Intellect Education

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Intellect Education, School, Ulica 4-ti Juli br. 188-01/188-02 Lamela A, Kicevo.

Operating as usual

Photos from Intellect Education's post 21/02/2024

ЗА СИТЕ ИДНИ ПРВАЧИЊА‼️ Уписите траат до крајот на месец февруари❗👇

📢 Програма за подготовка за училиште за идните првачиња започнува во Март‼️
✅ Овозможете му на детето психичка поддршка и уверување во тоа што, тоа е успешно да започне со училиштето.

📞 ПРИЈАВЕТЕ ГО ВАШЕТО ДЕТЕ‼️ и овозможете му полесно да се справува со новите предизвици‼️

Intellect Education 071 777 939

PËR TË GJITHË NXËNËSIT QË FILLOJNË NË KLASË TË PARË‼️ Regjistrimet zgjasin deri ne fund te Shkurtit❗👇

📢 Programi përgatitor shkollor për nxënësit e ardhshëm të klasës së parë fillon në mars‼️
✅ Jepini fëmijës mbështetje psikologjike dhe siguri se ai mund të fillojë shkollën me sukses.

📞 REGJISTRONI FËMIJËN TUAJ‼️ dhe bëjeni më të lehtë për të përballimin e sfidave të reja‼️

Intellect Education 071 777 939
@следачи

21/02/2024

🧠If you want something hard enough, the whole universe will try to make that wish come true.✅💡

🎓🧠"Образованието е најмоќно оружје кое можете да го употребите за да го промените светот“. – Нелсон Мендела‼️
👉За поквалитетно образование и едукација во Intellect Education

Photos from Intellect Education's post 21/02/2024

❄УПИСИТЕ ЗАВРШУВААТ НАСКОРО‼️
🇩🇪 Германски јазик - за сите возрасти‼️
🇬🇧 Англиски јазик - за сите возрасти‼️
🤩📢 Не пропуштајте 🧨✅5️⃣0️⃣0️⃣ден.месечна цена и овие уписи‼️
Местата се ограничени❗

📞 Intellect Education 071 777 939
@следачи

❄REGJISTRIMET PËRFUNDOJNË SË SHPEJTI‼️
🇩🇪 Gjuhë gjermane - për të gjitha moshat‼️
🇬🇧 Gjuhë angleze - për të gjitha moshat‼️
🤩📢 Mos humbisni 🧨 ✅5️⃣0️⃣0️⃣çmimi mujor dhe këto regjistrime‼️
Vendet janë të limituara❗

📞 Intellect Education 071 777 939

Photos from Intellect Education's post 17/02/2024

👉Интелект едукација‼️
✔ Едукација за сеопфатен развој на секое дете
✔Едукација која се залага за секој аспект од развојот на децата

ЗИМСКИТЕ УПИСИ завршиваат наскоро‼️
Не пропуштајте и подарете најдобро од едукација за вашето дете💯
Повеќе инфо.📞 071 777 939
Intellect Education
@следачи

12/02/2024

🤗✍Zahlen + Spiele + Lernen🇩🇪
1️⃣2️⃣3️⃣ Eins, zwei, drei… und losss❗
Intellect Education 071 777 939

11/02/2024
09/02/2024

Intellect Education Образование за сеопфатен развој на секое дете🧠💯‼️
ЗАБАВА+УЧЕЊЕ+ИГРА

📢ЗИМСКИТЕ УПИСИ СЕ ВО ТЕК‼️
Повеќе инфо: 📞071 777 939
@следачи

06/02/2024

REGJISTROHUNI për kujdes ditor në qendrën edukative Intellect Education✨

Për dy ose katër orë gjatë ditës, nga e hëna në të premte, fëmija juaj së bashku me miqtë e tij do të rritet dhe zhvillohet me buzëqeshje.☺️

Numri i fëmijëve në grup do të jetë i kufizuar, nga klasa e parë deri të pestën, ndaj përkushtimi ndaj personalitetit të çdo fëmije do të jetë në nivel të lartë. 📚

Zgjidhni më të mirën për fëmijën tuaj.
Na kontaktoni në 071/777-939

05/02/2024

RISI!!! 🇩🇪
Gjuhë gjermane niveli A1- Bashkim familjar
Për regjistrim ose më shum informacione na shkruani ose lajmërohuni në
071 777 939
@следачи

