Катедра "МИО и бизнес", УНСС

Катедра "МИО и бизнес" и специалност МИО са създадени през 1952 г.
с мисия:
📖 ЗНАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ 🌐

Operating as usual

Photos from Катедра "МИО и бизнес", УНСС's post 08/06/2024

📢 🧑‍🏫🌟 КОИ СА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕДСТОЯЩАТА СРЕЩА-ДИСКУСИЯ С БИЗНЕСА ,,ОБУЧЕНИЕТО ПО МИО – ЗНАНИЯ VS. УМЕНИЯ"?

Представяме Ви част от тях, всички завършили специалност "МИО" 🌐 при нас:

✅ Стоян Начев, Kaufland Bulgaria
✅ Сава Бобчев, Delishu
✅ д-р Младен Ламбев, Фондация ,,Българска памет"
✅ Силвия Спасова, Fusion school
✅ Дамян Илиев, Experian
✅ д-р Желязко Вълчев, Сдружение "Българска отбранителна индустрия Акад. Стефан Воденичаров"

В събитието ще се включат някои от нашите великолепни студенти, които винаги имат интересна гледна точка, с която да си ,,сверим часовниците":
✅ Василена Вачкова, 3-ти курс "МИО"
✅ Десислава Илиева, 4-ти курс "МИО"
✅ Георги Георгиев, 3-ти курс "МИО"

Всички студенти и членове на Алумни асоциацията са поканени да споделят своето мнение и опит по темата 🤗

📅 14 юни 2024 г.
📍 Голяма конферентна зала, УНСС

Ще ви очакваме! 😊

07/06/2024

‼️ Важно съобщение за студентите във връзка с предстоящите избори 🗳️

Уважаеми колеги,
🇪🇺🇧🇬 На 9 юни 2024г. предстоят избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители в L-то Народно събрание.

‼️Студенти и докторанти, редовно обучение, могат да гласуват в избирателна секция по избор в населеното място, където учат, когато то е различно от населеното място по постоянния им адрес, след като представят пред секционната избирателна комисия:
📍документ за самоличност;
📍надлежно заверена от учебното заведение със седалище в населеното място за съответната учебна година ученическа книжка или студентска книжка за съответния семестър или документ (уверение), удостоверяващ редовното обучение;
📍декларация по образец, че не са гласували и няма да гласуват на друго място. Декларацията се предоставя от секционната избирателна комисия.

‼️Отделите „Студенти – бакалавър“ и „Студенти – магистър“ на УНСС ще работят на 8 и 9 юни 2024 г., от 7.00 до 19.00 ч., за да могат студентите в редовна форма на обучение, които желаят да гласуват на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, не по местоживеене, а в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучават, да вземат своите уверения.

📌УНСС е единственият университет, който предоставя на студентите си електронна студентска книжка и електронно уверение. Действащият Изборен кодекс не предвижда възможност за гласуване с иновативните дигитални документи и затова, съгласувано с ЦИК, на студентите, които няма да гласуват по местоживеене, ще бъде издавано уверение на място.

🗳 Централната избирателна комисия обръща внимание, че за да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители гражданите трябва да имат избирателни права за съответния вид избор.

Photos from Катедра "МИО и бизнес", УНСС's post 07/06/2024

📣 През летния семестър на 2024 г. експертите от банка ДСК Атанас Динков, Head of Corporate Center Sofia, и Момчил Момчилов, Director Corporate Network, посетиха студентите от 4-ти курс в специалност "МИО", УНСС 🌐

👨‍🏫 Гост-лекцията се проведе по инициатива на гл. ас. д-р Валентин Билянски по време на дисциплината ,,Международни бизнес операции – II част", водена от гл. ас. д-р Кристиан Желев

👩‍🎓👨‍🎓 По време на гост-лекцията студентите бяха разделени в 4 групи, на които бяха дадени практически казуси. Казусите са от реални сделки за кредитиране на банката в миналото. Възникнали са съответните проблеми и задачата на студентите беше да предложат решения 🤔

👨‍💼 Двамата експерти на банката са в ролята на клиентите/кредитополучателите. Накрая представител от всяка група студенти представи решенията. Участниците получиха награди 🎁

