GRACE+ful learning

I guarantee it will be an unforgettable learning experience!

Teaching isn't my profession, it's my calling. I have started teaching after 3 master degree's in music and an MBA degree. I love my students and I reap the results. I myself am on the constant search of improving my teaching skills in order to support my students as best as I can.

Mission: Break the "What if I make a mistake?" fear! Boost self-confidence!

ArDesk

#Revit_Advanced #վեբինար
Ճարտարապետների ու դիզայներների համար։
Միացեք 04/06/2020, 16:00 կայանալիք վեբինարին, որի ընթացքում կքննարկենք, թե ինչպես
➡️ վերջնական հարդարման նյութերի ինֆորմացիան փոխանցել Room բաղադրիչի համապատասխան պարամետրերի արժեքներին, ապա արտացոլել դրանք հատակագծում,
➡️ հաշվարկել զբաղվածությունը կամ արդյունավետությունը՝ օգտագործելով Room բաղադրիչի տարրերի մասին տեղեկատվությունը,
➡️ու էլի հետաքրքիր հարցեր․․․

Միացե՛ք վեբինարին՝ բացահայտելու #Revit-ի հնարավորությունները։
Դարձե՛ք առաջատար Ձեր ոլորտում։

Շտապե՛ք գրանցվել 👇
http://www.mybim.am/hy/contacts/

#RevitAdvanced #Webinar #Autodesk #ArDesk

About interpreting

A short intro to my challenges in the wonderful world of interpreting.

Sayat Nova choir A.

DID IT!!!!!!! Hurray!!!!!!!
Conductor Niery Grace Bardakjian
Pianist Arghina Harutyunian
Editing Johny Kondakjian
https://m.facebook.com/jkondakjian/
Cover photo Lilit Simonyan
Creative “push” Svetlana Akopyan
Composer A. Satyan
Lyrics K. Vartanyan

👫 English lessons for CHILDREN 📗📙📕

Did you know that children 👨‍👧‍👦
🔸 Learn faster 📈 than adults!
🔸 Can learn many languages 🇷🇺🇺🇸 at the same time!
🔸 Have unlimited capacity 🤓!

☎️ CALL Niery Grace NOW!
➡️ ONE ONLINE lesson ➖ 5000 AMD
OR
➡️ 50,000 for two months FACE TO FACE!

#grace_ful_learning #English #online_english #english_for_children #IELTS #TOEFL #speaking_classes #children #education #Niery_Grace

Working with children is such a blessing😇☺️!
And to make sure more children can afford 🧮Grace+ful lessons...
Pay for one month (40.000 amd)💸
Get one month free🎁!!
PS Lilit Arpi Boyaxchyan we miss you!!!!!

Hybrid lesson - weather, months!

Weather, months, seasons - hybrid lesson with Natalie and Gayane :)
We always see the bright side until it becomes bright!

Hybrid lesson!

Gayane is online and Natalie is at Grace+ful learning.
Daniel and Joseph are with us!
We are playing a game about animals 🐘🦒🦓🐠🐝🦚🦩🐿🦋🐥

Nata is reading a story about Dopey from Disney!

Մեր գեղեցկուհի Նատան ընթերցում է նախքան դասը սկսելը📚✏️🖊
Անգլերենի մանկական կուրս - 40.000 ամիսը✅

A hybrid class looks like this 🙂 👬👭
Երեխաները 👨‍👧‍👦 յուրացնում են շաաաատ ավելի արագ📈, քան`մենք։ Նրանք կարող են սովորել քանի լեզու 🇺🇸🇦🇲🇷🇺, որ նրանց տալիս ենք, եթե պահում ենք խաղի կանոնները 🎯։
Իմ թեզը հիշեցի 📝` bilingualism...
Գնի՛ր 1 ամսվա կուրս, կնվիրեմ՝ երկրորդ ամիսը։
Երկու ամսվա խմբակային կուրսը՝ ընդամենը 40,000դր անձամբ Նաիրի Գրեյսի հետ!!!!

[05/05/20]   Վերջապեսսսսս… Հրաշք բալիկների համար անգլերենի խաղադասեր🥳🤓🤪
❓ Ովքե՞ր են գալիս
✅ Առցանց և անցանց
.
.
#grace_ful_learning #english_lessons #children_english_lessons #online_classes

Dilijan UWC Neruzh

Have missed interpreting face to face ... At least it’s possible online 🙂
Always look for the bright side 🌞✅

👩‍💻ONLINE IELTS speaking
Practice speaking online!

