The Australian Institute for Orthodox Christian Studies

The Australian Institute for Orthodox Christian Studies

AIOCS focuses on the exploration of the treasures of the Orthodox Christian tradition and the promotion of its message to contemporary Australia.

Operating as usual

04/06/2024

Hristos a înviat! Răzlețe: Viața întru înviere

"Hristos a înviat! Avansând către încheierea sezonului pascal, ajungem la o înțelegere din ce în ce mai clară a situației deplorabile a creștinismului contemporan, inclusiv în versiunea sa ortodoxă. Materialismul, xenofobia, rasismul și misoginismul sunt notele dominante, mai ales în zonele tradiționaliste ori conservatoare. Materialism? Da, averile sunt semnul alegerii divine, iar voi nu puteți deveni membri pentru că nu sunteți nici bogați, nici influenți. Xenofobie și rasism? Da, este bine să fii alb, și dacă tot suntem aici, de ce să mai fie și alții? Stai cu-ai tăi, du-te-n țara ta, înapoi; faptul că unele din convingerile tale coincid cu ale noastre nu ne interesează. Misoginism? Da, femeile trebuie să tacă, să-și pună basmale-n cap și să asculte de superiorii lor. Și așa mai departe. Aceste „valori” ale conservatorilor contrazic fățiș cele trei duminici dinaintea Înălțării. Să luăm cea de-a Patra Duminică Pascală (Fapte 9, 32–42; Ioan 5, 1–15). Unii sunt vindecați, iar o credincioasă este readusă la viață. Toate bune! Slăvit să fie Domnul! Dar se vor fi schimbat în vreun fel beneficiarii minunilor după ce-au fost eliberați din boală și din moarte? Trebuie să fi simțit ceva, nu-i așa, să fi început să vadă și să facă lucrurile altfel, astfel încât miracolele să nu fie în zadar. Bine înțeles, pentru că Scriptura nu vorbește despre viețile lor după aceste evenimente, nu putem răspunde acestor întrebări. Dar aceste întrebări sunt oricum importante, mai ales pentru noi. Ne aflăm într-o situație foarte asemănătoare, de vreme ce Hristos, înviat din morți, ne dăruiește viață, nouă celor aflați în morminte. Iar, ca înviați din morți, trebuie să umblăm întru înnoirea vieții. Dar cum? A Cincea Duminică Pascală (Fapte 11, 19–30; Ioan 4, 5–42) oferă trei răspunsuri. Mai întâi, principiul noii vieți se află înăuntrul, nu înafara noastră. Adevărata viață este a trăi prezența lui Dumnezeu în chiar inima mea, care devine izvor de apă ce țâșnește spre viața veșnică—nu o ruină peste care se așează praful zilei. Bunurile materiale nu sunt nici cine sunt eu, nici principiul vieții; aceste bunuri sunt ceea ce am sau nu am, dar ele nu mă pot defini, nu-s eul meu. Fiind bogat ori sărac nu înseamnă nimic pentru cine sunt eu. Trebuie să-mi cultiv eul, identitatea personală, pentru a nu auzi înfricoșătoarea voce de la miezul nopții, care spune că asta-i, gata, și că patima averii nu mi-a folosit la nimic (Luca 12, 20–21). În schimb, măsura eului meu—a ceea ce sunt—este dată de dulcea căldură a suflării Duhului în inima mea. A umbla întru înnoirea vieții înseamnă a cultiva harul lui Dumnezeu revărsat în inima mea. În al doilea rând, a umbla întru înnoirea vieții este a trăi o viață ca a lui Hristos, iubindu-i pe toți oamenii în mod egal. Nu contează dacă-s samarineni ori evrei! Iubirea lui Dumnezeu îi face pe toți oamenii egali, surori și frați, copii iubiți ai singurului Tată (Matei 5, 44–45). Altruismul, compasiunea și ospitalitatea față de toți trebuie să fie norma noastră, nu doar rare excepții de la regula rasismului și a xenofobiei. Rasismul și xenofobia sunt împotriva înnoirii vieții. În al treilea rând, în timp ce ucenicii erau uimiți și nu înțelegeau nimic, femeia samarineancă a devenit apostol și predica unei cetăți întregi. Imaginați-vă ce s-ar fi întâmplat dacă ea, în duh „conservator,” s-ar fi lăsat copleșită de lașitate și ar fi tăcut, ascunzându-se cuminte îndărătul basmalei și vesel îmbrățișând „tradiția” care le interzicea femeilor să vorbească în public. A merge întru înnoirea vieții înseamnă a discerne că nici stereotipurile privind genul și nici obiceiurile strămoșești nu pot defini umanitatea cuiva. Nu în Hristos. Lașitatea și curajul nu țin de apartenența cuiva la un gen sau la altul; ambele țin de caracterul omului. Femeile nu trebuie să tacă în biserică și nici să poarte basmaua supunerii ca semn al genului de care aparțin. Când vei purta și tu, bărbat arogant, propria ta basma a supunerii? Nu suntem toți, bărbați și femei, miresele lui Hristos? Și când vei tăcea și tu smerit, bărbat arogant ce ești, în loc să răstălmăcești Evanghelia lui Hristos? Nu trebuie să ascultăm toți de Domnul? A umbla întru înnoirea vieții ca purtători ai mesajului pascal înseamnă a deschide ochii înțelegerii noastre. Asta ne învață, de fapt, cea de-a Șasea Duminică Pascală (Fapte 16, 16–34; Ioan 9, 1–38): să vedem și să facem lucrurile diferit, nu precum odraslele Turnului Babel. Înseamnă a vedea lucrurile în lumina Domnului înviat, a trăi și a face lucrurile pe măsură. Aceasta este lucrarea pascală a lui Hristos, și Evanghelia nu promite nimic altceva. Fie ca nici o gură să nu se deschidă spre a nega aceasta. Slava lui să fie!"

