Học Làm MC Đám Cưới

Học Làm MC Đám Cưới

Comments

Khoá Học MC SỰ KIỆN _ MC TẤT NIÊN
Tây Nguyên Phim Entertainment
👉Giáo viên đứng lớp: MC DIỄN VIÊN: Cao Mỹ Kim
✅Lớp Thứ 3-5
👉K50 18h30 - 20h30 NGÀY 24/5/2022
✅MC SỰ KIỆN ( MC Khai Trương _ Tất Niên )
✅MC TIỆC CƯỚI
✅MC Truyền Hình
Link: https://taynguyenfilm.edu.vn/khoa-dao-tao-mc-chuyen-nghiep
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Thuyết Trình Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Kỹ Năng MC Chuyên Nghiệp
👉Luyện Sửa Giọng Nói Trong Giao Tiếp
✅Tiếp Tục Nhận Hồ Sơ Khai Giảng
👉Lớp Tối Thứ Chủ Nhật _ 13h30 - 17h
Khai Giảng Tháng 6
--------------------------------------
💥💥 ĐĂNG KÝ NGAY 👇👇👇
✅ Liên Hệ: CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916 955 085 ->0978618955
🌍 : Website : http://www.taynguyenfilm.vn - taynguyenfilm.com - taynguyenfilm.edu.vn


Tây Nguyên Phim Entertainment

Công Ty Tây Nguyên Phim chuyên đào tạo các khóa học mc, kỹ năng giao tiếp - thuyế

Operating as usual

27/03/2023

𝐋𝐈̣𝐂𝐇 𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐆𝐈𝐀̉𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎́𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐌𝐂 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐍𝐆𝐇𝐈𝐄̣̂𝐏 ( 𝐌𝐂 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 - 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 )
======================
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝟐 - 𝟒: 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝟏𝟎/𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑 _ 𝐊𝟕𝟏
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
======================
=> 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐠𝐚𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐜𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐍𝐒𝐔̛𝐓 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐧𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 - 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐂𝐨̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐀̉𝐧𝐡
👉 Đ𝐚̣𝐨 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜: 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦, 𝐓𝐡𝐚̣𝐜 𝐒𝐢̃: 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐧𝐤: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐯𝐧/𝐤𝐡𝐨𝐚-𝐝𝐚𝐨-𝐭𝐚𝐨-𝐦𝐜-𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧-𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐩...
--------------------------------------
💥💥 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓
🌍 : 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧
#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐌𝐂𝐒𝐮𝐊𝐢𝐞𝐧
#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩 #𝐍𝐨𝐢𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐓𝐫𝐮𝐨𝐜𝐃𝐚𝐦Đ𝐨̂𝐧𝐠 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐠𝐧𝐨𝐢 #𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐠𝐢𝐨𝐧𝐠𝐧𝐨𝐢𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐠𝐢𝐚𝐨𝐭𝐢𝐞𝐩#𝐝𝐚𝐨𝐭𝐚𝐨𝐌𝐂 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐜𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐩
#𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧𝐡𝐢𝐧𝐡 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐬𝐮𝐤𝐢𝐞𝐧 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐝𝐚𝐦𝐜𝐮𝐨𝐢 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐧𝐠𝐚𝐧𝐡𝐚𝐧#𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐭𝐚𝐢𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐩𝐡𝐨𝐡𝐨𝐜𝐡𝐢𝐦𝐢𝐧 #𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐌𝐂𝐓𝐚𝐭𝐍𝐢𝐞𝐧

27/03/2023

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐐𝐮𝐚̉ Đ𝐚̣𝐭 𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐒𝐚𝐮 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝗩𝗶𝗲̂𝗻: 𝐆𝐢𝐚́𝐧𝐠 𝐌𝐲
✅𝗟𝗶𝗻𝗸: => https://youtu.be/fCeJKxVT-9A
✅𝐑𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡/ 𝐜𝐡𝐢̣ đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗞𝗵𝗼𝗮𝗛𝗼𝗰𝗠𝗖 #𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

27/03/2023

𝐊𝐞̂́𝐭 𝐐𝐮𝐚̉ Đ𝐚̣𝐭 𝐃𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐒𝐚𝐮 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐇𝐨̣𝐜
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝗩𝗶𝗲̂𝗻: 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑳𝒊𝒏𝒉
✅𝗟𝗶𝗻𝗸: => https://youtu.be/nJO2KA3OqJM
✅𝐑𝐞̀𝐧 𝐥𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐀𝐧𝐡/ 𝐜𝐡𝐢̣ đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗞𝗵𝗼𝗮𝗛𝗼𝗰𝗠𝗖 #𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 26/03/2023

