SundSkole - Aabenraa Kommune

SundSkole - Aabenraa Kommune

Kommentarer

HJEMMESKOLE og de 45 minutters bevægelse.
På vores nye læringsportal er der hæfter lige til at bruge til hjemmeskolen.
Sådan gør du: log in på ATIB.dk og skriv "Corona" i søgefeltet.
Så er der flere forskellige hæfter i pdf lige til at bruge.
Her er blot en af dem:
https://a-sport.dk/Files/Images/website/Kataloger-PDF/Coronavenlig-Uge-1.pdf

På PUCs hjemmeside kan du også finde masser af inspiration til hjemmeskole:
https://pucaabenraa.aula.dk/
En hilsen fra SundSkole, PUC, om at vi har indgået en prøveperiode på 1 ½ år af en ny læringsplatform. ATIB er en læringsplatform til at hjælpe og inspirere til vores strategiske mål 4: Sundhed og trivsel – alle elever skal have en sund og lærerig hverdag.

Der er allerede nu åbent for adgang til ATIB- læringsplatformen for alle 20 skoler. For at komme ind i ATIP skal du bruge dit UNI-login. Link: https://login.atib.dk/

Skulle der opstå problemer eller spørgsmål – Kontakt venligst: Gaby Scheel: [email protected] tlf. 26293110

I løbet af uge 49 vil alle skoler modtage en velkomstpakke, som er sendt med CFU bussen.
ATIB er til eleven, læreren, pædagogen, vikaren og idrætslæreren
ATIB – er forkortet: Aktivitet – Træning – Indlæring – Bevægelse

Indholdet af ATIB aftalen:

ATIB LÆRING: https://atib.dk/
Adgang til portalen

AKTIV LÆRING: https://login.atib.dk/skole/aktiv-laering/
Aktiv læring byder ind med igangsættende og konstruktionslege, fagfaglig træningsøvelser og aktivitets-skabeloner.
Trivsels aktiviteter: Fremme klassens sammenhold samt den enkeltes trivsel, Corona-venlige trivsels og lærings aktiviteter, Hjemmeskole og læringsaktiviteter.

DAGLIG DOSIS: https://login.atib.dk/daglig-dosis/
Er beregnet til at bruge til de daglige 45 minutters bevægelse i skolen. I velkomstpakken er der en plakat til alle klasser, som er indrettet efter et skoleskema og med QR koder. Vil læreren hellere bruge den virtuelt, findes denne plakat også i portalen, så kan der klikkes direkte på en øvelse på evt. Smartboard.

BEVÆGELSE, LEG OG TRIVSEL: https://login.atib.dk/skole/bevaegelse-leg-og-trivsel/
Inspiration til trivselslege eller lege bare for at lege.
Mangler I rekvisitter, så husk at tjekke vores Grejbank og book. http://sundskole2025.dk/grejbanken/

IDRÆT: https://login.atib.dk/skole/idraet/
Til idrætslæreren på alle klassetrin og Idrætslæreren der skal have elever til eksamen.

LEGEHJULET: https://www.legehjul.dk/
Er et virtuelt ”lykke-lege-hjul” hvor der er forskellige lege på og som kan skiftes ud med forskellige temaer – men også mulighed for at lave egne lege og videoer dertil. Deri er der også Corona-venlige lege.

VIKAREN: https://login.atib.dk/skole/vikaren/
Samme fire emner – men hvor der ikke skal de store rekvisitter til og nemt at gå til.

DAGLIG DOSIS TASKER:
Er delt op i de forskellige klassetrin og indeholder materialer, som fysisk understøtter Daglig Dosis.
Kan bookes i Grejbanken fra januar 2022
Naturfagslærere

Er det noget for jer?

NÅR NATURFAGSLÆRERE PÅ SKOLER I REGION SYDDANMARK BOOKER ET LIFE FORLØB, KAN I NU OGSÅ BOOKE ET HELDAGS LABFORLØB, HVOR KLASSEN UNDERVISES AF UNDERVISERE FRA LIFE I LIFE MOBIL LAB.
BAGGRUNDEN ER, AT VORES ENE MOBILE LABORATORIUM FRA FEBRUAR 2022 DEDIKERES TIL AT BESØGE SKOLER I REGIONEN.

https://life.dk/vores-ene-mobil-lab-flytter-til-region-syddanmark/
Er din skole/klasse tilmeldt til SKOLE-OL?
Inspiration til arbejdet med FN’s Verdensmål
Indskoling- mellemtrin og udskoling.

https://pucaabenraa.aula.dk/maal/de-seks-strategiske-maal/de-seks-strategiske-maal-sjette-maal
ÅBEN SKOLE tilbud med transportpulje.

Spændende Arkæologisk udgravning ved Skydstrup.
Historie med fokus på jernalderens begravelseskultur, samt indsigt i en arkæologs arbejde.

Det er muligt at søge i vores transportpulje til dette tilbud fra Museum Sønderjylland.
Se mere om transportpulje her:
http://sundskole2025.dk/transportpulje/
Vi vil gerne tilbyde jer Sund Skoles nyhedsbrev:

- Om forskellige aktiviteter og undervisningstilbud, der har været og kommer.
- Hvad der rører sig lige nu omkring sundhed og trivsel

Vi vil gerne imødekomme jeres ønsker, så kom gerne med feedback☺️

Tilmeld dig nyhedsbrevet her:
http://sundskole2025.dk/
SKRALDE - bevidsthed
Super godt undervisningsmateriale fra Miljøstyrelsen.

Hvis I mangler noget at samle op med og i, har vi materialer I Grejbanken, som I kan booke.
FÅ GRATIS BESØG AF TRIVSELSKORPSET
- FØRST TIL MØLLE ....

