Kauno Senamiesčio progimnazija

Kauno Senamiesčio progimnazija

Bendrojo ugdymo mokykla

Operating as usual

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 21/11/2023

Lapkričio 20 d. 1a klasės mokiniai dalyvavo netradicinėje nuotolinėje edukacijoje “Vilnius mano kuprinėje ". Pirmokai kartu su smagiąja gide aiškinosi, kaip atpažinti gotikos stilių, ką veikė žibintininkai Vilniuje, kokia upė tekėjo Katedros aikštėje ir dar daug įdomybių.... Tokios pamokos pačios įdomiausios!

21/11/2023
Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 20/11/2023

1 d klasės mokinė Dominyka Litvinaitė dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse "Rieduliukas" ir užėmė III vietą. Konkursui pasiruošti padėjo klasės mokytoja Eglė Lozoraitytė.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 20/11/2023

Integruotų pamokų ciklas
8c klasės mokiniai susipažino su garsiojo Viljamo Šekspyro gyvenimu ir kūryba per lietuvių literatūros ir anglų kalbos pamokas, atliko integruotas užduotis. Dviem kalbom aštuntokai sužinojo apie rašytojo gyvenimo ir kūrybos kelią, dalyvavo protų mūšyje apie V. Šekspyrą. Per anglų kalbos pamokas dramos „Romeo ir Džuljeta“ ištraukas vertė į lietuvių kalbą, redagavo savo vertimą, lygino jį su profesionaliu vertimu. Analizuodami ištraukas, pritaikė anglų ir lietuvių kalbos gramatikos žinias. Pati smagiausia aštuntokams skirta užduotis – „Romeo ir Džuljetos“ vaidinimas dviem kalbom. Pasiskirstę grupėmis, mokiniai vaidino dramos ištraukas ir lietuviškai, ir angliškai. Pamokų ciklą vedė anglų kalbos mokytoja Ugnė Varnelė bei lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Daiva Martyncevienė.

17/11/2023

Gerbiamoji Senamiesčio progimnazijos bendruomene,

Šiandien (lapkričio 16 d.), mokinių iniciatyva, vyko simuliacinis žaidimas „LR Seimo rinkimai“ išrink „Aušros“ seimą, kurio metu mokiniai turėjo galimybę susipažinti su rinkimų procedūromis (pristatyti savo programą, agituoti ir kurti rinkiminius plakatus, skatinant balsuoti už iškeltus kandidatus).

Numatytos mokinių iniciatyvos buvo suderintos su atsakingais asmenimis, tačiau keli rinkiminiai plakatai atsirado pačių mokinių iniciatyva, norint išreikšti savo poziciją, demonstruojant demokratijos principus, tačiau su niekuo nesuderinus. Pamačius netinkamo turinio plakatus, jie nedelsiant buvo pašalinti.

Visos Senamiesčio progimnazijos bendruomenės nuoširdžiai atsiprašome dėl susidariusios situacijos ir apgailestaujame, kad buvo neteisingai suprasta žaidimo metu panaudota agitacinė medžiaga. Plakatų kūrėjai paaiškino, kad neturėjo ketinimų įžeisti ar pažeminti progimnazijos vardo ir jos mokinių.

„Aušros“ gimnazijos administracija ir renginio organizatoriai apgailestauja dėl šio nesusipratimo.

Pagarbiai visos bendruomenės vardu

direktorė Nerija Baltrėnienė

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 17/11/2023

Artėjant Lietuvos kariuomenės dienai, Kauno Senamiesčio progimnazijos aštuntokai susitiko su kariais savanoriais. Juos aplankė Krašto apsaugos savanorių pajėgų S. Dariaus ir S. Girėno 2-osios rinktinės kariai ir karininkai. Susitikimo metu savanoriai supažindino mokinius su Lietuvos kariuomenės struktūra, karių pareigomis ir veikla, pademonstravo filmą apie Lietuvos kariuomenę. Mokinius labai sužavėjo ne tik pristatymas, bet ir praktinė veikla: galėjo apžiūrėti, pakilnoti ginklus, išbandyti karinę amuniciją. Iš susitikimo aštuntokai išsinešė naujų žinių, įspūdžių, o gal ir noro ateityje tapti savo šalies gynėjais.
Nuoširdžiai dėkojame kariams už švietėjišką veiklą ir malonų bendravimą su mokiniais bei renginį padėjusiai suorganizuoti Tito Tamulyno šeimai.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 17/11/2023

