Hagudi Põhikool

Hagudi Põhikooli ametlik lehekülg.

Politsei- ja Piirivalveamet

Hagudi Põhikool soovitab lastel puhata, viibida palju õues üksi või oma perekonna liikmete seltsis, püsida kodus ja hoida enda ning teiste tervist. Kohume uuesti puhanuna virtuaalselt esmaspäeval 27. aprillil 2020

Koolivaheaeg on hea võimalus oma mõtteid tuulutada, õppimisest puhata ning oma perega mõnusasti aega veeta.

Mis aga teha selleks, et igavus ei hakkaks tublisti kodus püsides kimbutama?

Tänasest reedeni pakume välja igasse päeva kaks vahvat ideed, mida üksi, koos sõpradega üle veebi või ühes perega teha - üks ülesanne on mõeldud pere suurematele, teine väiksematele liikmetele.

Kui tahad osaleda auhinnamängus:
* tee kogu nädala jooksul oma tegemistest vähemalt kolm fotot
* pane neist kokku üks pilt
* kirjuta juurde hea sõnum, mida tahad teistega jagada ning
*saada see meile postkasti.

Mõnusat koolivaheaega ning pea meeles, et ükskõik, mida ette võtad, järgi eriolukorra reegleid:
* püsi võimalikult palju kodus,
* õues liigu kas oma pere või ühe sõbraga,
* hoia teistega pikivahet 2 meetrit ning
* jälgi, et sa ei satu kusagile, kus on suurem seltskond.

#püsikodus #koostöösloometurvalisust #kaksinimestkaksmeetrit

Haridus- ja Teadusministeerium

Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

Kooliaasta lõpetamisest:

➡Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Lapsi võib kooli lubada ainult siis, kui see on nende jaoks ohutu.
Enne seda peab olema ühiskonnale ekspertidelt antud tõenduspõhine sõnum, et olukord riigis võimaldab seda teha.

➡Kui tingimused seda võimaldavad, siis:
☑koolides jätkub õppetöö ainult distantsõppe vormis 15. maini;
☑pärast 15. maid ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna;
☑pärast 15. maid on kontaktõpe individuaalne või kuni kümneliikmelistes rühmades, see ei välista distantsõppe jätkumist, kui selleks on vajadus.
☑pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab:
- hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös;
- vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud;
- korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide lahendamine);
- viia läbi arenguvestlusi;
- teha kokkuvõtteid õppeaastast;
- teha ettevalmistusi eksamiteks.

➡Pärast 15. maid on koolides toimuv kontaktõpe pigem erandlik ja eelkõige mõeldud:
☑12. klassi lõpetajatele;
☑9. klassi lõpetajatele, kel vaja teha katsed gümnaasiumisse astumiseks;
☑lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi.

➡Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jne).

Kallid lapsed ja nende õpetajatest lapsevanemad! Hagudi Põhikooli õpetajad ja töötajad soovivad teile ilusaid naerusuiseid kevadpühi. Puhake ja koguge jõudu uueks algavaks aprilli nädalaks. Kohe kohe algab oodatud kevadvaheaeg. Hoidke tervist, ennast ja lähedasi!

Haridus- ja Teadusministeerium

Valitsus toetab plaani, et juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, siis pärast 15. maid taastatakse koolides õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe.

Lisaks otsustati tänavu ära jätta põhikooli lõpueksamid ning gümnaasiumi lõpetajad peavad tegema kaks riigieksamit.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles https://bit.ly/2RpIeI3 või vene keeles https://bit.ly/2UTpp27

Head vanemad! Palun suunake oma lapsed õue jalutama ja kevadist õhku hingama. Rääkige oma lastele, et poes käimine, eriti kambas, ei ole eriolukorras lubatud. Hoiame oma tervist ja kaitseme vanemaid inimesi kes poes käivad. Samuti on mures oma tervise pärast poemüüjad. Postitan meeldetuletuseks reeglid ja selgitage kodus seda teemat.

youtube.com

10 nõuannet lapsevanemale kaugõppega toimetulekuks

https://www.youtube.com/watch?v=ajm3nZb8a4M&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=4

Lühivideos annab Innove peaspetsialist Kristin Veltri lapsevanematele nõu riikliku eriolukorra ajal Eesti koolides kehtiva distantsõppega toimetulekuks. Mõne...

youtube.com

10 nõuannet õpilasele distantsõppega toimetulekuks

https://www.youtube.com/watch?v=kJo3rKe5Br0&list=PL6aug3SNwW8wLHEz-YMzHJPU_K9xxbHYk&index=7

Haapsalu Põhikooli 8. klassi õpilane Hendrik Veltri annab eakaaslastele nõu, kuidas distantsõppega toime tulla. – Ära muretse, et kooliaasta eesmärgid jäävad...

