Course Finder

Course Finder

Comments

Khoá NEBOSH Fire Safety Certificate. Hình thức học online.
.
Năm 2021, có thay đổi về cách thức thi cho khóa NEBOSH Fire Safety.
.
Học viên làm 2 bài thi. 1) Bài thi 1, dạng Open Book Exam. Học viên có 24 hours để tải bài thi, làm và nộp online. 2) Bài thi thứ 2 là làm fire risk assessment tại nơi làm việc của bạn
.
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-certificate-in-fire-safety/
Call: 0966449449
Email: [email protected]
#ctsafe #ctsafe_nebosh_fire_safety
Khóa International NEBOSH Health and Safety Management for Construction. Hình thức học distance learning
.
Khóa này có thay đổi từ Q4 2021. Học viên giờ chỉ còn làm duy nhất một bài thi dưới dạng Open Book Exam. Hoc viên có 48 tiếng để download bài làm và nộp online
.
https://safety.edu.vn/courses/international-construction-safety-certificate/
Call: 0966449449
Email: [email protected]
#ctsafe_nebosh_construction
#ctsafe
Khóa NEBOSH International Diploma for Occupational Health and Safety Management Professionals. (New syllabus 2021)
.
Syllabus mới chỉ bao gồm 3 Units: ID1, ID2 và ID3.
Hình thức thi Open Book Exam và học Distance Learning kết hợp online
.
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-international-diploma/
Call: 0966449449
Email: [email protected]
#ctsafe_nebosh_diploma_learning
Khóa Level 6 Diploma in Occupational Health and Safety Practice.
Hình thức học distance learning
.
Nếu bạn e ngại kỳ thi NEBOSH Diploma, thì đây là khóa thay thế tương đương mà không phải thi pass and fail. Đổi lại, bạn sẽ phải làm các bài assessments dưới dạng assignments dựa trên assessment công việc thực tế.
.
https://safety.edu.vn/courses/diploma-level-6-health-safety/
Call: 0966449449
Email: [email protected]
#ctsafe
#level6_diploma_OSH_training
ISO 31000 Lead Risk Manager
Email: [email protected]
https://safety.edu.vn/courses/iso-31000-lead-risk-manager/
#ctsafe
#risk_management
Update các khóa NEBOSH level Certificates bên dưới, lúc nào AE cần nâng cấp qualifications thì về đội Bình Bạc luôn nha:

1) NEBOSH International General (IG) - Online learning
Khóa yêu cầu làm 2 bài thi:
a) Bài thi 1 - IG1 thi online dạng Open book exam; bạn có 24 hours để làm bài và nộp trực tuyến.
b) Bài thi 2 - Làm bài practical risk assessment tại công ty bạn
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-international-general/

2) NEBOSH Fire Safety Certificate - Online learning
Khóa này yêu cầu làm 2 bài thi:
a) Bài thi 1 - Thi online dạng Open book exam; bạn có 24 hours để làm bài và nộp trực tuyến.
b) Bài thi 2 - Làm bài practical fire risk assessment tại công ty bạn
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/cou.../nebosh-fire-safety-certificate/

3) NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational safety - Distance learning
Khóa yêu cầu làm 1 bài thi IOG1. Thi tại hội đồng Anh tại HCM or HN
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/cou.../nebosh-certificate-oil-and-gas/

4) NEBOSH International Construction Certificate (ICC) - - Distance learning
Khóa này yêu cầu làm 3 bài thi.
a) Bài thi 1 IGC1- Thi online dạng Open book exam; bạn có 24 hours để làm bài và nộp trực tuyến.
b) Bài thi 2 ICC1- Làm bài thi viết tại Hội đồng Anh ở HCM or HN.
c) Bài thi 3 ICC2- làm practical risk assessment tại công ty bạn
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/.../nebosh-international.../

5) NEBOSH Environmental Management Certificate - Distance learning
Khóa này yêu cầu làm 2 bài thi:
a) Bài thi 1 EC1- Làm bài thi viết tại Hội đồng Anh ở HCM or HN.
b) Bài thi 2 EC2- làm practical risk assessment tại công ty bạn
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/.../nebosh-environmental.../
Đăng ký học & thi: 0966.449.449
Cuộc chơi chả bao giờ thẳng tấp như con đường trong hình này; nhưng if you do not start going, you never arrive!