04/02/2024

🧠Равојот на мозокот е битен бидејќи мозокот е клучен орган за функционирањето на телото и мисловните процеси✔
👉Когнитивниот процес е процес на обработка на информациите во нашиот мозок. Ги вклучува способностите за ✔перцепција, ✔внимание,✔ меморија, ✔мислење,✔ јазик,✔ учење, ✔резонирање и✔ решавање проблеми.
👉 Когнитивните процеси се одговорни за нашата способност да ги интерпретираме и разбереме сензорните влезови, да го процесираме и запаметиме знаењето, да мислиме, да го согласуваме со нови информации, да зборуваме и да учитуваме нови вештини и зборови.
@следачи
Intellect Education Образование за сеопфатен развој на секое дете🧠💯‼️

📢ЗИМСКИТЕ УПИСИ СЕ ВО ТЕК‼️
Повеќе инфо: 📞071 777 939

Photos from Intellect Education's post 03/02/2024

ЗИМСКИ УПИСИ!!!
📢Интелект едукација нуди ОБРАЗОВНИ ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМИ кои ги припремаат децата со сите вештини и способности не само за почеток во школо, туку за целиот живот.
👉Програмите се наменети за сите деца, талентирани, надарени деца, адолесценти.
👉Програмите се наменети за деца од 3 до 18 години, а темите се прилагодени според возраста на децата. 💯💪Се работи во мали групи според возраста.
👉Програмите ги водат професионални и квалификувани едукатори‼️
👉Професионалниот тим е составен од: логопед, психолог, специјален едукатор и рехабилитатор, социјален работник и други.
Целосно се посветени на секој аспект кој е потребен за усвојување кај детето.
Овие програми имаат неколку цели:

✅ Стимулирање на креативноста
✅Развивање на комуникациските вештини
✅Подобрување на когнитивните вештини
✅Поддршка во развојот на емоционална интелигенција
✅Подобрување на јазичните вештини
✅Концентрација и внимание
✅Фина и груба моторика
✅Графомоторика и многу други вештини кои се клучни за здрав развој.

🆙️Интелект едукација им овозможува на децата да се развиваат во сите аспекти на нивниот живот и им помага да ги задоволат своите потреби за учење и развој.
✅ Посветени да ги поддржиме децата во нивниот учебен напредок и да им помогне да ги развијат своите вештини и способности, за уште поквалитетно образование од секој домен за таа цел постои професионалниот тим - ДА СЕ ПРЕНЕСЕ НАЈДОБРОТО ОД ОБРАЗОВАНИЕ‼️

💯INTELLECT EDUCATION
Повеќе информации
📞 071 777 939
@следачи

01/02/2024

Fëmija juaj mund të përgatitet për shkollë‼️ Regjistrimi zgjat deri në fund të shkurtit❗👇
📢 Programi përgatitor shkollor për nxënësit e ardhshëm të klasës së parë fillon në mars‼️
👉Për përgatitje të suksesshme për nxënësit e klasës së parë, është e rëndësishme të fokusoheni në aspektet e mëposhtme:
✅ Aftësitë sociale: një mundësi që fëmija juaj të zhvillojë aftësitë sociale për të qenë në gjendje të komunikojë me sukses me bashkëmoshatarët e tij në shkollë.
✅ Aftësitë njohëse: Mbështetje në zhvillimin e aftësive njohëse, duke përfshirë kultivimin e leximit, shkrimit, numrave dhe të menduarit kreativ. Lojëra dhe aktivitete për të inkurajuar këto aftësi.
✅ Aftësi të shkëlqyera motorike: që fëmija të fitojë aftësi motorike të shkëlqyera, që përfshin forcimin e muskujve të gishtave dhe të dorës. Kjo mund të arrihet me aktivitete të ndryshme, si ngjitje, ngjyrosje etj.
✅Pavarësia: për të ndihmuar fëmijën të zhvillohet në pavarësinë e kryerjes së detyrave, si shkrimi, veshja, higjiena... drejtimi drejt mësimit gradual të këtyre aftësive.
✅Mbështetje psikologjike: Jepini fëmijës mbështetje psikologjike dhe siguri se ai mund të fillojë shkollën me sukses. Pritjet dhe përgatitjet e shkollës.
💯Të gjitha këto aspekte do të ndihmojnë në përshtatjen e suksesshme të fëmijës suaj në mjedisin e ri.
📞 REGJISTRONI FËMIJËN TUAJ‼️ dhe bëjeni më të leht përballimin e sfidave të reja‼️
Intellect Education 071 777 939