💡 Студентите останаха с много добри впечатления от инициативата. Те споделиха, че за тях е интересно да дискутират със служители на ръководни позиции от ДСК казуси от практиката, както и да обсъдят с тях възможностите за професионална реализация 💯

06/06/2024

🎥 Гледайте доц. д-р Моника Моралийска, зам-ръководител на катедрата, като гост в телевизия Канал 3 https://kanal3.org и Любословие.БГ, в разговор за висшето образование в България ↘ https://www.youtube.com/watch?v=ZKEsfjpAipg

Photos from Катедра "МИО и бизнес", УНСС's post 05/06/2024

🎓🌟 СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ БЪДЕЩЕТО НА МЕЖДУНАРОДНИЯ БИЗНЕС СЪС СПЕЦИАЛНОСТ „МИО“ В УНСС! 🌐

Имате ли амбиции да работите в международна среда, да управлявате международни проекти и да развивате своя бизнес в международен или световен мащаб? Специалността „Международни икономически отношения” (МИО) в Университета за национално и световно стопанство е вашият ключ към успеха!

✅ Защо да изберете специалност „МИО“?
• Престижна диплома
• Изучаване на два чужди език на бизнес равнище
• Практически опит
• Възможности за международен обмен
• Широки възможности за професионална реализация

🔍 Какво ще научите?
• Как се осъществява международната търговия
• Как се управляват международни компании и проекти
• Как се водят преговори и се създават успешни международни партньорства
• Как функционират международните стокови, финансови и капиталови пазари
• Как оперират международните финанси и международните вериги за доставки
• Как се разработват и управляват международни маркетинг стратегии

🧑‍🏫🏫 Нашите преподаватели са водещи експерти с богат опит и знания, готови да ви подкрепят по пътя към вашия професионален успех.

🎓 Станете част от престижната общност на специалност „МИО“!

📅 Кандидатствайте сега и открийте нови хоризонти за своята кариера 🌍📈

🔗 За повече информация, посетете нашия уебсайт: https://departments.unwe.bg/ierb/bg/pages/14908/%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%86%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b2-%d0%be%d0%ba%d1%81-%d0%b1%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%8a%d1%80-.html

За информация за приема, посетете ↘️ https://priem.unwe.bg/

Международният бизнес Ви очаква! 🌟🌐💼

Photos from Катедра "МИО и бизнес", УНСС's post 03/06/2024

🎓 АНИФЕ КАДИР: "МИО е динамична и широкообхваната специалност, която предлага множество възможности за професионално развитие" 🌐

Анифе Кадир е в четвърти курс в специалност ,,МИО“ и проведе своя задължителен стаж в международната компания BIC. Вижте нейните впечатления от стажа и как обучението по ,,Международни икономически отношения“ ѝ е помогнало по време на практиката 🕵️✍️ 🙂 ↘️ https://mio-alumni.net/events/2053-2/

Photos from Катедра "МИО и бизнес", УНСС's post 01/06/2024

РЕШАВАНЕ НА БИЗНЕС КАЗУС С ЕКСПИРИЪН БЪЛГАРИЯ 🧑‍🏫

От 2022 г. насам катедра ,,МИО и бизнес“ и компанията Experian Bulgaria установиха трайна и ефективна полезна практика за практическо приложение на теоретичните знания на студентите от специалност „МИО“ 🌐

През март 2024 г. в дисциплината ,,Международни финанси“ 💰, водена от проф. д-р Светлана Александрова и гл. ас. д-р Стефан Петров, беше представен практически казус пред студентите от трети курс „МИО“. Дамян Илиев, финансов мениджър в Experian, запозна студентите с условието на задачата по време на лекцията в УНСС, като им предоставя документ с публична информация, включваща финансови резултати за фискалната 2023 г., подробности за бизнеса и плановете на компанията. Целта на поставеното предизвикателство е свързана със способностите на студентите да разбират, оценяват и адресират всички рискове, пред които е изправена глобална компания като Experian в контекста на международните финанси 💰📝📈🔍🌐

🕵️🧑‍💻 Студентите имаха на разположение 2 месеца за да решат казуса. В инициативата взеха участие два екипа. В единия екип бяха Димитър Новаков, Георги Димов и Ристе Петров, а в другия - Светозара Манолова, Кристина Иванова, Силвия Великова.