Integruota tikybos ir etikos pamoka
5d ir 7a klasės mokiniai per integruotas tikybos - etikos pamokas minėjo tolerancijos dieną. Šiais metais tolerancijos simboliu buvo pasirinktas žibintas. Žibinto skleidžiama šviesa asocijuojasi su gėriu, pozityvumu. Pasaulyje vykstant kariniams konfliktams, svarbi tampa mintis, jog šviesa turi nugalėti tamsą. Todėl šių metų simbolis – Tolerancijos žibintas, skirtas nešti toleranciją, gėrį, pakantumą. Mokiniai piešė žibintus, kūrė bendrą koliažą, įvardino pagrindines tolerancijos sąvokas. Pamokas paruošė etikos mokytoja Daiva ir tikybos mokytoja Daiva.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 17/11/2023

Lapkričio 16 minėjome Tarptautinę Tolerancijos dieną. Šių metų Tolerancijos simbolis - Tolerancijos žibintas, skirtas nešti pagarbą, gėrį, pakantumą. Progimnazijos mokiniai dekoravo žibintus, 5d ir 7a klasių mokiniai kūrė plakatus, taip apšvietėme mokyklą šiluma ir gėriu. Nepamirškime būti tolerantiški aplinkiniams kiekvieną dieną!

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 17/11/2023

GIS diena ir skaitmeniniai žemėlapiai aštuntokų projekte
Lapkričio 15 d. - GIS diena, kurios tikslas yra skatinti domėjimąsi geografinių informacinių sistemų (GIS) technologijomis. Aštuntokai (8a, 8 b ir 8 c) antrus metus dirbdami su geoportal.lt žemėlapiais, tobulino ne tik savo STEAM gebėjimus, bet ir šeštis iš septynių geografijos pamokose ugdomus gebėjimus:
• Pažinimo - orientavimosi (mastelis, koordinatės, sutartiniai ženklai) bei klimato ir atsinaujinančio energijos žinios.
• Skaitmeninę - dirbo su GIS žemėlapiais, darbus patalpino classroom sistemoje, aprašymą darė worde, skaidrėse.
• Komunikavimo - projektą aprašė pagal reikalavimus ir viešai juos pristatė.
• Pilietiškumo - geriau pažino Lietuvos miestus, lankytinas vietas, įvardino kraštovaizdžio pokyčius.
• Kūrybiškumo - darbo pateikimo ir vizualizavimo estetika.
• Socialinę-emocinę- mokiniai ugdėsi atsakomybę laiku atlikti darbą, išklausė ir vertino vienas kitų darbus.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 16/11/2023

5a ir 5d klasės mokiniai mokosi skirtinguose mokyklos pastatuose ir vieni kitų nepažįsta, todėl anglų kalbos pamokose jie rašė laiškus ranka vieni kitiems. Mokiniais kartu praktikavosi laiško rašybą anglų kalba bei siekė pažinti bendramokslius. Penktokai vieningai nusprendė, kad gauti ranka rašytą laišką daug maloniau. Mokinius ruošė anglų k. mokytoja Ugnė V.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 15/11/2023

STEAM pamokose - GIS ir geoportal.lt projektas
Septintų klasių (7a, 7b ir 7c) geografijos projektas leido mokiniams geriau susipažinti su GIS - geografinės informacinės sistemomis. Mokiniai dirbo naudodami geoportal.lt (Lietuvos erdvinės informacijos portalas) žemėlapius. Geriau pažino Lietuvos miestus, darė matavimus, skaičiavimus, nustatė skaitmenines koordinates, reljefo profilį bei savo darbus pristatė viešai. Projektą parengė geografijos mokytoja Justina.