01/02/2024

Вашето дете може да се припреми за во училиште‼️ Уписите траат до крајот на февруари❗👇
📢 Програмата за подготовка за училиште за идните првачиња започнува во Март‼️
👉За успешна подготовка за првачиња, важно е да се фокусираме на следните аспекти:
✅ Социјални вештини: можност за вашето дете да ги развие социјалните вештини да може успешно да комуницира со своите врсници во училиштето.
✅ Когнитивни вештини: Поддршка во развојот на когнитивните вештини, вклучувајќи ги негувањето на читањето, пишувањето, бројките и креативното мислење. Игри и активности за поттикнување на тие вештини.
✅ Фина моторика: детето да стекне добри фини моторни вештини, што вклучува зацврстување на мускулите на прстите и раката. Ова може да се постигне преку различни активности, како што се лепење, боење, и сл.
✅Самостојност: да му помогнеме на детето да се развие во самостојноста на извршување на задачите, како пишување, облекување, хигиена...насочување кон постепено учење на овие вештини.
✅Психолошка поддршка: Овозможете му на детето психичка поддршка и уверување во тоа што, тоа е успешно да започне со училиштето. Училишни очекувања и подготовки.
💯Сите овие аспекти ќе помогнат за успешното прилагодување на вашето дете во новата средина.
📞 ПРИЈАВЕТЕ ГО ВАШЕТО ДЕТЕ‼️ и овозможете му полесно да се справува со новите предизвици‼️
Intellect Education
@следачи

Photos from Intellect Education's post 31/01/2024

❄ВО ТЕК СЕ ЗИМСКИ УПИСИ‼️
🇩🇪 Германски јазик - за сите возрасти‼️
🤩📢 Не пропуштајте искористете го специјалниот зимски попуст❗
Местата се ограничени❗

📞 Intellect Education 071 777 939
@следачи

31/01/2024

❄Во тек се ЗИМСКИ УПИСИ‼️
🇬🇧 Англиски јазик за сите возрасти и нивоа❗
⭐Курсевите се многу повеќе од дополнителна настава по англиски јазик и имаат за цел, на долг рок да ги оспособат децата непречено да го користат јазикот, во сите сфери на живеењето.

Intellect Education 071/777-939
@следачи

❄REGJISTRIMET DIMËRORE janë në vazhdim‼️
🇬🇧 Gjuhë angleze për të gjitha moshat dhe nivelet❗
⭐Kurset janë shumë më tepër se mësim shtesë në gjuhën angleze dhe synojnë, në planin afatgjatë, t'u mundësojnë fëmijëve ta përdorin gjuhën pa probleme, në të gjitha sferat e jetës.

Intellect Education
071/777-939

Photos from IQ UP - Kichevo's post 30/01/2024
Photos from Intellect Education's post 24/01/2024

👉Интелект едукација им овозможува на децата да се развиваат во сите аспекти на нивниот живот и им помага да ги задоволат своите потреби за учење и развој. Професионалниот и стручен тим кој ги води работилниците е посветен да ги поддржи децата во нивниот учебен напредок и да ги помогне да ги развијат своите вештини и способности.
✔ Едукација за сеопфатен развој на секое дете
✔Едукација која се залага за секој аспект од развојот на децата

🔜Започнуваме со ЗИМСКИ УПИСИ‼️
Не пропуштајте и подарете најдобро од едукација за вашето дете💯
Повеќе инфо.📞 071 777 939
Intellect Education
@следачи

04/01/2024

📢НОВО‼️За прв пат оваа сезона, во INTELLECT едукација стартува
❄Зимска мини програма❄
за зимскиот распуст да биде исполнет со многу интересни и забавни активности. ☃️👇
☆ Едукативни работилници
☆ Социјални вештини
☆ Креативност и уметност
☆ Рекреативни игри
☆ Литературни и театарски активности
☆ Иии уште многуу другии кои ќе имаат можност да се запознаат тие денови‼️

✔Целта е да стимулираме различни интереси на децата и да им овозможите широк избор на активности за време на зимскиот распуст.

🎁Подарете му еден Поразличен, Најубав Зимски Подарок на Вашето дете💯‼️

👉Побрзајте местата се ограничени❗
% Попустот важи за прво пријавените
👉Прв Пријавен - Прв Услужен‼️
🔜 од 09 дo 13ти Јануари❗
Education
За повеќе информации
📞071 777 939
@следачи

30/12/2023

📢Со задоволство ве известуваме дека нашиот тим во Intellect Education се проширува. Од сега во тимот е вклучен и ДЕФЕКТОЛОГ/ СПЕЦИЈАЛЕН ЕДУКАТОР И РЕХАБИЛИТАТОР🙋‍♀️🙋
Ве покануваме да се приклучите со нашиот тим и заедно да градиме подобра и посветла иднината на децата - нашата најголема инвестиција🙏🧠💯❤