Trivselskorpset er et nyt initiativ fra Dansk Skoleidræt. Korpset rykker GRATIS ud på skoler landet over, og giver eleverne et sjovt afbræk fra skoledagen. Formålet er at understøtte TRIVSEL og FÆLLESSKAB hos de unge mennesker via inkluderende aktiviteter, der giver højt HUMØR og SMIL, SAMMENHOLD, sved på panden og fælles oplevelser for både elever og pædagogisk personale.

Inden I booker et besøg, har I brug for at vide følgende:

Et besøg af Trivselskorpset består af 4 x 1½ times instrueret forløb med aktiviteter - 2 x 1½ time om formiddagen og 2 x 1½ time om eftermiddagen.
Der kan max. deltage 60 elever om formiddagen og max. 60 elever om eftermiddagen.
Dansk Skoleidræt stiller med to uddannede instruktører pr. besøg.
Besøget er gratis for de første 50 skoler og foregår efter først til mølle.
Trivselskorpset henvender sig til 5.-8. årgang.
Besøget kræver en hal, et fællesrum eller lignende, hvor der må spilles bold og hvor der er plads til 60 elever. Alternativt to mindre områder (lokaler, sale etc.).
* Efter tilmeldingen er modtaget og bekræftet skal I vælge et forløb indenfor disse 3 temaer:

Samarbejde og udfordringer (Aktiviteter, som styrker samarbejdet
og stiller motoriske udfordringer).
Sjov med bolde (Aktiviteter og småspil med forskellige bolde).
Smil og puls (Aktiviteter, der giver høj puls og smil på læben).

FØLG LINKET HER:
https://skoleidraet.dk/kurser/bevaegelse-i-undervisningen/trivselskorpset/trivselskorpset/
BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN er godt.

Her finder du et QR-løb med 10 poster. Posterne indeholder quizzer, vendespil og puslespil om FN’s VERDENSMÅL.

De 10 poster hænges op udenfor. Eleverne medbringer en mobiltelefon eller tablet til at scanne koderne med. Det gøres direkte i kameraet. Koden leder eleverne til en digital udfordring ved hver post.

Undervejs henvises der til http://xn--verdensml-d3a.org/ hvor eleverne kan læse om alle mål og delmål.

Oversigten her anvendes alene af læreren i planlægningen. Print QR-løbet og svarark herunder.

QR-løbet kan anvendes som en enkeltstående aktivitet, eller som en del af arbejdet med en eller flere af bøgerne i serien om Victoria & Verdensmålene.

https://www.victoriaogverdensmaalene.dk/wp-content/uploads/Postloeb-komprimeret-ny.pdf

https://victoriaogverdensmaalene.dk/wp-content/uploads/Svarark-QR_Victoria-l%C3%B8b.pdf
GENFORENINGENS PRIS - et undervisningsforløb om demokrati.

Målgruppe: Udskoling og ungdomsuddannelser.
Sted: Kulturhistorie Aabenraa, H.P. Hanssensgade 33, 6200 Aabenraa.
Fagområde: Historie og samfundsfag.

I den nye udstilling på Kulturhistorie Aabenraa fortælles i 4 dilemmaer om den sønderjyske politiker H.P. Hanssens svære valg, som han måtte tage under den langstrakte proces forud for Sønderjyllands genforening med Kongeriget Danmark.

De fire valg omfatter:
•Skulle man blive og kæmpe for danskheden i Sønderjylland eller flygte over grænsen?
•Stod H.P Hanssen, som foregangsmand, stærkest som storbonde eller avisredaktør?
•Skulle man samarbejde med de tyske myndigheder eller stå i stejl opposition?
•Og det sværeste; hvor skulle grænsen gå - ved Ejderen eller skulle Flensborg med?

Undervisningen i udstillingen tager udgangspunkt i H. P. Hanssens dilemmaer, hans overvejelser og valgenes fordele og ulemper.

I undervisningen skal eleverne i grupper tage stilling og tænke selvstændigt ud fra deres egen forforståelse, egen mening, moral og viden. De vil desuden opnå en forståelse for den politiske proces i et demokrati.
https://msj.dk/undervisningsemner/genforeningens-pris/
JUBIIII! Nu kan vi endelig igen høre og opleve det fantastiske gospel juleshow! Det er den 9. og 10 december
Tilmelding er nu!🎄🤩🎼

Transportpulje.🚌💨
Folkeskoler i Aabenraa Kommune kan få tilskud til transporten til dette tilbud. Læs kriterierne, og hvordan du og skolen gør:
https://pucaabenraa.aula.dk/sundskole/transportpulje

TILMELDING TIL JULEGOSPELMUSICAL på linket her:

https://skoletjenesten.dk/tilbud/gratis-julegospelmusical-0-7-klasse-aabenraa-kommunes-skoler

SundSkole 2025 skal være med til at øge læringen blandt alle folkeskoleelever i Aabenraa Kommune

Åben som sædvanlig

De virtuelle Skole Olympiske Lege - Skole OL 12/10/2022

Skole OL er gratis klassekonkurrencer for 0.-8. klasse.
Skole OL styrker fælleskabet og giver storslåede idrætsoplevelser. Det skaber stolthed. Det er svedigt. Det er olympisk.

Sæt kryds i årsplanen i uge 43-46, hvor De virtuelle Skole Olympiske Lege 2022 løber af stablen med sjove klassekonkurrencer for 0.-3. klasse.

De virtuelle Skole Olympiske Lege - Skole OL De virtuelle Skole Olympiske Lege er en virtuel klassekonkurrence, hvor 0.-3. klasser i hele landet dyster i uge 43-46 i fem virkelig sjove konkurrencer. Det hele foregår ude på skolen.