Ole hea ja hääleta! Meie kooli lapsed on õnnelikud, kui see projekt võidab. Aitäh kõigile, kes on juba hääletanud. Aitäh!

Haridus- ja Teadusministeerium

Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt kohalik omavalitsus ning eraasutuste puhul pidaja.

Vältimaks nakkuse edasikandumist, tuleb lasteaedade ja –hoidude töö korraldamisel arvestada mitmete piirangutega:

• Mistahes haigusnähtudega inimest ei lubata hoonesse.
• Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust.
• Lapsevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.
• Hoones viibivate inimeste kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.
• Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte. Lasteadades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.
• Lasteaia hoones korraldatakse kõigi hoones viibijate haigusnähtude seire ja ennetusmeetmete (näiteks käte pesemine, desovahendid jms) rakendamine.
• Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.
• Lasteaia hoones haigusnähtudega inimese tuvastamisel tagatakse viivitamatult tema isolatsioon ja korraldatakse olukorra lahendamine nakkuse levikut takistavalt ning Terviseameti suunistele vastavalt.

Lasteaia juhatajal on õigus koostöös kohaliku omavalitusega oma töö ümberkorraldamisel leida optimaalne lahendus, sealhulgas ka distantsõpe vanematele vanuserühmadele. Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaiateenuse järgi.

Kohalikud omavalitsused peavad vajadusel tagama 24/7 oma haldusterritooriumil lasteaia ja -hoiu teenuse eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal (näiteks politsei, pääste, meditsiini jms) ja riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalikel töökohtadel töötavatele vanematele (näiteks kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainete tööstus, toidupood, transport jms). Sellise teenuse pakkumine tuleb korraldada võimalikult kiiresti, hiljemalt 20. märtsiks.

innove.ee

Homme toimub lapsevanematele veebiseminar eesootavast e-õppest

innove.ee Homme, 15. märtsil kell 12 saavad kõik huvilised jälgida veebiseminaril “Kuidas oma last koduõppes toetada”. Lapsevanematele annavad video vahendusel nõu Innove ja Eesti Haridustehnoloogide Liidu spetsialistid. Veebiseminar “Kuidas oma last koduõppes toetada” keskendub sellele, kuidas ...

[03/12/20]   Hea koolipere!

Õhtul (12.03.2020) teatas haridus- ja teadusminister Mailis Reps Aktuaalses kaameras, et esmaspäevast suletakse kõik Eesti koolid ja minnakse üle kaheks nädalaks distantsõppele.

Palun homme õpilastel või nende vanematel võtta kaasa koolist kõik isiklikud asjad ja õppevahendid (kehalise riided, vahetusjalanõud, õpikud ja töövihikud).

Täpsema info edasise õppekorralduse osas saadame hiljemalt esmaspäeva hommikul. Kogu infovahetus õppetöö osas toimub edaspidi ekooli kaudu.

Hagudi Põhikooli lasteaed jääb esialgu avatuks, aga palun võimalusel jätta koju ka lasteaia laps.

Olge terved ja hoitud!

Lea Vendik
Hagudi Põhikooli direktor

[03/10/20]   Hagudi põhikooli esindus koosseisus Hanna-Heleri, Nora ja Kennet osalesid täna Vesiroosi koolis Raplamaa 1. kooliastme kevadmälumängul ning jäid 24 osaleja hulgas 6.-7. kohta jagama. Kiitus tublidele lastele!

Täna on koolis uisupäev, lapsed saavad hoolimata kehvast talvest natuke talispordirõõme nautida Nõmme uisuväljal. Päris paljud lapsed said uisud jalga päris esimest korda. Osadele meeldis nii väga, et lubasid nädalavahetusel koos perega tagasi tulla.

Head Hagudi kooli sõbrad ja lapsevanemad! Palun andke oma hääl projektile, sest meie/teie lapsed tahavad lustida seikluspargis ja sportida välijõusaalis. Täname jagamise eest!

