De Stadsacademie

De Stadsacademie

Het is een plek waar wordt nagedacht over probleemdefinities en oplossingen, over toekomstvisies en strategieën, over experimenten en opschaling.

De Stadsacademie wil een collaboratorium zijn waarin studenten, professoren, beleidsmakers, bedrijven en middenveldorganisaties kennis delen over grote Gentse sociale en ecologische uitdagingen.

Werkend zoals gewoonlijk

03/10/2023

Op dinsdag 24.10.2023 van 13.00-21:00 vindt het tweede Stadsacademiefeest plaats in de Sint-Pietersabdij: Sint-Pietersplein 9, Gent.

We vieren de diverse samenwerkingen over allerlei duurzaamheidsthema’s tussen UGent, de stad en tal van middenveldorganisaties. Het is een moment om onze hele community en geïnteresseerden bij elkaar te brengen, te reflecteren op onze werking en onze lopende trajecten, en het nieuwe academiejaar feestelijk in te leiden.

Studenten, onderzoekers, beleidsmakers, middenveldorganisaties, burgers: Iedereen is van harte welkom om samen terug te blikken en vooruit te kijken naar wat er op de plank ligt. Het evenement is gratis, maar inschrijven is noodzakelijk.
( https://event.ugent.be/registration/event/7d1de2ab-a131-4cb4-821e-7171cd183ab6 ) Je kan kiezen welke onderdelen van het programma je wilt bijwonen. Dus enkel een workshop, enkel de plenaire lezing, of alle inhoud én de aansluitende receptie!

23/06/2023

Ben je student aan de UGent en begin je het komende academiejaar aan jouw bachelor – of masterproef? Heb je interesse in thema’s als voedsel en publieke ruimte? Werk je graag op een participatieve en interactie manier samen met stedelijke organisaties? Dan hebben we jou er graag bij!

Volgend jaar starten we in de Stadsacademie een nieuw masterproefatelier rond het ontsluiten van de Gentse Sint-Pietersabdij en hiervoor zijn we nog op zoek naar enthousiaste studenten.

De Sint-Pietersabdij is een zeer gekend en zichtbaar gebouw in Gent. De abdij kent een rijke geschiedenis waarin voedsel een belangrijke rol heeft gespeeld. Hoewel er tegenwoordig nog steeds verschillende soorten fruit groeien in de tuin van de abdij, is de oorspronkelijke verbinding tussen de abdij en voedsel grotendeels verloren gegaan. In dit masterproefatelier zullen we ons richten op de vraag hoe we van de abdij in de hedendaagse context van Stad Gent opnieuw een plek voor verbinding rond voedsel kunnen maken.

Met als uitgangspunt het idee van een voedselhub, onderzoeken we of de abdij voor verbinding kan zorgen tussen wijkbewoners, tussen stad en platteland, tussen stadsdelen, tussen burgers en beleid, maar vooral tussen Gentenaren en hun voedsel.

We werken aan een specifieke case, maar tegelijkertijd raakt deze opgave ook aan bredere vraagstukken omtrent de transitie van het Gentse voedselsysteem. Met het concept van voedseldemocratie in gedachten, zullen we onderzoeken hoe we het voedselvraagstuk in Gent opnieuw kunnen politiseren en mensen terug meer controle kunnen geven over hoe en welk voedsel op hun bord komt.

Interesse of meer info nodig? Stuur een mailtje naar [email protected]

03/03/2023

Op dinsdag 21 maart om 19u30 organiseren De Stadsacademie (Amber Steyaert, Eline D'Haene en Joost Dessein vanuit het traject voedseldemocratie), het UGent Human Rights Research Network, Avansa, en Bibliotheek De Krook binnen de reeks van Human Rights @ De Krook een razend interessant debat over voedselhulp en breder, voedseldemocratie.

Meer informatie: https://stadsacademie.be/sessie/human-rights-de-krook-voorbij-ons-eigen-bord-op-de-barricade-voor-voedseldemocratie/
Inschrijven via: https://avansa-regiogent.be/activiteiten/human-rights-de-krook-voorbij-ons-eigen-bord

07/02/2023

Op deze vierde editie van (H)Eerlijk Verbeeld zijn er twee verbeelders: Haroun Couvreur en Thomas Block. Zij beantwoorden allebei op hun eigen manier de volgende vraag: welke rol speelt onderwijs in een rechtvaardige en ecologische toekomst?
Thomas Block is verbonden aan de Universiteit Gent als directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, hoofddocent 'Duurzaamheid & governance' binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen, promotor van het transdisciplinaire collaboratorium ‘Stadsacademie’ en UGent-Opdrachthouder om duurzaamheid te integreren in het onderwijs binnen meerdere faculteiten. Hij beschouwt duurzaamheidskwesties als 'politieke' vraagstukken en focust op socio-technische transities, duurzaamheidseducatie en duurzame stadsontwikkeling. Thomas Block is lesgever binnen drie UGent-opleidingsonderdelen en coördineert talrijke onderzoeksprojecten.
👉 Wees erbij op 15 februari, 19:30-21:30
📍 Krookcafé, Gent
👐 Gratis toegang
🌎 Met partners: Green Office Gent Masereelfonds Reset.Vlaanderen De Stadsacademie

