Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa

Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa

Kommentarer

På tur til Ældrecenter Lergård, hvor vi vi legede og fik lov til at fodre hønsene.

Nærmiljø - leg - samarbejde mellem institutioner - bevægelse - begyndende forståelse for dyrs behov🐓🐓🐓
Fem veninder har det sjovt på legepladsen.

Sammenhold - tid til leg - glæde - nærvær
Aabenraa kommune holdt i aftes en Kvalitetsfestival, hvor hver daginstitution kunne præsentere deres faglige input, ligesom vi kunne besøge hinandens stande og suge gode ideer til os.
I Børnehuset Spiretoppen er relationer og nærvær i fokus. Ens bedste ven og fællesskabs følelsen er væsentlig og har afgørende betydning børns trivsel!

Børnefællesskaber - tryghed - nærvær - være fælles om at udforske verden - “Din ven er min ven”
Her trænes yoga stillingen “Højt som et træ”. Her styrkes børnenes balance, og det er bare med at holde tungen lige i munden🧘🏼‍♀️🧘🏽🧘🏻‍♂️

Bevægelse - motorik - fællesskab
Fra morgenstunden er der aktiviteter ud fra børnenes egne ønsker:
Et barn laver en fin frisure på sin yndlingspædagog (og jeg har fået tilladelse til at vise pædagogens nye frisure☺️).
Et andet barn er fordybet i at tegne; vi har et hjørne med store ark papir på et staffeli og div. tusser og farveblyanter.
Og et tredie barn leger med dukker.
En stille og fin start på børnehave dagen.

Omsorg - koncentration - læringsmiljøer - leg - kreative udtryksformer
Vi har fået doneret en frugthave bestående af 7 frugttræer og 7 frugtbuske fra “Plant et træ”.

Sammen med børn og forældre blev frugthaven plantet på vores store dejlige legeplads, til gavn og glæde for naturen, børnene og de fremtidige generationer af børn🍎🍐🍒🫐

Efter ihærdig indsats med plantning og montering af støttestolper til træerne, var det tid til kaffe og kage🍪☕️

Tak for hjælpen til alle der deltog👍

Natur - fællesskab - forældre samarbejde - sprog
Så er vi klar til “læse leg”, hvor der læses højt, og hvor børns ordforråd og kommunikative kompetencer styrkes📚

I dag var der fokus på nye ord:
Hvordan definerer vi ordet venskab?
Hvad betyder det at have venner?
Hvordan er man overfor hinanden i sin omgangstone?
Hvordan kan man gøre sin ven glad?

Til næste gang har børnene valgt en ny bog: “Ønskekatten”
Bjørnen sover 🎼 🧸💤

Når vi i vuggestuen sætter musik på, går børnene i gang med at danse og lave fagter til sangen, helt på eget initiativ 🙂

Krop og bevægelse - musik - fællesskab - spejle sig i hinanden.
Drengene har det mål, at de vil bygge et legotårn!

Fantasi - kreativitet - samarbejde - sammenhold - finmotorik -konstruktion - venskaber
Rolleleg “mor, far og børn”, alle byder ind i transformation til far, mor, baby og verden.

Samarbejde - dialog - leg - social udvikling
Leg, latter, sang og børnefællesskaber hos Troldeungerne (vuggestuegruppen)

Sidens formål er at informere om Spiretoppen - daginstitution for børn i alderen 0-6 år. Da det e

Åben som sædvanlig

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 28/03/2023

Bevægelse - Lege - Godt humør - Fællesskab - Sprog

Vi har idag haft påskestopdans på stuen, mens andre lavede påskeæg i ler.

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 26/03/2023

Sproglig udvikling - Fællesskab - Farver - Fantasi - Genkendelse - Sang

Bablerne er et pædagogisk redskab som styrker børnenes sprog. Hver babel har et navn som er de første lyde som det lille barn lærer. I vores samlings stund synger vi om hver babel og på den måde understøtter det barnet og dets læring i forhold til sprog tilegnelse. Børnene er vilde med dem.