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐇𝐨̣𝐜 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐭 𝐓𝐫𝐢̀𝐧𝐡 - 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐜𝐚́𝐜 𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢̣ đ𝐢 𝐥𝐚̀𝐦
✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟐𝟔/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 đ𝐞̂̀: 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 Đ𝐞̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜
======================
𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐮̣𝐜 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝟐 - 𝟒: 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝟎𝟑/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑 _ 𝐊𝟕𝟏
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
======================
=> 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐠𝐚𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 - 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐜𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐍𝐒𝐔̛𝐓 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐧𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐂𝐨̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐀̉𝐧𝐡
👉 Đ𝐚̣𝐨 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜: 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐒. 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐧𝐤: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐯𝐧/𝐤𝐡𝐨𝐚-𝐝𝐚𝐨-𝐭𝐚𝐨-𝐦𝐜-𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧-𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐩...
--------------------------------------
💥💥 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓
🌍 : 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧
#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐌𝐂𝐒𝐮𝐊𝐢𝐞𝐧
#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩 #𝐍𝐨𝐢𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐓𝐫𝐮𝐨𝐜𝐃𝐚𝐦Đ𝐨̂𝐧𝐠 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐠𝐧𝐨𝐢 #𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐠𝐢𝐨𝐧𝐠𝐧𝐨𝐢𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐠𝐢𝐚𝐨𝐭𝐢𝐞𝐩#𝐝𝐚𝐨𝐭𝐚𝐨𝐌𝐂 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐜𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐩
#𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧𝐡𝐢𝐧𝐡 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐬𝐮𝐤𝐢𝐞𝐧 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐝𝐚𝐦𝐜𝐮𝐨𝐢 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐧𝐠𝐚𝐧𝐡𝐚𝐧#𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐭𝐚𝐢𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐩𝐡𝐨𝐡𝐨𝐜𝐡𝐢𝐦𝐢𝐧 #𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐌𝐂𝐓𝐚𝐭𝐍𝐢𝐞𝐧

Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 26/03/2023

𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗞𝘆̃ 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗧𝗶𝗲̂́𝗽 𝗩𝗼̛́𝗶 𝗟𝗮̃𝗻𝗵 Đ𝗮̣𝗼 𝗖𝗵𝗼 𝗔𝗻𝗵/𝗰𝗵𝗶̣ đ𝗶 𝗹𝗮̀𝗺
✅𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗸𝗵𝗶́ 𝗯𝘂𝗼̂̉𝗶 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗮́𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉ 𝗻𝗵𝗮̣̂𝘁
✅𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻: 𝟴𝗵𝟯𝟬 𝘀𝗮́𝗻𝗴 - 𝟭𝟭𝗵𝟯𝟬
✅𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟮𝟲/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯
✅𝗧𝗶𝗲̂́𝗻 𝗦𝗶̃: 𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗧𝘂́
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺 #𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽𝗟𝗮𝗻𝗵Đ𝗮𝗼
#𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽𝗩𝗮𝗻𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

25/03/2023

Duyên Nghèo Cùng nghe chất giọng ngọt ngào

Duyên Nghèo
Cùng nghe chất giọng ngọt ngào
Phi Nhung - Mạnh Quỳnh

Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 25/03/2023

𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐢́ 𝐁𝐮𝐨̂̉𝐢 𝐇𝐨̣𝐜 𝐌𝐂 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐍𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 ( 𝐌𝐂 𝐒𝐮̛̣ 𝐊𝐢𝐞̣̂𝐧 - 𝐓𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐂𝐮̛𝐨̛́𝐢 - 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 )
✅ 𝐍𝐠𝐚̀𝐲: 𝟐𝟓/𝟎𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 - 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
======================
𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐓𝐮̣𝐜 𝐂𝐡𝐢𝐞̂𝐮 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦
👉 𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝟐 - 𝟒: 𝟏𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟐𝟎𝐡𝟑𝟎
👉 𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝟎𝟑/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑 _ 𝐊𝟕𝟏
✅ 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
======================
=> 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐲́ 𝐡𝐨̣𝐜 𝐧𝐠𝐚𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 - 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐂𝐚𝐨 𝐌𝐲̃ 𝐊𝐢𝐦
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐁𝐚̣𝐜𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐍𝐒𝐔̛𝐓 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐍𝐢𝐧𝐡
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐂𝐨̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠
𝐆𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 Đ𝐇 𝐒𝐚̂𝐧 𝐊𝐡𝐚̂́𝐮 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐀̉𝐧𝐡
👉 Đ𝐚̣𝐨 𝐃𝐢𝐞̂̃𝐧: 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐨̂𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐌𝐂 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐕𝐲
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̣𝐜: 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠
👉 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐒. 𝐏𝐡𝐚𝐧 𝐓𝐡𝐚̆́𝐧𝐠
𝐋𝐢𝐧𝐤: 𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐯𝐧/𝐤𝐡𝐨𝐚-𝐝𝐚𝐨-𝐭𝐚𝐨-𝐦𝐜-𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧-𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐩...
--------------------------------------
💥💥 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀𝐘 👇👇👇
✅ 𝐋𝐢𝐞̂𝐧 𝐇𝐞̣̂: 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔 𝟗𝟓𝟓 𝟎𝟖𝟓
🌍 : 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: 𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧
#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐌𝐂𝐒𝐮𝐊𝐢𝐞𝐧
#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩 #𝐍𝐨𝐢𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐓𝐫𝐮𝐨𝐜𝐃𝐚𝐦Đ𝐨̂𝐧𝐠 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐬𝐮𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐠𝐧𝐨𝐢 #𝐥𝐮𝐲𝐞𝐧𝐠𝐢𝐨𝐧𝐠𝐧𝐨𝐢𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠𝐠𝐢𝐚𝐨𝐭𝐢𝐞𝐩#𝐝𝐚𝐨𝐭𝐚𝐨𝐌𝐂 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐜𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐩
#𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧𝐡𝐢𝐧𝐡 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐬𝐮𝐤𝐢𝐞𝐧 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐝𝐚𝐦𝐜𝐮𝐨𝐢 #𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐧𝐠𝐚𝐧𝐡𝐚𝐧#𝐤𝐡𝐨𝐚𝐡𝐨𝐜𝐌𝐂𝐭𝐚𝐢𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡𝐩𝐡𝐨𝐡𝐨𝐜𝐡𝐢𝐦𝐢𝐧 #𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐌𝐂𝐓𝐚𝐭𝐍𝐢𝐞𝐧