Course Finder, a part of CTSafe Center - Approved IOSH training provider in Vietnam. We provide NEBOSH, IOSH, NVQ and ISO online learning and classroom ones.

Operating as usual

26/04/2022

Course: ISO 9001 Quality MS Lead Implementer
Method: Self-study=tự học https://safety.edu.vn/courses/iso-9001-lead-implementers/
Duration: 30 ngày
Exam required: Yes
Accreditation: PECB, Canada https://safety.edu.vn/pecb/
Fee: 8.760.000vnd
Call: 0966449.449 or [email protected]

Course Finder updated their address. 09/01/2022

Course Finder updated their address.

Course Finder updated their address.

21/12/2021

Khoá NEBOSH Fire Safety Certificate. Hình thức học online.
.
Năm 2021, có thay đổi về cách thức thi cho khóa NEBOSH Fire Safety.
.
Học viên làm 2 bài thi. 1) Bài thi 1, dạng Open Book Exam. Học viên có 24 hours để tải bài thi, làm và nộp online. 2) Bài thi thứ 2 là làm fire risk assessment tại nơi làm việc của bạn
.
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-certificate-in-fire-safety/
Call: 0966449449
Email: [email protected]

19/12/2021

Khóa NEBOSH International General (IG) hình thức Online learning
.
Khóa yêu cầu làm 2 bài thi:
a) Bài thi 1 - IG1 thi online dạng Open book exam; bạn có 24 hours để làm bài và nộp trực tuyến.
b) Bài thi 2 - Làm bài practical risk assessment tại công ty bạn
.
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-international-general/
Call: 0966449449
Email: [email protected]

19/12/2021

Khóa NEBOSH International Diploma for Occupational Health and Safety Management Professionals. (New syllabus 2021)
.
Syllabus mới chỉ bao gồm 3 Units: ID1, ID2 và ID3.
Hình thức thi Open Book Exam và học Distance Learning kết hợp online
.
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-international-diploma/
Call: 0966449449
Email: [email protected]

19/12/2021

Khóa Level 6 Diploma in Occupational Health and Safety Practice.
Hình thức học distance learning
.
Nếu bạn e ngại kỳ thi NEBOSH Diploma, thì đây là khóa thay thế tương đương mà không phải thi pass and fail. Đổi lại, bạn sẽ phải làm các bài assessments dưới dạng assignments dựa trên assessment công việc thực tế.
.
https://safety.edu.vn/courses/diploma-level-6-health-safety/
Call: 0966449449
Email: [email protected]

16/12/2021

IOSH MANAGING SAFELY COURSE (ONLINE)
IOSH Managing Safely is aimed at anyone with responsibility for other employees, including team leaders, supervisors, and managers.
.
IOSH Managing Safely is appropriate for staff across all industries, sectors and markets.
.
Learn more:
https://safety.edu.vn/courses/iosh-managing-safely-online/
Call: 0966449449 or [email protected]

Course Finder updated their website address. 22/10/2021

Course Finder updated their website address.

Course Finder updated their website address.

