Vihkava Eestlase Arenguinstituut

Vihkava Eestlase Arenguinstituut (VEA) on riiklikult rahastatud teaduslik projekt. VEA avaldab _vaid_ rahvuslikke publikatsioone. Ohtu sõnavabadusele pole.

Operating as usual

12/02/2016

Timeline Photos

epl.delfi.ee 12/02/2016

RAIN KOOLI: Natsionaalsotsialismi vajalikkusest Eestis

Head sarnaseltmõtlejad, teatavasti lubasime teile värskeid sõnumeid. Esmalt küsiksime, kuidas teile tundub, kas ka teie - nagu meie töökas kollektiiv - tunnetate meie rahvuslikule, ühtsele ja õiglasele eesmärgile vastanduvates inimestes nende müüdavust, nende kameeleonlikku loomust, mis kohandub oludega? Kas näete neis inimesi, puudub igasugune usk millegisse neist suuremasse? Kindlasti olete seda sageli tundnud. Meie siin Valgemetsa Rahvuspargis küll oleme. Eriti viimasel ajal. Alljärgnev näide on nähtavasti parim, mida on võimalik leida. See näitab väga kujukalt, kuidas vastavate valitsevate jõudude hääletorud ei usu millegisse. Ühel hetkel (7 aastat tagasi) suhtutakse millegisse väärikasse nagu rahvussotsialism puhtalt "uudishimust," nüüd, hiljem aga, taotakse see maapõhja kui midagi jõledat ja vastikut. Valitsejad tellivad muusika, nagu öeldakse. Ehkki meie lugejad juba nagunii valetavat peavoolumeediat ei tarbi, näitab antud näide sellegipoolest väga kõnekalt, kuidas see peavoolumeedia mitte üksnes ei valeta, vaid on ka küüniline ja nihilistlik, ega usu millegisse muusse kui rahanumbrisse.

14/88 HH

epl.delfi.ee Mõnigi sõber avaldas imestust, miks ma lähen intervjueerima meest, keda Eesti kaitsepolitsei kahtlustab rängas riigivastases tegevuses (“Risto Teinonen: natsionaalsotsialismis oli palju häid külgi”, EPL Laupäev, 09.02).

[02/10/16]   Püsige arvutite juures, head VEA kamraadid ja kaasvõitlejad, kelle südames põleb tõelise mässaja kustumatu leek. Lähipäevil on oodata põrutavaid uudiseid!

12/01/2016

Jagame teiega kuldseid sõnu härra Mart Helmelt. Mõistagi on tal täiel määral õigus. Punane propaganda pole kusagile kadunud ja me peame veel endiselt ennast juudiliidust vabaks võitlema. See, mida Gruusia juut Stalin alustas, selle kavatseb endine kommunistlik salaagent Merkeli mutt lõpuni viia. See aga on rahvusriikide ja rahvuste kaotamine, hävitamine. Igaüks meist, kelle armastus oma riigi vastu püsib vääramatutel isamaalistel alustel, ega pole ära ostetav nagu tolerastidest punaste oma, teab seda väga hästi. VEA töökal kollektiivil ei jää kahtlustki, kelle poolt valimistel hääletada. Valikuid saab olla vaid üks: EKRE. EKRE, mis seisab isamaaliste traditsiooniliste väärtuste eest, ega lase neid purustada neofašistlike ideaalide poolt nagu on seda "sugude võrdsus", "võrdõiguslikkus" või illegaalsete immigrantide "aitamine". Kõik mõistusega inimesed teavad, et "sugude võrdsus" on pseudoprobleem, punaste feministide ja rahvusriikide õõnestajate lobitöö. Sama käib ka "võrdõiguslikkuse" kohta - pede olemine on hälve, seda tuleks ravida, just see olekski see õige tolereerimine. Võrdsetest õigustest ei tohiks juttugi olla. Ja "pagulased"? Mis pagulased, me küsime - nagu ka teie, head lugejad olete juba kaua küsinud. Üksnes täies elujõus noored mehed, kes tulevad siia vägistama, laamendama, lagastama ja nõudma. Me ei ole rassistid, kuid meie väike Eesti peab jääma valgeks! hh
http://uueduudised.ee/ekre-fraktsioon-pidas-riigikogus-valisministriga-tulist-debatti/

rahvuslane.blogspot.com 27/09/2015

Rahvuslane: "Pagulasprobleemi" reaalne lahendus: neegrid steriliseerida ja moslemid eraldada...

