Muzeum technických hraček

Najdete zde základní typy plechových mechanických hraček z let 1840–1960 poháněných hodino Muzeum technických hraček ve spolupráci s městem Velvary provozuje dvě stálé expozice: „Mechanické hračky z let 1840–1950“ /budova A/ v areálu Děkanského dvora na Třebízského náměstí (u kostela sv.

Kateřiny) a „Železniční hračky z let 1920–1960“ /budova B/ na náměstí Krále Vladislava č.p. 225. Skladba exponátů se na obou místech liší především obsahem a zaměřením. Návštěvníci expozice v Děkanském dvoře shlédnou základní typy mechanických hraček poháněné hodinovým strojkem na klíček, parním strojem nebo elektromotorem, optické přístroje a hračky z technických materiálů – dřeva, papíru i karto

Otevřeno jako obvykle

[04/28/21]   Milí návštěvníci, pomalu se blíží otevření památek, muzeí a galerií. Tedy již brzy budete moci navštívit naše stálé expozice. Naposledy jsme položili soutěžní otázku, kdy se začala poprvé vyrábět legendární kovová stavebnice MERKUR. Správnou odpovědí je možnost C, tj. od roku 1925.

K této československé stavebnici patří dlouhá a zajímavá historie. Předcházela ji kovová stavebnice INVENTOR, která se vyráběla v letech 1920 až 1925. Vymyslel ji pan Jaroslav Vancl, zakladatel firmy Inventor v Polici nad Metují. Návrhům stavebnic se věnoval již před první světovou válkou. Stavebnice Inventor se stala první kovovou stavebnicí vyráběnou v Československu s originálním principem spojování kovových dílů pomocí háčků. Kvůli technické náročnosti na sestavení modelů a omezené variabilitě se tato stavebnice na trhu hraček bohužel neujala, a tak se začalo s výrobou nové kovové stavebnice MERKUR s využitím spojování barevně lakovaných dílů šroubky a matičkami. Tento způsob se osvědčil již u starších patentovaných kovových stavebnic, z nichž nejznámější je anglická stavebnice MECCANO pana Franka Hornbyho z Liverpoolu (patent. 1901) nebo proslulá stavebnice MÄRKLIN firmy Gebr. Märklin & Cie, Goppingen (patent. 1917 a 1919).

18/04/2021

Legendární kovovou stavebnici Merkur zná jistě každý a možná ji máte doma i vy. Z barevně lakovaných dílů spojovaných šroubky a matičkami bylo možné sestavit snad jakýkoliv model od větrných mlýnů, mostů a jeřábů až po auta, letadla nebo železnici. Otázka pro naše online návštěvníky zní: KDY SE ZAČALA VYRÁBĚT STAVEBNICE MERKUR? Vyberte z uvedených možností: A/ 1897, B/ 1910, C/ 1925, D/ 1933, E/ až po roce 1945. Odpovědi, prosím, pište do komentáře tohoto příspěvku. První správná odpověď vyhrává volnou vstupenku do expozice velvarského muzea hraček!

Legendární kovovou stavebnici Merkur zná jistě každý a možná ji máte doma i vy. Z barevně lakovaných dílů spojovaných šroubky a matičkami bylo možné sestavit snad jakýkoliv model od větrných mlýnů, mostů a jeřábů až po auta, letadla nebo železnici. Otázka pro naše online návštěvníky zní: KDY SE ZAČALA VYRÁBĚT STAVEBNICE MERKUR? Vyberte z uvedených možností: A/ 1897, B/ 1910, C/ 1925, D/ 1933, E/ až po roce 1945. Odpovědi, prosím, pište do komentáře tohoto příspěvku. První správná odpověď vyhrává volnou vstupenku do expozice velvarského muzea hraček!

[04/18/21]   A nyní se dozvíte správnou odpověď na čtvrtou otázku naší poznávací hry. Dětská plechová promítačka se odborně nazývá kinematograf, tedy správně je B. Volnou vstupenku do stálé expozice našeho muzea získávají Rubina Iqbal a Barbora Mironovič. Gratulujeme!

