Lycée Privé Le Mérite Imerintsiatosika

Lycée Privé Le Mérite Imerintsiatosika

Comments

🐣 ⋆ 🐦 🎀 𝐿𝐼𝒮𝒯𝐸 𝒟𝐸𝒮 𝒜𝒟𝑀𝐼𝒮 𝒜𝒰 𝐵𝒜𝒞𝒞𝒜𝐿𝒜𝒰𝑅𝐸𝒜𝒯 2022 🎀 🐦 ⋆ 🐣

𝘼𝙙𝙢𝙞𝙨 𝙏𝘼 : 𝟮𝟬 𝙨𝙪𝙧 𝟮𝟰 (𝟴𝟯,𝟯𝟯%)
𝘼𝙙𝙢𝙞𝙨 𝟭è𝙧𝙚 : 𝟯𝟱 𝙨𝙪𝙧 𝟱𝟴 (𝟲𝟬,𝟯𝟰%)
𝙏𝙖𝙪𝙭 𝙜𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 : 𝟱𝟱 𝙨𝙪𝙧 𝟴𝟮 (𝟲𝟳,𝟬𝟳%)

𝘼𝙧𝙖𝙝𝙖𝙗𝙖𝙞𝙣𝙖 ireo mpiadina afa-panadinana rehetra, tolorana fankaherezana kosa ireo mbola tsy nahomby. Araraotina etoana ny mankasitra 𝙞𝙧𝙚𝙤 𝙢𝙥𝙖𝙢𝙥𝙞𝙖𝙣𝙖𝙩𝙧𝙖 𝙧𝙚𝙝𝙚𝙩𝙧𝙖 niara-nisalahy nahazoana vokatra tsara hatrany.

❝𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐁𝐈𝐄𝐍❞

1-RASOAMBOLANORO Feno Faniriana Narovana Balsama
2-RATOMPONIAINA Juliat Robertes
3-LALAONIRINA Manitra Marie Jeannoat

❝𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐙 𝐁𝐈𝐄𝐍❞

1-ANDRIAMBOLOLONA Tania Sandie
2-RANDRIANANTENAINA Safidialitiana Fenohasina
3-RATOBIARIMANANA Liantsoa Fifaliana
4-RAKOTONIAINA Miora Nirina Colombia
5-RAZANADRAKOTO Fitia Charifa
6-RAHOLIMALALA Christinah
7-TIAN'IAVO Nomena Fandresena
8-RASOARIMALALA Fenitriniaina Volatiana
9-MAHATOANIRINA Santatriniaina Arthur
10-MANANTENASOA Vola Nirina
11-NIRIMAHASOA Ny Aina Fameno
12-HANITRINIAINA Koloina
13-ANDRIAHAJAMANANA Jean Ferdinand
14-ANDRIAMALALA Tojosoa Georges Mickael
15-FANDRESENA Notahiana Mamifitiavana
16-FIAINANTSAMBATRA Andomalala
17-RARIVOSON Miarintsoa Daniella
18-RANDRIAMIRIJA Heriniana Nehemia
19-RAKOTOSON Sedra Niaina

❝𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐁𝐋𝐄❞

1-RAFARASOAMANAMPY Tolotriniaina Mireille
2-RAZAFIMAHATRATRA Anjaniaina Antonio
3-RAVELOMANANA Tsiry Vatosoa
4-RANDRIANIAINA Tahiry Fitiavana Victoria
5-RALAINIRIKO Valisoa Mickael
6-RAKOTONDRAZAKA Diamondra Valisoa
7-HERINANTENAINA Rollin
8-TOAVINIMANANA Mario Hyancinth
9-STEPHANO Mika Josia
10-SOLONJATOVO Tojohasina Sylvain
11-RANDRIANJOELINA Ando Ny Aina
12-RAVELOMIHARITSEDRA Jimmy
13-RAZAFIARISOA Fanomezantsoa Tsiky
14-RANDRIANARISON Fenohasina
15-RASOARIMALALA Tatiana
16-RAVAOARISOA Harinjara Lalaina Nandrianina
17-TIAVINIMANANA Famenosoa Thérésia
18-RAJAONARISAONINA Lalaina Patricia
19-RAKOTOARISOA Aromanjaka Faneva
20-RAHARINAIVO Aina Gayo
21-MAMINIAINA Sébastien Mickael
22-RAZANADRAVAO Heritiana Sitrakiniaina
23-RAKOTONARIVO Kantonaiana Fitahiana
24-MAMY Andriamihaja
25-RAFANOMEZANTSOA Natacha Alfredine
26-HARIMALALA Hanitriniony Elmine
27-ANDRIAMIRADOMANANA Toky Gérard
28-FANANTENANA Hojariana
29-FANOMEZANTSOA Zinah Sarobidy
30-RAHELINANDRASANA La Jeanne El Bertino
31-RANDRIANAMBININTSOA Herinirina Stéphan
32-RANDRIAMANOHISOA Jean Denis
33-RAHALIMAHARAVO Narindraniaina Miarimbola

♥ Félicitations ♥
❀ꗥ~ꗥ❀ 𝐀𝐧𝐧𝐞𝐱𝐞 𝐋𝐲𝐜é𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐯é 𝐋𝐞 𝐌é𝐫𝐢𝐭𝐞 ❀ꗥ~ꗥ❀

Eo am-pamaranana azy ny asa fanorenana ny 𝙖𝙣𝙣𝙚𝙭𝙚 izay hisokatra amin'ity taom-pianarana 𝟮𝟬𝟮𝟮 - 𝟮𝟬𝟮𝟯 ity, mbola mandray mpianatra 𝙈𝙖𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 (𝙋𝙎-𝙈𝙎-𝙂𝙎) 𝙝𝙖𝙩𝙧𝙖𝙢𝙞𝙣'𝙣𝙮 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 (𝘼𝘿).