Photos from SundSkole - Aabenraa Kommune's post 30/09/2022

PLAY on - vores helt egen Legepatrulje. Som gerne skal fremme sundhed og trivsel i skolernes frikvarterer.

Nu har Bolderslev Skole og Hjordkær Skole og SFO også meldt sig til og fået “PlayOn-opstartstasken” med alt det indhold, de skal bruge, for at komme godt i gang med at lege.
Det er nu 6 ud af 20 skoler, der har valgt at få Legepatrulje på deres skole🙌🤗🤸🏽‍♂️🤸🏿‍♀️🤸🛝⚽️🎾
Vi har stadig "PlayOn - opstartstasker" så vi kan få endnu flere legepatruljer på vores skoler.
Se mere her:
https://skoletjenesten.dk/tilbud/play-og-game-faa-gang-i-trivslen-i-frikvartererne

Photos from SundSkole - Aabenraa Kommune's post 15/09/2022

Kongehøjskolen 2.a havde meldt sig til “magiske træer” og fik besøg af kunstneren som fortalte et afrikansk eventyr om et magisk træ og hvordan det blev til et magisk musikinstrument, som gør alle folk glade.
Derefter var børnene ude og selv arbejde med træ og bruge fantasien mens Søren savede og byggede en xylofon sammen med børnene ….
Denne kan ses på lørdag til BOM festival på Nørreport. Samtidig kan I der også hilse på Søren der laver aktiviteter sammen men børn og voksne.
Vi ses ved det store insekthotel

Photos from SundSkole - Aabenraa Kommune's post 26/08/2022

Håndboldkaravane i Arena Aabenraa

Kongehøjskolen Felsted Centralskole Bolderslev Skole Tinglev Skole og SFO 3. Klasser fik en skøn dag i håndboldens tegn - der var liv og børn og voksne med masser af energi.
Fantastisk !
Godt arbejde fra håndboldforeningerne i lokalområderne

Jydsk Håndbold Forbund - Kreds 8

Fuglelund Natur-kultur festival 2022 De4Elementer – elver og trolde | Aabenraa Kommune 24/08/2022

Frist til tilmelding er på fredag 🌱🌳
Natur, kultur og kunst forenes - alt foregår udendørs🌱🌳

Fuglelund Natur-kultur festival 2022 De4Elementer – elver og trolde | Aabenraa Kommune Der arbejdes med kunstarten LANDART igennem installationer som viser eksempler på kunst og vind, vand og solenergi, det vil sige værker hvor naturens kæfter anvendes. Eleverne vil få en forståelse for samspil mellem natur og mennesker.

Photos from Felsted Centralskole's post 19/08/2022
Fuglelund Natur-kultur festival 2022 De4Elementer – elver og trolde | Aabenraa Kommune 02/08/2022

Har i tjekket kulturrygsækken for udeskoleaktiviteter...? se mere på links.
NATURFESTIVAL De4EleMenTeR - landart: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/595/
MAGISKE TRÆER https://aabenraa.nemtilmeld.dk/594/

Fuglelund Natur-kultur festival 2022 De4Elementer – elver og trolde | Aabenraa Kommune Der arbejdes med kunstarten LANDART igennem installationer som viser eksempler på kunst og vind, vand og solenergi, det vil sige værker hvor naturens kæfter anvendes. Eleverne vil få en forståelse for samspil mellem natur og mennesker.

27/06/2022

Skolemesse - tæt på praksis 2022.
Mange inspirerende stande og masser af besøg.

13/06/2022

Har du set og har du husket ?

SKOLEMESSE 2022 - TÆT PÅ PRAKSIS

Her kan du forberede dig hele dagen eller noget af dagen - Samtidig gå og blive inspireret af de mange fantastiske tilbud vi har i vores kommune og fra vores forlag.

Vi indretter en forberedelsescafé, så der er plads til at forberede sig på messen.

Tilmelding her på link: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/589/

Vi glæder os til at se jer!

SKOLEHÅNDBOLDENS DAG | Skoletjenesten 07/06/2022

Har I mon husket at melde 3. årg. til HÅNDBOLDENS DAG tilmelding er senest i dag...

SKOLEHÅNDBOLDENS DAG | Skoletjenesten SKOLEHÅNDBOLDENS DAG For alle 3. klasser fra skolerne i Aabenraa Kommune. Dagen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Håndbold Forbund, håndboldforeningerne i Aabenraa Kommune og kommunen. Efter 2 coronaår, så gentager vi succesen fra 2019. Vi kan med glæde igen afholde SKOLEHÅNDBOLDENS DAG...

Photos from SundSkole - Aabenraa Kommune's post 24/05/2022

Varnæs skole er en af de mange skoler, der har tilmeldt sig til PlayOn legepatrulje og fået en taske med indhold.
Et par timers intro af legehjulet, fra portalen ATIB og patruljen er godt kørende!

Hvis du tænker at I også gerne vil starte en PlayOn (mellemtrin og indskoling) GameOn(udskoling) gruppe op - så har vi stadig tasker til jer, som I må få ganske gratis med i forløbet.
Starter I begge hold op får I to tasker.

Se mere på skoletjenesten: https://skoletjenesten.dk/tilbud/play-og-game-faa-gang-i-trivslen-i-frikvartererne

Nedtællingen til Skolernes Motionsdag er i gang 06/05/2022

40 års jubilæum af skolernes motionsdag - husk at tilmelde jer allerede nu 🏃‍♀️🏃🏃‍♂️🏃🚶‍♂️🚶🏃‍♀️🏃🏃‍♂️💨💨💨☀️

Nedtællingen til Skolernes Motionsdag er i gang Den fyrretyvende udgave af Skolernes Motionsdag nærmer sig. Vi skyder nedtællingen i gang med friske unger, frisbee og ikke mindst med H.K.H. Kronprins Frederik, der er med til at åbne ballet.

