Du học & XKLĐ ICO Bình Định

Du học & XKLĐ ICO Bình Định

Tư vấn DU HỌC - XKLĐ - NGOẠI NGỮ
(Nhật Bản-Hàn Quốc-Đài Loan-Úc)

Operating as usual

27/09/2022

💝 𝟒 𝐍𝐀̆𝐌 𝐌𝐎̣̂𝐓 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 💝
27/09/2018 - 27/09/2022
🎂 Chúc mừng 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑡 4 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝐼𝐶𝑂 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 Đ𝐼̣𝑁𝐻 🎂
💐 𝐶ℎ𝑢́𝑐 𝐼𝐶𝑂 𝐵𝑖̀𝑛ℎ Đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡𝑢𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑛ℎ, 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑢̛𝑜̛𝑛 𝑥𝑎 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛𝑢̛̃𝑎!!!
💐 𝐼𝐶𝑂 𝐵𝑖̀𝑛ℎ Đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑥𝑖𝑛 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑜̛𝑛 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 đ𝑒̂́𝑛 𝑄𝑢𝑦́ 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ, 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̣ 𝑛𝑜̂̃ 𝑙𝑢̛̣𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑄𝑢𝑦́ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑦 𝑐𝑜̂ đ𝑎̃ 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ đ𝑜̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑢𝑜̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑣𝑢̛̀𝑎 𝑞𝑢𝑎. 𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑄𝑢𝑦́ 𝑝ℎ𝑢̣ ℎ𝑢𝑦𝑛ℎ, 𝑐𝑎́𝑐 𝑒𝑚 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝐼𝐶𝑂 𝐵𝑖̀𝑛ℎ Đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑘ℎ𝑜̉𝑒, 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐❣️

💛

19/09/2022

🌥️"𝑀𝑜̣̂𝑡 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑎̃ đ𝑒̂́𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒𝑜 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 ℎ𝑖 𝑣𝑜̣𝑛𝑔, ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑔𝑖𝑢̛̃ 𝑣𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑖𝑒̂̀𝑚 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑦́ 𝑐ℎ𝑖́ đ𝑒̂̉ 𝑡𝑜̂ 𝑣𝑒̃ 𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑚𝑜̛ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ"🌱
🌅おはようございます。🥰
❤️

18/09/2022

✈️ 𝑯𝒐̀𝒂 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊́ 𝒌𝒚̀ 𝒃𝒂𝒚 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑✈️
🎉 Chúc mừng em 𝐋𝐄̂ 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐄̂́ - 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐈̣𝐍𝐇 đã đỗ phỏng vấn chương trình đặc định tại 𝐇𝐨̣𝐜 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐍𝐠𝐮̛̃ 𝐓𝐎𝐔𝐀 - 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐁𝐚̉𝐧 - 𝐤𝐲̀ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟑.
🎊 Chúc Thế thật nhiều sức khỏe, học tập tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời ở đất nước mặt trời mọc 🥰🥰🥰
______
👉👉 𝐶ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̣̆𝑐 đ𝑖̣𝑛ℎ 𝑘𝑦̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 4/2023 𝑣𝑎̂̃𝑛 đ𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜̛̀ đ𝑜́𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜̣𝑐 𝑣𝑖𝑒̂𝑛. 𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑒̂̉ 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑛𝑔𝑜̂𝑖 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 𝐼𝐶𝑂 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 Đ𝐼̣𝑁𝐻 𝑛ℎ𝑒́!
---------✈🇯🇵---------
𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
📞 Hotline: 0866 489 919
⛳️ Địa chỉ: 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

17/09/2022

👉 Thay vì hay ra dẻ thì đăng ký đơn Mộc này đi anh em 😂. CÒN 1 FORM NỮA THÔI
☎️ 0975-317-274 (Ms Nhiên)

10/09/2022

🏮🏮 𝑉𝑈𝐼 𝑇𝐸̂́𝑇 𝑇𝑅𝑈𝑁𝐺 𝑇𝐻𝑈 🏮🏮

09/09/2022

𝐁𝐚̉𝐧 𝐭𝐢𝐧 𝐧𝐚̀𝐲 𝐜𝐨́ 𝟏𝟑 𝐧𝐚̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂𝐧....😍😍
💎Rằm tháng 8 năm nay trở nên tươi vui và rộn ràng hơn khi 13 ứng viên nữ nhà ICOGroup xuất sắc trúng tuyển đơn hàng đóng gói công nghiệp làm việc tại các tỉnh Ibaraki, Tochigi, Kagawa sau buổi gặp mặt và phỏng vấn trực tiếp với phía nghiệp đoàn sáng ngày 9/9/2022.
💎Với lợi thế về độ tuổi còn trẻ, ngoại hình sáng, cộng với thái độ tích cực, luôn tươi cười trong suốt buổi phỏng vấn, các cô gái nhanh chóng gây ấn tượng với nhà tuyển dụng và ghi tên mình vào danh sách trúng tuyển. Đồng thời, các bạn cũng thể hiện rõ niềm yêu thích với công việc của mình và sự quyết tâm sẽ gắng học tiếng Nhật thật tốt. Xin chúc mừng bước thành công đầu tiên trên con đường chinh phục ước mơ tại Nhật Bản, luôn giữ nụ cười trên môi và sự nhiệt huyết như bây giờ nhé! Chúc các bạn thành công!