🏫🏫 ʟᴏᴛ ɪɪʙ 27 ᴀᴍ ᴀᴍʙᴏʜɪᴍᴀɴɢᴀʙᴇ 🏫🏫
Eo amin'ny 𝙥𝙡𝙖𝙦𝙪𝙚 eo ampitan'ny 𝙛𝙞𝙙𝙞𝙧𝙖𝙣𝙖 𝙎𝙍 𝙆𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 no mitsofoka raha manivaka 𝙡à𝙡𝙖𝙣-𝙩𝙤𝙣𝙜𝙤𝙩𝙧𝙖 🚶🚶‍♀️ dia arahana fotsiny ireo 𝙥𝙖𝙣𝙣𝙚𝙖𝙪𝙭 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 efa mipetaka eny (à 𝟮𝟬𝟬𝙢). Raha mandeha 𝙢𝙤𝙩𝙤 🛵 na 𝙛𝙞𝙖𝙧𝙖 🚗 dia eo amin'ny 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙨𝙨𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙅𝙤𝙫𝙚𝙣𝙣𝙖 𝙖𝙢𝙥𝙞𝙩𝙖𝙣'𝙣𝙮 𝘽𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙚 𝙂𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙢𝙚𝙧𝙞𝙚 no mitsofoka ary efa misy 𝙥𝙖𝙣𝙣𝙚𝙖𝙪𝙭 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 koa manoro làlana (à 𝟮𝟱𝟬𝙢).

⏰ Ora fisokafan'ny birao amin'ny 𝟴 𝙤𝙧𝙖 𝙢𝙖𝙧𝙖𝙞𝙣𝙖 hatramin'ny 𝟰 𝙤𝙧𝙖 𝙝𝙖𝙧𝙞𝙫𝙖
📆 Fidirana : 𝙢𝙖𝙣𝙤𝙢𝙗𝙤𝙠𝙖 𝙣𝙮 𝟭𝙚𝙧 𝙨𝙚𝙥𝙩𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟮 (𝙋𝙎)

📲📲📲 Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny 𝟬𝟯𝟮.𝟲𝟬.𝟵𝟬𝟭.𝟱𝟭 (𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙨𝙚𝙪𝙧) na 𝟬𝟯𝟯.𝟴𝟮.𝟮𝟵𝟵.𝟭𝟱 (𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙧𝙞𝙘𝙚)

L͓̽e͓̽ ͓̽M͓̽é͓̽r͓̽i͓̽t͓̽e͓̽
Originalité 🤩 Discipline 🤩 Succès
Tontosa soa aman-tsara ny fialan-tsasatry ny mpampianatra natao tany Mahajanga (23-24-25-26-27 juillet 2022). Miverina misokatra ny birao ety amin'ny annexe Karting (efa misy plaques vitsivitsy mipetaka manoro ny lalana mankeny), mbola mitohy mandray mpianatra koa ny birao eny Labrousse. Aoka tsy ho tara ny fisoratana anarana fa efa vitsivitsy sisa ny toerana. Miditra ao anatin'ny fanomanana ny taom-pianarana manaraka indray isika izao, hiatrika formations karazany 2 ny mpampianatra mandritry ny volana aogositra.
VOKA-PANADINANA BEPC 2022
Taux de réussite : 100% (48 sur 48)
Ny sekoly Le Mérite koa no lauréat teto amin'ny centre Imerintsiatosika tamin'ny alalan'i Ranoroarizay Tantely Niaina izay nahazo ny moyenne ambony indrindra 18,06/20. Félicitations et merci à tous!
Ny mpampianatra 7ème miaraka amin'ireo mpianatra 4 tafiditra lauréats tamin'ny CEPE farany teo (Wanitah - Andy - Brayane - David) nandritra ny fitsangatsanganana teny Ambohimanga. Araraotina etoana ny fisaorana an'ireo nikarakara rehetra nahazoana vokatra tsara 100% nahafaka azy 38 mianadahy, voalohany amin'izany maîtresse Miary sy madame Menja, fa eo koa ireo ray aman-dreny nanohana sy ireo mpianatra izay niezaka mafy tokoa. Félicitations, tongava amin'ny ambiny indrindra rankizy 🥰
FAMARANANA NY TAOM-PIANARANA 2021-2022
Tao aorian'ny fizarana bulletin ny zoma 1er juillet 2022 dia nentina nitsidika ny Rovan'Ambohimanga sy ny Lemurs'Park Katsaoka ireo mpianatra mendrika telo voalohany isan-kilasy. Nahafinaritra ny fiarahana ary mampirisika ny mpianatra hiezaka hatrany satria ny sekoly dia mankasitraka ireo mpianatra mendrika foana hatramizay ka hatramizao. Bonnes vacances les enfants!
Efa misokatra ny fisoratana anarana taom-pianarana 2022-2023, mivoha isan'andro (8h-12h sy 14h-16h) ny Birao ao amin'ny siège Labrousse. Efa hisokatra amin'ny herinandro ambony koa ny Birao eny amin'ny annexe Miakadaza ampitan'ny karting
🎈🎈 PRESENTATION DE VOEUX 2022 🎈🎈

🎂 Tao aorian'ny lalao ara-panatanjahantena ny maraina, dia notanterahana teny amin'ny SAHAZA LOISIRS teny Tankady ny fifampiarahabana nahatratra ny taona 2022 ho an'ny mpampianatra sy mpiara-miasa rehetra eto amin'ny sekoly LE MERITE. Nisy mpianatra vitsivitsy koa tonga nanotrona an'izany.

🧨 Ankoatry ny fiaraha-misakafo, marobe ireo activités afaka natao teny an-toerana niarahan'ny mpianatra sy ny mpampianatra niala voly, toy ny 🎤 karaoké, 🏀 basket, 🩱 piscine, 🎱 billard sy baby-foot sns ... Nisy koa ireo kilalao maro ho an'ny ankizy izay afa-po tokoa (toboggans, trompoline, balançoires).

🎁 Ny masoandro mody tokoa no nampalahelo, fiaraha-mikorana sy mandihy ka nalai-nisaraka raha tsy efa hariva ny andro. Nohararotina tamin'io fotoana io ny fizaràna fanomezana ho an'ny mpampianatra avy amin'ny Tale mivady (menaka, savony, spaghetti) sy nirariana soa mba ho taom-pahombiazana ho an'ny rehetra ny taona 2022.

Mbola hitohy ireo hetsika fankalazana ny andron'ny sekoly ny alakamisy sy zoma.
🎪 JOURNEE DES ECOLES - JOUR 1 🎪

📆 Nanomboka androany alarobia 23 febroary 2022 ny fankalazana ny andron'ny sekoly 2022 ary haharitra 3 andro. Misy hetsika vitsivitsy nomanin' y sekoly LE MERITE ho fankalazana izany.