25/03/2023

𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐇𝐨̣𝐜 𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐍𝐨́𝐢 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠
✅𝐊𝐡𝐨𝐚́ 𝐇𝐨̣𝐜 𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐊𝐡𝐨̂́𝐢 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 _ 𝐊𝟏𝟎
👉𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐕𝐢𝐞̂𝐧: 𝐓𝐒. 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐮́
👉Ngày: 𝟐𝟔/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑
👉𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: 𝟖𝐡𝟑𝟎 - 𝟏𝟏𝐡𝟑𝟎
✅𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
👉 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐌𝐞̂̀𝐦 𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐂𝐡𝐨 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 Đ𝐢 𝐋𝐚̀𝐦
👉 𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐨 𝐂𝐚́𝐜 𝐋𝐚̃𝐧𝐡 Đ𝐚̣𝐨
========================
👉𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐔̛́𝐧𝐠 𝐗𝐮̛̉ 𝐂𝐡𝐨 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠
👉𝐊𝐲̃ 𝐍𝐚̆𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩 𝐋𝐚̃𝐧𝐡 Đ𝐚̣𝐨 𝐂𝐡𝐨 𝐕𝐚̆𝐧 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠
👉𝐍𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐓𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭 𝐍𝐨́𝐢 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐂𝐡𝐮́𝐧𝐠
👉𝐓𝐮̛̣ 𝐓𝐢𝐧 Đ𝐮̛́𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐎̂́𝐧𝐠 𝐊𝐢́𝐧𝐡 𝐌𝐚́𝐲 𝐐𝐮𝐚𝐲
======================
✅ 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐘 𝐓𝐀̂𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 𝐏𝐇𝐈𝐌
🏠 Đ𝐂 : 𝟐𝟏𝟑 𝐂𝐚𝐨 Đ𝐚̣𝐭, 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝟏, 𝐐𝐮𝐚̣̂𝐧 𝟓, 𝐓𝐏.𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐓 : 𝟎𝟐𝟖 𝟔𝟐𝟕𝟑 𝟑𝟕𝟏𝟓 - 📲 : 𝟎𝟗𝟏𝟔𝟗𝟓𝟓𝟎𝟖𝟓 - 𝟎𝟗𝟑𝟐𝟐𝟔𝟗𝟏𝟑𝟓
🌍 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : 𝐭𝐚𝐲𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐟𝐢𝐥𝐦.𝐞𝐝𝐮.𝐯𝐧
#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩𝐕𝐚𝐧𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 #𝐊𝐲𝐍𝐚𝐧𝐠𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩𝐕𝐚𝐧𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 #𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩𝐔𝐧𝐠𝐗𝐮𝐕𝐚𝐧𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 #𝐍𝐠𝐡𝐞𝐓𝐡𝐮𝐚𝐭𝐍𝐨𝐢𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐓𝐫𝐮𝐨𝐜𝐂𝐨𝐧𝐠𝐂𝐡𝐮𝐧𝐠
#𝐍𝐠𝐡𝐞𝐓𝐡𝐮𝐚𝐭𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩𝐋𝐚𝐧𝐡𝐃𝐚𝐨𝐕𝐚𝐧𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠
#𝐓𝐚𝐲𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐏𝐡𝐢𝐦𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭

24/03/2023

𝐁𝐚̉𝐧 𝐓𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́ ✅𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐒𝐨́𝐧𝐠 𝐋𝐮́𝐜 𝟏𝟗𝐡 🤫 ✅𝐁𝐓𝐕: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡

𝐁𝐚̉𝐧 𝐓𝐢𝐧 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐐𝐮𝐨̂́𝐜 𝐓𝐞̂́
✅𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐒𝐨́𝐧𝐠 𝐋𝐮́𝐜 𝟏𝟗𝐡 🤫
✅𝐁𝐓𝐕: 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
#𝐊𝐡𝐨𝐚𝐇𝐨𝐜𝐌𝐂 #𝐌𝐂𝐓𝐫𝐮𝐲𝐞𝐧𝐇𝐢𝐧𝐡
#𝐁𝐚𝐧𝐓𝐢𝐧𝐓𝐡𝐨𝐢𝐒𝐮𝐐𝐮𝐨𝐜𝐓𝐞 #𝐓𝐚𝐲𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐏𝐡𝐢𝐦𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭

24/03/2023

Thông Báo Lịch Khai Giảng Khoá Học Giao Tiếp - Thuyết Trình - Tự Tin Trước Công Chúng
✅ Lớp Tối 2 - 4: 18h30 - 20h30
👉 Khai Giảng 05/04/2023 _ K71
Nhanh Chân Đăng Ký Chỉ Còn 5 Bộ Hồ Sơ Full Lớp
========================
=> Nhanh tay đăng ký học ngay
👉 Giáo Viên: MC - Diễn Viên Cao Mỹ Kim
👉 Giáo Viên: MC Thanh Bạch
👉 Giáo Viên: NSƯT Công Ninh
👉 Giáo Viên: Cô Thanh Thương
Giảng Viên: Trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
👉 Đạo Diễn: Trương Thành Công
👉 Giáo Viên: MC Tường Vy
👉 Giáo Viên Thanh Nhạc: Trần Phong
Link: https://www.taynguyenfilm.vn/khoa-hoc-giao-tiep.html
--------------------------------------
💥💥 ĐĂNG KÝ NGAY 👇👇👇
✅ Liên Hệ: CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916 955 085
🌍 : Website: taynguyenfilm.edu.vn
#KhoaHocMCSuKien
#daotaoMC
#khoahocMCtaithanhphohochimin

24/03/2023

𝗞𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝗻𝘂𝗼̂𝗶 𝗱𝗮̣𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗮́𝗶 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗵𝘂𝘆𝗻𝗵 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮̣𝗶 🙂 🙂 🙂

𝗞𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗺𝗲̂̀𝗺 𝗻𝘂𝗼̂𝗶 𝗱𝗮̣𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗮́𝗶 𝗱𝗮̀𝗻𝗵 𝗰𝗵𝗼 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗵𝘂𝘆𝗻𝗵 𝗵𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮̣𝗶 🙂 🙂 🙂
✅𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵: 𝗧𝗵𝘂 𝗧𝗵𝗮̉𝗼
✅𝗚𝗶𝗮̉𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲̂𝗻: 𝗧𝗵𝗮̣𝗰 𝗦𝗶̃ 𝗡𝗦𝗨̛𝗧 𝗗𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗩𝗶𝗲̂𝗻 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗡𝗶𝗻𝗵
✅𝗧𝗼̂́𝗶 𝗡𝗴𝗮̀𝘆: 𝟮𝟯/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗠𝗲𝗺𝗖𝗵𝗼𝗖𝗼𝗻𝗚𝗮𝗶 #𝗖𝗵𝗮𝗠𝗲𝗖𝗼𝗻𝗚𝗮𝗶
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 23/03/2023

Không Khí Buổi Học Nghệ Thuật Giao Tiếp Nói Nói Chuyện Trước Công Chúng
✅Ngày 23/3/2023
✅Diễn Viên: NSUT Công Ninh
✅Thời Gian: 18h30 - 20h30
✅Lớp Tối 3-5
========================
Tiếp tục chiêu sinh lớp K71
✅Tối Thứ 2-4
✅18h30 - 20h30
✅KHAI GIẢNG DỰ KIẾN: 3/4/2023
=====================
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Văn Phòng
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Lãnh Đạo Cho Văn Phòng
👉Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Tự Tin Đứng Trước Ống Kính Máy Quay Hình
======================
✅ CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916955085 - 0932269135
🌍 Website : taynguyenfilm.edu.vn


23/03/2023

Lịch Học Khoá Học Nghệ Thuật Giao Tiếp Nói Nói Chuyện Trước Công Chúng
✅Khoá Học Dành Cho Khối Văn Phòng _ K10
👉Giáo Viên: TS. Huỳnh Thanh Tú
👉Hôm Nay: 26/3/2023
👉Thời Gian: 8h30 - 11h30
✅Tây Nguyên Phim Entertainment
👉 Kỹ Năng Mềm Dành Cho Người Đi Làm
👉 Kỹ Năng Cho Các Lãnh Đạo
========================
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Văn Phòng
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Lãnh Đạo Cho Văn Phòng
👉Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Tự Tin Đứng Trước Ống Kính Máy Quay
======================
✅ CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916955085 - 0932269135
🌍 Website : taynguyenfilm.edu.vn


23/03/2023

Lịch Học Nghệ Thuật Giao Tiếp Nói Nói Chuyện Trước Công Chúng
✅Hôm Nay
✅Diễn Viên: NSUT Công Ninh
✅Ngày 23/3/2023
✅Thời Gian: 18h30 - 20h30
========================
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Văn Phòng
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Lãnh Đạo Cho Văn Phòng
👉Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Tự Tin Đứng Trước Ống Kính Máy Quay Hình
======================
✅ CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916955085 - 0932269135
🌍 Website : taynguyenfilm.edu.vn


23/03/2023

Chiêu Sinh Khoá Học MC Chuyên Nghiệp ( MC Sự Kiện - Tiệc Cưới - Sinh Nhật )
======================
👉 Lớp Tối 2 - 4: 18h30 - 20h30
👉 Khai Giảng 3/4/2023 _ K71
✅ Tây Nguyên Phim Entertainment
======================
=> Nhanh tay đăng ký học ngay
👉 Giáo Viên: MC - Diễn Viên Cao Mỹ Kim
👉 Giáo Viên: MC Thanh Bạch
👉 Giáo Viên: NSƯT Công Ninh
👉 Giáo Viên: Cô Thanh Thương
Giảng Viên: Trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
👉 Đạo Diễn: Trương Thành Công
👉 Giáo Viên: MC Tường Vy
👉 Giáo Viên Thanh Nhạc: Trần Phong
👉 Giáo Viên: TS. Phan Thắng
Link: https://taynguyenfilm.vn/khoa-dao-tao-mc-chuyen-nghiep-tai-tphcm.html
--------------------------------------
💥💥 ĐĂNG KÝ NGAY 👇👇👇
✅ Liên Hệ: CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916 955 085
🌍 : Website: taynguyenfilm.edu.vn
#KhoaHocMCSuKien
#daotaoMC
#khoahocMCtaithanhphohochimin

Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 22/03/2023

𝗥𝗘̀𝗡 𝗟𝗨𝗬𝗘̣̂𝗡 𝗞𝗬̃ 𝗡𝗔̆𝗡𝗚 𝗠𝗘̂̀𝗠 - 𝗧𝗨̛̣ 𝗧𝗜𝗡 𝗧𝗥𝗨̛𝗢̛́𝗖 𝗢̂́𝗡𝗚 𝗞𝗜́𝗡𝗛 𝗖𝗛𝗢 𝗖𝗔́𝗖 𝗔𝗡𝗛/ 𝗖𝗛𝗜̣ Đ𝗜 𝗟𝗔̀𝗠
✅𝗞𝘆̃ 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗡𝗼́𝗶 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴
✅𝗞𝘆̃ 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗚𝗶𝗮𝗼 𝗧𝗶𝗲̂́𝗽 𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗧𝗿𝗶̀𝗻𝗵
✅𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟮/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺𝗞𝗶
#𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽
#𝗥𝗲𝗻𝗟𝘂𝘆𝗲𝗻𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴
#𝗛𝗼𝗰𝗠𝗖𝗞
#𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲𝘁𝗧𝗿𝗶𝗻𝗵

22/03/2023

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ Đ𝗮̣𝘁 Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗞𝗵𝗶 𝗞𝗲̂́𝘁 𝗧𝗵𝘂́𝗰 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝗩𝗶𝗲̂𝗻: 𝗩𝗮̆𝗻 𝗧𝗮̀𝗶
✅𝗟𝗶𝗻𝗸:=> https://youtu.be/Xk099vZ2zW4
✅𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗠𝗖 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 ( 𝗠𝗖 𝗦𝗨̛̣ 𝗞𝗜𝗘̣̂𝗡 - 𝗠𝗖 𝗧𝗥𝗨𝗬𝗘̂̀𝗡 𝗛𝗜̀𝗡𝗛 )
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗞𝗵𝗼𝗮𝗛𝗼𝗰𝗠𝗖 #𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

22/03/2023

𝗞𝗲̂́𝘁 𝗤𝘂𝗮̉ Đ𝗮̣𝘁 Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗦𝗮𝘂 𝗞𝗵𝗶 𝗞𝗲̂́𝘁 𝗧𝗵𝘂́𝗰 𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝗩𝗶𝗲̂𝗻: 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴
✅𝗟𝗶𝗻𝗸: => https://youtu.be/bPCdCy3cIVI
✅𝗞𝗵𝗼𝗮́ 𝗛𝗼̣𝗰 𝗠𝗖 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗞𝗵𝗼𝗮𝗛𝗼𝗰𝗠𝗖 #𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

22/03/2023

Lịch Học Khoá Học Nghệ Thuật Giao Tiếp Nói Nói Chuyện Trước Công Chúng
✅Khoá Học Dành Cho Khối Văn Phòng _ K10
👉Giáo Viên: TS. Huỳnh Thanh Tú
👉Hôm Nay: 26/3/2023
👉Thời Gian: 8h30 - 11h30
✅Tây Nguyên Phim Entertainment
👉 Kỹ Năng Mềm Dành Cho Người Đi Làm
👉 Kỹ Năng Cho Các Lãnh Đạo
========================
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Văn Phòng
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Lãnh Đạo Cho Văn Phòng
👉Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Tự Tin Đứng Trước Ống Kính Máy Quay
======================
✅ CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916955085 - 0932269135
🌍 Website : taynguyenfilm.edu.vn


Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 22/03/2023

𝗖𝗮́𝗰𝗵 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗸𝘆̃ 𝗻𝗮̆𝗻𝗴 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽, 𝗸𝗵𝗲́𝗼 𝗹𝗲́𝗼 𝗴𝗶𝘂́𝗽 𝗽𝗵𝗮́𝘁 𝘁𝗿𝗶𝗲̂̉𝗻 𝘀𝘂̛̣ 𝗻𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽
✅𝙋𝙝𝙖̂̀𝙣 𝙏𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙃𝙖̀𝙣𝙝 𝙃𝙤̣𝙘 𝙑𝙞𝙚̂𝙣
✅𝐋𝐨̛́𝐩 𝐓𝐨̂́𝐢 𝟑 - 𝟓
✅𝐍𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟏/𝟑/𝟐𝟎𝟐𝟑
𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐢𝐦 𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭
#𝐊𝐲𝐍𝐚𝐧𝐠𝐌𝐞𝐦 #𝐊𝐲𝐍𝐚𝐧𝐠𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩
#𝐆𝐢𝐚𝐨𝐓𝐢𝐞𝐩𝐀𝐧𝐡𝐂𝐡𝐢Đ𝐢𝐋𝐚𝐦
#𝐓𝐚𝐲𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐧𝐏𝐡𝐢𝐦𝐄𝐧𝐭𝐞𝐫𝐭𝐚𝐢𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭

21/03/2023

Lịch Dạy: Thạc Sĩ NSƯT Diễn Viên _ Công Ninh
✅Nghệ Thuật Giao Tiếp - Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Ngày 24/3/2023
👉Tối Thứ 5
👉Thời Gian: 18h30 - 20h30
Tây Nguyên Phim Entertainment

21/03/2023

CHIÊU SINH KHOÁ HỌC LUYỆN SỬA GIỌNG NÓI TRONG GIAO TIẾP
✅ Tối Thứ 2 - 4 _ Khóa K71
👉 Khai Giảng: 29/03/2023
✅ Thời Gian: 18h30 - 20h30
Nhanh Chân Đăng Ký Xếp Lịch Học Nhé Cả Nhà
✅ Tây Nguyên Phim Entertainment
=========================
👉 Khoá Học Chữa Ngọng
👉 Khoá Học Sửa Giọng Nói Địa Phương
👉 Khoá Học Sửa Giọng Nói Hay
👉 Cách Thay Đổi Giọng Hay Trong Giao Tiếp
👉 Khoá Học MC Truyền Hình
========================
Tiếp Tục Chiêu Sinh Khoá Học Kỹ Năng Mềm
👉 Kỹ Năng MC Chuyên Nghiệp ( MC Sự Kiện - MC Tiệc Cưới )
👉 Kỹ Năng Giao Tiếp Thuyết Trình Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉 Luyện Sửa Giọng Nói Trong Giao Tiếp ( Thay đổi giọng nói - Giọng nói địa phương )
👉 Khoá Học Kỹ Năng Giao Tiếp - Kỹ Năng Giao Tiếp Với Lãnh Đạo
--------------------------------------
💥💥 ĐĂNG KÝ NGAY 👇👇👇
✅ Liên Hệ: CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916 955 085 ->0978618955
🌍 : Website : http://www.taynguyenfilm.vn - taynguyenfilm.com - taynguyenfilm.edu.vn
#KhoaHocMCSuKien
#daotaoMC

20/03/2023

𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗞𝘆̃ 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗧𝘂̛̣ 𝗧𝗶𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗢̂́𝗻𝗴 𝗞𝗶́𝗻𝗵

𝗧𝗵𝘂̛̣𝗰 𝗛𝗮̀𝗻𝗵 𝗚𝗵𝗶 𝗛𝗶̀𝗻𝗵
✅𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗞𝘆̃ 𝗡𝗮̆𝗻𝗴 𝗧𝘂̛̣ 𝗧𝗶𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗢̂́𝗻𝗴 𝗞𝗶́𝗻𝗵 𝗖𝗵𝗼 𝗖𝗮́𝗰 𝗔𝗻𝗵/ 𝗖𝗵𝗶̣ Đ𝗶 𝗟𝗮̀𝗺
✅𝗛𝗼̣𝗰 𝗩𝗶𝗲̂𝗻: 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂̃𝗻 𝗛𝗼𝗮̀𝗻𝗴
✅𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟮𝟬/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯 :) :) :)
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗥𝗲𝗻𝗟𝘂𝘆𝗲𝗻𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲𝘁𝗧𝗿𝗶𝗻𝗵
#𝗥𝗲𝗻𝗟𝘂𝘆𝗲𝗻𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗡𝗼𝗶𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲𝗻𝗧𝗿𝘂𝗼𝗰𝗖𝗼𝗻𝗴𝗖𝗵𝘂𝗻𝗴
#𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺 #𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽𝗩𝗮𝗻𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 #𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽 #𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽𝗔𝗻𝗵𝗖𝗵𝗶𝗗𝗶𝗟𝗮𝗺
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

20/03/2023

Rèn luyện kỹ năng tự tin trước ống kính

𝙏𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙃𝙖̀𝙣𝙝 𝙂𝙝𝙞 𝙃𝙞̀𝙣𝙝
✅𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝙆𝙮̃ 𝙉𝙖̆𝙣𝙜 𝙏𝙪̛̣ 𝙏𝙞𝙣 𝙏𝙧𝙪̛𝙤̛́𝙘 𝙊̂́𝙣𝙜 𝙆𝙞́𝙣𝙝 𝗖𝗵𝗼 𝗖𝗮́𝗰 𝗔𝗻𝗵/ 𝗖𝗵𝗶̣ Đ𝗶 𝗟𝗮̀𝗺
✅𝙃𝙤̣𝙘 𝙑𝙞𝙚̂𝙣: 𝙑𝙖̆𝙣 𝙏𝙖̀𝙞
✅𝗡𝗴𝗮̀𝘆 20/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯 :) :) :)
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗥𝗲𝗻𝗟𝘂𝘆𝗲𝗻𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲𝘁𝗧𝗿𝗶𝗻𝗵
#𝗥𝗲𝗻𝗟𝘂𝘆𝗲𝗻𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗡𝗼𝗶𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲𝗻𝗧𝗿𝘂𝗼𝗰𝗖𝗼𝗻𝗴𝗖𝗵𝘂𝗻𝗴
#𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺 #𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽𝗩𝗮𝗻𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 #𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽 #𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽𝗔𝗻𝗵𝗖𝗵𝗶𝗗𝗶𝗟𝗮𝗺
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