Head ja üllad, puhastverd valged rahvuskaaslased! (NB! Tiblat saab siia hulka kaasata vaid juhul, kui ta mõtleb ja näeb und nagu eestlane, mitte nagu tibla.) Sõnadest pole küllalt, et väljendada meie tööka kollektiivi üldist õnnetust, et me juba sedavõrd kaua pole saanud teile, hääd inimesed, väärt materjali jagada. Kuid oma, olgugi, et ebapiisavaks, õigustuseks, peame ütlema, et ajad on raskeks läinud. VEA kõige aktiivsemad kaastöötjad, juhid, kuid ka südames lõõmava leegiga lihtjärgijad on oma jõu suunanud selliste laimuõhutavate ja ajupestud lehekülgede nagu "Sind on märgatud rassist" ning "Salliva Eesti" poole. Minge vaid ja vaadake, me kommenteerime seal igapäevasel, pakume välja kinnitatud fakte ning tasakaalukat argumentatsiooni kõigi nende vastu, kes pole mitte üksnes ära ostetud ja kinnimakstud võltshumanistid, salliga eeslid, vaid liiatigi minetanud igasugusegi oskuse oma peaga mõelda.

VEA töökas kollektiiv on sunnitud tõdema, et sellisesse virtuaalsesse kaevikusõtta kulubki viimasel ajal kogu meie aeg. Kuid neil üksikutel puhkehetkedel, kui ajutud "sallijad" oma "pagulaste" jutuga on viisakalt üleargumenteeritud ja nad on kõik väsinud memmepoegadena oma vooditesse magama pudenenud, jaksame meie veel lugeda rahvuslikku kirjandust ja väärilisi tähelepanekuid.

Ühte sellist jagame nüüd ka teiega, armasad eestlased (ja ka kõik tiblad, kes mõtlevad nagu eestlased, ega räägi iialgi tiblakeeles, isegi mitte omavahel). Oleme rahvusliku autoriga, kellel on igati arvestatav omakogemus, täiel määral nõus: Selline asi PEAB lõppema. Aitab juba neist neegritest. Mõelgem realistlikult. Rassismist räägivad ainult hälvikud, kes ei mõista, et valge inimene on ohus. VÕITLUSEST RÄSITUD VALGE VÄHEMUSE EEST! 14/88!

"Aafrika tegelik probleem on ammu juba üle mõistuse arutuks muutunud iive. Sisuliselt neeger ei suuda mõelda, käitub loomalikult, sigides nagu küülik. Ta ei mõtle ja teda ei huvitagi mis tema lastest saab. Kahjuks valged riigid on arutult saatnud ja saadavad endiselt Aafrikasse toiduabi. See on olnud karuteene, sest neeger sigib sama arutult edasi, lisaks teab ta, et näljased väiksed murjamid toidab ära valge mees, oma suurest humaansusest. Lisaks pole mingi saladus, et nii neegrid, kui ka moslemid kasutavad lapsi "piletitena", sest teatakse, et humaanne Euroopa politsei ei tõsta kätt laste vastu. See on alatu laste kilbina kasutamine.

Selline asi peab lõppema. Neegril on aeg hakata oma tegude eest vastutama. Kui ta muidu seda ei suuda, siis tuleks koheselt toiduabi andmine siduda steriliseerimisega. See peaks olema vabatahtlik, las igaüks ise otsustab. Kahjuks seda muidugi ei tehta. Kuid selline oleks ainus toimiv lahendus. Hiina näiteks on sarnast iibe reguleerimist rakendanud. Ja muidugi tuleb neeger tööle panna. Midagi ei ole teha, see pole rassism, kuid neegri mentaliteet on teine. Ta ei mõtle enne, kui teeb, ta ei suuda olla püsiv, ta pole looja-andja vaid on tarbija-võtja jne. Need ei ole niisama sõnad, vaid omast kogemusest tehtud järeldused."

rahvuslane.blogspot.com

stormfront.org 24/07/2015

Anti-White and pro-immigration propaganda in Estonia - St******nt

Tere taas VEA tööka kollektiivi poolt. Vahepeal oleme arendanud rahvusvahelisi suhteid meie vendadega (ja vähemal määral õdedega) võõrsil, kes samuti on toetavaks hääleks selles võitluses räsitud valge vähemuse heaks. Meil on hea meel teatada, et meie hädakisa ei langenud mitte kurtidele kõrvadele. Meie muret võtsid kuulda sõbrad tõelises usus ja ainumas tões nii Makedooniast, Venemaalt kui isegi Anglo-Saksi Lõunamaalt. Ja ka nemad teadsid ja oskasid hoiatada, et neegri-Ameerikal ja pedede Euroopa Liidul ongi välja töötatud konkreetne kava, kuidas Eestis ainuõige rass asendada ning viia läbi täielik värdjastamine ja segaverestamine. Ka homoseksuaalse vääruse pealesurumine pärineb samast kohast. Aga lugege ise lähemalt, head rahvuslased! Võitluskaaslaste mõtteavaldused on meie peale surutava musta tuleviku taustal üksikuiks valguskiirteks. Valguskiirteks maal ja rahva hulgas, kus ja kuhu valget pole enam kauaks jäänud. Heil!
https://www.stormfront.org/forum/t1104372/

stormfront.org More and more we can see and hear hear that Estonia must let immigrants in. They say it is our duty. Our ex-foreign minister says that without immigra