Extras din D. Costache, Primăvara Ortodoxiei: Jurnal (Sydney: AIOCS Press, 2020) 66–68.

https://aiocs.net/shop/

English
https://www.facebook.com/sgtmission/posts/pfbid0WAVDMC3v8BKMrP4JZpeDnr5PU5L51PdwmnRYF6ZvPn3RDXUeHsKJWi66K6ZJBmFvl

02/06/2024

Christ is risen!

Saint Gregory the Theologian's Orthodox Mission
Mona Vale NSW Australia

The Fifth Paschal Sunday
2 June 2024
Typika

Discussion from min. 00:16:05 to min. 01:00:00

Readings
Acts 11:19–30; John 4:5–42

A framework for reflection
D. Costache, Reading Scripture in the Orthodox Church: The Sunday Cycle (Sydney: AIOCS Press, 2018) 25–27.

https://www.youtube.com/watch?v=2lfrYu6iQ7c&t=4s

Photos from The Australian Institute for Orthodox Christian Studies's post 31/05/2024

31 May 2024

We have just closed the two-year cycle of seminars, "Religiously Human in a Techno-Scientific World: Theological, Missional, and Pastoral Perspectives," organised by the Sydney College of Divinity's Theology Research Network (TRN) in cooperation with ISCAST. 'Twas a blast!

Speaker: Hermina Nedelescu

Respondent and TRN chair: Doru Costache

A word from the Sydney College of Divinity's Research Director: Constantine Campbell

Hosting and editing: Brittany Spencer (ISCAST)

Many thanks to Hermina and the attendees, as well as to the previous speakers and respondents of this interdisciplinary cycle. Deep gratitude to ISCAST for supporting this undertaking graciously.

Details of this series can be found at
https://iscast.org/events/religiously-human-in-a-techno-scientific-world-theological-missional-and-pastoral-perspectives/

To support ISCAST's ministry, you can make donations via the following page
https://iscast.org/get-involved/give/

The recording of this seminar will join the previous ones at
https://www.youtube.com/playlist?list=PL9FFWVk-p0P06ptyeAGFo6jog1moa7Ajk

30/05/2024

Hristos a înviat! A Cincea Duminică Pascală
2 iunie

Fapte 11,19–30 Unii creștini refugiați din Ierusalim au ajuns la Antiohia și în alte locuri, unde predicau Evanghelia către iudei. Alți misionari, veniți din Cipru și Cirene, predicau însă și către celelalte grupuri etnice. Barnabas a fost trimis de la Ierusalim să cerceteze cm stau lucrurile, pentru că, neobișnuit, numeroși membri ai altor grupuri etnice acceptau credința. Când a ajuns la Antiohia, apostolul s-a bucurat de înflorirea Bisericii. L-a chemat pe Saul, care se afla în Tars, și împreună au lucrat spre consolidarea comunității antiohiene a sfinților, care acolo erau numiți creștini.

Ioan 4,5–42 Pe când trecea prin Samaria (regiune pe care iudeii o considerau impură din cauza credințelor sincretiste ale locuitorilor săi), Iisus s-a oprit în afara orașului Sihar, în timp ce discipolii săi au mers să cumpere de mâncare. La fântâna lui Iacov, unde se odihnea, Iisus i-a vorbit unei localnice despre apa vie dăruită celor care cred, anunțând că cei și cele care-l slăvesc pe Dumnezeu cm se cuvine nu depind de limitări geografice. Credincioșii îl adoră pe Dumnezeu în Duh și în Adevăr, fără să trebuiască să meargă altundeva decât unde sunt. La întoarcere, ucenicii s-au mirat văzându-l pe Iisus vorbind cu femeia. Locuitorii l-au invitat pe Domnul să petreacă ceva timp cu ei, crezând în el ca Hristos, Unsul lui Dumnezeu.