Photos from SundSkole - Aabenraa Kommune's post 05/05/2022

En super dag og stor opbakning til skole-OL

29/03/2022

WORKSHOP - Jord til bord - SKOLEHAVER
TILMELD DIG HER: https://aabenraa.nemtilmeld.dk/582/

Hvad:
Workshop til lærerne, omkring at indføre skolehaver til jeres skole. Konceptet ”jord til bord" i undervisningen og anlægge en skolehave der kan bruges i følgende fag: Biologi, naturteknik og madkundskab.

Der vil være vejledning i, hvad der er bedst at så af afgrøder og der vil tages udgangspunkt i ”Permahave” konceptet, som er en have der er nemmere at vedligeholde.
Dertil vil der blive udleveret plantekasser i metal, så længe lager haves. Samt vil vi fremvise det nyindkøbte udstyr til havepleje til skolehaven, som i fremtiden vil kunne bookes i Grejbanken.

Hvor og hvornår: Kelstrup Naturskole den 5. april 14.00 til 16.00

Tour de skoler – på MTB | Skoletjenesten 29/03/2022

https://skoletjenesten.dk/tilbud/tour-de-skoler-paa-mtb

Cykelkonkurrence mellem skolerne i "tour de France Cykelkonkurrence" på MTB
Her vil kampgeist, fællesskaber, heppekor og trivsel være i højsædet.
Skal din klasse have den gule trøje i vores Tour de MTB ?
Der cykles på en opmærket rute på MTB sporet og på skovveje i Kelstrup Plantage, ruten er tilrettelagt således at alle har mulighed for at deltage uanset erfaring på MTB.

Målet for klassen er at opnå flest mulige omgange på ruten inden for en tidsperiode. Klasserne kører mod hinanden og de andre skoler som deltager i ugens løbsafvikling. De af eleverne som ikke cykler, laver socialt samvær på naturskolens område evt. snobrød, bålhygge, heppekor for de cyklende klassekammerater og andre udendørs aktiviteter.

Krav: Lærere der har MTB – kørekort

Tour de skoler – på MTB | Skoletjenesten Tour de skoler – på MTB Cykelkonkurrence mellem skolerne i "Tour de France cykelkonkurrence" på MTB. Her vil kampgejst, fællesskaber, heppekor og trivsel være i højsædet. Skal din klasse have den gule trøje i vores Tour de MTB? Der cykles på en opmærket rute på MTB-sporet og på skovveje...

14/03/2022

MTB-cykler i Grejbanken på Lavgade.

Snart er der cykeltid og cykelprøver… husk at vi har MTB cykler her inde i byen og 5 x cykelbaner….
Tjek vores Grejbank på link: http://sundskole2025.dk/grejbanken/

10/02/2022

Gang i trivsel og leg i frikvartererne.
Vores helt egen legepatruljekoncept fra SundSkole - Aabenraa Kommune
PLAY-on og GAME-on, hvor vi tager udgangspunkt i vores nye portal ATIB - LEGEHJULET.
Hvis i melder en patrulje til, så vil I få en opstartstaske med alt hvad en legepatrulje har brug for - ganske gratis og en konsulent der starter det hele op for jer.
Se mere på skoletjenesten - og meld jer til.
link: https://skoletjenesten.dk/tilbud/play-og-game-faa-gang-i-trivslen-i-frikvarterene

Photos from SundSkole - Aabenraa Kommune's post 07/02/2022

Jordens dag – undervisningsforløb og webinar i april 2022

Har I nogensinde set en sommerfugls transformation fra larve til sommerfugl? Plantet træer og udforsket naturen omkring jer? Eller bygget redekasser til blåmejsen eller stæren?

Vær med, når YOUNG og Friluftsrådets Grøn Skole-program sætter fokus på natur og biodiversitet i fejringen af Jordens Dag d. 22. april 2022 for 4.-6. klasser i hele landet!

Gennem spændende undervisningsaktiviteter og et virtuelt live-event, inviterer vi jeres elever til at udforske naturen omkring dem og være med til at tage handling for Verdensmålene.

Selve Jordens Dag d. 22. april markerer vi med et stort virtuelt live-event kl. 10-11.

Frem til Jordens Dag d. 22. vil der være mulighed for at gennemføre vores undervisningsaktiviteter, der er bygget op omkring tre spor: Fugle, Træer eller Sommerfugle. I kan selv tilrettelægge, hvor mange aktiviteter I vil udføre, samt hvor mange spor I vil arbejde med op til dagen.

Aktivitetsplatformen lanceres i starten af det nye år og vil være tilgængelig på hjemmesiden her https://groenskole.dk/om-os/arrangementer/jordens-dag-2022. Alle tilmeldte vil modtage en mail med mere information, når aktivitetsplatformen er åben.

Naturskolerne har også fine forløb hvor bæredygtig udvikling er i fokus -se mere på vores skoletjeneste:
https://www.skoletjenesten.dk/soeg/tilbud/alle?f%5B0%5D=city%3A127

Valentinsdag❤️ 30/01/2022

Uge 6 står for døren og hvorfor ikke blande det med en masse kærlighed ❤️
https://danskfaglighed.dk/valentinsdag/

Husk at vi også har forløb i vores skoletjeneste - og vores ung til ung forløb ❤️
- viden om (snus)tobak - et nyt og meget relevant undervisningsmateriale til de unge🌟

Se mere på link her:
https://skoletjenesten.dk/tilbud/ung-til-ung

https://skoletjenesten.dk/tilbud/tobaksforebyggelse-i-8-klasse

Valentinsdag❤️ Uge S*x er blevet en fast ting på lærernes årshjul. “Sundheds- og seksualundervisning om krop, køn og rettigheder til alle klassetrin” Absolut nødvendigt og en mægtig god ide! Men i 5.a skal Uge S*x Fuldbyrdes med Fuld Fokus på Flirt, Forelskelse og Følelses-Fronten. For lige rundt om hj...

