. Mõistagi ei toimu see üleöö, aga alustada võime küll juba homme. Kas või sõna levitades ja ideid põrgatades!
Seekord oli kohal üle 150 inimese 6 eri riigist, nende hulgas ka 3 eestlast :) Ettepanekud ja kokkuvõtted töörühmade tulemustest esitati järgmisel päeval ka Euroopa Parlamendile. Liikumise kohta saab rohkem infot www.rescaled.net.
Turvalise Maailma Eest!

Täna toimus taas vanglatugiisikute kovisioon, Arvi Raid ja Mart tegid superettekande Lootuse Küla tööst, kohal olid ka Päästearmee ja Käpp ja Käsi esindajad. Lisaks saabus lapsehoidu ligi 10tonni liiva ja sai peetud uute tegevuste planeerimiskoosolek. Oli ilus ja tegus päev! Aitäh!

Suur au on olla tänulik naistele, kes olid valmis oma hääle ja looga osalema eelmise aasta veidi teistmoodi Inglipuu projektis, millest sündis Kristiina Davidjantsi eestvedamisel ka film sarjas Eesti lood.
Kohtumiste käigus rääkisime sellest, mida tähendab olla naine, kes on vanglas ning ema, kelle lapsed ei kasva tema juures. Vestlused olid tõeliselt inspireerivad ja ühendavad kõigi osapoolte jaoks. Iga ema luges oma lapsele linti ka muinasjutu, mille enne jõule tema lähedasteni toimetasime.
Täname sind, Härmo Saarm, et muutsid meie muinasjutud kõlavamaks ja selgemaks! Aitäh, Kristiina ja Maagiline Masin, et hoolimata kõigist takistustest projektiga lõpuni läksite! Täname ka Tallinna Vangla töötajaid meie vastuvõtmise eest!

Filmi Emade päev on võimalik näha 16.03 22:30 ETV2-s.

vikerraadio.err.ee

Ööülikool. Kait Sinisalu "Lähisuhte vägivallast" | Vikerraadio | ERR

Naabripere kaklus pole nende omavaheline asi, märkame ja hoolime!
https://www2.politsei.ee/et/nouanded/lahisuhtevagivald/

vikerraadio.err.ee "On kurjust päikese all." "Kui hing on väga haige." "Kuidas edasi, kui üldse?"

riigikogu.ee

Eelnõu - Riigikogu

Kui Keili aastal 2007 Avo eluaegsete kinnipeetavatega kohtuma kutsus, tuli neil silmitsi seista kahtlustavate ja ärritunud meestega. Meestega, kellel oli miljon küsimust, millele keegi ei olnud võtnud vaevaks vastuseid otsida. Küsimustega, millele üks inimene ei olegi ühe korraga võimeline vastama. Küsimused erinevatest valdkondadest ning erineva suunitlusega, erinevatest soovidest ja vajadustest tulenevate inimeseksolemise küsimustega. Kuna vastamata ei saanud jätta, sündiski projekt Elu küsimused ehk Tähtsad küsimused, mille käigus erinevate erialade esindajad käisid korduvalt vanglas eluaegsete kinnipeetavatega kohtumas ning ühiselt vastuseid otsimas. Projekt lõppes 2008.aastal konverentsiga, mille järel BKI nimel anti üle ettepanekud alandada eluaegse vangistuse puhul esmase vabanemisvõimaluse määra senise 30 asemel 25 aastale ning võimaldada ka eluaegsete kinnipeetavate paigutamine avavanglasse. Dokument on leitav raamatus Eluaegne vangistus.