20/03/2023

Underholdning på et helt lav praksis niveau - sociale relationer - fantasi - et fælles tredje - humor 🌸

Dette billede illustrerer hvor “lidt” fantasi der skal til for at give vores vuggestue børn rigtig god underholdning. Oplevelsen bestod i en stemning af at være i cirkus - legetøjet røg nemlig af pædagogens hovede hele tiden og det skabte en masse grin og børnene havde en fest 😍

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 16/03/2023

Børnefællesskab - Samarbejde - Læring om trafik

I dag har børnene i Løve-gruppen været med til at opsætte trafikskilte på legepladsens cykelbane.
På den måde forberedes børnene, og får viden om trafikregler i samfundet.

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 10/03/2023

Når vi siger Børnehuset Spiretoppen, siger vi også “Mettes børnehave”. Mette har arbejdet i daværende DammsTeglgård Børnehave, som senere blev til Mariehønen på Lergård, og senere igen blev til Børnehuset Spiretoppen.

Mette fylder 80 år i dag, og blev fejret i hendes børnehave!

Der blev sunget fødselsdags sange, råbt hurra, givet gaver og spist fødselsdags boller.

Tillykke kære Mette, still going strong og hjælper os ved at tage vikartimer!
🇩🇰🌸🇩🇰🌸🇩🇰🌸🇩🇰🌸🇩🇰🌸🇩🇰🌸🇩🇰🌸🇩🇰🌸🇩🇰

01/03/2023

Venskab - Samarbejde - Leg - Science

To drenge leger med et magnet fiskespil. De hjælper hinanden, og leger med magnetens tiltræknings kraft.

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 28/02/2023

Tradition - Nærmiljø - Fællesskab - Generationer

I sidste uge holdt vi traditionen tro fastelavn på Lergård Plejehjem🎭

Det bringer stor glæde hos vores ældre medborgere, når Spiretoppens børn kommer på besøg.
Børnene har ikke alle en Oldemor eller Oldefar, og oplever her glæden og interessen som vores ældre medborgere viser dem.

Ren win win og vi er glade for det gode samarbejde vi har mellem Plejehjem og Børnehus🥰

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 21/02/2023

Motorik - Samarbejde - Fællesskab - Turtagning - Sprog

Det er godt for børnene at bruge deres muskel led sans til at klatre op og ned af bordene, taktil sansen bliver stimuleret, når børnene glider på maven under sofaen, balancen styrkes ved at balancere på og i mellem stolene. Samtidig øver vi, at vente på tur og passe på hinanden.

Børnene fik også brugt en masse kræfter på at trække hinanden med rebet. Ved at samarbejde kunne de se, hvor hurtigt de kunne få barnet for enden af rebet trukket afsted.
Se videoer i kommentarfeltet.

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 21/02/2023

Fastelavn er mit navn 💐

Tradition - fællesskab - et fælles tredje - kulturelle udtryksformer

Hos troldeungerne er der idag blevet slået katten af tønden - der skulle mange slag til for at få den slået i stykker 🥰

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 20/02/2023

Leg - Bevægelse - Læring - Turtagning - Koncentration - Børnefællesskab - Hensyn

Løvegruppen skiftedes til at kaste med en stor skumterning. Det antal prikker terningen viser skal barnet stille dig enten på måttens tal eller det antal dyr, svampe, agn mv., som passer til tallet.
Alle børnene kommer på tur, og lærer samtidigt at kunne stå tæt sammen og tage hensyn til hinanden.

