William Lee Language Center - WLLC

Located in the center of Yerevan, Armenia, William Lee Language Center is dedicated to providing quality instruction for all levels of proficiency. We have native English/Korean-speaking instructors who grew up in America or Korea and graduated from top-notch American and Korean universities.

Timeline Photos

Գրանցումն առայժմ բաց է! 50% զեղչ ուսանողների համար: Սովորեք լեզվի կրողներից! Անգլերեն, Կորեերեն, Չինարեն: Registration is still open! 50% off for University students! 25% off for high school students! Sign up today for the WLLC Spring Session. Learn English, Korean or Chinese from native speakers! Classes start on February 17: wllc.am/registration

50% զեղչ ուսանողների համար: Սովորեք լեզվի կրողներից! Անգլերեն, Կորեերեն, Չինարեն
50% off for University students! 25% off for high school students! Sign up today for the WLLC Spring Session. Learn English, Korean or Chinese from native speakers! Classes start on February 17: wllc.am/registration

[02/04/20]   Soar to new heights!
Достигайте новых вершин!

50% off for University students! 25% off for high school students! Soar to new heights this Spring! Sign up today to study English, Korean or Chinese from native speakers: wllc.am/registration

English Language Student

Chinese Language Student

English Language Student

Korean Language Student

Korean Student

Winter is a great time to learn a new language or get better at the ones you know! Come and join us at WLLC for our winter session. Learn English, Korean or Chinese from instructors who are native speakers from the US, Korea or China! Sign up today: wllc.am/registration

Зима - замечательный сезон для изучения новых языков или улучшения знаний тех, которые вы уже знаете! Приглашаем вас на наш зимний семестр. Изучайте английский, корейский и китайский языки у преподавателей - носителей языка из Америки, Кореи и Китая! Зарегистрируйтесь сегодня: wllc.am/registration

Make it a priority to improve your English, Korean or Chinese language skills at WLLC’s Fall Session. Our instructors - all native speakers from the US, Korea & China - will guide you in reading, writing, speaking, listening, grammar and even culture in a small classroom setting! Best of all, there’s a 50% discount for university students!
Sign up today! wllc.am/registration

Make it a priority to improve your English, Korean or Chinese language skills at WLLC’s Fall Session. Our instructors - all native speakers from the US, Korea & China - will guide you in reading, writing, speaking, listening, grammar and even culture in a small classroom setting! Best of all, there’s a 50% discount for university students!
Sign up today! wllc.am/registration

You asked and we’re listening! Starting July 29, WLLC will offer 1-1 English and Korean lessons! Meet 2x/week with a native English or Korean-speaking teacher and receive personal language instruction to match your exact level. This is limited to the summer only, so sign up today!

Spend the summer improving your English, Korean or Chinese language skills at WLLC’s Summer Session. Our instructors - all native speakers from the US, Korea & China - will guide you in your listening and speaking skills in a small classroom setting! Best of all, there’s a 50% discount for university students!
Sign up today! wllc.am/registration

Spend the summer improving your English, Korean or Chinese language skills at WLLC’s Summer Session. Our instructors - all native speakers from the US, Korea & China - will guide you in your listening and speaking skills in a small classroom setting! Best of all, there’s a 50% discount for university students!
Sign up today! wllc.am/registration

Spend the summer improving your English, Korean or Chinese language skills at WLLC’s Summer Session. Our instructors - all native speakers from the US, Korea & China - will guide you in your listening and speaking skills in a small classroom setting! Best of all, there’s a 50% discount for university students!
Sign up today! wllc.am/registration

Spend the summer improving your English, Korean or Chinese language skills at WLLC’s Summer Session. Our instructors - all native speakers from the US, Korea & China - will guide you in your listening and speaking skills in a small classroom setting! Best of all, there’s a 50% discount for university students!
Sign up today! wllc.am/registration

50% DISCOUNT FOR UNIVERSITY STUDENTS CONTINUES! Sign up now for English, Korean, or Chinese classes taught by native speakers from the US, Korea and China!

