Meiwoai Story

Meiwoai Story

Xin chào, chúng tôi là Meiwoai Story
Hy vọng những bài học chúng tôi đưa đến sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của bạn
Bên cạnh đó nếu bạn muốn tìm một gia sư riêng thì hãy liên hệ ngay cho chúng tôi nhé

Operating as usual

Photos from Meiwoai Story's post 13/10/2021

CÂU CHUYỆN 72: Tử Lộ vác gạo ❤️
PHẦN CHỮ HÁN:

子路背米
从前,大概在距今两千五百多年前的春秋时期,有一个人叫子路,他是孔子最年长的学生。流传至今的“百里背米”讲的就是他孝敬父母的故事。
子路的父母都是农民。由于连年的战争,家里生活非常困难。一天,子路从外面回来,听到父母在屋里说话:“活了大半辈子了,别说鱼肉,只要能饱饱地吃上一顿米饭,也就满足啦!”子路听了,心里觉得十分惭愧。他暗下决心:“一定要让父母吃上米饭,不能再委屈他们了!
子路打听到百里之外有个有钱人,家里缺干活儿的人,决定去试一试。那家主人见他身体结实,就留下了他。子路干起活来十分勤奋,人很喜欢这个小伙子。半年后,当子路要回家时,发现主人给的银子比他应该得到的多了许多,子路老老实实地告诉了主人。主人笑着说:“孩子,工钱没算错,你做事勤快,这是我给你加的奖金。”
谢过主人,子路高兴地上路了。路过镇上,他买了一袋米,一块肉,两条鱼,背在后背上。天气非常寒冷,雪地很滑,子路不小心滑了一下,背上的米袋差点儿被甩出去。他顶着大雪往前走,扶着米袋的双手冻得不行,就停下来暖暖,再继续赶路。终于到家了,见到父母,子路把给他们买的东西及剩下的工钱都交给了他们。一家人高高兴兴地生火做饭,饱饱地吃了顿团圆饭。
后来子路的父母去世了,他也南下到了楚国。楚国国君觉得他很有本领,是个人才,就留他做了官,并给他很优厚的待遇。但他并没有因为物质条件好而感到欢喜,反而常常诚恳地说:“多么希望父母能和我一起过好日子!我现在有了一点儿成就,可他们已经不在了,即使再想背米百里去孝敬双亲,也不可能了。”中国古代有句话叫“百善孝为先”,意思是说,孝顺父母是各种美德中占第一位的。子路为了让父母到较好的食物,不怕辛苦,这种做法确实值得我们学习。

PHẦN PINYIN:

Zilù bèi mǐ
cóngqián, dàgài zài jù jīn liǎng qiān wǔbǎi duō nián qián de chūnqiū shíqí, yǒuyī gèrén jiào zilù, tā shì kǒngzǐ zuì nián zhǎng de xuéshēng. Liúchuán zhìjīn de “bǎi lǐ bèi mǐ” jiǎng de jiùshì tā xiàojìng fùmǔ de gùshì.
Zilù de fùmǔ dōu shì nóngmín. Yóuyú liánnián de zhànzhēng, jiālǐ shēnghuó fēicháng kùnnán. Yītiān, zilù cóng wàimiàn huílái, tīng dào fùmǔ zài wū li shuōhuà:“Huóle dàbàn bèizile, bié shuō yúròu, zhǐyào néng bǎo bǎo de chī shàng yī dùn mǐfàn, yě jiù mǎnzú la!” Zilù tīngle, xīnlǐ juédé shífēn cánkuì. Tā ànxià juéxīn:“Yīdìng yào ràng fùmǔ chī shàng mǐfàn, bùnéng zài wěiqu tāmenle! Zilù dǎtīng dào bǎi lǐ zhī wài yǒu gè yǒu qián rén, jiālǐ quē gàn huó er de rén, juédìng qù shì yī shì. Nà jiā zhǔrén jiàn tā shēntǐ jiēshi, jiù liú xiàle tā. Zilù gàn qǐ huó lái shífēn qínfèn, rén hěn xǐhuān zhège xiǎohuǒzi. Bànnián hòu, dāng zilù yào huí jiā shí, fāxiàn zhǔrén gěi de yínzi bǐ tā yīnggāi dédào de duōle xǔduō, zilù lǎo lǎoshí shídì gàosùle zhǔrén. Zhǔrén xiàozhe shuō:“Háizi, gōngqián méi suàn cuò, nǐ zuòshì qínkuài, zhè shì wǒ gěi nǐ jiā de jiǎngjīn.” Xièguò zhǔrén, zilù gāoxìng dìshàng lùle. Lùguò zhèn shàng, tā mǎile yī dài mǐ, yīkuài ròu, liǎng tiáo yú, bèi zài hòu bèi shàng. Tiānqì fēicháng hánlěng, xuě dì hěn huá, zilù bù xiǎoxīn huále yīxià, bèi shàng de mǐdài chàdiǎn er bèi shuǎi chūqù. Tā dǐngzhe dàxuě wǎng qián zǒu, fúzhe mǐdài de shuāngshǒu dòng dé bùxíng, jiù tíng xiàlái nuǎn nuǎn, zài jìxù gǎnlù. Zhōngyú dàojiāle, jiàn dào fùmǔ, zilù bǎ gěi tāmen mǎi de dōngxī jí shèng xià de gōngqián dōu jiāo gěile tāmen. Yījiā rén gāo gāoxìng xìng dì shēnghuǒ zuò fàn, bǎo bǎo de chīle dùn tuányuán fàn. Hòulái zilù de fùmǔ qùshìle, tā yě nánxià dàole chǔ guó. Chǔ guó guójūn juédé tā hěn yǒu běnlǐng, shìgè réncái, jiù liú tā zuòle guān, bìng gěi tā hěn yōuhòu de dàiyù. Dàn tā bìng méiyǒu yīnwèi wùzhí tiáojiàn hǎo ér gǎndào huānxǐ, fǎn'ér chángcháng chéngkěn de shuō:“Duōme xīwàng fùmǔ néng hé wǒ yīqǐguò hǎo rìzi! Wǒ xiànzài yǒule yīdiǎn er chéngjiù, kě tāmen yǐjīng bùzàile, jíshǐ zài xiǎng bèi mǐ bǎi lǐ qù xiàojìng shuāngqīn, yě bù kěnéngle.” Zhōngguó gǔdài yǒu jù huà jiào “bǎi shànxiào wèi xiān”, yìsi shì shuō, xiàoshùn fùmǔ shì gè zhǒng měidé zhōng zhàn dì yī wèi de. Zilù wèile ràng fùmǔ dào jiào hǎo de shíwù, bùpà xīnkǔ, zhè zhǒng zuòfǎ quèshí zhídé wǒmen xuéxí.