20/03/2023

✅ Luyện Tập Để Có Giọng Nói Hay - Truyền Cảm Trong Giao Tiếp ✅ Giảng Viên: Thanh Thương

Tròn tròn chín trái chua
Trân trông chắc chắn
Trái chín tròn chẳng cho Trân
Trái chín tròn chị cho Châu.
Tròn tròn trái tròn chua chát
Tròn tròn trái tròn chưa chín
Trái chín tròn tròn tròn chua
Trái chín chưa chín tròn chua chát cho Trân
👉 Sửa phát âm “Tr - Ch”
=======================
✅ Luyện Tập Để Có Giọng Nói Hay - Truyền Cảm Trong Giao Tiếp
✅ Giảng Viên: Thanh Thương
Trường ĐH Sân Khấu Điện Ảnh
✅ Lớp Tối 3 - 5 _ 18h30 - 20h30
=========================
Tiếp tục nhận hồ sơ khai giảng lớp
✅ Tối Thứ 2 - 4 _ Khóa K71
👉 Khai Giảng: 03/04/2023
✅ Thời Gian: 18h30 - 20h30
Tây Nguyên Phim Entertainment

Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 19/03/2023

𝗖𝗵𝗶𝗲̂̀𝘂 𝗖𝗵𝘂̉ 𝗡𝗵𝗮̣̂𝘁
✅𝗥𝗲̀𝗻 𝗟𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗞𝘆̃ 𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝘁 𝗧𝗿𝗶̀𝗻𝗵 - 𝗡𝗼́𝗶 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻 𝗧𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗖𝗵𝘂́𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗼 𝗖𝗮́𝗰 𝗔𝗻𝗵/ 𝗖𝗵𝗶̣ Đ𝗶 𝗟𝗮̀𝗺
✅𝗠𝗖: 𝗧𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗩𝘆
✅𝗡𝗴𝗮̀𝘆 𝟭𝟵/𝟯/𝟮𝟬𝟮𝟯 :) :) :)
𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲̂𝗻 𝗣𝗵𝗶𝗺 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁
#𝗥𝗲𝗻𝗟𝘂𝘆𝗲𝗻𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗧𝗵𝘂𝘆𝗲𝘁𝗧𝗿𝗶𝗻𝗵
#𝗥𝗲𝗻𝗟𝘂𝘆𝗲𝗻𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗡𝗼𝗶𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲𝗻𝗧𝗿𝘂𝗼𝗰𝗖𝗼𝗻𝗴𝗖𝗵𝘂𝗻𝗴
#𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗠𝗲𝗺 #𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽𝗩𝗮𝗻𝗣𝗵𝗼𝗻𝗴 #𝗞𝘆𝗡𝗮𝗻𝗴𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽 #𝗚𝗶𝗮𝗼𝗧𝗶𝗲𝗽𝗔𝗻𝗵𝗖𝗵𝗶𝗗𝗶𝗟𝗮𝗺
#𝗧𝗮𝘆𝗡𝗴𝘂𝘆𝗲𝗻𝗣𝗵𝗶𝗺𝗘𝗻𝘁𝗲𝗿𝘁𝗮𝗶𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁

Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 19/03/2023

Không Khí Khoá Học Nghệ Thuật Giao Tiếp Nói Nói Chuyện Trước Công Chúng
✅Khoá Học Dành Cho Khối Văn Phòng _ K10
👉Giáo Viên: TS. Hoàng Cửu Long
👉Hôm Nay: 19/3/2023
👉Thời Gian: 8h30 - 11h30
✅Tây Nguyên Phim Entertainment
👉 Kỹ Năng Mềm Dành Cho Người Đi Làm
👉 Kỹ Năng Cho Các Lãnh Đạo
========================
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Văn Phòng
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Lãnh Đạo Cho Văn Phòng
👉Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Tự Tin Đứng Trước Ống Kính Máy Quay
======================
✅ CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916955085 - 0932269135
🌍 Website : taynguyenfilm.edu.vn


Photos from Học Làm MC Đám Cưới's post 18/03/2023

Không Khí Khoá Hoc DIỄN XUẤT KIDS - Kỹ Năng Làm MC Kể Chuyển Có Cảm Xúc Cho Các Bé
✅Giáo Viên: Diễn Viên Cao Mỹ Kim
✅Lớp Thứ 7 Hàng Tuần
✅Ngày 18/3/2023
👉Thời Gian: 14h - 17h ( 2 Tiết
=======================
✅ Tây Nguyên Phim Entertainment
✅ Tiếp Tục Nhận Hồ Sơ
========•••••••••••========
Chiêu Sinh Các Khoá Học
👉Kỹ Năng Sống Kids
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Kids
👉Kỹ Năng Diễn Xuất Kids
👉Kỹ Năng Tự Tin Trước Ống Kính Kids
✅Khoá Học Diễn Xuất Trước Ống Kính KIDS
👉Kỹ Năng Thuyết Trình Kids
👉Khoá Học MC Kids
👉Khoá Học Diễn Viên Kids
👉Khoá Học Người Mẫu Kids
👉Khoá Tạo Dáng Trước Ống Kính
https://taynguyenfilm.edu.vn/khoa-hoc-ky-nang-kids
========================
✅ Liên Hệ: CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916 955 085 ->0978618955
🌍 : Website : taynguyenfilm.edu.vn