Op deze vierde editie van (H)Eerlijk Verbeeld zijn er twee verbeelders: Haroun Couvreur en Thomas Block. Zij beantwoorden allebei op hun eigen manier de volgende vraag: welke rol speelt onderwijs in een rechtvaardige en ecologische toekomst?

Thomas Block is verbonden aan de Universiteit Gent als directeur van het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, hoofddocent 'Duurzaamheid & governance' binnen de vakgroep Politieke Wetenschappen, promotor van het transdisciplinaire collaboratorium ‘Stadsacademie’ en UGent-Opdrachthouder om duurzaamheid te integreren in het onderwijs binnen meerdere faculteiten. Hij beschouwt duurzaamheidskwesties als 'politieke' vraagstukken en focust op socio-technische transities, duurzaamheidseducatie en duurzame stadsontwikkeling. Thomas Block is lesgever binnen drie UGent-opleidingsonderdelen en coördineert talrijke onderzoeksprojecten.

👉 Wees erbij op 15 februari, 19:30-21:30
📍 Krookcafé, Gent
👐 Gratis toegang

🌎 Met partners: Green Office Gent Masereelfonds Reset.Vlaanderen De Stadsacademie

Debat: iedereen mee in de energietransitie - Gents Milieufront 20/01/2023

Op 16 februari om 19u30 in Bibliotheek De Krook organiseren Avansa, SAAMO, Domus Mundi en de Stadsacademie, i.s.m. Gents Milieufront en Bibliotheek De Krook en interessant panelgesprek over hoe we kwetsbare groepen kunnen meenemen in de energietransitie.

In steden zoals Gent wonen veel kwetsbare huurders én eigenaars in slecht geïsoleerde woningen. Waar de basisvoorzieningen amper in orde zijn, ontbreken duurzame technieken als zonnepanelen al helemaal. En toch moet iedereen mee in de energietransitie. De slechtste woningen aanpassen betekent ook dubbele winst : minder CO2-uitstoot voor de planeet + meer wooncomfort en een lagere energiefactuur voor bewoners.
Om tot gedragen oplossingen te komen organiseren we een debat met een panel van beleidsmakers, onderzoekers en stemmen uit het middenveld. Zij buigen zich over sleutelvragen zoals:

Hoe komt het dat de bestaande premies vooral bij hogere inkomens terechtkomen?
* Hoe kunnen we het huurpatrimonium renoveren op een manier die er voor zorgt dat kwetsbare huurders niet uit de boot vallen?
* Welke rol kan sociale huisvesting spelen in de energietransitie?
* Hoe kunnen we de broodnodige energietransitie realiseren in dialoog met bewoners van de verschillende wijken?

Nemen deel aan het debat:
>>Voor de lokale overheid nodigen we 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐬𝐜𝐡𝐞𝐩𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧 𝐖𝐨𝐧𝐞𝐧 𝐞𝐧 𝐊𝐥𝐢𝐦𝐚𝐚𝐭 𝐓𝐢𝐧𝐞 𝐇𝐞𝐲𝐬𝐞 (Groen) uit.
>>De Vlaamse overheid wordt vertegenwoordigd door 𝐕𝐥𝐚𝐚𝐦𝐬 𝐏𝐚𝐫𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬𝐥𝐢𝐝 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐆𝐫𝐲𝐟𝐟𝐫𝐨𝐲 (NVA),
>>Tekenen ook present als panellid: professor 𝐊𝐨𝐞𝐧 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐨𝐫𝐬 (professor economie Universiteit Gent & bestuurder Energent) en coördinator van het Vlaams Huurdersplatform 𝐉𝐨𝐲 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞.
Het debat wordt gemodereerd door 𝐋𝐮𝐜𝐞 𝐁𝐞𝐞𝐜𝐤𝐦𝐚𝐧𝐬 (Universiteit Gent).
𝐏𝐚𝐬𝐜𝐚𝐥 𝐃𝐞𝐛𝐫𝐮𝐲𝐧𝐞 (Odisee) verzorgt op het einde de wrap-up van het debat.
Wil jij erbij zijn? Schrijf je in via https://www.gentsmilieufront.be/events/debat-iedereen-mee-in-de-energietransitie/

Meer info: https://stadsacademie.be/sessie/panelgesprek-iedereen-mee-in-de-energietransitie/

Debat: iedereen mee in de energietransitie - Gents Milieufront Willen we onze wereld leefbaar houden en ons beschermen tegen de meest extreme gevolgen van klimaatverandering, dan moet iedereen mee […]

13/01/2023

----- JOB ALERT ----

De Stadsacademie is op zoek naar een wetenschappelijk medewerker (deeltijds) voor een periode van 2 jaar.

