Cách Học Tiếng Anh

Cách Học Tiếng Anh

Học tiếng Anh trực tuyến hàng đầu Việt Nam chia sẻ các bài học tiếng Anh, phương pháp học tiếng Anh, chương trình học tiếng Anh hiệu quả nhất

Chia sẻ những bài học tiếng Anh miễn phí và hiệu quả cho mọi người học tiếng Anh

Mission: Tự Tin Để Thành Công

youtube.com

English Conversation & Listening Practice - English Practice Listening to Naturally

Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp!

☆ Video: https://www.youtube.com/watch?v=9m_MxHuK_-U
☆ Channel: https://www.youtube.com/BasicEnglishSpeaking

☆ Thank you for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video! ♥

Learn English Listening Conversation Practice with Subtitle. Listen and Practice English for Conversation. Practice Listening to Naturally. ☆ English Convers...

Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Tiếng Anh Giao Tiếp

☆ English Conversation Level 1 (Beginners Level): https://youtu.be/5vjHW5-u5Wk
☆ English Conversation Level 2 (Elementary Level): https://youtu.be/3pswaYAiVDM

☆ EnglishConversationTV: https://www.youtube.com/channel/UCkKwHvbTl_AaXz9hM8OWJ3g

youtube.com

Learning English Lessons for Beginners | Basic English Speaking Course Online

Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu.
+ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=78DPQMcocJ8
+ Channel: https://www.youtube.com/channel/UCU4wD66gg6h2S0UTtOc9Tdg

Simple English Speaking Course Online. Learning English Lessons for Beginners (ABCD English, English 123, Basic Conversation, ...) ↪ Simple English Conversat...

youtube.com

English Listening Practice - Listen to Free Conversations in English

↪ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản:
☆ Video: https://www.youtube.com/watch?v=BfWuXJh_5Ko
☆ Channel: https://www.youtube.com/channel/UCV1h_cBE0Drdx19qkTM0WNw

☆ Thank you for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video! ♥

Listen to Free Conversations in English - English Listening Practice. If you want to learn English fast, then you need to listen more. Listen as much as you ...

youtube.com

English for Everyone - Business English Conversation Lessons

Tiếng Anh giao tiếp trong công việc hàng ngày:
☆ Video: https://www.youtube.com/watch?v=54RlZhMjiUs

☆ Channel: https://www.youtube.com/basicenglishspeaking

#BusinessEnglish #EnglishConversation #BasicEnglishSpeaking

☆ Thank you for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video! ♥

Business English Conversation Lessons. English for Everyone. ↪ English for Everyday Conversations & Activities: https://youtu.be/EYxnLCrKBO8 ☆ Business Engli...

Daily English Conversation

Free Conversation Topics for Simple English Speaking Practice
☆ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v7rwfUJM5R4
☆ Channel: https://www.youtube.com/channel/UCU4wD66gg6h2S0UTtOc9Tdg

#SimpleEnglish #EnglishConversation #LearnEnglish

Học tiếng Anh

Cách học nói tiếng Anh hiệu quả

☆ Video: https://www.youtube.com/watch?v=RCseemNc2zw
☆ Channel: https://www.youtube.com/channel/UCV1h_cBE0Drdx19qkTM0WNw

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Tự học tiếng Anh giao tiếp cơ bản:

- Video YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=EYxnLCrKBO8
- Channel: https://www.youtube.com/basicenglishspeaking

youtube.com

American English Conversations to Improve Listening & Speaking Fluency | English Conversation

☆ Tiếng Anh Giao Tiếp Trung Cấp ☆

- https://youtu.be/v-Htpt-ZtcA

#AmericanEnglish #EnglishConversation
_______________________
☆ Thank you for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video! ♥

Are you ready to practice speaking American English with native English speakers? American English Conversation Practice: 1. Hometowns - 00:02 2. Shopping - ...

youtube.com

English Conversation & Listening Practice - English Practice Listening to Naturally

☆ Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp ☆

#LuyệnNghe #TiếngAnhGiaoTiếp #NgheTiếngAnh

♥ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9m_MxHuK_-U
_______________________
☆ Thank you for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video! ♥