🏅 Младите ни колеги бяха поканени в офиса на Experian, където да представят идеите си. И двата екипа се представиха много добре. Първият екип (Димитър, Георги и Ристе) се фокусираха върху самата компания и анализираха практически какви са рисковете (финансов, политически и геополитически) спрямо операциите на компанията и пазарите, на които търгува. За разлика от тях, вторият екип (Светозара, Кристина и Силвия) бяха подходили по-теоретично и дадоха акцент на това какво представляват самите рискове и накратко къде се позиционира Experian.

🧑‍🏫 Дамян Илиев сподели: "Интересното е, че ако комбинираме двата анализа (и презентации) бихме имали перфектният продукт в отговор на задачата – което показва колко е важна колаборацията и че една и съща задача може да има няколко подхода за решение."

Дамян споделя още, че участниците в двата екипа са подходили доста професионално към задачата и е изключително щастлив от анализа им, начина на презентиране и отговорите на последващите въпроси от негова страна. 🤝

30/05/2024

"HIGHER LEVELS OF HAPPINESS, HIGHER RESULTS" 🤗

👩‍🎓 Suzan Tümen is 25 years old, born and raised in Germany and is half Bulgarian. She took the high school and undergraduate school in Germany and France (Paris).

Suzan has Bachelor of Arts – BA in International Business Management. She speaks 7 languages including Chinese, and is currently living in Sofia 🇧🇬

🎓 She chose the master's program in "International Business"🌐 of the "International Economic Relations and Business" Department, UNWE

See what she has shared with us about the master program ↘️ https://lnkd.in/eF7T5wz3

29/05/2024

📢✍️📑 Покана за участие в годишната конференция за млади изследователи на европейската университетска мрежа ENGAGE.EU, която ще се проведе в нашия университет през ноември 2024 г.

Call for Papers: Third Sofia Conference for Early-Stage Researchers

📅The conference hosted by UNWE Sofia and SDSN Bulgaria will take place on November 21-22, 2024.
🤩Representatives from all ENGAGE.EU partner universities are invited to participate.
The Conference topic is: Responsible Production and Consumption: Current Issues and Advances Towards SDG12.

🔗Read more here: https://shorturl.at/hXkzL

27/05/2024

Безплатен уебинар с Ким Есендръп, PMP, организиран от нашите партньори от Project management institute Bulgaria chapter

🌟 Great events are happening at the PMI Bulgaria Chapter in May!🌟

Join us on May 29 from 19:00 EET for a live webinar "Show Me Your RAID Log" with Kim Essendrup, PMP. This presentation is based on the content from the speaker's book, "The Ultimate Guide to RAID Logs".

Projects don’t go wrong because of the activities on your Kanban board or your 1000-line project schedule. Projects typically go wrong because of unmanaged risks, forgotten action items, out of control issues or poor decisions. This presentation covers an old standby project management tool, the RAID log, which was specifically developed to help project managers address these areas. Whether you need to run or rescue a project, RAID logs can help you succeed in doing so.

Learning Objectives:
✔ Understand what a RAID log is and how it works
✔ Understand how to use a RAID log to accomplish project wins

Attendees will receive 90 day free access to the only dedicated RAID log platform on the market: https://raidlog.com

🔗 REGISTER: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4BKvSEDIdrS_0odO2aPGVQsy2e0QgLeSsIHj400xH2iD8hw/viewform

🗓 WHEN: 29 May at 19:00 EET

📍 WHERE: Calendar invitation with Zoom link will be provided to the registered participants prior to the event.

Please note that this meeting provides 1 PDU for PMI Certified (Ways of Working).

27/05/2024

📢 От днес студентите могат да си изберат и да се запишат в курс (дисциплина) на някой от партньорските на УНСС университети от европейската мрежа ENGAGE, който да вземат онлайн през зимния семестър на академичната 2024/2025 📑📖🧑‍🏫🧑‍💻

Повече информация тук ↘️ https://www.engageuniversity.eu/online-exchange-initiative/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3F4wjE5B7tSmCPNllnyhkEnl-xD53l4znE_YFqWQ5XZizKKQxcUsN3u7M_aem_ATwe3whRhbq7fCXlEMzF4Mcx3o0L6zj2w6cmbqes_u54acYF1PxDk2J1CCrnpl11B4IQqXcLjSiQn3kAIfltc7HX

26/05/2024

👩‍🎓 Анна-Мария Лазарова е една от отличните студентки в специалност „МИО“ 🔝. Тя е на прага на завършване на бакалавърската си степен. Докато учи, Анна-Мария е част от Младежката секция на Дружеството на ООН 🌎. Била е заместник-председател, а от половин година е председател на дружеството.