🏆 Ho fanokafana izany ary dia nisy lalao baolina kitra nifanandrinan'ireo mpianatra teto amin'ny sekoly LE MERITE tamin'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly rahavavy teto Imerintsiatosika, ankasitrahana feno izy ireo ny amin'izany.

⚽ Voka-dalao anio maraina:
1er match (8h30) : LE MERITE 1 # 1 CPR FIFOHAZANA
Resy tamin'ny fandakana tirs au but ny ekipan'ny LE MERITE (4-5)
2ème match (10h00) : LE MERITE 4 # 0 FJKM LALAMIAKATRA

🎉 Nahoraka sy tena nahafinaritra ny tontolo maraina. Amin'ny herinandro dia efa hisy indray ny fihaonana amin'ny sekoly MANOHISOA sy ny ekipa vehivavy avy amin'ny FJKM LALAMIAKATRA.
⚪ Arahabaina isika eto Itasy afa-doza, miombom-po amin'ireo mpiray tanindrazana mbola miatrika ny fandalovan'ny rivo-doza Batsirai amin'izao.

🔵 Araka ny toromarika azo farany avy amin'ny DREN, mbola tsy mianatra ny mpianatra ny alatsinainy 7 febroary 2022, mbola tsy misokatra ny sekoly araka izany.

🟣 Raha tsy misy toromarika vaovao ka tsy miharatsy ny toetrandro, dia ny talata 8 febroary 2022 no miverina an-tsekoly ny mpianatra eto amin'ny lycée privé Le Mérite.

🔴 Ho an'ireo mpianatra mipetraka lavitra, na miampita rano, rehefa hita fa misy atahorana ny làlana (rano miakatra, tamboho mianjera, fil tapaka sns ...) dia mbola tsy mandeha mianatra mihitsy aloha.

Mirary soa antsika rehetra, homba antsika hatrany Andriamanitra.
Hamafisina etoana fa araka ny toromarika azo avy amin'ireo tompon'andraikitra dia rahampitso alatsinainy 10 janoary 2022 no miverina an-tsekoly ny mpianatra ato anatin'ny DREN Itasy. Miverina mianatra rahampitso koa araka izany ny mpianatra eto amin'ny Lycée Privé Le Mérite.
Ny TALE mivady miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy rehetra dia mirary krismasy fiadananana ombam-pahasoavana ho antsika tsy an-kanavaka, dia samy hotahian'Andriamanitra ka hahatratra ny taona vaovao 2022 indray.


Androany zoma 3 desambra 2021, notolorana TABLEAU D'HONNEUR ireo mpianatra mendrika 26 mianadahy tao amin'ny kilasy 6è hatramin'ny 1ère izay nahazo moyenne 16/20 no miakatra tamin'ny fanadinana 1ère période.

Ho fankasitrahana ny ezaka nataon'izy ireo dia ho entina manao "sortie éducative et récréative" izy 26 mianadahy ireo amin'ny volana janvier, tafiditra ao anatin'izany ny fitsidihana ny Rovan'Ambohimanga.

Ho avy tsy ho ela koa ny fankasitrahana ireo mpianatra mendrika any amin'ny primaire.

Félicitations!


Lycée privé d'enseignement général fondé à Labrousse en 2010, une annexe est ouverte en 2022 ?

Operating as usual

21/08/2022

🐣 ⋆ 🐦 🎀 𝐿𝐼𝒮𝒯𝐸 𝒟𝐸𝒮 𝒜𝒟𝑀𝐼𝒮 𝒜𝒰 𝐵𝒜𝒞𝒞𝒜𝐿𝒜𝒰𝑅𝐸𝒜𝒯 2022 🎀 🐦 ⋆ 🐣

𝘼𝙙𝙢𝙞𝙨 𝙏𝘼 : 𝟮𝟬 𝙨𝙪𝙧 𝟮𝟰 (𝟴𝟯,𝟯𝟯%)
𝘼𝙙𝙢𝙞𝙨 𝟭è𝙧𝙚 : 𝟯𝟱 𝙨𝙪𝙧 𝟱𝟴 (𝟲𝟬,𝟯𝟰%)
𝙏𝙖𝙪𝙭 𝙜𝙡𝙤𝙗𝙖𝙡 : 𝟱𝟱 𝙨𝙪𝙧 𝟴𝟮 (𝟲𝟳,𝟬𝟳%)

𝘼𝙧𝙖𝙝𝙖𝙗𝙖𝙞𝙣𝙖 ireo mpiadina afa-panadinana rehetra, tolorana fankaherezana kosa ireo mbola tsy nahomby. Araraotina etoana ny mankasitra 𝙞𝙧𝙚𝙤 𝙢𝙥𝙖𝙢𝙥𝙞𝙖𝙣𝙖𝙩𝙧𝙖 𝙧𝙚𝙝𝙚𝙩𝙧𝙖 niara-nisalahy nahazoana vokatra tsara hatrany.

❝𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐁𝐈𝐄𝐍❞

1-RASOAMBOLANORO Feno Faniriana Narovana Balsama
2-RATOMPONIAINA Juliat Robertes
3-LALAONIRINA Manitra Marie Jeannoat

❝𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐀𝐒𝐒𝐄𝐙 𝐁𝐈𝐄𝐍❞

1-ANDRIAMBOLOLONA Tania Sandie
2-RANDRIANANTENAINA Safidialitiana Fenohasina
3-RATOBIARIMANANA Liantsoa Fifaliana
4-RAKOTONIAINA Miora Nirina Colombia
5-RAZANADRAKOTO Fitia Charifa
6-RAHOLIMALALA Christinah
7-TIAN'IAVO Nomena Fandresena
8-RASOARIMALALA Fenitriniaina Volatiana
9-MAHATOANIRINA Santatriniaina Arthur
10-MANANTENASOA Vola Nirina
11-NIRIMAHASOA Ny Aina Fameno
12-HANITRINIAINA Koloina
13-ANDRIAHAJAMANANA Jean Ferdinand
14-ANDRIAMALALA Tojosoa Georges Mickael
15-FANDRESENA Notahiana Mamifitiavana
16-FIAINANTSAMBATRA Andomalala
17-RARIVOSON Miarintsoa Daniella
18-RANDRIAMIRIJA Heriniana Nehemia
19-RAKOTOSON Sedra Niaina

