Birsreshtha Shahid Captain Mahiuddin Zahangir College

Birsreshtha Shahid Captain Mahiuddin Zahangir College

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Birsreshtha Shahid Captain Mahiuddin Zahangir College, College & University, Shorup Nagar, Chapai Nawabganj Sadar, Nawabganj.

Udvash Engineering Concept Book - Google Drive 29/04/2021

⭕️HSC & ADMISSION এর জন্য এই একটি পোস্টই যথেষ্ট।⭕️

1) Udvash Engineering Concept Book Pdf :: https://drive.google.com/drive/folders/1Ti7zt03AnRQp-5ywPVmWnqEhs0NhZvcn

2) Buet Quest Bank: https://drive.google.com/file/d/1LPIMA-NGxYnaeW1uVkqLily0uloqzh1n/view

3) Udvash Question Bank Pdf:: https://drive.google.com/file/d/1jantCpn1GSHM5dNDiUp7RPfFJemp6s90/view?usp=sharing

4) Jahangirnagar University A Unit Question Bank Pdf:: https://drive.google.com/file/d/1B1H8WD1nhHb9wMBe_2mpKWooBrP3AE3e/view?usp=sharing
Jahangirnagar University B Unit Question Bank Pdf:: https://drive.google.com/drive/folders/1ff-BTT8Yk6_ltYR7osZtBztMzPqY7_yq?usp=sharing

5) JU D Unit Question Bank Pdf:: https://drive.google.com/file/d/12BdhpZwqmFflnh7Oalp2pCoOrqZyiY_X/view?usp=sharing

5) JU E Unit Question Bank Pdf:: https://drive.google.com/drive/folders/1C71NtFRvHuCY-k_4Fheh9P-tQWDoHA7Q?usp=sharing

6) Du D Unit Question Bank(18-19) Pdf:https://drive.google.com/file/d/1ok-qH0bypyV2Z7Dexnj9RMsqwCmMrSWW/view?usp=sharing

7) Sust Question Bank pdf:: https://drive.google.com/file/d/1p_byoptnbdiKDXUXVZdK_ntYvsm0SQ4p/view?usp=sharing

8) Sust B unit Question Bank (2012-13) Pdf:: https://drive.google.com/file/d/1OsRf1iUV4SygyQzLeiPKu7zefkM5mF__/view?usp=sharing

9) Sust B unit Question Bank (2016-17) Pdf:: https://drive.google.com/file/d/1ul6-8Qpi1MftwH22cPcLxnxE2iTg44qG/view?usp=sharing

10) Sust Question Bank Pdf:: https://drive.google.com/file/d/1CcEv9JPsxpScQwjGS2mHDRcx5WunE90c/view?usp=sharing

11) Zoology tricks Pdf:: https://drive.google.com/drive/folders/1wJycNEEqsZ1rlREgxla9a88ccRA0mhtG?usp=sharing

12)Unmesh Medical Question Bank Pdf-https://drive.google.com/file/d/1J72rh6a_xWYFR8MmEnGlk9jeC7C3BYT4/view?usp=sharing

13) Unmesh Meditricks Botany Pdf:: https://drive.google.com/file/d/10eX0Q0NkDj9LUWBVsQWv67wmJKNOcy2x/view?usp=sharing

14) Unmesh Practice Book Zoology Pdf- https://drive.google.com/file/d/1gMZyu9K8edXXib0eXM0pztynbHBsSsrK/view?usp=sharing

15) Bio Retina Question Bank New Pdf- https://drive.google.com/file/d/17MgemZ5_zbYFffA7yJ0SMw9ad9_NwTH8/view?usp=sharing

16)JOYKOLI Bangla Bichitra pdf- https://drive.google.com/file/d/19vTU86juDD_i0maO7vyttbTSTYmorHpn/view?usp=sharing

17) English Advanced Learners Functional Book Pdf- https://drive.google.com/file/d/1ilyFwlwWNWXAUM8pdxXlejUNSOlFv78I/view?usp=sharing

