KTX Đại Học Quốc Gia TP.HCM

KTX Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) là nơi lý sống và học tập của sinh viên DHQG TPHCM

Trung tâm Quản lý Ký túc xá (TTQLKTX) được thành lập ngày 04/01/2000, theo Quyết định số 02/QĐ/ĐHQG/TCCB của Giám đốc ĐHQG-HCM. Nằm trên địa bàn giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, TTQLKTX là đơn vị dịch vụ, phục vụ đào tạo trực thuộc ĐHQG-HCM. Với chức năng, nhiệm vụ chăm lo đời sống vật chất, văn hoá tinh thần, chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên thuộc ĐHQG-HCM khu vực Thủ Đức – Dĩ An, trong nhiều năm qua, TTQLKTX đã gặt hái những thành tích bước đầu đáng ghi nhận, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng III. Sau hơn 10 năm trưởng thành, TTQLKTX không ngừng lớn mạnh, trở thành “thương hiệu” có uy tín không chỉ khu vực phía Nam mà trong cả nước. Theo quy hoạch, TTQLKTX có diện tích rộng gần 42 ha, bao gồm 03 khu là: Khu A (24 đơn nguyên nhà 05 tầng, với sức chứa 12.000 chỗ ở), Khu A mở rộng (06 đơn nguyên nhà 12 tầng, với sức chứa 10.000 chỗ ở) và Khu B (gồm 19 đơn nguyên nhà từ 12 đến 16 tầng với sức chứa 40.000 chỗ ở). Mục tiêu là đến năm 2015, KTX tiếp nhận hơn 60.000 sinh viên khu vực phía Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh. Năm học 2012 - 2013, Ký túc xá đã đưa vào sử dụng 20 đơn nguyên nhà ở Khu A cùng với 08 đơn nguyên nhà Khu B và Khu A mở rộng như sau: Khu A bao gồm 20 đơn nguyên nhà do ĐHQG-HCM và các tỉnh xây dựng gồm: An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Khánh Hoà, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Tây Ninh, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long với sức chứa 9.552 chỗ ở. Khu B và Khu A mở rộng đã đưa vào sử dụng 08 đơn nguyên nhà do Chính phủ đầu tư xây dựng gồm các đơn nguyên: B1, B2, B3, A3, A4, A5 thuộc Khu B và G3, G4 thuộc Khu A mở rộng với sức chứa hơn 10.000 chỗ ở.

Mission: KTX Đại Học Quốc Gia TP.HCM sẻ là nơi để các bạn sinh viên có thể giao lưu, học hỏi, giúp đở lẩn nhau để cùng rèn luyện phát triển bản thân. Hi vọng nó sẻ trở thành ngôi nhà chung trong trái tim của mỏi người để có thể phát triển cùng nhau, sống lại một thời đẹp nhất của đời người. KTX DHQG TP.HCM chào đón tất cả các bạn !

[10/19/17]   Ads có partime project về joomla, có ai có hứng thú làm không?

ktx.vnuhcm.edu.vn

Trung tâm quản lý KTX ĐHQG > Trang chủ

ktx.vnuhcm.edu.vn – Căn cứ công văn 2197/BHXH-THU ngày 01 tháng 7 năm 2013 của Bảo hiểm Xã hội TP. Hồ Chí Minh về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng;

[07/31/13]   :)

acid (n) /'æsid/ axit
acknowledge (v) /ək'nɔlidʤ/ công nhận, thừa nhận
acquire (v) /ə'kwaiə/ d{nh đừợc, đạt đừợc, kiếm đừợc
across (adv)., prep. /ə'krɔs/ qua, ngang qua
act (n) (v) /ækt/ h{nh động, hành vi, cử chỉ, đối xử
action (n) /'ækʃn/ h{nh động, h{nh vi, t|c động
tấke ấction h{nh động
active (adj) /'æktiv/ tích cực hoạt động, nhanh nhẹn
actively (adv) /'æktivli/
activity (n) /æk'tiviti/
actor, actress (n) /'æktə/ /'æktris/ diễn viên
actual (adj) /'æktjuəl/ thực tế, có thật
actually (adv) /'æktjuəli/ hiện nay, hiện tại
advertisement (n) /əd'və:tismənt/ quảng cáo
adapt (v) /ə'dæpt/ tra, lắp vào
add (v) /æd/ cộng, thêm vào
addition (n) /ə'diʃn/ tính cộng, phép cộng
in addition (to) thêm vào
additional (adj) /ə'diʃənl/ thêm v{o, tăng thêm
address (n) (v) /ə'dres/ địa chỉ, đề địa chỉ
adequate (adj) /'ædikwit/ đầy, đầy đủ
adequately (adv) /'ædikwitli/ từơng xứng, thỏấ đ|ng
adjust (v) /ə'dʤʌst/ sửa lại cho đúng, điều chỉnh