❝𝐌𝐄𝐍𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐁𝐋𝐄❞

1-RAFARASOAMANAMPY Tolotriniaina Mireille
2-RAZAFIMAHATRATRA Anjaniaina Antonio
3-RAVELOMANANA Tsiry Vatosoa
4-RANDRIANIAINA Tahiry Fitiavana Victoria
5-RALAINIRIKO Valisoa Mickael
6-RAKOTONDRAZAKA Diamondra Valisoa
7-HERINANTENAINA Rollin
8-TOAVINIMANANA Mario Hyancinth
9-STEPHANO Mika Josia
10-SOLONJATOVO Tojohasina Sylvain
11-RANDRIANJOELINA Ando Ny Aina
12-RAVELOMIHARITSEDRA Jimmy
13-RAZAFIARISOA Fanomezantsoa Tsiky
14-RANDRIANARISON Fenohasina
15-RASOARIMALALA Tatiana
16-RAVAOARISOA Harinjara Lalaina Nandrianina
17-TIAVINIMANANA Famenosoa Thérésia
18-RAJAONARISAONINA Lalaina Patricia
19-RAKOTOARISOA Aromanjaka Faneva
20-RAHARINAIVO Aina Gayo
21-MAMINIAINA Sébastien Mickael
22-RAZANADRAVAO Heritiana Sitrakiniaina
23-RAKOTONARIVO Kantonaiana Fitahiana
24-MAMY Andriamihaja
25-RAFANOMEZANTSOA Natacha Alfredine
26-HARIMALALA Hanitriniony Elmine
27-ANDRIAMIRADOMANANA Toky Gérard
28-FANANTENANA Hojariana
29-FANOMEZANTSOA Zinah Sarobidy
30-RAHELINANDRASANA La Jeanne El Bertino
31-RANDRIANAMBININTSOA Herinirina Stéphan
32-RANDRIAMANOHISOA Jean Denis
33-RAHALIMAHARAVO Narindraniaina Miarimbola

♥ Félicitations ♥

Photos from Lycée Privé Le Mérite Imerintsiatosika's post 09/08/2022

❀ꗥ~ꗥ❀ 𝐀𝐧𝐧𝐞𝐱𝐞 𝐋𝐲𝐜é𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐯é 𝐋𝐞 𝐌é𝐫𝐢𝐭𝐞 ❀ꗥ~ꗥ❀

Eo am-pamaranana azy ny asa fanorenana ny 𝙖𝙣𝙣𝙚𝙭𝙚 izay hisokatra amin'ity taom-pianarana 𝟮𝟬𝟮𝟮 - 𝟮𝟬𝟮𝟯 ity, mbola mandray mpianatra 𝙈𝙖𝙩𝙚𝙧𝙣𝙚𝙡𝙡𝙚 (𝙋𝙎-𝙈𝙎-𝙂𝙎) 𝙝𝙖𝙩𝙧𝙖𝙢𝙞𝙣'𝙣𝙮 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙞𝙣𝙖𝙡𝙚𝙨 (𝘼𝘿).

🏫🏫 ʟᴏᴛ ɪɪʙ 27 ᴀᴍ ᴀᴍʙᴏʜɪᴍᴀɴɢᴀʙᴇ 🏫🏫
Eo amin'ny 𝙥𝙡𝙖𝙦𝙪𝙚 eo ampitan'ny 𝙛𝙞𝙙𝙞𝙧𝙖𝙣𝙖 𝙎𝙍 𝙆𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 no mitsofoka raha manivaka 𝙡à𝙡𝙖𝙣-𝙩𝙤𝙣𝙜𝙤𝙩𝙧𝙖 🚶🚶‍♀️ dia arahana fotsiny ireo 𝙥𝙖𝙣𝙣𝙚𝙖𝙪𝙭 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 efa mipetaka eny (à 𝟮𝟬𝟬𝙢). Raha mandeha 𝙢𝙤𝙩𝙤 🛵 na 𝙛𝙞𝙖𝙧𝙖 🚗 dia eo amin'ny 𝙩𝙚𝙧𝙧𝙖𝙨𝙨𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙅𝙤𝙫𝙚𝙣𝙣𝙖 𝙖𝙢𝙥𝙞𝙩𝙖𝙣'𝙣𝙮 𝘽𝙧𝙞𝙜𝙖𝙙𝙚 𝙂𝙚𝙣𝙙𝙖𝙧𝙢𝙚𝙧𝙞𝙚 no mitsofoka ary efa misy 𝙥𝙖𝙣𝙣𝙚𝙖𝙪𝙭 𝙞𝙣𝙙𝙞𝙘𝙖𝙩𝙚𝙪𝙧𝙨 koa manoro làlana (à 𝟮𝟱𝟬𝙢).

⏰ Ora fisokafan'ny birao amin'ny 𝟴 𝙤𝙧𝙖 𝙢𝙖𝙧𝙖𝙞𝙣𝙖 hatramin'ny 𝟰 𝙤𝙧𝙖 𝙝𝙖𝙧𝙞𝙫𝙖
📆 Fidirana : 𝙢𝙖𝙣𝙤𝙢𝙗𝙤𝙠𝙖 𝙣𝙮 𝟭𝙚𝙧 𝙨𝙚𝙥𝙩𝙚𝙢𝙗𝙧𝙚 𝟮𝟬𝟮𝟮 (𝙋𝙎)

📲📲📲 Raha mila fanazavana fanampiny dia antsoy ny 𝟬𝟯𝟮.𝟲𝟬.𝟵𝟬𝟭.𝟱𝟭 (𝙋𝙧𝙤𝙫𝙞𝙨𝙚𝙪𝙧) na 𝟬𝟯𝟯.𝟴𝟮.𝟮𝟵𝟵.𝟭𝟱 (𝘿𝙞𝙧𝙚𝙘𝙩𝙧𝙞𝙘𝙚)

L͓̽e͓̽ ͓̽M͓̽é͓̽r͓̽i͓̽t͓̽e͓̽
Originalité 🤩 Discipline 🤩 Succès

Photos from Lycée Privé Le Mérite Imerintsiatosika's post 28/07/2022

Tontosa soa aman-tsara ny fialan-tsasatry ny mpampianatra natao tany Mahajanga (23-24-25-26-27 juillet 2022). Miverina misokatra ny birao ety amin'ny annexe Karting (efa misy plaques vitsivitsy mipetaka manoro ny lalana mankeny), mbola mitohy mandray mpianatra koa ny birao eny Labrousse. Aoka tsy ho tara ny fisoratana anarana fa efa vitsivitsy sisa ny toerana. Miditra ao anatin'ny fanomanana ny taom-pianarana manaraka indray isika izao, hiatrika formations karazany 2 ny mpampianatra mandritry ny volana aogositra.