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 17/02/2023

Børnefællesskaber - Leg - Sprog - Konstruktion - Daglige rutiner

Vi kan lave nogle rammer for det pædagogiske læringsmiljø, hvor det pædagogiske personale har vist, guidet og lært børnene, hvordan de kan lege.
Der er forskellige udviklings stadier for leg og legetemaer. Her kommer nogle eksempler:

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 15/02/2023

Venskaber - Fællesskaber - Social udvikling - Leg

Vi leger og lærer ude som inde. Vi øver os i tur tagning, og at hjælpe hinanden. Vi leger sammen med hinanden, og vi har alle mindst en ven, som vi holder særligt af🤎🧡🤍❤️🖤💛

15/02/2023

Samarbejde - Inddragelse - Sprog

De store vuggestuebørn synes det er sjovt at lave “rigtigt arbejde”, så vi rev blade sammen og puttede bladene op i en “voksen trillebør”🍂🍂🍂

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 14/02/2023

Forundring - Fælles fokus - Former - Farver

Sanse-leg med med lys fra discokugle.

Børnene var optaget af kuglen kunne lyse på væggen, loftet og dem selv.

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 12/02/2023

Digital leg - Eksperiment - Børneperspektivet

Vi prøvede at tage et foto af noget legetøj. Og da vi “vendte” kameraet mod os selv, kom vi med på næste foto. Det eksperimenterede vi lidt med☺️

12/02/2023

Sprog - kommunikation - Fællesskab

I vuggestuen leger/ arbejder vi med “Bablerne”, der hedder nogle lyde, som børnene bruger i deres sprogudvikling😉

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 07/02/2023

Sprog - Kommunikation - Børnefællesskab

Læseleg (dialogisk læsning) på forskellig måde.
Børn er forskellige og lærer på forskellig måder.

03/02/2023

Kreativ fantasi - Fællesskab - Venskab - Udeliv

Et par at de store drenge havde fundet en kreativ måde, at bruge en trillebør som havestol på, nu hvor resten af madpakken blev nydt udenfor😊

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 30/01/2023

Fællesskab - Koncentration - Sprog - Leg

Børn der samarbejdet om at konstruere noget i Lego, går i dialog om mulige løsninger, hjælper hinanden, og har et fællesskab🟦🟪🟧🟩🟥

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 27/01/2023

Koncentration - sprogstimulering - finmotorik - fællesskab - samspil

Når børnene sætter perler på en snor (måske en halskæde til mor), læser i en bog eller spiller et spil sammen, så styrkes både deres ordforråd, koncentration og fællesskabsfølelse.

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 18/01/2023

Verdensmål - bæredygtighed - genbrug - tradition - finmotorik - sanser - sprog - koncentration

Vi har lavet små fastelavnstønder af toiletruller.
Vi snakkede om hvad fastelavn er, før vi gik igang.
God sansestimulering da børnene fik klistrede fingre.

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 16/01/2023

Udelivet - naturen - motorisk udfoldelse - science - sociale fællesskaber 🌿🍃

I vuggestuen har vi fokus på at dele børnegruppen op, for at skabe mere ro og fordybelse.

I dag var det derfor de store børn der var ude, mens de små legede indenfor. Netop for at have fokus på fordybelse og at skabe gode sociale relationer.

Ude var der gode lege igang og vi sang om at køre bil, cykle m.m

Vi fandt også ud af, at vi kunne gå rundt i vandpytter og så lave fodspor efterfølgende - det var interessant og spændende 🙂

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 05/01/2023

Digital dannelse - et fælles tredje - koncentration - fællesskab

I dag afprøvede troldeungerne en øvelse, hvor vi skulle lytte hvilken dyrelyd, der blev afspillet på computeren. Efterfølgende fik vi set hvilket dyr det var og om vi havde gættet rigtig eller ej.