Photos from Muzeum technických hraček's post 18/04/2021

Dnes již málo kdo ví, že za objevením filmu stojí Thomas Alva Edison, slavný americký vynálezce a podnikatel. Již v roce 1889 nechal patentovat své vynálezy: 35 mm široký filmový pás s perforací, první kinematograf (filmovou kameru) a tzv. kinetoskop (první promítací přístroj). První veřejné promítání filmu na plátno uspořádali bratři Auguste a Louis Lumièrové roku 1895 v Paříži. Lumièrové patřili mezi první filmové tvůrce, zdokonalili kinematografický přístroj, experimentovali s filmováním a také asistovali Edisonovi. V Českých zemích se poprvé promítalo roku 1896 v Karlových Varech. První české snímky natočil průkopník kinematografie a amatérský fotograf Jan Kříženecký. V roce 1898 je promítal na Výstavě architektury a inženýrství v Praze v pavilonu Český kinematograf.
Také světoví výrobci hraček nezůstali pozadu a do sortimentu zboží zaváděli první dětské promítačky, nejprve jen tzv. Laternu magicu (kouzelná lampa, nebo také skioptikon) osvětlenou petrolejovou lampičkou k promítání barevných obrázků tištěných na skleněné destičky. Kolem roku 1900 se objevily i první dětské kinematografy později upravené na elektrické osvětlení. Mezi nejznámější výrobce patřily zejména německé firmy, například Ernst Plank, Gebrüder Carette nebo Gebrüder Bing. U nás nastal rozvoj filmové produkce až po vzniku Československa. Jediným známým československým výrobcem dětských promítaček z této doby byla Továrna na hračky a kovové zboží STELLA v Krnsku, která ve 30. letech dodávala malé plechové kinematografy s žárovkou k promítání pohádek nebo anekdot na krátkých a němých celuloidových filmech.

15/04/2021

Milí účastníci naší online poznávací hry, vybrali jsme pro vás dětský promítací přístroj československé výroby, který je v pořadí čtvrtým soutěžním exponátem ze sbírek Muzea technických hraček. Tato zajímavá promítačka byla vyrobena Továrnou na hračky a kovové zboží STELLA v Krnsku na Mladoboleslavsku ve 30. letech 20. století. Tradici výroby hraček v Krnsku založil Jozef Kotek, který zde provozoval malou dílnu na výrobu dětských pušek, hraček a zahradnického náčiní již od roku 1890. Jeho synové, Ladislav a František Kotkové, rozšířili výrobu a v roce 1914 postavili novou tovární budovu poblíž železničního nádraží. Vedle kovových hraček a zahradnického nářadí se stále více rozvíjela produkce střelných zbraní. Sortiment hraček značky Stella tvořily zejména dětské pušky, pistole a šavle, polní děla, vláčky, promítačky, dřevěné koloběžky a vozíky. V roce 1920 byla společnost přeměněna na firmu Ladislav Kotek s.r.o. Po ukončení války byla produkce hraček obnovena a trvala přibližně do roku 1950.

Otázka pro naše online návštěvníky zní: JAK SE ODBORNĚ NAZÝVÁ TENTO TYP PROMÍTAČKY? Vyberte z uvedených možností: A/ Laterna Magica, B/ kinematograf, C/ projektoskop, D/ grafoskop, E/ diaprojektor. Odpovědi, prosím, pište do komentáře tohoto příspěvku. První správná odpověď vyhrává volnou vstupenku do expozice velvarského muzea hraček!

Milí účastníci naší online poznávací hry, vybrali jsme pro vás dětský promítací přístroj československé výroby, který je v pořadí čtvrtým soutěžním exponátem ze sbírek Muzea technických hraček. Tato zajímavá promítačka byla vyrobena Továrnou na hračky a kovové zboží STELLA v Krnsku na Mladoboleslavsku ve 30. letech 20. století. Tradici výroby hraček v Krnsku založil Jozef Kotek, který zde provozoval malou dílnu na výrobu dětských pušek, hraček a zahradnického náčiní již od roku 1890. Jeho synové, Ladislav a František Kotkové, rozšířili výrobu a v roce 1914 postavili novou tovární budovu poblíž železničního nádraží. Vedle kovových hraček a zahradnického nářadí se stále více rozvíjela produkce střelných zbraní. Sortiment hraček značky Stella tvořily zejména dětské pušky, pistole a šavle, polní děla, vláčky, promítačky, dřevěné koloběžky a vozíky. V roce 1920 byla společnost přeměněna na firmu Ladislav Kotek s.r.o. Po ukončení války byla produkce hraček obnovena a trvala přibližně do roku 1950.

Otázka pro naše online návštěvníky zní: JAK SE ODBORNĚ NAZÝVÁ TENTO TYP PROMÍTAČKY? Vyberte z uvedených možností: A/ Laterna Magica, B/ kinematograf, C/ projektoskop, D/ grafoskop, E/ diaprojektor. Odpovědi, prosím, pište do komentáře tohoto příspěvku. První správná odpověď vyhrává volnou vstupenku do expozice velvarského muzea hraček!

