ธุกิจโรงเรียน ใน Amphoe Huai Thalaeng

ค้นหา โรงเรียน ใน Amphoe Huai Thalaengรวมรายชื่อ Huaithalaeng Pittayakom school. คลิกรายชื่อด้านล่างเพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

Huaithalaeng Pittayakom school A Huaithalaeng Pittayakom school
70 หมู่ที่ 5 ถนนประสงค์ดี ตําบลห้วยแถลง อําเภอห้วยแถลง
Huai Thalaeng, 30240

Merciful, Harmonious, Discipline | เมตตา สามัคคี มีวินัย