2. klass osales täna virtuaalses e-külalistunnis "Eesti Vabariigi sünnipäevakõne", milles rääkis kindralmajor Martin Herem oma elust, meie riigi kaitsevõimekusest ning vastas õpilaste varem saadetud küsimustele. Kõne saab vaadata ja kuulata siit: https://youtu.be/iwaOm3uvv-U

Hagudi Põhikool on tervist edendavaks kooliks pürgiv kool.
Eelteatena, et terve märtsikuu jooksul ootame kõiki õpilasi, töötajaid ja lapsevanemaid teadlikult liikuma.
Väljakutses osalemine on rangelt vabatahtlik.
Väljakutsega saab liituda siin:
http://www.endomondo.com/challenges/42308814

Reeglid:
1. Väljakutse algab 1. märtsil ja lõppeb 31. märtsil kell 23.00.
2. Loeme liigutud kilomeetrid kokku, selgitame välja aktiivsema klassi ja jagame üllatusauhindu tublidele liikujatele.
3. Selleks, et kilomeetreid mõõta saaks ja õiglane oleks on liikumise väljakutses kolm varianti:
kõndimine ehk siis walking
kepikõnd ehk siis fitness walking
jooksmine ehk siis running
4. Liikumise miinimum distants on 1 km.
5. Arvesse lähevad ainult GPS-iga mõõdetud tulemused.

Korralduslik info:
Väljakutsega liitumiseks on vaja, et telefonis oleks Endomondo äpp, mille saab tõmmata Play poest või AppStorest.
Äppi tuleb teha kasutaja ning otsida üles challengesite alt "Hagudi Põhikool liigub" ning sellega liituda ehk vajuta join.
Liikuma minnes tuleb äpp tööle panna vajutades play nuppu ja liikumise lõppedes stop nuppu, enne veendu, et GPS oleks telefonil sisse lülitatud.
Kui keegi jääb hätta võib abi küsida õp. Elinilt.

Hagudi Põhikooli tüdrukute käsitöö

On mida vaadata :) Sellel lehel on Hagudi Põhikooli tüdrukute käsitöö, juhendab õpetaja Liia
https://www.facebook.com/hagudikasitoo/

Siin lehel kajastame oma teekonda ja loomingut, mis valmib meie käsitöötundides. Samuti jagame oma ideid ja põnevaid leide.

Kaheksanda klassi õpilased on täna 13.02.20 KIK projekti raames õppekäigul Tallinna Botaanikaaias. Varsti on banaanid küpsed, võite noppima minna :)

2. klass käis täna ilma uurimas Tallinn-Harku ilmajaamas. Tutvuti rariteetsete ilma mõõtmisvahenditega ning uusima tehnoloogiaga. Uuriti viimase aasta sademeid ning prooviti arvata, millisel aastajal on selline hulk sademeid alla tulnud.
Tutvuti tuulesuuna ja kiiruse mõõtmisega, sademete mõõturitega, lumepaksuse ja raskuse mõõturitega, temperatuuri mõõtmisega ning paljude muude asjadega. Lõpuks sai iga laps ka tunnistuse ilmavaatluse tegemiseks vajalike algteadmiste omandamise ka Eesti ilmarekordite kohta.

Valgu Põhikool

Täna toimus Vana-Vigala Põhikoolis Raplamaa 4.klasside folklooripäev. Päev oli töine ja rõõmurikas. Tegevust jätkus kõigile!

innove.ee

Inspiratsiooniprogramm „Jah! Õpetajaks!"

Ema, isa, tädi või onu - see on just Sulle. Võta väljakutse vastu ja kandideeri 🤗

innove.ee Usud Sa, et õpetajad loovad homse Eesti? Oled ehk kaalunud õpetajaametit järgmise karjäärivalikuna? Kui oled positiivsete hoiakutega, valmis noori toetama ning neid oma eeskujuga inspireerima, siis oled oodatud kandideerima inspiratsiooniprogrammi „Jah! Õpetajaks!“ Programm toob kokku, inn...

Hagudi Põhikooli võimlejad osalesid reedel, 17.01.2020, Koolitantsu maakondlikul võistluspäeval Paide Muusika- ja Teatrimajas ning pälvisid kahe tantsuga konkursil eripreemia.