[07/31/13]   Còn nửa:

absolute (adj) /'æbsəlu:t/ tuyệt đối, hoàn toàn
absolutely (adv) /'æbsəlu:tli/ tuyệt đối, hoàn toàn
absorb (v) /əb'sɔ:b/ thu hút, hấp thu, lôi cuốn
abuse (n) (v) /ə'bju:s/ lộng hành, lạm dụng
academic (adj) /,ækə'demik/ thuộc học viện, ĐH, viện hàn lâm
accent (n) /'æksənt/ trọng âm, dấu trọng âm
accept (v) /ək'sept/ chấp nhận, chấp thuận
acceptable (adj) /ək'septəbl/ có thể chấp nhận, chấp thuận
unacceptable (adj) /'ʌnək'septəbl/ không chấp nhận đừợc
access (n) /'ækses/ lối, cửấ, đừờng vào
accident (n) /'æksidənt/ tai nạn, rủi ro
by accident
accidental (adj) /,æksi'dentl/ tình cờ, bất ngờ
accidentally (adv) /,æksi'dentəli/ tình cờ, ngẫu nhiên
accommodation (n) /ə,kɔmə'deiʃn/ sự thích nghi, điều tiết
accompany (v) /ə'kʌmpəni/ đi theo, đi cùng, kèm theo
according to prep. /ə'kɔ:diɳ/ theo, y theo
account (n) (v) /ə'kaunt/ tài khoản, kế to|n; tính to|n, tính đến
accurate (adj) /'ækjurit/ đúng đắn, chính x|c, x|c đ|ng
accurately (adv) /'ækjuritli/ đúng đắn, chính xác
accuse (v) /ə'kju:z/ tố cáo, buộc tội, kết tội
achieve (v) /ə'tʃi:v/ đạt đừợc, d{nh đừợc
achievement (n) /ə'tʃi:vmənt/ thành tích, thành tựu

[07/31/13]   Một số từ khác bắt đầu bằng chử a nha :

abandon (v) /ə'bændən/ bỏ, từ bỏ
abandoned (adj) /ə'bændənd/ bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ
ability (n) /ə'biliti/ khả năng, năng lực
able (adj) /'eibl/ có năng lực, có tài
unable (adj) /'ʌn'eibl/ không có năng lực, không có tài
about (adv)., prep. /ə'baut/ khoảng, về
above prep., (adv) /ə'bʌv/ ở trên, lên trên
abroad (adv) /ə'brɔ:d/ ở, rấ nừớc ngoài, ngoài trời
absence (n) /'æbsəns/ sự vắng mặt
absent (adj) /'æbsənt/ vắng mặt, nghỉ

[07/31/13]   Hoc tu vung thoi :)
1. break the new: báo tin (tin xấu)
2. cost an arm and a leg: giáo đắt đỏ, giá cắt cổ
3. top dollar: giá trên trời dưới đất, mắt mỏ
4. give somebody a creep: là ai đó sợ
5. about to go belly-up: phá sản
6. save the day: cứu vãn tình thế
7. let's face it: hãy chấp nhận, hẫy đối mặt
8. reap flop: sự thất bạn, kẻ thất bại
9. go back to the drawing board: làm lại từ đầu
10. give somebody the ax: sa thải, đủi việc ai
11. sharp as a tack: nhanh nhẹn, nhạy bén, thông minh
12. talk this over: thảo luận, bàn bạc
13. after all: dù gì đi nữa, xau tất cả
14. no point in: không có ích, chả có lợi gì
15. made up my mind: quyết định
16. at least: dù sao, sau cùng, ít ra
17. put up with: chấp nhận, chịu đựng
18. dead-end: đường cùng, bế tắc
19. lose somebody's temper: mất bình tĩnh, nổi nóng

Home page

KTX thân yêu

Timeline Photos

[01/01/13]   Bạn biết đến ktx Đại Học Quốc Gia TP.HCM như thế nào ?