Photos from Du học & XKLĐ ICO Bình Định's post 08/09/2022

ĐƠN THỰC PHẨM 1 NĂM - DÀNH CHO CÁC BẠN NỮ 🥰

07/09/2022

📣 [Đ𝐎̛𝐍 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐗𝐀̂𝐘 𝐃𝐔̛̣𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐀𝐌]👷‍♂️
𝟏. Đ𝐨̛𝐧 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠: 𝐋𝐚̆́𝐩 đ𝐚̣̆𝐭 𝐛𝐚̉𝐧 đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐝𝐚̂𝐧
✅ Số lượng: 02 Nam
✅ Địa điểm: Osaka
✅ Độ tuổi: 19 - 30 tuổi
✅ Lương cơ bản: 💰 170.000 - 180.000 yên/tháng (tương đương 30 - 36 triệu vnđ/tháng) + ( thưởng, làm thêm)
--------- 💥💥💥--------
𝟐. Đ𝐨̛𝐧 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠: 𝐓𝐡𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠, 𝐥𝐚̆́𝐩 đ𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐨̂́𝐧𝐠
✅ Số lượng: 03 Nam
✅ Địa điểm: Osaka
✅ Độ tuổi: 18 - 30 tuổi
✅ Lương cơ bản: 💰 175.000 yên/tháng (tương đương 35 triệu vnđ/tháng) + ( thưởng, làm thêm)
🔴 #𝘏𝘈̣𝘕_Đ𝘈̆𝘕𝘎_𝘒𝘠́: 08/09/2022 🔴
--------- 💥💥💥-------
Liên hệ em để được tư vấn kỹ hơn nhé 🥰🥰

07/09/2022

💥 DU HỌC NHẬT BẢN HỌC BỔNG BÁO ASAHI: TUYỂN SINH KỲ 4/2023 💥
--
Đây là chương trình hợp tác giữa ICOGroup và Tập đoàn báo ASAHI nhằm hỗ trợ các du học sinh tự túc với mức học bổng 100%, đảm bảo việc làm thêm và thu nhập ổn định cho các bạn trong quá trình du học tại Nhật Bản.
⚡️ Quyền lợi của học bổng toàn phần Báo Asahi:
✅ Hỗ trợ hoàn toàn học phí và chi phí ở ký túc xá;
✅ Được hỗ trợ việc làm thêm, không lo chi phí sinh hoạt;
✅ Lương làm thêm: dao động khoảng 9 man/tháng
✅ Có bảo hiểm 100% khi phát báo
✅ Được tự do lựa chọn ngành học;
✅ Có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng khi học lên
⚡️ Lộ trình tham gia:
⌛️ 𝐆𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝟏:
- Phỏng vấn với trường và tiệm báo. Sau khi đỗ PV hoàn thiện hồ sơ xin COE
⌛️ 𝐆𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝟐:
- Học tiếng ở trường Nhật Ngữ 2 năm
- Làm thêm công việc phát báo tại các tiệm báo
⌛️ 𝐆𝐢𝐚𝐢 đ𝐨𝐚̣𝐧 𝟑:
- Học tiếp lên các trường chuyên môn, cao đẳng, đại học phù hợp
- Có thể tiếp tục gia hạn hợp đồng với công ty báo
⚠️ Lưu ý:
- Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: 11/9
- Dự kiến nhập cảnh: 4/2023
💥 SỐ LƯỢNG SUẤT HỌC BỔNG CÓ HẠN. Nhanh tay ib page để được tư vấn và hướng dẫn đăng ký tham gia nhé!
————-🍀🍀🍀🍀 ———
📌 𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
📞 Hotline: 0975 317 274
⛳️ Địa chỉ: 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

31/08/2022

❣️Kính chúc Quý phụ huynh, các bạn học viên có một kỳ nghỉ lễ nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, người thân.🥰🥰

31/08/2022

📣📣 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐎̂́𝐓 𝐃𝐀̀𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐍𝐔̛̃ 👩‍⚕️
👉 Nhân viên điều dưỡng
👉 Tốt nghiệp THPT trở lên.
👉 Lương về tay: 30 triệu/tháng
💥 YÊU CẦU:
1️⃣ Có sức khỏe.
2️⃣ Vui vẻ, hòa đồng, tôn trọng người lớn tuổi
3️⃣ Mong muốn học hỏi, phát triển, không nóng tính.
💢 𝐒𝐎̂́ 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 𝐂𝐎́ 𝐇𝐀̣𝐍 - 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 𝐓𝐀𝐘 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́💢
👉👉 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝐼𝐶𝑂 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 Đ𝐼̣𝑁𝐻 đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 🥰🥰
=====✈🇯🇵=====✈🇯🇵=====✈🇯🇵=====✈🇯🇵=====
📍𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
📞 Hotline: 0975 317 274
⛳️ Địa chỉ: 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Photos from Du học & XKLĐ ICO Bình Định's post 30/08/2022