15/11/2023

Vėtrungių edukacijos akimirkos

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 15/11/2023

Edukacija apie vėtrunges
Ar žinote, kokiam tikslui buvo naudojamos vėtrungės? 2a, 3a, 4a ir 4c klasių mokiniai edukacinio užsiėmimo „Drevernos vėtrungės dažymas“ metu įminė vėtrungių paslaptį. Susipažino su Pamario krašto kultūra, istorija, žvejybos tradicijomis. Sužinojo, ką reiškė pamario laivadirbių pagamintos puošnios vėtrungės ir kodėl jas žvejai privalėjo iškelti savo burvaltės stiebo viršūnėje. Nagrinėjo vėtrungių ženklų žemėlapį bei jų spalviškumą, simboliką. Dažė medinį ruošinuką - Drevernos vėtrungę - magnetuką, kurį pasiliko atminčiai.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 14/11/2023

Lapkričio 10 dieną, Kauno Senamiesčio progimnazijoje nuvilnijo ,,Pyragų dienos" banga. 2-4 bei 5a klasės mokiniai, paruošę vaikams pyragus aktyviai prisijungė prie gerumo akcijos. Šia organizuota iniciatyva išreiškiame palaikymą sunkios ligos paliestiems vaikams, dalijamės viltimi ir tikėjimu, jog susitelkę dėl kilnių tikslų galime prisidėti įveikti net ir didžiausias kliūtis. Surinkta auka už pyragus 637 eurai, kuriuos skirsime sergančių vaikų paramos projektui, ,,Išsipildymo akcija". Tariame nuoširdžiausią AČIŪ kiekvienam už Jūsų atjautą, paruoštus pyragus, skirtą laiką ir dėmesį.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 13/11/2023

Integruota fizinio ir geografijos pamoka Nemuno saloje
Integruotoje veikloje 6 a ir 6 d klasės mokiniai per fizinio pamoką su mokytoja Rita Dūdiene keliavo į šalia esančią Nemuno salą. Ten dirbdami komandose atliko geografijos orientavimosi ir gamtos pažinimo užduotis, mokėsi skaityti ir žymėti objektus žemėlapyje. Vėliau geografijos pamokoje mokiniai pristatė savo atliktas užduotis, kurias paruošė geografijos mokytoja Justina Mieželė.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 13/11/2023

Lapkričio 10-ąją 6 c klasės mokiniai kartu su klasės vadove, Ugne Varnele, klasės valandėlės metu, dalyvavo nuotolinėje edukacijoje/protmūšyje “Vilnius tavo kuprinėje”, skirtame 5-8 kl. mokiniams. Mokiniai išmėgino savo žinias apie Vilniaus istoriją bei šiuolaikinį miestą.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 12/11/2023

Šeštokai - žemėlapių kūrėjai
Visų keturių klasių mokiniai geografijos pamokai kūrė žemėlapius, kuriuos iš savo turimų daiktų stengėsi atkartoti kuo tiksliau topografinius ženklus, pritaikyti išmoktus geografijos orientavimosi gebėjimus, kaip pasaulio kryptys, mastelis, azimutas. Taip pat mokiniai gerino savo informacinio raštingumo bei viešojo kalbėjimo įgūdžius.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 12/11/2023

Geografijos pamoka - Kauno bienalėje
7 a klasės geografijos pamoka vyko Kauno bienalės parodoje “Artumo geografija”, kuri rodyta Kauno centriniame pašte. Paroda skatino lankytojus susipažinti su tarptautinio solidarumo, pasipriešinimo ir atsparumo istorijomis iš posovietinio ir pokolonialistinio pasaulio. Septintokai bandė meno instaliacijose atpažinti problemas ir pažymėti bent 10 šalių iš Europos ar Afrikos, kurių autoriai paruošė eksponatus. Pamoką netradicinėje aplinkoje paruošė Justina Mieželė.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 10/11/2023