18)Excellent Technique Book: Pdf:https://drive.google.com/file/d/1VDEfzC9KATQKYVSiwy2HZme0wjmuGNKi/view?usp=sharing

Video link for ASG:::
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BN6M9fZDVwq6g8v1gd3oIkqSCIixQy9MrnhWrOHkWAM/htmlview?fbclid=IwAR04YtfatLfK4eKCeLePHUPnSmPLUiaVo5Hh0gSXrhAzwif_zgOwGBwRsE0

19) Udvash engineering Concept book: https://drive.google.com/drive/folders/1FI3AGIvcVci73_WRPsfHYamO-WsmdhP4

20)Udvash Engineering question bank :
https://drive.google.com/drive/folders/1SBUPrjD-43NxLwbJ9t5RJfrIEVhp0W-r

21)Varsity Kha Question Bank:
https://drive.google.com/drive/folders/1Kjbu6V5SqTPzI0hfzYn3KDHDlL6CxCGF

22)Unmesh Meditrix: https://drive.google.com/drive/folders/1lj1VwvyigvCCSwfEJuNGLN2RN09Jv1gS

23)Retina GK:
https://drive.google.com/file/d/1U1pR4tIbR01138BDBH0SMQ09pH_hxGEe/view?usp=sharing

24)Retina physics 1st paper:
https://drive.google.com/file/d/1HZ1yEmNUVBGtBYfK5hpItmCoekIf8ama/view?usp=sharing

25)Retina physics 2nd paper: https://drive.google.com/file/d/1HHnyg36GS6HgIPX9hpGcHNSsK8lwSUfQ/view?usp=sharing

26)Retina Chemistry 1st paper: https://drive.google.com/file/d/1HLlb1rdzn6YqbXd53NPN0Lewp7476FPH/view?usp=sharing

27)Retina Chemistry 2nd paper:
https://drive.google.com/file/d/1HJYy5UDcKskhvuJenytn8zCl-Zz7YLnA/view?usp=sharing

28)Retina Biology 1st paper:
https://drive.google.com/file/d/1HRaVKDm-d-lPyrdnlv65PVW7a97j3Ynu/view?usp=sharing

29)Retina biology 2nd paper:
https://drive.google.com/file/d/1I4rhQ7pZMMfHH7nuUvcCShUp8yjquHKR/view?usp=sharing

30)Retina Question bank: 1)https://drive.google.com/drive/folders/18PgI7KKjiefkvrjyQO5zQufZkxZqapvx

2)https://drive.google.com/file/d/1K3Q05uqXxMPmdie-VfsseXYqZJ_sX0dl/view?usp=sharing

Udvash Engineering Concept Book - Google Drive

30/09/2019

Start College Today...☺

Want your school to be the top-listed School/college in Nawabganj?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Website

Address


Shorup Nagar, Chapai Nawabganj Sadar
Nawabganj
Other Colleges & Universities in Nawabganj (show all)
Imranbd.com Imranbd.com
Nawabganj

Love of NGC Campus Love of NGC Campus
Chapainawabganj
Nawabganj

Love of NGC Campus পেজ নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর আন-অফিসিয়াল পেজ।

Gay Nowabgonj Gay Nowabgonj
Gay S*x
Nawabganj

BNCC BNCC
Nawabganj

Chapainawabganj Polytechnic Institute Chapainawabganj Polytechnic Institute
Baroghoria, Chapai Nawabganj
Nawabganj, 6300

ইনস্টিটিউট কোড:-২২০৫২ http://cnpi.chapainawabganj.gov.bd/

Mister Mathematics Mister Mathematics
Nawabganj, Dhaka
Nawabganj, 1320

Educational Page

নিয়োগ বার্তা নিয়োগ বার্তা
Rajshahi
Nawabganj, 6341

আপনার কি চাকরির প্রয়োজন? হাজারো চাকরির মাঝে খুজে নিন আপনার পছন্দের চাকরি।

MD Tusar imran 8879 MD Tusar imran 8879
Islam
Nawabganj

আমি একমাত্র আল্লাহর গোলামী করি ������পড়ুন������ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