Solliciteren kan tot dinsdag 7/2/2023
Alle informatie over de vacature via onderstaande link
Verdere vragen? Stuur een mailtje naar [email protected]
Let op! Solliciteren kan enkel online (via dezelfde link)

https://career5.successfactors.eu/career?career_ns=job_listing&company=C0000956575P&navBarLevel=JOB_SEARCH&rcm_site_locale=nl_NL&site=VjItUnUyR1hvaHNudXZSOFFoaDZWYUtYQT09&career_job_req_id=25521&selected_lang=nl_NL&jobAlertController_jobAlertId=&jobAlertController_jobAlertName=&browserTimeZone=Europe/Brussels&_s.crb=%2fnVEJRyKoWsrqMdUuQ4tj8xsIRYAvjDusS7AdJsyQW0%3d

13/01/2023

DGFB (Directie Gebouwen en Facilitair Beheer) van UGent is al meerdere jaren een enthousiaste partner in het traject circulair bouwen. We vroegen collega Benedikte De Baets van DGFB (Directie Gebouwen en Facilitair Beheer van UGent) of zij ervaringen met de Stadsacademie wilden delen:

“De wisselwerking tussen de studenten van het masterproefatelier Circulair bouwen en DGFB was een positieve ervaring. De studenten kwamen met heel concrete vragen. Dit leerde ons dat we nog maar weinig circulair aan het bouwen zijn, en dat er geen overzicht bestond van de beperkte circulaire ingrepen die wel reeds uitgevoerd werden. Om de studenten een overzicht te bezorgen, werden alle projectleiders aangeschreven. Dit zorgde niet alleen voor een kort overzicht, maar werkte ook sensibiliserend.

Voor het project Paddenhoek waren we al aan het nadenken over de implementatie van circulaire principes die we zouden toepassen. Het brainstormen met de studenten, heeft er zeker toe bijgedragen dat meer circulaire principes opgenomen werden in het project.

De studenten hebben ook een stappenplan uitgewerkt om bouwprojecten circulair aan te pakken. Voor toekomstige projecten zal dit stappenplan, flexibel toegepast naargelang het type project en de samenwerkingsverbanden, een concreet werkmiddel zijn.

Het feit dat verschillende disciplines betrokken waren in het masterproefatelier Circulair bouwen, heeft onze blik op circulariteit verruimd. Het doet dromen over overkoepelende sociale en economische meerwaarde die bouwprojecten zouden kunnen betekenen. Hoe dit te concretiseren is nog niet duidelijk, maar elke realisatie begint wellicht met een droom… “

Foto: (c) B2Ai architects

20/12/2022

-- De Stadsacademie zoekt jobstudenten! --
Versterk jij de Stadsacademie vanaf voorjaar 2023?

Bij de Stadsacademie zijn we binnen de associatie UGent op zoek naar gemotiveerde (master of 3e bachelor) studenten (m/v/x) om ons team de komende semesters te versterken.

Heb jij interesse om mee te experimenteren met transdisciplinair onderzoek en onderwijs rond duurzaamheid, dan zijn we op zoek naar jou!

Momenteel zijn we op zoek naar verschillende profielen (o.a. rond communicatie en organiseren van evenementen). Laat ons weten in je motivatie welke rol(len) jou het meest op het lijf geschreven zijn.

Geïnteresseerd? Neem contact op met charlotte.prove@ugent.

Verwachtingen en verantwoordelijkheden
• Je kan je gedurende 1 tot 4 semesters vlot minstens acht uur per week vrijmaken tijdens de lesweken.
• Je bent niet bang om dingen aan te pakken
• Je bent goed in het bewaken van overzicht en het samenvoegen van informatie.
• Je kunt goed zelfstandig werken en bent een kei in communiceren.
• Je hebt een passie voor duurzaamheid en wilt graag je schouders mee zetten onder het verduurzamen van de universiteit.