Bình yên chiều hoàng hôn Nhật Bản 🌄

Source photo | MoLana
--------

30/08/2022

🔥 𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 - 𝐓𝐑𝐔́𝐍𝐆 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝐋𝐔𝐎̂𝐍 🔥
Đơn hàng dành cho các bạn nam
------
👉👉 Tuyển 09 ứng viên Nam đơn sản xuất lều trại, tấm bạt làm lều trại với những chế độ siêu hấp dẫn như:
🔷 Lương cơ bản: 𝟏𝟕𝟏.𝟑𝟑𝟒 𝐲𝐞̂𝐧/ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 (~𝟑𝟒,𝟐 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐯𝐧đ/ 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠)
🔷 Địa điểm làm việc: AICHI
🔷 Công việc: sản xuất lều trại, tấm bạt làm lều trại
🔷 Hạn đăng ký: 05/09/2022
🔷Dự kiến thi tuyển: tháng 14/09/2022
♻️Yêu cầu:
🟢 09 Nam có độ tuổi từ 18 - 25 tuổi
🟢 Tốt nghiệp THPT trở lên
🟢 Không có hình xăm
🟢 Sức khỏe tốt, siêng năng, có trách nhiệm.
👉👉 Liên hệ: 0975 317 274 (Ms Nhiên) đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 🥰🥰
----------🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵 ------------

30/08/2022

🎉 𝐍𝐎̂̉ Đ𝐎̛𝐍 𝐂𝐇𝐎 𝐂𝐀́𝐂 𝐂𝐎̂ 𝐆𝐀́𝐈 🎉
👉 Công việc: Chế biến thực phẩm trong siêu thị
👉 5 cô gái từ 18-35 tuổi
👉 Không yêu cầu kinh nghiệm, chăm chỉ, có sức khỏe.
👉 Lương siêu cao: ̣̂𝐮_/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠
👉 Dự kiến XC: 𝐓𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐
❤ Đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡: 𝐏𝐇𝐈́ 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀 𝐓𝐇𝐀̂́𝐏 - 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎 - 𝐁𝐀𝐘 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇
---☆--☆--☆-----
☎️ Liên hệ: 0975 317 274 (Ms Nhiên) để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí!!!!

30/08/2022

Summer - 🌾 - 🇯🇵

🍃Japan - Ehime 🥰
🌾愛媛の田舎景色は心地よくて好きだな。 大西町の田んぼ景色です🌾

29/08/2022

❣️ Chuyến tàu bình yên buổi sáng ở Nhật Bản 🥰🥰🥰

❣️ Chuyến tàu bình yên buổi sáng ở Nhật Bản 🥰🥰🥰

28/08/2022

🔥🔥🔥 Đ𝐎̛𝐍 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝟏 𝐍𝐀̆𝐌 - 𝐂𝐇𝐈 𝐏𝐇𝐈́ 𝐓𝐇𝐀̂́𝐏 - 𝐋𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐂𝐀𝐎 - 𝐗𝐔𝐀̂́𝐓 𝐂𝐀̉𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐇 🔥🔥🔥
❤️ Thông tin đơn hàng:
✅ Số lượng: 24 NỮ
✅ Địa điểm: CHIBA - SHIGA - SAITAMA - OKAYAMA - IWATE
✅ Độ tuổi: 18 - 35 tuổi
✅ Lương về tay: 𝟏𝟓 - 𝟐𝟎 𝐦𝐚𝐧/𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠
✅ THỜI GIAN DỰ KIẾN XC: 𝐓𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟐
--------- 💥💥💥---------
☎Liên hệ: 0975 317 274 (Ms Nhiên) để được tư vấn và hỗ trợ nhé!

27/08/2022

🎆 Đúng 2 ngày cuối tuần, lại ngay Tokyo.
🎉 nhau đi thôi anh chị em ơi ! 🤘🤗
🎇 LỄ HỘI MÙA HÈ TRÊN SÔNG MEGURO 2022 🎇
🟥 Thời gian : Ngày 27/8 (Thứ Bảy) và 28 (Chủ Nhật) 17: 00-21: 00
🟥 Địa điểm: 品川区立五反田ふれあい水辺広場
(Từ ga GOTANDA đi bộ 5 phút )
🟥 Nội dung chương trình:
- NAKED FIREWORKS Pháo hoa kĩ thuật số 🎇 (19: 00〜21: 00)
- Lễ hội đèn lồng 🏮 (19: 00〜21: 00)
- Phố ẩm thực 🌮🍟🍗(17: 00〜21: 00)