Learn English Listening Conversation Practice with Subtitle. Listen and Practice English for Conversation. Practice Listening to Naturally. ☆ English Convers...

youtube.com

Improve English Speaking - 365 Common English Expressions Daily Life Slow and Easy English Speaking

| Luyện Nói 365 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Thông Dụng
| Slow and Easy English Speaking

↪ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=c1YB2dHpWpg

_______________________
☆ Thanks for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video :) thanks so much ♥

youtube.com 365 Most Common English Expressions Daily Life Slow and Easy English Speaking. Improve English Speaking Skills Online. #EnglishSpeaking #DailyEnglish #Englis...

youtube.com

160 Common Questions and Answers in English Spoken Basic English Speaking Practice for Beginners

☆ Tổng Hợp Những Câu Hỏi Và Trả Lời Đơn Giản Trong Tiếng Anh ☆

♥ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HctvKWHRPF4

#TiếngAnhCơBản #HọcTiếngAnh
_______________________
☆ Thanks for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video :) thanks so much ♥

Basic English Speaking Practice for Beginners. 160 Common Questions and Answers in English Spoken. #EnglishSpoken #EnglishQuestions #BasicEnglish #EnglishPra...

youtube.com

Simple Sentences in English - 450 Most Used Phrases in English Conversation with Subtitles

☆ Những Cụm Từ Tiếng Anh Thông Dụng ☆
|| 450 Cụm Từ Tiếng Anh Thông Dụng Cho Người Mới Học.

☆ YouTube: https://youtu.be/W50Jj9hKWnk

#SimpleEnglish #EnglishPhrases #EnglishSentences #BasicEnglishSpeaking

☆ Thanks for watching!
☆ Please share and like if you enjoyed the video :) thanks so much ♥

450 Most Used Phrases in English Conversation with Subtitles. Simple Sentences in English for Beginners. #SimpleEnglish #EnglishPhrases #EnglishSentences #Ba...

youtube.com

Basic English Speaking Conversation Practice for Beginners | Daily Speaking English Conversation

☆ Tiếng Anh Giao Tiếp Cho Người Mới Bắt Đầu
☆ 100 Bài Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

♥ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LPn-hnH-yA0

#HọcTiếngAnh #HọcTiếngAnhCơBản #TiếngAnhChoNgườiBắtĐầu

Daily Speaking English Conversation. Basic English Speaking Conversation Practice for Beginners. #BasicEnglish #EnglishSpeaking #EnglishConversation #LearnEn...

youtube.com

Learn to speak English Fluently Basic English Conversation | 90 Topics Daily English Conversation

☆ Tiếng Anh Giao Tiếp Cấp Tốc ☆
☆ 90 Chủ đề tiếng Anh giao tiếp hàng ngày.

☆ YouTube: https://youtu.be/IzkUIqb606w

#HọcTiếngAnh #TiếngAnhCấpTốc #CáchHọcTiếngAnh

90 Topics Daily Life English Conversation. Learn to speak English Fluently Basic English Conversation. #SpaekEnglish #EnglishFluently #EnglishConversation #E...

youtube.com

Learn English Conversation to Help You in an Emergency - Basics of English Speaking for Beginners

☆ Tiếng Anh Giao Tiếp Trong Những Trường Hợp Khẩn Cấp ☆

* Gọi cảnh sát.
* Nhờ giúp đỡ.
* Lạc đường.
* Mất đồ
... và nhiều trường hợp khác...

☆ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Sya3WllmxJw

#TiếngAnhCấpTốc #TiếngAnhGiaoTiếp #TiếngAnhCơBản #HọcTiếngAnh

Learning English: Getting help in an Emergency - Basics of English Speaking for Beginners. Learn English Conversation to Help You in an Emergency - Emergency...

youtube.com

English Speaking Practice and Improve your Spoken English Conversation | Speak English Fluently

♦️Luyện Nói Tiếng Anh Giao Tiếp♦️

☆ Học nói tiếng Anh giao tiếp với giọng đọc người bản xứ.