14/01/2022

GENFORENINGENS HISTORIE.
TILBUD om foredrag / fortælling ved Aabenraa Byhistoriske Forening.
Til alle skoler i Aabenraa kommune.

Fra Schweitzer Halle til Folkehjem og Genforeningen ….Midt i Aabenraa har vi – som I alle ved – FOLKEHJEM som har en meget central placering i ”Genforeningens historie”.

* Hvor mange børn og unge kender egentlig til denne historie?
* Hvor mange børn og unge har fået en forklaring på tidslinjen og fodsporene ved Folkehjem?
* Hvem ved egentlig, at den nuværende grænse kunne være opnået allerede i 1864, hvis kongen …..?

Vi er en lille flok ældre medborgere med stor interesse i historie, der jævnligt fortæller om historien i grænselandet, som i virkeligheden går flere hundrede år tilbage.

Vi vil gerne fortælle på Folkehjem, hvordan tingene hænger sammen med Genforeningen, hvorfor man lavede forsamlingshuse sidst i 18-hundrede tallet, hvad der egentlig prøves at blive fortalt på pladsen og meget mere. Vi tager eleverne med rundt og se med egne øjne, hvorfor der er noget, der hedder:
Novemberstuen, Februarstuen, Kongesalen …..
Vi kan godt differentiere vores oplæg efter elevernes alder og udgangspunkt m.v.

Hvad får børnene ud af det?
Vi synes, at det nærmest er en forpligtigelse.
* at vi skabe gode betingelser for børnenes nysgerrighed,
* at børnene hver gang de kører forbi eller kommer på biblioteket tænker: Her skete der noget afgørende i historien i vores trods alt ret lille by.
* Når man kommer forbi, skal tankerne være nærliggende, at det fredelige samvær mellem dansk- og tysksindede mennesker er et forbillede for mange andre i verden. -Det kan lade sig gøre.-

Hvad får lærerne ud af det?
Lærerne kan ”bare” komme, lytte og se sammen med eleverne, opleve historiens vingesus over stedet med mulighed for, at kunne snakke om det hele meget mere i øjenhøjde med børnene bagefter – og det hele, - uden at skulle forberede sig på de mange detaljer i historien på forhånd.

Hvordan kunne sådan en oplevelse på ca. en lektion forløbe?
For de mindre klasser kunne der efter ankomst være et oplæg på ca. 15 minutter om historien, derefter kigger eleverne i små grupper på de historiske nedslag på Folkehjem (evt. med et lille opgaveark, hvis dette ønskes) og i det sidste kvarter besvarer vi spørgsmål.

Alternativ for de større klasser, kan vi holde et meget mere detaljeret historisk oplæg, hvor vi kan komme rundt om de interne uenigheder i Danmark, Slesvig Holstens særlige position i forhold til stormagterne ….

Vi kan og vil godt tilpasse vores oplæg og rundvisninger, hvis I har særlige ønsker.

Det praktiske:
Hvis vi skal lave en aftale med foredrag m.v. på Folkehjem, skal vi selvfølgelig koordinere det med Folkehjem. Så kom evt. fra starten af med et par forskellige dato-muligheder.

Koster det noget?
Alle foredragsholdere gør formidlingen gratis. udføres af Aabenraa Byhistoriske Forening.

TILMELD:
Kontakt: Werner Sternberg
[email protected]
tlf: 41987276

Se mere på Skoletjenesten: https://skoletjenesten.dk/tilbud/genforeningens-historie
Fodsporene fortæller:
https://www.aabenraa.dk/oplev/fodspor-fortaeller/

Tobaksforebyggelse i 8. klasse | Skoletjenesten 13/01/2022

Kære lærer i udskolingen.

Så er der ikke lang tid til, at den årlige undervisningskampagne fra S*x & Samfund ”Uge S*x i grundskolen” løber af stablen.

Temaet for uge 6 - 2022 er ”Uge s*x med samtykke”.
S*x & Samfund har udarbejdet nogle fantastiske materialer, og Aabenraa Kommune har gennem CFU det GRATIS tilbud ”ung til ung”, som går hånd i hånd med kampagnen. UNG TIL UNG’s formidling handler netop om krop, grænser, samtykke, sociale medier samt s*x og prævention. Peer to peer konceptet giver et nyt rum som supplerer og understøtter det du som lærer formidler. Ved at benytte tilbuddet får eleverne understøttet budskabet gennem forskellige undervisningsformer og de får en gentagelse af de vigtige budskaber.
Er du interesseret, så læs mere om UNG TIL UNG i flyeren der er vedhæftet denne mail.
Nej tak tobak – med nyt forløb om snus
HUSK også at booke et af de gratis tobaksforebyggende tilbud ”Nej tak Tobak” til din 6. klasse eller ”Alle tiders Tobak” til din 7. klasse. Som noget helt nyt, er der kommet ”SNUSfornuftig Tobak?” til 8. klasse som tager udgangspunkt i snus og flertalsmisforståelserne. Tilbuddene er vedhæftet denne mail.

