Schools & colleges in Bogovine

Find schools & colleges in Bogovine. Listings include Shoqata "E Vërteta", ENSA GIPS and Bogovina Sot. Click on each in the list below the map for more information.

Shoqata "E Vërteta" A Shoqata "E Vërteta"
Bogovinë, Rruga 102, Sipër Hekurishtes "Ali Kom"
Bogovine, 1220

Shaqata Kulturore Humanitare "E VËRTETA", - "Vendi ku mësohet për një të ardhme më të ndritur"

ENSA GIPS B ENSA GIPS
Bogovin
Bogovine

Bogovina Sot C Bogovina Sot
Bogovine
Bogovine

Lajme nga Fshati Bogovinë