☆ YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gN_UgU9AtFE

#NóiTiếngAnh #HọcTiếngAnh #TiếngAnhGiaoTiếp

Speak English Fluently - Improve your Spoken English Essay and Speaking English Conversation Practice. ☆ English Speaking Practice (MP3 & TEXT): http://bit.l...

youtube.com

345 Most Common Sentences in Spoken English | Spoken English Beginners | English Short Sentences

☆ 345 Câu Tiếng Anh Giao Tiếp Thông Dụng ☆
| Tiếng Anh giao tiếp cho người mới bắt đầu .

#HọcTiếngAnh #TựHọcTiếngAnh #CáchHọcTiếngAnh

| YouTube: https://youtu.be/BRWQF8GzZc4

Spoken English for Beginners - 345 English Short Sentences. 345 Most Common Sentences in Spoken English. ☆ Most Common Phrases in English: How’s it going? Ho...

youtube.com

English Speaking Practice English Conversations About Travel and Holidays | Practice English

☆ Tiếng Anh giao tiếp cho người đi du lịch ☆

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=lyhXysYZzXA

Basic English Speaking 2: Speaking English Conversation Practice | Travel and Holidays. ☆ Basic English Speaking Part 1: https://youtu.be/bXc__JCeU0c #Speaki...

youtube.com

Basic English Speaking: English Speaking Dialogues & Conversation

☆ Tiếng Anh Giao Tiếp Cơ Bản ☆

☆ Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=bXc__JCeU0c

Basic English Conversation and English Dialogues for Beginners - Speaking English Fluently. #BasicEnglish #EnglishDialogues #EnglishConversation ☆ Contents ☆...

Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 7

30 Ngày Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - Bài 7

#HọcTiếngAnh #TựHọcTiếngAnh #VideoHọcTiếngAnh

Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 6

30 Ngày Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - Bài 6

#HọcTiếngAnh #TựHọcTiếngAnh #VideoHọcTiếngAnh

Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 5

30 Ngày Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - Bài 5

#HọcTiếngAnh #TựHọcTiếngAnh #VideoHọcTiếngAnh #TiếngAnhChoNgườiBắtĐầu

Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 4

30 Ngày Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - Bài 4

#HọcTiếngAnh #TựHọcTiếngAnh #VideoHọcTiếngAnh

Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 3

30 Ngày Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - Bài 3

Bài học có người Việt hướng dẫn giảng dạy bằng tiếng Việt và người Mỹ nói tiếng Anh giọng bản xứ. Bạn không phải sợ mình không hiểu bài hay nghe không được tiếng Anh.

Với chương trình này, bạn có thể tự tin và nói trôi chảy tiếng Anh trong những tình huống thường gặp khi giao tiếp như: Gọi món tại nhà hàng, Hỏi đường, chỉ đường, Nói về bản thân, chia sẻ điều bạn muốn, điều bạn cần, Thuê xe, Đi du lịch, Tiếp chuyện điện thoại, Và những tình huống khác…

#HọcTiếngAnh #TựHọcTiếngAnh #VideoHọcTiếngAnh #TiếngAnh

Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 2

30 Ngày Tự Học Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - Bài 2

Bài học có người Việt hướng dẫn giảng dạy bằng tiếng Việt và người Mỹ nói tiếng Anh giọng bản xứ. Bạn không phải sợ mình không hiểu bài hay nghe không được tiếng Anh.

Với chương trình này, bạn có thể tự tin và nói trôi chảy tiếng Anh trong những tình huống thường gặp khi giao tiếp như: Gọi món tại nhà hàng, Hỏi đường, chỉ đường, Nói về bản thân, chia sẻ điều bạn muốn, điều bạn cần, Thuê xe, Đi du lịch, Tiếp chuyện điện thoại, Và những tình huống khác…

#HọcTiếngAnh #TựHọcTiếngAnh #VideoHọcTiếngAnh

Daily English

100 Bài học tiếng Anh giao tiếp cơ bản

Daily English Speaking Conversation Practice

Basic English Conversation Speaking English Fluently.