Progimnazijos 3b klasės mokinė Skaistė Kalvynaitė su savo rankų darbo komandorų veislės šuneliu Kudliumi dalyvauja respublikiniame konkurse ,,Mano svajonių šuo‘‘, kurį organizuoja Lietuvos kinologų draugijos mokymo centras. Šiandien šunelis jau "iškeliauja‘‘ į Vilnių. Konkurso rezultatai bus skelbiami gruodžio 1 dieną. Linkime sėkmės!

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 10/11/2023

2 b klasėje mokyklos bibliotekininkė pristatė knygą ,,Palikti šunyčiai". Vaikai klausėsi knygos ištraukos, pagalvojo apie tai ko reikia šuniukui, jog jis būtų laimingas. Antrokai suprato, kad labiausiai reikia namų, meilės, maisto ir šilumos.
2 b klasės mokiniai nusprendė pakviesti visos mokyklos vaikus rinkti maistą beglobiams šuniukams iki gruodžio 2 d., kuris bus perduotas šunų prieglaudai ,,Nuaras".

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 09/11/2023

Š. m. lapkričio 8 d. 5-8 klasių mokiniai dalyvavo gerumo akcijoje "Pyragų diena". Akcijoje dalyvavo net 48 mokiniai, kurios metu surinkta 242,28 Eur. Papildomai 6b klasė paaukojo 15 Eur. Bendra surinkta suma 257,28 Eur, kurią paaukosime Kauno klinikų onkologijos skyriaus vaikams.

09/11/2023

Lapkričio 8-oji – Europos sveikos mitybos diena. Kokia - sveika mityba?

Lapkričio 8-ąją minima Europos sveikos mitybos diena. Sveika mityba yra vienas pagrindinių sveikatą lemiančių gyvensenos veiksnių bei ligų riziką mažinančių elementų. Visuomenės sveikatos specialistė primena apie sveikos mitybos reikšmę ir pagrindines sveikos mitybos taisykles. Lietuvos, kaip ir daugelio kitų Europos šalių, gyventojų mityba palanki lėtinių ligų atsiradimui, kadangi nepakankamai dažnai vartoja daržoves, grūdinius produktus, suvartoja per daug cukraus, druskos ir sočiųjų riebalų. Taigi būtina keisti mitybą, mokant ir skatinant visuomenę ugdyti sveikos ir tinkamos mitybos įpročius. Pamokų metu mokiniai analizavo sveikos mitybos įpročius, diskutavo apie sveiką mitybą, maistą, maisto tausojimą, analizavo, kaip turi atrodyti sveiko maisto lėkštė, piešė savo mėgstamiausią sveiką užkandį.
Gera maisto kokybė ir jo įvairovė, maitinimo rėžimas – pagrindiniai reikalavimai vaikų maitinimui . Šiuos reikalavimus visai nesunku įvykdyti, jeigu mažais žingsneliais vaikus mokys ne tik mokytojai, specialistai, bet ir tėveliai. Neužmirškime, jog mes suaugusieji, esame pavyzdys mūsų vaikams.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 08/11/2023

7a ir 7c klasės mokiniai dalyvavo paskaitoje “Japonijos kultūra”, kurią skaitė Japonijos ambasadorius Lietuvoje J.E.P. Tetsu Ozaki. Mokiniai išbandė Zazen meditaciją, kuri yra Zen budizmo pagrindinė praktika. Kiek labiau suprato, kuo panašios ir skiriasi Japonija ir Lietuva. Keturios mokinės (Deimantė, Laura, Lili ir Luknė) dalyvavo ir kaligrafijos dirbtuvėse, kuriose mokėsi kaligrafijos bei bandė hieroglifais parašyti žodį ,,svajonė". Renginiai vyko anglų kalba. Mokinius į renginį lydėjo karjeros specialistė Diana ir klasių auklėtojos Justina ir Daiva.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 06/11/2023