14/07/2022

VOKA-PANADINANA BEPC 2022
Taux de réussite : 100% (48 sur 48)
Ny sekoly Le Mérite koa no lauréat teto amin'ny centre Imerintsiatosika tamin'ny alalan'i Ranoroarizay Tantely Niaina izay nahazo ny moyenne ambony indrindra 18,06/20. Félicitations et merci à tous!

07/07/2022

Ny mpampianatra 7ème miaraka amin'ireo mpianatra 4 tafiditra lauréats tamin'ny CEPE farany teo (Wanitah - Andy - Brayane - David) nandritra ny fitsangatsanganana teny Ambohimanga. Araraotina etoana ny fisaorana an'ireo nikarakara rehetra nahazoana vokatra tsara 100% nahafaka azy 38 mianadahy, voalohany amin'izany maîtresse Miary sy madame Menja, fa eo koa ireo ray aman-dreny nanohana sy ireo mpianatra izay niezaka mafy tokoa. Félicitations, tongava amin'ny ambiny indrindra rankizy 🥰

Photos from Lycée Privé Le Mérite Imerintsiatosika's post 06/07/2022

FAMARANANA NY TAOM-PIANARANA 2021-2022
Tao aorian'ny fizarana bulletin ny zoma 1er juillet 2022 dia nentina nitsidika ny Rovan'Ambohimanga sy ny Lemurs'Park Katsaoka ireo mpianatra mendrika telo voalohany isan-kilasy. Nahafinaritra ny fiarahana ary mampirisika ny mpianatra hiezaka hatrany satria ny sekoly dia mankasitraka ireo mpianatra mendrika foana hatramizay ka hatramizao. Bonnes vacances les enfants!

Photos from Lycée Privé Le Mérite Imerintsiatosika's post 23/02/2022

🎈🎈 PRESENTATION DE VOEUX 2022 🎈🎈

🎂 Tao aorian'ny lalao ara-panatanjahantena ny maraina, dia notanterahana teny amin'ny SAHAZA LOISIRS teny Tankady ny fifampiarahabana nahatratra ny taona 2022 ho an'ny mpampianatra sy mpiara-miasa rehetra eto amin'ny sekoly LE MERITE. Nisy mpianatra vitsivitsy koa tonga nanotrona an'izany.

🧨 Ankoatry ny fiaraha-misakafo, marobe ireo activités afaka natao teny an-toerana niarahan'ny mpianatra sy ny mpampianatra niala voly, toy ny 🎤 karaoké, 🏀 basket, 🩱 piscine, 🎱 billard sy baby-foot sns ... Nisy koa ireo kilalao maro ho an'ny ankizy izay afa-po tokoa (toboggans, trompoline, balançoires).

🎁 Ny masoandro mody tokoa no nampalahelo, fiaraha-mikorana sy mandihy ka nalai-nisaraka raha tsy efa hariva ny andro. Nohararotina tamin'io fotoana io ny fizaràna fanomezana ho an'ny mpampianatra avy amin'ny Tale mivady (menaka, savony, spaghetti) sy nirariana soa mba ho taom-pahombiazana ho an'ny rehetra ny taona 2022.

Mbola hitohy ireo hetsika fankalazana ny andron'ny sekoly ny alakamisy sy zoma.

Photos from Lycée Privé Le Mérite Imerintsiatosika's post 23/02/2022

🎪 JOURNEE DES ECOLES - JOUR 1 🎪

📆 Nanomboka androany alarobia 23 febroary 2022 ny fankalazana ny andron'ny sekoly 2022 ary haharitra 3 andro. Misy hetsika vitsivitsy nomanin' y sekoly LE MERITE ho fankalazana izany.

🏆 Ho fanokafana izany ary dia nisy lalao baolina kitra nifanandrinan'ireo mpianatra teto amin'ny sekoly LE MERITE tamin'ireo mpianatra avy amin'ny sekoly rahavavy teto Imerintsiatosika, ankasitrahana feno izy ireo ny amin'izany.

⚽ Voka-dalao anio maraina:
1er match (8h30) : LE MERITE 1 # 1 CPR FIFOHAZANA
Resy tamin'ny fandakana tirs au but ny ekipan'ny LE MERITE (4-5)
2ème match (10h00) : LE MERITE 4 # 0 FJKM LALAMIAKATRA

🎉 Nahoraka sy tena nahafinaritra ny tontolo maraina. Amin'ny herinandro dia efa hisy indray ny fihaonana amin'ny sekoly MANOHISOA sy ny ekipa vehivavy avy amin'ny FJKM LALAMIAKATRA.

06/02/2022

⚪ Arahabaina isika eto Itasy afa-doza, miombom-po amin'ireo mpiray tanindrazana mbola miatrika ny fandalovan'ny rivo-doza Batsirai amin'izao.

🔵 Araka ny toromarika azo farany avy amin'ny DREN, mbola tsy mianatra ny mpianatra ny alatsinainy 7 febroary 2022, mbola tsy misokatra ny sekoly araka izany.

🟣 Raha tsy misy toromarika vaovao ka tsy miharatsy ny toetrandro, dia ny talata 8 febroary 2022 no miverina an-tsekoly ny mpianatra eto amin'ny lycée privé Le Mérite.

🔴 Ho an'ireo mpianatra mipetraka lavitra, na miampita rano, rehefa hita fa misy atahorana ny làlana (rano miakatra, tamboho mianjera, fil tapaka sns ...) dia mbola tsy mandeha mianatra mihitsy aloha.

Mirary soa antsika rehetra, homba antsika hatrany Andriamanitra.

09/01/2022

Hamafisina etoana fa araka ny toromarika azo avy amin'ireo tompon'andraikitra dia rahampitso alatsinainy 10 janoary 2022 no miverina an-tsekoly ny mpianatra ato anatin'ny DREN Itasy. Miverina mianatra rahampitso koa araka izany ny mpianatra eto amin'ny Lycée Privé Le Mérite.