[[CONTENTS]]

1 - Where are you from - 00:01

2 - Do you speak English - 00:25

3 - What's your name - 00:50

4 - Asking directions - 01:17

5 - I'm hungry - 02:03

6 - Do you want something to drink - 02:35

7 - That's too late - 03:05

8 - Choosing a time to meet - 03:42

9 - When do you want to go - 04:27

10 - Ordering food - 05:13

11 - Now or later - 05:51

12 - Do you have enough money - 06:23

13 - How have you been - 07:05

14 - Introducing a friend - 07:51

15 - Buying a shirt - 08:31

16 - Asking about location - 09:31

17 - Do you know the address - 10:09

18 - Vacation to Canada - 10:46

19 - Who is that woman - 11:20

20 - Common questions - 12:15

21 - The supermarket is closed - 12:54

22 - Do you have any children - 13:46

23 - Help with pronunciation - 14:26

24 - I lost my wallet - 15:32

25 - Phone call at work - 16:19

26 - Family trip - 16:59

27 - I went shopping - 17:44

28 - What kind of music do you like - 18:26

29 - Going to the library - 19:13

30 - Where do your parents live - 20:15

31 - Can you help me find a few things - 21:13

32 - Paying for dinner - 22:15

33 - Buying a plane ticket - 22:57

34 - Putting things in order - 23:50

35 - At the restaurant - 24:45

36 - I need to do laundry - 25:50

37 - Finding a convenience store - 26:52

38 - Geography and direction - 27:54

39 - I ate at the hotel - 28:47

40 - Going to the movies - 29:37

41 - The food tastes great - 30:42

42 - Helping a friend move - 31:38

43 - Visiting family - 32:39

44 - Looking at vacation pictures - 33:56

45 - Ordering flowers - 35:06

46 - Leaving a message - 36:10

47 - Talking about the weather - 37:11

48 - Making plans - 38:06

49 - Meeting a friend - 39:11

50 - I'm a student - 40:13

51 - Studying for exams - 41:15

52 - Did you get my message - 42:27

53 - Making a doctor's appointment - 43:36

54 - Mail - 44:37

55 - I have a cold - 45:29

56 - Dinner invitation - 46:25

57 - Send me the directions - 47:20

58 - Bad cell phone reception - 48:07

59 - Going to the gym - 48:45

60 - Car accident - 49:37

61 - Doctor's visit - 50:21

62 - Making a hotel reservation - 51:09

63 - I changed my mind - 52:11

64 - Do you want to play a game - 53:02

65 - Birthday present - 53:50

66 - Checking into a hotel - 54:53

67 - Sending a package - 55:48

68 - I have allergies - 56:38

69 - Josh works at a software company - 57:29

70 - Listening to music - 58:31

71 - Taking a taxi - 59:19

72 - We're not lost! - 1:00:12

73 - Help me find my purse - 1:01:15

74 - Taking pictures - 1:02:07

75 - I dropped your calculator - 1:02:53

76 - I brought you an apple - 1:03:49

77 - My mother-in-law is coming tomorrow - 1:04:46

78 - Jim cancelled the meeting - 1:05:46

79 - Bill got fired - 1:06:35

80 - Nervous about surgery - 1:07:24

81 - A romantic story - 1:08:21

82 - Worried about dad - 1:09:13

83 - I'm getting fat - 1:10:22

84 - I'll take you to work - 1:11:28

85 - Snowing outside - 1:12:26

86 - Missed call - 1:13:23

87 - Shopping for a friend - 1:14:18

88 - What is your major - 1:15:13

89 - New apartment - 1:16:23

90 - Have you found a girlfriend yet - 1:17:31

91 - Computer problems - 1:18:36

92 - Do you know how to get downtown - 1:19:45

93 - Did you see the news today - 1:20:59

94 - What's your favorite sport - 1:21:42

95 - Making a webpage - 1:22:34

96 - Would you mind driving - 1:23:30

97 - Your English is so good - 1:24:30

98 - Gifts - 1:26:13

99 - Election - 1:27:15

100 - Book club - 1:28:12

#SpeakingEnglish #DailyEnglishConversation #LearnEnglish

YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCV1h_cBE0Drdx19qkTM0WNw

youtube.com

Speak English Fluently - Daily English Speaking Conversation Practice | Basic English Conversation

✈️ Học Tiếng Anh Giao Tiếp Miễn Phí ✈️

💿100 Bài luyện nghe nói đơn giản 💿

♦️Link YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=b3Opulgjk48

Daily English Speaking Conversation Practice - Basic English Conversation Speaking English Fluently. #SpeakingEnglish #DailyEnglishConversation #SpeakEnglish...