PHẦN DỊCH:

Tử Lộ vác gạo
Ngày xưa, có thể là vào thời Xuân Thu, hơn 2.500 năm trước, có một người tên là Tử Lộ, ông là học trò lớn nhất của Khổng Tử. “Vác gạo trăm dặm” được lưu truyền đến ngày nay kể về câu chuyện hiếu thảo của anh với cha mẹ.
Cha mẹ của Tử Lộ là nông dân. Do nhiều năm chiến tranh nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Một ngày nọ, Tử Lộ từ bên ngoài trở về, nghe thấy cha mẹ trong nhà nói: "Ta sống gần như cả đời, chưa nói đến cá, chỉ cần được ăn một bữa cơm no là ta mãn nguyện rồi!" Tử Lộ nghe vậy mà trong lòng cảm thấy rất xấu hổ. Anh thầm hạ quyết tâm: "Nhất định phải cho cha mẹ ăn cơm, không thể để họ tủi thân nữa!
Tử Lộ nghe nói cách đây trăm dặm có một người giàu có, nhà lại thiếu người làm, quyết định đến đó thử. Gia chủ thấy anh ấy thân thể cường tráng, nên đã giữa anh ấy ở lại. Tử Lộ đã làm việc rất chăm chỉ và mọi người rất thích anh thanh niên này. Sáu tháng sau, khi Tử Lộ chuẩn bị về nhà thì phát hiện người chủ đã cho anh ấy nhiều tiền hơn so với số tiền anh được nhận nhận, Tử Lộ thành thật nói với chủ nhân, chủ nhân cười nói: “Con của ta, tiền công không sai, con siêng năng, đây là ta thưởng thêm cho con. "
Cảm ơn chủ nhân, Tử Lộ vui vẻ lên đường. Đi ngang qua thị trấn, cậu ấy mua một bao gạo, một miếng thịt và hai con cá, vác trên lưng. Thời tiết rất lạnh và có tuyết rơi rất trơn, Tử Lộ đã vô tình trượt chân, túi gạo trên lưng suýt văng ra ngoài, anh đi về phía trước dưới lớp tuyết dày, tay cầm bao gạo lạnh quá nên anh dừng lại để sưởi ấm rồi tiếp tục lên đường. Cuối cùng anh cũng về đến nhà và nhìn thấy cha mẹ mình, Tử Lộ đưa cho họ những thứ anh mua và số tiền công còn lại cho họ. Cả nhà vui vẻ nhóm lửa nấu ăn và ăn một bữa tối đoàn viên.
Sau này cha mẹ của anh qua đời. Anh đi xuống hướng nam đến nước Sở, Quốc vương của nước Sở cảm thấy anh rất có năng lực và tài năng, nên đã cho anh làm quan và đối xử rất rộng rãi, nhưng anh không cảm thấy hạnh phúc vì điều kiện vật chất tốt của mình, thường nói một cách chân thành: “Mong cha mẹ có thể sống ở bên con! Ta hiện tại đã đạt được thành tựu, nhưng họ không còn nữa, cho dù muốn báo hiếu cha mẹ đi trăm dặm cũng không thể.
Có một câu nói ở Trung Quốc cổ đại gọi là" hiếu thảo trước ", có nghĩa là hiếu thảo với cha mẹ là đức tính đầu tiên trong các đức tính khác nhau. Tử Lộ vì để cha mẹ được ăn thức ăn ngon, không ngại khó khăn. Đức tính này rất đáng để chúng ta học tập.

