Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare

Seminarul Teologic Ortodox Baia Mare va ofera o atmosferă de trăire duhovnicească şi educaţie umanistă favorabilă formării unei autentice personalităţi creştine.

PLAN DE ŞCOLARIZARE


CLASA a IX-a, 2013-2014
-2 clase -56 locuri, specializarea TEOLOGIE (ASISTENŢĂ SOCIALĂ)
- 4 ani- cursuri zi

GRAFICUL DESFAŞURĂRII ADMITERII

23 mai 2013 – Eliberarea anexelor fişelor de înscriere pentru elevii sau absolvenţii
care doresc sa participe la probe de aptitudini
27-29 mai 2013 – Înscrierea pentru probele de aptitudini – secretariatul şcolii
31 mai 2012 – Desfăşurarea probelor de aptitudini –ora 9:00– incinta Seminarului
3 iunie 2012 – Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini
4 iunie 2012 – Afişarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de
aptitudini

GIMNAZIU - CLASA a V-a, 2013-2014
1 clasă - 30 locuri
-cursuri zi-
ÎNSCRIEREA ÎN CLASA A V-A
26 martie 2013 – 31august 2013 – Înscrierea la secretariatul şcolii
Înscrierea în clasa a V-a pentru anul şcolar 2013-2014 se face pe bază de cerere, depusă la secretariatul Seminarului Teologic Ortodox „Sf. Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare de către unul dintre părinţii elevului, în perioada 26 martie 2013 – 31 august 2013 (formular tipizat).

Operating as usual

28/05/2020

Admitere vocațional 2020 - Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Marturisitorul” Baia Mare.

05/05/2020

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2020-2021
2 clase a-IX-a– 56 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .
Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.
Probele de aptitudini
PROBE ORALE:
a) verificarea dicţiei prin:
Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Troparul Învierii – Hristos a înviat!, Colinde cu conţinut religios;
- intonarea unui cântec patriotic / popular la alegere.
Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

c) vizita medicală
PROBA SCRISĂ :
Constă în verificarea cunoştinţelor religioase cu următoarele teme:

Conţinuturi clasa a- VII –a

1. Crearea lumii,
2. Hristos, Lumina lumii:Vindecarea orbului din naştere.
3. Rugăciunea în viaţa creştinului.

Conţinuturi clasa a-VIII –a

4. Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu ,
5. Biserica , locaş de închinare.
6. Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.
Bibliografie:
- Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox, Manualele şcolare clasa a-VII-a –şi a-VIII-a.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

1. Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde vine elevul;
2. Certificat de botez ortodox;
3. Copie certificat de naştere;
4. Copie act de identitate copil,
5. Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
6. Recomandarea Consiliului parohial;
7. Binecuvântarea Chiriarhului locului;
8. Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 ;
9. Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
10. Dosar plic.
Dacă se vor întâmpina probleme la elibraraea actelor – din partea medicului de familie, a preotului aparținător, etc. - , acestea se vor aduce pe parcurs, cel târziu la începerea cursurilor. La vizita medicală să aibă la ei adev. Că este clinic sănător, apt pt înscrierea la liceu.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2020:

Se va comunica de îndată ce Ministerul Educație va emite un ordin cu perioada în care se vor desfășurarea probelor de aptitudini.


Informaţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare:

Tel./Fax. 0262/221844 sau email [email protected]
Web: www.seminarulbm.ro

05/05/2020

Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare's cover photo

Expoziţia de icoană veche „Chipuri din veac în veci” 06/03/2020

Icoane vechi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea au fost expuse pentru închinare la Baia Mare

Vineri, 6 martie 2020, de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, în sala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Muzeului Episcopal din incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, la deschiderea celei de a patra ediţii a Expoziţiei de icoană veche „Chipuri din veac în veci”. Expoziţia cuprinde 18 icoane pictate în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, de pictori cunoscuţi sau necunoscuţi şi aflate în bisericile monument istoric din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.
La vernisarea expoziţiei au luat parte preoţii din Permanenţa Eparhială, preoţi parohi, personalităţi culturale maramureşene, profesori, elevi şi studenţi, oameni de cultură şi artă.
Despre expoziţie şi icoană veche au vorbit Dna Monica Mare, directorul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare, care are o colecţie bogată de icoane pe sticlă şi lemn, şi s-a referit la impotanţa culturală şi religioasă a icoanei, la rolul icoanei în formarea religioasă a familiei şi tinerilor, la mesajul pe care îl transmit icoanele. Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, a ţinut un adevărat curs didactic despre icoană şi iconografie, oprindu-se la semantica termenilor de specialitate referiotare domeniul icoanei.
Cu interes a fost urmărit cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, care s-a referit la momentul zilei de azi.
„Este o zi binecuvântată şi inspirată, pentru că este sub semnul praznicului care se apropie, a Duminicii Ortodoxiei, în care noi arătăm suprema venerţie pe care o avem faţă de sfintele icoane, ca şi expresie a Dumnezeului făcut om şi pogorât între noi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este mărturisirea dreptei credinţe în Duminica cultului cinstirii sfintelor icoane în faţa tuturor iconoclaştilor şi a tuturor celor care au luptat împotriva sfintelor icoane.”
Apoi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit asupra iconoclaştilor contemporani, care nu recunosc rolul cultic al icoanelor şi luptă pe toate căile pentru înlăturarea icoanelor din şcoli, din spaţii publice, din viaţa socială contemporană, contribuind la desacralizarea lumii de azi. Istoria icoanei este istoria Fiului lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi şi va dăinui atât cât va dăinui Biserica Lui.