[04/14/21]   Vážení online návštěvníci, zdá se, že ani tentokrát nebylo snadné zvolit správnou odpověď na třetí otázku naší poznávací hry, protože téměř všichni uvedení výrobci s výjimkou Výrobního družstva Igra Praha vyráběli také dřevěná autíčka. Dřevěné hasičské auto ve sbírkách našeho muzea vyrobil národní podnik Tofa pravděpodobně ještě koncem 40. let 20. století. Název TOFA – Toys Factory Albrechtice vznikl roku 1947 po znárodnění původní továrny na dřevěné soustružené zboží SCHOWANEK Desná, (později Jiřetín pod Bukovou a Albrechtice v Jizerských horách). Zakladatelem firmy byl Johann Schowanek, který od roku 1896 vedl vlastní výrobu v Desné a roku 1908 postavil továrnu na dřevěné zboží v Jiřetíně pod Bukovou. Zpočátku šlo hlavně o dřevěné perle, knoflíky a další soustružené výrobky. Ve 20. letech minulého století se výrobní program rozšířil o dřevěné hračky, které postupně získaly světový ohlas. Po Johannově smrti převzal vedení firmy jeho syn Hans Schowanek. Po druhé světové válce byla firma znárodněna a došlo také ke změně výrobního sortimentu. Po únoru roku 1948 byly pod Tofu postupně začleňovány zestátněné firmy, které se specializovaly na dřevěné hračky. Od roku 1958 začal národní podnik používat nový název TOFA, n. p., Semily a stal se největším československým výrobcem dřevěných hraček a stolních her.

Photos from Muzeum technických hraček's post 06/04/2021

Online poznávací hra pokračuje. Mezi nové přírůstky do sbírek muzea v tomto roce patří také dřevěné hasičské auto československé výroby, které je prvním hasičským vozem v naší stálé expozici ve Velvarech. Dřevěné hračky mají v českých zemích několika set letou tradici. V době první republiky je vyrábělo několik továren na hračky. Jejich produkce pokračovala i v poválečném období, ale po únoru roku 1948 byly všechny soukromé firmy postupně zestátněny a staly se z nich Národní podniky nebo Výrobní družstva, respektive byly začleněny do velkých státních podniků. Otázka pro naše online návštěvníky zní: POZNÁTE VÝROBCE HASIČSKÉHO AUTA? Vyberte z uvedených možností: A/ Schowanek Desná, B/ VD Igra Praha, C/ Hamiro Rokycany, D/ Blank Ústí nad Orlicí, E/ Tofa Semily. Odpovědi, prosím, pište do komentáře tohoto příspěvku. První správná odpověď vyhrává volnou vstupenku do expozice velvarského muzea hraček!

[04/06/21]   Vážení online návštěvníci, nyní se dozvíte správnou odpověď na druhou otázku naší hry. "Nezranitelnou armádu" vojáčků a figurky sokolů i sokolek z gumy vyráběla v předválečném Československu firma Baťa, a.s., Zlín. Tedy C je správně. Prvním výhercem v naší poznávací hře se stala paní Marcela Čermáková z Litvínovska. Gratulujeme!

Nerozbitné pryžové hračky vyráběné vulkanizací kaučuku dodávala firma Baťa, a. s., ze Zlína na domácí i světový trh od poloviny třicátých let 20. století. Produkce těchto gumových hraček byla rozsáhlá, a to ve formě drobných plných figurek z tvrdé a pružné gumy, dutých pískacích hraček z měkké gumy od panáčků a panenek po nejrůznější zvířátka včetně kocoura Felixe, nechyběly ani různé druhy autíček, letadlo i legendární rychlostní vlak „Slovenská strela“ s elektrickým reflektorem na baterii a pérovým strojkem na klíček. Zvláště oblíbené byly velké nafukovací hračky do vody a široká nabídka nafukovacích lehátek, kruhů, míčů, koupacích čepic, dokonce najdeme v dobovém katalogu zboží i gumový kajak nebo vodní stříkací pistole.