Înțelepciune. Creștinismul nu este o etnie consacrată religios. Adevărul care eliberează (Ioan 8,31–32) și aduce deplinătatea vieții (Ioan 10,10) nu poate fi închis în locuri sfinte, nici înțeles ca aparținând prin naștere unui grup etnic privilegiat. Adevărul care eliberează—revoluția pascală—nu-i mărginit de categorii de felul locației, al limbilor sacre, al obiceiurilor ori al națiunii. Nu trebuie să mergem la Ierusalim, la Athos ori altundeva pentru a deveni creștini. Nu trebuie să facem transfuzie de sânge și nici să învățăm limba zeilor antici pentru a fi creștini. Spre a fi creștini trebuie să ne transformăm în lumina Evangheliei. Cei dintâi misionari trimiși de la Ierusalim căutau să perpetueze caracterul iudaic al creștinismului și au fost șocați când au aflat că, la Antiohia, Evanghelia era predicată și altor popoare. Ce s-a petrecut în Antiohia este crucial pentru destinul creștinismului, anume, diseminarea Evangheliei ca adevăr ce eliberează umanitatea din pretenții de puritate lingvistică, idiosincrasii culturale și orgoliu etnic. Sfinții Barnabas și Pavel au înțeles că Evanghelia nu predică o moștenire genetică presupus sacră și că nu se folosește de așa-zise limbi sacre. Hristos însuși i-a învățat pe femeia samarineană și pe propriii săi discipoli că nu contează decât slăvirea Tatălui în Hristos (Adevărul) și în Duhul Sfânt. Semnele exterioare ale unei religii sunt irelevante. Dacă religia nu-i decât pentru unii, Evanghelia este pentru toți oamenii. Toți oamenii sunt chemați la Hristos. Nu contează cine sunt, de unde vin, ce memorie culturală îi condiționează, ori ce limbă vorbesc. Aceasta este înțelegerea oricui aderă la Vestea Bună—revoluția pascală care transformă inimile noastre în izvoare de apă vie.

Mesaj. Fiind atopic, transnațional, transcultural și metalingvistic, creștinismul constă în slăvirea Sfintei Treimi și în transformarea personală.

Extras din D. Costache, Citirea Scripturii în Biserica Ortodoxă: Ciclul Duminical (Sydney: AIOCS Press, 2021) 26–27.

https://aiocs.net/shop/

English
https://www.facebook.com/sgtmission/posts/pfbid0MHT3RztAtqeJQabTB4BkNGAQKsbmNzxfTR5fGELoxGakf8zGXWJteajjfMUEXALnl

Photos from The Australian Institute for Orthodox Christian Studies's post 29/05/2024

A sneak peek at the slides of Hermina Nedelescu's talk for the Sydney College of Divinity's Theology Research Network's (TRN) last seminar of the "Religiously Human in a Techno-Scientific World" series, organised together with ISCAST.

ISCAST has been the powerhouse of this interdisciplinary series, advertising, hosting the events, curating the recordings, and giving the TRN access to its own networks. As TRN's chair, I am grateful to ISCAST, its CEO, The Revd Dr Chris Mulherin, and the colleagues who helped with preparing and hosting the events, Jackie Liu and Brittany Spencer.

You can still register (gratis) for the event, which will take place tomorrow, 31 May, from 2 PM AEST (or 30 May, from 9 PM PDT).

https://iscast.org/events/religiously-human-in-a-techno-scientific-world-theological-missional-and-pastoral-perspectives/