Icoane vechi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea au fost expuse pentru închinare la Baia Mare

Vineri, 6 martie 2020, de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, în sala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Muzeului Episcopal din incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, la deschiderea celei de a patra ediţii a Expoziţiei de icoană veche „Chipuri din veac în veci”. Expoziţia cuprinde 18 icoane pictate în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, de pictori cunoscuţi sau necunoscuţi şi aflate în bisericile monument istoric din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.
La vernisarea expoziţiei au luat parte preoţii din Permanenţa Eparhială, preoţi parohi, personalităţi culturale maramureşene, profesori, elevi şi studenţi, oameni de cultură şi artă.
Despre expoziţie şi icoană veche au vorbit Dna Monica Mare, directorul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare, care are o colecţie bogată de icoane pe sticlă şi lemn, şi s-a referit la impotanţa culturală şi religioasă a icoanei, la rolul icoanei în formarea religioasă a familiei şi tinerilor, la mesajul pe care îl transmit icoanele. Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, a ţinut un adevărat curs didactic despre icoană şi iconografie, oprindu-se la semantica termenilor de specialitate referiotare domeniul icoanei.
Cu interes a fost urmărit cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, care s-a referit la momentul zilei de azi.
„Este o zi binecuvântată şi inspirată, pentru că este sub semnul praznicului care se apropie, a Duminicii Ortodoxiei, în care noi arătăm suprema venerţie pe care o avem faţă de sfintele icoane, ca şi expresie a Dumnezeului făcut om şi pogorât între noi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este mărturisirea dreptei credinţe în Duminica cultului cinstirii sfintelor icoane în faţa tuturor iconoclaştilor şi a tuturor celor care au luptat împotriva sfintelor icoane.”
Apoi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit asupra iconoclaştilor contemporani, care nu recunosc rolul cultic al icoanelor şi luptă pe toate căile pentru înlăturarea icoanelor din şcoli, din spaţii publice, din viaţa socială contemporană, contribuind la desacralizarea lumii de azi. Istoria icoanei este istoria Fiului lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi şi va dăinui atât cât va dăinui Biserica Lui.

Canonul cel Mare (IV) la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime" 06/03/2020

Canonul cel Mare (IV) și Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a fost adusă, în cursul zilei de joi, 5 martie 2020, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia a mai fost adusă la Catedrala Episcopală în anul 2003, la târnosirea locașului de cult, care a fost oficiată de Patriarhii Teoctist şi Petros VII precum și în luna martie a anului 2017.
Cu această ocazie, credincioșii băimăreni și cei din împrejurimile Municipiului Baia Mare vor avea posibilitatea să se închine la Sfânta Icoană pentru că este mult iubită și cinstită de poporul lui Dumnezeu, deoarece este făcătoare de minuni iar cei care o sărută și i se închină cu evlavie dobândesc tămăduiri sufletești și trupești.
Acest eveniment duhovnicesc este prilejuit de Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinței Ortodoxiei, care este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare.

Canonul cel Mare (IV) și Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a fost adusă, în cursul zilei de joi, 5 martie 2020, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia a mai fost adusă la Catedrala Episcopală în anul 2003, la târnosirea locașului de cult, care a fost oficiată de Patriarhii Teoctist şi Petros VII precum și în luna martie a anului 2017.
Cu această ocazie, credincioșii băimăreni și cei din împrejurimile Municipiului Baia Mare vor avea posibilitatea să se închine la Sfânta Icoană pentru că este mult iubită și cinstită de poporul lui Dumnezeu, deoarece este făcătoare de minuni iar cei care o sărută și i se închină cu evlavie dobândesc tămăduiri sufletești și trupești.
Acest eveniment duhovnicesc este prilejuit de Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinței Ortodoxiei, care este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare.