👉🏻 PHẦN TỪ MỚI ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TRONG HÌNH ẢNH ❤️
Meiwoai Story rất vui khi được kể cho bạn nghe những câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn
Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng Meiwoai Story trong tất cả các dự án cũng như các nền tảng khác của chúng tôi

Mỗi lượt like và share của các bạn đóng góp rất nhiều đến Meiwoai Story để chúng tôi có thêm động lực mang lại những câu chuyện sinh động hơn nữa đến các bạn❤️

Theo dõi các nền tảng mạng xã hội của hệ thống Meiwoai và Meiwoai story tại
Instagram : https://instagram.com/meiwoaistory?igshid=gm0tsim2c5od
Nhóm Meiwoai: https://www.facebook.com/groups/480035799263597/?ref=share
YouTube: https://youtube.com/channel/UCOdMGNWQcDI8KTAithGikd

(c) 2021 Meiwoai Co., Ltd.
WARNING: All Rights Reserved. Unauthorized Duplication & Rent is Prohibited.

#chinese #meiwoaistory #chineselanguage #language #story #hoctiengtrung #tiengtrung #study #meiwoai

Photos from Meiwoai Story's post 26/09/2021

CÂU CHUYỆN 71: Căn phòng không thể nhìn trộm 🏠
PHẦN CHỮ HÁN:

不能偷看的房间
从前,村里住着一个勤劳善良的小伙子,靠打柴为生。有一天,他像往常一样上山砍柴,半路上看见一只受伤的树莺在路边扑腾着翅膀,想飞却飞不起来。
“真可怜,我来帮你包扎一下吧。于是,小伙子就把树莺带回家,给它涂抹伤药,仔仔细细地包扎好伤口。“好了,很快就会好的。小伙子说着,把树莺放回了山里。
那之后,过了几天。小伙子又像往常一样进山砍柴,但这天他却莫名其妙地迷了路。“哎呀,这山好像从没来过。这可怎么办呢?小伙子只能像无头苍蝇一样沿着山路四处乱转。
也不知走了多久,天已完全黑下来。就在这时,小伙子看到远处有一点亮光。“太好了。就去那户人家借住一晚吧。小伙子跟随灯光的指引一路走去,来到一座如同宫殿般富丽堂皇的大宅院前。
他敲了敲门。“有人吗?我是山里的樵夫。现在天色已晚,我还没找到落脚的地方,所以想在您这里借住一宿。他刚说完,宅院里就走出了一个年轻的姑娘。
“请进,别客气,你就在这儿住下吧。姑娘说着,把小伙子领进屋,还备了一桌美酒佳肴招待他。小伙子原本只打算借住一晚,但禁不住姑娘的盛情款待,他连住数日,最终和姑娘暗生情愫,喜结连理。
就这样,小伙子过上了悠闲富足的生活。有一天,姑娘对他说:“我要去镇上办点事。你就替我留下来看家吧。这房子里有12个房间,其中的第2个房间绝对不能偷看,你能答应我吗?“好,你放心,我决不会看的。”小伙子爽快地答应了姑娘的要求。
姑娘走后,小伙子起初对房间并不感兴趣,也不打算去看。但后来,他越想心里越痒痒。“除了那间不能看的,其他的看看也无妨吧。小伙子思忖着,打开了第一个房间的拉门。
门一开,他就看到房里长着一株辞旧迎新的正月青松,郁郁葱葱。“这树真是太挺拔了。”然后,他跳过第2间房,打开了第3间的拉门。里面是一株炫然盛开的樱花。“简直美不胜收。
小伙子不禁被房间里的东西深深吸引,越看越着迷。他一间又一间迫不及待地打开房门。第4间是象征4月的山茶花,第5间是5月的菖蒲,第6间是6月的牡丹,第7间是7月的胡枝子,第8间是8月的芒草,第9间是9月的菊花,第10间是10月的红叶,第11间是象征11月的霜打的枯叶,最后第12间则是枇杷花。
看完这些,小伙子实在很想知道第2间房里究竟藏着什么样的美景。 “就看一眼,应该没问题吧。他一边安慰自己,一边打开了第2间房的拉门。只见里面有一株象征2月的梅花傲然绽放,一只树莺正停在枝头鸣啾啼鸣。
不想,就在这时,姑娘回到家,正好撞见这一幕。“你这人也真是,我不是千叮叮万嘱咐无论如何都不能偷看吗?!”姑娘说完,变成一只树莺高高飞起,消失在山的另一头。
等小伙子回过神时,华丽的大宅院早已无影无踪,他正孤伶伶地站在一片树丛里。

PHẦN PINYIN:

Bùnéng tōu kàn de fángjiān
cóngqián, cūnlǐ zhùzhe yīgè qínláo shànliáng de xiǎohuǒzi, kào dǎ cháiwéishēng. Yǒuyītiān, tā xiàng wǎngcháng yīyàng shàngshān kǎn chái, bàn lùshàng kànjiàn yī zhǐ shòushāng de shù yīng zài lù biān pūténgzhe chìbǎng, xiǎng fēi què fēi bù qǐlái.
“Zhēn kělián, wǒ lái bāng nǐ bāozā yīxià ba. Yúshì, xiǎohuǒzi jiù bǎ shù yīng dài huí jiā, gěi tā túmǒ shāng yào, zǐ zǐxì xì de bāozā hǎo shāngkǒu.“Hǎole, hěn kuài jiù huì hǎo de. Xiǎohuǒzi shuōzhe, bǎ shù yīng fàng huíle shānli.
Nà zhīhòu,guòle jǐ tiān. Xiǎohuǒzi yòu xiàng wǎngcháng yīyàng jìn shān kǎn chái, dàn zhè tiān tā què mòmíngqímiào de míle lù.“Āiyā, zhè shān hǎoxiàng cóng méi láiguò. Zhè kě zěnme bàn ne? Xiǎohuǒzi zhǐ néng xiàng wú tóu cāngyíng yīyàng yánzhe shānlù sìchù luàn zhuǎn.
Yě bùzhī zǒule duōjiǔ, tiān yǐ wánquán hēi xiàlái. Jiù zài zhè shí, xiǎohuǒzi kàn dào yuǎn chù yǒu yīdiǎn liàngguāng.“Tài hǎole. Jiù qù nà hù rénjiā jiè zhù yī wǎn ba. Xiǎo huǒ zǐ gēnsuí dēngguāng de zhǐyǐn yīlù zǒu qù, lái dào yīzuò rútóng gōngdiàn bān fùlì tánghuáng de dàzháiyuàn qián.
Tā qiāole qiāo mén.“Yǒurén ma? Wǒ shì shānli de qiáo fū. Xiànzài tiānsè yǐ wǎn, wǒ hái méi zhǎodào luòjiǎo dì dìfāng, suǒyǐ xiǎng zài nín zhèlǐ jiè zhù yī sù. Tā gāng shuō wán, zhái yuàn lǐ jiù zǒuchūle yīgè niánqīng de gūniáng.
“Qǐng jìn, bié kèqì, nǐ jiù zài zhè'er zhù xià ba. Gūniáng shuōzhe, bǎ xiǎohuǒzi lǐng jìn wū, hái bèile yī zhuō měijiǔ jiāyáo zhāodài tā. Xiǎohuǒzi yuánběn zhǐ dǎsuàn jiè zhù yī wǎn, dàn jīnbuzhù gūniáng de shèngqíng kuǎndài, tā lián zhù shù rì, zuìzhōng hé gūniáng àn shēng qíngsù, xǐ jié liánlǐ.
Jiù zhèyàng, xiǎohuǒzi guò shàngle yōuxián fùzú de shēnghuó. Yǒu yītiān, gūniáng duì tā shuō:“Wǒ yào qù zhèn shàng bàn diǎn shì. Nǐ jiù tì wǒ liú xiàlái kān jiā ba. Zhè fángzi li yǒu 12 gè fángjiān, qízhōng de dì 2 gè fángjiān juéduì bùnéng tōu kàn, nǐ néng dāyìng wǒ ma?“Hǎo, nǐ fàngxīn, wǒ jué bù huì kàn de.” Xiǎohuǒzi shuǎngkuài dì dāyìngle gūniáng de yāoqiú.
Gūniáng zǒu hòu, xiǎohuǒzi qǐchū duì fángjiān bìng bùgǎn xìngqù, yě bù dǎsuàn qù kàn. Dàn hòulái, tā yuè xiǎng xīnlǐ yuè yǎngyang.“Chúle nà jiān bùnéng kàn de, qítā de kàn kàn yě wúfáng ba. Xiǎohuǒzi sīcǔnzhe, dǎkāile dì yī gè fángjiān de lā mén.
Mén yī kāi, tā jiù kàn dào fáng lǐ cháng zhe yī zhū cí jiù yíngxīn de zhēngyuè qīngsōng, yùyùcōngcōng.“Zhè shù zhēnshi tài tǐngbále.” Ránhòu, tā tiàoguò dì 2 jiān fáng, dǎkāile dì 3 jiān de lā mén. Lǐmiàn shì yī zhū xuàn rán shèngkāi de yīnghuā.“Jiǎnzhí měibùshèngshōu.
Xiǎohuǒzi bùjīn bèi fángjiān lǐ de dōngxī shēn shēn xīyǐn, yuè kàn yuè zháomí. Tā yī jiàn yòu yī jiàn pòbùjídài de dǎkāi fáng mén. Dì 4 jiān shì xiàngzhēng 4 yuè de shāncháhuā, dì 5 jiān shì 5 yuè de chāngpú, dì 6 jiān shì 6 yuè de mǔdān, dì 7 jiān shì 7 yuè de hú zhīzi, dì 8 jiān shì 8 yuè de mángcǎo, dì 9 jiān shì 9 yuè de júhuā, dì 10 jiān shì 10 yuè de hóngyè, dì 11 jiān shì xiàngzhēng 11 yuè de shuāng dǎ di kū yè, zuìhòu dì 12 jiān zé shì pípá huā.
Kàn wán zhèxiē, xiǎo huǒ zǐ shízài hěn xiǎng zhīdào dì 2 jiān fáng lǐ jiùjìng cángzhe shénme yàng dì měijǐng. “Jiù kàn yīyǎn, yīnggāi méi wèntí ba. Tā yībiān ānwèi zìjǐ, yībiān dǎkāile dì 2 jiān fáng de lā mén. Zhǐ jiàn lǐmiàn yǒu yī zhū xiàngzhēng 2 yuè de méihuā àorán zhànfàng, yī zhǐ shù yīng zhèng tíng zài zhī tóu míng jiū tí míng.
Bùxiǎng, jiù zài zhè shí, gūniáng huí dàojiā, zhènghǎo zhuàngjiàn zhè yīmù.“Nǐ zhè rén yě zhēnshi, wǒ bùshì qiān dīng dīng wàn zhǔfù wúlùn rúhé dōu bùnéng tōu kàn ma?!” Gūniáng shuō wán, biàn chéng yī zhǐ shù yīng gāo gāo fēi qǐ, xiāoshī zài shān de lìng yītóu.
Děng xiǎo huǒ zǐ huíguò shén shí, huálì de dàzhái yuàn zǎoyǐ wú yǐng wú zōng, tā zhèng gū líng líng de zhàn zài yīpiàn shùcóng lǐ.