Doru Costache

28/05/2024

Hristos a înviat! Răzlețe: Viața întru înviere

"Hristos a înviat! Iată un alt exemplu de filosofare liberă în contextul tradiției: Înjumătățirea Praznicului, o sărbătoare ținută în a patra miercuri a sezonului pascal. Trei niveluri de reflecție sunt evidente aici. Cum arată pasajul evanghelic citit în timpul liturghiei (Ioan 7, 14–30), sărbătoarea ia ca pretext cuvântarea Domnului în Ierusalim, ținută cu ocazia Festivalului Corturilor, festival care amintea despre peregrinarea israeliților prin deșert. Dar sărbătoarea creștină plasează acel moment festiv la jumătatea drumului dintre Paști și Cincizecime. Ceea ce contează este că Hristos le-a vorbit ascultătorilor despre faptul că putea să vindece sâmbăta. De ce nu? Circumcizia unui nou-născut de s*x masculin avea loc în ziua a opta de la naștere chiar și dacă pica în ziua sâmbetei, împotriva prohibițiilor legate de sabat. Prin aceasta, Domnul comunica faptul că adevărata măsură a legii mozaice era facerea binelui, nu ținerea prescripțiilor ritualice. Această explicație privind recuperarea sensului lucrurilor reprezintă prima treaptă a filosofării legată de această sărbătoare. Încă o dată, prescripțiile sabatice făceau evident scopul de a face bine. Să trecem la al doilea nivel al filosofării. Prin ținerea Înjumătățirii Praznicului Cincizecimii, biserica adoptă sărbătoarea mozaică a Corturilor, transformând-o într-un alt tip de eveniment, comunicând o altă semnificație. Imnurile zilei cântă un cântec nou—despre viața resurecțională pe care Domnul a inaugurat-o pentru noi. Dar iată și al treilea stagiu al filosofării, care decurge din cele dinainte. Prin celebrarea Înjumătățirii Praznicului, credincioșii sunt chemați să-și înnoiască radical maniera în care înțeleg tradiția, spre a se elibera de greaua povară a prescripțiilor religioase și spre a face binele. Membrii comunității eclesiale sunt chemați să trăiască viața pe care Hristos a inaugurat-o pentru toți—o viață în libertate, iubire și compasiune—nu să înființeze un nou vechi testament al legilor și al reglementărilor reci. Imitându-l pe Bunul Samarinean, creștinii adevărați se îngrijesc de binele aproapelui; nu-și abandonează aproapele în vremuri de restriște din cauza unor mărunțișuri de ordin canonic și religios (Luca 10, 30–37). Hristos nu a murit și nu a înviat pentru obiceiuri religioase. Hristos a murit și a înviat pentru întreaga omenire și pentru creația întreagă. Aceasta este lucrarea pascală a lui Hristos, și Evanghelia nu promite nimic altceva. Fie ca nici o gură să nu se deschidă spre a nega aceasta. Slava lui să fie!"

Extras din D. Costache, Primăvara Ortodoxiei: Jurnal (Sydney: AIOCS Press, 2020) 65–66.

https://aiocs.net/shop/

English
https://www.facebook.com/sgtmission/posts/pfbid02Ja5M32VUAQey1WHegC3A5eZG7FwgHCf4p14ipFWpkZSK7ktyMP2gMBrzSke1Bb6Ll

27/05/2024

By integrating microscope photography and drawing aided by digital software, Hermina's project of "Scientific Art~tistic Science" translates visually the otherwise “invisible” universe of the brain, as her research reveals it. ⁠

Join us THIS FRIDAY as Hermina Nedelescu demonstrates the intricate structure of the brain and how this codependency of neurons on each other gives rise to function that supports behaviour. ⁠

RSVP and read more via the link below:

https://iscast.org/religiously-human

The Fourth Paschal Sunday - Liturgy 26/05/2024

Christ is risen!

Saint Gregory the Theologian's Orthodox Mission
Mona Vale NSW Australia

The Fourth Paschal Sunday
26 May 2024
Liturgy

Discussion from min. 00:21:35 to min. 00:54:20

Readings
Acts 9:32–42; John 5:1–15

https://www.youtube.com/watch?v=Mr89dkmCnqM&t=3055s

A framework for reflection
D. Costache, Reading Scripture in the Orthodox Church: The Sunday Cycle (Sydney: AIOCS Press, 2018) 24–25.

The Fourth Paschal Sunday - Liturgy Christ is risen!Saint Gregory the Theologian's Orthodox MissionMona Vale NSW AustraliaThe Fourth Paschal Sunday26 May 2024LiturgyDiscussion from min. 00:21:3...

23/05/2024

Hristos a înviat! A Patra Duminică Pascală
26 mai

Fapte 9,32–42 În numele lui Hristos, Petru l-a vindecat pe Aeneas din Lydda, care era paralizat, și, rugându-se, a readus-o la viață pe Tabitha din Ioppa. Văzând aceste minuni, mulți s-au întors la Dumnezeu.

Ioan 5,1–15 La bazinul Bethesda căutau adăpost și vindecare o mulțime de oameni care aveau diverse boli și infirmități. Toți așteptau ca un înger să coboare în apă spre a fi vindecați. Printre ei se afla și un bărbat paralizat de treizeci și opt de ani. Nu avea pe nimeni care să-l ajute să coboare în bazin. Într-o sâmbătă, Iisus a venit la el și, întrebându-l dacă voia să se vindece, i-a oferit să-l ajute. Cum omul voia, Iisus l-a vindecat prin cuvânt. Dar iudeii l-au certat pe fostul paralitic din cauză că, purtându-și prin oraș așternutul pe care zăcuse, încălca porunca sabatului. Întâlnindu-l din nou în templu, Iisus i-a spus omului să nu mai păcătuiască.