En god øvelse for både koncentration, syns og høresansen 👁️🦻🏻

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 15/12/2022

Science i vuggestuen - naturen - et fælles tredje ❄️

I dag tog troldeungerne “naturen” med ind ❄️

Vi lavede en snebold udenfor og tog den med ind. Alle børn var henne og prøve at mærke snebolden. Det var en sjov fornemmelse, at mærke noget koldt og vi skulle huske at holde den rund hele tiden så den ikke smeltede 🎄

En sjov og lærerig oplevelse 🌲

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 14/12/2022

Se se se , der er masser af sne ❄️❄️❄️❄️

En skøn formmiddag i rigtig meget sne og børnene elskede det ❄️🎄

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 08/12/2022

Naturen - vinter - udeliv - motorisk udfoldelse

Troldeungerne var i dag ude “i den første sne”

Der blev leget med sne, lavet snemand og snakket om, hvordan man kan forme bolde ud af sne 🎄❄️

En dejlig frisk fornøjelse, som børnene rigtig godt kunne lide

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 03/12/2022

Juletradition - fællesskab - kreative børn 🎄

Hos Spilopperne er der blevet lavet juledekorationer 🎄
Vi værner om børnehavens juletraditioner fx når vi laver vores juledekorationer, synger julesange og pynter op til jul i hele december måned. Det er hygge og noget børnene godt kan lide 🌲

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 01/12/2022

Traditioner - jul - fællesskab - sociale relationer - kultur - kulturel udtryksformer 🎄

I dag er troldeungerne startet op på jule samling, som afholdes hver dag i december måned 🎄

Der synges julesange, vi vækker Nissen Jule , spiser pebernødder og pynter juletræ 🎄

En dejlig fast tradition, som børnene elsker 😍

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 22/11/2022

Fin motorik - traditioner - koncentration - sansestimuli - kropsbevidsthed 🖐🏻

I dag har troldeungerne været kreative. Vi har lavet julenisser med røde og blå huer på. Vi har malet på vores hænder og sang efterfølgende “tommelfinger” sangen til samling 🎄🎄♥️♥️ netop for at øve de forskellige fingres navne 🖐🏻

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 11/11/2022

Science - Koncentration - Nysgerrighed - Glæde

Vi har lavet sne med frossen natron og koldt vand - det sjove var, når der blev hældt eddike ovenpå snebolden, så boblede det helt vildt.

Frossen natron hældes over med koldt vand, og samles til en snebold. Det føles som og ligner sne.
Hælder man eddike ovenpå, bobler og syder det.

Se videoer i kommentarfelt📽⚗️❄️

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 10/11/2022

Science - Læringsmiljø - Nysgerrighed - Erfaring

Vi har lavet forsøg med svømmende papirfisk i vand. En fisk uden noget ligger stille i vandet. En fisk der får smurt opvaskemiddel på halen, “svømmer” rundt i vandet.
Børnene synes det er sjovt at lave forsøg. Og det er pædagogik med henblik på viden om årsag, virkning og sammenhænge. Børnenes nysgerrighed på natur og naturfænomener stimuleres 🐠🐡🐟

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 10/11/2022

Science - Overraskelse - Ny viden

Vi har lavet forsøg med vand, der bliver suget op i et glas, når stearinlyset slukkes.

I en skål med vand satte vi et stearinlys, tændte det og satte et glas over. Flammen bruger ilten, med det resultat, at der dannes undertryk og vandet suges op i glasset. Børnene synes det ligner trylleri!

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 09/11/2022

Natur - Udeliv - Årstidernes skiften til efterår - Fællesskab - Sprog - Bevægelse - Skabe nysgerrighed og viden

Skøn efterårstur i skoven. Bladene er faldet af træerne. Vi finder bog, agern og blade samt en enkelt snegl i skovbunden 🐌🍂🍁🍂

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 04/11/2022

Sociale relationer - sproglig udvikling - kommunikation - et fælles tredje 😀

Vi er i vuggestuen kommet godt igang med vores “pludre-dialog-vindue” 🙂

I løbet af dagen er børnene henne og kigge på billeder og snakke om hvem der er på billederne, hvad de laver og hvor henne 😀

Det fungerer rigtig godt og det giver anledning til en god dialog børnene imellem 😀

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 01/11/2022

Overgang fra vuggestue til børnehave - sociale relationer - naturen - nye oplevelser