Täna saame rõõmuga jagada, et eelnõu läbis edukalt kolmanda lugemise ning eluaegsed kinnipeetavad on 23 karistusaasta järel oodatud avavanglasse ning veel enam, ühiskonda tagasi. Veidi varem kui enne võimalik oleks olnud. Ainult tänu!!

riigikogu.ee Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, kuhu kuulub 101 liiget. Rahvas valib Riigikogu neljaks aastaks. Riigikogu tähtsaimad ülesanded on võtta vastu seadusi ja otsuseid, teha parlamentaarset kontrolli ja arendada välissuhtlust.

kriminaalpoliitika.ee

Tugiteenus vanglast vabanejale | Kriminaalpoliitika

Suur rõõm on teatada, et BKI osutus ka sel perioodil (2019-2022) valituks pakkuma tugiisikuteenust vanglast vabanejatele! Euroopa Sotsiaalfondi kaudu rahastatav teenus on osalejale vabatahtlik ja tasuta, tugiisikule tasutatud ja väljakutseid pakkuv. Täname kõiki seniseid tugiisikuid ja ootame ka uusi inimesi meie ringi, hoiame ühendust, hoiame üksteist!

Täpsem info https://www.kriminaalpoliitika.ee/et/teemalehed/tugiteenus-vanglast-vabanejale või kirjuta Evale.

kriminaalpoliitika.ee Tugiisikuteenuse eesmärk on pakkuda vanglast vabanejale tuge ühiskonda integreerumisel. Tugiisiku olemasolu muudab naasmise vabadusse sujuvamaks ning turvalisemaks. Kontakt tugiisiku ja kinnipeetava vahel luuakse enne vanglast vabanemist ning see jätkub vabanemise järgselt. Vanglas keskendutakse...

pealinn.ee

VANGIST HEATEGIJAKS: Tunnen kodutute aitamisest rõõmu nagu laps,

Muutused on võimalikud, aga tugi on vajalik! Põhjalik intervjuu Sander Kukkega, kes pärast ise karistuse kandmist leidis oma kutsumuse teiste toetamise näol. Imelised inimesed on igal pool meie ümber, hoiame silmad lahti! http://www.pealinn.ee/tagid/koik/vangist-heategijaks-tunnen-kodutute-aitamisest-roomu-nagu-laps-n235589

pealinn.ee "Oleks mulle keegi kaks aastat tagasi öelnud, et hakkan kodutuid toitma ja abivajajatele riideid sorteerima, oleksin ma öelnud talle, et ta on soe

Täna toimus selle aasta esimene vanglatugiisikute kohtumine. Oli suur rõõm näha vanu tugiisikuid ja tervitada uusi inimesi. Meie ring on seda tugevam, mida erinevamad me oleme, töö seda parem, mida sarnasemad on arusaamad, miks seda teeme. Aitäh kõigile!

Kolmapäeval võtsime korraks aja maha ja saime kokku. Tunnustasime tublisid tegijaid. Ilusat jõuluaega! Turvalise Eesti Eest!

[12/21/18]   Hea meel on teatada, et Hasartmängumaksu Nõukogu toetab meie tegevust ka aastal 2019 ja saame jätkata tööd sõltlastega ja nende peredega. Oleme tänulikud usalduse eest! Turvalise Eesti Eest!

Täna toimus Radisson Blu Hotel Olümpias Tallinna Haridustöötajate Ametiühingu Liidu konverents teemal: Mis meist saab?. Koolitaja Keili Kollamaa-Rander tegi ettekande: "Kas Eesti õpetaja ongi viimne reliikvia?". Peale ettekannet toimus poliitikute debatt teemal: "Kuhu lähed, Eesti haridus?".