☑️ Improve your speaking skills, pronunciation, fluency with a native speaker Niery Grace - 20 years of experience!

Special lockdown price❕
🆕 ONE lesson / hour ➡️ 10.000 AMD 1̶5̶0̶0̶0̶ ̶A̶M̶D̶

ArDesk

🔹BIM Webinar
👩‍💻Interpretation by Niery Grace #Grace_ful_learning

ARLOOPA

Need a voiceover? At your service!

Here is an awesome project about Komitas by #Arloopa
Voice by #Grace_Bardakjian

ARLOOPA App is FREE Now till 1 May.
🌐 https://arloopa.com/
🔹 Download on the App Store ➡️ https://apple.co/3eRslEb
🔸 Get it on Google Play ➡️ shorturl.at/fnN16
.
.
#arloopa #grace_ful_learning #voiceover #English #Armenian

One of our BEST experinces in #ARLOOPA App is FREE Now till May 1.
We have worked on this project about 6 months.
Visit Komitas Vardapet's Room by Direct Portal from your livingroom.

Sargis Muradyan - Սարգիս Մուրադյան, one of the talented Armenian artists of the 20th century, painted the legendary painting
of the famous composer on 1956, called ‘The Last Night of Komitas’. The painting spreads the feeling of warmth and comfort of the composer’s home, and everything seems to be normal, but the instant your
eyes fall onto the Turkish policemen entering the room, it instantly conveys the dark moments that are to come.

No one can stay indifferent by hearing the name Komitas Vardapet. The well-known composer’s music is magical and divine, full of mystery and longing. It takes you back a hundred years and into a warm and
pleasant room where he composed his songs on the piano by the candlelight.

youtube.com

Armenian Genocide Survivor Testimony

Մեծմամաս...

https://youtu.be/FlQtBmmwNBQ

101 Year Old Armenian Genocide Survivor Yevnige Salibian shares her story of survival, faith and hope amidst persecution, loss, and pain. She fled by night f...

Շտապեք գրանցվել Autodesk Revit առցանց ԱՆՎՃԱՐ վեբինարին հետևյալ հղումով. 👇
http://www.mybim.am/en/contacts/

👨‍💼 Վեբինարը կվարի BIM մասնագետ Բյորն Քյոլմանսը
👩‍💻 Անգլերենից հայերեն թարգմանությունը կիրականացնի Նիերի Գրեյս Բարդակջյանը / GRACE+ful learning
🕖 Սկիզբը ➡️ Ապրիլի 23՝ 14:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hurry up to register for the Autodesk Revit FREE webinar with the following link: 👇
http://www.mybim.am/en/contacts/

👨‍💼 Webinar is conducted by BIM specialist Bjorn Keulemans
👩‍💻 Interpretation from English to Armenian by Niery Grace Bardakjian / GRACE+ful learning
🕖 Time and Date ➡️ 2 pm, 23 April
.
.
.#Autodesk_Revit #Revit_webinar #My_BIM #ArchiDutch #Grace_ful_learning #interpreting #online_classes #learn_English

Ճարտարապե՞տ եք, ճարտարագետ կամ շինարա՞ր,
Եվ դեռ աշխատում եք AutoCAD-ո՞վ (2D):
Նիդերլանդներից մեր BIM խորհրդատուն՝ Բյորն Քյոլմանսը, կվարի վեբինար՝ պարզաբանելու, թե ինչու է կարևոր աշխատել 3D ծրագրային ապահովումներով, և ինչ առավելություններ կտա Autodesk Revit-ը Ձեզ և Ձեր բիզնեսին:
Գրանվե՛ք մեր ԱՆՎՃԱՐ վեբինարին և բացահայտե՛ք Ձեր աշխատանքի նոր եղանակը։
Օգտագործե՛ք Revit® ծրագրային ապահովումը` կառուցելու համակարգված և մեկ ամբողջական մոդելի վրա հիմնված շենքի նախագծումն ու փաստաթղթավորումը:
▪️Ապահովե՛ք Ձեր աշխատանքը ավտոմատ թարմացումներով՝ հատակագծեր, ճակատներ, կտրվածքներ, 3D տեսքեր:
▪️Օգտագործե՛ք 3D վիզուալիզացիաներ, որպեսզի տեսնեք շենքը նախքան այն կառուցելը
▪️Իմացե՛ք ավելին վեբինարի ընթացքում…
Անգլերենից հայերեն սինխրոն թարգմանություն, ինչպես միշտ, կապահովի GRACE+ful learning / Grace Bardakjian -ը։