01/10/2021

Update khóa học NEBOSH diploma
Trong tầm tháng 6.2021, NEBOSH đã launch khóa NEBOSH International Diploma mới có tên gọi là NEBOSH International Diploma for Occupational Health and Safety Management Professionals.
.
Syllabus mới bao gồm 3 Units (ID 1= International Dip 1; ID2 = internation Dipl 2 và ID3 = international Dip 3)
.
Học viên có thể chọn lựa học full course một lúc hoặc đăng ký học và thi từng unit; xong unit nào thi unit đó và được cấp certificate cho từng unit
.
Hình thức học: Distance Learning
.
If you have a plan to upgrade your qualification, leave your email, I will send you info or you can browse the corse info here https://safety.edu.vn/.../nebosh-international-diploma.../
Call/Zalo: 0966449449
Email: [email protected]

23/06/2021

Level 6 Diploma in Occupational Health and Safety Practice (Distance Learning)
.
If you hate taking a stressful NEBOSH Diploma exam, it is the best replacement; recognized as NEBOSH Diploma
.
Learn more: https://safety.edu.vn/courses/diploma-level-6-health-safety/
Call: 0966449449
Email: [email protected]

11/05/2021

Update các khóa NEBOSH level Certificates bên dưới, lúc nào AE cần nâng cấp qualifications thì về đội luôn nha:

1) NEBOSH International General (IG) - Online learning
Khóa yêu cầu làm 2 bài thi:
a) Bài thi 1 - IG1 thi online dạng Open book exam; bạn có 24 hours để làm bài và nộp trực tuyến.
b) Bài thi 2 - Làm bài practical risk assessment tại công ty bạn
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-international-general/

2) NEBOSH Fire Safety Certificate - Online learning
Khóa này yêu cầu làm 2 bài thi:
a) Bài thi 1 - Thi online dạng Open book exam; bạn có 24 hours để làm bài và nộp trực tuyến.
b) Bài thi 2 - Làm bài practical fire risk assessment tại công ty bạn
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-fire-safety-certificate/

3) NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational safety - Distance learning
Khóa yêu cầu làm 1 bài thi IOG1. Thi tại hội đồng Anh tại HCM or HN
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-certificate-oil-and-gas/

4) NEBOSH International Construction Certificate (ICC) - - Distance learning
Khóa này yêu cầu làm 3 bài thi.
a) Bài thi 1 IGC1- Thi online dạng Open book exam; bạn có 24 hours để làm bài và nộp trực tuyến.
b) Bài thi 2 ICC1- Làm bài thi viết tại Hội đồng Anh ở HCM or HN.
c) Bài thi 3 ICC2- làm practical risk assessment tại công ty bạn
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-international-construction-certificate/

5) NEBOSH Environmental Management Certificate - Distance learning
Khóa này yêu cầu làm 2 bài thi:
a) Bài thi 1 EC1- Làm bài thi viết tại Hội đồng Anh ở HCM or HN.
b) Bài thi 2 EC2- làm practical risk assessment tại công ty bạn
Xem thêm chi phí và các yêu cầu khác:
https://safety.edu.vn/courses/nebosh-environmental-management-certificate/

Đăng ký học & thi: 0966.449.449
Cuộc chơi chả bao giờ thẳng tấp như con đường trong hình này; nhưng if you do not start going, you never arrive!

14/03/2021

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety (Distance Learning)

Examination Dates
IOG1 – Invigilated paper based exam is done at the British Council in Ho Chi Minh or Ha Noi in the following exam dates in 2021

- 3rd June 2021
- 8th September 2021
- 8th December 2021

Learning more detail: https://hsetoday.com/courses/nebosh-certificate-oil-and-gas/

Book the course:
Call 0966.449.449
Email: [email protected]

14/03/2021

NEBOSH International Construction Certificate (Distance Learning)

Course outline:
Unit 1: IGC1: Management of International Health and Safety

Element 1: Foundations in health & safety
Element 2: Health & Safety management systems 1 -Plan
Element 3: Health & Safety management systems 2 – Do
Element 4: Health & Safety management systems 3 – Check
Element 5: Health & Safety management system 4 – Act

Unit 2: ICC1: Managing and Controlling Hazards in International Construction Activities

Element 1 – Construction Management
Element 2 – Construction Site – Hazards & Risk Control
Element 3 – Vehicle & Plan Movement – Hazards & Risk Control
Element 4 – Musculoskeletal Hazards & Risk Control
Element 5 – Work Equipment – Hazards & Risk Control
Element 6 – Electrical Safety
Element 7 – Fire Safety
Element 8 – Chemical & Biological Health Hazards and Risk Control
Element 9 – Physical & Psychological Health – Hazards & Risk Control
Element 10 – Working at Height – Hazards and Risk Control
Element 11 – Excavation Work & Confined Spaces – Hazards & Risk Control
Element 12 – Demolition & Deconstruction – Hazards & Risk Control

Unit 3: ICC2: Practical Application: The Practical assessment is carried out in the candidate’s own workplace.