25/12/2021

Ny TALE mivady miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy rehetra dia mirary krismasy fiadananana ombam-pahasoavana ho antsika tsy an-kanavaka, dia samy hotahian'Andriamanitra ka hahatratra ny taona vaovao 2022 indray.


03/12/2021

Androany zoma 3 desambra 2021, notolorana TABLEAU D'HONNEUR ireo mpianatra mendrika 26 mianadahy tao amin'ny kilasy 6è hatramin'ny 1ère izay nahazo moyenne 16/20 no miakatra tamin'ny fanadinana 1ère période.

Ho fankasitrahana ny ezaka nataon'izy ireo dia ho entina manao "sortie éducative et récréative" izy 26 mianadahy ireo amin'ny volana janvier, tafiditra ao anatin'izany ny fitsidihana ny Rovan'Ambohimanga.

Ho avy tsy ho ela koa ny fankasitrahana ireo mpianatra mendrika any amin'ny primaire.

Félicitations!


10/09/2021

Liste nominative des candidats admis au BAC 2021

Série: A2
Nombre de candidats: 76
Admis: 52
Taux de réussite: 69%

Mention: Bien
1- Andriambao Josephat
2- Rajaonarison Mandaniaina Toussaint

Mention: Assez Bien
1- Almandine Thomicia
2- Andriamanohisoa Alicia
3- Awilson Nilica
4- Nambinintsoa Pastelia
5- Nomenjanahary Fideranasoa
6- Ranaivoson Princia
7- Fitahianjanahary Sandra
8- Raoniharisoa Lantonirina Patricia
9- Razafinirina Marie Laurence
10- Tianjanahary Valinah
11- Andriantsitohaina Arovan'i Ando
12- Jean Venon Rajo
13- Randriamampionona Mahatoky
14- Randrianantenaina Tsiory
15- Randrianarisoa F. Herilanto
16- Ranomenjanahary Tanjona Thierry
17- Sata-Fitiavanavalona Emica
18- Andriamanampisoa Gaston Eric
19- Andrianiaintsoa Nasandratra

Mention: Passable
1- Andry Fanomezantoky Jenny
2- Mirantisoa Cinderella
3- Nantenaina Thomine
4- Nomenjanahary Miora Henintsoa
5- Rajoelina Sitraka Maminiaina
6- Randriamalala Manolotsoa
7- Randrianaivo Vola Sariaka
8- Randrianilaina Obadia
9- Razafimanantsoa Ravaka Léonce
10- Valisoa Hanitriniaina Fitiavana
11- Vetsotabita Hobiana
12- Andrianomena Herilaza B.
13- Diarinilanitra Toky Henintsoa
14- Jorofanasina Henimpitia Jonny
15- Nandrianifitahiana Eddy Franci
16- Nomena Tsilavina Tambintsoa
17- Rafalimanantsoa Julien
18- Rafalimanantsoa Fanantenana
19- Rakotoarison Ny Antema Ismael
20- Rakotonandrasana Ny Aina Robert
21- Rakotoniaina Finoana Deralazasoa
22- Ranalisoa Tina Fanantenana
23- Randriamanjarison Tahiry
24- Randrianantenaina Christien
25- Randrianarison N. Mamitiana
26- Randrianarivelo Nomena Fitahiana
27- Sakaiza Tonny Sylvain
28- Tolojanahary Nirina William
29- Rambolamalala Jocelyne
30- Ramananjanahary Zoéline
31- Mahasoa Elodie Estella

30/08/2021

L'équipe 2021-2022 fin prête pour la nouvelle année scolaire. Que cette nouvelle année soit fructueuse pour nous tous!

25/08/2021

TAOM-PIANARANA 2021 - 2022

Nikatona omaly ny fisoratana anarana ho an'ny taom-pianarana 2021 - 2022, isaorana ianareo mpianatra sy ireo Ray aman-dReny rehetra tsy an-kanavaka nametraka fitokisana tamin'ny sekoly.

Tsiahivina hatrany ny tetiandron'ny fidirana :
- PS: alarobia 1 septambra 2021 amin'ny 8 ora
- MS sy GS: alatsinainy 6 septambra 2021 amin'ny 8 ora
- Primaire: talata 7 septambra 2021 amin'ny 7 ora sy sasany
- Secondaire: alarobia 8 septambra 2021 amin'ny 7 ora

.................................................................

ANNEE SCOLAIRE 2021 - 2022

Les inscriptions et les réinscriptions pour l'année scolaire 2021 - 2022 ont été clôturées hier, nous adressons nos vifs remerciements à tous les élèves inscrits ainsi qu'aux parents d'élèves qui ont placé leur confiance en notre école.

Voici le calendrier de la rentrée à titre de rappel :
- PS: mercredi 1er septembre 2021 à 8h
- MS et GS: lundi 6 septembre 2021 à 8h
- Primaire: mardi 7 septembre 2021 à 7h30
- Secondaire: mercredi 8 septembre 2021 à 7h

29/07/2021

VOKA-PANADINANA 2021

Ireto avy ireo voka-panadinana tamin'ity taona ity ho an'ny Lycée Privé Le Mérite

- CEPE:
Nombre des candidats: 63
Nombre des admis: 60
Taux de réussite: 95,23%

- BEPC:
Nombre des candidats: 52
Nombre des admis: 49
Taux de réussite: 94,23%

Arahabaina manokana ireto mpianatra 10 ireto izay tafiditra tao anatin'ireo lauréats tamin'ny fanadinana CEPE, izany hoe tafiditra tao anatin'ireo mpiadina 35 nahazo naoty ambony indrindra tamin'ireo mpiadina 1.800 nanala fanadinana teto amin'ny centre de correction Imerintsiatosika:

2ème ex: LALAOARISOA A. VALERIE (moyenne: 18/20)
5ème: ANDRIANIRINA SITRAKINIAINA
6ème: RAHERINANTENAINA O. LIANTSOA
22ème: RAVONJINIRINA PRINCIA IARISOA
23ème: RAVOLOLONIRINA M. M. SANDRAH
24ème: RAKOTONJANAHARY I. N. DANIELLA
24ème ex: TATARANIAINA ODILON
24ème ex: RAMANANDRAIBE N. ALYDIE
32ème: RAFANAMBINANTSOA N. NAVAL
32ème ex: RAKOTOMALALA A. THONNY MICKAEL