Học Tiếng Anh Giao Tiếp

Tự học tiếng Anh giao tiếp cơ bản qua các đoạn hội thoại ngắn có phụ đề.

▶ Link xem trên YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1kM5RfnJ-lI

youtube.com

English Dialogues - Everyday Conversation Speaking English Practice - Daily English

Học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề.

Toàn bộ video là 17 chủ đề tiếng Anh đơn giản giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.

https://www.youtube.com/watch?v=e6FuQGCMBOA

Everyday Conversation Speaking English Practice. Learning English Dialogues for ESL Beginners. +++Lessons: 1. Greetings - 00:06 2. Introductions - 01:53 3. G...

Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - BÀI 1

✨ CHIA SẺ MIỄN PHÍ 30 BÀI HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI CHƯA BIẾT GÌ ✨

💰 Hoàn toàn miễn phí nhé mọi người :)

BẠN THÂN MẾN!

✔️ Bạn mới học tiếng Anh lần đầu tiên? Bạn mất căn bản tiếng Anh?

✔️ Bạn đã học tiếng Anh lâu ngày nhưng không bao giờ sử dụng và bây giờ đã quên hết?

✔️ Bạn đang cần học tiếng Anh để đi du lịch, để có thể hỏi đường, đặt phòng, gọi món, sử dụng phương tiện giao thông, điện thoại?

✔️ Bạn cần có tiếng Anh để giao tiếp cơ bản khi tình cờ gặp một người nước ngoài?

✔️ Và bạn đang cần một phương pháp học tiếng Anh để giúp bạn cải thiện khả năng tiếng Anh hiện tại của mình một cách nhanh và hiệu quả nhất?

Tiếng Anh cho người chưa biết gì?

- Chương trình học tiếng Anh Pimsleur được thiết kế để hướng dẫn bạn từng bước, từng câu, từng bài một, dựa trên nguyên tắc của phương pháp Pimsleur. Đặc biệt là tất cả bài học đều có người Việt hướng dẫn giảng dạy và người Mỹ nói tiếng Anh giọng bản xứ. Bạn không phải sợ mình không hiểu bài hay nghe không được tiếng Anh.

- Toàn bộ chương trình bạn sẽ học theo cách nghe, tập nói và trả lời câu hỏi theo hướng dẫn của giảng viên người Việt Nam. Ngoài ra còn có phần tập đọc kèm theo.

- Với chương trình này, bạn có thể tự tin và nói trôi chảy tiếng Anh trong những tình huống thường gặp khi giao tiếp như: Gọi món tại nhà hàng, Hỏi đường, chỉ đường, Nói về bản thân, chia sẻ điều bạn muốn, điều bạn cần, Thuê xe, Đi du lịch, Tiếp chuyện điện thoại, Và những tình huống khác…

+++++Các bạn nhớ đăng ký và theo dõi page mình sẽ upload toàn bộ bài học của chương trình Pimsluer.

+++++Chúc các bạn học tiếng Anh thật tốt!

youtube.com

English Listening Practice - Listen to Free Conversations in English

♥ Luyện Nghe Tiếng Anh Giao Tiếp Qua Các Đoạn Hội Thoại ♥

Bạn muốn nói được tiếng Anh hay giao tiếp tiếng Anh với người nước ngoài trước tiên bạn phải nghe được họ nói những gì?

Kỹ năng nghe là quan trọng nhất trong việc học tiếng Anh vì vậy bạn hãy nghe tiếng Anh mỗi ngày và mọi lúc mọi nơi có thể ( TẮM NGÔN NGỮ)

Tập làm quen với giọng người bản xứ, bạn đừng quá quan tâm tới phần dịch nghĩa của các đoạn hội thoại hãy khi và tập nói như họ tới khi nào thuộc như cháo mới thôi.