26/08/2022

📣 📣 📣 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝟏𝟐 𝐍𝐔̛̃ - Đ𝐎̛𝐍 𝐂𝐇𝐄̂́ 𝐁𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐀̣𝐈 𝐓𝐈̉𝐍𝐇 𝐅𝐔𝐊𝐔𝐒𝐇𝐈𝐌𝐀 👩‍🍳
🔴 Ưu điểm đơn hàng:
🔸 Lương về tay có làm thêm: 13.5 - 16 man
🔸 Công việc cụ thể: Sơ chế cắt lát các loại thịt, cơm hộp, sushi, cơm nắm, đồ hầm, salad,...
🔸 Từ năm thứ 2 sẽ có làm ca, làm đêm nên lương cơ bản sẽ được nâng lên từ 18-20 man
🚫 Hạn đăng ký: 26/08/2022
🔴 Yêu cầu:
✅ 12 Nữ có độ tuổi từ 18 - 33 tuổi
✅ Tốt nghiệp THPT trở lên
✅ Không yêu cầu tay nghề
✅ Sức khỏe tốt, chăm chỉ, siêng năng, có trách nhiệm. Đặc biệt chấp nhận hình xăm nhỏ,kín.
👉👉 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 🥰🥰
----------🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵 ------------
☎️ 0975 317 274 ☎️ (Ms Nhiên)

25/08/2022

NHẬT BẢN XEM XÉT NỚI LỎNG NHẬP CẢNH LÊN MỨC 50.000 NGƯỜI/NGÀY.
——— 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀 ———
Chính phủ Nhật Bản đang xem xét bắt đầu từ tháng sau sẽ nới lỏng thêm các biện pháp phòng ngừa vi-rút corona đối với người nhập cảnh từ nước ngoài.
Hôm thứ Hai, Thủ tướng Kishida Fumio cho biết chính phủ sẽ đưa ra các chính sách mới sớm nhất có thể để điều chỉnh các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm nghiêm ngặt.
Giới chức đang cân nhắc từ tháng 9 sẽ tăng mức trần nhập cảnh hàng ngày, hiện đang ở mức 20.000 người. Một số quan chức đã đề xuất mức trần mới là 50.000 người/ngày. Giới chức cũng đang cân nhắc nới lỏng các yêu cầu xét nghiệm.
Nhật Bản sẽ miễn việc cung cấp xác nhận âm tính với COVID của người nhập cảnh từ 7/9, miễn là những người này đã tiêm vắc-xin.
——————🍀🍀🍀🍀🍀 ——————-

Photos from Du học & XKLĐ ICO Bình Định's post 24/08/2022

✈️🇯🇵 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍 𝐕𝐀̂̃𝐘 𝐆𝐎̣𝐈 👋👋👋
#𝐂𝐎𝐄 𝐋𝐀̣𝐈 𝐕𝐄̂̀ ☺️☺️
🎉🎉 Chúc mừng các TÂN DU HỌC SINH - ICO BÌNH ĐỊNH ĐẬU COE kỳ tháng 10/2022:
✅ 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝐓𝐫𝐚̀ - 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐬𝐨̂́ 𝟐 𝐏𝐡𝐮̀ 𝐌𝐲̃
✅ Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐂𝐚̂̉𝐦 𝐓𝐮́ - 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐕𝐨̃ 𝐆𝐢𝐮̛̃
✅ 𝐏𝐡𝐚̣𝐦 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 𝐓𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐢 - 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐕𝐨̃ 𝐆𝐢𝐮̛̃
🌿 Vậy là sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng và chờ đợi, chúng ta đã có kết quả đúng như mong đợi. Chúc mừng các em, chúc mừng chúng ta đã hoàn thành bước khởi đầu.
Hãy tiếp tục nỗ lực và cố gắng các em nhé!!!
------------🇯🇵🇯🇵🇯🇵-------------
✨ 𝐼𝐶𝑂 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 Đ𝐼̣𝑁𝐻 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐷𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 4, 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 7 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 10/2023, 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑒́!
------------------------------------
📍𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
📞 Hotline: 0975 317 274
⛳️ Địa chỉ: 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

24/08/2022

⛩ ĐƠN HÀNG DÀNH CHO NỮ⛩
--------- 💥💥💥-------
🌈 ..Đơn VẬN HÀNH MÁY SẢN XUẤT HỘP GIẤY, BÌA CÁT TÔNG
✅ Số lượng: 4 Nữ
✅Địa điểm: FUKUI
✅Độ tuổi: 18 - 30 tuổi
✅Lương về tay : 💰140.000 - 160.000 yên/tháng (tương đương 28 - 32 triệu vnđ/tháng) + ( thưởng, làm thêm)
--------- 💥💥💥-------

----------🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵 ------------
📍𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
📞 Hotline: 0975 317 274
⛳️ Địa chỉ: 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Photos from Du học & XKLĐ ICO Bình Định's post 23/08/2022