Alle tilbud kan findes på skoletjenesten.dk : https://skoletjenesten.dk/front
Skoletjenesten ”Snusfornuftig” https://skoletjenesten.dk/tilbud/tobaksforebyggelse-i-8-klasse

Vedhæftede flyers:
6. klasse tilbuddet hedder ”Nej tak tobak”
7. klasse tilbuddet hedder ”Alletiders tobak”
8. klasse tilbuddet hedder ”Snusfornuftig tobak?”
7.-9.klasse tilbydes også UTU

Tobaksforebyggelse i 8. klasse | Skoletjenesten Tobaksforebyggelse i 8. klasse Gratis tilbud fra Aabenraa Kommune via CFU til 8. klasserne Tilbuddet kræver ingen forberedelse, da klassen i to lektioner får besøg af en formidler fra CFU, som står for undervisningen. Læreren skal dog være til stede i klassen. Tilbuddet kan både stå for sig ...

22/12/2021

SundSkole ønsker jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår.
Vi ses til et spændende 2022.

10/12/2021

HJEMMESKOLE og de 45 minutters bevægelse.
På vores nye læringsportal er der hæfter lige til at bruge til hjemmeskolen.
Sådan gør du: log in på ATIB.dk og skriv "Corona" i søgefeltet.
Så er der flere forskellige hæfter i pdf lige til at bruge.
Her er blot en af dem:
https://a-sport.dk/Files/Images/website/Kataloger-PDF/Coronavenlig-Uge-1.pdf

På PUCs hjemmeside kan du også finde masser af inspiration til hjemmeskole:
https://pucaabenraa.aula.dk/

09/12/2021

En hilsen fra SundSkole, PUC, om at vi har indgået en prøveperiode på 1 ½ år af en ny læringsplatform. ATIB er en læringsplatform til at hjælpe og inspirere til vores strategiske mål 4: Sundhed og trivsel – alle elever skal have en sund og lærerig hverdag.

Der er allerede nu åbent for adgang til ATIB- læringsplatformen for alle 20 skoler. For at komme ind i ATIP skal du bruge dit UNI-login. Link: https://login.atib.dk/

Skulle der opstå problemer eller spørgsmål – Kontakt venligst: Gaby Scheel: [email protected] tlf. 26293110

I løbet af uge 49 vil alle skoler modtage en velkomstpakke, som er sendt med CFU bussen.
ATIB er til eleven, læreren, pædagogen, vikaren og idrætslæreren
ATIB – er forkortet: Aktivitet – Træning – Indlæring – Bevægelse

Indholdet af ATIB aftalen:

ATIB LÆRING: https://atib.dk/
Adgang til portalen

AKTIV LÆRING: https://login.atib.dk/skole/aktiv-laering/
Aktiv læring byder ind med igangsættende og konstruktionslege, fagfaglig træningsøvelser og aktivitets-skabeloner.
Trivsels aktiviteter: Fremme klassens sammenhold samt den enkeltes trivsel, Corona-venlige trivsels og lærings aktiviteter, Hjemmeskole og læringsaktiviteter.

DAGLIG DOSIS: https://login.atib.dk/daglig-dosis/
Er beregnet til at bruge til de daglige 45 minutters bevægelse i skolen. I velkomstpakken er der en plakat til alle klasser, som er indrettet efter et skoleskema og med QR koder. Vil læreren hellere bruge den virtuelt, findes denne plakat også i portalen, så kan der klikkes direkte på en øvelse på evt. Smartboard.

BEVÆGELSE, LEG OG TRIVSEL: https://login.atib.dk/skole/bevaegelse-leg-og-trivsel/
Inspiration til trivselslege eller lege bare for at lege.
Mangler I rekvisitter, så husk at tjekke vores Grejbank og book. http://sundskole2025.dk/grejbanken/

IDRÆT: https://login.atib.dk/skole/idraet/
Til idrætslæreren på alle klassetrin og Idrætslæreren der skal have elever til eksamen.

LEGEHJULET: https://www.legehjul.dk/
Er et virtuelt ”lykke-lege-hjul” hvor der er forskellige lege på og som kan skiftes ud med forskellige temaer – men også mulighed for at lave egne lege og videoer dertil. Deri er der også Corona-venlige lege.

VIKAREN: https://login.atib.dk/skole/vikaren/
Samme fire emner – men hvor der ikke skal de store rekvisitter til og nemt at gå til.

DAGLIG DOSIS TASKER:
Er delt op i de forskellige klassetrin og indeholder materialer, som fysisk understøtter Daglig Dosis.
Kan bookes i Grejbanken fra januar 2022

Styrelsen for It og Læring

Vores ene Mobil Lab flytter til Region Syddanmark 10/11/2021

Naturfagslærere

Er det noget for jer?

NÅR NATURFAGSLÆRERE PÅ SKOLER I REGION SYDDANMARK BOOKER ET LIFE FORLØB, KAN I NU OGSÅ BOOKE ET HELDAGS LABFORLØB, HVOR KLASSEN UNDERVISES AF UNDERVISERE FRA LIFE I LIFE MOBIL LAB.
BAGGRUNDEN ER, AT VORES ENE MOBILE LABORATORIUM FRA FEBRUAR 2022 DEDIKERES TIL AT BESØGE SKOLER I REGIONEN.

https://life.dk/vores-ene-mobil-lab-flytter-til-region-syddanmark/

Vores ene Mobil Lab flytter til Region Syddanmark Når naturfagslærere på skoler i Region Syddanmark booker et LIFE Forløb, kan I nu også booke et heldags labforløb, hvor klassen undervises af undervisere fra LIFE i LIFE Mobil Lab.

Forside - Skole OL 08/11/2021

Er din skole/klasse tilmeldt til SKOLE-OL?

Forside - Skole OL Følg med i store og små nyheder om Skole OL på vores Facebook-side.

14/10/2021

ÅBEN SKOLE tilbud med transportpulje.

Spændende Arkæologisk udgravning ved Skydstrup.
Historie med fokus på jernalderens begravelseskultur, samt indsigt i en arkæologs arbejde.