Spalio mėnesį 4a klasės mokiniai Tautinės kultūros centre dalyvavo edukacijoje "Baltų ženklai. Mokiniai kūrybiškai panaudojo sukurtus ženklus savo darbuose.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 31/10/2023

Edukacinė išvyka į Druskininkus
Spalio 26 d. su gera nuotaika 5a klasės mokiniai, su mokytojomis Vaida Juškiene ir Giedre Sargevičiene, išvyko į edukacinę ekskursiją į Druskininkus. Pakeliui į Druskininkus aplankėme Punios ir Merkinės piliakalnius. Druskininkuose mūsų laukė įdomi edukacija “Sūri pamoka“, o po jos mokiniai dalyvavo orientaciniame žaidime „Pažinkime Druskininkus“.
Mokiniai patyrė daug naujų įspūdžių ir atradimų, labiau pažino savo kraštą, jos istoriją, pabendravo kitoje aplinkoje, smagiai ir turiningai praleido laiką.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 31/10/2023

Išvyka į Dzūkiją
7a ir 7c klasės edukacinę dieną keliavo į Dzūkiją. Merkinės apžvalgos bokšte grožėjosi Nemuno vingiu ir pušynais. Etnografinėje sodyboje gamino žvakes bei susipažino su senovės lietuvių buitimi. Čepkelių raisto pažintiniame centre kartu su gamtininku, apžiūrėjo ekspozicijas bei leidosi į žygį aukštapelkėje, žemyninėse kopose.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 31/10/2023

Paskutinė spalio savaitė geografijos pamokose buvo skirta klimato kaitai. Mokiniai diskutavo ir ieškojo būdų, kaip visuomenė gali prisidėti prie švaresnės planetos. 7-8 kl. mokiniai laikė ir Nacionalinį aplinkosaugos egzaminą. Sveikiname mokinius, kurie šioje veikloje pasižymėjo geriausiais rezultatais mūsų mokykloje - daugiausia teisingų atsakymų surinko Rokas iš 8 c, antri - Laura ir Augustinas iš 7 a, bei trečiu geriausiu rezultatu dalinosi Eva ir Urtė iš 8 a klasės.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 30/10/2023

Žemaitijos įdomybės

Spalio 26 d. 6c ir 8c klasių mokiniai su auklėtojomis Ugne Varnele, Daiva Martynceviene bei mokytoju Remigijumi Pečiuliu lankėsi Žemaitijoje. Mokiniai dalyvavo įdomioje istorijos pamokoje Šaltojo karo muziejuje, kur pamatė išlikusią raketų bazę, apžiūrėjo raketų modelius, sužinojo Šaltojo karo istoriją, pamatė filmuką apie pražūtingas branduolinio karo pasekmes. Telšiuose gidai parodė daug Žemaitijos sostinės įdomybių: teko lankytis katedroje ir vyskupų kriptoje, apžiūrėti „Žemaitijos sieną“, suskaičiuoti meškiukus, ieškoti lobio Masčio ežere ir sugalvoti daugybę norų, kurie tikrai turi išsipildyti.
Išvykos kulminacija – sniego karas ant Medvėgalio kalno. Žemaitijos kalvos pradžiugino pirmuoju sniegu ir vaikams suteikė daug džiaugsmo. Netgi sniego senį pavyko nulipdyti.
Iš kelionės vaikai parsivežė naujų žinių, smagių įspūdžių ir bendravimo džiaugsmo.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 27/10/2023

Spalio 26 dieną 3b klasės mokiniai dalyvavo edukacijoje ,,Lietuvos valdovai‘‘, kuri vyko Kauno pilyje. Atlikdami užduotis, vykdydami žvalgytuves po pilies teritoriją, vaikai susipažino su Lietuvos valdovų – Gediminaičių dinastija ir sužinojo apie jų indėlį Kauno miestui.
Ar tikite, kad pilies požemiuose vaidenasi? Paslaptis. Kviečiame apsilankyti ir sužinoti.

