Lớp Giao Tiếp Thầy David

Lớp Giao Tiếp Thầy David

Lớp Giao Tiếp Thầy David Nhóm Anh Văn Giao Tiếp

Operating as usual

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI THÁNG 7 !
Lớp giao tiếp Tối 18:30-20:00

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI THÁNG 7 !
Lớp giao tiếp Tối 18:30-20:00

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI THÁNG 7 !
Lớp giao tiếp Tối 18:30-20:00

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI THÁNG 7 !
Lớp giao tiếp Tối 18:30-20:00

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI THÁNG 7 !
Lớp giao tiếp Tối 18:30-20:00

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI !!!

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 8 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI !!!

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 8 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI !!!

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*
Inbox Zalo 0983690593 để được tư vấn.

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 8 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

#Hoctienganhgiaotiep
#Giaoviennuocngoai
---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?

Khai giảng Level1 - Tối 4&6
-------------------------------------
HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP, CÙNG VỚI 8 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 3 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
THẦY DAVID KHAI GIẢNG KHOÁ MỚI !!!

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 8 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 801/89 XVNT, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM ( Kee Coffee)

Do you want to speak English with teacher David?
KHAI GIẢNG LỚP THÁNG 3 !!!
(HỌC VỚI 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI)
Level1: Tối 3&5
Level2: Tối 4&6
*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 8 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 10 Bùi Đình Túy, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Do you want to speak English with teacher David?
KHAI GIẢNG LỚP SAU TẾT !!!
(HỌC VỚI 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI)
Level1: Tối 3&5
Level2: Tối 4&6
*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 8 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 10 Bùi Đình Túy, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Do you want to speak English with teacher David?
KHAI GIẢNG LỚP SAU TẾT !!!
(HỌC VỚI 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI)
Level1: Tối 3&5
Level2: Tối 4&6
*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 8 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 10 Bùi Đình Túy, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Do you want to speak English with teacher David?
KHAI GIẢNG LỚP THÁNG 11 !
(HỌC VỚI 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI)

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 6 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 10 Bùi Đình Túy, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Do you want to speak English with teacher David?
KHAI GIẢNG LỚP THÁNG 11 !
(HỌC VỚI 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI)

*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 6 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 6 Bùi Đình Túy, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

ƯU ĐÃI LỚP MỚI THÁNG 11 !!!
(HỌC VỚI 100% GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI)
Lớp Thứ 3&5 từ 18:30-20:00
*Nhanh tay đăng ký số lượng có hạn*

HÃY ĐẾN VỚI LỚP THẦY DAVID ĐỂ CẢI THIỆN CÁC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHẤT LƯỢNG, CÙNG HƠN 6 NĂM KINH NGHIỆM CỦA THẦY TẠI VIỆT NAM.

1. Pronunciation - Phát âm
2. Listening - Phản xạ nghe
3. Speaking- Phản xạ nói

---------------------------------
Chương trình dạy của Thầy chia làm 3 cấp độ:
LEVEL 1: Lớp giao tiếp cơ bản dành cho những bạn mới bắt đầu và đã nói được những câu đơn giản ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 2: Sau khi học lớp Level 1 hoặc các bạn đã giao tiếp khá ( Khoá 2,5 tháng).
LEVEL 3: Sau khi học xong Level 2 hoặc các bạn đã giao tiếp tốt ( Khoá 2,5 tháng)
=========================================
Các bạn Đăng Ký vui lòng comment bên dưới nhé! Số Lượng Có Hạn⌛️
=========================================
Viber & Zalo Số ĐT: 0983 690 593 để được hỗ trợ.
ĐC: Tầng 1, Số 6 Bùi Đình Túy, Phường 26, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Want your school to be the top-listed School/college in Ho Chi Minh City?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Location