Det er muligt at søge i vores transportpulje til dette tilbud fra Museum Sønderjylland.
Se mere om transportpulje her:
http://sundskole2025.dk/transportpulje/

Sund skole 2025 08/10/2021

Vi vil gerne tilbyde jer Sund Skoles nyhedsbrev:

- Om forskellige aktiviteter og undervisningstilbud, der har været og kommer.
- Hvad der rører sig lige nu omkring sundhed og trivsel

Vi vil gerne imødekomme jeres ønsker, så kom gerne med feedback☺️

Tilmeld dig nyhedsbrevet her:
http://sundskole2025.dk/

Sund skole 2025 SundSkole- læring med kroppen forrest. SundSkole skal være med til at øge læringen blandt alle folkeskoleelever i Aabenraa kommune gennem fokus på trivsel, sundhed og bevægelse.

06/10/2021

SKRALDE - bevidsthed
Super godt undervisningsmateriale fra Miljøstyrelsen.

Hvis I mangler noget at samle op med og i, har vi materialer I Grejbanken, som I kan booke.

Trivselskorpset - Dansk Skoleidræt 30/09/2021

FÅ GRATIS BESØG AF TRIVSELSKORPSET
- FØRST TIL MØLLE ....

Trivselskorpset er et nyt initiativ fra Dansk Skoleidræt. Korpset rykker GRATIS ud på skoler landet over, og giver eleverne et sjovt afbræk fra skoledagen. Formålet er at understøtte TRIVSEL og FÆLLESSKAB hos de unge mennesker via inkluderende aktiviteter, der giver højt HUMØR og SMIL, SAMMENHOLD, sved på panden og fælles oplevelser for både elever og pædagogisk personale.

Inden I booker et besøg, har I brug for at vide følgende:

Et besøg af Trivselskorpset består af 4 x 1½ times instrueret forløb med aktiviteter - 2 x 1½ time om formiddagen og 2 x 1½ time om eftermiddagen.
Der kan max. deltage 60 elever om formiddagen og max. 60 elever om eftermiddagen.
Dansk Skoleidræt stiller med to uddannede instruktører pr. besøg.
Besøget er gratis for de første 50 skoler og foregår efter først til mølle.
Trivselskorpset henvender sig til 5.-8. årgang.
Besøget kræver en hal, et fællesrum eller lignende, hvor der må spilles bold og hvor der er plads til 60 elever. Alternativt to mindre områder (lokaler, sale etc.).
* Efter tilmeldingen er modtaget og bekræftet skal I vælge et forløb indenfor disse 3 temaer:

Samarbejde og udfordringer (Aktiviteter, som styrker samarbejdet
og stiller motoriske udfordringer).
Sjov med bolde (Aktiviteter og småspil med forskellige bolde).
Smil og puls (Aktiviteter, der giver høj puls og smil på læben).

FØLG LINKET HER:
https://skoleidraet.dk/kurser/bevaegelse-i-undervisningen/trivselskorpset/trivselskorpset/

Trivselskorpset - Dansk Skoleidræt Trivselskorpset er et nyt initiativ fra Dansk Skoleidræt. Korpset rykker gratis ud på skoler landet over, og giver eleverne et sjovt afbræk fra skoledagen. Formålet er at understøtte trivsel og fællesskab hos de unge mennesker via inkluderende aktiviteter, der giver højt humør og smil, samme...

30/09/2021

BEVÆGELSE I UNDERVISNINGEN er godt.

Her finder du et QR-løb med 10 poster. Posterne indeholder quizzer, vendespil og puslespil om FN’s VERDENSMÅL.

De 10 poster hænges op udenfor. Eleverne medbringer en mobiltelefon eller tablet til at scanne koderne med. Det gøres direkte i kameraet. Koden leder eleverne til en digital udfordring ved hver post.

Undervejs henvises der til http://xn--verdensml-d3a.org/ hvor eleverne kan læse om alle mål og delmål.

Oversigten her anvendes alene af læreren i planlægningen. Print QR-løbet og svarark herunder.

QR-løbet kan anvendes som en enkeltstående aktivitet, eller som en del af arbejdet med en eller flere af bøgerne i serien om Victoria & Verdensmålene.

https://www.victoriaogverdensmaalene.dk/wp-content/uploads/Postloeb-komprimeret-ny.pdf

https://victoriaogverdensmaalene.dk/wp-content/uploads/Svarark-QR_Victoria-l%C3%B8b.pdf

Photos from SundSkole - Aabenraa Kommune's post 27/09/2021

GENFORENINGENS PRIS - et undervisningsforløb om demokrati.

Målgruppe: Udskoling og ungdomsuddannelser.
Sted: Kulturhistorie Aabenraa, H.P. Hanssensgade 33, 6200 Aabenraa.
Fagområde: Historie og samfundsfag.

I den nye udstilling på Kulturhistorie Aabenraa fortælles i 4 dilemmaer om den sønderjyske politiker H.P. Hanssens svære valg, som han måtte tage under den langstrakte proces forud for Sønderjyllands genforening med Kongeriget Danmark.

De fire valg omfatter:
•Skulle man blive og kæmpe for danskheden i Sønderjylland eller flygte over grænsen?
•Stod H.P Hanssen, som foregangsmand, stærkest som storbonde eller avisredaktør?
•Skulle man samarbejde med de tyske myndigheder eller stå i stejl opposition?
•Og det sværeste; hvor skulle grænsen gå - ved Ejderen eller skulle Flensborg med?

Undervisningen i udstillingen tager udgangspunkt i H. P. Hanssens dilemmaer, hans overvejelser og valgenes fordele og ulemper.