Înțelepciune. După cm Domnul, așa și slujitorul. Hristos l-a vindecat pe omul paralizat. La rândul său, Petru, în numele lui Hristos și ca o dovadă a Evangheliei, a vindecat un alt paralitic și a redat viața unei femei care tocmai murise. Evanghelia Domnului are putere de-viață-dătătoare. Evanghelia este putere. Evanghelia este vindecare. Evanghelia este viață. Acestea fiind zise, pentru că urmăm logica sezonului pascal, trebuie să ne întrebăm ce fel de viață suntem chemați să contemplăm aici. Revoluția pascală se referă la înnoirea vieții (Romani 6,4) și la deplinătatea vieții (Ioan 10,10), nu la vindecări trupești și miracole deșarte (Matei 7,21–23). Revoluția pascală vorbește despre renaștere și înnoire (Ioan 3,3,5; Romani 12,2); despre a-i oferi lui Dumnezeu „adorația rațională,” adică, „trupurile noastre ca o jertfă vie” (Romani 12,1); despre oameni care devin temple ale lui Dumnezeu (1 Corinteni 3,16; 6,19); despre mântuire, schimbare, progres și desăvârșire. Domnul a vindecat un om spre a-i oferi șansa de a-și schimba viața, spre a nu mai continua în păcat. Asemănător, Petru a lucrat astfel încât oamenii să vadă puterea lui Iisus și să accepte Evanghelia. În toate aceste cazuri, vindecările—fie spre folosul unuia, fie al multora—semnifică altceva, dincolo de restaurarea sănătății și a vieții fizice. În context pascal, acest altceva, un aspect superior al existenței, se referă la chemarea credincioșilor de a progresa de la paralizia păcatului la înnoire personală și la deplinătatea vieții. Convertirea nu este un eveniment unic, ceva ce se întâmplă o dată pentru totdeauna. Este o serie de evenimente care corespund nașterii fizice, un proces al devenirii care durează întreaga viață. Convertirea se petrece continuu. De asemenea, convertirea seamănă perfect cu îngrijirea constantă necesară unei îndelungi convalescențe. Dacă vrem să ne eliberăm de boală, convertirea noastră trebuie să se petreacă neîncetat. Păcatele ne paralizează. Uneori, boala interioară, păcatul, se traduce prin manifestări fiziologice; alteori, nu. Indiferent de simptome, adevărul este că suntem răniți de propriile noastre păcate. Tot ce gândim, spunem și facem lasă urme, atât în noi cât și în jurul nostru. Vindecarea și schimbarea nu se petrece dintr-o dată, nici o dată pentru totdeauna. Convertirea înseamnă vindecarea inimii, a minții, a vieții. Vindecarea profundă ia timp, o viață de om, și trebuie să o dorim permanent—asemenea paraliticului de la Bethesda. Nu știm cm a continuat povestea acestui om după ce s-a întâlnit cu Domnul; nici cm au trăit cei vindecați prin rugăciunile apostolului. Ceea ce știm este faptul că vindecarea completă se petrece atunci când căutăm să ne schimbăm, mai ales atunci când într-adevăr ne schimbăm, asemenea leprosului care, odată vindecat fizic, s-a întors la Domnul cu mulțumire (Luca 17,12–19). Toate celelalte sunt secundare, inclusiv prescripțiile sabatice și minunile. Doar noua creație contează (Galateni 6,15).

Mesaj. Vindecarea fizică rămâne incompletă dacă nu ne trezim spiritual, ridicându-ne din paralizia omului vechi, păcătos.

Extras din D. Costache, Citirea Scripturii în Biserica Ortodoxă: Ciclul Duminical (Sydney: AIOCS Press, 2021) 24–25.

https://aiocs.net/shop/

English
https://www.facebook.com/sgtmission/posts/pfbid038BERsfcm6S5CmZsLF6oDzomcJaoauqbGV2E1HtF3u1B4M35nXeXKJo5to8tTadM2l