Գրանցվե՛ք👇
http://www.mybim.am/hy/contacts/

Are you an architect, engineer or constructor?
And still, work with AutoCAD (2D)?
Our BIM specialist from the Netherlands, Bjorn Keulemans, will conduct a webinar to help you find out the importance of working with 3D software like Autodesk Revit.
Don’t doubt and sign in for our FREE webinar and discover the new way of working for your business.
Use Revit® software to produce consistent, coordinated, and complete model-based building designs and documentation.
•Automatically update floor plans, elevations, sections, and 3D views.
•Use 3D visualizations to see a building before it’s built
•Learn more during the webinar․
The synchronous translation from English to Armenian, as always provided by GRACE+ful learning / Grace Bardakjian .

Register👇
http://www.mybim.am/en/contacts/

#Autodesk_Revit #Revit_webinar #My_BIM #ArchiDutch #ArDesk

Cultural differences, challenges and benefits marrying a man from Armenia. 💑 💗 👨‍👩‍👧

An interesting interview with Niery Grace about the challenges of intercultural marriages. She was born in the US, city of Pasadena, Los Angeles, and her family moved to Armenia in 1991. Here Grace met her husband and together they have created an Armenian traditional family.

See the full interview below.
⚛️ https://bit.ly/3eBnaIy

.
.

Մշակութային տարբերություններ, մարտահրավերներ և անհամեմատ լավ կողմեր, երբ ամուսնանում ես Հայաստանում բնակվող հայ տղամարդու հետ: 💑 💗 👨‍👩‍👧

Հետաքրքիր հարցազրույց Նաիրի Գրեյսի հետ միջմշակութային ամուսնությունների մարտահրավերների վերաբերյալ: Նա ծնվել է ԱՄՆ-ում, Լոս Անջելեսի Փասադենա քաղաքում, և 1991 թվականին իր ընտանիքի հետ տեղափոխվել է Հայաստան: Այստեղ Գրեյսը հանդիպել է իր ամուսնուն և միասին նրանք ստեղծել են մի հրաշալի հայկական ավանդական ընտանիք:

Ամբողջական հարցազրույցը տե՛ս ստորև.
⚛️ https://bit.ly/3eBnaIy

📙📗ONLINE TOEFL Speaking course

✔️ Improve your SPEAKING skills for taking the TOEFL exam!

Special lockdown price❕
🆕 ONE lesson / hour ➡️ 10.000 AMD 1̶5̶0̶0̶0̶ ̶A̶M̶D̶
.
.
#english #TOEFL #online_lesson #speaking #grace_ful_learning #TOEFL_online #exam #preparation

❇️ Autodesk Revit ԱՆՎՃԱՐ վեբինար ճարտարապետների, նախագծողների և շինարարների համար։ 📑 Եզակի հնարավորություն ոլորտի մասնագետների համար կատարելագործելու նախագծման և փաստաթղթավորման աշխատանքները։
👨‍💼 Վեբինարը կվարի BIM մասնագետ Բյորն Քյոլմանսը
👩‍💻 Անգլերենից հայերեն թարգմանությունը կիրականացնի Նիերի Գրեյս Բարդակջյանը / GRACE+ful learning
🕖 Սկիզբը ➡️ Ապրիլի 23՝ 14:00

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

❇️ Autodesk Revit FREE webinar for architects, engineers and constrictors. 📑 A unique chance to improve the process of building designs and documentation.
👨‍💼 Webinar is conducted by BIM specialist Bjorn Keulemans
👩‍💻 Interpretation from English to Armenian by Niery Grace Bardakjian / Grace+ful learning
🕖 Time and Date ➡️ 2 pm, 23 April
.
.
.
#interpreting #grace_ful_learning #webinar #autodesk_revit #english #english_lessons #online_lessons