✅ ,,Желанието ми да разширим обхвата на работа на секцията ме подтикна да кандидатсвам за поста за заместник-председател, тъй като и по това време бях избрана за и заместник български младежки делегат. Година по – късно на нов управителен съвет реших да се кандидатирам за председателското място. Така вече шест месеца изпълнявам тази основна и изключително отговорна роля." 👏

Как обучението в специалност "МИО" 🌐 помага на Анна-Мария при работата ѝ в ООН, вижте на страницата на Алумни асоциацията на специалност "МИО", УНСС ↘️ https://mio-alumni.net/events/2024-2/

24/05/2024

ЧЕСТИТ 24-ТИ МАЙ, КОЛЕГИ И ПРИЯТЕЛИ! 📜

Честит празник на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност! ✍️🇧🇬✨

Нека любовта към българския език и стремежът към знание никога не стихват! 📖💝

23/05/2024

✅ Какво най-много харесвате в нашия университет?
✅ Какво Ви беше най-интересно от обучението досега?
✅ Какви знания и умения Ви дава специалност „МИО“?

🎥 Вижте какво споделят колегите от специалност „МИО“, 4-ти курс Ана-Мария Лазарова, Десислава Илиева и Добри Добрев 😊

Това, което студентите скромно са пропуснали да отбележат, са техните постижения изминалата година 📜🏆 Ана-Мария е председател на младежката секция на дружеството на ООН в България, Деси Илиева беше отличена в състезанието World Asian Business Case Competition 2023, а Добри спечели една от стипендиите в конкурса на Discordia 👏 Поздравяваме ги за активността и им стискаме палци за още академични и извънакадемични постижения! 🍀

21/05/2024

HAPPY BIRTHDAY, UNWE! 🎂🎉

ЧЕСТИТ РОЖДЕН НА НАШИЯ УНИВЕРСИТЕТ! ДНЕС ТОЙ СТАВА НА ЦЕЛИ 104 ГОДИНИ! 🎊

За да продължим да се усъвършенстваме и занапред, на 14 юни катедра "МИО и бизнес" и Алумни асоциацията на завършилите специалност "МИО", УНСС, организират среща-дискусия с бизнеса на тема "Обучението по МИО - знания vs. умения" 👥🗣️🤝

ЗАПОВЯДАЙТЕ! 😊

19/05/2024

Apply for a traineeship at the European Parliament, get work experience in the EU institutions and meet likeminded people from all around Europe.

The deadline is 31 May - discover how to apply in the comments ⬇️

15/05/2024

🎯 КАКВО ДАВА НА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", УНСС? 🌐

🎥 Чуйте нашите амбициозни, любознателни и успешни студенти от 3-ти курс 💯😊

Екипът на катедрата им благодари за ангажираността - в учебния процес и в заснемането на видеото - и че правят работата ни толкова смислена и приятна 👩‍💼🧑‍💼🤗

🎬 Видео монтаж: #ДаниилСимеонов 🙏

#МИО #МИОУНСС #международниикономическиотношения

Photos from Катедра "МИО и бизнес", УНСС's post 14/05/2024

🧑‍🏫 МАЙСТОРСКИ КЛАС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE - BULGARIA CHAPTER

На 13 май в УНСС се проведе майсторски клас по управление на риска, предназначен за студенти с интереси в управлението на проекти, сред които и тези от магистърската програма по „Управление на международни проекти“ 📈📉 в УНСС. Лектори в събитието бяха експерти от професионалната организация за управление на проекти „Пи Ем Ай – България Чаптър“ PMI Bulgaria Chapter.

Майсторският клас е инициатива, която се провежда за първи път и е в изпълнение на меморандума за сътрудничество на УНСС със сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“, който беше сключен през 2022 г. Координатор от страна на сдружението е зам.-председателят по професионално развитие г-жа Анелия Червенова, а от страна на УНСС - доц. д-р Васил Петков, ръководител катедра „МИО и бизнес“ 🌐 и директор на Научноизследователския център за пазарни анализи и прогнози.

