Abja Koolituskeskus MTÜ

Tarkus leiba ei küsi, tarkus annab leiba (Eesti vanasõna)

Täna lõppes kursus "Õppides loon ennast"

[04/30/19]   Sel reedel on meie koolituse "Õppides loon ennast" raames väike ringkäik Kultuuriakadeemia peamajas. Kursus algab kell 16:00 ruumis 321, sealt alustame oma ringkäiku kell 17:00. Ringkäik kestab u 30 min, siis jätkame kursusega kuni 19:00.

Tasuta kursus Viljandis, algus 26. aprillil

Veel on kohti!

Tasuta soome keele algkursus tulekul!

Tasuta soome keele algkursus tulekul!

Huvitav kursus tulekul

abjakoolitus.ee

Abja koolituskeskus |

Veebruaris- märtsis uued kursused! Vaata www.abjakoolitus.ee

abjakoolitus.ee

AVATUD TUND

Koristan kodu, säästes enda tervist ja keskkonda

Laupäeval 27. oktoobril kell 14:00 – 15:30,

Abja Päevakeskuses Pärnu mnt 10 Abja-Paluojal

Koolitaja Juta Mõts

Kõik huvilised on oodatud!

MTÜ Abja Koolituskeskus
Eesti Vabaharidusliit

abjakoolitus.ee

Algavad kursused |

Veel saab liituda tasuta motivatsioonikursusega Abja-Paluojal. Järgmised õppetsüklid: 20-21. oktoober, 28. oktoober, 10-11 nov. Koolitaja on psühholoogiline nõustaja Helar Peterson. vt ka http://www.abjakoolitus.ee/Algavad-kursused

abjakoolitus.ee Teemad: Finantskirjaoskus; kodukorrastus sh ergonoomika; tervislik eluviis;  toimetulekuvõime tõstmine tööturul; erinevad töötamise ja õppimise võimalusedPeriood: Algus on 12. oktoobril kell 17:00. Teine õppepäev 13. okt algab kell 9:00.  Toimub kahel järjestikusel päeval nädalas (re...

abjakoolitus.ee

Abja koolituskeskus |

TASUTA INGLISE KEELE ALGKURSUS

Algus teisipäeval 23. oktoobril 17:00 – 19:30. Kursus hakkab toimuma teisipäeviti ja neljapäeviti Abja Päevakeskuses, Pärnu mnt 10 Abja-Paluojal. Kokku 50 tundi. Õppijad saavad CD-plaadiga õpiku „Basic Everyday English“.
Koolitaja: Elen Raba
Sihtrühm: Seni elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanud õppijad.

Lisainfo ja registreerumine:
MTÜ Abja Koolituskeskus
Tel: 58118872
[email protected]
www.abjakoolitus.ee

abjakoolitus.ee

Abja Koolituskeskus MTÜ

Soovitan

14. oktoobril kell 9:00 algab Abja-Paluojal tasuta psühholoogiakursus! Koolitaja on Helar Peterson.
Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Vaata lähemalt www.abjakoolitus.ee ja www.mulgivald.ee
Registreerimine tel 58118872

Abja Koolituskeskus MTÜ's cover photo

[10/07/18]   Projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" tasuta koolitus:

Teema: Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid
Aeg: Algus pühapäeval, 14. oktoobril 9:00- 16:00. Järgmised õppepäevad: 20. ja 21. oktoobril, 28. oktoobril, 10. ja 11. novembril. Iga kord 9:00-16:00.
Maht: Kolm moodulit, iga moodul 16 ak tundi. Võimalik osaleda ka ühes- kahes moodulis kuid parim valik on täispakett, kokku 48 koolitundi.
Toimumise koht: Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja
Korraldaja: MTÜ Abja Koolituskeskus
Sihtrühm: Seni elukestvas õppes vähem osalenud täiskasvanud õppijad.
Koolituse läbiviija: koolitaja ja psühholoogiline nõustaja Helar Peterson
Koolituse lõpetanu julgeb näha uusi võimalusi ja suundi oma elus; oskab seada uusi eesmärke; julgeb meeskonnas osaleda ja arutleda; tunneb erinevaid mõjutamisviise.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Lisainfo ja registreerumine:
www.abjakoolitus.ee
Tel: 58118872
E-post: [email protected]

abjakoolitus.ee

Abja koolituskeskus |

14. oktoobril kell 9:00 algab Abja-Paluojal tasuta psühholoogiakursus! Koolitaja on Helar Peterson.
Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Vaata lähemalt www.abjakoolitus.ee ja www.mulgivald.ee
Registreerimine tel 58118872

abjakoolitus.ee

Abja Koolituskeskus MTÜ

Kursused on tasuta.

