Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare

Seminarul Teologic Ortodox Baia Mare va ofera o atmosferă de trăire duhovnicească şi educaţie umanistă favorabilă formării unei autentice personalităţi creştine.

Operating as usual

03/08/2021

• Admitere la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Baia Mare
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, vineri, 30 iulie 2021, de la ora 10:00, a avut loc a doua sesiune de admitere privind susținerea probei orale în vederea admiterii la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Municipiul Baia Mare.
Proba orală s-a desfășurat în mediul online, pe platforma Zoom și a constat în verificarea dicției, prin rostirea unei rugăciuni precum și a auzului muzical prin intonarea unei game, a unor sunete și a unei cântări la alegere din lista subiectelor de admitere.
Din comisia de admitere au făcut parte președintele comisiei, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul ISJ Maramureș, Pr. Prof. Dr. Andrei Baboșan și Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, cadre didactice de specialitate.
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare și desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la OME nr. 3721/23.04.2021, privind modificarea și completarea OMEC nr. 5457/2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

• Admitere la Seminarul Teologic Liceal Ortodox din Baia Mare
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, vineri, 30 iulie 2021, de la ora 10:00, a avut loc a doua sesiune de admitere privind susținerea probei orale în vederea admiterii la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Municipiul Baia Mare.
Proba orală s-a desfășurat în mediul online, pe platforma Zoom și a constat în verificarea dicției, prin rostirea unei rugăciuni precum și a auzului muzical prin intonarea unei game, a unor sunete și a unei cântări la alegere din lista subiectelor de admitere.
Din comisia de admitere au făcut parte președintele comisiei, Pr. Prof. Florin Hoban, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul ISJ Maramureș, Pr. Prof. Dr. Andrei Baboșan și Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, cadre didactice de specialitate.
Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2021-2022 în liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu metodologia de organizare și desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la OME nr. 3721/23.04.2021, privind modificarea și completarea OMEC nr. 5457/2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022.

18/06/2021

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, vineri, 18 iunie 2021, a avut loc desfășurarea probelor de aptitudini privind admiterea la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Municipiul Baia Mare.
Probele de aptitudini s-au desfășurat în mediul online, pe platforma Zoom, conform prevederilor existente în vigoare din Anexa nr. 3 din Ordinul Ministrului Educației numărul 3721 din 23.04.2021 privind modificarea și completarea OMEC nr. 5457/2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. De asemenea, proba de verificare a cunostintelor religioase, nu se va susține, nota de admitere va fi media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.
Din comisia de admitere au făcut parte președintele comisiei, Pr. Florin Hoban, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Maramureș, Pr. Prof. Dr. Andrei Baboșan și Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, cadre didactice de specialitate în cadrul instituției de învățământ mai sus menționate.
„Dorim să felicităm pe toți elevii înscriși pentru participarea la probele de aptitudini, și, în aceeași măsură, le mulțumim părinților și cadrelor didactice din învățământul gimnazial care le-au îndrumat pașii către instituția noastră de învățământ”, a precizat Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, vineri, 18 iunie 2021, a avut loc desfășurarea probelor de aptitudini privind admiterea la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Municipiul Baia Mare.
Probele de aptitudini s-au desfășurat în mediul online, pe platforma Zoom, conform prevederilor existente în vigoare din Anexa nr. 3 din Ordinul Ministrului Educației numărul 3721 din 23.04.2021 privind modificarea și completarea OMEC nr. 5457/2020, privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022. De asemenea, proba de verificare a cunostintelor religioase, nu se va susține, nota de admitere va fi media aritmetică a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII.
Din comisia de admitere au făcut parte președintele comisiei, Pr. Florin Hoban, inspector școlar pentru disciplina Religie în cadrul ISJ Maramureș, Pr. Prof. Dr. Andrei Baboșan și Arhid. Prof. Drd. Adrian Dobreanu, cadre didactice de specialitate în cadrul instituției de învățământ mai sus menționate.
„Dorim să felicităm pe toți elevii înscriși pentru participarea la probele de aptitudini, și, în aceeași măsură, le mulțumim părinților și cadrelor didactice din învățământul gimnazial care le-au îndrumat pașii către instituția noastră de învățământ”, a precizat Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”.