Анелия Червенова представи сдружение „Пи Ем Ай – България Чаптър“ и сподели, че организацията все повече разраства своята дейност и членска маса. Тя представи различните сертификати📜 по пътя на развитие на професионалния проектен мениджър. В България вече има над 400 сертифицирани от PMI професионалисти по управление на проекти (1.6 млн. сертифицирани професионалисти в света) с удостоверено високо ниво на компетентност, гарантиращо ефективно и успешно управление на проекти в международен план📉🌐📈

Доц. Моника Моралийска, зам.-ръководител на катедра „МИО и бизнес“, сподели, че сътрудничеството с „Пи Ем Ай – България Чаптър“ предоставя на студентите възможността за допълнително професионално развитие и повишава тяхната конкурентоспособност на пазара на труда. Като цяло проектният мениджмънт е модерна и перспективна област за професионална реализация и все повече студенти се насочват към нея 🧑‍💻💼. Тя е универсална и приложима във всички сектори на икономиката и бизнеса.

Проф. Светлана Александрова, отговаряща за магистратурата по „Управление на международни проекти“, благодари на „Пи Ем Ай – България Чаптър“ за техническата подкрепа, която сдружението оказва в текущата международна сертификация на програмата 🤝

Основен лектор беше г-жа Ася Кирова, PMP. Майсторският клас предостави на участниците цялостно разбиране за управлението на риска, включително дефиниции за риск, видове рискове (включително специфични за проекта), стратегии за смекчаване и практически упражнения за дефиниране и смекчаване на рисковете. Особено ценно беше споделянето на реални казуси от бизнеса, които г-жа Кирова е срещала в професионалната си кариера като проектен мениджър на различни международни и национални проекти, най-вече в сферата на информационните технологии 🔝

Лекторите споделиха удовлетворението си от възможността да се срещнат и споделят знания с мотивирани и амбициозни млади хора като нашите студенти, които доброволно инвестират време и усилия в придобиване на допълнителни умения, а студентите получиха сертификат за участие от „Пи Ем Ай – България Чаптър“ 💯📜

Прочети още за събитието тук: ↘️
https://www.unwe.bg/bg/news/30381/%d0%bc%d0%b0%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81-%d0%bf%d0%be-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%b8-%d0%b5%d0%bc-%d0%b0%d0%b9-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f-%d1%87%d0%b0%d0%bf%d1%82%d1%8a%d1%80-.html

09/05/2024

📣 On Monday, a Master Class on Risk Management by our partners from the PMI Bulgaria Chapter is coming up 🧑‍💼👩‍💼

📈📊📉 The master class will provide participants with a comprehensive understanding of risk management, including definitions of risk, types of risks (project-specific included), mitigation strategies, and practical exercises to define and mitigate risks.

📆 The event will be held in English. Students wishing to take part in it can do so by registering no later than May 10: ↘️ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqIWpm2KYsip6c4SG8Y4Ic_6_wFl5AtfCvoUCOD5X8jDUO0w/viewform

We are looking forward to meeting you! 🙂

Photos from Междууниверситетски център за развитие на кариерата на УНСС's post 08/05/2024
08/05/2024

📌 Лятна стажантска програма за студенти от бизнес специалности в Аурубис България 👇
https://shortly.bg/ZMfh6
📆 Крайният срок за кандидатстване е 12.05.2024 г.
#МЦРКнаУНСС

Photos from University of National and World Economy (UNWE/УНСС)'s post 07/05/2024
02/05/2024

✔️ 🎤 СВЕТОЗАРА МАНОЛОВА, 3-ти курс специалност ,,Международни икономически отношения“, споделя своя опит от стажантската програма на Flanders investment & trade (FIT) към Белгийското посолство 📑🇧🇪🇧🇬💼 Тя получи отлична оценка за работата си от ръководителката на представителството г-жа Величка Терзиева 👏

❓ Какъв професионален опит имате към момента?

✅ Бях асистент на комисаря по търговия и инвестиции в Flanders investment & trade (FIT) към Посолство Белгия – г-жа Величка Терзиева. Опитът, който придобих по време на стажа, допринесе за професионалното ми развитие, тъй като имах допир до реални практически казуси чрез търговските запитвания, по които участвах.