[01/01/13]   Một số câu nói Tiếng Anh thông dụng:

1. Just for fun! Cho vui thôi
2. Try your best! Cố gắng lên (câu này chắc ai cũng biết)
3. Make some noise! Sôi nổi lên nào!
4. Congratulations! Chúc mừng!
5.Rain cats and dogs. Mưa tầm tã (than vãn, bình phẩm khi trời mưa to)
6. Love me love my dog. Yêu em yêu cả đường đi, ghét em ghét cả tông ty họ hàng
7. Strike it. Trúng quả
8. Say cheese! Cười lên nào ! (Khi chụp hình)
9. Be good ! Ngoan nhá! (Nói với trẻ con)
10. Bottom up!100% nào! (Khi…đối ẩm) (???????)
11. Me? Not likely!Tao hả? Không đời nào!
12. Scratch one’s head: Nghĩ muốn nát óc
13. Take it or leave it! Chịu thì lấy, không chịu thì thôi!
14. Hell with haggling! Thây kệ nó!
15. Mark my words! Nhớ lời tao đó!
16. Bored to death! Chán chết!
17. What a relief! Đỡ quá!
18. Enjoy your meal ! Ăn ngon miệng nhá!
19. Go to hell ! Đi chết đi! (Đừng có nói câu này nhiều nha!)
20. It serves you right! Đáng đời mày!

New year 2013. Wish you all and your family always have more successes, healthy and happiness on the life!

Timeline Photos

[12/26/12]   THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức chương trình chào năm mới 2013

Nhằm chăm lo đời sống văn hóa, vất chất, tinh thần cho sinh viên khu vực Thủ Đức - Dĩ An; Tạo hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào năm mới 2013 tại Ký túc xá; Là dịp để lãnh đạo các Trường/Khoa thành viên thăm hỏi, động viên, chúc tết, chăm lo đời sống tinh thần của sinh viên đang theo học tại trường. Trung tâm Quản lý Ký túc xá phối hợp với Nhà Văn hóa Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh (HTV) tổ chức truyền hình trực tiếp chương trình Văn hóa, văn nghệ Chào năm mới 2013 tại Ký túc xá.

Đến với Chương trình truyền hình trực tiếp Chào năm mới 2013, các bạn sinh viên sẽ tham gia vào các chương trình sau:

* 14h00 - 19h30: Gala liên hoan sinh viên quốc tế tại Sân A5-A6;

* 15h30: Lễ hội ẩm thực sinh viên tại cung đường A5-A6;

* 15h00 - 19h30: Các trường/khoa thăm hỏi, chúc tết, động viên sinh viên đang nội trú tại Ký túc xá (theo sơ đồ khu vực lễ hội);

* 19h30 - 21h00: Truyền hình trực tiếp Phần I với chủ đề: "TUỔI TRẺ HÔM NAY" với cuộc thi quý "Hát về thời hoa đỏ" do HTV tổ chức tại sân khấu chính.;

* 21h00 - 21h30: Truyền hình trực tiếp các tiết mục do CLB, đội, nhóm KTX biểu diễn;

* 21h30 - 23h00: Truyền hình trực tiếp Phần II với chủ đề: "HÁT CÙNG CHÚNG TÔI" với phần trình diễn của các thí sinh đạt giải thưởng cuộc thi "Tiếng hát truyền hình HTV" tại sân khấu chính;

* 23h00 - 23h30: Truyền hình trực tiếp Liên hoan sinh viên quốc tế, biểu diễn thời trang các nước.

* 23h30 - 0h45: Truyền hình trực tiếp Phần III với chủ đề: "CHÀO NĂM MỚI 2013".