02/12/2022

Wauw! Drie masterproeven gemaakt in de masterproefateliers van de Stadsacademie zijn genomineerd voor de FUTUREproef Awards:

Klara Vanstraelen”AANKAARTEN : Aanvullende voorstellen voor de stadsontwikkeling van Nieuw Gent aan de hand van een kritische cartografie van het publieke ruimtegebruik.” (2022) – uit het masterproefatelier DIVERSITEIT IN WONEN

Sarah Vaneenooghe & Ranka Terpstra “Samenwerking tussen landbouw en natuur in Rodeland: ontkiemingskansen van autonome agro-ecosystemen in de Gentse stadsrand“. (2022) – uit het masterproefatelier PLAATS VOOR LANDBOUW IN DE STADSRAND

Kevin Vanlerberghe & Hannelore Scheipers “Duurzame renovatiescenario’s voor een flexibel gebouwgebruik op campus Sterre“. (2022) uit het masterproefatelier CIRCULAIR BOUWEN

Hier vind je meer info over de thesissen en de andere genomineerden: https://futureproef.ugent.be/

Breng zeker ook je stem uit voor de publieksprijs (dankjewel!): https://futureproef.ugent.be/publieksprijs/

Wil je de prijsuitreiking op dinsdag 13 december om 17u in de Pacificatiezaal in het stadhuis van Gent bijwonen? Schrijf je dan hier in: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/futureproefaward

Met FUTUREproef wil de UGent masterproeven rond duurzaamheid meer toegankelijk maken voor het brede publiek en voor de organisaties of personen die in de praktijk met die onderwerpen bezig zijn.

FUTUREproef is een initiatief van Green Office Gent, het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling, de Directie Onderwijsaangelegenheden & de Universiteitsbibliotheek van Universiteit Gent.

Gefeliciteerd Klara, Ranka, Sarah, Kevin en Hannelore!

Photos from De Stadsacademie's post 07/11/2022

Op de Architecture Biennale Rotterdam, “FUTURE GENERATION: THIS IS 2072”, staat het werk van David Vrambout tentoon gesteld! Hij schreef zijn thesis in academiejaar 2021-2021 binnen het Masterproefatelier Diversiteit in sociale huisvesting. Case Sint-Bernadettewijk.

Je kan zijn werk nog gaan bewonderen tot en met 13 november 2022.

“De tentoonstelling FUTURE GENERATION toont de beste architectonische afstudeerprojecten uit de periode 2018 tot 2022 in België en Nederland. Alle academies en universiteiten met masteropleidingen werden uitgenodigd om projecten in te dienen, hieraan gaven 13 instellingen gehoord met totaal 75 projecten. De geselecteerde projecten gaan over de toenemende tijdsdruk die onze steeds sneller veranderende samenleving oplegt om klimaatverandering tegen te gaan. De ontwerpers vertegenwoordigen de besluitvormers van morgen. FUTURE GENERATION, THIS IS 2072 verwijst naar het moment waarop alle geselecteerde projecten de verandering naar een hoopvolle en veelbelovende toekomst bewerkstelligen.”

Photos from De Stadsacademie's post 07/11/2022

Onze masterproefateliers van academiejaar 2022-2023 gingen ondertussen van start!

Dit jaar op het programma:

- Circulair bouwen
- Voedseldemocratie
- Vernieuwing van de Stadsvernieuwing
- Ruimte voor zorg met 2 ateliers: (1) de-insitutionalisering van woonzorgomgevingen en (2) herontwikkeling van woonzorgomgevingen

Kom meer te weten over deze masterproefateliers via onze website www.stadsacademie.be/trajecten

Wij hebben alvast énorm veel zin in het nieuwe academiejaar! En jullie?

14/09/2022

The article below in Gentsters also appeared in English on the website of EUnivercitiesNetwork! We are glad to share it with you:

"With no less than 80,000 students and researchers, Ghent is home to a lot of bright minds. So why not involve all this intelligence in the challenges we face as a city - and by extension as a society? Student Lies Hens and head of the Housing Department Hilde Reynvoet share their experiences."

They talk, among other things, about their experience within De Stadsacademie's Master Thesis Atelier Housing in Diversity. An article as part of Green Office Gents FutureProef Award.

You can find an English version of the article on the website of EUniverCitiesNetwork:
https://eunivercitiesnetwork.com/news/looking-at-our-city-through-different-eyes/91/

"Met 80.000 studenten en onderzoekers is er aan knappe koppen in Gent geen gebrek. Dus waarom al die breinkracht niet betrekken bij de uitdagingen waar we als Stad – en bij uitbreiding als maatschappij – voor staan? Studente Lies Hens en directeur Dienst Wonen Hilde Reynvoet delen hun ervaringen."