PHẦN DỊCH:

Căn phòng không thể nhìn trộm
Ngày xửa ngày xưa, trong làng có một chàng thanh niên chăm chỉ và tốt bụng kiếm sống bằng nghề nhặt củi. Một hôm, chàng trai lên núi đốn củi như thường lệ, thấy một con chim chích chòe bị thương đang vỗ cánh bên lề đường, nửa đường muốn bay nhưng không bay được.
"Thật đáng thương, tôi sẽ giúp cậu băng bó. Vì vậy, chàng trai mang con chim chích trên cây về nhà, bôi thuốc vết thương rồi băng bó vết thương cẩn thận." Được rồi, nó sẽ sớm lành thôi. Vừa nói chàng trai vừa đưa chim chích chòe về núi.
Sau đó, một vài ngày trôi qua. Chàng trai lại vào núi đốn củi như thường lệ, nhưng hôm nay cậu ta bị lạc đường không thể giải thích được. "Ôi, núi này hình như chưa từng đi qua, làm sao đây? Chàng trai chỉ biết loanh quanh theo đường núi như ruồi không đầu."
Không biết đã qua bao lâu, sắc trời tối sầm lại. Đúng lúc này, chàng trai nhìn thấy phía xa có một chút ánh sáng. "Tuyệt vời. Ta sẽ đến ngôi nhà đó xin ở nhờ một đêm. Chàng trai trẻ theo sự chỉ dẫn của ánh sáng và đi hết con đường phía trước đến một ngôi nhà nguy nga giống như cung điện.
Chàng trai gõ cửa. "Có ai không? Tôi là tiều phu trên núi. Trời về khuya chưa tìm được chỗ nghỉ nên muốn xin ở lại một đêm. Vừa nói xong thì một cô gái trẻ từ trong nhà bước ra.
"Mời vào, cậu có thể ở lại đây. Cô gái nói xong dẫn chàng trai vào nhà, còn chuẩn bị sẵn một bàn rượu và thức ăn để chiêu đãi. Chàng trai vốn chỉ định ở lại một đêm." , nhưng để không phụ lòng hiếu khách của cô gái, Cậu ta ở lại vài ngày, và cuối cùng yêu cô gái và kết hôn.
Bằng cách này, chàng trai đã có một cuộc sống nhàn nhã và sung túc. Một hôm, cô gái nói với chàng trai: "Thiếp đi thị trấn có việc, chàng ở lại thay em trông nhà. Nhà này có 12 phòng, phòng thứ hai không được nhìn trộm. Chàng có thể ở lại cho em trông nhà được không?" Chàng có đồng ý không?"
“Chà, đừng lo, ta sẽ không bao giờ xem đâu. “Chàng trai nhanh nhẹn đồng ý yêu cầu của cô gái.
Sau khi cô gái đi khỏi, ban đầu chàng trai không có hứng thú với căn phòng và cũng không có ý định đến xem. Nhưng càng về sau, càng nghĩ tới, trong lòng càng ngứa ngáy. "Ngoại trừ một căn không nhìn, những căn khác nhìn chắc cũng không sao. Chàng trai suy nghĩ, liền mở cửa của căn phòng đầu tiên."
Vừa mở cửa đã thấy trong phòng mọc lên một cây tùng tươi tốt, vừa đón năm cũ vừa đón năm mới. “Cái cây này thật là cao và thẳng.” Sau đó, anh bỏ qua phòng thứ hai và mở cánh cửa của phòng thứ ba. Bên trong là hoa anh đào rực rỡ. "Nó thật đẹp.
Chàng trai không khỏi bị những thứ trong phòng hấp dẫn sâu sắc, càng nhìn càng thấy mê mẩn. Chàng trai nóng lòng mở cửa lần lượt. Thứ tư là hoa trà tượng trưng cho tháng tư, thứ năm là thạch thảo tượng trưng cho tháng năm, thứ sáu là hoa mẫu đơn vào tháng sáu, thứ bảy là càng hồ đào vào tháng bảy, thứ tám là cỏ chè vè vào tháng tám, thứ chín là hoa cúc vào tháng chín, thứ 10 là lá đỏ của tháng 10, tháng 11 là lá tàn tượng trưng cho sương giá tháng 11, cuối cùng căn 12 là hoa mướp.
Xem xong những thứ này, chàng trai trẻ thực sự muốn biết trong căn phòng thứ hai ẩn chứa cảnh đẹp gì. "Nhìn một chút, chắc không sao đâu. “Vừa tự an ủi mình, chàng trai vừa mở cánh cửa của căn phòng thứ 2. Có một bông hoa mận tượng trưng cho tháng Hai đang khoe sắc kiêu hãnh, và một chú chim chích trên cây đang dừng lại trên cành và kêu khóc."
Đúng lúc này, khi cô gái về nhà thì tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này. "Chàng thật là. Không phải ta đã nói với chàng là dù thế nào cũng không được nhìn lén sao ?!" Cô gái nói xong liền biến thành chim chích trên cây bay lên cao rồi biến mất ở bên kia núi.
Khi chàng trai tỉnh lại, ngôi nhà nguy nga đã biến mất từ ​​lâu, chỉ còn lại một mình anh đứng trong một bụi cây.