[07/19/15]   VEA töökas rahvuslipuvärvisinine kollektiiv vabandab sügavalt, et viimaste nädalapäevade jooksul pole avaldatud uusi teateid. Nagu kõik teisedki õiged rahvuslased, olime meiegi ametis valmistumisega uhkeks ja üllaks miitinguks Vabaduse platsil, kuhu kogunes tuhandeid murelikke inimesi, vaatamata, mida punaste ja juutide kontrollitud peavoolumeedia teile öelda võib. Rahvast oli palju. Rahvusliku Õigluse ruupor, ainumalt tõeste uudiste maaletooja, UUED UUDISED, võtab õnnestunud sündmuse kokku järgnevalt. Toome välja parimad palad:

1. Sündmusele tuldi lastega, et neile juba varakult traditsioonilisi ja põlisrahvuslikke vaateid tutvustada, näiteks seda, et neegrid muudavad meie tuleviku mustaks, sest nad on neegrid. Nii seisti alatu nn ”pagulaste päästmise” sildi all toimuva propaganda vastu.

2. Üks korraldajatest, Silver Kuusik, märkis intervjuus, et sellise rahvusliku liikumise lõppeesmärgiks on referendumi korraldamine. Valitsusel puudub otsustamiseks mandaat, see on kaikameeste valitsus, kus ei ole ühtegi rahvuslikult meelestatud inimest. Aga küll see muutub.

3. Jaak Madison ütles (eesti rahva eest võitlevat meisterpoliitikut tsiteerime muutmata kujul): “Näidati, üldsusele, meie valitsusele, peavoolumeediale ja Euroopa Liidule, et eesti inimesed ei vihka ega põlga teisest rassist ja usust inimesi, kuid on samas vastu väikeriikide ja Euroopa vägistamisele massiimmigratsiooni malaka abil.”

4. Ja kõige olulisem, viimane punkt, kinnitab veelkord hea rahvuslase, kõige ausama noorpoliitiku sõnu:
"Võitlus radikaalse islami ja madala haridustasemega Euroopasse pürgivate mustade õnneotsijate sisseimbumise vastu jätkub."

Kena päeva jätku! Brennende schwartze macht frei, heil!

ajamargid.com 11/07/2015

Norra naise nägemus aastast 1968 - Ajamärgid.com

Teadaanne: 1968. aasta prohvetlik nägemus on saamas tõeks (aitäh Sihtasutus Patriarhaadi ja Keskaja Kaitseks).
Eeskätt rõhutaks meie rahvuslik kollektiiv järgmist väärt punkti:

"Vaestest maadest voolab rahvast Euroopasse. Nad tulevad ka Skandinaaviasse ja Norrasse. Rahvale ei meeldi, et nad on siin, ja nad on kõvad nende vastu. Siis saab täis meie pattude mõõt. See toimub vahetult enne, kui Jeesus tuleb ja enne, kui kolmas maailmasõda algab."
http://www.ajamargid.com/norra-naise-nagemus-aastast-1968

ajamargid.com Selline oli Norra naise nägemus aastal 1968. See räägib olulistest ajamärkidest meie aja kohta. See kõik on täitunud ja täitumas!

09/07/2015

Tänane uurimus pärineb religioosse kunsti asjatundjalt prof. Yurylt. Nimelt leiab ta aruka ning koherentse argumentatsiooni käigus, et kuulus Saksa(!!!) kunstnik ja skulptor Bernt Notke nägi Tallinna (ja muu vaevatud Valgemaa) vaevusi ette juba sajandite eest. Tulevik on tume, head valged inimesed, tehkem see ühiselt VALGEKS. On aeg tõusta, laulev revolutsioon vol. 2! (Originaalteose, millel uusaegne rahvuslik tõlgendus põhineb, lisame erandkorras kommentaaris.)