❓ Защо тази работа е предизвикателство?

✅ Предизвикателствата, които срещнах бяха основно по линия на различните характеристики на пазарите, които трябваше да бъдат проучени. Трудността се изразяваше в това, че не бях запозната в дълбочина с тях.

❓ По какъв начин обучението по специалност „МИО“ Ви помогна по време на стажа?

✅ Обучението ми по специалност „МИО“ ми даде основата благодарение, на която успях да се справя с поставените ми задачи. Най-полезни ми бяха знанията относно международните бизнес практики и процеси. По-конкретно, на търговските процеси и на участниците по веригите за доставки, като ми помогнаха да разбера контекста, в който се извършва работата на компаниите, за които бяха изготвяни съответните проучвания. Знанията за методите на анализ на пазарни тенденции, събиране и обработка на данни, също ми бяха от полза, при правенето на секторни анализи. Освен това важна роля изиграха и познанията ми за законовата рамка на ЕС и на България и за регулациите в областта на международната търговия.

❓ Какви качества, които обучението по МИО е изградило във Вас, са най-приложими и полезни в практиката?

✅ Най-приложими са именно качествата, като постоянство, ориентираност към детайлите, аналитичност и адаптивност. Отличителното в специалността е широкият ѝ обхват както в аспектите на глобалната икономика, така и на регионалната. Според мен, точно той е предпоставката за едновременно обогатяване на представата си за света и откриване на областта, в която човек би се развивал с радост. 🤗

01/05/2024

ЧЕСТИТ 1 МАЙ – ДЕН НА ТРУДА!

Днес отбелязваме международния ден на труда, работническата солидарност и права в България 🇧🇬 и света 🌍. Нека всички работещи намират удовлетворение и достойно заплащане за усиления си труд и посвещение! 🤗

HAPPY INTERNATIONAL LABOUR DAY! 🎀

May your hard work and dedication be recognised and celebrated today and every day! 🍀

Photos from Катедра "МИО и бизнес", УНСС's post 30/04/2024

🧑‍🏫 ДОЦ. МОНИКА МОРАЛИЙСКА ПРОВЕДЕ ПРЕПОДАВАТЕЛСКА МОБИЛНОСТ В УНИВЕРСИТЕТА FONTYS ЗА ПРИЛОЖНИ НАУКИ В ГР. ВЕНЛО, НИДЕРЛАНДИЯ

През седмицата 22 – 26 април 2024 г. доц. д-р Моника Моралийска проведе преподавателска мобилност по програмата Еразъм+ 🇪🇺 за образователен обмен в Fontys University of Applied Sciences в гр. Венло, Нидерландия 🇱🇺.

По време на обмена тя изнесе четири лекции пред студенти от първи и втори курс на специалност “Логистика“, както и пред други студенти, за които лекциите бяха отворени.
Темите бяха свързани с търговската политика на ЕС – цели, международни икономически и търговски споразумения на ЕС, възможности и предизвикателства пред ЕС като глобална търговска сила, търговските отношения на ЕС и азиатските страни и др 🌐. Други лекции бяха свързани с политиката на ЕС в областта на дигитализацията и изкуствения интелект – мерки за насърчаване на развитието им, очаквани ефекти, както и стъпките на ЕС за регулирането им и ограничаване на рисковете от приложението им 🦾.

По време на престоя си доц. Моралийска се срещна с колеги от Факултетите по логистика и международен бизнес, с които бяха обсъдени теми от учебните програми на различните специалности, в частност на тези, свързани с международната търговия и европейската интеграция 📖. Възникнаха идеи за нови партньорства и съвместни изследователски проекти 💡.

30/04/2024

📢 Студентска научна конференция за икономически разработки на тема: „България в шенгенското пространство – нови хоризонти пред българската икономика и туризъм“

📨 Срокът за изпращане на разработките е удължен до 2 Май 2024 година на e-mail: [email protected]

✒️ Условия за участие:
✅ Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;
✅ Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;
✅ Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. No, специалност и e-mail на авторите;
✅ При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи.
✅ Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от научно жури.