Canonul cel Mare (III) la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime" 05/03/2020

Miercuri, 04 martie, cu începere de la ora 16.00, Preasfințitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a săvârșit Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (partea a III-a) și a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime" din Municipiul Baia Mare.
Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Vasile Botiş, slujitor al Catedralei Episcopale, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop, de la Seminarul Telogic și slujitorii Catedralei: Pr. Vasile Botiș, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar și Pr. Ionuț Sadoveanu (recent hirotonit, aflat în perioada de practică liturgică)
Răspunsurile liturgice au fost date la cele două strane, de cântăreții catedralei alături de studenții teologi din cadrul Departamentului de Teologice Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” și de elevii seminariști din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” împreună cu membrii Grupului psaltic „Theologos ”dirijați de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.
La momentul Chinonicului, Preasfinția Sa a rostit o scurtă meditație cu bogate înțelesuri teologice și duhovnicești cu privire la textul Canonului cel Mare, evidențiind mai multe exemple de conduită morală și duhovnicească din Sfânta Scriptură.

Miercuri, 04 martie, cu începere de la ora 16.00, Preasfințitul Părinte TIMOTEI SĂTMĂREANUL, Arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului a săvârșit Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul (partea a III-a) și a oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime" din Municipiul Baia Mare.
Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Vasile Botiş, slujitor al Catedralei Episcopale, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop, de la Seminarul Telogic și slujitorii Catedralei: Pr. Vasile Botiș, Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar și Pr. Ionuț Sadoveanu (recent hirotonit, aflat în perioada de practică liturgică)
Răspunsurile liturgice au fost date la cele două strane, de cântăreții catedralei alături de studenții teologi din cadrul Departamentului de Teologice Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” și de elevii seminariști din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” împreună cu membrii Grupului psaltic „Theologos ”dirijați de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.
La momentul Chinonicului, Preasfinția Sa a rostit o scurtă meditație cu bogate înțelesuri teologice și duhovnicești cu privire la textul Canonului cel Mare, evidențiind mai multe exemple de conduită morală și duhovnicească din Sfânta Scriptură.

Canonul cel Mare (II) la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” 04/03/2020

Marți, 03 martie, cu începere de la ora 17.00, Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a săvârșit Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime" din Municipiul Baia Mare.
Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Vasile Botiş, slujitor al Catedralei Episcopale, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” a UTC Nord, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop, de la Seminarul Telogic și slujitorii Catdralei: Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar.
Răspunsurile liturgice au fost date la cele două strane, de cântăreții catedralei alături de studenții teologi din cadrul Departamentului de Teologice Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” și de elevii seminariști din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” împreună cu membrii Grupului psaltic „Theologos ”dirijați de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Marți, 03 martie, cu începere de la ora 17.00, Preasfințitul Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a săvârșit Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime" din Municipiul Baia Mare.
Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Vasile Botiş, slujitor al Catedralei Episcopale, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” a UTC Nord, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop, de la Seminarul Telogic și slujitorii Catdralei: Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar.
Răspunsurile liturgice au fost date la cele două strane, de cântăreții catedralei alături de studenții teologi din cadrul Departamentului de Teologice Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” și de elevii seminariști din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” împreună cu membrii Grupului psaltic „Theologos ”dirijați de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.

Canonul cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” 03/03/2020

Luni, 2 martie 2020, de la ora 17,00, prima zi a Postului Mare, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramurerşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui mare sobor de preoţi.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Vasile Botiş, slujitor al Catedralei Episcopale, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” a UTC Nord, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop, de la Seminarul Telogic, slujitorii Catdralei: Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar.
Răspunsurile la Slujba Canonului cel Mare au fost date de strana Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” împreună cu studenţi teologi de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” şi de strana din stânga, unde au cântat Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi elevi de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, dirijaţi de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.
La finalul rugăciunilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit o meditaţie despre Sfântul Andrei Criteanul şi Canonul de pocăinţă pe care l-a scris pentru Postul Mare:
„A început călătoria noastră duhovnicească şi urcuşul nostru spre praznicul cel mare şi sfânt al Învierii Domnului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În această perioadă Biserica are o rânduială cu totul şi cu totul deosebită, deoarece primele patru zile sunt pline de încărcătură duhovnicească, în aceste zile, la ceas de seară, săvârşindu-se slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, pentru că de când am intrat în Catedrala noastră Episcopală, din 2003, elevii seminarişti şi studenţii teologi au făcut serile duhovniceşti în Catedrală. Aceste prime zile din prima săptămână a Postului sunt în primul rând pentru ei. Este o săptămână duhovnicească integrală şi fiecare seară este una dohovnicească. De aceea, părinţii, începând cu noi, Arhiereii, sunt programaţi ca unul dintre ei să rostească un scurt cuvânt, o scurtă meditaţie pentru a desăvârşi rugăciunea şi cântarea noastră în comun la slujba Canonului cel Mare. Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul pe care în fiecare an Biserica îl aduce ca pe o perlă duhovnicească, ca pe un nestemat nepreţuit în faţa credincioşilor, în inima şi sufletul lor, este o slujbă de profundă pocăinţă. El a fost alcătuit de Sfântul Andrei al Cretei sau Criteanul, aşa cm îi spune şi numele, un mare imnograf, un Episcop al Bisericii, un mare Ierarh, care a trăit la sfârşitul secolului al VII-lea şi începutul secolului al VIII-lea. S-a născut în Damasc, în Siria însângerată de astăzi şi lovită atât de cumplit de uneltirile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, pentru că Siria este locul unde, pentru prima dată, creştinii s-au numit sfinţi şi pentru că Sirian şi Damascul sunt legate deconvertirea celui mai luminat dintre Sfinţii Apostoli, Sfântul Apostol Pavel, care este socotit Apostolul neamurilor. Şi pentru că Sirian are cele mai nepreţuite situri şi vestigii creştine.”