Torak'izay koa ireto mpianatra 8 ireto izay tafiditra tao anatin'ireo lauréats tamin'ny fanadinana BEPC, izany hoe tafiditra tao anatin'ireo mpiadina 35 nahazo naoty ambony indrindra tamin'ireo mpiadina 2.000 nanala fanadinana teto amin'ny centre de correction Imerintsiatosika:

2ème: HASINIRINA F. JESSICA (moyenne: 17,44/20)
3ème: RAHARIMANANTSOA F. NATHALIE
11ème: HAJASOA FINARITRA
12ème: FANASINILAINA H. VIOLETTE
14ème: RAKOTONANDRASANA F. FABRICAEL
20ème: RASOLOFONJATOVO KANTO FITIAVANA
25ème: RAZANADRAKOTO F. TENDRY NY AVO
34ème: HAJARITINA MAURIN PASCAL

Ireto avy ny lisitr'ireo mpiadina afaka fanadinana CEPE:

1-ANDRIAMAHATANA FINOANA M. M.
2-ANDRIAMIHAJA NOFITIANA HARENA
3-ANDRIANALISOA RAVAKA FINOANA
4-ANJARASOA DIANE IRIS
5-HAJANIAINA V. WILLAH ANGELE
6-LALAOARISOA AINA TINA VALERIE
7-MAHATOHANIAINA MANOHINIRINA A. F.
8-MAMINIAINA FINOANA SAINTIA
9-RAFANAMBINANTSOA N. NAVAL
10-RAFARASOA MALALANIAINA M. A.
11-RAHAJAVOLOLONA NJELY NY AVO
12-RAHARIMALALA ONJANIAINA FINARITRA
13-RAHARINIAINA FANJATIANA PRISCA
14-RAHERINANTENAINA ONITIANA LIANTSOA
15-RAHOLIARIMALALA FENOSOA
16-RAKOTONJANAHARY I. N. DANIELLA
17-RAMANANDRAIBE N. ALYDIE
18-RAMAROSANDRATANA B. FABIANA
19-RANDRIAMIARY FITIA VALIMBAVAKA
20-RANDRIANARIVELO LALATIANA ELISA
21-RANDRIANARIVONY NEKENA LOVASOA
22-RANDRIANILAINA R. F. IAFALIANA
23-RANIVONAHARY VALISOA CENZIA
24-RASOARIVELO JENNY
25-RASOLOFONJATOVO MITIA
26-RAVELOARISOA FALIMANANA JEMIMA
27-RAVELONAHINA MITANTSOA MAMPIONONA
28-RAVOLOLONIRINA M. M. SANDRAH
29-RAVONJINIRINA PRINCIA IARISOA
30-ROJOTIANA HERIKANTO LEONIE
31-TANTARA NIAINA ODILON
32-TSIHORIMBOLA M. MAHALIANA
33-VAHATRINIAINA MIANTSA MARIE JESSICA
34-VAHATRINIAINA MIKALO MARIE ANGELA
35-VOAHANGINIRINA NIVALLE ANGE
36-ANDRIANIRINA SITRAKINIAINA
37-ANDRIANOMENJANAHARY RAJOMALALA S.
38-ANDRIANTSITO MAHANDRY HERIJAONA
39-ANDRINIAINA FENOHASINA ROLLAND
40-FAHAZAVANA ZOTO
41-MAHEFASOA MENDRIKA
42-MONJA FRIDOLIN ZAFIONDREHA
43-NOMENJANAHARY JOACHIN MICKAEL
44-RAFANOMEZANTSOA DAVIDA H.
45-RAFANOMEZANTSOA NEKENA LIANO
46-RAFANOMEZANTSOA TSIRINIAINA
47-RAKOTOARIJAONA AVOTRINIAINA OLIVIER
48-RAKOTOHARISON NARFIN
49-RAKOTOMALALA MICKAEL TONNY
50-RAKOTONIAINA NY VOAHARY HASINA
51-RANDRIAMANANA H. CHRISTIAN MICKAEL
52-RANDRIAMANJAKA MIANDRY FITIAVANA
53-RANDRIAMIHAJA DICAPRIO ANTONIO MESSY
54-RANDRIANARIVO NOMENA SITRAKA
55-RANDRIANOMENA HERITIANA MIKAYA
56-RANTONIAINA NAVAL
57-RASOLOFOMANANA A. NIRINTSOA MBOLATIANA
58-RATOBIARIMANANA LIANTSOA FITIAVANA
59-RAZAFINDRAZAKA SOLONIAINA TSIORY
60-TEFINANAHARY TAFITANIAINA LIONEL

Ireto avy ny lisitr'ireo mpiadina afaka fanadinana BEPC:

1-HASINIRINA F. JESSICA
2-RAHARIMANANTSOA F. NATHALIE
3-HAJASOA FINARITRA
4-FANASINILAINA H. VIOLETTE
5-RAKOTONANDRASANA F. FABRICKAEL
6-RASOLOFONJATOVO KANTO FITIAVANA
7-RAZANADRAKOTO F. TENDRY NY AVO
8-HAJARITINA MAURIN PASCAL
9-RANDRIANIAINA RADO TOAVINA M.
10-MANDIMBIRAZA FULGENCE TOUSSAINT
11-RAHARINANTENAINA HARENA NANCY
12-HASINIMANITRA DIARINTSOA ALIDAH
13-RAFANOMEZANTSOA MIALY STEPHANIE
14-NAMBININTSOA MAMPIONONA
15-VOAHARINANDRASANA SEDRA FITIA C.
16-RAHANTRANIRINA FRANCIA
17-DINASTY LONRIEN
18-RANOMENARISOA HAJATIANA M.
19-NEKENIAVO HENIMPITIA TINOH
20-ANDRIANTIANARIVO JONATHAN
21-RAFANOMEZANTSOA V. PATRICIA
22-RASOARIMALALA ASMINA
23-RAMANANTSOA F. TENDRY NY AINA L.
24-RAHARIMITANDRINA H. MINAH
25-NANDRANDRAINASOA VOLATIANA
26-FANDRESENA FANASINA KOLOINA ROZEA
27-RANOMENJANAHARY MAMISOA CLAUDINE
28-ANDRIANJATOVO N. CATHY
29-VONJIHARISOA MENDRIKA TIAVINA
30-RAMANANTENASOA ROTSY NANTENAINA
31-HARENA V. TSIORY NOMENA TOKY
32-RAVELONAHINA HOLISOA MAMPIONONA
33-NAMBININTSOA T. TSIKY PRINCIA
34-RASOANAMBININJANAHARY MARINAH
35-RAFIDISOA RINDRALALAINA
36-ANDRIAMANDRESY TIAVINA FREDDO
37-TOLOTRINIAINA MIORASOA SAROBIDY
38-NASOLONIAINA NAMBININTSOA TIAVINA
39-RAFANOMEZANTSOA FITAHIANA
40-TIAVINAHARINTSOA MAMINIAINA SAFIDY
41-RATOLOJANAHARY MAMINIAINA OLIVIER
42-VENON OLITIANA HENINTSOA RAVO
43-RAHARIMALALA FANOMEZANTSOA HELISSA
44-RAMARITANY ANDRIANANTENAINA EDSON
45-RASOLOFONIAINA ISIDORE
46-RAHERINANTENAINA ANJARASOA FANYAH
47-MADINOMENJANAHARY LANDRY NIAINA
48-RAKOTOARIJAONA SAFIDINIAINA OLIVIANO
49-FANIRIANTSOA FIFALIANA VANESSA