Студентите, които изпратят свои разработки за участие в конкурса, да копират и следния имейл адрес: [email protected]

УЧАСТВАЙТЕ! :)

Want your school to be the top-listed School/college in Sofia?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

✅ Какво най-много харесвате в нашия университет?✅ Какво Ви беше най-интересно от обучението досега?✅ Какви знания и умен...
🎯 КАКВО ДАВА НА СТУДЕНТИТЕ ОБУЧЕНИЕТО В СПЕЦИАЛНОСТ "МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ", УНСС? 🌐🎥 Чуйте нашите амбицио...
✅🎥 Споделяме приветствие по случай предстоящата международна научна конференция на катедрата "България в Европейския съю...
📢✅ МЕЖДУНАРОДНАТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА КАТЕДРА "МИО И БИЗНЕС" ПРЕДСТОИ ТОЧНО СЛЕД  СЕДМИЦА! 👩‍🏫🧑‍🏫📑📈📉🎥 С радост споделя...
📢📆 ОСТАВА ЕДНА СЕДМИЦА ДО КРАЙНИЯ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ вМАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 🎓МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС (2 СЕМЕСТЪРА) 🌐✅📚📖 М...
Уловени моменти 🤩🎆🎊Абсолвентски бал на специалност "МИО", 7.07.23 г., х-л Маринела #МИО #МИОУНСС #Абсолвентскибал
🎥 Споделяме още едно видео от този семестър, защото много се гордеем с нашите амбициозни, талантливи и изявени студенти ...
❓ КАКВО СПОДЕЛИХА НАШИТЕ СТУДЕНТИ ДЕНИЦА И КОНСТАНТИН, 3-ТИ КУРС "МИО" 🌐, ЗА ОБУЧЕНИЕТО СИ ДОТУК? КАКВИ СА СИЛНИТЕ СТРАН...

Location

Telephone

Address


Улица "8-ми декември" 19, район "Студентски", София
Sofia
1700

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 17:00
Wednesday 09:00 - 17:00
Thursday 09:00 - 17:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Colleges & Universities in Sofia (show all)
Sofia University "St. Kliment Ohridski" Sofia University "St. Kliment Ohridski"
бУлица "Цар Освободител" 15
Sofia, 1504

Софийски университет "Св. Климент Охридски" || http://facebook.com/SofiaUniversity || http://twitter.com/sofiauniversity

Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University Faculty of Economics and Business Administration, Sofia University
Boulevard Tsarigradsko Shose 125
Sofia, 1113

Faculty of Economics and Business Administration at Sofia University St. Kliment Ohridski

Studentski Grad Studentski Grad
Studentski Grad
Sofia, 1700

Студентски град в Google+: http://gplus.to/StudentskiGrad

Висше Училище по Застраховане и Финанси - ВУЗФ Висше Училище по Застраховане и Финанси - ВУЗФ
ж. к. Овча Купел Улица "Гусла" №1
Sofia, 1618

PER ASPERA AD ASTRA Добре дошли в единствената официална Facebook страница на ВУЗФ!

Клас проф.Жени Пашова / Випуск 2012 Клас проф.Жени Пашова / Випуск 2012
Sofia, 1000

Клас проф. Жени Пашова, випуск 2012 - Актьорско майсторст?

Кабината Кабината
Улица Минзухар 14
Sofia, 1164

Открий своя учител в Кабината: www.kabinata.com

Business & Finance College - Sofia, Bulgaria Business & Finance College - Sofia, Bulgaria
Улица Акад. Георги Бончев
Sofia, 1113

http://www.bfc-bg.com Професионален колеж "Бизнес и финанси" - Со?

Лесотехнически университет Лесотехнически университет
бУлица Климент Охридски 10
Sofia, 1797

Лесотехническият университет - гр. София

Департамент Национална и международна сигурност, НБУ Департамент Национална и международна сигурност, НБУ
бУлица Монтевидео, 21
Sofia, 1618

Това е официалната страница на департамент "Национална и международна сигурност", НБУ.

Училище по туризъм "Евростандарт Център 28" Училище по туризъм "Евростандарт Център 28"
Улица 3ти Март 28
Sofia, 1362

Лицензиран център за професионално обучение по ресторантьорство, с лиценз на МОНМ

Wegweg Wegweg
Sofia Ul Odrin 72
Sofia, 1303

Геолого-географски факултет Геолого-географски факултет
Булевард Цар Освободител
Sofia, 1504