Photos from Seminarul Teologic Liceal  "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare's post 04/06/2021

Vineri, 04 iunie 2021, cu începere de la ora 11:00, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului a participat la festivitatea de absolvire a elevilor seminariști din cadrul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul” din Municipiul Baia Mare, promoția 2017-2021.
Festivitatea a început printr-un cuvânt de deschidere rostit de Pr. Lect. Univ. Dr. Marius Nechita, directorul Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul”, care a felicitat pe tinerii absolvenți ai celor patru ani de liceu pentru performanțele obținute, dar a mulțumit atât părinților pentru sprijin și susținere cât și cadrelor didactice pentru implicarea activă în actul educațional.
De asemenea, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a transmis mesajul de binecuvântare și de felicitare al Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului.
„Să nu uitați că ați absolvit o școală teologică al cărei ocrotitor este Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul. Această lucrare trebuie să vă inspire, atât în viețuirea dumneavoastră din prezent cât mai ales, din viitor. Indiferent pe unde Dumnezeu o să vă conducă pașii, nu trebuie să uitați, atât de această instituție care v-a format pe parcursul acestor ani de seminar, cât și de cadrele didactice și părinții profesori care v-au călăuzit pașii pe acest drum. Acest lucru se numește recunoștință; o recunoștință și o purtare în rugăciune pe care ar trebui să nu o uitați niciodată”, a precizat Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul.
Un cuvânt de felicitare a fost transmis de către doamna Prof. Dr. Costin-Hendea Anca-Minodora, inspector şcolar general, și care a fost citit de către Pr. Prof. Florin Hoban, inspector școlar pentru disciplina religie în cadrul ISJ Maramureș.
Cu acest prilej, doamna inspector general a acordat „Diploma de Excelență” absolventului seminarist Pletea Marius Alexandru, șef de promoție „ca semn de apreciere și recunoștință a performanței școlare concretizate în rezultate de excepție obținute la învățătură și purtare impecabilă în anii școlari 2017-2021”.
La final a fost citit pentru ultima dată catalogul celor două clase care au finalizat studiile liceale și au fost acordate premiile cuvenite.

28/05/2021
12/05/2021
12/05/2021
11/05/2021
Seminarul Teologic Liceal  "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare updated their information in their About section. 22/04/2021

Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare updated their information in their About section.

Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare updated their information in their About section.

Seminarul Teologic Liceal  "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare updated their information in their About section. 22/04/2021

Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare updated their information in their About section.

Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare updated their information in their About section.

21/04/2021
28/05/2020

Admitere vocațional 2020 - Seminarul Teologic Liceal „Sf. Iosif Marturisitorul” Baia Mare.

05/05/2020

Plan de şcolarizare, nivel liceal, 2020-2021
2 clase a-IX-a– 56 locuri, filiera vocaţională, profil teologic .
Înscrierea presupune susţinerea unor probe de aptitudini (dicţie şi aptitudini muzicale) şi a probei de cunoştinţe religioase.
Probele de aptitudini
PROBE ORALE:
a) verificarea dicţiei prin:
Rostirea uneia dintre rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:
- intonarea uneia dintre cântările bisericeşti: Sfinte Dumnezeule, Troparul Învierii – Hristos a înviat!, Colinde cu conţinut religios;
- intonarea unui cântec patriotic / popular la alegere.
Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.
Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.

c) vizita medicală
PROBA SCRISĂ :
Constă în verificarea cunoştinţelor religioase cu următoarele teme:

Conţinuturi clasa a- VII –a

1. Crearea lumii,
2. Hristos, Lumina lumii:Vindecarea orbului din naştere.
3. Rugăciunea în viaţa creştinului.

Conţinuturi clasa a-VIII –a

4. Pilda semănătorului - primire şi împlinire a cuvântului lui Dumnezeu ,
5. Biserica , locaş de închinare.
6. Răbdare şi încredere în Dumnezeu - Dreptul Iov.
Bibliografie:
- Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Învăţătura de Credinţă Ortodox, Manualele şcolare clasa a-VII-a –şi a-VIII-a.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII – copii după acte se vor face la secretariatul liceului:

1. Fişa de înscriere pentru probele de aptitudini,în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de unde vine elevul;
2. Certificat de botez ortodox;
3. Copie certificat de naştere;
4. Copie act de identitate copil,
5. Copie acte de identitate părinţi, tutori legali,
6. Recomandarea Consiliului parohial;
7. Binecuvântarea Chiriarhului locului;
8. Adeverinţă medicală pt intrarea in colectivitate + aviz epidemiologie+ fişa de vaccinări, cf.OMS nr. 1002/14.08.2015_OMECŞ nr. 5057/26.08.2015 ;
9. Fişa de înscriere, în original, eliberată de şcoala gimnazială, din care să rezulte media examenului de Evaluare Naţională, media de absolvire a claselor V-VIII şi media de admitere conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat- se va elibera după afişarea rezulatatelor finale de la examenul de Evaluare Naţională şi se va aducere la dosarul de înscriere de la Seminarul Teologic Baia Mare.
10. Dosar plic.
Dacă se vor întâmpina probleme la elibraraea actelor – din partea medicului de familie, a preotului aparținător, etc. - , acestea se vor aduce pe parcurs, cel târziu la începerea cursurilor. La vizita medicală să aibă la ei adev. Că este clinic sănător, apt pt înscrierea la liceu.

GRAFICUL DESFĂŞURĂRII PROBELEOR DE APTITUDINI 2020:

Se va comunica de îndată ce Ministerul Educație va emite un ordin cu perioada în care se vor desfășurarea probelor de aptitudini.


Informaţii suplimentarea se pot obţine la secretariatul Seminarului Teologic Baia Mare:

Tel./Fax. 0262/221844 sau email [email protected]
Web: www.seminarulbm.ro

05/05/2020

Seminarul Teologic Liceal "Sf. Iosif Marturisitorul" Baia Mare's cover photo

Expoziţia de icoană veche „Chipuri din veac în veci” 06/03/2020

Icoane vechi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea au fost expuse pentru închinare la Baia Mare

Vineri, 6 martie 2020, de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, în sala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Muzeului Episcopal din incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, la deschiderea celei de a patra ediţii a Expoziţiei de icoană veche „Chipuri din veac în veci”. Expoziţia cuprinde 18 icoane pictate în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, de pictori cunoscuţi sau necunoscuţi şi aflate în bisericile monument istoric din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.
La vernisarea expoziţiei au luat parte preoţii din Permanenţa Eparhială, preoţi parohi, personalităţi culturale maramureşene, profesori, elevi şi studenţi, oameni de cultură şi artă.
Despre expoziţie şi icoană veche au vorbit Dna Monica Mare, directorul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare, care are o colecţie bogată de icoane pe sticlă şi lemn, şi s-a referit la impotanţa culturală şi religioasă a icoanei, la rolul icoanei în formarea religioasă a familiei şi tinerilor, la mesajul pe care îl transmit icoanele. Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, a ţinut un adevărat curs didactic despre icoană şi iconografie, oprindu-se la semantica termenilor de specialitate referiotare domeniul icoanei.
Cu interes a fost urmărit cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, care s-a referit la momentul zilei de azi.
„Este o zi binecuvântată şi inspirată, pentru că este sub semnul praznicului care se apropie, a Duminicii Ortodoxiei, în care noi arătăm suprema venerţie pe care o avem faţă de sfintele icoane, ca şi expresie a Dumnezeului făcut om şi pogorât între noi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este mărturisirea dreptei credinţe în Duminica cultului cinstirii sfintelor icoane în faţa tuturor iconoclaştilor şi a tuturor celor care au luptat împotriva sfintelor icoane.”
Apoi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit asupra iconoclaştilor contemporani, care nu recunosc rolul cultic al icoanelor şi luptă pe toate căile pentru înlăturarea icoanelor din şcoli, din spaţii publice, din viaţa socială contemporană, contribuind la desacralizarea lumii de azi. Istoria icoanei este istoria Fiului lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi şi va dăinui atât cât va dăinui Biserica Lui.