🏫🎒Добредојдени сте во заедницата на квалитетното образование за сеопфатен развој на секое дете‼️
Каде професионалниот тим несебично и постојано вложува и го надоградува образованието со цел да се даде НајДоброто, НајКвалитетното, НајЕфикасното образование на сите деца за сеопфатен развој‼️
🏫 Се на едно место‼️
@следачи
INTELLECT EDUCATION 071 777 939

Photos from Intellect Education's post 29/12/2023

Part of our New Year's workshop, atmosphere and fun thanks to our lovely, cheerful, smiling friends🙋 🙋‍♀️who made it even more magical with their presence❤
So, continue being even more magical, brighter, happier and fulfilled in the New Year 👉👏💯

Teil unseres Neujahrsworkshops, Atmosphäre und Spaß dank unserer lieben, fröhlichen, lächelnden Freunde🙋🙋‍♀️, die es durch ihre Anwesenheit noch magischer gemacht haben❤
Seien im neuen Jahr weiterhin noch magischer, strahlender, glücklicher und erfüllter 👉👏💯

Photos from Intellect Education's post 28/12/2023

🎄🎅Ви споделуваме дел од нашата новогодишна работилница, атмосфера, забава, Благодарение на нашите мили, ведри, насмеани, другарчиња🙋‍♀️🙋 кои ја направија уште помагична со нивното присуство❤ Така да продолжите и во новата година, помагични, поведри, посреќни, исполнети👉👏💯

🎄🎅 Ndajmë me ju një pjesë të punëtorisë sonë të Vitit të Ri, atmosferën, argëtimin, falë miqve tanë të dashur, të gëzuar e të qeshur 🙋 🙋‍♀️që e bënë edhe më magjike me praninë e tyre❤
Vazhdoni edhe në vitin e ri të jeni edhe më shumë magjik, më të ndritshëm, më të lumtur, e të përmbushur👉👏💯
@следачи
Intellect Education 071 777 939

23/12/2023

💯👉Вежбите се насочени кон раниот детски развој и ќе им овозможат на децата да ги развиваат своите потенцијали и интереси во согласност со својот индивидуален равоен ритам.
РИТАМ+МУЗИКА+ДВИЖЕЊЕ+ЕМОЦИИ
Intellect Education Едукација за сеопфатен развој за секое дете‼️
071 777 939
@следачи

22/12/2023

😀😪😯😬Изучувањето на емоции и нивно препознавање има повеќе предности за децата. Еве неколку од нив:

■ Разбирање на емотивни состојби: Изучувањето на емоциите им помага на децата да развијат самосвест и да ги разберат нивните сопствени емотивни состојби. Ги усвојуваат вештините за препознавање на емоциите, именување, имаат подобро разбирање за себе и за другите и се способни да ги регулираат своите емотивни реакции.
■ Подобрена комуникација: Децата кои ги изучуваат емоциите и нивното препознавање стануваат посвесни за емоционалните сигнали и експресии на другите луѓе. Ова им овозможува да комуницираат поефективно и многу јасно, разбирајќи ги емотивните потреби и содржините на другите.
■ Подобра саморегулација и управување на стрес: Кога децата ги препознаваат и разбираат своите емотивни потреби, можат да се научат како да ги регулираат и управуваат со своите емотивни реакции.
■ Подобра социјална и емотивна интелигенција: Изучувањето на емоциите ги подобрува социјалните и емотивните вештини на децата. Тие стануваат посвесни на своите и туѓите емотивни потреби, настојувајќи да ги разберат и да ги применуваат сочувството и разбирањето во интеракции со други луѓе.
■ Развивање емпатија за другите: Кога децата ги препознаваат и разбираат емоциите на другите, стануваат способни да ги развиваат своите емотивни врски и да бидат поддржливи кон другите. Тие стануваат свесни за потребите на другите и развиваат емпатија кон нив.

Изучувањето на емоциите и нивното препознавање може да им помогне на децата да ги подобрат своите социјални и емотивни вештини, што може да им помогне во текот на целокупниот живот.
Intellect Education за сеопфатен развој на секое дете!!!