20/05/2024

Hristos a înviat! Răzlețe: Viața întru înviere

"Hristos a înviat! A ne angaja în mișcarea spirală înseamnă a revizita certitudini vechi cu scopul de a înțelege mai mult și mai bine, de a progresa, de a ne maturiza. Cum îndemna Sfântul Grigorie Teologul, „să filosofăm în parametrii noștri autentici” (Prima cuvântare teologică 5). Trebuie să trăim și să reflectăm în limitele tradiției, dar trebuie să facem asta liber, creativ și cu bucurie, mișcându-ne în sus și în jos de-a lungul liniei drepte. Pe de o parte, contextul, limitele tradiției. Pe de altă parte, libertatea de a filosofa și de gândi. Deja știm că atunci când aceste două dimensiuni se combină—așadar, contextul reprezentat ca un cerc și gândirea liberă văzută ca o linie dreaptă—rezultatul este o spirală. Spirala prescrie mișcarea noastră în sus și în jos, în limitele contextului. Ce-am putea învăța din această lecție, fără doar a repeta ceea ce am mai auzit? Spre pildă, să aplicăm acest tip de gândire vieții de zi-cu-zi, transformând cunoașterea într-un instrument practic. Ce ne învață a Treia Duminică Pascală, dacă o privim în acest mod? Cele două citiri (Fapte 6, 1–7; Marcu 15, 43–16, 8 ) vorbesc despre o serie de inversări funcționale. Bărbați precum Iosif și cei șapte diaconi împlinesc slujiri feminine; femei precum mironosițele împlinesc slujiri masculine. Și de când citim aceste pasaje scripturale împreună în a Treia Duminică Pascală? Poate din secolul al patrulea? Și ce-am învățat în tot acest răstimp? Că bărbații sunt domni de drept divin și că femeile sunt sclavele lor… Că bărbații stăpânesc și că femeile servesc… Că bărbații sunt deștepți, în timp ce femeile trebuie să tacă… Nu se întâmplă nimic de acest fel în trupul viu, unde toate părțile slujesc tuturor părților. Și pentru că biserica este trupul lui Hristos (Efeseni 4, 11–16), atunci toate părțile trebuie să slujească tuturor părților, completându-se și sprijinindu-se reciproc. A Treia Duminică Pascală ne învață, așadar, că în Hristos Iisus nu există stăpâni și sclavi, membri activi și membri pasivi ai comunității. Mai departe, ne învață că inversările funcționale fac parte integrantă din experiența noastră eclesială. Femeile mironosițe binevestesc, nu tac. Iosif împlinește ritul funerar și diaconii servesc la mesele comune. Care sunt implicațiile acestor inversări, astăzi, pentru slujirile bărbaților și ale femeilor în biserică? Ce-am învățat după atâtea secole în care am citit aceste pasaje? Nimic. Vin vechi în burdufuri vechi. Însă Domnul revelează adevăratele scopuri ale Evangheliei sale: „Iată, pe toate le înnoiesc” (Apocalipsa 21, 5). Schimbarea este posibilă pentru oricine o dorește. Trebuie să ne schimbăm. Putem să ne schimbăm; Domnul asta voiește. Aceasta este lucrarea pascală a lui Hristos, și Evanghelia nu promite nimic altceva. Fie ca nici o gură să nu se deschidă spre a nega aceasta. Slava lui să fie!"

Extras din D. Costache, Primăvara Ortodoxiei: Jurnal (Sydney: AIOCS Press, 2020) 63–65.

https://aiocs.net/shop/

English
https://www.facebook.com/sgtmission/posts/pfbid0cxqTxKc5fze9Fpw2EsA3DkUSAsYQoqYZRMhP83U6w1KbjesueiHFF9apDz38Mp18l

19/05/2024

Revoluția Pascală: A Treia Duminică

Reflecții despre sezonul pascal
Protopresbiter Dr Doru Costache
Partea a treia: A Treia Duminică
Înregistrare din 7 mai 2020

Tema: Viața normală a bisericii și locul femeii creștine

Texte și rezumate
https://aiocs.net/revolutia-pascala-a-treia-duminica/

Română
https://www.youtube.com/watch?v=XOZGZ8GVseU&list=PLE9asdkP6NUnJSSMrjL1ddlycsCbH82n2&index=3&t=729s

English
https://www.youtube.com/watch?v=xEIuoSs7VFo&list=PLE9asdkP6NUm_klLOs2-XlsFkhZzcGZBA&index=3&t=905s

The Third Paschal Sunday - Typika 19/05/2024

Christ is risen!