[01/20/20]   Otsime Hagudi Põhikooli lasteaiarühma lapsehoolduspuhkusele minevale assistendile asendajat alates märtsist 2020 kuni lapsehoolduspuhkuse lõpuni. Anna oma soovist teada aadressil [email protected] 10. veebruariks 2020. Ootame inimest, kes oleks igapäevaselt valmis rühmaõpetajat assisteerima ja armastab lapsi!
Kui ise ei soovi meile tööle tulla, aga tead kedagi, kes võiks meile sobida, siis jaga postitust!

Jõulupidu 2019

Jõulupidu 2019

Jõulud 2019 Hagudi lasteaias

Jõulud 2019 Hagudi lasteaias

Hagudi Põhikooli õpilased laulsid jõululaule Rapla Hooldekeskuses.

5. ja 6. klassi õpilased mõtlesid jõulude peale ning panid kirja kõik sõnad, mis neile jõuludega seostuvad. Sõnadest valmisid vahvad pildid. Proovi ka oma pilt luua siin: https://wordart.com/create

Kooli esindus osales täna vabariiklikul KüberPähkli võistlusel. Osales 202 õpilast 52 Eesti koolist. Võistluse fookuses on erinevad digitaalse ohutuse ja küberkaitse alased teadmised: privaatsus ja turvalisus, tehniline taip, käitumine internetist ja probleemilahendusoskus.

Teine klass külastas täna Mäe talu jõulumaad. Kohtusime alpakadega, lisaks neile imearmsatele ja pehmetel loomadele toitsime veel kanasid, hanesid, kalkunit, jäneseid, kalu. Kohtusime pere kiisu ja vähkide ning forellidega. Lapsed said vahukomme grillida, piparkooke kaunistada ja viltida. Pererahvas kostitas lapsi maitsva jõulujoogi ja sooja teega ning jõulumaiustustega.

1.-3. klass käis täna pealinna jõulupuud vaatamas ja Nukuteatris etendust "Vapruse värinad" vaatamas. Kuulsime päris mitmete laste hinnangut, et see on kõige parem etendus, mis nad kunagi näinud on, seega lapsed soovitavad.

Teise klassi kaks tiimi osalesid Robotexi Insplay Roboliiga start-up'i loomise võistlusel

Hagudi lasteaia lapsed käisid kooliperele kadriõnne toomas

Õpilasesinduse korraldatud kadrilaat oli menukas. Pilte müüjatest ja ostjatest, kaubast ja melust.

VI klassi õpilased käisid Tartus Teaduskeskuses AHHAA ja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis

Toetamaks jalgpalli arengut ja populaarsuse tõusu üldhariduskoolides, käivitas Eesti Jalgpalli Liit (EJL) sügisest 2014 projekti „Jalgpall kooli“. Ka Hagudi Põhikooli õpilased võtavad sellest osa.
http://www.jalgpallkooli.ee

Tule Hagudi kooli õpilasesinduse poolt korraldatud sügislaadale!

Hagudi Põhikooli võistkond koosseisus Rasmus, Hendrik, Karl ja Rasmus saavutasid 3x3 korvpalli Raplamaa väikeste koolide arvestuses II koha. Kiitus poistele ja õpetajale!

Isadepäev 2019 lasteaias

Hagudi lasteaialapsed esinesid täna isadele laulude, luuletuste ja tantsudega. Üllatuskülaline tegi koos laste ja isadega vahvaid keemia-eksperimente - oli tuld ja pauku, vahtu ka.

Hagudi lasteaialapsed esinesid täna isadele laulude, luuletuste ja tantsudega. Üllatuskülaline tegi koos laste ja isadega vahvaid keemia-eksperimente - oli tuld ja pauku, vahtu ka.

Isadepäev koolis 2019

Isadepäev koolis 2019

Täna ootasime kooli isasid, kes said kohe hommikul süüa jõumeeste putru, esimeses tunnis rääkida oma tööst, hobidest, kooliajast jm, osaleda põnevates mängudes, kuulata laste kontserti ning maiustada kringliga. Päev oli meeleolukas ja täis vahvaid emotsioone. Aitäh kõigile isadele, kes tulid ja olid ning ka korraldajatele.

Want your school to be the top-listed School/college in Hagudi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


Kooli 1
Hagudi
79602