Zij hebben het, onder andere, over hun ervaring binnen het masterproefatelier "wonen in diversiteit" van De Stadsacademie. In het kader van de FutureProef Award (https://futureproef.ugent.be/) van Green Office Gent

De PDF-versie van het artikel vind je op onze website:https://stadsacademie.be/wp-content/uploads/Artikel-Gentsters-Futureproef.pdf

Understanding urban sustainability from Mode 2 Science and transdisciplinary education: how Master Thesis Ateliers of the Ghent Stadsacademie tackle wicked issues - Environment, Development and Sustainability 13/09/2022

Thomas Block, Charlotte Prové, Michiel Dehaene, Peter Vanden Abeele en Luce Beeckmans (allen actief binnen de Stadsacademie) schreven een artikel over onze transdisciplinaire werking, specifiek binnen het traject Wonen in diversiteit. We delen graag (de vertaling van) het abstract met jullie:

De "wicked" duurzaamheidsproblemen waarmee we steeds meer worden geconfronteerd, vereisen niet alleen nieuwe manieren van kennisproductie, maar vormen ook een uitdaging voor ons traditionele onderwijssysteem. Er wordt steeds meer belang gehecht aan onderwijspraktijken en experimenten die gericht zijn op een transdisciplinaire probleemdefinitie, een pluralistische zoektocht naar oplossingen en actieve samenwerking met verschillende belanghebbenden in de hele samenleving. In dit artikel onderzoeken we hoe een inter- en transdisciplinaire setting waarin studenten masterscripties ontwikkelen kan bijdragen aan het leren over een specifiek stedelijk probleem en welke uitdagingen dit transdisciplinaire onderwijs met zich meebrengt. Uitgaande van relevante theoretische en analytische kaders, zoals Mode 2 Science (Nowotny et al. 2005) en het driefasenmodel van Lang et al. (2012), schetsen we eerst de filosofie en de aanpak van de algemene setting: de Stadsacademie, een collectief leerplatform of 'collaboratory' om in de stad Gent (België) wicked problems te verkennen en te onderzoeken. Om meer diepgaande en verfijnde inzichten te verschaffen, richten we ons op een voorbeeldactiviteit van de Stadsacademie: de Masterproefateliers 'Diversiteit in Sociale Huisvesting'. Een Masterproefatelier is een samenwerkingstraject van één academisch jaar waarin 4 tot 8 masterstudenten en hun begeleiders met verschillende disciplinaire achtergronden zich concentreren op één specifiek stedelijk probleem en samenwerken met niet-academische actoren om dat probleem te verkennen en te beïnvloeden. Wij besluiten dit artikel met algemene beschouwingen en suggesties voor transdisciplinaire benaderingen binnen onderwijspraktijken om 'wicked' duurzaamheidskwesties aan te pakken.

Het volledige artikel (open access!) kan je vinden via deze link:

Understanding urban sustainability from Mode 2 Science and transdisciplinary education: how Master Thesis Ateliers of the Ghent Stadsacademie tackle wicked issues - Environment, Development and Sustainability The wicked sustainability problems that we are increasingly facing not only require new ways of knowledge production, but also challenge our traditional educational system. More and more importance is attached to educational practices and experiments focusing on transdisciplinary problem framing, a....

30/08/2022

Vanuit het traject Wonen in diversiteit schreven Luce Beeckmans, David Vrambout, Lies Hens en Thomas Block een artikel in RUIMTE (het driemaandelijks tijdschrift van de VRP Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning), over de bevindingen vanuit het masterproefatelier in de Bernadettewijk.

We delen graag het abstract met jullie:

Hoe kunnen we ontwerp- en besluitvormingsprocessen rond sociale woonwijken democratiseren, collectiviseren en inclusiever maken? Binnen de Gentse Stadsacademie worden dergelijke vraagstukken transdisciplinair onderzocht in masterproefateliers waarin verschillende masterstudenten en hun promotoren nauw samenwerken met heel wat niet-academische actoren. In dit artikel voor ‘Ruimte’, het tijdschrift van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, komt het onderzoek aan bod van het atelier ‘Diversiteit in sociale huisvesting – Case Sint-Bernadettewijk’. De Pano-reportage uit 2018 waarin deze sociale tuinwijk werd geportretteerd als een wijk vol ‘schimmelwoningen’ deed heel wat stof opwaaien. Na een omstreden besluitvorming werd beslist de Bernadettewijk volledig te slopen en te vervangen door een ‘duurzame tuinwijk van de 21ste eeuw’. Met acht studenten uit verschillende opleidingen, hun promotoren en vele stedelijke actoren, onder meer uit de Dienst Wonen van de Stad Gent, de sociale huisvestingsmaatschappijen en sogent, blikten we vooruit op de toekomst van de Bernadettewijk vanuit diverse perspectieven: woontypologie, bewonerstoe-eigening, collectieve voorzieningen, bovenlokale verbinding, participatie, moreel beraad en burgerschap. In dit artikel nemen twee studenten het woord die elk vanuit hun eigen achtergrond, respectievelijk sociaal werk (Lies Hens) en architectuur en stedenbouw (David Vrambout), etnografisch onderzoek verrichten naar (de potenties van) bewonersparticipatie in het ontwerp- en besluitvormingsproces van sociale huisvesting, in casu de Bernadettewijk. Hun onderzoek toont het belang van het ‘re-designen van het design proces’ vanuit een rechtvaardigheidsperspectief.