HÃY ĐẾN ĐỂ TẬN HƯỞNG KHÔNG KHÍ LỄ HỘI, HÒA MÌNH CÙNG ĐẤT NƯỚC VÀ THẾ GIỚI CHÀO ĐÓN NĂM MỚI 2013 VỚI NHỮNG ĐIỀU MONG ƯỚC, LỜI CHÚC TỐT ĐẸP NHẤT!
TRUNG TÂM QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ

Timeline Photos

Đêm nhạc 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn - Huế, Sài Gòn, Hà Nội (07/04/2011)

Những không khí âm nhạc tuyệt vời không thể quên:

http://www.youtube.com/watch?v=itNPNar69GQ

youtube.com Đêm nhạc 10 năm nhớ Trịnh Công Sơn - Huế, Sài Gòn, Hà Nội tại KTX ĐHQG TP.HCM

yeucahat.com

YêuCaHát

Thông báo tổ chức cuộc thi “Hát Karaoke Sôi động cùng Fresh Moments”

Nhằm tạo sân chơi văn hoá, văn nghệ lành mạnh trong sinh viên cũng như tạo hoạt động giao lưu trong sinh viên, thiết thực chào mừng 53 năm ngày truyền thống HSSV (09/01/1950-09/01/2013); Là cơ hội để các bạn sinh viên đam mê ca hát có cơ hội thể hiện tài năng âm nhạc của mình, Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG Tp.HCM phối hợp cùng Công ty Lotte Việt Nam và website www.yeucahat.com tổ chức cuộc thi “Hát Karaoke Sôi động cùng Fresh Moments”.

1. Thời gian và địa điểm diễn ra cuộc thi:

- Vòng sơ loại: Ngày 22/12/2012, tại Cafe A6, KTX ĐHQG-HCM

- Đêm chung kết, trao giải: Ngày 09/01/2013 tại Sân khấu chính KTX ĐHQG-HCM.

2. Thể lệ cuộc thi và giải thưởng:

Cách thức tham gia: Người chơi vào trang web yeucahat.com nghe bài hát mẫu “Ngày mới vẫy gọi”của Acuo và tải giai điệu về để luyện tập. (Có tất cả 5 thể loại nhạc khác nhau cho cùng một bài hát: Teen Pop, Dace, Acoustic, Rock, Pop)

- Cách thi 1 (dành cho tất cả các bạn sinh viên): Người chơi vào trực tiếp trang yeucahat.com, đăng ký dự thi và gởi bài trên trang yeucahat bài hát Acuo theo thể loại nhạc ưa thích.

- Cách thi 2 (dành riêng cho sinh viên KTX đại học Quốc Gia Tp.HCM): Các bạn sinh viên vào trang web yeucahat.com nghe bài hát mẫu “Ngày mới vẫy gọi”của Acuo và tải giai điệu về để luyện tập. (Có tất cả 5 thể loại nhạc khác nhau cho cùng một bài hát: Teen Pop, Dace, Acoustic, Rock, Pop).

Tại vòng thi chung kết, 10 thí sinh sẽ thi tài để chọn ra 3 người đoạt giải chung cuộc. Các ca khúc thi trong đêm chung kết do thi sinh tự chọn và mang chủ đề tuổi trẻ sôi động.

Cơ cấu giải thưởng:

Ø 01 giải nhất: Ipad New

Ø 01 giải nhì: Iphone 4s

Ø 01 giải ba: Ipad mini

Ø 20 giải khuyến khích: Tai nghe Headphone Sonic (chỉ dành cho cách thi online trên Yeucahat)

Ngoài ra, giải nhất, giải nhì, giải ba còn được nhận một gói sản phẩm Acuo trị giá 200.000đ và phiếu thu âm tại phòng thu Yêu Ca Hát.

Các bạn sinh viên có nhu cầu tham gia vui lòng liên hệ đăng ký tại các trưởng nhà, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Tổ chức - Hành chính, dãy nhà A1 (trong giờ hành chính) hoặc đăng ký đăng ký tại Hội trường A6 (từ 17h00 đến 19h00) từ ngày ra thông báo đến ngày 20 tháng 12 năm 2012.

Mọi chi tiết vui lòng truy cập Website: yeucahat.com để biết thêm thông tin.