27/10/2023

Lapkričio 8 dieną „Pyragų diena“ vyks 5-8 klasėms( išskyrus 5 a kl.) Aušros gimnazijos patalpose.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 27/10/2023

"Paskutinę mokslo metų dieną atšventėme su trenksmu! Pasipuošę juoda - oranžine spalvomis mokinių tarybos mokiniai ruošė įvairių pramogų: vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo viktorinose, mažesnieji - šoko šventinį šokį. Vyko originaliausių ir kruopščiausiai dekoruotų moliūgų atranka. Dalyviai buvo apdovanoti saldžiomis staigmenomis. Labai dėkojame visiems prisidėjusiems ir dalyvavusiems, jūsų visų darbai yra nuostabūs!
Visiems linkime gerų atostogų!

Mokinių tarybos komanda"

27/10/2023

4a kl. ir 4c kl. mokiniai dalyvavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos kvietime, organizuoti renginius, pranešimus, bei parodas skirtus klimato savaitei. Pateikėme iniciatyvą tema: ,,Mažais žingsneliais per švarią žemę". Šio projekto tikslas skatinti tvarų, atsakingą gyvenimo būdą, didinti vaikų sąmoningumą, atliekų rūšiavimą, atsakomybės jausmą, sprendžiant klimato kaitos problemas. Ketvirtų klasių mokiniai pristatė plakatus, kuriuose atsispindėjo aplinkos apsaugos, gamtos išteklių tausojimas. Aptarėme kaip mūsų planetą veikia plastiko tarša, toksiškos atliekos ir kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti atsakingai vartojant, keliaujant mažais žingsneliais link švarios žemės. Dėkojame 4 klasių vadovėms Julijai G. bei Rasai B. Projekto koordinatorėms mokytojoms Nijolei Ž ir Dianai Š.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 27/10/2023

Lietingą ketvirtadienio rytą 2 d klasės mokiniai aplankė UAB "Cuperis". Vaikai mokėsi serviruoti stalus, plakti kokteilius, gražiai patiekti. Smagiausia edukacijos dalis - pačių pasigamintų kokteilių degustavimas.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 27/10/2023

8a klasė (mokytoja, Rita Dūdienė) ir 7b klasė (mokytojas, Arijus Kanovalovas) edukacinę dieną praleido Lenkijoje kur aplankė "Vilko guolį" - buvusį Adolfo Hitlerio bunkerių kompleksą, Boyeno tvirtovę bei pramogavo Mikolaikose esančiame "Tropical" vandens parke.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 27/10/2023

Kaip senovėje kariauta?
Spalio 26 d. 3a ir 4c klasių mokiniai dalyvavo Vytauto Didžiojo karo muziejaus edukacinėse programose: ,,Su kryžiumi ir kalaviju“ ir ,,Kaip senovėje kariauta?“. Mokiniai susipažino su senoviniais ginklais ir karių apranga. Patyrė tikrą kovos dvasią, nes mokėsi šaudyti iš arbaleto, dalyvavo vaidybiniame kovos mūšyje. Aplankė visą muziejaus ekspoziciją. Susidomėję klausėsi gido pasakojimų apie eksponatų istorijas, kurios mena tolimą Lietuvos praeitį.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 27/10/2023

Spalio 27 dieną į mūsų mokyklą susitikti su pirmokėliais atvyko knygų autorius ir dailininkas Dainius Šukys. Pirmiausiai jis papasakojo apie savo vaikystę, prisiminė save pirmoje klasėje.
Po to vaikus supažindino su pasakomis, kurias pats sukūrė ir iliustravo. Taip pat mokė, kaip kiekvienas gali kurti įvairias pasakas ir istorijas, naudojant piešinėlių korteles. Pirmokai aktyviai įsitraukė į šią veiklą, kūrė linksmus nuotykius.
Susitikimo pabaigoje vaikai padėkojo ir pažadėjo skaityti daugiau knygų.

Photos from Kauno Senamiesčio progimnazija's post 26/10/2023

Šiandieną 2 b klasės mokiniai apsilankė Kauno miesto gaisrinėje. Vaikai apžiūrėjo gaisrininkų techniką, susipažino su gaisrų kilimo priežastimis ir kaip jų išvengti. Mokiniai suprato koks sunkus ir atsakingas yra gaisrininkų darbas . Keli antrokai prižadėjo grįžti ir joje įsidarbinti.

Want your school to be the top-listed School/college in Kaunas?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Vėtrungių edukacijos akimirkos
Septintokai, susipažinę su lietuvių ir latvių kalbų giminyste, išmoko kaimynų liaudies dainą „Kur tu teci?“
Nemokamas kinų kalbos būrelis jau Kauno Senamiesčio progimnazijoje! Būrelis vyks šiomis savaitės dienomis:4 kl. - pirmad...

Location

Category

Address

Kaunas
LT-44294
Other Schools in Kaunas (show all)
KTU international students KTU international students
Studentų Gatvė 50
Kaunas, LT-51368

This page is meant for international students who study at Kaunas University of Technology, Lithuani

KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla KTU Jaunųjų kompiuterininkų mokykla
Studentų Gatvė 48a/321
Kaunas, 51367

Savaitgalinė neformalaus ugdymo mokykla Kauno technologijos universitete veikianti nuo 1995 metų.

Gitarija.lt Gitarija.lt
Kaunas, <>

Muzikos mokykla Gitarija jau ne vienerius metus sėkmingai veikia Kaune. Daugiau informacijos: www

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių parlamentas Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos mokinių parlamentas
Šarkuvos Gatvė 28
Kaunas, LT-48168

Gimnazijos Mokinių Parlamentas - tai energingas ir gaivus vėjo gūsis! Visi parlamento nariai - ak

Egidijos nagų studija Egidijos nagų studija
Juozapavičiaus Prospektas 31G
Kaunas, 45257

Egidijos nagų studija - nagų priauginimo, manikiūro ir dailės kursai pradedantiesiems, pažengusiems i

KTUIL mokinių taryba KTUIL mokinių taryba
S. Lozoraičio Gatvė 13
Kaunas, 50137

Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis" Kauno lopšelis-darželis "Židinėlis"
Kaunas, 48428

Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

LSMU Karjeros centras LSMU Karjeros centras
A. Mickevičiaus Gatvė 7
Kaunas, LT-44307

Atlieka profesinio orientavimo, karjeros konsultavimo ir karjeros stebėsenos, papildomų praktikų

Romainiai - šokių pamokos Romainiai - šokių pamokos
Romainių Gatvė 28
Kaunas

Šokių pamokos suaugusiems Veršvų gimnazijos pradinėje mokykloje Romainiuose. Visa Jus dominanti

Drabužių dizaino ir konstravimo studija Drabužių dizaino ir konstravimo studija
Kaunas

Mokymai vaikams ir suaugusiems: mokomės piešti eskizus, konstruoti, siūti ir išreikšti save ✨

Darželis-mokykla „Pažinimo medis“ Kaune Darželis-mokykla „Pažinimo medis“ Kaune
Vilties Gatvė 2
Kaunas, 46327

Kai užaugsiu, būsiu laimingas 🫶 Priėmimas į darželį-mokyklą 📝 pazinimomedis.lt/priemimas

Mooza Akademija Mooza Akademija
Juozapavičiaus Prospektas 95
Kaunas

Auginame aukščiausios kvalifikacijos meistrus, bei tobuliname jau dirbančius profesionalus.