Telephone

Address


6 Bùi Đình Túy, Phường 26, Quận Bình Thạnh
Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 23:59
Tuesday 08:00 - 23:59
Wednesday 08:00 - 23:59
Thursday 08:00 - 23:59
Friday 08:00 - 23:59
Saturday 08:00 - 23:59
Sunday 08:00 - 23:59
Other Ho Chi Minh City schools & colleges (show all)
Học Nhảy Cho Biết Học Nhảy Cho Biết
Số 32 đường D3 , P. Phước Long B, Q.9
Ho Chi Minh City

--- �PHƯƠNG THỨC ĐĂNG KÝ �--- � Hotline : 0704400651 ( quận 9) 0326563440 (thủ đức) � Inbox Trang https://www.facebook.com/HocNhayy/

Câu lạc bộ athena Câu lạc bộ athena
92 Nguyễn đình Chiểu Quận 1
Ho Chi Minh City, 84

trang tâm athena - đt: 091 666 8066

ACET (Australian Center For Education And Training) ACET (Australian Center For Education And Training)
63.Ngô Thời Nhiệm Street. District 3
Ho Chi Minh City, AE 2C

Trung tâm Anh Ngữ

Trung Tâm Sophy Trung Tâm Sophy
Trần Tấn, Tân Sơn Nhì, Tân Phú
Ho Chi Minh City, 70000

Trung Tâm Sophy nhận dạy kèm và giới thiệu tại nhà từ lớp 1 tới lớp 12 với đội ngũ giáo viên, sinh viên giỏi để mang đến nền giáo dục tốt nhất cho học sinh

AKARI Restaurant Hochiminh City AKARI Restaurant Hochiminh City
Lô M-5A đường Trung Tâm, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Long An ( Sát Nhà Bè- HCM)
Ho Chi Minh City, 70000

Nhà máy thực phẩm, cửa hàng thực phẩm, cung cấp thịt, rau,

KTX  Nguyễn Chí Thanh KTX Nguyễn Chí Thanh
43-45 Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5
Ho Chi Minh City

KTX 43-45 Nguyễn Chí Thanh là một ngôi nhà chung tuyệt vời với những cư dân KTX_er sáng tạo và năng động đỉnh cao.

Trung Tâm Cad/Cam/Cnc Bách Khoa-HCM Trung Tâm Cad/Cam/Cnc Bách Khoa-HCM
A115 CHUNG CƯ SƠN KỲ, ĐƯỜNG CC2, PHƯỜNG SƠN KỲ, QUẬN TÂN PHÚ, TP.HCM
Ho Chi Minh City, ​70000

Chuyên đào tạo các phần mềm CAD/CAM/CNC: AutoCAD; Inventor; Solidworks; MasterCAM, thiết kế siemens NX, Creo... Lập trình và vận hành máy Phay và tiện CNC 3 trục

Thời Trang Giá Rẻ JenNa Thời Trang Giá Rẻ JenNa
Tân Bình
Ho Chi Minh City

Shop thời trang, đầm váy, áo khoác, ĐỒ ĂN VẶT CÁC LOẠI...

The Grammar Communist The Grammar Communist
Ho Chi Minh City, 70000

Greeting my slaves n comrades. We is grammar commies. We serve one sole purpose of communizing you and your grammer*.

Aiki Dojo Saigon  -Hiệp Khí Đạo Đường Aiki Dojo Saigon -Hiệp Khí Đạo Đường
Khu Liên Hợp TDTT-HT49 , Hiệp Thành, Q12
Ho Chi Minh City, +84923911881

Aiki Dojo Sài Gòn (Trường THPT Võ Trường Toản) Khu Liên Hợp TDTT, đường HT 49, p.Hiệp Thành, Q.12 (đối diện nhà máy bia Tiger) T2-4-6 từ 18g30-20g.

Nam Yến - Nâng Tầm Sức Khỏe Nam Yến - Nâng Tầm Sức Khỏe
15 Đường Võ Trần Chí, Tân Kiên, Bình Chánh
Ho Chi Minh City, 760000

Trang thông tin

DAcademy - Học viện Đào tạo & Truyền thông DA DAcademy - Học viện Đào tạo & Truyền thông DA
23 - 25 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp
Ho Chi Minh City, 700000

About   Contact   Privacy   Login C