Õppetöö alaku!
12. okt algab kursus "Personaalsed pädevused", mis annab eluks praktilisi oskusi.
14. okt algab võtmepädevust arendamise koolitus, mis koosneb kolmest moodulist:
I Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine
II Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?
III Tulemuslik mõjutamine
Ettevalmistamisel inglise keele kursus, algtase.

[09/25/18]   Õppetöö alaku!
12. okt algab kursus "Personaalsed pädevused", mis annab eluks praktilisi oskusi.
14. okt algab võtmepädevust arendamise koolitus, mis koosneb kolmest moodulist:
I Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine
II Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd?
III Tulemuslik mõjutamine
Ettevalmistamisel inglise keele kursus, algtase.

[05/01/18]   Sügisel on kavas inglise keele algkursus, 50 tundi. Otsime õpetajat! Koolituskeskuse kontakt on meie kodulehel www.abjakoolitus.ee

abjakoolitus.ee

Algavad kursused |

Saabuval reedel kell 17:00 algab Abja Päevakeskuses praktiline tasuta kursus, esimese õppesessiooni (R-L) teemad on:
R 19.01 - 4 h Finantskirjaoskuse algtõed. Pere-eelarve koostamine ja analüüs. Energiasäästmine.

L 20.01 - 6 h Erinevad töötamise ja töölkäimise vormid. Erinevad võimalused, mis arendavad inimese sotsiaalset võimekust erinevates tingimustes toime tulla, nendega kohaneda. CV-de ja motivatsioonikirjade koostamine, tööintervjuu.

Koolitajaks Ena Drenkhan, täiskasvanute koolitaja 7. tase,
ettevõtluskoolitaja ja projektijuht (Tartu Rahvaülikool)

Vaata lisa: http://www.abjakoolitus.ee/Algavad-kursused

abjakoolitus.ee Teemad: Finantskirjaoskus, kodukorrastus, toimetulekuvõime tõstmine tööturul ja kogukonnasPeriood: Algus on 19. jaanuaril kell 17:00-20:15, järgmised õppepäevad on: 20. jaanuaril, 26 ja 27. jaanuaril kursus lõpp on 2. veebruaril. Reedeti toimub kursus 17:00 - 20:15, laupäeviti 9:00 - 14.....

[01/04/18]   Head uut õpiaastat! Järgmine tasuta kursus algab juba 19. jaanuaril.

Algavad kursused |

Reedel, 13 oktoobril algab uus tasuta kursus. http://www.abjakoolitus.ee/Algavad-kursused

abjakoolitus.ee Algus 13. oktoobril kell 17:00. Toimumise ajad: 13. okt. 17:00 - 20:15 14.okt. 9:00- 14:00, samad kellaajad ka järgnevail sessioonidel reedeti- laupäeviti: 27-28. okt; 3-4 nov.; 24-25 nov. ja 1-2 dets. Koht: Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10, Abja-Paluoja Koolitaja: täiskasvanute koolitaja ja psühholoo...

Projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" koolitus:

Teema: Minu arenguvajadused, meeskonnas töötamine ja mõjutamisviisid
Periood: Algus 13. okt. 17:00- 20:15; 14. okt. 9:00 – 14:00, samad kellaajad ka järgnevail sessioonidel (reedel õhtul, laupäeval hommikul) 27 ja 28 oktoobril 3 ja 4 novembril, 24 ja 25 novembril, 1 ja 2 detsembril.
Maht: 48 tundi
Toimumise koht: Abja Päevakeskus, Pärnu mnt 10 Abja-Paluoja
Korraldaja: MTÜ Abja Koolituskeskus
Koolituse eesmärgiks on arendada elukestvas õppes seni vähem osalenud inimeste õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskusi.
Koolitus koosneb 3 moodulist:
• Oma vajaduste tundmine ja eesmärkide seadmine – I moodul
• Kuidas sulanduda meeskonda ja teha koostööd – II moodul
• Tulemuslik mõjutamine - III moodul
Sihtrühm:
• 20-34 ja 55-64 aastased madala haridustasemega elanikud;
• madala haridustasemega väikelastevanemad;
• madala haridustasemega lihtöölised;
• vähemalt 45-aastased tööga hõivatud elanikud;
• igas vanuses mitteaktiivsed elanikud
Koolituse õpiväljundid:
• Mõistab oma soove ja vajadusi ning julgeb näha uusi võimalusi, suundi oma elus;
• Oskab seada uusi eesmärke ja sihte ja teab, kuidas liikuda mõtlemiselt tegutsemisele. Kohandub meeskonnas, koostöövõrgustikes;
• Osaleb ühiste reeglite loomisel ja julgeb arutleda;
• Soodustab ja kaitseb võrdseid võimalusi meeskonnas ning suhtub sallivalt erinevustesse;
• Eristab erinevaid mõjutamisviise nt veenmine, argumenteerimine, kiitmine, esiletoomine;
• Teab, kuidas esitleda veenvalt ideid enda ja organisatsiooni nimel.
Koolituse läbiviija: Helar Peterson
Hindamine – enesehindamine, enesearengu plaani koostamine ja rühmatöös osalemine.
Lõpetamise tingimused - õppetöös osalemine vähemalt 75% ja hindamisülesannete täitmine. Iga 16- tunnilise mooduli lõpus antakse õpitulemuse saavutanutele tunnistus.