13/12/2023

📢Внимание, внимание! ❄
🎅Дедо Мраз Ви го најавува најзабавното Новогодишно искуство – работилницата за креирање на најмагичните украси за магичните празници‼️☃️
🎅 ви ги исполнува ЖЕЛБИТЕ❗XO XO XO

Каде: Intellect Education
Кога: на 25.12.2023 и 26.12.2023
Време: од 19 до 20 часот
Цена: 250 денари

Спремни ли сте да се придрижите со мене и моите помошници на креативност и забава❓ Ве очекуваме со новогодишна енергија‼️
Толку сте добредојдени, колку што🎅 Дедо Мраз ќе ви ги направи најубави креативни спомени од овој ден☃️❄
Подарете љубов, креативност, спомени⛄☃️🎅❗ 📞 071 777 939

Photos from Intellect Education's post 10/12/2023

Придобивки со кои се стекнаа дечињата во Intellect Education 👇
- Креативност и иновативно размислување
- Подобрување на комуникациските вештини
- Учење на нови знаења и вештини
- Развивање на критичкото размислување
- Подобрување на социјалните вештини
- Развивање на тимски работни вештини
- Подобрување на моториката и координацијата
- Зголемување на самодовербата
- Развивање на пријателства
- Развивање на способности за решавање на проблеми.

Photos from Intellect Education's post 04/12/2023

Oбразовната претшколска едукација им помага на децата да го развијат целиот свој потенцијал и да ги подготват за успешен академски и професионален напредок во иднина.
Intellect Education

Want your school to be the top-listed School/college in Kicevo?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Intellect Education   Образование за сеопфатен развој на секое дете🧠💯‼️ЗАБАВА+УЧЕЊЕ+ИГРА📢ЗИМСКИТЕ УПИСИ СЕ ВО ТЕК‼️Повеќ...
🧠Равојот на мозокот е битен бидејќи мозокот е клучен орган за функционирањето на телото и мисловните процеси✔👉Когнитивни...
💯👉Вежбите се насочени кон раниот детски развој и ќе им овозможат на децата да ги развиваат своите потенцијали и интереси...
BUNT! BUNT! BUNT! 🌈Die Welt ist herrlich bunt und genau deshalb auch so spannend für unsere Kinder. Farben bestimmen vie...
🌍🙋‍♀️🙋Вистински е дека секој ден сите деца заслужуваат да им се обезбедува најдоброто во животот. Затоа како заедница мо...
✍Интерактивното пенкало кое зборува е уникатна алатка, со цел да им помогне на учениците да вежбаат и учат англиски на з...
Sich kennenlernen 🤝Wer bist du?Lernen mit viel spaß 🎶🎤Intellect Education 📢Не пропуштајте, искористете екстра попуст!!!👉...
🇩🇪 WILLKOMMEN🇩🇪
☆KURS DITOR PËR FËMIJË NË GJUHËN GJERMANE☆KURS STANDARD☆KURS INDIVIDUAL☆NDIHMË NË ZOTËRIMIN E MATERIALIT, DETYRAT E SHTË...
☆ДНЕВЕН ПРЕСТОЈ ЗА ДЕЦА НА ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК☆СТАНДАРДЕН КУРС☆ИНДИВИДУАЛЕН КУРС☆ПОМОШ ПРИ СОВЛАДУВАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛ, ДОМАШНА...
REGJISTRIME 2023/2024!!!
УПИСИТЕ ЗА 2023/2024 ГОДИНА ЗАПОЧНАА!!! ОВАА ГОДИНА СО СПЕЦИЈАЛЕН ПОПУСТ!!!Повеќе инфоIntellect Education 071/777-939

Location

Category

Telephone

Website

Address

Ulica 4-ti Juli Br. 188-01/188-02 Lamela A
Kicevo
6250

Opening Hours

Monday 11:00 - 20:00
Tuesday 11:00 - 20:00
Wednesday 11:00 - 20:00
Thursday 11:00 - 20:00
Friday 11:00 - 20:30
Other Schools in Kicevo (show all)
IQ UP - Kichevo IQ UP - Kichevo
Kicevo, 6250

Со IQ Up! едукацијата преку иновативна методологија ги в?

Brain Train Brain Train
Mito Joveski 10
Kicevo, 6250

Едукативен центар - иновативна и креативна средина за деца од 4 - 11 години

Këshilla - Совет Këshilla - Совет
Macedonia
Kicevo, 6250

Adams Education - Adams Edukacija Adams Education - Adams Edukacija
4ti Juli 116B
Kicevo, 6250

Kursi i gjuhës gjermane “DER DIE DAS” Kursi i gjuhës gjermane “DER DIE DAS”
Kicevo

Prof. Rahman Ahmedi Ne ofrojmë cilësi, ju përfitoni Dije!

Cosmopolitan Education Cosmopolitan Education
Kicevo

ESL materials for students and teachers