Learn more detail: https://hsetoday.com/courses/nebosh-international-construction-certificate/

Book the course:
Call 0966.449.449
Email: [email protected]

14/03/2021

NEBOSH International General Certificate (Online)

Examination dates:
- Wednesday 7 April 2021
- Wednesday 9 June 2021
- Wednesday 4 August 2021
- Wednesday 6 October 2021
- Wednesday 1 December 2021

1) IG1 – Open Book Examination (OBE) is done Online at your home.
2) IG2 - Practical risk assessment is done at your own worksite

Learn more detail: https://hsetoday.com/courses/nebosh-international-general/

Book the course:
Call 0966.449.449
Email: [email protected]

05/03/2021

Cập nhật các ngày thi NEBOSH trong 2021

AE tham khảo và khi có nhu cầu học [email protected] or 0966.449.449

Tham khảo chi tiết các kỳ thi: https://safety.edu.vn/nebosh-examinations/

01/02/2021

Thứ 4 ngày 03 Feb 2021 là kỳ thi NEBOSH International General (IG).
Kỳ thi IG kế tiếp là ngày 07 April 2021 và 09 June 2021
Xem chi tiết lịch thi theo link này https://safety.edu.vn/nebosh-examinations/

Đăng ký học và thi khóa NEBOSH International General (IG) https://safety.edu.vn/courses/nebosh-international-general/

Đăng ký học và thi khóa NEBOSH International Construction https://safety.edu.vn/.../nebosh-international.../

Đăng ký học và thi khóa NEBOSH International Oil & Gas https://safety.edu.vn/cou.../nebosh-certificate-oil-and-gas/

Thông tin liên hệ: CTSafe Center
Email: [email protected]
Call: 0768.49.49.49

NEBOSH Training

We are working with our partner to deliver NEBOSH courses in Vietnam. Our training methods are variuous - classroom and online ones.


 • NEBOSH International General Certificate

 • NEBOSH International Construction Certificate

 • NEBOSH International Fire Safety Certificate
 • Location

  Products

  NEBOSH International General Certificate
  NEBOSH International Construction Certificate
  NEBOSH International Fire Safety Certificate
  NEBOSH Certificate in Process Safety Management
  NEBOSH Technical Certificate in Oil & Gas Operational Safety
  NEBOSH Certificate in Management of Health & Wellbeing
  NEBOSH Certificate in Health & Safety Leadership Excellence
  NEBOSH Award in Health, Safety and Environment for the Process Industries
  NEBOSH Environmental Certificate
  NEBOSH International Environmental Diploma
  NEBOSH International Health & Safety Diploma

  Telephone

  Address


  38 Trương Quốc Dung, P 8, Phú Nhuận
  Ho Chi Minh City
  70000

  Opening Hours

  Monday 09:00 - 17:00
  Tuesday 09:00 - 17:00
  Wednesday 09:00 - 17:00
  Thursday 09:00 - 17:00
  Friday 09:00 - 17:00

  Other Educational Consultants in Ho Chi Minh City (show all)
  KTDC Group KTDC Group
  IELTS Office, 9 Mai Thị Lưu, Q1. BUSINESS SKILLS Office, 151 Nguyễn Đình
  Ho Chi Minh City

  Established in 2009 KTDC Group is a Training centre specializing in IELTS & Business Skills Training. Our website: https://www.ktdcgroup.com

  Tư vấn du học Việt Global Tư vấn du học Việt Global
  163 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
  Ho Chi Minh City, 700000

  Trung tâm tư vấn du học Việt Global chuyên tư vấn du học các nước như Mỹ, Singapore, Philippines, Ba Lan, Hà Lan, Phần Lan, Úc, Canada, Thụy Sĩ, Thái Lan..