Ճարտարապե՞տ եք, ճարտարագետ կամ շինարա՞ր,
Եվ դեռ աշխատում եք AutoCAD-ո՞վ (2D):
Նիդերլանդներից մեր BIM խորհրդատուն՝ Բյորն Քյոլմանսը, կվարի վեբինար՝ պարզաբանելու, թե ինչու է կարևոր աշխատել 3D ծրագրային ապահովումներով, և ինչ առավելություններ կտա Autodesk Revit-ը Ձեզ և Ձեր բիզնեսին:
Գրանվե՛ք մեր ԱՆՎՃԱՐ վեբինարին և բացահայտե՛ք Ձեր աշխատանքի նոր եղանակը։
Օգտագործե՛ք Revit® ծրագրային ապահովումը` կառուցելու համակարգված և մեկ ամբողջական մոդելի վրա հիմնված շենքի նախագծումն ու փաստաթղթավորումը:
▪️Ապահովե՛ք Ձեր աշխատանքը ավտոմատ թարմացումներով՝ հատակագծեր, ճակատներ, կտրվածքներ, 3D տեսքեր:
▪️Օգտագործե՛ք 3D վիզուալիզացիաներ, որպեսզի տեսնեք շենքը նախքան այն կառուցելը
▪️Իմացե՛ք ավելին վեբինարի ընթացքում…
Անգլերենից հայերեն սինխրոն թարգմանություն, ինչպես միշտ, կապահովի GRACE+ful learning / Grace Bardakjian -ը։

Գրանցվե՛ք👇
http://www.mybim.am/hy/contacts/

Are you an architect, engineer or constructor?
And still, work with AutoCAD (2D)?
Our BIM specialist from the Netherlands, Bjorn Keulemans, will conduct a webinar to help you find out the importance of working with 3D software like Autodesk Revit.
Don’t doubt and sign in for our FREE webinar and discover the new way of working for your business.
Use Revit® software to produce consistent, coordinated, and complete model-based building designs and documentation.
•Automatically update floor plans, elevations, sections, and 3D views.
•Use 3D visualizations to see a building before it’s built
•Learn more during the webinar․
The synchronous translation from English to Armenian, as always provided by GRACE+ful learning / Grace Bardakjian .

Register👇
http://www.mybim.am/en/contacts/

#Autodesk_Revit #Revit_webinar #My_BIM #ArchiDutch #ArDesk

Disney Story for kids!

Monsters by #Disney and #Pixar and by #Graceful_learning and Daniel and Joe:) 👬

Used to hate online teaching but I'm starting to love it! 👩🏼‍🏫📚💻

PS a SPECIAL price for the lockdown period.

#english #online #onlineteaching #englishlessons #speaking #ielts #toefl #children #adults #graceful_learning

An amazing opportunity to thank all of the wonderful and charming women in my life!
Thank you for making life possible, thank you for being so different and strong!
Remember, God loves you MORE than you know because of WHO you ARE and not what you do!
💛🧡❤️
🙋‍♀️ HAPPY WOMEN'S DAY!
PS The shirt and its whole collection is for sale by my friend, talented artist #Lilit_Melikyan at #Tarazart #Teryan_cultural_center
Earrings by #Rashani

[04/06/20]   We need a translator for the following and many more to be published. They should rhyme.
If interested, please send the following samples.
Terms will we negotiated with successful candidates AFTER the samples are submitted.

Լուսինը քնկոտ աստղերը վառեց,
Երկինքը նախշեց փոքրիկ փայլերով:
Գիշերը խաղաղ եկավ ու լցրեց
Տները քնած բարի երազով:
--------
Պստիկ փիսիկ, փափլիկ պոչիկ,
Կանաչ աչքեր, ճերմակ քիթիկ,
Նստեց գոգս, դարձավ գնդիկ,
Երազ տեսավ մի անուշիկ:
--------
Փիղը երկար կնճիթով
Թասից մրգեր վերցնելով,
Նայում է մեզ ու զարմանում՝
Առանց կնճիթ ո՞նց են ապրում:
--------
Առավոտյան մեղուն զարթնեց,
Իրեն արագ կարգի բերեց,
Թռավ գնաց աշխատելու՝
Ծաղկից նեկտար հավաքելու:
Երեկոյան գործը արած
Թռավ եկավ փեթակ հոգնած,
Մայրամուտը դիմավորեց
Թևիկները ծալեց, քնեց:

You CAN speak English!