I dag har vuggestuens Troldeunger været på besøg på børnehavens legeplads 🍂

En af vores fordele i vores hus er netop at kunne skabe den gode overgang fra vuggestue til børnehave. Det har vi muligheden for, ved at introducere børnene for hinanden, når vi kan besøge børnehaven og bruge deres legeplads og lign. 🍃🍂

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 31/10/2022

Samarbejde - Sanser - Sprog - Bevægelse - Leg - Farver

Kendskab til årstidernes skiften hører ind under “Natur og Science”. Ligeså vægten af bladene, og om de er våde eller tørre. Her omsat i en legende tilgang i pædagogikken:

Vi leger efterår hos spilopperne.
Vi har derfor samlet blade i bunker på legepladsen og fået en snak om bladene er tunge eller lette, når vi sparker til dem, eller hælder dem ud af kassen.
Er de våde eller tørre, når vi rører ved dem?

Samtidig sang vi vores efterårssang:
“Regnvejr efterår,
gummistøvler mange våde tæer.
På min næse kan jeg mærke,
det er efterår og den løber hele dagen” 🎶🍂🎶

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 29/10/2022

Leg og glæde ved idræt❤️

Fællesskab - Samhørighed - Sundhed - Natur - Motorik - Venskab - Sjov - Latter - Udfordringer der lykkes - Stolthed🤪🤗🤩

Vi har prøvet kræfter med forskellige sportsgrene. Det var cykling, løb, trille og rulle, dans og gymnastik. Idrætsugen blev et kæmpe hit blandt børn og voksne, og børnene fik en god fællesskabsfølelse samtidig med de danner nye venskaber, og ikke mindst har tid til hygge og samvær.

Vi afsluttede ugen med et orienteringsløb med forskellige opgaver undervejs, og til slt holdt vi fællesspisning.
Menuen var en luksus udgave af havregrød med diverse frugter og kanelsukker.

Der har været fokus på fællesskab, og så har børnene fået rig mulighed for at bruge energi og kræfter på at løse opgaver i grupper. Det giver samhørigheds følelse💃🏽🕺🏼 🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♂️ 🤸🏿‍♀️ 🚴🏼🚴🏼‍♀️

28/10/2022

Sproglig udvikling - social udvikling - genkendelse - kommunikation og sprog - relationer - læring - sammenhænge 😀

Hos troldeungerne har vi i et af vores vinduer lavet et “pludre-dialog-vindue” 🙂

Vores pædagogiske overvejelser er at skabe et fælles tredje, hvor børnene kan stå og snakke om nogle fælles oplevelser, feks hvis vi har været på tur, leget udenfor eller noget helt tredje 🍃

Vi ønsker alle en god weekend 🌞🌞

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 25/10/2022

Sanser, kreativitet og efterårstema 🍂🍃

Vuggestuen har været i gang i det kreative hjørne 🙂

Der er blevet malet på hænder og det er en sjov ting at føle kold maling på sine hænder 🖐 Nogle synes det var sjov og det kildede, andre skulle lige se det an 😄

Photos from Børnehuset Spiretoppen, Aabenraa's post 24/10/2022

Natur - lokal område - motorik og kroppen - sociale fælleskaber 👫

I vuggestuen bruger vi de skønne naturrige nærområder med gode legepladser, hvor der er plads til masser af motorik udfoldelse 🏃‍♂️

Fokus er for tiden at lave mindre grupper, hvor vi kan fordybe os i sociale fællesskaber og opbygge gode venskaber 🙂

Vi elsker at bruge kroppen og når der sættes musik på er der gang i de små kroppe ☺️

Der er også altid tid til at læse bog og sidde og lave puslespil 😊

Videoer (vis alle)