Luni, 2 martie 2020, de la ora 17,00, prima zi a Postului Mare, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramurerşului şi Sătmarului, a oficiat Slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în fruntea unui mare sobor de preoţi.

Din sobor au făcut parte Arhim. Dr. Casian Filip, consilier eparhial şi mare eclesiarh al Catedralei Episcopale „Sfânta Treime”, Pr. Vasile Botiş, slujitor al Catedralei Episcopale, Pr. Conf. Univ. Dr. Adrian Gheorghe Paul, prodecanul Facultăţii de Litere a Centrului Universitar Nord din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, Pr. Lect. Univ. Dr. Teofil Stan, de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” a UTC Nord, Pr. Prof. Dr. Claudiu Pop, de la Seminarul Telogic, slujitorii Catdralei: Pr. Florin Hoban, inspector şcolar pentru religie, Pr. Drd. Claudiu Ciascai, Pr. Florin Bălan, Pr. Adrian Morar.
Răspunsurile la Slujba Canonului cel Mare au fost date de strana Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” împreună cu studenţi teologi de la Domeniul Teologie Ortodoxă „Justinian Arhiepiscopul” şi de strana din stânga, unde au cântat Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului şi elevi de la Seminarul Teologic „Sfântul Iosif Mărturisitorul”, dirijaţi de Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu.
La finalul rugăciunilor, Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin a rostit o meditaţie despre Sfântul Andrei Criteanul şi Canonul de pocăinţă pe care l-a scris pentru Postul Mare:
„A început călătoria noastră duhovnicească şi urcuşul nostru spre praznicul cel mare şi sfânt al Învierii Domnului, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. În această perioadă Biserica are o rânduială cu totul şi cu totul deosebită, deoarece primele patru zile sunt pline de încărcătură duhovnicească, în aceste zile, la ceas de seară, săvârşindu-se slujba Canonului cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul, pentru că de când am intrat în Catedrala noastră Episcopală, din 2003, elevii seminarişti şi studenţii teologi au făcut serile duhovniceşti în Catedrală. Aceste prime zile din prima săptămână a Postului sunt în primul rând pentru ei. Este o săptămână duhovnicească integrală şi fiecare seară este una dohovnicească. De aceea, părinţii, începând cu noi, Arhiereii, sunt programaţi ca unul dintre ei să rostească un scurt cuvânt, o scurtă meditaţie pentru a desăvârşi rugăciunea şi cântarea noastră în comun la slujba Canonului cel Mare. Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul pe care în fiecare an Biserica îl aduce ca pe o perlă duhovnicească, ca pe un nestemat nepreţuit în faţa credincioşilor, în inima şi sufletul lor, este o slujbă de profundă pocăinţă. El a fost alcătuit de Sfântul Andrei al Cretei sau Criteanul, aşa cm îi spune şi numele, un mare imnograf, un Episcop al Bisericii, un mare Ierarh, care a trăit la sfârşitul secolului al VII-lea şi începutul secolului al VIII-lea. S-a născut în Damasc, în Siria însângerată de astăzi şi lovită atât de cumplit de uneltirile văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi, pentru că Siria este locul unde, pentru prima dată, creştinii s-au numit sfinţi şi pentru că Sirian şi Damascul sunt legate deconvertirea celui mai luminat dintre Sfinţii Apostoli, Sfântul Apostol Pavel, care este socotit Apostolul neamurilor. Şi pentru că Sirian are cele mai nepreţuite situri şi vestigii creştine.”

Videos (show all)

Podobia „Ceea ce ești bucuria”
Sfinții Trei Ierarhi - Hramul școlilor teologice
Unirea Principatelor Române
Unirea Principatelor Române
Concertul solemn de colinde „Noapte de vis”, ediţia a XVI-a, desfăşurat la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare
La steua - recitare in rusă
La steaua - recitare în italiană
La steaua - recitare în germană
La steaua - recitare in engleză
Moment muzical
Pe lângă plopii fără soț
Sara pe deal

Location

Category

Telephone