Trân trọng thông báo!

BAN TỔ CHỨC

yeucahat.com YêuCaHát | YeuCaHat - Ngân vang khắp thế giới!

[11/29/12]   Ai từng ở KTX DHQG TP.HCM like nha :)

Những ngôi nhà của em :)

Nơi mà nhửng ai đả đi bộ lên đến trường qua nhửng con dốc cao cao đến trường

Nơi mà nhửng ai đả đi bộ lên đến trường qua nhửng con dốc cao cao đến trường

Tôi là ai :)

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address

Ho Chi Minh City
70000
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Trường Mầm Non Tư Thục Quỳnh Trang Trường Mầm Non Tư Thục Quỳnh Trang
190a Trương Công Định Phường 14 Quận Tân Bình
Ho Chi Minh City

“Để làm một thầy giáo giỏi, trước hết phải biết yêu cái điều mình dạy và những người mình dạy” (D.Iravkin)

Câu lạc bộ Nghiên cứu Kinh tế Trẻ YoRE Câu lạc bộ Nghiên cứu Kinh tế Trẻ YoRE
1A Hoàng Diệu
Ho Chi Minh City, 70000

Là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa các sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Là cầu nối giữa sinh viên và giáo viên có tâm huyết trong NCKH

Hội nuôi con bằng sữa mẹ Hội nuôi con bằng sữa mẹ
Hóc Môn
Ho Chi Minh City, 800000

Cung cấp các sản phẩm, thông tin, kiến thức về việc nuôi trẻ và chăm sóc bà mẹ trước/sau khi sinh

MMA MMA
Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Quận 2
Ho Chi Minh City

Chào mừng bạn đến với trang Võ tổng hợp MMA ( Mixed Martial Arts ).

NAM MỸ Travel & Study NAM MỸ Travel & Study
27/6B Nguyễn Văn Cừ, Phường 1, Quận 5
Ho Chi Minh City, 700000

Chuyên: Visa du lịch, du học, định cư Mỹ, Úc, Canada, NZ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

CLB Tiếng Anh Face2face Với Người Nước Ngoài CLB Tiếng Anh Face2face Với Người Nước Ngoài
234/3A Bạch Đằng , P.24, Quận Bình Thạnh, HCM
Ho Chi Minh City, 700000

Là câu lạc bộ có số lượng Bạn bè nước ngoài đông nhất tại tphcm.

Lớp Nhiếp Ảnh Phổ Thông Lớp Nhiếp Ảnh Phổ Thông
109 Bùi Minh Trực, Phường 5, Quận 8
Ho Chi Minh City

Chụp Ảnh Sự Kiện - Chụp Event - Chụp Đám Cưới - Chụp Hội Nghị - Chụp Ngoại Cảnh

Nhật ngữ Loan Rotary Nhật ngữ Loan Rotary
69/34 Nguyễn Gia Trí, P25, Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage "Nhật ngữ Loan Rotary" : https://bit.ly/2QWlqOg Group FB "Tiếng Nhật và Đam Mê" : https://bit.ly/2ND1Zfv Youtube: https://bit.ly/2zrgeLy

Action Dragon - Hệ Thống Huấn Luyện Toàn Diện Action Dragon - Hệ Thống Huấn Luyện Toàn Diện
105 Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Teambuilding - Event - Training - Agency

Mr Phu Class Mr Phu Class
Số 1,Đường 20, Khu DC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Ho Chi Minh City, 70000

Trang FanPage này sẽ là nơi phụ huynh cập nhật đầy đủ thông tin về các hoạt động của học sinh trong năm học 2014-2015.

Câu Lạc Bộ Nữ Sinh Câu Lạc Bộ Nữ Sinh
497 Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10
Ho Chi Minh City

Câu Lạc Bộ Nữ Sinh là CLB được thành lập dưới sự quản lý của KTX Đại Học Bách Khoa, nhằm tạo nên sân chơi cho các bạn Nữ KTX Bách Khoa và ĐH Bách Khoa

Trường tiểu học Sơn Cang Trường tiểu học Sơn Cang
42/2A Văn Chung F. 13 Q. Tân Bình
Ho Chi Minh City, 70000