Gia Sư Xuân Quý Hải Phòng

Gia Sư Xuân Quý Hải Phòng có đội ngũ gia sư kinh nghiệm, tận tâm, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ

Operating as usual

29/12/2022

nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 100k/1giờ, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày

🌀Q932: Toán lớp 9 tại An Đà, 180k/b: sv, 350k/b: giáo viên, gs nữ dạy tối, 3b/t

🌀Q877: Toán, Tiếng Anh(1.5h/b) lớp 6 tại Nam Sơn-An Dương, 150k/b, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 130k/b, 5b/t, hs rảnh chiều và tối t2,4,6, chiều tối và tối t3,5, cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q931: Toán lớp 11 tại Tô Hiệu, 180k/b, 3b/t, hs rảnh các tối, cả ngày CN

🌀Q930: Văn lớp 9 tại Văn Đẩu - Kiến An, 350k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 1b/t, hs rảnh chiều tối và tối t7

🌀Q929: Tiếng Anh lớp 10 tại Lãm Hà - Kiến An(gần cầu Niệm), 200k/1.5h, 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t5,7, cả ngày CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh các tối và cả ngày CN

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t, dạy tối

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được....[y].[j].[i]

27/12/2022

nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q932: Toán lớp 9 tại An Đà, 180k/b: sv, 350k/b: giáo viên, gs nữ dạy tối, 3b/t

🌀Q877: Toán, Tiếng Anh(1.5h/b) lớp 6 tại Nam Sơn-An Dương, 150k/b, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 130k/b, 5b/t, hs rảnh chiều và tối t2,4,6, chiều tối và tối t3,5, cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q920: Toán lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q931: Toán lớp 11 tại Tô Hiệu, 180k/b, 3b/t, hs rảnh các tối, cả ngày CN

🌀Q930: Văn lớp 9 tại Văn Đẩu - Kiến An, 350k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 1b/t, hs rảnh chiều tối và tối t7

🌀Q929: Tiếng Anh lớp 10 tại Lãm Hà - Kiến An(gần cầu Niệm), 200k/1.5h, 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t5,7, cả ngày CN

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1h, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh các tối và cả ngày CN

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t, dạy tối

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được...[w].[r].[v]

26/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q877: Toán, Tiếng Anh(1.5h/b) lớp 6 tại Nam Sơn-An Dương, 150k/b, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q928: Toán lớp 7 tại Khúc Thừa Dụ(gần chợ Vĩnh Niệm), 150k/b, 4b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t2,5,6, cả ngày CN

🌀Q920: Toán lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q931: Toán lớp 11 tại Tô Hiệu, 180k/b, 3b/t, hs rảnh các tối, cả ngày CN. Phí 30%

🌀Q930: Văn lớp 9 tại Văn Đẩu - Kiến An, 350k/2tiếng: gv hoặc sv tốt nghiệp, 1b/t, hs rảnh hôm t7 từ 17h-22h

🌀Q929: Tiếng Anh lớp 10 tại Lãm Hà - Kiến An(gần cầu Niệm), 200k/1.5h, 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t5,7, cả ngày CN

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1h, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 130k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

25/12/2022

🌀Q928: Toán 4b/t, Tiếng Anh 3b/t(1.5h/b), lớp 7 tại Khúc Thừa Dụ(gần chợ Vĩnh Niệm), 150k/b, hs rảnh các tối từ 18h-22h + chiều t2,5,6, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

22/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q920: Toán lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q931: Toán lớp 11 tại Tô Hiệu, 180k/b, 3b/t, hs rảnh các tối, cả ngày CN. Phí 30%

🌀Q930: Văn lớp 9 tại Văn Đẩu - Kiến An, 350k/2tiếng: gv hoặc sv tốt nghiệp, 1b/t, hs rảnh hôm t7 từ 17h-22h

🌀Q929: Tiếng Anh lớp 10 tại Lãm Hà - Kiến An(gần cầu Niệm), 200k/1.5h, 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t5,7, cả ngày CN

🌀Q928: Toán 4b/t, Tiếng Anh 3b/t(1.5h/b), lớp 7 tại Vĩnh Niệm, 150k/b, hs rảnh các tối từ 18h-22h + chiều t2,4,6, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1h, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 130k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được...[f].[a].[s]

19/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q931: Toán lớp 11 tại Tô Hiệu, 180k/b, 3b/t, hs rảnh các tối, cả ngày CN. Phí 30%