Het artikel verscheen in het 54e nummer van RUIMTE: https://www.vrp.be/ruimte/ruimte-54

Photos from De Stadsacademie's post 08/07/2022

Tijdens Transitie UGent presenteerden studenten van het Masterproefatelier Circulair Bouwen, en Benedikte van de Dienst Gebouwen en Facilitair Beheer hun antwoorden op de vraag 'Wat is een circulair UGent gebouw?'

Voer voor heel wat discussie tussen studenten, medewerkers, onderzoekers en lesgevers achteraf!

Hier vind je de presentatie terug, en binnenkort ook de thesissen van de studenten: https://stadsacademie.be/sessie/2447/

04/07/2022

"Met 80.000 studenten en onderzoekers is er aan knappe koppen in Gent geen gebrek. Dus waarom al die breinkracht niet betrekken bij de uitdagingen waar we als Stad – en bij uitbreiding als maatschappij – voor staan? Studente Lies Hens en directeur Dienst Wonen Hilde Reynvoet delen hun ervaringen."

Zij hebben het, onder andere, over hun ervaring binnen het masterproefatelier "wonen in diversiteit" van De Stadsacademie. In het kader van de FutureProef Award (https://futureproef.ugent.be/) van Green Office Gent

De PDF-versie van het artikel vind je op onze website:https://stadsacademie.be/wp-content/uploads/Artikel-Gentsters-Futureproef.pdf

Sustainable and Experimental Student Housing Living Lab 14/06/2022

Interessant vak binnen de Enlight samenwerking: 'Sustainable and Experimental Student Housing Living Lab'.

Deels online, deels in Bordeaux. Er is plaats voor vijf UGent studenten, deadline is 30 juni!

Sustainable and Experimental Student Housing Living Lab Student housing is at the heart of present and future societal issues. It must meet the generic requirements of sustainable building standards (energy performance, space evolutivity, life cycle, building and maintenance decarbonization, water and energy management, urban densification…), adapt to ...

07/06/2022

Hoe kan er ingezet worden op een fietsvriendelijkere omgeving in
Vlaanderen?
Hoe kan op een participatieve manier subjectieve fietsveiligheid in
rekening gebracht worden?
Kom meer te weten over de Fietstrack en andere participatieve
aanpakken omtrent fietsveiligheid tijdens dit informatie en
presentatie evenement!

Op 10 juni (14u - 17u30) vindt een info- en presentatie-evenement plaats waar participatieve instrumenten worden geïntroduceerd om de fietsveiligheid in Vlaanderen te verbeteren

Meer info en inschrijven via:
https://www.eventbrite.com/e/tickets-naar-een-fietsveiliger-vlaanderen-info-en-toonmoment-fietstrack-332641047327

-- wij als Stadsacademie promoten dit infomoment graag vanuit de sterke samenhang met ons traject rond ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid https://stadsacademie.be/traject/mobiliteit-bereikbaarheid/

Gebeten door dit onderwerp en zin in meer?
Op dinsdag 14 juni gaat onze - voor dit academiejaar - laatste lunchtalk binnen het traject ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid door. Meer info en inschrijven vind je hier: https://www.eventbrite.com/e/lunchtalk-3-het-woord-aan-masterstudenten-tickets-355117665497

UGent - eventman 25/05/2022

IDC Impact Series: an afternoon with professor Jenny Lewis

The Research Department, the ten IDC, and professor Joris Voets cordially invite you to another IDC Impact Series event on Wednesday 1 June 2022, 16.00–17.00h!

A guest professorship brings professor Jenny Lewis () to Ghent University this Spring – an opportunity not to be missed for everyone who is interested in (societal) impact and evidence-informed policy.

Jenny Lewis is professor of public policy at the University of Melbourne, and was the founding director of the Policy Lab. She is a fellow of the Academy of Social Sciences Australia, the current president of the International Research Society for Public Management, and an expert on policy making, policy design, and public sector innovation. In January 2022 she was appointed as Director, Scholarly and Social Research Impact in Chancellery Research and Enterprise.

During her seminar she will share some of her knowledge on how to approach impact strategically – both on an institutional and on an individual researcher’s level. What mechanisms for academic reward and recognition can be introduced via the institutional planning cycle which both values the diversity of pathways to impact and enables research groups to engage effectively? How can researchers successfully engage with stakeholders and potentially co-create policy? What have been the tipping points in her own career that have made her invest so fully in fostering an impact literate research culture?