09/07/2015

Ontlik perenaine Meriväljalt tervitab pagulaste vastuvõttu (allikas: Perekool):

08/07/2015

Teadur PhD hr. Irw tegi vahepeal Valgemaa Põhiseaduse preambulat ümber. Ebasoodsad punktid eemaldati, rahvuslik kui ainuoluline jäeti ja tõsteti eriliselt esilegi. Välja tuli palju parem kui enne oli. VEA kiidab!

saptk.ee 07/07/2015

SAPTK suvine ringreis keskendub kultuurisõja teemale |

SAPTK kutsub sõtta. Otsib mõttekaaslasi.

saptk.ee SAPTK suvine ringreis keskendub kultuurisõja teemale Posted on July 1, 2015 by varro . SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks teeb 20.-27. augustil taas Eestimaale ringi peale, et kohtuda 14 linnas paljude inimestega, tutvustada meie tegevust ning pidada ühiselt aru, kuidas ehitada üles rahvaliikumin…

07/07/2015

Ja veel. Meie, VEAs, saame täielikult aru, mispärast üllad rahvuskaaslased, Vaosse jõudnuna, sedavõrd tujust ära läksid. Oldi ju tuldud peredega ja nüüd jäigi mängimata ajalooliselt kuulus mäng Viruta Neegrisünnitisele Palliga Vastu Pead. Mäng ongi täpselt nii lihtne, nagu nimest näha. Kokku on kolm palli, väike neeger on pistetud veidi varju, aga pihta saab ikka. Oleks olnud nii tore mäng, aga ei. Seda me juba neile punastele ei andesta!

07/07/2015

Kena vihmast Valgemaa ööd, head lugejad! On aeg vahendada ka päevakajalist problemaatikat, otse allikakriitilistest allikatest. Nimelt selgus täna, et mingid nimetud punased viisid neegrid rahulikult meelestatud rahvuslike inimeste eest pakku. Ilmselgelt on see üks Kremli mahitusel teostatud diversioonimanööver ja üleüldse, midagi väga kahtlast on teoksil. Meie töökas taevasinistes toonides VEA kollektiiv hoiab teid kohe kindlasti edasiste arengutega kursis. Seniks aga jagame väärt informatsiooni teadur E. Guugeldaselt. PS. Oleme kahel käel nõus algatusega luua mõistuspäraselt rahvuslik tolerantsusgrupp Veel Sallivam Eesti. See grupp hoolitseks selle eest, et sallitud oleks üksnes tõupuhtad ja põlised valgeEESTLASED. Mõtteid on selles osas hulganisti ning meie juhatus lubas arutlema koguneda juba lähipäevil. Sellise orgkomitee tegevliikmeteks võiksid olla näiteks need rahvussümboolikaga mundrites poisid altpoolt. Milleks Sall', parem juba kõrge Vall, Heil!

04/07/2015

Vabandused, et vahepeal midagi ilmunud pole. Teatavasti on praegu nii Valgemaal kui ka Valgemaa Rahvuspargis - VEA kodukohas - raske ja teguderohke aeg. Oli ju ka VEA töökas taevasinistes värvides kollektiiv nõu ja jõuga toeks rahvuslikul tsiklirännul neegritest räpastatud Vao külla. Muidugi pidid sinna jõudnuna kõik rahvuslased pettuma, sest riigi raha raisates olid kõik neegrid ära evakueeritud. Aga õigupoolest polnud sellest midagi, sest saimegi luua uusi kontakte. Näiteks alltoodud, väga rahvuslikult ja uhkelt mõtlevad inimesed. Järgmise korrani ja pidage meeles, Reich bleibt, schwartze brennt!

01/07/2015

Seekordne sissekanne VEA taevasinistesse ja lumivalgetesse arhiividesse on lühike ja lööv. See pole päriselt artikkel, rohkem nagu akadeemiliselt otsekohene ja lööv haiku (või midagi). Mäletagem, et viimati me vihjasimegi, et sõgedate aegade sunnil me laiendame oma akadeemilis-rahvuslikku fookust. Kõik tõeliseestlased peavad saama sõna. See on meie ülim eesmärk. Igatahes käesolevalt meie kiidame aga üksnes takka ja plaanime järgmisel juhatuse koosolekul võtta päevakorda akadeemik prof. PhD Atsi kaasamise meie rahvuslike toimetiste töörühma. Rääkides rahvuslikult vaid ainuõigel tasandil, misasi see "rassism" siis õigupoolest on, on hr. Atsil ilmselgelt süda õigel kohal ning tema hing valutab - igati õigustatult - võitlusest räsitud valge vähemuse pärast.