Koolitus toimub Tartu Rahvaülikooli projekti "Õpi-, koostöö- ja suhtlemisoskuste arendamine Ida-, Lääne- ja Lõuna-Eestis" raames ja seda rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

[07/27/17]   Kohtumiseni sügisel!

[03/27/17]   Reedel 7. aprillil kell 17:15 algab Abja Päevakeskuses TASUTA SOOME KEELE ALGKURSUS, maht 50 kontakttundi, õpetaja Maria Peep.

www.abja.ee

Üle mitme aasta algavad jälle tuntud headuses soome keele algkursused. Vaata kuulutust Abja valla kodulehel. http://www.abja.ee/ul/Soome_keele_kursus_2017.pdf

MTÜ Abja Koolituskeskus www.abjakoolitus.ee viib kursuse läbi Euroopa Liidu ja
Eesti riigi rahastatud Eesti Vabaharidusliidu projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019“ raames.

Tasuta kursuse peamine sihtgrupp on madala haridustasemega täiskasvanud elanikud (sh üldkeskharidus ja aegunud kõrgharidus), majanduslikult mitteaktiivsed puuetega inimesed, mittetöötavad töövõimetuspensionärid.

Kursus algab reedel 3. märtsil kell 17:15 Abja Päevakeskuses, maht 50 kontakttundi, õpetaja Maria Peep.

Palume eelnevalt registreeruda e-posti aadressil [email protected]. Info telefonil
58118872 Sirje Rist, koolitusjuht.

abja.ee

[01/09/17]   Põhjanaabrite keelt õppima!

Rahvusliku kõlavöö näidistund Penujas 13. okt. 2016

[10/13/16]   Täna, 13. oktoobril on Abja õpikogukonna ümarlaud Penujas! Vaata täpsemalt www.abja.ee

[07/23/16]   Meie ühingu poolt on saadetud esimesed exceli tabelid uue mitmeaastase koolitusprojekti kokkukirjutajatele Eesti Vabaharidusliidus. Loodame head!

Katusorgansatsioon Eesti Vabaharidusliit tunnustas meie koolitusjuhti!
2014-2015 aastal jõudis ta muuhulgas kirjutada õpetussõnu Riigikogule http://www.riigikogu.ee/rito/public/documents/32/Sirje_Rist_Erakondade_strateegiad_naiste_esindatuse_suurendamiseks_Riigikogus._Juhtumi_analuus_2014.pdf ja Mulgimaa fotonäitust eksponeerida nii Eestis kui ka väliseestlastele Stokholmis.

ec.europa.eu

Vikipeedia tõlketalgud alustavad viiendat hooaega - Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Tõlketalgule!

ec.europa.eu Homsel rahvusvahelisel emakeelepäeval algavad eestikeelses Vikipeedias juba viiendat aastat järjest tõlketalgud. Talgute eesmärk on täiendada ja täiustada koolide ja ülikoolide õppetöös kasutatavat ning üldharivat materjali eestikeelses võrguentsüklopeedias ning väärtustada tarbetekstide tõlkijate t…

ec.europa.eu

1. aprillil on kutse taotlemise tähtaeg - EPALE - European Commission

Infot täiskasvanute koolitajale.

ec.europa.eu

[02/04/16]   Meie fotokursuse töödest valminud näitus "Mulgimaa Hing ja Vaim" on olnud aastatel 2013-2015 üleval kaheksas näitusepaigas üle Eesti (Tallinn, Pärnu, Viljandi, Tõrva, Abja-Paluoja, Karksi-Nuia, Hummuli, Tarvastu) ja käinud korra ka ülemere reisil - Eesti majas Stokholmis. Penujas ülesvõetud näitusepilte saab alates kevadest 2016 näha Penuja külamajas, kus fotograafide kokkutulekud ikka on toimunud.

Abja Koolituskeskus MTÜ

Want your school to be the top-listed School/college in Abja-Paluoja?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Veski 1
Abja-Paluoja
69403
Other Abja-Paluoja schools & colleges (show all)
Abja Gümnaasium Abja Gümnaasium
Abja Tee 15
Abja-Paluoja, 69402

Abja Gümnaasium