Photos from Muzeum technických hraček's post 28/03/2021

Následující obrázky naší poznávací online hry ukazují jedny z prvních gumových hraček vyrobených v meziválečném Československu. Guma je vlastně pryž, která se původně vyráběla chemickým procesem zahřívání a zahušťování přírodního kaučukového mléka získaného z kaučukovníku. Nejstarší hračky z červené a bílé pryže pocházejí z konce 19. století z Německa a USA. V Československu začala výroba gumových hraček až v polovině 30. let. V reakci na stupňující se nacistický režim v Hitlerově Německu a pro obavy z napadení a obsazení Československa se začalo s produkcí gumových figurek vojáčků ve třech barevných provedeních podle uniforem členských států tzv. „Malé dohody“, vojensko-politického spojenectví v letech 1921–1939 složeného z Československa, Jugoslávie a Rumunska. Tyto nerozbitné hračky z gumy – v zelené barvě podle uniforem československé armády, v petrolejově modré barvě rumunských a okrově hnědé barvě jugoslávských armádních uniforem – zaplavily výlohy hračkářských obchodů jako "Nezranitelná armáda". Rok 1938, dvacetileté výročí republiky, se stal celonárodní manifestací a mobilizací k obraně svobodné vlasti a samostatnosti pod hesly „pravda vítězí“ a "vytrváme!" Vítanou příležitost branné propagandě poskytl X. všesokolský slet. K vojáčkům tak brzy přibyla dvojice gumových figurek sokola a sokolky. Otázka pro naše online návštěvníky zní: KDO VYRÁBĚL FIGURKY GUMOVÝCH VOJÁČKŮ, SOKOLŮ A SOKOLEK? Vyberte z uvedených možností: A/ Fatra Napajedla, B/ Gumotex Břeclav, C/ Baťa Zlín, D/ Carl Gewis Jablonec n. Nis., E/ Barum Zlín. Odpovědi, prosím, pište do komentáře tohoto příspěvku. První správná odpověď vyhrává volnou vstupenku do expozice velvarského muzea hraček!

28/03/2021

Milí návštěvníci našeho online muzea, dnes vám prozradíme správnou odpověď na první otázku. Drobná panenka s pravými vlásky je vyrobena z celuloidu, tedy správně je D. Celuloid byl objeven v Anglii a patentován roku 1856 pod názvem "Parkesin" podle svého vynálezce Alexandra Parkese. Název "Celluloid" vznikl až roku 1870. Jako první termoplast se nejprve používal na výrobu různých dekorativních předmětů a především jako levná náhrada slonoviny, želvoviny, ebenového dřeva a perleti. Kolem roku 1890 se různé druhy celuloidu začaly používat na výrobu fotografických filmů. Tyto termoplasty našly široké využití až do první poloviny 20. století. Vyráběly se z nich například hřebeny, rámečky brýlí, rukojeti nožů, psací pera, pravítka, také míčky na stolní tenis a trsátka pro hru na strunné nástroje. Dnes by taková celuloidová panenka jistě neodpovídala normám, protože celuloid je vysoce hořlavý a navíc stárnutím křehne. Staré celuloidové hračky lze proto přirovnat ke skořápce vyfouknutého vajíčka.

Na obrázku je nábyteček s panenkou umístěn do dřevěných stěn s tištěnými a ručně malovanými tapetami. Nakonec se nám podařilo zkompletovat celý pokojíček, který si budete moci prohlédnout ve stálé expozici našeho muzea.

Milí návštěvníci našeho online muzea, dnes vám prozradíme správnou odpověď na první otázku. Drobná panenka s pravými vlásky je vyrobena z celuloidu, tedy správně je D. Celuloid byl objeven v Anglii a patentován roku 1856 pod názvem "Parkesin" podle svého vynálezce Alexandra Parkese. Název "Celluloid" vznikl až roku 1870. Jako první termoplast se nejprve používal na výrobu různých dekorativních předmětů a především jako levná náhrada slonoviny, želvoviny, ebenového dřeva a perleti. Kolem roku 1890 se různé druhy celuloidu začaly používat na výrobu fotografických filmů. Tyto termoplasty našly široké využití až do první poloviny 20. století. Vyráběly se z nich například hřebeny, rámečky brýlí, rukojeti nožů, psací pera, pravítka, také míčky na stolní tenis a trsátka pro hru na strunné nástroje. Dnes by taková celuloidová panenka jistě neodpovídala normám, protože celuloid je vysoce hořlavý a navíc stárnutím křehne. Staré celuloidové hračky lze proto přirovnat ke skořápce vyfouknutého vajíčka.

Na obrázku je nábyteček s panenkou umístěn do dřevěných stěn s tištěnými a ručně malovanými tapetami. Nakonec se nám podařilo zkompletovat celý pokojíček, který si budete moci prohlédnout ve stálé expozici našeho muzea.