🎉🎉 𝐓𝐈𝐍 𝐕𝐔𝐈! 𝐓𝐈𝐍 𝐕𝐔𝐈!
🎊 🎊 Sau bao ngày đợi chờ cuối cùng niềm vui đã đến 🥰 🥰 🥰
🎉🎉 Chúc mừng các TÂN DU HỌC SINH - ICO BÌNH ĐỊNH ĐẬU COE kỳ tháng 10/2022:
✅ 𝐇𝐔𝐘̀𝐍𝐇 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐌𝐘̃ 𝐋𝐈𝐍𝐇 - 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐬𝐨̂́ 𝟐 𝐏𝐇𝐔̀ 𝐌𝐘̃
✅ 𝐕𝐎̃ 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐔́𝐓 - 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐏𝐇𝐀𝐍 𝐁𝐎̣̂𝐈 𝐂𝐇𝐀̂𝐔
✅ 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂̃𝐍 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐊𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐃𝐈𝐄̂̃𝐌 - 𝐇𝐎𝐀̀𝐈 𝐀̂𝐍 - 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 Đ𝐈̣𝐍𝐇
✅ Đ𝐀̣̆𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐇𝐔́𝐘 𝐍𝐆𝐔𝐘𝐄̂𝐍 - 𝐓𝐇𝐏𝐓 𝐁𝐈̀𝐍𝐇 𝐃𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆
🎊 🎊 Hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách và đòi hỏi sự nỗ lực, kiên trì bền bỉ. Hy vọng các cô gái nhỏ vẫn luôn giữ mãi sự lạc quan, nhiệt huyết để gặt hái được nhiều thành công và tỏa sáng hơn nữa ở xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản nhé 😍
------------🇯🇵🇯🇵🇯🇵-------------
✨ 𝐼𝐶𝑂 𝐵𝐼̀𝑁𝐻 Đ𝐼̣𝑁𝐻 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑜̀𝑛 𝑡𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝐷𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑘𝑦̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 4, 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 7 𝑣𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔 10/2023, 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑎𝑦 đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑛ℎ𝑒́!
------------------------------------
📍𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
📞 Hotline: 0975 317 274
⛳️ Địa chỉ: 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

23/08/2022

📣 📣 📣 𝐓𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 𝟏𝟐 𝐍𝐔̛̃ - Đ𝐎̛𝐍 𝐂𝐇𝐄̂́ 𝐁𝐈𝐄̂́𝐍 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐋𝐀̀𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐂 𝐓𝐀̣𝐈 𝐓𝐈̉𝐍𝐇 𝐅𝐔𝐊𝐔𝐒𝐇𝐈𝐌𝐀 👩‍🍳
🔴 Ưu điểm đơn hàng:
🔸 Lương về tay có làm thêm: 13.5 - 16 man
🔸 Công việc cụ thể: Sơ chế cắt lát các loại thịt, cơm hộp, sushi, cơm nắm, đồ hầm, salad,...
🔸 Từ năm thứ 2 sẽ có làm ca, làm đêm nên lương cơ bản sẽ được nâng lên từ 18-20 man
🚫 Hạn đăng ký: 26/08/2022
🔴 Yêu cầu:
✅ 12 Nữ có độ tuổi từ 18 - 33 tuổi
✅ Tốt nghiệp THPT trở lên
✅ Không yêu cầu tay nghề
✅ Sức khỏe tốt, chăm chỉ, siêng năng, có trách nhiệm. Đặc biệt chấp nhận hình xăm nhỏ,kín.
👉👉 𝐶𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑎̣𝑖 ℎ𝑎̃𝑦 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ đ𝑒̂̉ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑎̀ đ𝑖̣𝑛ℎ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 🥰🥰
----------🇯🇵 🇯🇵 🇯🇵 ------------
☎️ 0975 317 274 ☎️ (Ms Nhiên)

Photos from Du học & XKLĐ ICO Bình Định's post 22/08/2022

Say đắm hoàng hôn trên biển Katase 💜

「真っ直ぐに波打ち際に描かれたラインを歩けば夕陽に辿り着けそうだ」
"Nếu đi thẳng theo đường vẽ ven bãi biển, thì có lẽ sẽ đến được mặt trời hoàng hôn"

Nằm trên hòn đảo Hateruma, thuộc tỉnh Kanagawa - Katase Nishihama (片瀬西浜海岸) mê đắm lòng người bởi đường bờ biển trắng muốt xen lẫn làn nước màu ngọc bích. Nhưng đẹp nhất phải kể đến là khung cảnh hoàng hôn, khi đất và trời giao thoa.

Source photo | moalani_t
------------

22/08/2022

💌 ĐẦU TUẦN NHIỀU NIỀM VUI CÙNG THƯ MỜI NHẬP HỌC TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHỤ ANH - ĐÀI LOAN 🥰
--
🎉 Xin chúc mừng tất cả các bạn học sinh của ICOGroup đăng ký trường Đại học Phụ Anh nhé!
📌 Đại học kĩ thuật Phụ Anh (Fooyin University) một trong 10 trường kỹ thuật xuất sắc nhất Đài Loan với hơn 50.000 cựu sinh viên đang làm việc trên khắp thế giới. Trong đó, nổi bậc nhất là Ngành Y và chăm sóc sức khỏe. Đây được coi là cái nôi đào tạo Y tá lâu đời và danh tiếng nhất tại Đài Loan.
🔖 Chương trình đào tạo:
1. Khoa Điều dưỡng:
2. Khoa Y Học và Sức Khỏe:
3. Khoa Môi Trường và Đời Sống:
4. Khoa Nhân văn và quản lý:
- Chăm sóc sức khỏe và giáo dục mầm non
- Công nghệ thông tin và quản lý
- Ngoại ngữ (tiếng Anh) ứng dụng
- Quản trị du lịch, khách sạn, nhà hàng
🔖 Học phí và sinh hoạt phí:
1. Hệ Đại học: Khoảng 53,870 Đài tệ/học kỳ. Ngành Y khoảng 56.610 Đài tệ/học kỳ.
2. Hệ Thạc Sĩ: Khoảng 45,300 Đài tệ/học kỳ.
👉 NHANH TAY IB ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN DU HỌC ĐÀI LOAN TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHỤ ANH NHÉ
---------------------🌼🌼🌼--------------------
📍𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
📞 Hotline: 0975 317 274
⛳️ Địa chỉ: 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

19/08/2022

Ứng dụng học ngoại ngữ trực tuyến 👏

🔥🔥15-20 PHÚT HỌC NGOẠI NGỮ MỖI NGÀY, TIẾN BỘ RÕ RỆT SAU 3 THÁNG CÙNG 9MIN
❓Bạn đang băn khoăn vì mất gốc Tiếng Anh nhưng không đủ thời gian học lại?
❓Bạn đam mê những ngôn ngữ và những nền văn hóa khác nhau nhưng chi phí có hạn?
❓Bạn mong muốn một nền tảng ngoại ngữ tiện lợi, chi phí rẻ lại học được lâu?
🚫Hàng loạt câu hỏi tương lai của bạn khi không có ngoại ngữ, những mong muốn theo đuổi các nền văn hóa khác nhau của bản thân bạn… tất cả sẽ được giải đáp khi bạn đến với 9MIN.
📌📌Vậy 9MIN có thể giúp gì được cho bạn trong hành trình chinh phục ngoại ngữ? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong video này nhé!
👉👉 https://www.youtube.com/watch?v=US4VRcjBrsc

LINK TẢI ỨNG DỤNG 9MIN:
👉 IOS: https://by.com.vn/x2TGoT
👉 Android: https://by.com.vn/KexSaE

19/08/2022

🤔🤔𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐨́ 𝐧𝐨́𝐢 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐯𝐞̂̀ đ𝐨̛𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̀𝐲
𝐗𝐢𝐧 𝐦𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̣𝐧 𝐱𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐩𝐡𝐢́𝐚 𝐝𝐮̛𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚 👇👇
----
👉👉 Cần tuyển 20 bạn nữ cho Đơn hàng thực phẩm - Với những chế độ hấp dẫn như:
🔷 Lương cơ bản: 155.000 Yên/tháng)
🔷 Địa điểm làm việc: KUMAMOTO, FUKUOKA
🔷 Công việc cụ thể: Chế biến thực phẩm, cơm hộp
🔷Hạn đăng ký: 15/8/2022
♻️Yêu cầu:
✴️20 Nữ có độ tuổi từ 18 - 25 tuổi
✴️Tốt nghiệp THPT trở lên
✴️Không có hình xăm
👉👉 Hiện tại chỉ còn 5 ứng viên nữa thôi nên các bạn nhanh tay IB ngay để được đăng ký vào đơn hàng nhé 🥰🥰🥰
———————🍀🍀🍀🍀🍀———————
☎️ 0975 317 274 ☎️ (Ms. Nhiên)

17/08/2022

Học tập & làm việc tại Úc nhận học bổng 100% 🇦🇺

📣📣 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐔́𝐂 𝟏𝟎𝟎.% - Đ𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐊𝐈𝐄̣̂𝐍 𝐗𝐄́𝐓 𝐃𝐔𝐘𝐄̣̂𝐓 Đ𝐎̛𝐍 𝐆𝐈𝐀̉𝐍
- Tuổi từ 18-35
- Tốt nghiệp THPT trở lên
- GPA (điểm trung bình học tập) thấp
- Không bị hạn chế vùng miền
- Lý lịch tư pháp rõ ràng, không có tiền án tiền sự. Không có người thân bất hợp pháp tại Úc
- Tiếng anh IELTS 5.0 hoặc PTE 36
- Chưa từng bị từ chối visa Úc
✅ Đ𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐁𝐎̉ 𝐋𝐎̛̃ 𝐂𝐎̛ 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐂𝐎́ 𝟏𝟎𝟐 𝐍𝐀̀𝐘
- Được cấp học bổng 100.% học phí trong 2 năm
- Được cấp bằng Cao đẳng ÚC - Diploma sau 2 năm học tập
- Được đào tạo Cert III của ÚC (online) tại Việt Nam
- Được đào tạo tiếng Anh và đạt chứng chỉ quốc tế
- Được đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi
- Được c.a.m k.ế.t việc làm thêm trong suốt thời gian học tập
- Được xác nhận kinh nghiệm làm thêm ở ÚC (yếu tố cực kỳ quan trọng cho việc đổi visa)
- Mỗi tuần được làm việc lên đến 20-40 giờ/ tuần. Tích lũy được 540 triệu ‒ 1.1 tỷ sau 2 năm học tập và làm việc tại Úc
- Được hỗ trợ việc làm và chuyển đổi visa sau tốt nghiệp
- Định cư: Hỗ trợ luật sư di trú tư vấn lộ trình định cư sau 3 năm
làm việc dài hạn tại Úc 🇦🇺
𝐓𝐑𝐈̣ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐇𝐎̣𝐂 𝐁𝐎̂̉𝐍𝐆 𝟒𝟓𝟎𝐭𝐫
👉👉 ĐĂNG KÝ NHẬN HỌC BỔNG ÚC NGAY HÔM NAY👇👇
----------------🇦🇺🇦🇺🇦🇺---------------
📍𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
📞 Hotline: 0975 317 274
⛳️ Địa chỉ: 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định

Ngày trở về đầy ấn tượng của cựu du học sinh Nhật Bản ICOGroup - Kim Mạnh Hiệp 17/08/2022

Ngày trở về đầy ấn tượng của cựu du học sinh Nhật Bản ICOGroup - Kim Mạnh Hiệp

NGÀY TRỞ VỀ ĐẦY ẤN TƯỢNG CỦA CỰU DU HỌC SINH NHẬT BẢN ICOGROUP - KIM MẠNH HIỆP
--
👉 Năm 2014, Hiệp tới gặp các thầy cô tại ICOGroup để tìm kiếm cơ hội sang Nhật học tập.
👉 3 năm sau, anh tốt nghiệp Thạc sỹ trường Tokyo Nokodai và trở thành giáo viên tại Học viện Nhật ngữ Midream - thực hiện sứ mệnh chắp cánh giấc mơ du học Nhật Bản cho các bạn trẻ tại quê hương Việt Nam của mình.
📌 Đọc thêm về Cựu du học sinh Kim Mạnh Hiệp: https://icogroup.vn/ngay-tro-ve-day-an-tuong-cua-cuu-du-hoc-sinh-nhat-ban-icogroup-kim-manh-hiep-6069.htm
———————-🍀🍀🍀🍀 ————————
📌 𝐈𝐂𝐎𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 - 𝐍𝐨̛𝐢 𝐭𝐚̣𝐨 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢
🏢 258B Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
📞 Hotline: 0975 317 274

Ngày trở về đầy ấn tượng của cựu du học sinh Nhật Bản ICOGroup - Kim Mạnh Hiệp Năm 2014, Hiệp tới gặp các thầy cô tại ICOGroup để tìm kiếm cơ hội sang Nhật học tập. 3 năm sau, anh tốt nghiệp Thạc sỹ trường Tokyo Nokodai và trở thành giáo viên tại Học viện Nhật ngữ Midream - thực hiện sứ mệnh chắp cánh giấc m....

Photos from Du học & XKLĐ ICO Bình Định's post 16/08/2022

🔥🔥TIN HOT - XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NHẬT
BẢNG LƯƠNG TỐI THIỂU CỦA VÙNG SAU KHI TĂNG LƯƠNG.
-------
Các ô màu hồng và cam là vùng sẽ tăng 31 yen/h.
Các ô màu trắng và xám là vùng sẽ tăng 30 yen/h.
Thứ 1: Tokyo: 1072 yen/h
Thứ 2: Kanagawa :1071 yen/h
Thứ 3: Osaka: 1023 yen/h
💰

Photos from Du học & XKLĐ ICO Bình Định's post 13/08/2022

🧧🧧 THƯ MỜI ĐO ĐỎ NHƯ NHỮNG PHONG BAO LÌ XÌ
Chúc mừng 19 bạn học sinh ICOGroup đã nhận được thư mời nhập học từ Đại học KHKT Cảnh Văn - Đài Loan.
Giờ chỉ cần xin visa nữa thôi là các em có thể đặt chân tới Đài Loan thực hiện giấc mơ của mình rồi. Hãy cùng nhau tiếp tục cố gắng nhé!
--
🏫 Thông tin Đại học KHKT Cảnh Văn: Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Cảnh Văn nằm tại thành phố Tân Bắc, là một trong những trường đại học về công nghệ phát triển bậc nhất và tiêu biểu nhất của thành phố. Với khuôn viên hiện đại và được trang bị tốt, năm 2010 trường được WHO đánh giá là ngôi trường an toàn đẳng cấp quốc tế.
👩‍🏫 Lĩnh vực đào tạo: Quản trị du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh và dịch vụ, Ngôn ngữ quốc tế, Kỹ thuật điện và công nghệ thông tin, Khoa học môi trường và Thiết kế đồ họa.
🎁 Học bổng: 50% học phí cho năm đầu tiên
---------------💚💚💚----------
☎️ Liên hệ: +84 97 531 72 74 (Ms Nhiên) để biết thêm thông tin về trường nhé🥰

Photos from Du học & XKLĐ ICO Bình Định's post 12/08/2022

🥳🥳CHÀO MỪNG CÁC TÂN THỰC TẬP SINH TẠI HOÀNG MINH MANPOWER🎊🎊🎊
Buổi sáng ngày 11/8/2022, công ty cổ phần nhân lực quốc tế Hoàng Minh tổ chức lễ nhập học cho gần 200 tân thực tập sinh.
Chúc các bạn tân thực tập sinh luôn luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt.🥰🥰🥰
❤️

12/08/2022

🌥️ Okinawa - Japan ❤️

🍃Buổi sáng tại Okinawa, Nhật Bản🥰

06/08/2022

💯💯HỌC TẬP & LÀM VIỆC TẠI ÚC ĐƯỢC TÀI TRỢ 100% HỌC PHÍ BỞI DOANH NGHIỆP ÚC💢💢
----
✨✨Chương trình học tập và làm việc tại Úc theo visa 500 - Học bổng 100%, là chương trình giúp các bạn được tài trợ học phí không hoàn lại, được làm việc tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành có hưởng lương trong suốt 2 năm, được doanh nghiệp tiếp tục bảo lãnh sau khi tốt nghiệp (tuỳ theo nguyện vọng của sinh viên), và được hỗ trợ các thủ tục chuyển đổi visa sau khi tốt nghiệp.
⛳️Có thể nói đây là cơ hội mới dành cho các bạn trẻ có nguyện vọng sinh sống và làm việc tại Úc lâu dài với những chế độ học bổng hấp dẫn.
💢Giá trị:
1️⃣ KHÔNG LO HỌC PHÍ - SINH HOẠT PHÍ
🔹Học bổng 100% trong 2 năm học, tổng giá trị hơn 400 triệu đồng.
🔹 Cam kết việc làm suốt quá trình học tập với thu nhập trung bình 700 triệu đồng sau 2 năm.
🔹 Chi phí đi thấp hơn du học Nhật - Hàn.
2️⃣ KHÔNG CHỨNG MINH TÀI CHÍNH
🔸Được doanh nghiệp Úc bảo trợ bằng học bổng và việc làm nên không cần chứng minh tài chính
3️⃣ KHÔNG BỊ TỪ CHỐI VISA TRƯỚC ĐÓ
✔️ ICOGroup hỗ trợ học sinh / lao động xử lý visa cho các trường hợp trước đó đều thành công.
🍀Để đăng ký sang Úc học tập & làm việc, ứng viên liên hệ với các chi nhánh ICOGroup trên toàn quốc/.
---------- 🇦🇺 🇦🇺 🇦🇺 ------------
📍𝐈𝐂𝐎𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏 - 𝐂𝐡𝐢 𝐧𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 Đ𝐢̣𝐧𝐡
🏢 258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định
☎️ 0975.317.274 ☎️

Want your school to be the top-listed School/college in Binh Dinh?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


258b Trần Hưng Đạo, Bồng Sơn, Hoài Nhơn
Binh Dinh
Other Educational Consultants in Binh Dinh (show all)
Gia sư Quy Nhơn Gia sư Quy Nhơn
Binh Dinh

Nhận dạy kèm Gia sư Các môn Các cấp

Tư Vấn Du Học Anh Quốc Tại Nam Định Tư Vấn Du Học Anh Quốc Tại Nam Định
127 Hai Bà Trưng, Trần Phú, Thành Phố Qui Nhơn, Bình Định
Binh Dinh, 820000

Du học Anh, Thông tin cập nhật học bổng du học Anh, tư vấn du học Anh tại Quản

Giáo Dục Anh Ngữ Hoàng Phát Hoài Nhơn Giáo Dục Anh Ngữ Hoàng Phát Hoài Nhơn
43 Hàm Tử, Khu Phố Tân Thành 2, Phường Tam Quan Bắc, Thị Xã Hoài
Binh Dinh

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ANH NGỮ HOÀNG PHÁT - Địa chỉ: 43 Hàm Tử, Khu phố Tân Thàn

Trung Tâm Ngoại Ngữ Mới Y&D Trung Tâm Ngoại Ngữ Mới Y&D
Trần Đình Châu Hoài Ân
Binh Dinh, 056

Ngoại Ngữ -Du Học- Xuất Khẩu Lao Động "CHI PHÍ THẤP-XUẤT CẢNH NHANH-ĐƠN HÀNG TỐT"

Tuyển Sinh Bình Định Tuyển Sinh Bình Định
Hùng Vương
Binh Dinh

� TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH NGẮN HẠN TẠI BÌNH ĐỊNH: - Tiếng anh 6 bậc, Cefr, iBT.

Trung Tâm Ngoại Ngữ Đông Phương Bình Định Trung Tâm Ngoại Ngữ Đông Phương Bình Định
83 Trường Chinh, T. T Tăng Bạt Hổ, Hoài Ân, Bình Định
Binh Dinh

Du Học - Xuất Khẩu Lao Động

Tư Vấn Tuyển Sinh - Phù Cát 2 Tư Vấn Tuyển Sinh - Phù Cát 2
Cát Minh, Phù Cát, Bình Định
Binh Dinh

Chương trình do cựu HS trường Phù Cát 2 tổ chức vào mỗi đợt gần Tết hằng n