Icoane vechi din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea au fost expuse pentru închinare la Baia Mare

Vineri, 6 martie 2020, de la ora 12,00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a participat, în sala „Sfinţii Martiri Brâncoveni” a Muzeului Episcopal din incinta Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” din Baia Mare, la deschiderea celei de a patra ediţii a Expoziţiei de icoană veche „Chipuri din veac în veci”. Expoziţia cuprinde 18 icoane pictate în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, de pictori cunoscuţi sau necunoscuţi şi aflate în bisericile monument istoric din Episcopia Maramureşului şi Sătmarului.
La vernisarea expoziţiei au luat parte preoţii din Permanenţa Eparhială, preoţi parohi, personalităţi culturale maramureşene, profesori, elevi şi studenţi, oameni de cultură şi artă.
Despre expoziţie şi icoană veche au vorbit Dna Monica Mare, directorul Muzeului de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare, care are o colecţie bogată de icoane pe sticlă şi lemn, şi s-a referit la impotanţa culturală şi religioasă a icoanei, la rolul icoanei în formarea religioasă a familiei şi tinerilor, la mesajul pe care îl transmit icoanele. Dr. Teodor Ardelean, directorul Bibliotecii Judeţene „Petre Dulfu” din Baia Mare, a ţinut un adevărat curs didactic despre icoană şi iconografie, oprindu-se la semantica termenilor de specialitate referiotare domeniul icoanei.
Cu interes a fost urmărit cuvântul Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin, care s-a referit la momentul zilei de azi.
„Este o zi binecuvântată şi inspirată, pentru că este sub semnul praznicului care se apropie, a Duminicii Ortodoxiei, în care noi arătăm suprema venerţie pe care o avem faţă de sfintele icoane, ca şi expresie a Dumnezeului făcut om şi pogorât între noi, a spus Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin. Este mărturisirea dreptei credinţe în Duminica cultului cinstirii sfintelor icoane în faţa tuturor iconoclaştilor şi a tuturor celor care au luptat împotriva sfintelor icoane.”
Apoi Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin s-a oprit asupra iconoclaştilor contemporani, care nu recunosc rolul cultic al icoanelor şi luptă pe toate căile pentru înlăturarea icoanelor din şcoli, din spaţii publice, din viaţa socială contemporană, contribuind la desacralizarea lumii de azi. Istoria icoanei este istoria Fiului lui Dumnezeu şi a Sfinţilor Săi şi va dăinui atât cât va dăinui Biserica Lui.

Canonul cel Mare (IV) la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime" 06/03/2020

Canonul cel Mare (IV) și Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a fost adusă, în cursul zilei de joi, 5 martie 2020, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia a mai fost adusă la Catedrala Episcopală în anul 2003, la târnosirea locașului de cult, care a fost oficiată de Patriarhii Teoctist şi Petros VII precum și în luna martie a anului 2017.
Cu această ocazie, credincioșii băimăreni și cei din împrejurimile Municipiului Baia Mare vor avea posibilitatea să se închine la Sfânta Icoană pentru că este mult iubită și cinstită de poporul lui Dumnezeu, deoarece este făcătoare de minuni iar cei care o sărută și i se închină cu evlavie dobândesc tămăduiri sufletești și trupești.
Acest eveniment duhovnicesc este prilejuit de Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinței Ortodoxiei, care este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare.

Canonul cel Mare (IV) și Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală.

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte IUSTIN, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea „Sfânta Ana” Rohia a fost adusă, în cursul zilei de joi, 5 martie 2020, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Municipiul Baia Mare.
Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Rohia a mai fost adusă la Catedrala Episcopală în anul 2003, la târnosirea locașului de cult, care a fost oficiată de Patriarhii Teoctist şi Petros VII precum și în luna martie a anului 2017.
Cu această ocazie, credincioșii băimăreni și cei din împrejurimile Municipiului Baia Mare vor avea posibilitatea să se închine la Sfânta Icoană pentru că este mult iubită și cinstită de poporul lui Dumnezeu, deoarece este făcătoare de minuni iar cei care o sărută și i se închină cu evlavie dobândesc tămăduiri sufletești și trupești.
Acest eveniment duhovnicesc este prilejuit de Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinței Ortodoxiei, care este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare.

Videos (show all)

Podobia „Ceea ce ești bucuria”
Sfinții Trei Ierarhi - Hramul școlilor teologice
Unirea Principatelor Române
Unirea Principatelor Române
Concertul solemn de colinde „Noapte de vis”, ediţia a XVI-a, desfăşurat la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia...
La steua - recitare in rusă
La steaua - recitare în italiană
La steaua - recitare în germană
La steaua - recitare in engleză
Moment muzical
Pe lângă plopii fără soț
Sara pe deal

Location

Category

Telephone