This event is a joint initiative of the Research Department, the ten IDC, and professor Joris Voets.

Please register your attendance via this link:

UGent - eventman The Research Department, the ten IDC, and professor Joris Voets cordially invite you to another IDC Impact Series event on Wednesday 1 June 2022, 16.00–17.00h!

24/05/2022

Als afsluiter van het atelier Deligny (dat onder andere vorm krijgt binnen de Stadsacademie), én van de Permanente Vorming Armoede en Participatie (UGent/ KULeuven) is er op 30/05 heel wat te doen in het Museum Dr. Guislain

- Tussen 14 en 17u: gedeelde publieke lezing van Pascal De Decker (KULeuven/St. Lucas Architectuur en Stedenbouw) en Simon Allemeersch - over armoede en (sociale) huisvesting.
- 17u – 18u30: Receptie. Graag even inschrijven voor de receptie via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/pevarmoede
- 19u voorstelling (R a b o t 2 ). In samenwerking met Lucinda Ra. Graag even inschrijven voor de voorstelling via https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/rabot

Héél erg welkom, zowel de lezing als de receptie en de voorstelling zijn volledig gratis.

Iets meer over de voorstelling: R a b o t 2 (Trailer: https://vimeo.com/464925485 )

‘Hoe is het nu met u?’
Deze eenvoudige vraag is het startpunt van Rabot 2, een documentaire voorstelling van Simon Allemeersch. De titel verwijst naar Simons eerdere productie Rabot 4-358, al is dit ‘vervolg’ een op zich staande voorstelling. Voor Rabot 4-358 vestigde theatermaker Simon Allemeersch in 2010 zijn persoonlijk atelier in de sociale woontorens van de Rabotwijk in Gent die leegliepen omdat ze werden afgebroken. De voorstelling was een reconstructie van het verhaal van dat atelier, de gebouwen én de bewoners.

Als startpunt voor Rabot 2 is Allemeersch de mensen gaan opzoeken waarmee hij ooit in de Rabotwijk heeft samengewerkt, om te kijken hoe het nu met hen gaat. Vanuit deze individuele verhalen zoomt hij uit naar een groter verhaal over private en publieke rijkdom. Welke rijkdom hebben we nodig om een goed leven te leiden, en welke rol kunnen architectuur, stadsontwikkeling en beleid hierin spelen? Er zijn veel nieuwe torens verscheen in onze steden.
Rabot 2 is een ambachtelijk gemaakte ‘subjectieve documentaire’, die gebaseerd is op een videodagboek dat teruggaat tot 2010. In de voorstelling combineert Allemeersch live geluid, documentatie, muziek, theater en videobeelden tot één geheel. Een maatschappelijk verhaal op het snijpunt van architectuur, stadsontwikkeling, geschiedenis en vormgeving.
Scène & video Simon Allemeersch

Muziek Rudy Trouvé
Productie Lucinda Ra theatercollectief

Photos from De Stadsacademie's post 19/05/2022

Op woensdag 18 mei organiseerde het traject ongelijkheid in mobiliteit en bereikbaarheid de tweede lunchtalk van een reeks maandelijkse lunchtalks voor een breed publiek. In deze talk was het onderwerp “Experimenteren voor leefbare straten”. Drie Vlaamse voorbeelden werden toegelicht door trekkers van deze projecten. Hanne Geutjens gaf ons meer informatie over de Leefstraten in Gent, Suzanne Ryvers presenteerde de specifieke invalshoek van ‘Verover De Straat’ in Leuven en Naomé Carmeliet introduceerde het project ‘Even uit de vaart’ in Wachtebeke. Hoewel de drie projecten een gelijkaardige problematiek behandelen, namelijk straten meer ‘leefbaar’ proberen maken, wordt de focus toch steeds anders gelegd. In de Leefstraten staat het sociale aspect centraal, ‘Verover de Straat’ focust op (deel)mobiliteit en ‘Even uit de vaart’ stelt verkeersveiligheid vooraan. In het panelgesprek na de discussies werd er dan ook nog verder ingegaan op elementen zoals upscaling van dergelijke projecten, de te bereiken doelgroepen en hoe om te gaan met buurtbewoners die verschillende belangen hebben op het vlak van mobiliteit.

Deze lunch talk is deel van een reeks gesprekken die georganiseerd worden binnen het Stadsacademie-traject Ongelijkheid in mobiliteit/bereikbaarheid (https://stadsacademie.be/traject/mobiliteit-bereikbaarheid/).

Noteer alvast ook:

Din 14.06.22: Febe Rimbert & Moïra D’homme (Masterstudenten UGent) presenteren hun masterproefonderzoek.