Koncentration - fællesskab - bevægelse - sangYoga-Tulipanen🌷🧘🏼‍♀️🌷🧘🏽🌷🧘🏻‍♂️🌷
“Sommer i by” på Høje Kolstrup.Sammen med vores skønne kolleger og børn fra dagplejen, Børnehusene Evigglad og Spiretopp...
Samarbejde - fantasi - kreativitet - leg - motorikDet kan man også bruge en stor balje til, med fælles hjælp og glæde😊
Da vi oplever, at der er mange der ikke ved, at vi har en aldeles vidunderlig og stor legeplads - endda med et skovområd...
Spiretoppens legeplads
Spiretoppens Legeplads
Hej, vi oplever tit at nye forældre bliver overraskede over, hvor stor vores legeplads er. Derfor lægger vi lige tre små...

Sted

Telefon

Adresse


Lergård 2
Aabenraa

Åbningstider

Mandag 06:40 - 16:35
Tirsdag 06:40 - 16:35
Onsdag 06:40 - 16:35
Torsdag 06:40 - 16:35
Fredag 06:40 - 16:00

Andre Børnehaveklasser i Aabenraa (vis alle)
Løjt Kirkeby Skole og SFO Regnbuen Løjt Kirkeby Skole og SFO Regnbuen
Aabenraa, 6200

Formål: - At dele flere gode historier fra skolen og SFOens hverdag.

Anja's Dagpleje Anja's Dagpleje
Aabenraa, 6230

Lidt om mig. Kommunal dagplejer i over 30 år. Jeg elsker at arbejde med børn. Har indrettet mit hj

Annitas Solstråler privat pasningsordning Annitas Solstråler privat pasningsordning
Frueløkke 521
Aabenraa, 6200

Jeg hedder Annita er 41 år, jeg arbejder som pædagog i min private pasningsordning. Jeg bor sammen

Boiskov Natur og Udebørnehave Boiskov Natur og Udebørnehave
Sandskærvej 119
Aabenraa, 6200

Vi er en børnehave, der bare er ude hele tiden og bruger naturen omkring os, hver dag året rundt.

Ravsted Børneunivers Ravsted Børneunivers
Ravsted Skolegade 16-18
Aabenraa, 6372

Fællesintegreret institution dagpleje, børnehave og skole.Vi ligger vægt på den røde tråd i ba

NaturBørn Hopspilopper - Privat Pasningsordning NaturBørn Hopspilopper - Privat Pasningsordning
Nørbyvej 25 Løjt Kirkeby
Aabenraa, 6200

NaturBørn Hopspilopper - Privat Pasningsordning Under de Grønne spirer http://www.hopspilopper.dk

Kindergarten Wilsbek Kindergarten Wilsbek
Vilsbækvej 22a
Aabenraa, 6330

Ein kleiner Kindergarten mit großem Herzen. En lille børnehave med et stort hjerte.

Solveigs Børneunivers - Privat pasningsordning Solveigs Børneunivers - Privat pasningsordning
Møllevænget 9
Aabenraa, 6200

Privat børnepasning Info om vores private, store pasningsordning kan ses på vores hjemmeside her:

Nygade børnehave Nygade børnehave
Nygade 48
Aabenraa, 6200

Byens bedste børnehave ligger i centrum af Aabenraa i en flot gammel bygning. Det oser af aktivitet

Tennas Naturbørn - Privat Pasningsordning Tennas Naturbørn - Privat Pasningsordning
Løjt Storegade 32A
Aabenraa, 6200

Privat pasningsordning i Løjt Kirkeby i røgfrit hjem. I er altid meget velkommen til at ringe for at høre om næste ledige plads som tit er meget fleksibel

Børnehuset Evigglad Aabenraa Børnehuset Evigglad Aabenraa
Kresten Philipssensvej 15 G
Aabenraa, 6200

Børnehuset Evigglad skal være et sted hvor alle føler sig hjemme - både børn, forældre og pers

Børnehuset Søgården Børnehuset Søgården
Søgård Ringvej 7
Aabenraa, 6200

Børnehuset Søgården er en integreret institution for børn fra 0 til 6 år.