Saint Gregory the Theologian's Orthodox Mission
Mona Vale NSW Australia

The Third Paschal Sunday
19 May 2024
Typika

Discussion from min. 00:13:05 to min. 00:56:05

Readings
Acts 6:1–7; Mark 15:43–16:8

A framework for reflection
D. Costache, Reading Scripture in the Orthodox Church: The Sunday Cycle (Sydney: AIOCS Press, 2018) 22–23.

https://www.youtube.com/watch?v=0ha23gjRm7I&t=3s

The report on Archdeaconess Angelic
https://publicorthodoxy.org/good-reads/ordination-of-deaconess-angelic/

On Saint Apostle Junia
https://www.facebook.com/sgtmission/posts/pfbid0GfSZ4tXdF7JvY7Fry69ARr18DJ5AZa6V7tnTcjFUM8MQuqxkGUbb4Wpora4UQwJTl

The Third Paschal Sunday - Typika Christ is risen!Saint Gregory the Theologian's Orthodox MissionMona Vale NSW AustraliaThe Third Paschal Sunday19 May 2024TypikaDiscussion from min. 00:13:05 ...

Photos from The Australian Institute for Orthodox Christian Studies's post 18/05/2024

My chapter "Athanasius on Deacons and the Diaconate" is now published in Deacons and Diakonia in Late Antiquity: The Third Century Onwards. Edited by Bart J. Koet, Edwina Murphy, and Esko Ryökäs. Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament 2, Reihe 606. Tübingen: Mohr Siebeck, 2024, 64-77.

Free access to the text (mirror image of the printed version, including the page numbers) here:

https://www.academia.edu/104960532/Athanasius_on_Deacons_and_the_Diaconate

Reflections on the Ordination of Deaconess Angelic 17/05/2024

Christ is risen! And the dead (the Orthodox in parts of the world) return to life. Right in time for the Third Step of the Paschal Revolution.

Reflections on the Ordination of Deaconess Angelic Image Credit: St. Phoebe Center for the Deaconess On Holy Thursday, May 2, 2024, Angelic Molen (pronounced “angelic”) was ordained to the diaconate in Ha

16/05/2024

Hristos a înviat! A Treia Duminică Pascală
19 mai

Fapte 6,1–7 Dat fiind numărul tot mai mare al creștinilor din comunitatea Ierusalimului, apostolii au hotărât să desemneze șapte sfinți bărbați spre a sluji credincioșilor, mai precis spre a organiza pastorația și asistența socială a bisericii. În schimb, apostolii și-au rezervat sarcina de a predica, de a organiza rugăciunea publică și de a împărți daruri duhovnicești.

Marcu 15,43–16,8 Iosif din Arimateea i-a cerut lui Pilat trupul lui Iisus, care i-a dat voie să-l coboare de pe cruce. Pentru că în acea sâmbătă era sărbătoarea Paștelui iudaic, Iosif s-a grăbit, pregătind numai parțial trupul pentru înmormântare. Duminică dimineața, foarte devreme, Maria Magdalena, Maria mama lui Iosie și Salomeea au adus mir la mormânt, spre a sfârși ritualul funerar. Așa au văzut că piatra de pe mormânt era dată la o parte, iar mormântul era gol. Cineva, aducând a tânăr, le-a spus că Iisus a înviat și le-a trimis să aducă ucenicilor vestea bună a învierii Domnului.

Înțelepciune. O veche plagă a umanității este discriminarea de gen. Cu excepția unor societăți matriarhale din preistorie și din antichitate, de obicei femeile au fost mereu lipsite de drepturi sociale și politice. Chiar și în societățile contemporane discriminarea de gen este încă o realitate alarmantă. Numai gândiți-vă la disparitatea dintre salariul unui bărbat și cel al unei femei care muncesc cot la cot, făcând același lucru. Sau la faptul că în familiile „tradiționale” bărbații stau la masă, așteptând să fie serviți de femei. Sau la faptul că în anumite culturi miresele sunt vândute soților lor în sclavie. Și așa mai departe. Citirile scripturale de astăzi arată că revoluția pascală aduce cu sine o răsturnare a funcțiunilor celor două s*xe naturale. Potrivit acestor pasaje, în zilele creștinismului timpuriu bărbații serveau la mese iar femeilor le era încredințată misiunea de a predica. Iosif a îndeplinit o sarcină care de obicei cădea pe umerii femeilor, anume, de a pregăti pentru îngropare corpul cuiva care murise. Cei șapte diaconi ai Bisericii din Ierusalim împărțeau comunității creștine mâncare și alte bunuri, slujind la mese. În schimb, îngerul cu chip omenesc le-a trimis pe femeile purtătoare de mir să predice învierea Domnului ca apostoli (în greaca Noului Testament, cuvântul „apostol” desemnează o persoană trimisă în misiune, sau căreia i-a fost încredințată o misiune). În această lumină, discriminarea de gen nu are fundament creștin. Precum bărbații, și femeile sunt îmbrăcate în Hristos și înălțate la o demnitate pe care nici un sistem social nu o poate asigura—de a fi una în Hristos, de a împărtăși totul în Hristos, de a împrumuta unii de la altele și unele de la alții în Hristos, de a-și sluji reciproc în Hristos. Revoluția pascală presupune așadar abandonarea idolatriei, adică vechile obișnuințe, căile lumii, pe care unii creștini le mențin cu devoțiune oarbă. Revoluția pascală este „evanghelie”: vestea bună pentru toți și toate, indiferent de gen.