🌀Q930: Văn lớp 9 tại Văn Đẩu - Kiến An, 350k/2tiếng: gv hoặc sv tốt nghiệp, 1b/t, hs rảnh hôm t7 từ 17h-22h

🌀Q929: Tiếng Anh lớp 10 tại Lãm Hà - Kiến An(gần cầu Niệm), 200k/1.5h, 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t5,7, cả ngày CN

🌀Q928: Toán 4b/t, Tiếng Anh 3b/t(1.5h/b), lớp 7 tại Vĩnh Niệm, 150k/b, hs rảnh các tối từ 18h-22h + chiều t2,4,6, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1h, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 130k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được...[r].[i].[o]

15/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q930: Văn lớp 9 tại Văn Đẩu - Kiến An, 350k/2tiếng: gv hoặc sv tốt nghiệp, 1b/t, hs rảnh hôm t7 từ 17h-22h

🌀Q929: Tiếng Anh lớp 10 tại Lãm Hà - Kiến An(gần cầu Niệm), 200k/1.5h, 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t5,7, cả ngày CN

🌀Q928: Toán 4b/t, Tiếng Anh 3b/t(1.5h/b), lớp 7 tại Khúc Thừa Dụ(gần chợ Vĩnh Niệm), 150k/b, hs rảnh các tối từ 18h-22h + chiều t2,4,6, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1h, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 130k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được...[f].[i].[m]

14/12/2022

🌀Q927: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Trần Nhân Tông, 130k/b, 5b/t. Phí 35%
[w]

14/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q926: Toán lớp 11 tại Lê Lợi - Ngô Quyền, 200k/b: sv, 350k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, dạy chiều tối hoặc tối

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được...[y].[c].[w]

12/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q926: Toán lớp 11 tại Lê Lợi, 350k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, dạy chiều tối hoặc tối

🌀Q925: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vinhomes Marina(gần cầu rào 2), 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh tối t3,5,6, cả ngày t7,CN

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q921: Toán, Văn lớp 12 tại khu Dân Cư Thanh Toàn - An Đồng, 400k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các tối + chiều t4,7, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng từng môn

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được...[s].[g].[y]

10/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q925: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vinhomes Marina(gần cầu rào 2), 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh tối t3,5,6, cả ngày t7,CN

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ

🌀Q921: Toán, Văn lớp 12 tại khu chung cư Thanh Toàn - An Đồng, 400k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các tối + chiều t4,7, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng từng môn

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được...[r].[s].[a]

08/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q924: Toán lớp 7 tại Chợ Hàng, 160k/b, 2b/t, hs rảnh tối t2,5,6,7 và chiều t2,CN. Gs nữ

🌀Q923: Tiếng Anh lớp 6 tại Thiên Lôi, 140k/1.5h, 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối, cả ngày CN

🌀Q921: Toán, Văn lớp 12 tại khu chung cư Thanh Toàn - An Đồng, 400k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các tối + chiều t4,7, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng từng môn

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q871: Văn lớp 6 gần UBND xã Nam Sơn - An Dương, 150k/1.5h, 1b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t7

🌀Q812: Tiếng Anh lớp 8 tại Kiều Hạ - Quốc Tuấn - An Dương, 130k/2h, 2b/t. Gs nữ

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ....[p].[a].[d]

06/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q923: Tiếng Anh lớp 6 tại Thiên Lôi, 140k/1.5h, 2b/t, hs rảnh các chiều tối và tối, cả ngày CN

🌀Q921: Toán, Văn lớp 12 tại khu chung cư Thanh Toàn - An Đồng, 400k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các tối + chiều t4,7, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng từng môn

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7,CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q02: Toán Tiếng Việt lớp 4 gần trường tiểu học Tràng Cát, 100k/b, 3b/t. Gs nữ dạy tối, phí 25%

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1giờ, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối

🌀Q871: Văn lớp 6 gần UBND xã Nam Sơn - An Dương, 150k/1.5h, 1b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t7

🌀Q812: Tiếng Anh lớp 8 tại Kiều Hạ - Quốc Tuấn - An Dương, 130k/2h, 2b/t. Gs nữ

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, dạy tối. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ...[u].[a].[g]

05/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q922: Toán lớp 8 tại Thiên Lôi, 150k/b, 1b/t, hs rảnh các tối từ 19h45 đổ ra và sáng CN. Gs nữ

🌀Q921: Toán, Văn lớp 12 tại khu chung cư Thanh Toàn - An Đồng, 400k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các tối + chiều t4,7, cả ngày CN. Gs nhận dạy riêng từng môn