I undervisningen skal eleverne i grupper tage stilling og tænke selvstændigt ud fra deres egen forforståelse, egen mening, moral og viden. De vil desuden opnå en forståelse for den politiske proces i et demokrati.
https://msj.dk/undervisningsemner/genforeningens-pris/

21/09/2021

JUBIIII! Nu kan vi endelig igen høre og opleve det fantastiske gospel juleshow! Det er den 9. og 10 december
Tilmelding er nu!🎄🤩🎼

Transportpulje.🚌💨
Folkeskoler i Aabenraa Kommune kan få tilskud til transporten til dette tilbud. Læs kriterierne, og hvordan du og skolen gør:
https://pucaabenraa.aula.dk/sundskole/transportpulje

TILMELDING TIL JULEGOSPELMUSICAL på linket her:

https://skoletjenesten.dk/tilbud/gratis-julegospelmusical-0-7-klasse-aabenraa-kommunes-skoler

Elevatorbog 20/09/2021

Det er mandag ... vi skal lige i gang og hjernen i sving - energien går op og ned.
Her er en sjov "Brain-break" --> Elevatorbog" (kan heldigvis bruges alle ugens dage, og til alle klasser😜)

Formål:
Formålet med aktiviteten er, at eleverne er gode til at samarbejde, når de i fællesskab skal transportere en bog, eller en anden genstand, fra gulvet og op til toppen af hovedet på en elev uden at bruge hænderne.

Materialer
En bog, et penalhus eller anden genstand pr. gruppe.

Elevatorbog Eleverne går sammen i grupper af tre. En bog, penalhus eller en anden genstand placeres på gulvet foran gruppen. Nu skal gruppen i fællesskab – UDEN at bruge...

Dig og lokaldemokratiet | Skoletjenesten 17/09/2021

DIG OG LOKALDEMOKRATIET

Meget aktuelt nu hvor KV21 står for døren.

Tilbud til de store skoleelever (7. til 10. klasse):

Byråds- og Direktionssekretariatet for Aabenraa Kommune præsenterer, hvordan lokaldemokratiet arbejder og fungerer og involverer eleverne i en aktuel debat.

Dig og lokaldemokratiet | Skoletjenesten Dig og lokaldemokratiet Byråds- og Direktionssekretariatet for Aabenraa Kommune præsenterer, hvordan lokaldemokratiet arbejder og fungerer og involverer eleverne i en aktuel debat. Tilbuddet omfatter: et oplæg af en politiker/administrativ medarbejder som inkluderer en rundtur på rådhuset en po...

15/09/2021

Kalder: Padborg, Tinglev, Rødekro, Løjt, Stubbæk, Høje Kolstrup, Felsted, Kliplev. Hjordkær

Kunst Ud Til Folket sætter sang til din bys skulpturer!

Hvad: Oplev Søren Mølstrøm og hans makker sætter sammen med børnene undrende og overraskende sang til de lokale skulpturer på ovenstående destinationer.

Klik på linket for et smugkig fra sidst, de var her:
Så nu kan du som lærer tilmelde dig og dine elever på tidspunkterne nedenfor - så kommer Søren og synger der, hvor skulpturen er og giver eleverne en kunstnerisk og sjov oplevelse.
https://www.aabenraa.dk/oplev/oplev-kulturen/teater/soerens-skoere-historier-i-din-by/soeren-har-fundet-paa-en-masse-skoere-historier-om-skulpturen-i-din-by-i-sommerferien-kommer-han-og-synger-og-fortaeller-og-du-kan-vaere-med-til-at-digte-endnu-flere-vilde-historier/

Dato: Tirsdag d. 21. september
Pris: 0 kr.
Busudgift: PUC dækker nu 50% hvis bus er nødvendig
Tid: 45 min. kl. 8.30 og kl. 13.00
Målgruppe: 1.-6. klasser
Max: Ca. 80 elever per gang

Tilmelding haster: Send dit ønske on hvilken by, dag og tid så hurtigt som muligt til Charlotte Brunsgaard [email protected]

Vil du plassere din skole på toppen av Skole-listen i Aabenraa?

Klik her for at gøre krav på din sponsorerede post.

Videoer (vis alle)

Skolemesse - tæt på praksis 2022.Mange inspirerende stande og masser af besøg.
MTB-cykler i Grejbanken på Lavgade.Snart er der cykeltid og cykelprøver… husk at vi har MTB cykler her inde i byen og 5 ...
SundSkole ønsker jer alle en glædelig jul og et rigtig godt nytår. Vi ses til et spændende 2022.
Vindere af Gå sommeren i møde 2021
PARKOUR I TINGLEV BYSKOV
DISCGOLF OG JAGTSTI
Grejbankens nye juletrailer. Book løs!
SUP og kanokørekort
Udlån til foreninger og skoler
Så ruller vi!
Skaterskills på Høje kolstrup

Sted

Type

Telefon

Adresse


Tinglev Midt 2
Aabenraa
6200

Åbningstider

Mandag 08:00 - 16:00
Tirsdag 08:00 - 16:00
Onsdag 08:00 - 16:00
Torsdag 08:00 - 16:00
Fredag 09:00 - 17:00
Andre Grundskoler i Aabenraa (vis alle)
Søgård Friskole Søgård Friskole
Søgård Ringvej 1, Søgård
Aabenraa, 6200

Søgård Friskole - Fordi vi ikke alle er ens! En friskole med klasser fra 0.-9., der tager udgangsp

Skolernes - projektagent Skolernes - projektagent
Aabenraa, 6200

Skolernes - projektagent er en frivillig organisation, som bestræber sig på at arrangere gratis tv

Hærvejsskolen Hærvejsskolen
Skovbrynet 2
Aabenraa, 6230

Generel information På https://haervejsskolen.aula.dk/ kan du læse mere om Hærvejsskolen samt fin