👉🏻 PHẦN TỪ MỚI ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TRONG HÌNH ẢNH ❤️
Meiwoai Story rất vui khi được kể cho bạn nghe những câu chuyện hấp dẫn và lôi cuốn
Hy vọng các bạn sẽ đồng hành cùng Meiwoai Story trong tất cả các dự án cũng như các nền tảng khác của chúng tôi

Mỗi lượt like và share của các bạn đóng góp rất nhiều đến Meiwoai Story để chúng tôi có thêm động lực mang lại những câu chuyện sinh động hơn nữa đến các bạn❤️

Theo dõi các nền tảng mạng xã hội của hệ thống Meiwoai và Meiwoai story tại
Instagram : https://instagram.com/meiwoaistory?igshid=gm0tsim2c5od
Nhóm Meiwoai: https://www.facebook.com/groups/480035799263597/?ref=share
YouTube: https://youtube.com/channel/UCOdMGNWQcDI8KTAithGikd

(c) 2021 Meiwoai Co., Ltd.
WARNING: All Rights Reserved. Unauthorized Duplication & Rent is Prohibited.

#chinese #meiwoaistory #chineselanguage #language #story #hoctiengtrung #tiengtrung #study #meiwoai

Photos from Meiwoai Story's post 18/09/2021

CÂU CHUYỆN 70: Đời người có lựa chọn, tất cả có thể thay đổi 🛥
PHẦN CHỮ HÁN:

人生有选择,一切可改变
翟峰和妻子都是铁路工人,工作稳定,待遇不错。他们有房有车,从不用为生活发愁。可程峰却不想一辈子过这样平静的生活。通过电视,翟峰迷上了帆船,他觉得帆船能带他撞开“世界之门”:只要有一艘船,就能航行在无边无际的海上,到任何自己想去的地方。
由于翟峰和妻子没有积蓄,于是卖房卖车,买下了一艘二手船,程峰叫它“彩虹号”。出发前,翟峰自学了航海知识。然而,包括翟峰的父母,所有人都觉得,翟峰“疯了”。2012年11月24日,辞了职的翟峰和妻子带着休学的女儿,第一次驾驶帆船出海了。白天,程峰和妻子轮流驾船。女儿在船上看书,学习,画画儿。下午海面平静时,翟峰会和妻子下海游泳或者钓鱼。该吃饭时,妻子会给全家人做一顿美味的海鲜。傍晚是一家人最舒适的时候。干完活儿,一家人坐在一起,用电脑看看电影,或者聊聊天儿。这样的生活,是翟峰盼望已久的。以前陆地上的夜晚,他们在各自的房间,一家人没有更多的交流。中国有句老话,可上山,勿下海。美好的时刻过去后是一个个紧张的夜晚。一路上,翟峰一家经历了船身着火,漏水等大大小小十多次险情。他们最怕雷电交加的时刻,因为小船随时有可能被下一道闪电击到,一家三口只能紧紧拥抱在一起,希望闪电快快过去。
在经历了八个月,航行了4000多海里之后,翟峰一家终于回到了家。翟峰相信,一切只是开始,航海就是他人生道路上一段长长的台阶,通向他想要的未来。“我和太太想要看看这个时代,这个世界到底是什么样子。人生有选择,一切可改变”。下一站,他们想去澳洲和新西兰。等待今年11月的北风,北风南下之时,他们将再次出发。

PHẦN PINYIN:

Rénshēng yǒu xuǎnzé, yīqiè kě gǎibiàn
dí fēng hé qīzi dōu shì tiělù gōngrén, gōngzuò wěndìng, dàiyù bùcuò. Tāmen yǒu fáng yǒu chē, cóng bùyòng wéi shēnghuó fāchóu. Kě chéng fēng què bùxiǎng yībèiziguò zhèyàng píngjìng de shēnghuó. Tōngguò diànshì, dí fēng mí shàngle fānchuán, tā juédé fānchuán néng dài tā zhuàng kāi “shìjiè zhī mén”: Zhǐyào yǒuyī sōu chuán, jiù néng hángxíng zài wúbiān wújì dì hǎishàng, dào rènhé zìjǐ xiǎng qù dì dìfāng.
Yóuyú dí fēng hé qīzi méiyǒu jīxù, yúshì màifáng mài chē, mǎi xiàle yī sōu èrshǒu chuán, chéng fēng jiào tā “cǎihóng hào”. Chūfā qián, dí fēng zìxuéle hánghǎi zhīshì. Rán'ér, bāokuò dí fēng de fùmǔ, suǒyǒu rén dōu juédé, dí fēng “fēngle”.2012 Nián 11 yuè 24 rì, cíle zhí de dí fēng hé qīzi dàizhe xiūxué de nǚ'ér, dì yī cì jiàshǐ fānchuán chūhǎile. Báitiān, chéng fēng hé qīzi lúnliú jià chuán. Nǚ'ér zài chuánshàng kànshū, xuéxí, huà huà er. Xiàwǔ hǎimiàn píngjìng shí, dí fēnghuì hé qīzi xiàhǎi yóuyǒng huòzhě diàoyú. Gāi chīfàn shí, qīzi huì gěi quánjiā rén zuò yī dùn měiwèi dì hǎixiān. Bàngwǎn shì yījiā rén zuì shūshì de shíhòu. Gàn wán huó er, yījiā rén zuò zài yīqǐ, yòng diànnǎo kàn kàn diànyǐng, huòzhě liáo liáotiān er. Zhèyàng de shēnghuó, shì dí fēng pànwàng yǐ jiǔ de. Yǐqián lùdì shàng de yèwǎn, tāmen zài gèzì de fángjiān, yījiā rén méiyǒu gèng duō de jiāoliú. Zhōngguó yǒu jù lǎohuà, kě shàngshān, wù xiàhǎi. Měihǎo de shíkè guòqù hòu shì yīgè gè jǐnzhāng de yèwǎn. Yī lùshàng, dí fēng yījiā jīnglìle chuán shēn zháohuǒ, lòushuǐ děng dà dàxiǎo xiǎo shí duō cì xiǎnqíng. Tāmen zuì pà léidiàn jiāojiā de shíkè, yīnwèi xiǎochuán suíshí yǒu kěnéng bèi xià yīdào shǎndiàn jí dào, yījiā sānkǒu zhǐ néng jǐn jǐn yǒngbào zài yīqǐ, xīwàng shǎndiàn kuài kuài guòqù.
Zài jīnglìle bā gè yuè, hángxíngle 4000 duō hǎilǐ zhīhòu, dí fēng yījiā zhōngyú huí dàole jiā. Dí fēng xiāngxìn, yīqiè zhǐshì kāishǐ, hánghǎi jiùshì tā rénshēng dàolù shàng yīduàn zhǎng zhǎng de táijiē, tōng xiàng tā xiǎng yào de wèilái.“Wǒ hé tàitài xiǎng yào kàn kàn zhège shídài, zhège shìjiè dàodǐ shì shénme yàngzi. Rénshēng yǒu xuǎnzé, yīqiè kě gǎibiàn”. Xià yí zhàn, tāmen xiǎng qù àozhōu hé xīnxīlán. Děngdài jīnnián 11 yuè de běi fēng, běi fēng nánxià zhī shí, tāmen jiāng zàicì chūfā.

PHẦN DỊCH:

Đời người có lựa chọn, tất cả có thể thay đổi
Trác Phong và vợ đều là công nhân đường sắt, họ có công việc ổn định và được trả lương cao. Họ có nhà và xe hơi và không bao giờ lo lắng về cuộc sống. Nhưng Trác Phong cả đời này không muốn sống một cuộc sống yên bình như vậy. Qua TV, Trác Phong bị mê đắm bởi những con thuyền, anh cảm thấy rằng những chiếc thuyền buồm có thể giúp anh mở ra "cánh cổng thế giới" chỉ cần có con tàu, anh có thể đi trên biển vô tận và đến bất cứ nơi nào anh muốn. .
Vì không có tiền tiết kiệm nên Trác Phong và vợ đã bán nhà, xe hơi và mua một chiếc thuyền cũ, mà Trác Phong gọi là "Cầu vòng". Trước khi khởi hành, Trác Phong đã tự học kiến ​​thức điều khiển thuyền. Tuy nhiên, tất cả mọi người, bao gồm cả cha mẹ của Trác Phong cảm thấy rằng Trác Phong bị "điên". Vào ngày 24 tháng 11 năm 2012, Trác Phong và vợ, người đã từ chức, lần đầu tiên đưa con gái đã nghỉ học của họ ra khơi. Trong ngày, Trác Phong và vợ thay nhau điều khiển thuyền. Cô con gái đọc sách, học bài và vẽ tranh trên thuyền. Khi biển lặng vào buổi chiều, Trác Phong và vợ ra biển bơi hoặc câu cá. Đến giờ ăn, bà xã sẽ nấu một bữa hải sản ngon cho cả nhà. Buổi tối là thời gian thoải mái nhất của cả gia đình. Sau khi làm việc, cả gia đình ngồi bên nhau, xem phim trên máy tính hoặc trò chuyện. Cuộc sống như thế này là điều mà Trác Phong đã mong đợi từ lâu. Vào những đêm trước trên đất liền, bọn họ ở trong phòng của mình, gia đình cũng không có giao tiếp nhiều. Có một câu nói cổ của Trung Quốc rằng bạn có thể lên núi thay vì xuống biển. Sau khi những giây phút tốt đẹp trôi qua, đó là một đêm căng thẳng. Trên đường đi, gia đình Trác Phong đã trải qua hơn chục tình huống nguy hiểm, chẳng hạn như cháy tàu và rò rỉ nước. Họ sợ nhất là sấm sét, vì con thuyền có thể bị sét đánh bất cứ lúc nào, cả gia đình ba người chỉ biết ôm chặt lấy nhau, mong sao tia sét qua nhanh.
Sau tám tháng và hơn 4.000 hải lý, cuối cùng gia đình Trác Phong đã trở về nhà. Trác Phong tin rằng mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, và chèo thuyền là một bước tiến dài trong cuộc đời anh, dẫn đến tương lai mà anh mong muốn. "Vợ tôi và tôi muốn xem thế giới như thế nào trong thời đại này. Có những lựa chọn trong cuộc sống, và mọi thứ đều có thể thay đổi." Điểm dừng tiếp theo, họ muốn đến Úc và New Zealand. Chờ gió bắc tháng 11 năm nay gió bắc xuôi nam chúng lại lên đường.