Teaching isn't my profession, it's my calling. I have started teaching after 3 master degree's in music, business administration (MBA) and teaching English as a foreign language (TEFL). I love my students and I learn so much from them :) I myself am on the constant search of improving my teaching skills in order to support my students as best as I can.

Teaching Math and English are 2 very different things, however, one thing is common... people. My students say the atmosphere during our classes is what enables them to overcome a mountain of obstacles hindering them to speak English or overcome the "math-fear".

Aside from teaching, me and my team provide interpreting, translation services specialized in a wide range of topics. We also provide the necessary sound equipment for any events, as well as interpreting headphones, booths, etc.

I hope we can meet your needs and exceed your expectations!

With much love,

Niery Grace Bardakjian

Want your school to be the top-listed School/college in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

About interpreting
Sayat Nova choir  A.
Hybrid lesson - weather, months!
Nata is reading a story about Dopey from Disney!

Location

Telephone

Address


Armenakyan 1st Pass 25
Yerevan
0047

Opening Hours

Monday 10:00 - 21:00
Tuesday 10:00 - 21:00
Wednesday 10:00 - 21:00
Thursday 10:00 - 21:00
Friday 10:00 - 21:00
Saturday 10:00 - 20:30
Other Schools in Yerevan (show all)
Metropol School Armenia Metropol School Armenia
Leningradyan 4/2
Yerevan

Մետրոպոլ Չեխական դպրոցի հայաստանյան պաշտոնական ներկայացչություն

BusyMom BusyMom
Nalbandyan 29
Yerevan, 0001

BusyMom ծրագրի նպատակն է՝ երեխայի ծնունդը դարձնել ոչ միայն երջանիկ մայրության, այլ նաև անհատական զարգացման ժամանակահատված

"Cool School"  Language Teaching Centre "Cool School" Language Teaching Centre
Nor Nork Massiv, Nelson Stepanyan 1
Yerevan, 0062

You'll enjoy being coool in foreign languages at our Cool School!Obtain the highest standard of tuition possible in a friendly and family-like environment.

64 շախմատի դպրոց / 64 chess school 64 շախմատի դպրոց / 64 chess school
Armenia
Yerevan, SEBASTIA 3/7

Շախմատի դպրոց «64»

Տորք Անգեղ մարզամշակութային կենտրոն Տորք Անգեղ մարզամշակութային կենտրոն
Нор Норк, улица Бакунца, 2-ой переулок, 38
Yerevan, 0076

<<Տորք Անգեղ Մարզամշակութային Կենտրոն>> ՀՈԱԿ "Торк Ангех Спортивно-Культурный Центр" ОНКО

Abakus center - Երազ Abakus center - Երազ
Nikoghayos Adonts 6/1
Yerevan, 0014

Մտավոր թվաբանության Abakus ծրագիր

Ուսումնաթատրոն Ուսումնաթատրոն
Ajapnyak GDK
Yerevan

Աջափնյակ ԳԴԿ <<Ուսումնաթատրոն>> գործող խմբակ 5-23 տարեկան անձանց համար

«Այբ» դպրոց / Ayb School «Այբ» դպրոց / Ayb School
Tbilisi Highway 11/11
Yerevan, 0052

«Այբ» դպրոցը ստեղծվել է «Այբ» կրթական հիմնադրամի կողմից: Մենք ձգտում ենք Հայաստանում ձևավորել կրթության նոր մշակույթ:

DiGi School Ծրագրավորում, Դասընթացներ, Մարքեթինգ DiGi School Ծրագրավորում, Դասընթացներ, Մարքեթինգ
Agatangeghos 6/1
Yerevan, 0010

Մեր ընկերության նպատակն է ստեղծել որակյալ կադրեր կարճ ժամանակահատվածում:

Music Lessons by Vardan Harutyunyan. Armenia Music Lessons by Vardan Harutyunyan. Armenia
Komitas 1
Yerevan, 0033

Music Theory, Piano, Composition, Sound Basics, Recording, Mixing Mastering, Arrangement, Ableton Live, Sound Forge etc.

GY STUDIO ուսումնական կենտրոն GY STUDIO ուսումնական կենտրոն
Gyuliqekhyan 1
Yerevan

Hargeliners hameceq [email protected] matnahatdarum, dimahardarum, furshet, dizayn, hashvapahutyun.......... shat matcheli gnerov