15/12/2020

Manomboka amin'ny alatsinainy 21 desambra 2020 ho avy izao no afaka alaina ao amin'ny birao ny relevés de notes ho an'ireo afaka Bac 2020

16/11/2020

Liste nominative des candidats admis au BAC 2020

Série: A2
Nombre de candidats: 50
Admis: 40
Taux de réussite: 80%

Mention: Assez Bien
1- Rambeloson Notahianasoa Romana
2- Andriamalalanjatovo Julien
3- Ramangamandresy Tahina Finaritriniaina
4- Ranaivojaona Ony Tiana Louise
5- Ranomenarisoa Libercinq Fanambina
6- Harimanantenasoa Léa Brianah
7- Rahalimalala Famelantsoa Fifaliana
8- Raharinirina Marie Eliane
9- Rajoelison Antsafitahiana Voary
10- Ramananjanahary Miarisoa Eliane
11- Nantenainasoa Mamy

Mention: Passable
12- Andriantsitohaina Arovan'Iando Tsiory
13- Botoarimanana Jean Nicolas
14- Antsaniaina Fifaliana Fitiavana
15- Ravelomanana Tsiry Rojo Nomenjanahary
16- Razafimanalina Lantosoa Prisca
17- Razafindranaivo Rovatiana Josia
18- Razafimanalina Heriniaina Cédric
19- Raharimalala Rindra Fanantenana
20- Rasoarimanana Toavina
21- Rabenandrasana Sanda Mamiarivola
22- Rafanomezantsoa Mamitiana
23- Rasoanotahiana Sedra Emma
24- Rakotonarivo Nomentsoa Tiavina
25- Andriambonilala Kasaina Noelle
26- Andrianjafy Miora Nadia
27- Mbolatiana Vololoniavo Voarisoa
28- Nomenjanahary Mendrika Fitahiana
29- Raharinandrandraina Nambinintsoa
30- Raherinambinina Avotriniaina
31- Rajaonarintsoa Onja Nantenaina
32- Ratinarison Harinirina Stéphanie
33- Ravoniaina Norosoa Larissa
34- Razafindravony Irène
35- Razafindrazaka Vanniah
36- Tianjanahary Mendrika Kantoniaina
37- Randriantahintsoa Santatra
38- Ramamonjiarisoa Fitahiana Erick
39- Randriambololona Safidisoa Fabien
40- Ezaka Nantenaina Tsiresena

Série: D
Nombre de candidats: 17
Admis: 11
Taux de réussite: 65%

Mention: Assez Bien
1- Ravohasimanana Tolojanahary
2- Rakotomahefa Salema Finaritra
3- Rakotoarisoa Jean Achille
4- Rafetranandrandraina Isaia Sedera
5- Harimanarintsoa Stephanson Mija Armin

Mention: Passable
6- Lala Ranivoherimanana Véronique
7- Razanakolona Manoisoa Michel
8- Randriamanga Ny Mija
9- Razanadrakoto Fandresena Faezah
10- Nambinintsoa Heriniaina Faniry
11- Rajatahiambola Manou Andriantefy

Félicitations!

02/10/2020

Voka-panadinana BEPC 2020 Le Mérite

Nombre de candidats : 50
Nombre des admis : 47
Taux de réussite : 94%

Arahabaina ireo afa-panadinana rehetra, ary singaniko manokana ireto mpiadina 5 izay nitondra avo ny anaran'ny sekoly, tafiditra tao anatin'ireo "lauréats" mpiadina 30 mendrika nahazo moyenne ambony indrindra teto amin'ny Centre d'écrit Imerintsiatosika :

2ème - RATOMPONIAINA Julia Robertes (Moyenne 17,8/20)
6ème - RANDRIAMIRIJA Heriniaina Nehemia
16ème - LALAONIRINA Manitra Jeannoat
20ème - MIORANAMBININTSOA Malala Ifalianimaro
28ème - HERINIAINA Tsiory

Tolorana fankasitrahana ihany koa ireo mpanabe mpiara-miasa rehetra ary tsy adino ny ray aman-dreny, ankaherezina kosa ireo izay mbola tsy nahomby.

Hoy ny Hebreo 6 : 10 hoe : "Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo ho voninahitry ny anarany". Ka atolotra Azy irery ny Voninahitra sy ny Haja.

Location

Category

Telephone

Website

Address


Imerintsiatosika
112

Opening Hours

Monday 07:00 - 17:00
Wednesday 07:00 - 17:00
Thursday 07:00 - 17:00
Friday 07:00 - 17:00

Other Imerintsiatosika schools & colleges (show all)
Mizara tuto.blender 3D Mizara tuto.blender 3D
N1
Imerintsiatosika

Êtes-vous intéressé par le monde 3D, nous pouvons vous aider à connaître ce monde 3D où vous a

Maths Financières vente Leçon et exercice Maths Financières vente Leçon et exercice
Imerintsiatosika, 112

Vente Resumé et Exo Maths fi

Fiangonana Fanevan'ny Filazantsara Imerintsiatosika Fiangonana Fanevan'ny Filazantsara Imerintsiatosika
Antsahalava IV FKT Labrousse
Imerintsiatosika, 112