Eile tunnustati vaikse lumesaju taustal Justiitsministeeriumis erinevaid organisatsioone ning inimesi, kes töötavad igapäevaselt selle nimel, et vanglast vabanejate teekond ühiskonda oleks veidigi lihtsam.
Täname BKI poolt KÕIKI tugiisikuid, kes on KUNAGI seda tööd teinud! Täname ka neid, kes on mõelnud seda teha, aga valinud teise tee. Täname ka neid, kes suunavad, abistavad ja märkavad! See rõõm, mida eile koos olles tundsime oli tõeline kingitus ja tõestus sellest, et teeme olulist tööd ja kuigi eri Eesti paigus ja vahel ka eri lippude all, siiski ühe eesmärgi nimel. AITÄH!!!

delfi.ee

Vanglast vabaneja tugiisik: ametnikule sa ei saa õhtul kell üksteist helistada

Täna said nii mõnedki vanglatööd tegevad inimesed tunnustatud, sellest on suur rõõm! Veel suurem rõõm on tugiisikutest endist, kes on suurepärased! Aitäh-aitäh-aitäh!!!!

delfi.ee Lisaks neile, kes said otsustusvõimeliste tegude eest justiitsminister Urmas Reinsalult täna kodanikujulguse aumärgi, tunnustati esmakordselt nii kõrgel tasemel ka vanglast vabanenute tugiisikuid.

[10/30/18]   Pöördumine Vabariigi Valitsusele
26.10.2018

Jälgime murega vägivallategusid ühiskonnas, mille ennetamisele ja millele tõhusamate reageerimisvõimaluste loomisele tuleb suunata senisest oluliselt rohkem tähelepanu. Tegu pole ainult õigusrikkumistega, mille toimepanijad tuleb leida ja ära menetleda, vaid tagada tuleb, et sellises rünnakus kannatanu saaks vajalikku abi ning et toimepanijat suunataks võtma vastutust ennekõike kannatanu ees.
Ohvrisõbraliku ja mõjusa poliitika kujundamisel tuleks valitsusel lähtuda järgmistest punktidest:

Integreerida taastava õiguse põhimõtted süüteo- ja karistusõigusesse ning kujundada õigussüsteemi asutuste tööpraktikat nii, et õigusrikkumisele lahenduse otsimisel oleks kaasatud optimaalne ring sellega puutumust omavaid isikuid ning et kannatanu ees vastutuse võtmise, teo tagajärgede hüvitamise ja heastamise toetamine oleks esmase tähtsusega.
Tagada ohvritele kättesaadav, ohvrite vajadusi mõistev ning erikohtlemist pakkuv esmane õigusnõustamine. Spetsialiseerunud õigusabi pakkuda gruppidele, kes ise abi sageli ei otsi, kuid kelle vajadused on erilist laadi, nagu näiteks alaealised kannatanud või seksuaalvägivalla ohvrid.
Luua sarnaselt elatisabifondiga süsteem olukorraks, kus kannatanu on saanud kuriteo tagajärjel kahju ning kus teo toimepanija ei suuda või ei saa kahjusid hüvitada. Karistust kandvatele süüdimõistetutele luua senisest enam töövõimalusi, mis võimaldaks neil kohustusi kannatanute ees täita; samuti peavad selle toetamiseks karistussüsteemis kättesaadavad olema senisest tõhusamad ravi- ja rehabilitatsioonivõimalused.
Et vähendada trauma pikaajalist mõju ning ennetada töövõime kaotust jms probleeme tuleks laiendada psühholoogilise toe kättesaadavust vajaduspõhisena ka süüteo kaudsetele ohvritele ja tunnistajatele ning teo toimepanija lähedastele. Psühholoogilise abi maht kannatanule peab raskete traumade korral olema senisest suurem.
Nimetada kriminaalmenetluses eksitava nimega lepitusmenetlus ümber vahendusmenetluseks ning muuta selle reegleid paindlikumaks ning laiemat ringi õigusrikkumise osapooli kaasavamaks. Võimaldada vahendust kasutada ka menetluse eel ja ajal, nagu paljudes teistes Euroopa riikides.
Muuta süüdimõistetutele määratava sundraha süsteemi nii, et selle eesmärgid ja kasutamise viisid oleks arusaadavad kõigile osapooltele. Samuti tuleks tagada, et:
selle suurus vastaks Eesti elatustasemele ning süüdimõistetute võimele seda tasuda (sundraha on Eestis enam kui 10-20 korda suurem kui näiteks Inglismaal, Soomes või Rootsis),
kannatanute hüvanguks määratud kohustust täidaks senisest enamad süüdimõistetud.
Ülaltoodud vajaduste rahastamiseks kasutada rahalisi vahendeid, mis laekuvad riigi tuludesse kriminaaltulu konfiskeerimisest, süüdimõistetute sundrahast ning kahtlustatavatele oportuniteediga määratavatest rahalistest kohustustest.

