Schools & colleges in An Lão

Find schools & colleges in An Lão. Listings include Trường THPT Số 2 An Lão and CLB Violympic Trường THCS An Tân. Click on each in the list below the map for more information.

Trường THPT Số 2 An Lão A Trường THPT Số 2 An Lão
Thị Trấn An Lão - An Lão - Bình Định
An Lão, 5300

Trường trung học phổ thông số 2 An Lão được thành lập theo Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2007 của UBND tỉnh Bình Định