Register at wllc.am/registration

📞 (010, 091, 094, 095) 514 331
🖱️ www.wllc.am 📧 [email protected]

50% DISCOUNT FOR UNIVERSITY STUDENTS CONTINUES! Sign up now for English, Korean, or Chinese classes taught by native speakers from the US, Korea and China! The next session begins on April 8 and registration is now open!

Register at wllc.am/registration

📞 (010, 091, 094, 095) 514 331
🖱️ www.wllc.am 📧 [email protected]

50% DISCOUNT FOR UNIVERSITY STUDENTS!
Sign up now for English, Korean, and Chinese classes at William Lee Language Center and take advantage of new lower tuition rates for university students! The next session begins on February 4, and registration is now open!

Register at wllc.am/registration

The session runs for 8 weeks (2 lessons/week) from February 4 - March 29. WLLC now offers Chinese language in addition to English and Korean, and all classes are taught by native speakers!
Tuition rates are as follows:
Regular Monthly Tuition: 24,000 ADM
University students (50% off): 12,000 AMD
High School students (25% off): 18,000 AMD

📞 (010, 091, 094, 095) 514 331
🖱️ www.wllc.am 📧 [email protected]

Photos from William Lee Language Center - WLLC's post

Register today! http://wllc.am/registration/

It's time to sign up for Winter Session language classes at WLLC! Join us for our next session which begins on Monday, November 19 and will run for 8 weeks. Note that there will be a break at the end of December for Christmas and New Year's, and then classes will resume in January.
Classes meet on Monday/Thursday or Tuesday/Friday at 6pm - 7:30pm or 7:30pm - 9pm.

Click here to register today! http://wllc.am/registration/

Ժամանակն է գրանցվել WLLC -ի ձմեռային սեսիայի լեզվի դասընթացներին:
Միացեք մեր հաջորդ սեսիային, որը կսկսվի երկուշաբթի՝ նոյեմբերի 19-ին և կտևի 8 շաբաթ: Հիշեցնենք, որ դասերը կըդմիջվեն դեկտեմբերի վերջին Սուրբ Ծննդյան տոներով և կշարունակվեն հունվարին:
WLLC – ի ուսուցիչները լեզվի կրողներ են Ամերիկայի և Կորեայի լավագույն համալսարաններից, ովքեր բարձ որակավորում ունեն դասավանդելու ձեզ:

Դասերը կլինեն երկուշաբթի / հինգշաբթի կամ երեքշաբթի / ուրբաթ ժամը 18:00-19:30 կամ 19:30-21:00:

Գրանցվելու համար սեղմեք այստեղ: http://wllc.am/registration/

Click below to sign up:
https://goo.gl/forms/qDIt6k8IVB1rooNb2

What is Fall Fest, you ask? It’s a very special, entertaining, inspirational, and fun-filled event where you’ll meet WLLC supporters from the US and Korea.
Sign up for this exciting event by clicking here: https://goo.gl/forms/qDIt6k8IVB1rooNb2

Դուք կհարցնեք, թե ի՞նչ է աշնանային փառատոնը։ Դա շատ յուրահատուկ, ոգեշնչող, զվարճալի և դրական լիցքերով լեցուն մի միջոցառում է, որի ընթացքում դուք կհանդիպեք WLLC -ի հովանավորներին, որոնք ժամանել են Ամերիկայից և Կորեայից։

Այս ուրախ միջոցառմանը գրանցվելու համար խնդրում ենք սեղմել այստեղ․
https://goo.gl/forms/qDIt6k8IVB1rooNb2

Click below to sign up!
https://goo.gl/forms/1xFZWpN76njvF47q2

You're invited to Game Night @ William Lee Language Center this coming Saturday, Oct 27!

We’ll spend the evening playing a popular American game that people love! It will be a great opportunity to practice English, meet new friends, and have fun! Snacks and refreshments will be provided.