29/06/2015

Eesti ongi natsiriik - Perekooli Foorum

Hüva varahommikut! Seekord publikatsioon on väga, väga, ütleksime isegi, et _äärmiselt_ eriline. Eeskätt annab teose iseärasusest märku paljuütlev tõik, et see läbis mitu ringi eelretsenseerimist (protsess vältas tõepoolest üsna kaua, põhimõtteliselt 3.5 kuud). Seetõttu on VEA aga ka seisukohal, et enam omarahvuslust ülistavamaks ning otsekohesemaks minna on võib-olla et võimatu. VEA arvab, et see on ehk isegi kõige julgem põlisrahvuslikku problemaatikat lahkav artikkel, mille avaldamiseni meie üllas sinistes täistoonides instituut jõudnud on. Uskuge meid, kui me ütleme: autor akadeemik dr. Phil pr. Kägu teab, millest räägib, väga hästi teab. Tema oskus ära tabada seda ivamat iva, et Eesti võimustruktuurid ei julge tunnistada oma läbivat natslust, on, me ütleks, fenomenaalne ning jätab rahvuslikku teadvuskuvandisse kustumatu jälje.

Tsiteerigem:
"Järgmine küsimus on, et kui Eestis kehtib natsistlik riigikord, siis miks seda avalikult ei tunnistata? See on hea küsimus ja tundub, et eesti rahva jaoks praegu peaküsimus. Rahvas käitub kollektiivselt nagu kapihomo, kes ei taha oma orientatsiooni avalikult tunnistada ja eelistab pimedas teki all “oma asja” ajada. Kõik, kes asjast otse ja ausalt räägivad, ehk rahvale peeglit näitavad nagu Tiit Madisson, kuulutatakse ebasobivateks isikuteks."
http://foorum.perekool.ee/teema/eesti-ongi-natsiriik/

foorum.perekool.ee Kirja suurus: A A A Avaleht › Ajaviite- ja muud jutud › Eesti ongi natsiriik Näitan 8 postitust - vahemik 1 kuni 8 (kokku 8 ) Teema: Eesti ongi natsiriik Postitas: Kägu | 09.03.2015 17:21 Eesti põhiseaduse preambula järgi on Eesti riik loodud selleks, et tagada eesti rahvuse püsimajäämine. Ehk siis-…

24/06/2015

Tänase artikli toome teieni akadeemik dr. Phil. hr. My Assilt, kelle tabav tekst hõlmab nii sõjatööstust, euroliidupoliitikat kui ka põlvini vees oma EU kopterit ootavat neegrit. Rahvusliku institutsioonina kiidame heaks, et soovitus lasta korralikku tuld kiirlaskekahurist on igati õigustatud. Ja ka meie ei ütle, et kedagi põhja peaks laskma, aga.

22/06/2015

Pärast mõningast pausi avaldame aruka ja filigraanselt argumenteeritud artikli akadeemik did_198226'lt, kes on Valgemaa Rahvuspargi ja Valgeranna Ühendatud Majandusülikooli audoktor neegriküsimuses. Antud tihe ja arukas tekst, mis põimib sisse isegi termodünaamika tuumküsimused, räägib, vähemasti VEA arvates, enda eest. Paremaks jälgimiseks on auväärt akadeemik oma teksti jaganud viide punkti. Kiidame heaks ning loodame, et meie koostöö jätkub.

18/06/2015

Akadeemik dots. did_226054 kirjutas, kuidas meelsust tuleks avaldada neegrite soosijate, mitte aga neegrite vastu. Prof. dr. Peltsebuli hinnang oli hävitav. Kogenud ja kõrgelt hinnatud akadeemik tõi välja mitmeid kitsaskohti, nagu nt Eesti piiri hõredus ja Eesti-Vene piirist läbi hiilimine. Antud seisukohtadest johtuvalt ei saanud me lp. dotsendi artiklit VEAs avaldada. Vabandused.

18/06/2015

Head rahvuslased! Toome teieni akadeemik dr. hr. Lõvilõrri läbinägeliku ning argumentatiivselt tugeva artikli, milles majandusliku ja geograafilise süvataustaga austatud akadeemik jõuab järeldusele, et "nemad" tuleks kaheldamatult "maha lasta." Antud artikli retsensioonis soovitab akadeemik dots. pr. A. Kordub aga tähele panna, et "rahva lahku[mist]" ei tohiks alahinnata. Üheskoos jõuavad mõlemad teadlased väärtusliku arusaamani, et eesti rahvus ja Tõeline Teadus(tm) jäävad püsima vaid juhul, kui negru kuuli saab. VEA kiidab antud metodoloogilis-praktilise lähenemise kahel käel heaks ja võib pakkuda ka rahalist tuge. Detailid täpsustamisel.

Location

Category

Address

Valge 14-88
Dorpat