Allakirjutanud organisatsioonid:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik (Avo Üprus)
MTÜ Eluliin (Eda Mölder)
Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut (Keili Kollamaa-Rander)
MTÜ Ohvriabi (Gähtlin Leppänen)
Ühiskonnatöö Sihtasutus (Avo Üprus)

arhiiv.err.ee

Pealtnägija: 28 | ERR | Digihoidla

Meenutusi 2000 aasta vangla näljastreigist :)
https://arhiiv.err.ee/vaata/155993?fbclid=IwAR0jeU32rszay8JoM1ST45B07AUFPUaaryez3udJ9YDQjGL7Ov-YCaxit-I

arhiiv.err.ee Avalik-õigusliku ringhäälingu kodulehekülg

Eluaegsete vangide teemaline konverents 10 aastat tagasi 16.10.08

16.10.2008

16.10.2008

Oh inglipuu, oh inglipuu, kui kaunid on Su oksad!

Täna loeme lõpetatuks selleaastase Inglipuu projekti! Jätkasime muinasjuttude jutustamist ja lugude rääkimist. Meie grupis oli seekord 6 ema, kes kõik lugesid linti omavalitud muinasjutu isikliku sõnumiga, mille panime mp3 pleierile ja saatsime nende lastele kingituseks. Lindistamisele eelnes ja järgnes paaritunnine vestlusring, mille käigus lahkasime emaduse, naiseksolemise, vangistuse ja muid elulisi teemasid. Olid väga väärtuslikud jutuajamised kõigi osapoolte jaoks. Kogu protsessist sünnib ka film, mida saab näha juba kevadel! Hoiame ühendust!

Ka sel aastal korraldasime Inglipuu projekti ja veel võimsamalt kui varem! Kui eelnevalt oleme peresidemete tugevdamiseks meisterdanud kingitusi talgikivist või lugenud muinasjutte linti ja saatnud neid lastele, siis seekord läksime veel sügavamale. Nimelt lisasime väärtuslikud vestlusringid mõlema päeva algusesse ja lõppu, et anda naistele võimalus rääkida oma lugusid ja avada ka vangistuse erinevaid tahke. Kogu protsessist sünnib Kristiina Davidjantsi vedamisel Eesti Lugude sarja raames ka film, mis annab ehk aimu, mis siis tegelikult toimus ja miks. Hoiame ühendusi ja üksteist!

Täna loeme lõpetatuks selleaastase Inglipuu projekti! Jätkasime muinasjuttude jutustamist ja lugude rääkimist. Meie grupis oli seekord 6 ema, kes kõik lugesid linti omavalitud muinasjutu isikliku sõnumiga, mille panime mp3 pleierile ja saatsime nende lastele kingituseks. Lindistamisele eelnes ja järgnes paaritunnine vestlusring, mille käigus lahkasime emaduse, naiseksolemise, vangistuse ja muid elulisi teemasid. Olid väga väärtuslikud jutuajamised kõigi osapoolte jaoks. Kogu protsessist sünnib ka film, mida saab näha juba kevadel! Hoiame ühendust!

Want your school to be the top-listed School/college in Harkujärve?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Address


Kiriku Tee
Harkujärve
76912
Other Harkujärve schools & colleges (show all)
Harkujärve Põhikool Harkujärve Põhikool
Jaan Venteri Tee 2
Harkujärve, 76912

Harkujärve Põhikooli õpilastele, õpetajatele, lastevanematele ja vilistlastele mõeldud koduleht.