Please RSVP using this link if you plan to join us!
https://goo.gl/forms/1xFZWpN76njvF47q2

Առաջիկա շաբաթ օրը դուք հրավիրված եք խաղի երեկոյի՝ «Վիլյամ Լի Լեզվի Կենտրոն»:

Դուք հնարավորություն կունենաք խաղալու հայտնի ամերիկյան խաղ, որը հավանում են ուսանողները:
Միասին կվայելենք նաև նախուտեստներ և քաղցրավենիք:

Խնդրում ենք գրանցվել RSVP, եթե ցանկանում եք միանալ մեզ:
https://goo.gl/forms/1xFZWpN76njvF47q2

Click below to sign up!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0SWCzPTMUPwRcf2BCyCUlSdWrLfPMJuufbbDMZmxhBUjNXQ/viewform

You're invited to Korean Movie Night @ WLLC this coming Sunday!

We’ll watch a recent blockbuster movie called “I Can Speak” about a Korean grandmother who’s learning English. It’s full of humor and drama, and has a surprise ending! Don’t worry if you don’t know Korean - there will be English subtitles! Snacks and refreshments will also be provided.

Please RSVP using this link if you plan to join us!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0SWCzPTMUPwRcf2BCyCUlSdWrLfPMJuufbbDMZmxhBUjNXQ/viewform

Այս կիրակի դուք հրավիրված եք WLLC՝ կորեական ֆիլմի երեկոյի։

Մենք դիտելու ենք վերջերին “I Can Speak” բլոկբաստերը, որը կորեացի տատիկի մասին է, ով ցանկանում է անգլերեն սովորել։

Այն հումորով և դրամայով համեմված մի ֆիլմ է, որն ունի անակընկալ ավարտ։ Մի անհանգստացեք, եթե դուք կորեերեն չգիտեք, ֆիլմն ուղեկցվում է անգլերեն սուբտիտրերով։

Միասին կհամտեսենք նաև նախուտեստներ և քաղցրավենիքներ։

Եթե որոշել եք միանալ, խնդրում ենք գրանցվել․

Click below to sign up!
https://goo.gl/forms/2K1H52XTYHHKrNJ82

Calling all movie fans! You're invited to Lord of the Rings Movie Night @ WLLC!

Come and join us as we watch the epic classic, JRR Tolkien's Fellowship of the Ring, the first in the Lord of the Rings trilogy (which took Tolkien 12 years to write!). See why this movie series won 17 Academy Awards and grossed over $2.9 billion! We'll be joined by Lord of the Rings Expert, who will provide commentary that makes the movie more memorable and insightful. There will also be snacks and refreshments.
Please RSVP using this link if you plan to join us!
https://goo.gl/forms/2K1H52XTYHHKrNJ82

Click below to sign up! https://goo.gl/forms/ePgLQzUulN4zQtpH2

Join us at WLLC this Saturday for English & Korean Club, a fun-filled event where you’ll get to practice your language skills with native speakers, enjoy some exciting activities as well as yummy pizza!
Click below to sign up! https://goo.gl/forms/ePgLQzUulN4zQtpH2

Timeline Photos

Timeline Photos

Register at wllc.am/registration

Առաջին կուրսի ուսանողների և մեր նոր ուսանողների համար գործում է 30% զեղչ։

Registration for fall language classes at WLLC is now open! In addition to our general English and Korean classes, we plan to offer a new Business English course! Come and learn from native English and Korean speakers from some of the top universities around the world as you study in a small class environment. Register soon to ensure your spot as classes fill up quickly!

The session runs for 8 weeks (2 lessons/week) from September 10 - November 2, and classes are held in the evenings (6pm - 7:30pm and 7:30pm - 9pm). The times and dates for each class will be scheduled in early September.

We hope you'll join us this fall! Click here to register wllc.am/registration.
For more information go to wllc.am

Register at wllc.am/registration

WLLC is offering a special summer session that’s focused on conversation practice. You’ll be taught by native English and Korean speakers from some of the top universities around the world, to refine your speaking and listening skills through fun group activities and interesting conversation topics. On top of that, this special session is being offered at half the price of regular tuition – just 9000 dram for one month!