  Du học Edulinks Du học Edulinks
  121Bis Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, Quận Phú Nhuận
  Ho Chi Minh City, 70000

  Du học Edulinks tư vấn du học, học bổng du học các nước miễn phí. Hotline: 0919 735 426 - 0913 452 361

  Du Học Hàn Quốc Sunkorea Du Học Hàn Quốc Sunkorea
  Số 147/18 Đường Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Quận Tân Bình
  Ho Chi Minh City, 700000

  Tư vấn Du Học Hàn Quốc, Du học Nhật Bản, Du học và XKLD Đức

  Tư vấn tuyển sinh ngành TLH, TLHGD, CTXH Trường ĐHSP TP.HCM Tư vấn tuyển sinh ngành TLH, TLHGD, CTXH Trường ĐHSP TP.HCM
  280 An Dương Vương Phường 4 Quận 5
  Ho Chi Minh City

  Đây là trang tư vấn tuyển sinh của Khoa Tâm lý học Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Các bạn học sinh có câu hỏi hoặc thắc mắc cần được giải đáp thì hãy để lại câu hỏi tại đây nhé!

  Diệp Sắc An - Trẻ Hóa Làn Da Số 1 Diệp Sắc An - Trẻ Hóa Làn Da Số 1
  Số 65 Nguyễn Trãi- Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh
  Ho Chi Minh City, 71308

  công nghệ siêu vi nano từ Nhật thuỷ phân mầm đậu nành, lô hội, gluthanione tươi 4.0

  365 Ngày hoàn thiện bản thân 365 Ngày hoàn thiện bản thân
  Ho Chi Minh City

  NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

  Du Học STARS EDU Du Học STARS EDU
  Lầu 1 Toà Nhà Gold Star 12, 284/41/2 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, TP. HCM
  Ho Chi Minh City, 700000

  Stars Edu được thành lập bởi những cựu du học sinh và chuyên viên đã từng làm việc và sinh sống tại nước ngoài, với tầm nhìn trở thành trung tâm tư vấn du học uy tín nhất tại Việt Nam.

  Du Học New Sky - Newskyedu.org.vn Du Học New Sky - Newskyedu.org.vn
  159 Phan Xich Long, Phu Nhuan
  Ho Chi Minh City, 760000

  We together have a passion in education so we pour our hearts and souls into the company. That’s why we’ve chosen the slogan as “shape your life” as a way to confirm the importance of education in human lives.

  Thông tin Du học Đài Loan A - Z Thông tin Du học Đài Loan A - Z
  Ho Chi Minh City, 70000

  Trang cung cấp thông tin về Đài Loan, đặc biệt là tin tức mới về học bổng, du học Đài Loan mọi cấp bậc dành cho tất cả mọi người.

  AHAI AHAI
  Đường Nguyễn Thanh Sơn, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Ho Chi Minh City

  AHAI online marketing với những chiến lược kinh doanh mới nhất. Đây là những gì giúp mình tăng trưởng x11 lần

  Trung Tâm Gia Sư Trí Nguyên Trung Tâm Gia Sư Trí Nguyên
  Chung Cư CH3, Cityland Park Hill, đường Số 8, Phường 10, Quận Gò V
  Ho Chi Minh City, 727000

  Trung Tâm Gia Sư Chuyên Dạy Các Môn Từ Lớp 1-12 Và Ngoại Ngữ, Năng Khiếu. Cam Kết Hiệu Quả, Chất Lượng, Uy Tín. Tuyển Chọn Gia Sư Kĩ, 100% Gia Sư Sư Phạm. Dạy Có Tâm, Có Trách Nhiệm.