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7, CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q02: Toán Tiếng Việt lớp 4 gần trường tiểu học Tràng Cát, 100k/b, 3b/t. Gs nữ dạy tối, phí 25%

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1giờ, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối(trừ t3,5)

🌀Q871: Văn lớp 6 gần UBND xã Nam Sơn - An Dương, 150k/1.5h, 1b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t7

🌀Q812: Tiếng Anh lớp 8 tại Kiều Hạ - Quốc Tuấn - An Dương, 130k/2h, 2b/t. Gs nữ

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, hs rảnh tối t2,4,5,6,CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ....[r].[h].[j]

04/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q921: Toán, Văn lớp 12 tại khu chung cư Thanh Toàn - An Đồng, 400k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, mỗi môn 2b/t, hs rảnh các tối + chiều t4,7, sáng CN. Gs nhận dạy riêng từng môn

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7, CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q02: Toán Tiếng Việt lớp 4 gần trường tiểu học Tràng Cát, 100k/b, 3b/t. Gs nữ dạy tối, phí 25%

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1giờ, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối(trừ t3,5)

🌀Q871: Văn lớp 6 gần UBND xã Nam Sơn - An Dương, 150k/1.5h, 1b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t7

🌀Q812: Tiếng Anh lớp 8 tại Kiều Hạ - Quốc Tuấn - An Dương, 130k/2h, 2b/t. Gs nữ

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, hs rảnh tối t2,4,5,6,CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ....[b].[m].[v]

02/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q920: Toán, Tiếng Anh lớp 2 tại Hoàng Động - Thủy Nguyên, 150k/b, 2b/t, hs rảnh tối 3,5, cả ngày t7, CN

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q02: Toán Tiếng Việt lớp 4 gần trường tiểu học Tràng Cát, 100k/b, 3b/t. Gs nữ dạy tối, phí 25%

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1giờ, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối(trừ t3,5)

🌀Q871: Văn lớp 6 gần UBND xã Nam Sơn - An Dương, 150k/1.5h, 1b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t7

🌀Q812: Tiếng Anh lớp 8 tại Kiều Hạ - Quốc Tuấn - An Dương, 130k/2h, 2b/t. Gs nữ

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, hs rảnh tối t2,4,5,6,CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ....[m].[j].[i]

02/12/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q919: Toán lớp 9 tại Anh Dũng - Dương Kinh(gần chợ Trà Khê), 180k/b, 3b/t, hs rảnh tối 2,3,7, sáng CN

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q02: Toán Tiếng Việt lớp 4 gần trường tiểu học Tràng Cát, 100k/b, 3b/t. Gs nữ dạy tối, phí 25%

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1giờ, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối(trừ t3,5)

🌀Q871: Văn lớp 6 gần UBND xã Nam Sơn - An Dương, 150k/1.5h, 1b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t7

🌀Q812: Tiếng Anh lớp 8 tại Kiều Hạ - Quốc Tuấn - An Dương, 130k/2h, 2b/t. Gs nữ

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, hs rảnh tối t2,4,5,6,CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ....[n].[f].[v]

28/11/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q918: Toán, Tiếng Việt lớp 5 tại Sở Dầu(gần THPT Hồng Bàng), 120k/b, 5b/t, hs rảnh 13h-22h t2,4,6 và 17h-22h t3,5 + cả ngày t7,CN. Gs nữ

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q02: Toán Tiếng Việt lớp 4 gần trường tiểu học Tràng Cát, 100k/b, 3b/t. Gs nữ dạy tối, phí 25%

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1giờ, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối(trừ t3,5)

🌀Q871: Văn lớp 6 gần UBND xã Nam Sơn - An Dương, 150k/1.5h, 1b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t7

🌀Q812: Tiếng Anh lớp 8 tại Kiều Hạ - Quốc Tuấn - An Dương, 130k/2h, 2b/t. Gs nữ

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, hs rảnh tối t2,4,5,6,CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ....[m].[h]

26/11/2022

(tổng hợp các lớp), nhận lớp nhắn qua Zalo 0389.210.215

🌀Q916: Toán lớp 8 tại Vĩnh Niệm, 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối t4,6(phí 30%)

🌀Q912: Toán lớp 9 gần cầu vượt Đông Hải, 200k/b: sv, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 2b/t, hs rảnh tối t5, sáng và tối CN. Gs nữ

🌀Q02: Toán Tiếng Việt lớp 4 gần trường tiểu học Tràng Cát, 100k/b, 3b/t. Gs nữ dạy tối, phí 25%