Mesaj. Copiii luminați ai lui Dumnezeu au o înțelegere superioară a relației dintre cele două genuri naturale.

Extras din D. Costache, Citirea Scripturii în Biserica Ortodoxă: Ciclul Duminical (Sydney: AIOCS Press, 2021) 22–24.

https://aiocs.net/shop/

English
https://www.facebook.com/sgtmission/posts/pfbid029YBtCJS5BXWknr6SbtxSEyvGFpjpRbe6Q3brfhsGFzr1ik6RfoqCqad4pa5dCNzsl

Photos from The Australian Institute for Orthodox Christian Studies's post 15/05/2024

Dear readers of Christian Perspectives on Science and Technology (CPOSAT), the ISCAST journal,

As you know, the journal was relaunched in 2022 as a world-standard (providing for double-blind peer review), open-access academic publication. ISCAST is committed to maintain the same high standard of quality, as well as the journal's open-access status. The costs are, however, very high and ISCAST needs your support, especially this year when, alongside its regular edition, CPOSAT will host a special issue, dedicated to the study of artificial and spiritual intelligence.

Would you be able to chip in something, please, to support this undertaking? Any help would be greatly appreciated.

For donations, please go to:
https://iscast.org/donate-to-iscast/

The journal's official website:
https://journal.iscast.org/

For further details, enquiries about the journal, and submission of articles, please contact me at [email protected]

Thank you!

Doru

Very Rev. Assoc. Prof. Doru Costache
Coeditor of CPOSAT

Want your school to be the top-listed School/college?

AIOCS

PayPal.Me/aiocsnet

The Australian Institute for Orthodox Christian Studies/AIOCS was established in November 2017, as a result of a thinking process begun earlier in the same year, in February. AIOCS is an unconventional place of reflection, teaching, and learning. It does not offer degrees. Nevertheless, it provides rigorous Orthodox Christian instruction to whoever desires to know more without the quirks of institutionalised study. Its diverse output—by way of series of lectures, seminars, publications, and blog entires—draws upon thorough research. It explores the Orthodox Christian tradition through a variety of lenses, focusing upon its inner structures and criteria, but also contextually. Its goal is to foster a broader interest in the Orthodox Christian tradition and to articulate this tradition within contemporary Australian culture and society. As our partnership with IMAS shows, we are open to cooperations. We also offer customised training, seminars, and lectures.

The institute’s achievements during its first year of existence—the organisation of a Templeton-funded seminar (Relating Science & Religion, https://aiocs.net/relating-science-religion-videos/), the publication of a volume (John Chrysostom: Past, Present, Future, https://aiocs.net/john-chrysostom-past-present-future/), the video recording of a short course (Ways of Knowing God, https://aiocs.net/category/shortcourses/), the website which reaches out via a blog (https://aiocs.net/category/blog/), and my several presentations at conferences and other forums (https://aiocs.net/category/news/)—are a promising beginning. In the next couple of years, AIOCS focused on online and printed publications, and it organised a seminar in Melbourne. Much more can be done. I have many ideas, but there are neither hands-on-deck nor funds to secure their implementation. If anyone is interested in knowing more of my intentions for the institute and in making it work, do not hesitate to contact me. Protopresbyter (Dr) Doru Costache

Videos (show all)

New Zealand Christians in Science (NZCIS) 2023 ConferenceThe Fall in Theology and ScienceAuckland, 27-28 OctoberCreation...
The third talk in the ISCAST-NZCIS Conversations series"What Is It like to Be a Bat? Bat brains, zombies, and Mary's roo...
The Pre-Lenten Narrative: The Thirty-Sixth Sunday after Pentecost
Pășind spre Post: A Treizeci și Șasea Duminică după Cincizecime
The Pre-Lenten Narrative: The Thirty-Fifth Sunday after Pentecost
The Pre-Lenten Narrative: The Thirty-Fourth Sunday after Pentecost
Pășind spre Post: A Treizeci și Patra Duminică după Cincizecime
The Paschal Revolution: The Third Sunday
Revoluția Pascală: A Doua Duminică
The Paschal Revolution: The Second Sunday
Revoluția Pascală: Prima Duminică
The Paschal Revolution: The First Sunday