Febe Rimbert – ‘Public space experiments in the twentieth century belt of Ghent: an experiment for the ‘Brokkelbrug’’

Moïra D’homme – ‘Pedestrian models to evaluate accessibility in urban areas’

Inclu-Scriptieprijs prijsuitreiking op 4 mei 28/04/2022

David Vrambout, die zijn masterthesis schreef binnen het masterproefatelier Wonen in Diversiteit (Academiejaar 2020-2021, met als case de Sint-Bernadettewijk), is één van de drie genomineerden voor de Inclu-Scriptieprijs! Allen hartelijk welkom op de uitreiking, en via deze weg ook een dikke proficiat aan David!

De Inclu-prijs is een prijs die uitgereikt wordt door Universiteit Gent en Stad Gent, voor de beste en meest vernieuwende masterscriptie waarin inclusie van gender en diversiteit een centrale rol speelt. Uit het grote aantal waardevolle en boeiende UGent-masterscripties die de jury’s hebben mogen lezen, zijn er drie genomineerden gekozen. Tijdens de prijsuitreiking krijgen de drie genomineerden de kans om hun scriptie te presenteren. De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt op de Uitreiking zelf.

De Inclu-Scriptieprijs wordt uitgereikt door schepen Astrid De Bruycker en vicerector Mieke Van Herreweghe. Deze uitreiking, gevolgd door een feestelijke receptie, vindt plaats in de gemeenteraadszaal van het Gentse Stadhuis. Iedereen is welkom.

Het concrete programma, en de inschrijvingslink kan je vinden op onderstaande link:

Inclu-Scriptieprijs prijsuitreiking op 4 mei × INFOImpact van de oorlog in Oekraïne op werk, studie en leven aan de UGent Inclu-Scriptieprijs prijsuitreiking op 4 mei https://www.ugent.be/nl/univgent/waarvoor-staat-ugent/diversiteit-en-inclusie/voor-studenten/inclu-scriptieprijs/divergent.htm https://www.ugent.be/logo.png Inclu-Scriptieprijs...

Wilt u dat uw scholen hét hoogst genoteerde School in Ghent wordt?

Klik hier om uitgelicht te worden.

Video's (alles zien)

Over de Stadsacademie

Plaats

Type

Adres

Ghent
Andere School in Ghent (alles zien)
Grafische en Digitale Media Arteveldehogeschool Grafische en Digitale Media Arteveldehogeschool
Industrieweg 232
Ghent, 9030

Officiële Facebookpagina van de Bachelor Grafische en Digitale Media van Arteveldehogeschool

Elektronica-ICT - Odisee Elektronica-ICT - Odisee
Gebroeders Desmetstraat 1
Ghent, 9000

Kies je eigen studieshake en word een kei in AI, Internet of Things, telecom, netwerken of web

Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent Faculteitsbibliotheek Ingenieurswetenschappen en Architectuur UGent
Jozef Plateaustraat 22
Ghent, 9000

https://www.ugent.be/ea/nl/diensten/bibliotheek https://www.instagram.com/faclibingarch/

IAAS Gent IAAS Gent
Coupure Links 653
Ghent, 9000

IAAS Gent is the local IAAS committee in Ghent. IAAS is the International Association of students in

leerlingenraad sjc leerlingenraad sjc
Visitatiestraat 5
Ghent, 9040

Sluit je aan bij de leerlingenraad van het Sint-Janscollege!

Toren van Babel Toren van Babel
Bargiekaai 1
Ghent, 9000

De Toren van Babel is een afdeling van Het Spectrum Gent met speciale aandacht voor het Nederlands.

School Balans School Balans
Korenbloemstraat 17
Ghent, 9000

Vzw De Toekomst Gent جمعية المستقبل Vzw De Toekomst Gent جمعية المستقبل
Rerum-Novarumplein 1
Ghent, 9000

Kantklossen CVO GENT Kantklossen CVO GENT
Martelaarslaan 13
Ghent, 9000

De afdeling Kantklossen van CVO GENT

Stedelijk Onderwijs Gent Stedelijk Onderwijs Gent
Woodrow Wilsonplein 1, Gent
Ghent, 9000

TBKi Toegepaste beeldende kunst illustratie TBKi Toegepaste beeldende kunst illustratie
Oude Houtlei 44
Ghent, 9000

TBKi Toegepaste beeldende kunst, optie Illustratie. Sint Lucas Kunsthumaniora Gent, 3de graad.

Boekbinden - boekvergulden CVO GENT Boekbinden - boekvergulden CVO GENT
Offerlaan 3
Ghent, 9000

Op deze pagina vind je foto's, video's en informatie over de modules van Boekbinder-boekvergulder va