🌀Q908: Toán, Tiếng Việt lớp 1 tại Vĩnh Khê - An Đồng, 70k/1giờ, 5b/t, hs rảnh từ 16h45 - 19h30 hằng ngày. Phí 25%

🌀Q910: Tiếng Anh lớp 9 gần ngã 6 Quán Trữ - Kiến An, 150k/1.5h, 2b/t

🌀Q891: kèm BTVN lớp 7(trừ Tiếng Anh) tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/b: sv, 270k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 5b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q890: Tiếng Anh lớp 7 tại Thiên Hương - Thủy Nguyên, 170k/1.5h: sv, 270k/1.5h: gv hoặc sv tốt nghiệp, 3b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + từ chiều đến tối CN

🌀Q872: Tập Làm Văn lớp 5 tại Phú Xá(gần cầu vượt Đông Hải), 120k/b, 2b/t, gs nữ dạy tối(trừ t3,5)

🌀Q871: Văn lớp 6 gần UBND xã Nam Sơn - An Dương, 150k/1.5h, 1b/t, hs rảnh các chiều tối và tối + chiều t7

🌀Q812: Tiếng Anh lớp 8 tại Kiều Hạ - Quốc Tuấn - An Dương, 130k/2h, 2b/t. Gs nữ

🌀Q852: Toán 2b/t, Văn 1b/t lớp 9 tại thị trấn An Dương, 180k/b: sv sư phạm năm 2 trở lên, hs rảnh tối t2,4,5,6,CN. Gs nhận dạy riêng hay chung đều được

🌀Q848: Toán lớp 4 tại Ngũ Lão - Thủy Nguyên, 300k/b: gv hoặc sv tốt nghiệp, 4b/t, hs các chiều tối và tối + chiều t3,5,7,CN, gs nữ...[m].[n].[v]

Want your school to be the top-listed School/college in Hai Phong?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Website

Address

Hai Phong
Other Tutors/Teachers in Hai Phong (show all)
Bùi Hữu Thắng Tóp Tóp Shop Master Bùi Hữu Thắng Tóp Tóp Shop Master
28/333 Văn Cao Hải Phòng
Hải Phòng

Chuyên Đào Tạo Tiktok

Hương Nguyễn Hương Nguyễn
Hai Phong

Giáo viên môn Văn

Trung Tâm Ngoại Ngữ Duyên Hải Trung Tâm Ngoại Ngữ Duyên Hải
Đường 402/Cẩm La/Thanh Sơn/Kiến Thụy
Hai Phong

Trung tâm Gia sư Tâm An Hải Phòng Trung tâm Gia sư Tâm An Hải Phòng
Khu Công Nghiệp Nomura, An Hưng, An Dương, Hải Phòng
Hai Phong, 180000

Kết nối 24/7 các ngày trong tuần - Giới thiệu các gia sư chất lượng cao tới h?

Học Tiếng Anh - KOALA Hải Phòng Học Tiếng Anh - KOALA Hải Phòng
Hai Phong

Trung tâm tiếng anh KOALA Hải Phòng với sứ mệnh kiến tạo công dân toàn cầu. Mô

Phạm Xuân Hương Phạm Xuân Hương
Hải An
Hai Phong

Đại Lý Thuế-Hải Phòng Đại Lý Thuế-Hải Phòng
Hai Phong

Nhận làm báo cáo tài chính các doanh nghiệp Nhận đào tạo học viên

Gia sư Tiểu học và tiền Tiểu học Gia sư Tiểu học và tiền Tiểu học
Hai Phong

Với phương châm:" Con bạn thành đạt- chúng tôi thành công” Nơi quý phụ huynh h

Gia sư Vina Hải Phòng Gia sư Vina Hải Phòng
27/139 Ngô Gia Tự, Hải An
Hải Phòng

Gia sư VINA người bạn tin cậy của các bậc cha mẹ

Gia sư Hải Phòng Gia sư Hải Phòng
Hai Phong, 180000

Gia sư Hải Phòng chuyên cung cấp gia sư dạy kèm các môn học, gia sư tiểu học, c?

Nails Dung - Chuyên đồ Nail thanh lý giá rẻ Nails Dung - Chuyên đồ Nail thanh lý giá rẻ
8A/32 Nguyễn Hữu Tuệ
Hai Phong, 180000

0919808447 - Cung cấp đội ngũ gia sư là giáo viên, sinh viên nhiệt tình dạy 1 kèm