Session Dates: July 30 – August 31
This special session runs for 4 weeks (2 lessons/week) and classes are held in the evenings.
Note📝: There will be a 1 week break from August 11 – August 19.

Below is the schedule:
English🇺🇸:
• Lower Level Class A: Mon / Thu 6:00pm – 7:30pm
• Lower Level Class B: Tue / Fri 6:00pm – 7:30pm
• Upper Level Class A: Mon / Thu 6:00pm – 7:30pm
• Upper Level Class B: Tue / Fri 6:00pm – 7:30pm
• Upper Level Class C: Mon / Thu 7:30pm – 9:00pm

Korean🇰🇷:
• Lower Level Class: Mon / Thu 6:00pm – 7:30pm
• Upper Level Class: Tue / Fri 7:30pm – 9:00pm

Register at wllc.am/registration
📞 (010) 514-331

Our Story

Located in the center of Yerevan, Armenia, William Lee Language Center is dedicated to providing quality instruction for multiple levels of proficiency. We have native English, Korean, and Chinese-speaking instructors who graduated from top-notch American, Korean, and Chinese universities.

Want your school to be the top-listed School/college in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

English Language Student
Chinese Language Student
English Language Student
Korean Language Student
Korean Student
WLLC Spring 2018 Registration
Անգլերեն երեխաների համար
WLLC Language Link - English Club, Korean Club, Kids Camp

Location

Telephone

Website

wllc.am

Address


105/1 Teryan St, 7th Floor
Yerevan
0009

Opening Hours

Monday 09:00 - 17:00
Tuesday 09:00 - 21:00
Thursday 09:00 - 21:00
Friday 09:00 - 17:00
Other Yerevan schools & colleges (show all)
ICLT - International Center of Languages and Training ICLT - International Center of Languages and Training
67/1 Marshal Baghramyan Avenue
Yerevan, 0033

ICLT-International Center of Languages and Training - is a language and training center in Armenia,which provides a wide range of language related services

PASS Center PASS Center
PASS Center
Yerevan, 0001

🏆Cambridge Assessment English-ի պաշտոնական գործընկեր

English Zone in Yerevan English Zone in Yerevan
Arshakunyats 2
Yerevan, 0005

S&S English Teaching Centre S&S English Teaching Centre
Viktor Hambarcumyan 4
Yerevan

English Teaching Centre

Learning LAB Learning LAB
Mashtots 24
Yerevan, 0010

Learning Lab is a language and training center which provides both offline and online English lessons using effective methods.

English and Spanish. Inglés y Español English and Spanish. Inglés y Español
Grigor Lusavorich 7
Yerevan, 0002

Սովորեցնում եմ անգլերեն և իսպաներեն: մանրամասների համար զանգահարեք 077879944. Teaching Spanish and English in real and via skype for russian speakers.

Oasis of Hope Oasis of Hope
Sebastia 105
Yerevan, +0065

Սովորեք անգլերեն կանադացի ուսուցիչների օգնությամբ, հասցեն՝ Սեբաստիա 105

Euro Education - Armenia Euro Education - Armenia
Ереван, Аван, Ул. Нарекаци 30 кв 18
Yerevan, 0060

EuroEducation является динамично развивающейся компанией, цель которой состоит в помощи молодым людям получить европейское образование.

Lezounery Toun Lezounery Toun
Alek Manoukyan 15 A ; Vazgen Sargsyan 26/3, 3rd Floor, Room 10 (in The Building Of Unions House)
Yerevan

English Teaching School

My English School My English School
Viktor Hambarcumyan 4
Yerevan

Learning English with Native Speakers

Japanese courses /Ճապոներենի դասընթացներ Japanese courses /Ճապոներենի դասընթացներ
Komitas
Yerevan

Let's speak japanese (日本語を話そう!)

English Plus Educational Centre English Plus Educational Centre
Գևորգ Քոչարի 21 (Դրամատիկական թատրոնի ծառայողական մուտք)
Yerevan, 0009

Մեր կարգախոսն է՝ ինչքան լեզու գիտես, այնքան մարդ ես: Մենք սովորեցնում ենք սովորել: