Znanost na cesti / Science on the Street

Znanost na cesti // Science on the Street promotion of science https://znc.si Twitter @znanostnacesti (edited by members of the ZnC team)

"Znanost na cesti" (ZnC) je akcija, s katero raziskovalci prispevamo k zavedanju pomena znanosti za gospodarstvo in družbo. Projekt je bil zasnovan l. 2013 kot odgovor znanstvene sfere na vztrajno krčenje sredstev za znanost. Pozivi k uličnim protestom so nas spodbudili k razmišljanju v proaktivni smeri in samokritičnemu razmišljanju o vlogi in ugledu znanosti v Sloveniji. Slovensko akademijsko tehniško-naravoslovno društvo (SATENA), je kot pokroviteljica akcije ZnC podprla izvajanje javnih poljudnoznanstvenih predavanj o tematikah, s katerimi se ukvarjajo slovenski raziskovalci, in o rezultatih, ki nudijo oporo gospodarstvu in nas uvrščajo med razvite države. V sproščenem vzdušju znanstveniki v pogovoru z novinarji na poljuden in zanimiv način predstavljajo raziskave in dosežke na aktualnih področjih znanosti, pomembnih za dvig kvalitete življenja in blagostanja družbe.

Mission: Promocija znanosti Science Promotion

alternator.science

O možeh besedah, regljajočih babah in ostalih (folklornih) stereotipih

"Čeprav je v družbi prišlo do nekaj manjših sprememb glede stereotipov o spolih, te niso spremenile glavnih stereotipnih podob o spolu, in to ne glede na žanr folklornega obrazca. Razbrati je celo, da so se nekateri stereotipi še ojačali .."
✍️ Saša Babič, Alternator Misliti znanost

alternator.science Jezik, kultura in misel so ogledalo drug drugemu, pravi William Frawley v svoji knjigi Lingvistična semantika (Linguistic sematics, 1992), in ravno zato je možno brati kulturo skozi jezik. Jezikovne raznolikosti namreč odsevajo kulturne raznolikosti, to pa posledično lahko generira tudi raznolik...

bojanambrozic.com

Komet C/2020 F3 (NEOWISE)

Romantiki in ljubitelji nočnega neba: budilke si nastavite na 3 zjutraj

bojanambrozic.com Trenutno je na nebu s prostim očesom viden komet C/2020 F3 (NEOWISE). Gre za najsvetlejši komet v zadnjih 23 letih (po kometu

Deep Green Resistance

Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica

‼️ PROSTO DELOVNO MESTO

Asistent z doktoratom ali docent s področja odprtega izobraževanja.

➡️ https://bit.ly/38oVcNF

Rok za prijavo: 17. 8. 2020

//

Post-doctoral assistant or assistant professor in the field of open education.

➡️ https://bit.ly/2VIsYIu

Deadline for applications: 17-8-2020

#univerzavnovigorici #universityofnovagorica

srips-rs.si

Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2020/2021 | Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS

srips-rs.si Sklad je v petek, 26. 6. 2020, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2020/2021.

Samo še nekaj dni imate časa za prijavo na dve mesti mladih raziskovalcev na Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS.

quizpost.me

Is Your Vision Good Enough To Spot The Odd Pill Out?

quizpost.me Studies have shown the average person cannot spot the odd one out in less than 5 seconds. Can you? 8-|

Tetrakvark iz štirih kvarkov c!
Bravo LHCb!

The LHCb collaboration is delighted to announce the observation of a four-charm-quark tetraquark!

Read more: https://lhcb-public.web.cern.ch/Welcome.html#Tcccc

"This is the first observation of this unusual combination of heavy quarks. Indeed all the exotic hadrons observed so far have at most two heavy quarks and none of them is made of more than two quarks of the same type."

alternator.science

Z genetiko do popolnejšega vedenja o ekologiji morja

Si predstavljate, kako izgledajo organizmi, ki svetijo med polnočnim kopanjem v morju?
✍️Timotej Turk Dermastia v Alternator Misliti znanost

alternator.science Ste se kdaj vprašali, kako izgledajo organizmi, ki svetijo med polnočnim kopanjem v morju? Ali pa, kaj neki obarva morje zeleno, oranžno ali rdeče? V eni sami kapljici morske vode se skriva čudovit preplet življenja, ki ga poganja skupina organizmov, imenovanih fitoplankton. Natančno poznavan...

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi k vpisu na doktorski in magistrski študij
3. prijavni rok: 30. junij 2020

▶ VPIS 2020/2021 ◀

Kandidati za vpis na študijske programe MPŠ:

➡ Nanoznanosti in nanotehnologije
➡ Informacijske in komunikacijske tehnologije
➡ Ekotehnologije
➡ Senzorske tehnologije

se lahko prijavijo v naslednjih rokih:

1. prijavni rok: od 1. aprila do 30. aprila 2020.
2. prijavni rok: od 1. maja do 31. maja 2020.
3. prijavni rok: od 1. junij do 30. junij 2020.
4. prijavni rok: od 1. julij do 31. avgusta 2020.
5. prijavni rok: od 1. septembra do 15. septembra 2020.
6. prijavni rok: od 16. septembra do 30. septembra 2020.

Več o vpisnem postopku in pogojih si lahko preberete na spletni strani.

Doktorski študij: https://www.mps.si/sl/studij/bolonjski-studij-tretje-stopnje/vpis/

Magistrski študij: https://www.mps.si/sl/studij/bolonjski-studij-druge-stopnje/vpis/

um.si

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru razpisuje mesta za mlade raziskovalce

um.si Najava Javnega razpisa za kandidate za mlade raziskovalce za 2019

Kemijski inštitut razpisuje mesta za MLADE RAZISKOVALCE/KE https://bit.ly/MR2020KI

📯 RAZPISANA imamo mesta za MLADE RAZISKOVALCE/KE, prijave do 10.7.2020. Podrobnosti o razpisu 👉 https://bit.ly/MR2020KI

nib.si

JAVNI RAZPIS ZA MLADE RAZISKOVALCE (m/ž)

Razpis za mesto mladega raziskovalca na temo "Onesnaževanje morja z mikroplastiko in organskimi onesnaževali" pri mentorju izr. prof. dr. Oliverju Bajtu.

nib.si NIB- Nacionalni inštitut za biologijo

public.flourish.studio

Global Deaths Due to Various Causes and COVID-19

Še posebno grozno pa je, da je podhranjenost na 2.mestu 😢

public.flourish.studio A Flourish data visualisation by Panos Kaissaratos

Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS (Institut Jožef Stefan) išče mlado raziskovalko/mladega raziskovalca na področju analize in razgradje mikroplastike v odpadnih vodah. Mentorica dr. Mateja Podlogar.
Več na:http://nano.ijs.si/wp-content/uploads/2020/06/mesto-MR-2020_Podlogar_IJS-ang.pdf

Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica razpisuje mesto mlade_ga raziskovalke_ca na področju biokemije, biotehnologije in mikrobiologije

📍PROSTO DELOVNO MESTO

Podoktorski sodelavec na področju biokemije, biotehnologije in mikrobiologije (m/ž)

➡️ https://bit.ly/2YMI7ZP

Rok za prijavo: 8. 7. 2020

//

Postdoctoral associate in the field of biochemistry, biotechnology and microbiology (m/f)

➡️ https://bit.ly/2YK6SWJ

Deadline for applications: 8-7-2020

#univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica razpisuje mesto mlade_ga raziskovalke_ca na področju teoretične biofizike

📍PROSTO DELOVNO MESTO

Asistent - mladi raziskovalec s področja teoretične biofizike

➡️ https://bit.ly/37i9YoM

Rok za prijavo: 31. 7. 2020

//

Assistant / junior researcher in the field of theoretical biophysics

➡️ https://bit.ly/37ia6og

Deadline for applications: 31-7-2020

#univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica razpisuje mesto mlade_ga raziskovalke_ca na področju gozdne biologije, ekologije in tehnologije

📍PROSTO DELOVNO MESTO

Asistent - mladi raziskovalec s področja gozdne biologije, ekologije in tehnologije

➡️ https://bit.ly/2XTkYWx

Rok za prijavo: 31. 7. 2020

//

Assistant / junior researcher in the in the field of forest biology, ecology and technology

➡️ https://bit.ly/2UORAir

Deadline for applications: 31-7-2020

#univerzavnovigorici #universityofnovagorica

Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica

Univerza v Novi Gorici / University of Nova Gorica razpisuje mesto mlade_ga raziskovalke_ca na področju aeroslov in podnebnih sprememb

Univerza v Novi Gorici je nedržavna, raziskovalna in študentom prijazna univerza, kjer znanje nastaja v harmoničnem odnosu med študenti in raziskovalci ter se prenaša na mlajše generacije in v podjetniško okolje.

Odsek za nanostrukturne materiale (Nanostrukturni materiali IJS / Nanostructured materials IJS), Institut Jožef Stefan išče mladega raziskovalca/ mlado raziskovalko na temo »Priprava biomimetskih nanodelcev za medicinske aplikacije« pod mentorstvom dr Nina Kostevšek.
Več na:http://nano.ijs.si/wp-content/uploads/2020/06/mesto-za-mladega-raziskovalca-2020_NKostevsek_IJS-eng.pdf

ZAG Ljubljana

ZAG išče mladega raziskovalca/raziskovalko (MR) v letu 2020 pri mentorici dr. Katji Malovrh Rebec na raziskovalnem področju gradbeništva – BIM, informacijsko modeliranje gradenj. Več na: www.zag.si

Alma Mater Europaea - ECM

Virus v odpadni vodi

Eden od načinov sledenja virusu SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen COVID-19, je tudi zaznavanje njegove prisotnosti v odpadnih vodah.

Več o t.i. epidemiologiji odpadnih vod v predavanju ⬇ razloži Katarina Bačnik, mlada raziskovalka na Nacionalnem inštitutu za biologijo.

alternator.science

Razpad vesoljnega vakuuma

Če pa tale naslov ne pritegne...! Vredno prebrati!

alternator.science V času klimatskih sprememb in globalnega razmaha covida-19 se zdi, da je treba ukrepati odločno, da se izognemo katastrofalnim posledicam. Hitrost širjenja okužb in vpliv človeka na okolje dokazujejo, da smo postali globalna vrsta, ki z obema nogama stoji v antropocenu. Vseeno smo v širši per...

weforum.org

Mobile data shows which European countries took lockdown seriously

Is staying at home a solution?

weforum.org Data was gathered from millions of mobile devices using Google's software - the first time this quality of data has been available during a pandemic.

Razpis za delovno mesto

📍PROSTO DELOVNO MESTO

Asistent - mladi raziskovalec s področja raziskav aerosolov in podnebnih sprememb

➡️ https://bit.ly/2AoUSlh

Rok za prijavo: 31. 7. 2020

//

Assistant / junior researcher in the area of aerosol research and climate change.

➡️ https://bit.ly/3faP79y

Deadline for applications: 31-7-2020

#universityofnovagorica #univerzavnovigorici

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana vabi k vpisu:
➡ Nanoznanosti in nanotehnologije
➡ Informacijske in komunikacijske tehnologije
➡ Ekotehnologije
➡ Senzorske tehnologije

▶ VPIS 2020/2021 ◀

Kandidati za vpis na študijske programe MPŠ:

➡ Nanoznanosti in nanotehnologije
➡ Informacijske in komunikacijske tehnologije
➡ Ekotehnologije
➡ Senzorske tehnologije

se lahko prijavijo v naslednjih rokih:

1. prijavni rok: od 1. aprila do 30. aprila 2020.
2. prijavni rok: od 1. maja do 31. maja 2020.
3. prijavni rok: od 1. junij do 30. junij 2020.
4. prijavni rok: od 1. julij do 31. avgusta 2020.
5. prijavni rok: od 1. septembra do 15. septembra 2020.
6. prijavni rok: od 16. septembra do 30. septembra 2020.

Več o vpisnem postopku in pogojih si lahko preberete na spletni strani.

Doktorski študij: https://www.mps.si/sl/studij/bolonjski-studij-tretje-stopnje/vpis/

Magistrski študij: https://www.mps.si/sl/studij/bolonjski-studij-druge-stopnje/vpis/

nature.com

Regenerative medicine could pave the way to treating baldness

Pred leti smo se šalili, da se bo regenerative medicina najbolj razmahnila, ko bo mogoče z matičnimi celicami "zdraviti" plešavost. Blizu smo 😊

nature.com Nature

bf.uni-lj.si

Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani: Razpis za mlade raziskovalce na Univerzi v Ljubljani v letu 2020

13 mest za mlade raziskovalce na Biotehniška fakulteta

bf.uni-lj.si BF

casoris.si

Kaj so »deepfakes« in zakaj je nujno, da jih vsi spoznamo?

casoris.si To je orodje, ki ga lahko uporabijo kriminalci za prevare vseh vrst, izsiljevanje, za lažne »ugrabitve« …

nature.com

Coronavirus research updates: Blood type might influence COVID-19 risk

Lepa zbirka zanimivih povzetkov zadnjih člankov na aktualno temo (še niso recenzirani!)
#covid

nature.com A selection of the latest research on the new coronavirus.

Fakulteta za strojništvo UL

Razpis za mlade raziskovalce
Rok za prijavo : 19.6.2020

Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana je 𝐨𝐛𝐣𝐚𝐯𝐢𝐥𝐚 𝐫𝐚𝐳𝐩𝐢𝐬 𝐳𝐚 𝐌𝐥𝐚𝐝𝐞 𝐫𝐚𝐳𝐢𝐬𝐤𝐨𝐯𝐚𝐥𝐜𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎.

Na Fakulteti za strojništvo bomo bodočim mladim raziskovalcem nudili 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐯𝐧𝐨 𝐨𝐤𝐨𝐥𝐣𝐞 v katerem boste lahko, pod mentorstvom nekaterih najuspešnejših strokovnjakov s področja strojništva pri nas, nadgrajevali doslej pridobljeno znanje. 𝑷𝒓𝒊𝒅𝒐𝒃𝒊𝒍𝒊 𝒃𝒐𝒔𝒕𝒆 𝒖𝒔𝒕𝒓𝒆𝒛𝒏𝒆 𝒔𝒑𝒐𝒔𝒐𝒃𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒛𝒂 𝒑𝒓𝒆𝒑𝒍𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒛̌𝒆𝒏𝒊𝒓𝒔𝒌𝒊𝒉 𝒛𝒏𝒂𝒏𝒋, 𝒅𝒐𝒔𝒆𝒈𝒂𝒏𝒋𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒃𝒐𝒋𝒏𝒊𝒉 𝒛𝒏𝒂𝒏𝒔𝒕𝒗𝒆𝒏𝒊𝒉 𝒐𝒅𝒌𝒓𝒊𝒕𝒊𝒋 𝒕𝒆𝒓 𝒏𝒋𝒊𝒉𝒐𝒗 𝒏𝒆𝒑𝒐𝒔𝒓𝒆𝒅𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒐𝒔 𝒗 𝒈𝒐𝒔𝒑𝒐𝒅𝒂𝒓𝒔𝒕𝒗𝒐.

▶️ https://www.fs.uni-lj.si/
📍 Rok za prijavo 19.6.2020

#ŠtudentskisvetULFakultetezastrojništvo #ŠtudentskaorganizacijaFakultetezastrojništvo #TutorstvonaUniverzivLjubljani #TutorstvonaFakultetizastrojništvoUL #ŠtudentskisvetFRI #Fakultetazaelektrotehniko #FakultetazaMatematikoinFiziko #Fakultetazagradbeništvoingeodezijo #FakultetazastrojništvoUM #FakultetazastrojništvoUL #UniverzavLjubljani

Ugriznimo znanost

Vsak dan na svetu porabimo okoli 500 milijonov megawatnih ur električne energije. Večino še vedno pridobimo iz fosilnih goriv. Ker poraba električne energije povsod po svetu vztrajno raste in se zaloge premoga, zemeljskega plina in nafte vztrajno manjšajo, obenem pa pridobivanje električne energije iz njih onesnažuje okolje, znanstveniki iščejo vir energije prihodnosti. Bo to fuzija? O tem sta spregovorila dr. Luka Snoj z Institut Jožef Stefan in prof. dr. Rafael Mihalič s Fakulteta za elektrotehniko.

Ugriznimo znanost: 10 let iskanja vira energije prihodnosti v četrtek, 4. 6. ob 17.25 na TV SLO 1.

SiNAPSA

Čeprav je SARS-CoV-2 precej nov virus😷❗️, zahvaljujoč hitremu napredku v znanosti o njem vemo že marsikaj. ☝️𝐊𝐚𝐤𝐬̌𝐧𝐚 𝐣𝐞 𝐯𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐜𝐞𝐥𝐢𝐜̌𝐧𝐢𝐡 𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧 𝐩𝐫𝐢 𝐯𝐬𝐭𝐨𝐩𝐮, 𝐩𝐨𝐦𝐧𝐨𝐳̌𝐞𝐯𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐢𝐧 𝐨𝐝𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐣𝐞𝐯𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐯𝐢𝐫𝐮𝐬𝐚 🤔, je vidik, ki obeta razvoj novih farmakoloških pristopov.📢
Vabljeni k branju novega prispevka v e-SiNAPSI ⤵️.

#SARSCoV2 #vlogacelicnihmembran #virus #esinapsa #mozgani

iau.org

International Astronomical Union | IAU

Je izstreljevanje Starlink satelitov legalno? https://www.scientificamerican.com/article/the-fccs-approval-of-spacexs-starlink-mega-constellation-may-have-been-unlawful/
Danes zvečer na to temo: https://spacenews.com/event/aas-sia-webinar-on-the-impacts-of-satellite-constellations-on-optical-astronomy/

iau.org In June 2019, the International Astronomical Union expressed concern about the negative impact that the planned mega-constellations of communication satellites may have on astronomical observations and on the pristine appearance of the night sky when observed from a dark region. We here present a su...

youtube.com

Čigavo je zvezdnato nebo?

Če ste zamudili...

Predavanje v sklopu projekta Znanost na cesti prof. dr. Andreja Gomboc, Center za astrofiziko in kozmologijo na Univerzi v Novi Gorici Mnogi so v zadnjih mes...

Want your school to be the top-listed School/college in Ljubljana?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Slam 2019 - Timotej Turk Dermastia

Location

Category

Telephone

Website

Address


Teslova 30
Ljubljana
Other Education in Ljubljana (show all)
Aromainštitut Aromainštitut
Maroltova 2
Ljubljana, 1000

Poslanstvo Aromainštituta je dvig nivoja kakovosti aromaterapevtskega znanja in širjenje zavedanja o široki uporabnosti aromaterapije. www.aromainstitut.si

GO inštrukcije GO inštrukcije
Štihova 13
Ljubljana, 1000

Enostavno do inštruktorja v vaši bližini. Pokrivamo večino krajev v Sloveniji in predmetov na gimnaziji. Obiščite nas na https://www.go-tel.si/instrukcije/

SOI Slovenija SOI Slovenija
Ljubljana, 1000

Zapri oči, trikrat počasi izdihni in se pripravi, da se boš zbudil(a) in začel(a) sanjati. Delavnice z dr. Catherine Shainberg.

Peščeni OTOK Peščeni OTOK
Resljeva 40
Ljubljana, 1000

Otroška igra s psihologom. Risanje v pesku in osebnostni razvoj.

Olifu Slovenija Olifu Slovenija
Gornji Trg 20
Ljubljana, 1000

Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev
Streliška 12
Ljubljana, 1000

Teambuilding.si Teambuilding.si
Gasilska Cesta 3
Ljubljana, 1000

izvajamo različne oblike TEAM BUILDING programov

Docem, d.o.o. Docem, d.o.o.
Kvedrova 30
Ljubljana, 1000

Docem D.o.o. izobraževanje

Storytelling by Studio Jeantin Storytelling by Studio Jeantin
Celovška Cesta 32
Ljubljana, 1000

Zakaj potrebujemo zgodbe?

Tečaj ruščine Tečaj ruščine
Ciril Metodov Trg 1
Ljubljana, 1000

RCZK organizira in izvaja kulturne in izobraževalne dogodke za popularizacijo in spodbujanje zanimanja tujih državljanov za učenje ruskega jezika. V državah gostiteljicah pa je RCZK zainteresiran za dvig ravni poučevanja ruskega jezika.

ESL - Jezikovna potovanja ESL - Jezikovna potovanja
Ljubljana

Dobrodošli pri ESL - Jezikovna potovanja, vašem zaupanja vrednem partnerju za odkrivanje sveta skozi znanje jezikov! www.esl.si

Frižider Frižider
Večna Pot 113
Ljubljana, 1000

Makerspace na UL FRI. Kjer se nič ne pokvari.