Link bài luyện nghe: https://www.youtube.com/watch?v=BfWuXJh_5Ko

Listen to Free Conversations in English - English Listening Practice. If you want to learn English fast, then you need to listen more. Listen as much as you ...

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Học Tiếng Anh Giao Tiếp
Học tiếng Anh
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 7
Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 6
Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 5
Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 4
Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 3
Tiếng Anh Cho Người Bắt Đầu - Bài 2
Học Tiếng Anh Giao Tiếp
Tiếng Anh Cho Người Mới Bắt Đầu - BÀI 1

Location

Category

Address


516/18 Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8
Ho Chi Minh City
700000
Other Language schools in Ho Chi Minh City (show all)
Toeic Phạm Phương Toeic Phạm Phương
55 Trần Thị Nghỉ, Phường 7, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 70000

Là một trong những trung tâm luyện thi TOEIC - IELTS hàng đầu tại TP.Hồ Chí Minh, với hơn 05 năm kinh nghiệm chuyên luyện thi TOEIC - IELTS ...

Dạy kèm tiếng Anh Q.Tân Phú Dạy kèm tiếng Anh Q.Tân Phú
Đường Thạch Lam
Ho Chi Minh City, 700000

ĐỪNG LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI NẾU BẠN CHƯA THỰC SỰ QUYẾT TÂM HỌC TIẾNG ANH.

Super Heroes English Super Heroes English
Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City, 700000

Cộng đồng Super Heroes chuyên đào tạo giao tiếp căn bản cho người thiếu tự tin và IELTS quốc tế, hướng đến xây dựng một cộng đồng học tiếng Anh năng động cho các bạn trẻ Việt Nam.

Action English Action English
2G Đinh Bộ Lĩnh, Phường 15
Ho Chi Minh City, 700000

Action English Tell: 089 848 5241 Web: https://actionenglish.edu.vn/

GEMS English - AMA Bình Thạnh GEMS English - AMA Bình Thạnh
94 Đường D5
Ho Chi Minh City, 700000

Care & Success

Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á
Number 1, Street 34, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District
Ho Chi Minh City, 0084

Viện Kinh tế và Công nghệ Đông Á cùng với Trường Đại học SDI Munich đào tạo Tiếng Đức và tổ chức thi Chứng chỉ B1/B2 Telc. Tư vấn hồ sơ đi Đức; huấn luyện pv Visa.

ANH NGỮ TƯƠNG TÁC ANH NGỮ TƯƠNG TÁC
162 Độc Lập, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 04

Chúng tôi, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, kinh nghiệm, sẽ giảng dạy các bạn học viên bằng tất cả tâm huyết, lòng nhiệt tình và sự yêu thương gắn bó.

Panda English Network Panda English Network
Ho Chi Minh City

Stop Translating, Start Talking!

IELTS Mít Tờ Duy IELTS Mít Tờ Duy
137E Nguyễn Chí Thanh P9 Q5
Ho Chi Minh City

Nơi chia sẻ những tài liệu, kiến thức bổ ích về IELTS giúp bạn đạt 8.0 & cũng là nơi chia sẻ thông tin về lớp học của Mr. Trường Duy

ICOLanguage - Phân viện TP.HCM ICOLanguage - Phân viện TP.HCM
Số 227, đường Bạch Đằng, Phường 15, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City

Hệ thống đào tạo Hàn ngữ - Nhật ngữ hàng đầu Việt Nam.

Thy's English Classes Thy's English Classes
25 Đào Duy Từ
Ho Chi Minh City, P.5 Q.10

Học với giáo viên Việt hoặc nước ngoài Tìm hiểu làm thế nào để nói tiếng Anh . Cải thiện kỹ năng phát âm ,hội thoại và thông tin liên lạc của bạn.

Tiếng Anh giao tiếp Tiếng Anh giao tiếp
Ho Chi Minh City

Tự học tiếng anh 30 phút mỗi ngày