->PHẦN TỪ MỚI ĐƯỢC ĐÍNH KÈM TRONG PHẦN TỪ VỰNG HÌNH ẢNH ❤️
Theo dõi các nền tảng mạng xã hội của hệ thống Meiwoai và Meiwoai story tại
IG: https://instagram.com/meiwoaistory?igshid=gm0tsim2c5od
Nhóm Meiwoai: https://www.facebook.com/groups/480035799263597/?ref=share
YouTube: https://youtube.com/channel/UCOdMGNWQcDI8KTAithGikd
👉🏻Nếu bạn tìm một gia sư tiếng Trung thì hãy inbox ngay cho chúng tôi nhé
👉🏻Tư vấn miễn phí mỗi ngày
👉🏻Ưu đãi hấp dẫn
Meiwoai Group

Videos (show all)

CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH
西游记

Location

Category

Telephone

Address

Ho Chi Minh City
Other Education in Ho Chi Minh City (show all)
Thiền Như Chính Là Thiền - Meditation As It Is, Vietnam Thiền Như Chính Là Thiền - Meditation As It Is, Vietnam
Chung Cư Lux Garden, 370 Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7
Ho Chi Minh City, 700000

Chúng tôi phổ biến Thiền, với đầy đủ ý nghĩa, định hướng về sự NGUYÊN BẢN của Thiền. "Thiền giản đơn và nguyên bản - Thiền như chính là Thiền" (The simple and original Meditation - Meditation as it is)

Lê Ung Nguyên Thạch Lê Ung Nguyên Thạch
Ho Chi Minh City

"TRY MY BEST TO BE A BETTER VERSION"

Thầy Lương Dũng Nhân Thầy Lương Dũng Nhân
112 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Fanpage của Thầy Lương Dũng Nhân (M.Ed.) - Giám đốc Đào tạo Hệ thống Giáo dục ATY - Chuyên gia về lãnh đạo trong giáo dục, phát triển nội lực bản thân, các giải pháp học tập và phát triển tài năng.

Cao đẳng Viễn Đông Cao đẳng Viễn Đông
Lô 2, CVPM Quang Trung
Ho Chi Minh City, 710000

Trang Fanpage Facebook chính thức của trường Cao đẳng Viễn Đông

TOCA EDU TOCA EDU
485/4 Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận
Ho Chi Minh City, 700000

Toca Edu cung cấp các khoá học ngoại ngữ online, tương tác trực tiếp giữa giáo viên và người học đạt hiệu quả cao nhất.

IELTS 24H IELTS 24H
318 Nhật Tảo, Phường 8, Quận 10
Ho Chi Minh City, +084 0908887661

GM EDU GIẢI PHÁP GIÁO DỤC GLOBAL MIND 0908.887.661/ 0908.390.789

Báo Giáo Dục Online Báo Giáo Dục Online
720/9 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, TPHCM
Ho Chi Minh City, +84

Báo Giáo Dục Online | Cập nhật liên tục các vấn đề Thời sự Giáo dục, Thông tin Tuyển sinh ĐH-CĐ-TCCN-THPT, Thông tin du học, Học bổng du học | Education News

Mathnasium Trương Vĩnh Ký Mathnasium Trương Vĩnh Ký
65-67 Trương Vĩnh Ký, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú
Ho Chi Minh City, 72000

Chi nhánh Mathnasium Trương Vĩnh Ký - 65-67 Trương Vĩnh Ký, P. Tân Thành, Q. Tân Phú

An Toàn Vệ Sinh Lao Động TP HCM An Toàn Vệ Sinh Lao Động TP HCM
122/12E Tạ Uyên
Ho Chi Minh City

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP CHO ĐƠN VỊ/ CÁ NHÂN, CẤP THẺ AN TOÀN/ CHỨNG CHỈ/ SỔ THEO DÕI TÙY VÀO NHÓM ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG | LH: 0899.450.455

CLB Tiếng Pháp Trường ĐH Luật TP.HCM CLB Tiếng Pháp Trường ĐH Luật TP.HCM
Ho Chi Minh City, 70000

CLB Tiếng Pháp Trường ĐH Luật TP. HCM (F.É.E Club) trực thuộc Đoàn Khoa Các Chương trình ĐTĐB Trường ĐH Luật TP.HCM

Du học Quản trị Khách sạn và Du lịch Du học Quản trị Khách sạn và Du lịch
17-19 Tôn Thất Tùng, Quận 1
Ho Chi Minh City, 70000

Bạn thích đi du lịch? Bạn muốn được trải nghiệm trong một môi trường đa văn hóa? Bạn có ước mơ phát triển sự nghiệp trong một khách sạn cao cấp 5 sao? Hãy chọn du học ngành Hospitality nhé bạn !

Đội Tuyển Lý Quận Tân Phú Đội Tuyển Lý Quận Tân Phú
QUẬN TÂN PHÚ
Ho Chi Minh City, 7000

Đội Tuyển Lý Quận Tân Phú Thành Phố Hồ Chí Minh