21/03/2021

Naše malá online hra právě začíná! První obrázek představuje historický dřevěný nábyteček s plechovými kamínky do pokojíčku pro panenky, který je novým letošním přírůstkem do sbírek muzea. Takové to krásné hračky se u nás vyráběly nejvíce v chudých podhorských krajích československého pohraničí, kde se již od středověku zpracovávalo hlavně dřevo, sklo a len. Nábyteček i plotýnka pocházejí z české strany Krušnohoří a byly vyrobeny ve 20. letech minulého století. V depozitáři našeho muzea na něj čekají prázdné stěny pokojíčku rovněž z českého pohraničí. Drobná panenka přibližně z téže doby má dokonce pravé vlásky. Otázka pro naše online návštěvníky zní: Z JAKÉHO MATERIÁLU JE PANENKA VYROBENA? Vyberte z uvedených možností: A/ z klihovo-křídové hmoty, B/ ze sádry, C/ z biskvitu, D/ celuloidu, E/ pryže, F/ papírmašé, G/ z gumy. Odpovědi, prosím, pište do komentáře tohoto příspěvku. První správná odpověď vyhrává volnou vstupenku do expozice velvarského muzea hraček!

Naše malá online hra právě začíná! První obrázek představuje historický dřevěný nábyteček s plechovými kamínky do pokojíčku pro panenky, který je novým letošním přírůstkem do sbírek muzea. Takové to krásné hračky se u nás vyráběly nejvíce v chudých podhorských krajích československého pohraničí, kde se již od středověku zpracovávalo hlavně dřevo, sklo a len. Nábyteček i plotýnka pocházejí z české strany Krušnohoří a byly vyrobeny ve 20. letech minulého století. V depozitáři našeho muzea na něj čekají prázdné stěny pokojíčku rovněž z českého pohraničí. Drobná panenka přibližně z téže doby má dokonce pravé vlásky. Otázka pro naše online návštěvníky zní: Z JAKÉHO MATERIÁLU JE PANENKA VYROBENA? Vyberte z uvedených možností: A/ z klihovo-křídové hmoty, B/ ze sádry, C/ z biskvitu, D/ celuloidu, E/ pryže, F/ papírmašé, G/ z gumy. Odpovědi, prosím, pište do komentáře tohoto příspěvku. První správná odpověď vyhrává volnou vstupenku do expozice velvarského muzea hraček!

21/03/2021

Vážení a milí přátelé, stálé expozice Muzea technických hraček ve Velvarech zůstávají i nadále uzavřené. Stávající situace nám neumožňuje pro vás připravovat nové akce. Plánované výstavy musely být přeloženy na rok 2022 nebo zrušeny. Ale i přesto se činnost muzea nezastavila. Restaurujeme a konzervujeme historické exponáty, věnujeme se sbírkotvorné činnosti, provádíme technickou údržbu kolejiště a v Expozici A – Děkanský dvůr na vás čeká nová výstava. Na otevření muzea si ale ještě počkáme. Proto jsme se rozhodli, že pro vás vybereme několik zajímavostí z našich sbírek a umožníme vám nahlédnout do expozice i muzejního depozitáře prostřednictvím fotografií. Každý týden v neděli až do konce nouzového stavu se můžete těšit na další a další hračky, které jistě potěší vás i vaše děti. Čeká totiž na vás malá online hra – kdo jako první správně odpoví na otázku, získá volnou vstupenku do expozice Muzea technických hraček. Prosíme vás, zachovejte našemu muzeu přízeň i v této nelehké době a navštivte nás na Facebooku, protože KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ...

Vážení a milí přátelé, stálé expozice Muzea technických hraček ve Velvarech zůstávají i nadále uzavřené. Stávající situace nám neumožňuje pro vás připravovat nové akce. Plánované výstavy musely být přeloženy na rok 2022 nebo zrušeny. Ale i přesto se činnost muzea nezastavila. Restaurujeme a konzervujeme historické exponáty, věnujeme se sbírkotvorné činnosti, provádíme technickou údržbu kolejiště a v Expozici A – Děkanský dvůr na vás čeká nová výstava. Na otevření muzea si ale ještě počkáme. Proto jsme se rozhodli, že pro vás vybereme několik zajímavostí z našich sbírek a umožníme vám nahlédnout do expozice i muzejního depozitáře prostřednictvím fotografií. Každý týden v neděli až do konce nouzového stavu se můžete těšit na další a další hračky, které jistě potěší vás i vaše děti. Čeká totiž na vás malá online hra – kdo jako první správně odpoví na otázku, získá volnou vstupenku do expozice Muzea technických hraček. Prosíme vás, zachovejte našemu muzeu přízeň i v této nelehké době a navštivte nás na Facebooku, protože KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ...

Poloha

Telefon

Adresa


Děkanský Dvůr, Třebízského Náměstí
Velvary
273 24

Otevírací doba

Sobota 10:00 - 17:00
Neděle 10:00 - 17:00