18/03/2023

Thông Báo Lịch Học Khoá Học Nghệ Thuật Giao Tiếp Nói Nói Chuyện Trước Công Chúng
✅Khoá Học Dành Cho Khối Văn Phòng _ K10
👉Giáo Viên: TS. Hoàng Cửu Long
👉Chủ Nhật: Ngày 19/3/2023
👉Thời Gian: 8h30 - 11h30
✅Tây Nguyên Phim Entertainment
👉 Kỹ Năng Mềm Dành Cho Người Đi Làm
👉 Kỹ Năng Cho Các Lãnh Đạo
========================
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Văn Phòng
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Lãnh Đạo Cho Văn Phòng
👉Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Tự Tin Đứng Trước Ống Kính Máy Quay
======================
✅ CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916955085 - 0932269135
🌍 Website : taynguyenfilm.edu.vn


17/03/2023

Thông Báo Lịch Khai Giảng Khoá Học Nghệ Thuật Giao Tiếp Nói Nói Chuyện Trước Công Chúng
✅Khoá Học Dành Cho Khối Văn Phòng _ K10
👉 Ngày 27/3/2023
👉Thời Gian: 8h30 - 11h30
✅Tây Nguyên Phim Entertainment
👉 Kỹ Năng Mềm Dành Cho Người Đi Làm
👉 Kỹ Năng Cho Các Lãnh Đạo
========================
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Ứng Xử Cho Văn Phòng
👉Kỹ Năng Giao Tiếp Lãnh Đạo Cho Văn Phòng
👉Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng
👉Tự Tin Đứng Trước Ống Kính Máy Quay
======================
✅ CÔNG TY TÂY NGUYÊN PHIM
🏠 ĐC : 213 Cao Đạt, Phường 1, Quận 5, TP.HCM
☎️ ĐT : 028 6273 3715 - 📲 : 0916955085 - 0932269135
🌍 Website : taynguyenfilm.edu.vn


Location

Category

Telephone

Address


Ho Chi Minh City
700000

Opening Hours

Monday 08:00 - 21:00
Tuesday 08:00 - 21:00
Wednesday 08:00 - 21:00
Thursday 08:00 - 21:00
Friday 08:00 - 21:00
Saturday 08:00 - 21:00
Sunday 08:00 - 21:00

Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
RMIT Vietnam Analytics Club RMIT Vietnam Analytics Club
Ho Chi Minh City

Founded in 2008, Analytics Club aims to aid students as they explore the Business Analytics field.

EVOL Edu EVOL Edu
TTC Building, 1 Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Fanpage chính thức của EVOL Edu - một đơn vị thành viên trực thuộc EVOL GROUP

Singapore Singapore
158 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10
Ho Chi Minh City

Here is update latest information on Singapore, if you are interested in this, Let's click and like!

Thư Viện Vật Lý Thư Viện Vật Lý
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5
Ho Chi Minh City, 70000

Upload, download các bài giảng, giáo án, trắc nghiệm, đề thi, đề thi đại học và thi học sinh giỏi, cùng trao đổi kinh nghiệm, trắc nghiệm online - http://thuvienvatly.com

BLUE GALAXY GROUP BLUE GALAXY GROUP
32 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 01, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Ch
Ho Chi Minh City, 700000

BLUE GALAXY GROUP là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 2009 chuyên cung cấp các chương trình học bổng du học, việc làm và định cư tại nước ngoài như Đài Loan, Úc, Canada, Mỹ,...

EF Việt Nam du học EF Việt Nam du học
HM Town Building, Floor 14, 412 Nguyen Thi Minh Khai, Ward 5, District 3
Ho Chi Minh City, 700000

Thành lập năm 1965, EF là tổ chức giáo dục quốc tế lớn nhất thế giới. EF cung cấp các chương trình Du học hè, Ngôn ngữ, Trung học, ĐH & sau ĐH.

PFIEV2007 PFIEV2007
268 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10
Ho Chi Minh City, 70000

Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam Solvay Brussels School of Economics and Management - Vietnam
Room 112, 1st Fl. , HCMC Open University, 97 Võ Văn Tần Street, Ward 6, Dist
Ho Chi Minh City, 600

Solvay Brussels School is a faculty of the Université Libre de Bruxelles http://www.solvay-mba.edu.v

MT07KHTN MT07KHTN
268 Ly Thuong Kiet, Ward 14, District 10
Ho Chi Minh City

Lớp Kỹ Sư Tài Năng ngành Khoa Học Máy Tính khóa 2007 - Đại học Bách Khoa TpHCM

Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý Legal English Course - Khóa học tiếng Anh pháp lý
180 Nguyễn Công Trứ
Ho Chi Minh City

A legal English course for those who want to work in a professional legal working environment and pu

Tiếng Anh Kế Toán Tiếng Anh Kế Toán
17 Lý Thái Tổ
Ho Chi Minh City, 083

Học Tiếng Anh thật dễ dàng tại www.tienganhketoan.com

Du học Nhật Bản giá rẻ Du học Nhật Bản giá rẻ
140 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức
Ho Chi Minh City, 350-1103

Giá cả hợp lý, uy tín, chất lượng là hàng đầu! Trực tiếp hỗ trợ về nhà ?